REKLAMA

Szkoła marzeń Przemysława Czarnka – "To jest zmiana ustroju szkolnego

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-06-26 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:20 min.
Udostępnij:

O zapowiadanych przez MEN zmianach w kierunku centralizacji szkolnictwa z Karoliną Głowacką rozmawiali – Alicja Pacewicz ekspertka ds. edukacji, działaczka społeczna, z Fundacji "Szkoła z klasą" oraz Rozwiń »
Misza Tomaszewski magazynu Kontakt, nauczyciel i wychowawca. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Ujka już formalnie wakacje, ale nie dla ministra edukacji, który pracuje nad nowelizacją prawa oświatowego m.in. znacząco zwiększającego władzy kuratorów nad dyrektorami dyrektorkami szkół obowiązkowo ma być również religia albo etyka bez możliwości takiej pustej go co mniej ciekawy jest również proponowany wykaz szkół wyższych, które mają tych potrzebnych nowych etyków i tyczki szkolić do pracy z uczniami ze mną są Alicja Pacewicz dobre ex Rozwiń » ekspertka do spraw edukacji działaczka społeczna Fundacja szkoła z klasą oraz Misza Tomaszewski dzień dobre nauczyciel wychowawca magazyn kontakt z jakiej szkoły chce minister Czarnek Alicja Pacewicz no te szkoły, której najwięcej dopowiedzenia ma minister i za pośrednictwem kuratorów mówili dyrektorom samorządom lokalnym rodzicami uczniom, czego jak uczyć kontroluje to i wystawia w taki tor kuratorium zalecenia pokontrolne, które dyrektor ma następnie zrealizować, bo jak nie grozi mu odwołanie to jest szkoła kontroli to jest szkoła strachu to jest szkoła 1 wizji ideologicznej, której tutaj nie może opisywać lektura w przez wszystkie te wypowiedzi ministra, ale też inne inicjatywy widać, jakim kierunku zmierzamy to jest szkoła, która nie działa dla uczniów tylko działa dla tej właśnie ideologicznej wizji i sprawdza czy szkoły czy dyrekcja nauczyciele i uczniowie ją realizują Misza Tomaszewski pełna zgoda to jest szkoła kont oparta na kontroli na jakieś formy poprawności badania zgodności tego co robi szkoła z tym co co wyobraża sobie polityk będąc pełniący funkcję ministra edukacji raczej niż szkoła oczywiście oparta na ewaluacji i doskonaleniu swojej pracy w oparciu o bardziej obiektywne kryteria tak sformułował minister często podkreśla, że jemu zależy na tym, żeby rodzice mieli prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem, żeby szkoła tutaj nie mieszała pod tym względem chciał zapytać 3 czy na pewno to o to chodzi czy to jest także rodzice mają mieć prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem czy jednak tutaj chodzi o światopogląd pewien konkretny jak to widzicie Alicja Pacewicz jak pizzę niestety czarno to znaczy wydaje mi się, że nie ma żadnych wątpliwości, że tu chodzi o to, żeby rodzice mieli nie wiem większy wpływ, żeby szkoła była bardziej pluralistyczna, żeby odpowiadała na potrzeby uczniów i środowisk lokalnych no przeciwnie to jest recepta realizacja to jest odejście od szkoły samorządowej, która od początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce tworzyliśmy szkoły samorządowe, czyli takie cofnięcie się taka palma jedno mnie, gdzie się, bo do po to, po prostu duchowi czasów PRL-u to znaczy to jest taka wizja ja niestety no to naprawdę mam takie poczucie, że bardzo konsekwentnie w tej chwili tymi różnymi ruchami przeprowadzane po co mu szkoła, która w, które nie pamięta, że w Polsce polskiej konstytucji jest zapisana zasada pomocniczości, czyli uprawniająca samorządy lokalne wspólnoty lokalne rodziców, ale też uczniów do tego, żeby sami decydowali, żeby się w samorządzie, a żeby mieli wpływ na to jak ta szkoła wygląda myślę, że był to, bo to jest zasada pomocniczości, a rebours to co proponuje w tej chwili ministerstwo, czyli że dyrektor ma pomagać ministerstwu wprowadzać tę wizję, którą ministerstwo ma i nie będę tutaj się we właśnie biała, jaka to jest wizja, ale na pewno to jest 1 słuszna wizja to jest po prostu zmiana tak nam się wydaje, że to są jakieś małe zmiany to zmiana ustroju szkolnego to jest złożenie tej równowagi, która od lat dziewięćdziesiątych tworzyli, gdzie oczywiście ministerstwo miało swoje obszary takie jak podstawa programowa standardy rekomendacje, ale tak naprawdę o tym co się dzieje w szkole w dużym stopniu decydował dyrektor, ale nie jednoosobowo tylko właśnie w komunikacji z władzami samorządowymi, a przede wszystkim dziećmi i ich rodzicami to jest zawsze bardzo trudny był proces takiego budowania tej kultury szkoły i dyrektor w Polskiej szkole miał bardzo dużo do powiedzenia po się skończy to mocne słowa o tym, że to jest zmiana ustroju szkoły czy pan się z tym zgadzam się Tomaszewski jeszcze zapytam o taką perspektywę katolicką bowiem, że magazyn kontakt to jest magazyn Kato wice, czyli katolików o światopoglądzie bardziej lewicowym nazwiemy tak otwartym, ale jednak katolickim, więc tutaj jest łącznik z ministrem Czarnkiem jak pan na to patrzy nie byłbym wdzięczny za to, żeby nas jednak nie łączyć myślę sobie, że to co prawda czy ze zapytała pani o to czy czy to jest taka zmiana, która daje większą sprawczość wpływ rodzicom no zdecydowanie nie, chyba że mamy na myśli wyłącznie tych rodziców, którzy jakoś identyfikują z obozem obozem rządzącym to zdecydowanie zmiana idąca w stronę centralizacji oraz ja mogę wyobrazić i od strony niżej takich badań edukacyjnych od strony mojego osobistych przekonań jak jak państwo jak kaczka lewicowych mogę wyobrazić powody, dla których można zastanawiać się nad tym jakich aspektach szkoły powinny zachować nauczyciele dyrektorzy dyrektorki autonomie, a jakich aspektach niezbędna jest współpraca i Effect systemu gość edukacji natomiast to co to co proponuje pan minister no to jest raczej jakaś taka ideologizacji szkoły tutaj chciałbym pewien nawet wprowadzić, bo to nie jest takie proste, bo ja np. nie chciałabym, żeby istniał, jakiej szkoły, które w ramach swojej dajmy na to autonomii uczą, że ewolucja to jest jakaś fałszywa teoria nie chciałbym czegoś takiego właśnie tutaj jest balans właśnie jest sporo pies jest sporo rzeczy, których wydaje mi się czy są takie aspekty, które zostawia pełną autonomię może budzić wątpliwości tak może budzić wątpliwości np. jak swoboda pozostawiona szkołą niepubliczną np. wpływa na rozwarstwienia systemu edukacyjnego na torze dziękuję z różnych środowisk bardzo równe szanse, ponieważ tylko tylko może go na to stać ten system edukacji publicznej i tak zapuszcza korzenie w systemie edukacji społecznej w prywatnej i gdybyśmy o tym rozmawiać przy okazji przy okazji reform planowanych przez ministerstwo bardzo byłbym ciekawy tego miało się też dalej, ale tutaj mam wrażenie, że to w ogóle nie jest istotne o jaki ma dana szkoła z uporem ministerstwa nie jest istotne to jak rozwarstwione Polska edukacja, aby jak dobrze przygotowani jak dobrze opłacani są polscy nauczyciele z punktów z ministerstwa ważne jest to czy program realizują w szkole na papierze i rzeczywistości odbywa się z jakąś ideologiczną agendę ministerstwa to jest, aby to jest przerażające z tej strony jakoś sobie jako nauczyciel oczywiście to by to przyjmujemy grożą to zmusza do zostali do zdawania sobie takich pytań egzystencjalnych oto przyszłość zawodową tak czy mają swą zawodową będzie dla mnie miejsce w takiej szkole, jeżeli jeszcze pan minister przez kilka lat Poznaj na stanowisku, ale też jak martwi to jako człowieka właśnie tak myślących, których państwowych społecznych to znaczy mam wrażenie, że kolejna okazja do wprowadzenia korekt w Polskiej szkole zostaje wykorzystana na to właściwie bez zajmować się właśnie ideologią albo pokazywanie sprawczości politycznej miało miejsce w przypadku reformy reformy, która projektowała gimnazja zamiast męczyła się pan pani edukacyjne, które mamy też trafne ta lista szkół wyższych, które mają uczyć nowych nauczycieli etyki dodatkowych nauczycieli potrzebne jeśli będzie wprowadzana nowelizacja właśnie trzeba będzie wybierać albo między religią albo etyką to jest Uniwersytet szczeciński wrocławski, ale również wyższa szkoła kultury społecznej medialnej w Toruniu ojca Rydzyka katolicki Uniwersytet lubelski KK Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Jezuicka Akademia Ignatianum w Krakowie, więc będziemy mieli do wyboru religię katolicką albo etykę większości przygotowaną w uczelniach związanych z kościołem już na pewno takim zabarwieniu powiedziałem czy szkoła się państwa zdaniem jest w stanie obronić przed takim, jakimi prawnymi zmianami, jakie mogą być właśnie konsekwencje tego wszystkiego Miś Misza Tomaszewski mówiło o uciekaniu ze szkoły publicznej, ale nie wszyscy mogą sobie na coś takiego pozwolić też nie wydaje się, żeby to był co do zasady dobry kierunek tak powszechnie edukacja publiczna powinna być na jak najwyższym poziomie konsekwencje Alicja Pacewicz no właśnie to co pani powiedziała to jest główna część to znaczy edukacja to jest usługa publiczna moim zdaniem najważniejsza usługa publiczna, której dostarczycielem jest państwo i która jest finansowana z naszych pieniędzy i naprawdę myślenie o edukacji jako Opolu, gdzie się realizuje własną wizję ideową narodów świata i i w ogóle człowieka też grozić tym, że to będziemy do czynienia z takim wahadłem polityczną ideologicznym co przyjdzie jakaś władza to panu tych kuratorów, korzystając z tych narzędzi już kolejne narzędzie i druga rzecz, która mi się to woda jest strasznie ważna także szkoły publiczne to jest jakby ich odbudowa edukacji w każdym systemie w Polsce szkół niepublicznych jest kilka procent uczęszcza do nich chyba niecałe 3% uczniów, więc plus w ramach tych nowelizacji szkoły niepublicznej rodzice też nie mogą spać spokojnie, bo jeżeli nie zrealizują zaleceń pokontrolnych kuratora okaże się np. prowadzili zajęcia Niewiem edukacji antydyskryminacyjnej albo jeszcze jakiś gorzej np. seksualnej to może okazać, że to jest po prostu powód, żeby szkołę wykreślić z ewidencji, a więc naprawdę nikt nie dość spokojnie to są dochody, a ja mam nadzieję, że tego się nie uda wakacje przy procedowaniu, ale to jest prawdziwy zamach na szkołę i też jeszcze 1 rzecz to od umowy przed chwilą pan Misza Tomaszewski, że to jest po prostu nie zajmowanie się tak naprawdę tym co w Polskiej szkole jest najważniejsze, czyli tym, czego jak i do jakiego świata uczą się dzieci i to jeszcze jedno zdanie powiem, że na fakt, że w ramach tych nowelizacji proponuje, żeby to kurator dawał pozytywną opinię na 2 miesiące wcześniej tam czas zgłosić zajęcia, które nie organizacje społeczne np. proponują i oczywiście on będzie blokował, bo po to jest tak, żeby blokować rzeczy, które nie są zgodne z linią o właściwą, że to jest zubożenie nie tylko rzeczy, które są, jakby poza podstawą programową, ale to jest mnóstwo organizację organizacji społecznych w Polsce zajmuje edukacją wiele z nich to jest bardzo pluralistyczna Towarzystwa wiele z nich robi też świetne materiały do nauczania polskiego matematyki historii wiedza społeczeństwa dialogi tak dalej cały ten obszar nagle się okazuje jest właściwie kwestionowane i będzie taka szkoła jako taka zamknięta twierdza to, które klub otrzyma kurator Misza Tomaszewski groza na koniec perspektywy być może to, że te zmiany dosięgną szkół społecznych jest szczęście w nieszczęściu, bo akurat ta grupa obywateli, która posyła swoje dzieci do szkół społecznych ma stosunkowo duże narzędzia może mieć w każdym razie, żeby stawiać opór wpływu protest tak tak bezpieczne, gdyby miała być sama składka publiczna obawia się, że ich spór, jaki to przesądzone natomiast i pyta pani konsekwencje konsekwencje to, że znikają kolejne powody, a nie my naprawdę zbyt wiele, żeby w Polsce nauczycielem może być nawet nauczycielką trzeba naprawdę chce wykonywać pracę, która jest słabo opłacana, której prestiż jest niewielki tak dalej teraz, jeżeli jeszcze do tego dołożyć pracach instytucji, która musi realizować jakąś domniemaną ideologię co nie mówi tylko nauczycielach i nałóż na wsi oraz służb społecznych, ale myślę sobie, że naprawdę o nie już brakuje nam chętnie do tego zawodu, a może ich zabraknąć jeszcze większym stopniu jeszcze krótszym czasie smutny ten obraz u progu wakacji zobaczymy jak to będzie wyglądało we wrześniu serdecznie państwu dziękuję za rozmowę Alicja Pacewicz ekspertka do spraw edukacji działaczka społeczna Fundacja szkoła z klasą Misza Tomaszewski nauczyciel i wychowawca magazyn kontakt dziękuję państwu serdecznie dziękujemy nie dajemy się skrót informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA