REKLAMA

Pornografia jest szczególną obsesją konserwatystów

Interluda
Data emisji:
2021-06-25 22:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
52:48 min.
Udostępnij:

Lista lektur do egzaminu wstępnego w jednym z warszawskich liceów zbulwersowała niektórych rodziców. Wątpliwości rozstrzyga prof. Piotr Śliwiński.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Inter luda zaprasza Cezary łasiczka Cezary łasiczka dobry wieczór to jest program Inter luda nocna pora to dobry moment, aby porozmawiać o pornografii Szanowni Państwo i to pornografii, która czyha czai się w najmniej spodziewanych miejscach np. w szkole okazuje się, że rodzice jednego z warszawskich liceów zaatakowali albo może oburzyli się to lepsze nie eskaluje konfliktu oburzyli się, gdyż tutaj cytuje wpis podnosili ja podczas egzaminów do liceum rozumiem, że chodzi o Rozwiń » miłośników stóp dalej nie chce mi się w to wierzyć przeczytajcie to jest bardzo emocjonalny wpis ministerstwo edukacji nauki odpowiedziało, że sprawa jest pilnie wyjaśniana no i pojawił się tekst później też dotyczące porno lektur i oto lista porno lektor Szanowni Państwo albo nie wiem lista dla podoficerów podoficerów nie wiem przez rolników stóp chyba magia etatu to opowieści podręcznej en la karcie krwawa komnata Jarosław Iwaszkiewicz kochankowie zmrożony Czesław Miłosz Orfeusz i Eurydyka Sławomir Mrożek na pełnym morzu Platon uczta i Olga Tokarczuk najwyższa kobieta świata z tomu gra na wielu bębenkach także dzisiaj oporną lektura Szanowni Państwo, kto okazał młodzież dzieci taki sposób zepsuć po prostu nie bójmy się użytego słowa, a zdaje się, że wybitnym ekspertem od porno lekturę pan prof. Piotr Śliwiński kierownik zakładu poetyki krytyki literackiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i przewodniczący kapituły pornograficznej nagrody literackiej to dobry wieczór panie profesorze dobry wieczór panie dyrektorze poznańskiej nagrody literackiej, które dotąd nie była ani razu oskarża o propagowanie pornografii, aczkolwiek zdarzały się komentarze, iż niektóre nasze wybory są zanadto śmiałe czy zbyt tolerancyjne w stosunku do odstępstw wobec różnych norm przede wszystkim normy stylistycznej normy, która chroni odbiorców przed wulgaryzmami przed przed językiem który, który mógłby oburzyć czy czy urazić i podkreślam to z całą premedytacją literatura jest chodzeniem po ograni jest przekraczanie rozmaitych norm, gdyby tak nie było prawdopodobnie już dawno byśmy się nie przestali interesować natomiast wracając do przypadku, który pan redaktor podniósł to oni wielce interesujący kilku względów po pierwsze, ten spis lektur sam sobie bardzo ciekawy obejmuje prozę i poezję dramat myślę tutaj groszku sięga to klasyków i czy Arce klasyków jak Platon, a więc dodajmy jeszcze esej fundamentalne dzieła filozoficzne, ale także współczesnych pisarzy klasycznie onych, owszem, jak Olga Tokarczuk, ale przecież ciągle ciągle twórczych ciągle dostarczających nam nowych tekstów uczestniczących w życiu literackim inspirujących dla debaty publicznej to jest interesujący bardzo ciekawy sposób prezentacji literatury różnych jej odsłonach z różnych epok różnych językach dalej rzekł bym tak byłoby chyba przyjemne poznać kogoś za ten, kto ten, który ułożył taki właśnie porządek wreszcie powiedziałbym że, o ile się nie mylę to chodziło o o propozycje lektur do rozmowy kwalifikacyjnej do tego szacownego liceum prywatnego liceum tak, który ma prawo ma prawo proponować własne dodatkowe reguły przyjęcia kandydatów i znowu wydaje mi się to dobrym pomysłem po pierwsze, żeby porozmawiać po drugie, żeby porozmawiać o rzeczach trudnych czasami zapewne zbyt trudnych wykraczających poza horyzont dotychczasowych lektury i życiowych doświadczeń tekstach tak chyba należałoby postępować stawiać kandydata stawiać czytelnika wobec czegoś co go przerasta jakiejś mierze, aby on mógł spróbować do do tego dorosnąć dobiec za tym odnaleźć się w tym, choć częściowo, żeby mógł prowadzić rozmowę oni oczywistości ach, muszę pana szalenie rozczarować panie redaktorze nie czujesz się z zbulwersowany nie czuje się oburzony tak jak zapewne pan się spodziewał, a to, że podniosły się głosy czy pani się zepsuty do szpiku kości palca uważałem, że pan to w ten sposób oceni to, że część rodziców, a zwłaszcza, że ministerstwo zadeklarowało swoje święte oburzenie i chęć przyjrzenia się temu skandalowi z bliska z troską surowo itd. w ogóle nie dziwi, dlatego że pornografia jest specyficzną dziedziną konserwatyzmu pornografia pasjonuje seks życie seksualne ciało ciało odsłonięte ciało kuszące ciała wprowadzające mana na manowce jest szczególną obsesją Observer przez konserwatystów od od zarania i współczesny konserwatyzm w czasami to nie jest konserwatyzm konserwatyzm jest bowiem przemyślaną i zasługującą na szacunek na dyskusję przynajmniej postawą światopoglądową czasami też obskurantyzmu czasami to jest hipokryzja czasami to jest jakiś rodzaj duchowości, która z kieruję opiniami ludzi czasami to jest chęć bycia w towarzystwie pewnym towarzystwie i np. potępienie porno lektur byłoby rodzajem biletu wstępu do tego Towarzystwa chcę powiedzieć, że konserwatyzm traktować należy poważnie te różne okazje kwas światopoglądy czy Azji w kwestii etyki nie zasługują na to tak czy owak ten konserwatyzm spłaszczone od zawsze pasjonował się seksem i właśnie seks okoliczny powiedział w związku z tymi pornografia jako pewien rodzaj i kultu seksualnego jest mu bardzo bardzo bliska, a kontrolować życie seksualne ludzi odholowywać przez rozmaite zakazy regulować tę pierwotną stratę chodzi o seksie seksualności do głosu cóż bardziej miałby mobilizować jak nie to właśnie to jest pasja obsesja i misja w 1, a zatem i temu te tym reakcjom nie należy się nie należy się dziwić obawiam się że, wybierając problematykę porno na literaturze stajemy na gruncie pewnych pewnych dosyć banalnych problemu panie profesorze z punktu widzenia literaturoznawcy cóż byłoby porno lekturą, a czy w ogóle literatura pornograficzna czy istnieje literatura graficzne Ano oczywiście istnieje i te słowa oczywiście należy oczywiście skomplikować jego znaczenie znaczenie skomplikować istnieją teksty dni, których zasadniczym celem jest wzbudzanie pożądania podniecenia seksualnego bardzo jednokierunkowe i to jednak warunkowość takich utworów prawdą jest nie znam ich zbyt wiele, ale o boja wiem może sfilmowana i sławna sławiące Polskę proza pewnej współczesnej pisarki Bianki Lipińskiej byłaby tego rodzaju przykładem, choć oczywiście nieletni i nie w pełni na to NATO zasługuje by nazywać pornograficzną Alana jest rzeczywiście ukierunkowana bardzo schematycznie w morze nie tyle na to, żeby wzniecać podniecenia ile wyobrażać sobie życie jako określane przez kilka prostych parametrów i ku temu zmierzające już wielokrotnie podkreślano, że taka literatura, która na niczym innym nie zależy, a jest literaturą pornograficzną albo taka literatura, która przez pożądanie seksualne opisuje całości człowieka człowiek jest istotą pragnącą pragnącą seksu pragnącą spełnienia w tej dziedzinie koniec bohater nie zasługuje na to, żeby miał jakiekolwiek inne życie duchowe życie psychiczne albo nawet, żeby angażował swoje ciało jakiekolwiek inne przedsięwzięcia niż tego rodzaju to też byłaby pornografia w ten sposób już wielokrotnie definiowano także w dwudziestym wieku także klasy np. Theodora Adorno zwracał na to uwagę, więc z 1 strony ukierunkowanie wyraziste i nieskomplikowane z drugiej strony właśnie takie nie komplikujące czy redukcją mistyczne tworzenie postaci zorganizowanych wokół wokół tej myśli wokół wokół myśli o spełnieniu o spełnieniu przez seksualne zaspokojenie seksualne może te 2 cechy, chociaż one są jeszcze niewystarczające można było oczywiście pokazać jeszcze pewne właściwości świata przedstawionego, które byłyby dowodem na to, że tekst pornograficznej tylko pornograficznej tak dalej itd. ale 2 uwagi uwagi w popiele pierwsza jest taka, że za pornografię może zaś uznać zostać uznany każdy nieomal test, który w, które czytelnik, który odbiorca zechcesz w porno graficznych świetle zobaczyć, czyli krótko mówiąc nie byłoby jest taki znakomity czeka bardzo esej prof. Ziomka Jerzego Ziomka nieżyjącego dość dawna niestety w wybitnego badacza historyka teoretyka literatury w także badać tę retorykę rozmaitych co jest tutaj w tym wypadku bardzo ważne, który kładzie kładzie nacisk na różnice między właściwościami tekstu właściwościami, który właśnie, więc może być lektura, która uczyni pornograficznym np. pornograficznym utworem np. opowieści podręcznej adres próbujemy sobie to udowodnić, że spis lektur z tej szkoły, której o, których była mowa to nie jest spis lektur pornograficznych tylko to jest dowód na pornograficzną nie wyobraźnię na pornograficzną skłonność potępiających ten spis lektur paragrafami są nie pisarze, którzy tworzyli utwory pornografią czy paragrafami są ci, którzy tam te utwory uważają za pornograficzne to trochę jak w tym dowcipie białe chusteczki c proszę powiedzieć no czym się panu kojarzy biała chusteczka białą chusteczkę kojarzy się seksem odpowiada jak to no bo mnie wszystko się seksem kojarzy ten etap 1 to jest z gatunku tych opowieści o ja również tak który, który był znanym fotografem, więc pornografia jest w odbiorze nie nie ani w samym samym tekście te takie istnieje stanowisko to istnieje jeszcze jeszcze inne podejście, że wyobraźnia pornograficzne choćby ona miała się wyrażać jakiś tekst, który za pornograficzne uznamy może być pojęta pojęte inaczej jako pewien rodzaj przekroczenia do pornografii jest jakimś przekroczeniem niewątpliwie, który jednak nie jednakowoż nie kłóci się samą naturę literatury to powtórzę literatura jest rodzajem ekscesu skandalu przekroczenia przejścia nikt nie mówi tak jak jak nikt nie mówi prozą myśląc mówię prozą tak, tym bardziej wierszem, tym bardziej opowiadaniem etiudą obrazkiem itd. tak dalej prawda, więc już samego swojego w rdzeniu literatura jest innym przekraczającym sposobem traktowania języka, ale ona jest też przekroczeniem tych wszystkich wyobrażeń, które mamy świecie albo wielu obrażeń, które mamy o świecie ukształtowanym ukształtowanych przez kulturę przez społeczeństwo przez te wszystkie niewidzialny władze które, zwłaszcza chcą być skuteczne w odniesieniu do problematyki seksu problematyki ciała i w tym sensie pornografia jak cała literatura jest taką jest dziełem pisarza pojętego jako komiks ojca komiwojażera szaleństwa by się tak wyrazić tacy by zacytować kogoś nie pamiętam kogo, kto w ten sposób literatury określił może to być rzeźba tai albo któryś z jego interpretatorów i pisać wojskami Koniewa komiwojażera szaleństwa życie jest jakiegoś rodzaju grą między tym co o wynika ze społeczeństwa kultury norm, które zostały nam przyswojone narzuconych zakazów zakaz dla pornografii ba niezwykle istotne znaczenie w świecie mniejszej liczby zakazów mniej tekstów może być odczytywany jako jako pornograficzne zakaz jest bardzo potrzebny pornografii, żeby można było ją jako pornografia rozpoznać zakaz jest potrzebny pornograficzne mu czytelnikowi, bo tylko w ten sposób pan ma poczucie, że coś od Kruczej zadenuncjował ale o czym się rozkochuje to bardzo istotne, więc czuję jakąś istotą, która z 1 strony między tą normą zakazem wartością kulturą społeczeństwem tym co zostało mu wpojone albo co przy swoim, a naturą jakąś jakąś ciemną siłą pierwotną nieustannie krążyć jest między tymi tymi sferami obecnie oscyluje żyje na granicy wciąż żyje na granicy na granicach prawda tak tak możemy to ująć wówczas oczywiście pornografia będziemy rozpatrywali innym porządku będziemy oni myśleli może jako wielkiej literaturze, ale niekoniecznie czymś co byłoby naturze samej literatury charakterowi samej literatury obcej sprzeczne co byłoby z musiało być z obszaru literatury wyrzucany czy wykluczone np. tak i teraz wracajmy wracając do tych tekstów po to jest tak bardzo bardzo ciekawy zestaw zestaw utworów sobie myślę jeśli ktoś zobaczył w nich pornografię jest porno graficznie czy seks okoliczne zagrożony czy czy zaburza, bo w tym co mówi nie ma ani słowa cienia pochwały dla pornografii pana jest uprzednie Zająca oczywiście przedmiotach wiać z postaci na przedmiotowe całe grupy ludzkiej przedmiotach tego, który dostrzega ją bez względu na to czy powinien ma do tego podstawy czy w tekście też podstawą są jego własne pragnienia wolności i Rosenkranz albo skryte skryte tęsknoty nie ma we mnie pochwały pornografii jest silny niepokój w związku z tym się szalenie niepokoju o tych, którzy dostrzegli torbę z bardzo niepokoją co o te osoby, które dostrzegły pornografię w tekstach, których umowy, bo zostanie nam się, że należałoby pośpieszyć jakąś pomocą to są być może po prostu ludzie, którzy potrzebują pomocy nie są tak odlegli został pan panie redaktorze mieszka w Warszawie i mogły coś w tej w tej sprawie zrobi no zastanawia się w takim razie może problemem panie profesorze jest wiek, czyli czy jest także jest jakiś wiek inicjacji literackiej znaczy czy są tematy albo opisy albo zdania kwestię tematy mysz mówią tematy, których nie powinniśmy proponować młodzieży określił, że będzie narodem nigdy nie zaproszono nie ośmieliłbym się zaproponować ni ni nikomu bez względu na wiek oczywiście, zwłaszcza młodzieży ciąże, które są podejrzane o pornograficzne, kiedy ze studentami właściwie z doktorantami rozmawialiśmy o historii oka, żeby Taia to ich pytałem o to czy mają też tę książkę przeczytać czy wciąż trwa nauka prawo się na nią obrazić albo na mnie na koszt jako osoby, które proponuje tylko, że w oczyszczalni wyśmiali, ale panie profesorze to proszę proszę przedstawimy o książkach, które nie są pornograficzne no ale rozumiem, ale np. jeżeli rozumie, że mamy do czynienia być może znad wrażliwym rodzicem, który mówi to ja chcę decydować, kiedy moja córka mój syn to przynajmniej w tej części oficjalnej edukacji będzie sięgała po pewne tematy tak to to ja chcę mojemu nieletniemu dziecku stopniować znalazłem taki tekst i pytanie do pana jest jako wybitnego literatura porno znawcy, żeby pan określił ich więcej w jakim wieku taki tekst należałoby tejże książki nie wiem obróci się obróci się Szura Mitko obróci się obróci się niech się z widokiem na cieszymy jak piękne są twoje stopy w sandałach księżniczką linia swych bioder jak kolia dzieło rąk mistrza Łotwy czasza okrągła niechaj nie braknie w niej wina korzennego brzuch twój jak to sprzeczne z ziarna okolony Jankiem Lidii piersi jak dwoje kosz rząd bliźniąt gasi Gazeli szyja trwa jak wieża ze Słoniowej kości oczy sadzawki też bonie bram White Rabbit mnóstwo jak Baszta Libanu, spoglądając ku Damaszku owi itd. tak dalej wręczyli kartę nie to jest pieśń nad pieśniami stary testament zastanawia się jak jest dzięki, jakby tutaj pan profesor wiek określił sięgania po Biblii tak bym powiedział, że może tutaj pan po prostu za za zastawił niem nie ma, a adwersarzy, choć ich ani nawet na mnie w pułapkę tylko na wszystkie przekonania, iż istnieje wiek stosowny pieśniarz nad pieśniami może być zabroniona komuś czy możemy uznać, że Biblia jest komuś zabroniona, że jest na nią za wcześnie, że w nastolatek nastolatka nie powinien mieć z nią nic do czynienia nie ta nie, aczkolwiek ja sądzę, że nasze swoiste, a nasza swoista nadwrażliwość albo inaczej bym powiedział wrażliwość nigdy nie jest nie jest czymś co chciałbym co chciałbym piętnować takie upodobanie do, a do niewinności takie wyobrażenie, że można człowieka przechować w stanie niewinności poza poza doświadczeniem w zwyczajnym codziennym doświadczeniem ulicy, która przeklina z reklam, które posługują goszczą telewizji, która sięga po to, bez bez ograniczeń i to niekoniecznie tylko wieczorami ale, ale także w ciągu w ciągu dnia jest mnóstwo prac takich pornograficznych czy seksualnych treści czasami powiedziałbym pornograficznych na końcu jednak chciałbym wiedzieć co uważam za pornografię tak naprawdę, przez którą należałoby chronić chronić siebie chronić innych jeśli mamy na to proponować im ochrony tak powiedział ochronić to jest jakiś takie przemocowe będę chronił odsunąć od czegoś nie chodzi raczej o o sytuację, w której w, której komuś komu oferujemy po pomoc jeśli jeśli potrzebuje wracam wracam do tego pieśń napis nad pieśniami, gdybyśmy czytali stary testament, gdybyśmy w ogóle Lidię czytali, gdyby należało naszej kultury, gdyby należał do naszej ligi prawdopodobnie nauczyła nas stary testament nauczył nas obcowania z grozą z przemocą surowością władzy z brakiem wybaczenia nauczyłby nas myśleć o Bogu jako sile, która strąciła się poważnie liczyć, ale nauczył nas by również pragnień namiętności pasji gniewu tak pewnie i stary testament wg słynnej koncepcji airbusa jest wielkim realistycznym tekstem to to w nim widać mnóstwo ludzkich historii i mnóstwo historii to on jest nasycony realiami to jego sceneria wydaje się bardziej podobna do tego czy mogliśmy się zetknąć w naszym życiu albo jeśli nie w naszym to to w życiu przeszłości tak jak sobie takiego sobie wyobrażamy na podstawie rozmaitych innych innych tekstów Auerbach porównywał porównywał w Odyseja i ich stary testament i taki wyciągnął wyciągną z tego z tego wniosek o wielobarwność różnorodności o o pewnej surowości o tym, że stary testament jest rezydują pewnych doświadczeń bardzo ludzkich doświadczeń, choć dyktowanych przez Boga jest sceną, na której odnajduje się człowiek tylko, żeby nie czytamy starego testamentu w związku z tym jeśli pojawi się taki taki kawałek to możemy go zidentyfikować jako fragment zupełnie innej książki, bo nie znamy starego testamentu, a w piśmie z pieśniami czytałem to byłbym skłonny sądzić że, że to pewnie z książki Carter, dlatego że on jest język jest bardzo język tych opowieści snutych z mitów przekazu baśni legend itd. jest w bardzo wystylizowany i zarazem bogaty i i zarazem sama idea tej książki polega na tym, żeby nie zasłania tylko odsłonić zło pożądanie przemoc w olbrzymi to co w tych historiach istnieje, ale czy naprawdę olbrzymi, a może tylko tylko ukazać stąd właśnie pierwszy wydaje, że wniosek nie dotyczący tego, że my się, że życie nie znamy, bo czyta, bo nie czytamy np. starego testamentu tylko tego, że nie czytając go, bo nie jest jednak książką fundamentalną dla naszej kultury, że nie czytając go jesteśmy niesłychanie podatni na budę bardzo skłonne do tego by uważać, że rozmaite doświadczenia i rozmaite rzeczy są sprzeczności z naszą religią z doktryną przekazem ze świętością Otóż ta hiper Bole jakiś taki naiwną dziecięcej sielsko Anielskiej niewinności którą, którą w sobie nosimy prowadzi po pierwsze do złudnego przekonania, że one naprawdę gdzieś istnieje po drugie, że można ją chronić, że można ją konserwować po trzecie oczywiście czyni nas jakoś przedziwnie bezbronnymi naiwnie głupie oburzonymi wtedy, kiedy dotykamy dotykamy tekstowego czy tekstowego zła jak przejść między takim podejściem, a tymi przekonaniami, które w dwudziestym wieku odegrały znaczną rolę takimi przekonaniami, że może istnieć wręcz ateistyczne nie tylko świecki, ale wręcz ateistyczny mistycyzm mistycyzm związany z do świadczeń przekracza ani zakład z doświadczeniem zła z seksualnością zwolnioną z norm ograniczeni, że w tym się może zrealizować jakaś przewrotna taka mata wioska właśnie świętość jak jak możemy do tego podejść stronić myśmy z tego testamentu i właściwie nie wiemy na czym miałby polegać mistycyzm nie czytamy zniczami ksiąg świętych dlatego boimy się, że świętość świętość to jest jakaś taka właśnie biała chusteczka, która brudzi się od jakichkolwiek od jakiegokolwiek życia no jak się nie czytamy czytamy w mistycznych się tekstów mistycznych wierszy Świętego Jana od krzyża czy tekstów Tereski to nam się wydaje, że świętość jest nieobecnością w jakimkolwiek doświadczeniu tymczasem jest przecież całkiem całkiem inaczej zatem jeśli o to panu, choć chodziło by powiedzieć, że jej stary testament sporne graficzne 1000 publicznym nie zgadzam, bo oni żadnej mierze pornograficzna niezbyt jak powiedzieć nie ma tutaj tego tylko momentu przekroczenia chodzi o to, że my przekraczamy przekraczamy bardzo często Rubikon już dawno przekroczone ze względu na jakiś taki istnienie swoistej bańce niewinności takiej osobie obłędnej poziom pani chodziła pani profesorze o to, że ten protest skarga rodzica dziecka, które chciał wydać się do tego ani innego liceum ten proces wynikający z rzekomo pornograficzne listy lektur polegał na tym, że ten rodzic znalazł tych lekturach zdania tak, które być może w jego opisie rzeczywistości oznaczały, że mamy do czynienia z pornografią tak położył mi władczo rękę na piersi kazał mi włożyć obrożę, bo ze swojego stroju zachowała tylko ją myślę sobie, jeżeli wy wiemy z kontekstu zdania słowa no to nie pozostaje nam nic innego jak dołączyć do tej listy porno lektor właśnie Biblię, bo wydaje się, że ten fragment, który przytoczyłem pieśni nad pieśniami prezent jest więcej nie tylko w 58, jeżeli weźmiemy z niego jakiś fragment weźmiemy go z kontekstu wyrwiemy Gos całego tekstu całego dzieła jego znaczenia to bardzo łatwo możemy go sprowadzić do jakiegoś takiego dwuznacznego lubieżne go być może nawet pornograficznego tekstu no tak, ale wracamy do tego mówiłem oryginalne oczywiście nie jest, że zafiksowanie na pornografii moralizuje wszędzie pornografię 10 ogniu widzimy to to jest to jest Jasiu, bo po prostu, która może kojarzy ją dostrzeże nawet w tekstach świętych albo nie dostrzeże, bo zazwyczaj nie czyta, a jeśli czyta to jakoś pacyfikuje prawda jakąś taką wygodną i miłą interpretacje proszę zobaczyć profesorze po torze, bo my to urzekło, że co znowu wyrwane zdania tak przecież każdy można dowolnie po chodzi mi o to, że to oczywiście nie jest niczym obraz na gości pragnienia takiej takiej sceny miłosnej niszczenie rzeczywiście pornograficzne żadnej to pornografia musisz dalej musi musi pokazać ten, a zbliżają się jakoś tak seksualizacja biologii Zobacz technicy Zobacz to co się dzieje to co tutaj jest jest takim napięciem wzruszeniem właściwie, ale nie chodzi o to, żeby bronić bić tego nie potrzebuje nie chodzi o to by powiedzieć, że ktoś nad reaktywny w tym zakresie będzie będzie szukał takich takich rzeczy znajdzie i nieomal wszędzie a bo spójrzmy spójrzmy na teksty które, które tytuły pan przywołał opowieści podręcznej książki, które teraz za sprawą serialu święcił nas trio tak w każdym razie się mówi powstała sporo temu w połowie lat osiemdziesiątych i była już kiedyś ekranizowana i co więcej przez znakomitą ekipę, a wtedy jakoś przeszła bez bez Echa może było za wcześnie, żeby może bez Echa to za dużo powiedziane, ale z nie wydaje się żeby, żeby wzbudziła tyle reakcji jak obecnie może było za wcześnie może anty utopia, czyli opowieść o społeczeństwie, które powstało w Ameryce w stanach Zjednoczonych powstało w rezultacie procesy, w których chyba zaproszę zapoczątkował nie zapoczątkował, które za realizowane zatwierdził dodał im znaczenia dodaje siły Ronald Ronald Regan chodziło o taką retrospektywną rewolucję konserwatywną prawda Otóż one te procesy poszły tak daleko, że o obaliły system Mizia Stanami Zjednoczonymi włada już nie pamiętam teraz nas pewien ruch który, który dąży do zaprzeczenia powołuje się zresztą na na korzenie religijne do zaprzeczenia wszystkich wolności amerykańskich no i dąży też oczywiście do zwrócenia do odwrócenia procesu, które są cywilizacyjne obejmują cały świat można mniej Amerykę praw prawdę powiedziawszy, a jakoś nie czytałem, ale może może nie czytałem o wielkich problemach z przyrostem naturalnym w stanach tam pewnie rekompensują ubytki przybysze ze ze świata osiedlających się chętniej jeszcze chętniej niż stany na to pozwalają w tym kraju no ale niemniej problemy z reprodukcją z takim porządkiem będącym zawsze, jakiego jakimś towarzyszem wolności zostają tam za zastąpione przez przez bardzo szczególny szczególny reżim na razie bierze na celownik przed wszystkim kobiety, które mają rodzić dzieci jeśli nie potrafią rodzić dzieci to to trzeba je w tym zastąpić, kto może uczynić no niewolnice niewolnice reprodukcyjne podręczne właśnie, które zostają najczęściej wbrew swojej woli przeznaczone do tej do odegrania tej roli to są to są nagrody pocieszenia takiego reprodukcyjnych pocieszenia dla zasłużonych dla dla systemu co więcej odbywa się to z 1 strony szalenie okrutny sposób, a drugi z drugiej strony skok w rytualny sposób nie będę tu opowiada szczegółów nie, dlatego że one są drastyczne, dlatego że już państwo wszystko o tym wiedzą czy to jest książka o pornograficzne nie to jest książka o tym co po pierwsze może się wydarzyć, kiedy pewne wartości zostaną zawsze realizowane np. produkcja demografia itd. są powtarzam ogromne kłopoty, ale z pewnością książka kontrowersyjna ono trwać kontrowersje wzbudzała od momentu ukazania kazania się zgoda zgoda co oczywiście książka feministyczna, aczkolwiek znowu dla mnie to nie to nie jest jakiś szczególny problem jest feministyczna, dlaczego miało być to samo w sobie problemem dla to to to po pierwsze po drugie analiz jednak po prostu ciekawa ona ona ciekawy sposób pokazuje jak wartość zaktualizowana może może doprowadzić do podporządkowania sobie ludzi konkretnych ludzi prawda to jest 1 książka, która chce pokazać krzywdy konkretnych ludzi, którzy mają służyć, jakim rzekomo nadrzędną wartością, a z tym mamy do czynienia, a zawsze od zawsze z tym problemem podporządkowywania życia konkretnych ludziach ludzi nadrzędnym rzekomo abstrakcyjnym często nieludzkim straszliwym wartością literatura boryka cała literatura dwudziestego wieku jest taka w tym sensie Margaret atut i nie jest nikim innym niż nowoczesną pisarką dwudziestego wieku sąsiadką wielkich wielkich pisarzy od Witkacego przez przez Orwella po powiedzmy jeśli mamy tym kluczem anty utopił się tutaj poruszać jest też oczywiście następczyń tych wszystkich, którzy mówili człowiek, a nie ludzkość człowiek ani społeczeństwo czy państwo no, więc jest jest jest jest jakąś bratnią duszą Kawki i innych, więc i to jeszcze musimy sobie takie sprawy tu nie ma żadnej sensacji tu jest sensacja, ale dostała nagrodę jeśli nie mylę science-fiction za książkę, którą uznano za ASA z większym wyłącznie za fantazję fantazję socjologiczną czy fantazje fantastykę naukową prawda i no bo w tym gatunku pokrewnych pokrewnych stylizacji jest niesłychanie wiele prawda one wyrastają z niepokoju o to co się stanie człowiekiem wtedy, kiedy jakaś technologia technologie społeczne albo albo technologia Street będzie mogła zapanować nad nad jednostkami, kiedy pewna potrzeba np. produkcyjne stają się potrzebą na nadrzędną jesteśmy w świecie, który pamięta miano fikcji literackiej tylko o projektach produkcyjnych nazistowskich np. ktoś po prostu zdarzyło nie opowiadamy o czymś co się nie zdarzyła, bo zdarzyło się w wyznaczonej przez nich niekontrolowanej normatywnej wyobraźni pisarz przez nich unormowanej w wyobraźni pisarza chorej chciałoby się powiedzieć tylko co się zdarzyło świecie jak ja odbieram Margaret, a 2 wraz z zarzutem pornografię odbieram też jakiś klimat czy pewien rodzaj oryginalności jej się nie należy ona miała poprzedników i literaturze, o co mniejsza niestety rzeczywistość, jakiej mierze jest jest pisarką realistyczną emeryta, a najwyżej stosuje się, czyli Stowarzyszenie bibliotek amerykańskich publikuje od czasu do czasu listę książek lektur można wiele książek powiedzmy, które wzbudza najwięcej kontrowersji do tego stopnia, że jakiś lokalni mieszkańcy lokalne organizacje chciałyby, aby te książki znalazły się na liście, ale książek zakazanych i jeżeli chodzi o 100 najczęściej takich zgłaszanych lektur w latach 19901999 to magia statut jest dopiero 3007. miejscu skieruj stoi z Alvina Schwarza nr 1 Daddy run Made Majkę ruchu, ale takich bardziej znanych lektur przygody Huckleberry Finna Marka ma na nr 5 zwyczaj bardzo, o co chodzi to są też pornografia to są książki, które nie, ale całe akta rozumie, że to pornografia albo po prostu książka, która powinna być zakazana nie powinna być dostępna w sieciach no tak nie uda do tego niewiele powodów to jest to umysł jest lista to jest bardzo rozumie go teraz próbuje zrozumieć to środowisko, które mówi nie do tego też nie, bo umysł tropiący zawsze coś co prawda, bo umysł umysł spragniony spragniony potępiania tak z 40 zabić Drozda pani profesor koniecznie także proszę sobie wyobrazić dni Harry Potter 48 jasne American Psycho 50 rzeczy jeszcze pół kolor purpury tak tylko repertuar zwłok nr 17 ale, ale np. też seks książka Madonny także ta lista bardzo jest o to akurat tak się no jest z kwestii Stevena Kinga także mamy bardzo interesującą selekcję książek również to są książki, które różnym osobom Stanach Zjednoczonych jakiegoś powodu kazał być ta książka nie powinna być dostępna w bibliotece nie może być także dzieci młodzież, a może nawet dorośli powinni mogą być niedostępne książki powinny być zakazane kontrolowane, bo one wpływają nie może odpowiedzialny za korupcję naszego z żalem z mózgu w sprawa jest jak zawsze jak zawsze trudna, a muszę raz jeszcze powiedzieć, że oczywiście wszyscy jak wszyscy, a wolałbym, żeby ludzie się nie uprawiali pornografią to znaczy, że nie było ludzi nie mówi teraz książkach mówi o ludziach, żeby nie było ludzi i załatwiających sobie rozmaite rzeczy za pomocą pornografii, a książka filmach w internecie internet dostarcza tak wiele ponoć to na strony porno są najczęściej odwiedzane, a odwiedzanymi stronami wolałbym, żeby tego, żeby nie było ludzi, którzy muszą robić muszą robić, dlatego że muszą mu o 7 syci muszą część czymś upajać właśnie czymś jakimiś wariantami, dlatego że wolałbym, żeby ludzie nie nie patrzyli na podrzędną onych uprzedmiotowienia tych ludzi na mężczyzn kobiety, którzy grają w filmach pornograficznych może nawet satysfakcją by za wyobrażam sobie, że w większości przypadków bez satysfakcji z poczuciem poczuciem upokorzenia, żeby nie było tego spojrzenia, które ich upokarza, bo nawet jeśli oni grają z satysfakcją to widziani jednostronnie są naszym spojrzeniem upokorzeniu wolałbym, żeby wszystkiego było wolałbym, żeby się rodziło więcej dzieci, żeby świat był ładniejszy nawet mnie zasmuca, że pan panie dyrektorze inni młodzi ludzie, którzy żyją świata Polski z 3040 lat będą żyli w świecie Star stary panie Boże, ale ludzi jeśli dopuścimy tutaj ludzi z zewnątrz to dzieci będzie będzie niewiele będzie stare stare schorowane schorowane społeczeństwo proszę zobaczyć trochę mi że takiej przyszłości, bo patrzy jeszcze na około 3500 zlote jego stowarzyszenia bibliotek amerykańskich, ale to jest ciekawostka, bo stany Zjednoczone trochę się różnią, bo są takim konglomeratem różnych wrażliwości kultury, ale także historii trudnej to są np. książki które, które Czytelnicy zwrócili uwagę w 2020 roku i tutaj na siódmym miejscu zabić Drozda na ósmym myśli ludzie i jeżeli chodzi o powody akurat zgłoszenia tych 2 to chodzi np. o wulgaryzmy rasistowskie i sposób przedstawienia, gdyby czy też może tak taki motyw białego zbawcy, który o to wyzwala czarnego tak i pokazanie losów czarnoskórych z punktu widzenia czy poprzez punk widzenia biały okej to jest świetny moment bardzo dziękuję za bardzo dziękuję za to, że pan podrzucił te tematy Otóż obsesję mogą mieć wszyscy tak trwa tak ta trzeba to wyraźnie powiedzieć jest pan profesjonalistą obsesję, o których zresztą rozmawialiśmy przy przy okazji poszli na granicy tak można mieć taką obsesję realistyczną w gruncie rzeczy również realistyczną prawda polegającą na tropieniu rozmaitych nieprawomyślne gości z takich poprawnością owych nieprawomyślne ości wokół siebie czy 3 czy w przyszłości jeśli wokół siebie jeśli skutkiem tego jest początek jakiejś rozmowy okej ten na tej samej zasadzie jak całkowicie rozumiem, a osoby o nastawieniu bardzo konserwatywnym, które chcą jednakowo swoich racjach rozmawiać to wszystko jest to wszystko z porządku jeśli próbujemy poprawiać przeszłość jesteśmy najzwyczajniej świecie naiwni, bo to przyszłość przeszłość poprawiona wróci do nas nieco lepsza przyszłość, jaką przyszłość Ukrainy znamy, która w związku z tym nam może z różnych stron zagrażać całkiem na odwrót powinniśmy powinniśmy pamiętać o tym jak można nie widzieć pewnych rzeczy muszę, bo rasistowskie rasistowskie sformułowania albo albo rola białego, który pomaga czarnemu to nie jest rzecz, która dotyczy przyszłości to jest sygnał by się zastanowić jak sami roli występujemy dzisiaj da i i z tym się z tym bardzo trudno bardzo trudno pogodzić po po powtarzam te lektury które, które wzbudziły naszą rozmowę, ale wcześniej oczywiście różne komentarze i oburzenia zdają się tak zdumiewającym dowodem na to jak można jak można ulegać takiej potrzebie autorytetu jednak ta czystość taka, a czystość myślenia czystość duszy czuć czystość szyszki próbowano odwołuje się jakiegoś takiego autorytetu, który z, na który mówi to są wartości podlegające ochronie jak najdłużej powinniśmy chronić naszych podopiecznych przed wszystkim co by co im zagrażał Otóż ta ta lista ta lista jest pod tym względem bardzo charakterystyczne kochankowie Maron Iwaszkiewicza z znana nie zna już nieznana pewnie jak cały Iwaszkiewicz ta dość rzadko, ale może ktoś pamięta filmy, które na ten no na podstawie opowiadania Iwaszkiewicza czy prozy Iwaszkiewicza nakręcona oczywiście byłby dla arcymistrza Andrzej Wajda, ale pamiętamy też o kochankach w reżyserii Izabelli Cywińskiej dnia tak dawno kilkanaście lat temu nakręconych są w tym co w tej książce jest dziwnego opowieści o nauczycielce prowincjonalny prowincjonalnej nauczycielce młodej, lecz 3 żyjącej z po z poczuciem poczuciem klęski klęski, która jeszcze nie wydarzyła, która będzie wyrażała dzień po dniu takiego życia jakie, jakie obecnie prowadzi, która zakochuje się w młodym czujników gruźlica ku Rze, że w tym, że tego groźni każdego ranka kocha jeszcze nie będę wymienia jeszcze 1 jeszcze 1 postać w tej w tej książce tym razem mężczyzna, że tutaj się odbywa jakiś kreuje próbuje wykreować jakiś dziwny dziwny trójkąt taki trójkąt jednak autentycznej miłości autentycznej miłości ta książka jest afirmacją miłości, która bywa konstruktywna, ale będziecie nigdy nie jest destruktywne potrzeby co zyskała rolami idąc do szaleństwa miłości do Janka swoje nudne straszliwe prowincjonalnej niezrozumiałe dla nikogo dla samej życie interesujące świata wokół nas, że najbliższego co miała ochronić przed przez przestrzelenie stwarza szaleństwem miłości, która była miłością prawdziwą, która była miłością niemożliwą zarazem zniesione przez to że, że wybranek jest śmiertelnie chory co tu jest nieprawdziwe, że że, kto inny również do Janka mógłby mógłby kochać potrafi zrozumieć to jest książka jednak pewnych idealizmu utkana, a ta Andy Carter, na którą się się nabrałem sprawa bardziej złożona nie ze względu na to, że można ma, że można pomyśleć, że żona nadużywa, a to z, a takiej tor, a to musi dobro we wsi Dobrowo Brody ego to to klasyki co z królewny Śnieżki czy niet jakich motywów religijnych i można jakoś ni sprowadzić na manowce kanonu także na manowce ksiąg świętych problem polega na tym, że to jest po prostu złożona literatura ma w moim przekonaniu, że ona nie tyle zaszkodzić gorszy co może pozostać jednak bardzo niezrozumiała w tym co znaczy, że opolanka tak może zostać niezrozumiany wydaje, że to jest książka niższej przecenić jest, bo w efekcie można by rozmawiać, ale to jest jednak pisarstwo, które nie tyle demaskuje baśnie, bo suszone są one same demos demos kują mity przekazy przekaz religijny fanty świetnie święcie, cytując pieśni my pokazał co zanurza nas w taki kosmos powiedziałem właśnie taki kosmos chaos zarazem kosmos to jednak świat uporządkowany chaos mieszka z masłem przed przed porządkiem przed przed porządkami właśnie rozmaitych tekstu, który na siebie na nabierają tak dalej, żeby chyba w pełni tę książkę smakować trzeba byłoby być takim erudytą w literaturze antropologicznej czy w mitologiach Orfeusz i krytyka brak słów nic nie wiem nie powiem uczta Platona cóż jest urządzenie obżarstwo może może chodzi o o może chodzi o o to że, że tam pewne tajemnice są tajemnice miłości są powierzane to poza powierzane tym, którzy postaciom, które tej miłości uwłaczają trudnej trudno mi powiedzieć może ta koncepcja połówek szukających siebie jest jakimś sensie niż chrześcijańska, ale przez chrześcijańską zasadę chrześcijaństwo zaadoptowana znakomicie nikt nie może liczyć się szukamy drugiej połówki nie mam pojęcia panie redaktorze panie redaktorze właśnie, ale nie będzie nie niech pan ma rację ona w Polsce zajęła Sharpa PARPA badania PARP to po trosze oswojony przyswojone w Polsce te tezy zostały bardzo życie kobieta świata Olgi Tokarczuk coś gorszącego w tej książce życie książka, która czy opowiadanie, które może być rozpatrywane przez pryzmat nie jest dosyć poznany nie niedostatecznie szkoleniowych teorii teoria obiektu powiedzmy tory wstrętu odrzucenia takiego widziałem bycia takim przegrywa, żeby posłużyć językiem językiem młodej literatury przegrywam nie z własnej winy i nawet w pewnym sensie nie nieźli społeczeństwa, ale tutaj wyroku pewnego roku w wyroku lasy kobiecie kobiecie tak brzydki, że pokazywanej ze względu na swoją brzydotę, ale zarazem takiej, która stała się obiektem swoistej fascynacji mężczyznę i że ta fascynacja mogła doprowadzić do tego, że to co brzydko brzydkie okazało się ukazało się jako konwencjonalne różnice między brzydotą euro jest jednak dość konwencjonalna mówiące z obiegową oczywiście brzydota tej postaci tej bohaterki przekracza wszelkie wszelkie miary konwencjonalną szczytu nie odchodzi pewien koloru włosów jest ładniejszy od innego długi nas szczupły życzy od nie wiem krótkiego jeśli wiem co i ich kształt my jako Warta Austriak, jakie to rzecz nie chodzi mi o tym, że tutaj oczywiście nie byliśmy w obrębie skali, której poruszają się chirurdzy plastyczni taktu tu mieliśmy do czynienia, z czym się dużo bardziej bardziej radykalną i to się okazało w jakimś momencie podatne na na pewien rodzaj fascynacji i podatne na NATO by uznać za nieistotne istotne różnice nieistotną inność wobec wobec tego co co ludzie uważają za piękne na pełnym morzu Sławomira Sławomira Mrożka notach pornografia z stuprocentowa jutro 3 na na Łodzi na tratwie rozbitków wszyscy nie przetrwają, który ma służyć jako za pokarm dla pozostałych, a Ruszkowska Mroczkowska zabawa polegająca na tym, że zamiast się pobić czy też zabić najsłabszego proponuje się najpierw przemowy w celu przekonania pozostałych do tego żeby, żeby to nie ten był był wybrańcem wybrańcem służącym czy przetrwaniu innych pornograficzne nie wiem pornograficzne wracam pornograficzne jest to co jest bezwstydnie bezmyślna, a pornograficzne jest to co przedstawia dobra unieważniając czy nie zadający pytanie czy to co sam samo uważa za niedobre naprawdę jest jest złe pornograficzna pornograficznej pornograficzne jest myślenie tak jak jak pisała Wisława Szymborska to jest to pornografia dla tych, którzy go nie nie cenią dla mnie powiedziałbym całkiem od dla wielu ludzi dla nas wszystkich nieomal bezmyślność bezmyślność opieranie się na autorytetach, które często przynoszą więcej zła niż czysta pornografia to jest pornografia pan prof. Piotr Śliwiński kierownik zakładu poetyki i krytyki literackiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i przewodniczący kapituły poznańskiej nagrody literackiej państwa gościem dziękuję serdecznie informacje już za kilka minut o godzinie dwudziestej trzeciej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: INTERLUDA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA