REKLAMA

Propaganda elit władzy wczesnego średniowiecza

OFF Czarek
Data emisji:
28-06-2021 10:00 (Powtórka: 11-11-2021)
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pan dr hab. Grzegorz pac z wydziału historii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry witam serdecznie dzień dobry witam pana witam państwa pan profesor pracuje nad bardzo interesującym międzynarodowym projektem Szanowni Państwo cofa się o lat 1000 przygląda się Polsce, ale także w porównaniu z Norwegią to jest dość interesujący wybór, bo Rozwiń » Otóż okazuje się, że około roku 1000 tysięczne ego właśnie tysięcznego do 1301 Norwegia Polska w pewnym sensie są do siebie podobne, bo oto różnego rodzaju spory między klanami wojny domowe kończą się władze się legitymizuje w oczach innych no należy też pamiętać, że około roku tysięcznego mamy do czynienia z pojawieniem się chrześcijaństwa na ziemiach polskich jaki, jaki w Norwegii i myślę, że ciekawe w ogóle jest to, że kiedy mówimy o początkach państwa polskiego to mówimy Piasta tak jak gdyby nie było innych planów dynastii czy też graczy na rynku natomiast rozumiem Norwegia tego okresu to jest ciągła walka o władzy nie ma 11 grupy, która by się wyłoniła no tak nie to znaczy są rzeczywiście pewne różnice rzeczywiście w Polsce Piastowie właściwie aż do pojawienia się Wacława pierwszego tak czy pod koniec pod koniec wieku trzynastego czeskiego władcy, któremu udaje się uzyskać władzę w Małopolsce Wielkopolsce i koronę właśnie w Piastowie są takimi graczami nie do zastąpienia Norwega wygląda o tyle inaczej, że mamy mamy rozdało śpiącą 17 i konflikty między przedstawicielami dynastii to też nie jest to też nie jest do końca także, że tam, że tam jak prym wiodą osoby spoza tego tego kręgu elastycznego, ale tak jak pan powiedział rzeczywiście między polską Norwegią w okresie, który nas interesuje w okresie, które no takiej takiej perspektywy europejskiej się nazywa pełnym średniowieczem w Polsce czasami, zwłaszcza tym pierwszym okresie w Norwegii też mówi mówi jako się u Norwegów mówi jako końca epoki wikingów w Polsce się często mówi jako wcześniejszym średniowieczu, ale mamy w tym 11 wiek, ale niewątpliwie ten okres, który interesuje to właśnie pełne średniowiecza jest bardzo dużo podobieństw jest bardzo dużo podobieństw i one skłoniły do tego, żeby w takim jak pan powiedział dużym gronie międzynarodowym polską norweskim podjąć takie badania porównawcze i przyjrzeć tym podobieństwa w tym tym różnicom i tak taka podstawowa rzecz która, która jest dla nas skłoniła do tego to jest fakt, że mamy do czynienia z 2 państwami, które w tym samym momencie wchodzą w krąg łacińskiego chrześcijaństwa może być rozpoczynają chrystianizacji europeizacja często łączy wszystkie te kraje Europy Środkowej Skandynawii tam wszędzie około roku tysięcznego jest oficjalna ostateczna konwersja rozpoczęła się prezes Krynicy chrystianizacji są kraje, które Jerzy Kłoczowski nazwał kiedyś kraj musi Europy tak to właśnie tak ten taki nowy rzut do kraju, które dołączyły do Europy po kostkę Goliński włączyły się w tym krąg łaciński i chrześcijańskiej i później to co nas interesuje nas druga, że łączą oba oba kraje i oba regiony, o których mówimy to jest peryferyjność tak peryferyjny status wobec tych centrów kulturowych Europy zresztą też świadomość tego widać w tekstach jak np. porówna nie wiem co Adam z Bremy pisze Skandynawii i co Gall anonim pisze o Polsce jak widać, że również dla autorów z epoki również tych blisko będących tych obszarów jest świadomość, że to są to jest koniec świata prawda to jest to też jakaś daleka północ zresztą nawiasem mówiących o Europie środkowej też mówi jako północy, bo to jest taki taki to po literackich że, że oto to jest dalekiej barbarzyńskiej dzikie na tę właśnie skute lodem białe niedźwiedzie, więc mówiąc po naszemu prawda, więc rzeczywiście uznaliśmy, że to jest ciekawy ciekawy przykład 2 krajów, które wcześniej paradoksalnie można porównywać jak one na sprzedaż interesy elity tak też projekt poświęcony jest legitymizacji elit, czyli temu jak jako właśnie elity uzasadniają swoje prawo do władzy albo pan, bo właśnie zapytał zaczął dynastii no tak nas interesuje szeroko rozumiane elity i IT jest także, że badacza średniowiecza, zwłaszcza wcześniejszego średniowiecza no bardzo mocno mają teraz świadomość ta władza, że od władzy w średniowieczu nie można myśleć jako takiej władzy no mówiąc, używając anachronicznego określenia absolutnej także władca tyle czy warto, żeby rządzić potrzebuje szerokiego zaplecza zaplecza potrzebuje dużej grupy ludzi, którzy muszą się ze sobą jakoś dogadać niemiecka historiografia stworzyła taki termin konsensus Lecha tak czy władza na konsensualne tak taka, która właśnie musi musi kooperować i tym elitą dlatego warto się przyglądają się nie tylko czy także władcą oczywiście władcy władcy władczynię dynastia to naturalni członkowie elit, ale tam dużo więcej tak tam są możni tam duchowni tam instytucje religijnie potężni gracze którzy, którzy czasami grają razem czasami ze sobą walczą właśnie cały czas trochę grają razem trochę są walczą no i i muszą o skalę pan dr hab. Grzegorz pac z wydziału historii Uniwersytetu Warszawskiego z państwa moim gościem mała przerwa w transmisja już wracamy powiedział Marek opowiada opowiadam się zdarzają czy pan redaktor w ogóle nie przerywa i wszystko jasne panie profesorze mówią mówi pan o tym, że interesują was elity, ale dlatego, że one są bardzo interesujące, dlatego że nie ma żadnych śladów po nie elitach tak się wyrażę podoła to innych klasach, więc badanie nie elit jest niemożliwe oczywiście pan trochę racji to znaczy to jest bardzo trudne zadanie nie elit natomiast nas interesują elity jak powiedział, że tutaj oczywiście z punktu widzenia źródłowego jest tak jak pan mówi to znaczy my nie bardzo moglibyśmy pewnie w tym okresie odpowiedzialnie badać czy mogliśmy próbować, ale bardzo trudne badania niż Warce natomiast pytanie było trochę inne tak naprawdę dla nas to znaczy skupić się na elitach skupić na państwo i i to jest także, że wydaje się, że elity są to w jakim sensie istotniejsze, że mamy do czynienia to karta, choć taki wybitny niemiecki mediewista opisujący Niemcy to jest mówił o o władztwie bez państwa to znaczy, że w gruncie, który taki okres, kiedy te struktury państwowe takie stabilne struktury się państwa jako tak jak my rozumiemy prawdę i instytucji państwowych trwały w tym i niezmieniających się niezależnie od zmian personelu tak powiem one dopiero powoli kształtują tak naprawdę to co trzyma władztwa tak, które nazywamy polską Norwegią np. tak trzymaj przepraszam okresie do kupy tak to jest pewien pewne pewien układ sił właśnie między elitami tak myślę, że jest to jest oczywiście trochę trochę pytanie o to jak jak dochodzi do NATO pytanie my zadajemy jak jak to się dzieje właśnie od tego od początków tego wejścia na na arenę dziejów tak to nazwę europejskich jak jako droga wygląda właśnie do wytworzenia takiej w miarę stabilnych już dążących do takiego nowoczesnego układu scentralizowanych monarchii co też obu krajów następuje w podobnym momencie, bo w Polsce to jest właśnie zjednoczenie większości najważniejszych polskich na początku wieku czternastego i Norwegii też pobiegł na przełomie wieku trzynastego czternastego następuje właśnie taka unifikacja o długotrwałym okresie wojen domowych jak wtedy możemy tam widzieć takie też organizmy państwowe takim naszym naszym rozumieniu tego słowa to przeto do tych porównań do tego projektu do polskiej i Norwegii lat 10001300 wrócimy, jeżeli pan naszych słuchaczy pozwolą po informacjach Radia TOK FM informację o godzinie dziesiąty 20 pan dr hab. Grzegorz pac z wydziału historii Uniwersytetu Warszawskiego opowiada o propagandzie władzy wczesnego średniowiecza jak te Polski norweskie elity przekonały też tworzyły przekonanie, że zasługują na to, żeby władze sprawować informacje po informacjach wracamy po czasie państwa moim gościem jest pan dr hab. Grzegorz pac wydział historii Uniwersytet warszawski cofamy się Szanowni Państwo do roku tysięcznego właściwie do lat 10001300 Polska Norwegia to jest projekt międzynarodowy porównanie elit porównanie ideologii władzy, ale też porównanie czy też w ogóle zaobserwowanie zbadanie w jaki sposób zarówno polskie norweskiej elity przekonywały po pierwsze, swoich poddanych po po drugie, siebie nawzajem, kto zasługuje na to, żeby władzę sprawować jakich argumentów czy też jakich narzędzi używały panie profesorze o takich narzędzi było było bez liku tak nas oczywiście interesują, bo oczywiście jest argument siły tak jest to jest naturalne jest argument siły na nas interesują raczej w projekcie nazywa nazywa zasoby symboliczne także takich słów się zaczyna nazwa oraz oczywiście bardziej interesują takie takie bym powiedział miękkie metody tym metody no właśnie związane z ideologią takich takich metod, bo powiedziałbym, że jest bez liku są dużym stopniu zresztą powiązane z religią prawda, więc wszelkie wszelkie formy podkreślania dzięki sacrum rytuały takie jak choćby koronacja, ale przecież nie tylko jak nie jak konsekracja Biskupia fundacje religijne, które pokazują z 1 strony pozycję człowieka z drugiej strony jego właśnie przywiązanie do do Boga, ale nie tylko to znaczy to jest też psy to są też pewne strategie legitymują legitymacji, którą widzimy w tekstach, które powstają w kronikach np. takie jak nie choćby odwoływanie się do antycznej przeszłości podkreślenie starożytności swojego swego pochodzenia jako jako ludu, ale też np. odwoływanie się do pewnego kanonu wartości nas inne nazwalibyśmy wojownicy Voo Voo Voo i kultury wojowniczej prawda decyzyjnych jak pokazanie związek z jakąś postać jest dobrym wojownikiem, że postępujemy pewnego kanonu kanonu, wg którego wojownik powinien postępować itd. tak dalej takich takich, jakby aha no jest przepraszam żeby, żeby nie pominą naszych kolegów archeologów numizmatyków z nami współpracują z taką formą ostentacja wreszcie posiadanie pewnych przedmiotów luksusowych jest są pochówki bogate pochówki takie wyróżniające się od innych artystów pokazać, że to ten, kto tam leży, więc jego bliscy tak też specjalny no np. dla dla władców przede wszystkim to są też monety, które mają pewną treść ideową znowu często religijną no i są taką formą pokazania, kto na danym terenie no rozdaje rozdaje pieniądze tak, ale też skontroluje tę przestrzeń symboliczną debatę monety przecież jakieś produkowano dużo zalewały obszerne właśnie symbolikę związaną przecież osobą władcy no dobrze, ale wspomniał pan o religii, ale to jest nowa religia, która pojawia się, więc rozumiem, że ona pojawia się wśród elit i rozumie, że to nie jest także elity nagle mówią o odkryliśmy prawdziwego Boga i w ogóle jesteśmy ultra radośniej z tego powodu tylko rozumieć to decyzja polityczna przede wszystkim, tak więc rozumiem nie jest także wiara w Boga się pojawi tylko pojawia się wiara w to, że włączenie się do pewnego kręgu może przynieść korzyści, bo to trudno teraz przekonać innych, że pan Bóg tak chciał jaki, bo nikt nie zna przetworzyć lata do lasu ciągle latać to nie jest takie proste, dlaczego po pierwsze, co do tego też decyzja polityczna oczywiście tego nie wiemy prawda nie jesteśmy niszczyć głowa nigdy nie niezbadane najlepsi ludzie rzeczywiście niepewnie czuł, jeżeli jest trójca święta prawda to to jest trochę poza naszym naszym możliwościami badawczymi, ale czuł pan razem to decyzja polityczna to bez 2 zdań to jest cel także decyzja polityczna i AM i czy można powiedzieć, że można go do tego przekonać no to pewnego stopnia pewnie tak to znaczy pytanie jest takie i to bardzo wyraźnie widać w myśleniu orliki zarówno pogańskim i chrześcijańskim w tym okresie orliki jeszcze w gruncie bardzo pragmatyczne pytanie jest takie co przynosi większą korzyść z tytułu w stanie, bo zwaną tak mówiąc takim językiem misjonarzy wkrótce nie mogę brata no i w momencie, kiedy elity przyjmują tę nową religię na nowo pytanie, dlaczego elity cywilno elity, lecz władca przejmuje tak płacą też widzi tak czy wiedzie się lepiej nam czy chce sąsiadom, którzy są chrześcijanami i władca przyjmujemy to widać to najsilniejszy jest wspierany przez Boga i usług dobrze na tym wychodzi prawda i podejrzewam, że to tak działało jak schodzi poniżej prawda, kiedy gdy, kiedy właśnie z przedstawicieli lewicy przyjmowali tę władzę też był sygnał, że ci, którym się powodzi do sekty dobrze sobie radzą mają co jeść nie wiem rządzą oni wierzą w Boga oni oni oddają część, więc to być może po prostu pragmatyczny wybór, ale oczywiście nie bez powodu jest także to trochę wychodzą poza Polski Norwegii, chociaż Polski dotyczy, że takie zjawiska tzw. reakcję pogańskich często rzeczywiście są związane z niższymi warstwami społecznymi, ale te są one rzeczywiście odbywają się zwykle tak 2 po drut dla pokolenia po po oficjalnej konwersji, kiedy coś tam zaczyna nie jest prawdopodobnie wtedy po prostu pojawia się pytanie czy to nie był nie była błędna decyzja tak jednak nie byłoby korzystniej pozostać stary bogach, ale w ogóle mogę też można powiedzieć, że też jest tutaj ciekawe różnice między polską Norwegią to znaczy to znaczenie tej przeszłości pogańskiej on chyba różne to znaczy w Polsce widać kontynuację tej części związane z kwestią języka proszę pamiętać też oczywiście taka rzeczką trochę się zmagamy Bona jego źródło wolno utrudnia proszę pamiętać, że wszystkich grup, które mamy z terenu Polski podnosi opisane w tym momencie one postępu łacinie wyłącznie natomiast w całej Skandynawii funkcjonuje jednocześnie miejscowy język między partykularne jako język powstawania źródeł to też powoduje, że na takim poziomie kontynuacji dawnej kultury to tam jest cel chyba większą ciągłość, bo tutaj po prostu muszą przyjść nowi ludzie ci duchowni i wszystko za co płacimy, a tam jednak jednak postęp, bo miejscowy język w tym samym języku, który był trybu używa jeszcze w czasach pogańskich no dobrze teraz, jaka jest rola kościoła w tym w nocy w takich zmaganiach o to kto będzie rozdawał karty i kto będzie siedział przy stoliku na rozwój z 1 strony to też nie chodzi o o to, żeby wierzyć wyznawać tylko rozwiąże kościół już w tym momencie jest także potęgą polityczną tak chociaż, chociaż to jest ciekawe, bo akurat okres w nas interesuje okres, kiedy się bardzo zmienia też bardzo zmienia na poziomie europejskim tak trwa reforma gregoriańska był u umacnianie pozycji kościoła instytucjonalnego umacniania pozycji papiestwa prawdę jako takiej niezależnej siły zewnętrznej to rzeczywiście między tym rokiem 10002005 i zmianę niebywała, ale też jak popatrzymy wewnątrz tych krajów, które nas interesującej polskiej polskiej Norwegii to też zmienia pracę na początku, kiedy duchowni się pojawiają to są w większości duchowni przyjeżdżający z zewnątrz, kto powiedział jeden z moich kolegów członków zespołu Voo eksperci prawda oni przyjeżdżają z zewnątrz i tutaj no działającą wtedy właściwie z kieszeni króla tak kończą za całkowicie od niego zależni oni zasadzie no i majątkowo i pozycja zależy wyłącznie od tego, że okrutnie powiedzieć temu, gdy skupem jeszcze będę utrzymywał, że system zmienia się czasem zmienia też w tym sensie co się zmienia personel często są przedstawiciele miejscowych z czasem tak tego krytykowanych elit, więc oni mają tutaj swoje ziemie swoje zaplecze swoje rody są dużo bardziej związku z tym niezależni jednocześnie są coraz bardziej wzmocnieni przez ten ten TEN-T myślenie właśnie gregoriańskiego kościele jako koszt instytucji niezależnych pro pro ma swoje prawa musi strzec niezależności i w związku z tym staje się coraz coraz mocniejszy brat to widzimy, że jakby takiej pozycji zależności rejestrować to też wiąże się ze słabością państwa w okresie wojen domowych w Norwegii w okresie rozbicia dzielnicowego w Polsce ci biskupi stają się coraz bardziej rozgrywającym karty coraz coraz więcej mogą powiedzieć takim najmocniejsze w Polsce pewnie tak dobrym przykładem jest pozycja w dworze biskupa krakowskiego, które w momencie po prostu jest taką kluczową postacią dla dlatego kto będzie rządził w Małopolsce, a Norweg z drugiej strony no to jest początek sakry królewskiej prawne dopiero się bardzo późno dopiero gdzieś tam w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku tam ewidentnie jest także to, że tutaj jest osób, które biskupi, starając się wpłynąć na to kto będzie jak w tym w tym w tym okresie wojen wojen domowych chcą mieć swoje w swoje, jakby tutaj Emu swój sposób na wskazanie właściwego władcy tym właśnie sposobem jest jest nas użycie użyć tego rytuału kreacji, którego oczywiście musi używać arcybiskup kolej jest w ręku kościoła, ale w Polsce też widzimy to znaczy, że w okresie rozbicia dzielnicowego biskupi się pojawia jako mediatorzy jako ci, którzy mogą liczyć na kogoś klątwę i i w ten sposób zaangażować się konflikt także polityczne także jest tak jak pan mówi tylko jak zwrócił uwagę na zmienność tego zjawiska oczywiście samym początku ewidentnie kościół instytucjonalny jest bardzo zależna od władz obu tych krajach wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia TOK FM informację o godzinie dziesiątej 40 państwa moim gościem jest pan dr hab. Grzegorz pac z wydziału historii Uniwersytetu Warszawskiego po czasie państwa moim gościem jest pan dr hab. Grzegorz pac z wydziału historii Uniwersytetu Warszawskiego 1000 lat temu Szanowni Państwo rok tysięczny do 10003 jego pan profesor porównuje co się działo w Polsce i Norwegii w tym czasie w jaki sposób elity przekonywały siebie nawzajem, ale także swoich podwładnych, że to one zasługują na to, aby sprawować władzy co się działo, jakie źródła mamy dostęp czy pojawił jakieś nowe czy właściwie to jest jeszcze kolejna analiza tego co mamy, ale pod innym kontem czy innego punktu widzenia w oczach nie pomoże raczej opowiedzenie 1 rzeczy ważne znaczna część nie porównuje dolarze i to jest bardzo istotne, bo też właśnie pozwala trochę wyjść poza własnym mojej własnej niekompetencji, ale też własne kompetencje i tylko polskich norweskich rzeczywiście mieliśmy taki projekt bardzo blisko współpracujemy i idea jest taka, że Polski partner czy norweski partner musi się znać dokładnie nad drugim kraju tak Super dobrze, bo od matek kolegę z polskiej z Norwegii, żeby to on był specjalistą od od tego też specjalną źródeł, które pan zapytał tak jak mówiłem większość większość naszego zespołu to są historycy, więc mówimy przede wszystkim o o rozmaitych źródłach pisanych, a więc w kronikach hagiografii rocznikach dokumentach i tutaj rzeczywiście znaczy w ogóle nie jest także tych wprowadzamy jakiś jakieś nowe źródło to oczywiście nie jest nie jest łatwo dlatego okresu, który mówi Hanna od zapomnienia w sagach istotne źródło skandynawskie natomiast natomiast poza tym jeszcze są z nami jak mówiłem numizmatycy archeolodzy, którzy no i analizują numizmaty jak się państwo domyślają monet archeolodzy materiały archeologiczne interesują nas w tej jak wspominają poprzednie części pochówki interesują nas dobra luksusowe, które znajdujemy, ale to też nie jest także tutaj szukamy nowych źródeł oraz opieramy się na dla tych badania, który uczy na tych wykopaliska, które zostały zrobione no właśnie istotne jest chyba to potrzeba nowego spojrzenia nowego spojrzenia przede wszystkim takie bardzo, jakby bliskiej soczewkę komparatystyki Nate rzeczywiście każdemu zagadnień, które nas interesuje, ale wymieniła Malik jest oczywiście sporo przyglądamy się zawsze porównawczo nasza patrzymy jak zjawisko wyglądało w Polsce i Norwegii i wydaje się, że jakby właśnie spojrzenie na te 2 peryferyjne nowe kraje europejskie to razem ma szansę coś powiedzieć o tym jak w ogóle na peryferiach pewne wzorce oto co się okaże prawda, a NATO wydaje się wydaje się, że to jest także myślę, że pewne czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć, że pewien pewne sposoby przejmowania pewne pewne elementy legitymują i legitymacyjne no one były jakimś sensie uniwersalne dla chrześcijaństwa były podobnie przyjmowane na peryferiach inne z kolei były przyjmowane odmiennie teraz jest trzecie pytanie, na które nie potrafi do końca odpowiedź, dlaczego w dobrym takim przykładem, który chętnie chętnie przywołuje koronacja królewska państwo wiedzą w Polsce koronacja królewska nastąpił w gruncie warto szybko znaczy już pod koniec rządów Bolesława Chrobrego się Koronowo wspomniałem zupełnie mimochodem poprzednie części Norwegii, gdzie zresztą łacińskich zwykle nie mają wątpliwości, żeby władze Norwegii nazwać kulami, ale Norweg pierwsza kolacja klęska to są lata sześćdziesiąte dwunastego wieku teraz pojawia się pytanie z tego bierze, jakby to, że w 1 kraju ten bardzo wygodny w gruncie jak by się wydawało dla władzy rytuały przyjmowane tak, choć tak szybko tak przecież ten rytuał koronacji namaszczenia to jest efekt na pewno nikt też programy Karolinska, która później w Europie się staje mógł być popularna i właśnie na 1 obszarze peryferyjnym jest przyjmowana natychmiast drugim znacznie znacznie później być może tutaj też nie bez znaczenia jest fakt, że w Polsce znacznie wcześniej pojawia się metropolia kościelna, a więc jest własne arcybiskup promu, który może go koronować bez problemu, a Norwedzy, którzy się nawet trochę inny sytuacja bardzo długo nie mają własnego arcybiskupa, więc musieliby się zwracać się tą koronę kogo innego, ale wiadomo, że coś się też być takie sytuacje i niekoronowany się co do zasady, a jednak któryś tam władca test, jakim się udało tak widzę jak tylko można było jednak Koronowo tak było tak jest karanie, a Norweg jako specjalnie zainteresowanie tym rytualnie widzimy no i jest otwarte pytanie, dlaczego takie, ale no tak ale, ale chyba zdaje się, że potem odchodzą z Piastowi od Korola, który nie, a czym odchodzą, dlatego że chcą dlatego nie mają możliwości prawda nie mają możliwości proszę zobaczyć mamy Chrobrego potem mamy potem mamy mieszka drugiego potem dopiero Bolesław szczodry no tak mamy, więc się potężny kryzys państwa, którym wydaje się, że po prostu sytuacja polityczna niezależność, jakby tej nowej tworzący się na nowo struktury Państwowej choćby od pomocy cesarskiej jest tak duża, że jeśli tylko jeśli tylko rzeczy nie życzą sobie koronacji wiemy, że nie życzyli sobie wiemy co pisarze choćby o ochronę mieszka drugiego NATO Warty nie można wykonać tak to jest pytanie czy ten brak zainteresowania raczej to jest to jest takie przekonanie do obrotu nie ma potencjału proszę zwrócić uwagę w czasie rozbicia dzielnicowego jednak świadomość, że mamy do czynienia z królestwem także goście Natural naturalną rzeczą byłby powrót do Korony istnieje i i jakby no ten okres rozbicia tradycyjnie uważamy, że się kończy właśnie Emu tymi relacjami Królewskim przemysł drugiego Wacława później Władysława Łokietka czyli kiedy pojawia się z taka możliwość to to istnieje istnieje powrót do tego, że to samo rozbicie dzielnicowe jest ciekawym ciekawym przykładem, dlatego że ono jak wspomina państwo właśnie mamy tutaj pewną paralele między Polska Norwegia Norwegia przeżywała tzw. okres wojen domowych, ale niektóre zupełnie inaczej tutaj znowu pytanie tak Norwegia pozostaje formalnie zunifikowane formalnie pod 1 państwo jednocześnie przez bardzo krwawe wojny między przedstawicielami dynastii którzy, którzy po prostu czasami się wyrzynają jak tylko mogą raz w Polsce mamy do czynienia również z jakim jest przeciwna sytuacja będziecie państwo zaczyna się jest też formalnie udzielone tak właśnie istnieją dzielnice jednocześnie obserwujemy są ciekawe najnowsze badania też uczestnika tego grantu obserwujemy, że poziom przemocy poziom konfliktów między członkami dynastii bardzo ograniczony ukończyć czy nie dochodzi do takich do takich, jakie właśnie straszny straszny rzezi wojny są dosyć ograniczone czy udaje się znaleźć jakiś taki, jaki taki sposób bardzo też, jakby to jako klub proszę pamiętać, że konflikt zaprowadzenie pokoju też elementy legitymizacji władzy konfliktu używa się także o to, żeby pokazać czy agresji fizycznej realny wojennej używa się po to, żeby pokazać tę pozycję nie głosowano w różny sposób Polski w Norwegii w tym okresie też jest to jest pytanie, dlaczego tak się tak się dzieje, ale będą one już 5× tak pokazujące naszych słuchaczy do rozmowy z panem prof. Maksymilianem Stanulewicz ciem z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu to jest rozmowa z maja zeszłego roku, dlaczego prawie nikt nie chce być królem Polski jest właśnie rozmowa dotycząca Piastów także jeszcze inne spojrzenie na to dlaczego pomimo, że tak szybko się Piastowie kontynuowali to potem właściwie nie byli jakoś zbytnio zainteresowani podtrzymywaniem akurat tej tego poziomu władzy koncentrowali się może trochę na innych dobrze, czyli rozumiem, że jak i pewnych odpowiedzi pewne pytania nie znacie, ale myślę, że trochę boi się też podejrzewać tak to ważne, że jest jakaś teza i i ten należałoby albo obalić albo udowodnić no tak jak mówię zasadnicza teza ogólna jest taka że, że między tymi państwami widzimy znaczące różnice i że i, że pewne przejmowanie wzorców zachodnich w dotyczących właśnie legitymizację elity następowała po do teza ogólna, ale no jak nie chciałbym chodzić buty moich kolegów, którzy zajmują się bardzo poszczególnymi, jakby tematami i i jakby z góry zakładać, że oni już do tej tezy do tej do tej tezy, że złożą się pozytywny być może będą ją, w jakich elementach podważać właśnie pokazywać wyjątku chciałbym dziś mogę też powiedzieć, że ze państwo są zainteresowani naszym produktem ma lokowanie naszych lasów mamy lokowanie produktu państwa interesuje nas ogranicza to to co można go śledzić mamy mamy stronę internetową elit tak jak lity po angielsku krótka historia oka ów krok do kropki PL Facebook instagram staramy się żeby, żeby nie tylko koledzy ze środowiska nie tylko medaliści ME mogli wiedzieć co nas słychać i czym się zajmujemy, a przy okazji mini wykłady tak pewnie tutaj też można po for, lecz w 2 lat chodząca rynek będzie dostęp do nich jest powszechny dostęp tak właśnie teraz są premiery drugiego układa zacznie jutro jest prof. Sigurdsson Uniwersytetu, a w Oslo to są przyjaźnie sieci kontaktów średniowiecznych elit Angie w wersji Szanowni Państwo tak o godzinie 18 prof. Krzysztof Skwierczyński elity kościelne szczególny rodzaj średniowiecznych elit tak zapytaj, bo źle zaakcentował 5lipca jest pana wykład religia legitymizacja władzy średniowiecznych Edith jeszcze jest jak rozumie też kolej kolejne spotkanie z panem 7lipca to jest taki pyta pytania sesja pytań odpowiedzi tak tego reżysera Wojciecha Jezierskiego Uniwersytetu posłanka prawa państwa na pytania ostatnio był wykład prof. Marcina pałkę wyrwać ciekawie mówił kwestia rozbicia dzielnicowego, który o, które przed tym państwu mówiłem już parę takich wykładów było, ale są dostępne w sieci serdecznie zapraszam w sieci rozumie przez stronę Uniwersytetu czy wydział historii Uniwersytetu Warszawskiego również są również przez naszego naszego Facebooka na stronę internetową w tym akurat współpracujemy z muzeum początków państwa polskiego w Gnieźnie, więc również chce przez ich stronę internetową przez stronę wczesne średniowiecze PL, które muzeum prowadzi tak na pewno można łatwo znaleźć w interesujące rozumiem, że jeżeli chodzi o kontakty to tych kontaktów za wiele nie było za to oprócz tego, że sam nie wiem może Norwegowie się pojawiali kupili jej nadbałtyckie wioski tak, chociaż wydaje się wydaje się, że to, że to raczej w tym wiedli prym inni Skandynawowie nie mamy kontaktu za za wiele kontakty nawet na korcie są kontakty w dynastyczne ze Skandynawią, ale znowu nie do końca tak bardzo Norwegią to jednak dosyć oddalone od siebie kraju trochę zwróconych innych kierunkach znacie jednak jednak no Norwegia jest zainteresowana Adriatyk wiem, a Atlantykiem przepraszam ale, toteż nie jest zainteresowany Adriatykiem od lipca myślę, że Norwedzy testom zainteresowanie na przełomie czerwca i Adriatykiem, ale nas interesuje Atlantyk prawda wyspy, gdzie osadnictwo norweskiej Islandia to jest ta sprawa wpływu podczas polskiej polityki nawet do tego Bałtyku by powiedzieć odwrócona większość okresu, który nas interesuje trochę plecami jest jednak Pomorze, które z dużym stopniu niezależne więc, więc rzeczywiście te kierunki jak dodaje zainteresowane będą też ciekawe jak patrzymy na wczesną wersję zaznaczy ten próg początki proces chrystianizacji Polski w Norwegii to ile w Polsce kluczową rolę jednak kościół Niemiec tak wzorce, które stamtąd duchowni, którzy stamtąd przyjeżdżają kościół rzeszy o tyle nad Norwegią Anglia i angielscy duchowni także to widać, że rzeczywiście do terminu, o ile ogólnie można powiedzieć, że oba kraje no patrzą na te centra kulturowe na ten świat, który nazwaliśmy ten post Caroline Team to jednak szczególe są pewne pewne różnice bardzo dziękuję panie profesorze dziękuję jednak dr kpt Grzegorz pat z wydziału historii Uniwersytetu Warszawskiego opowiadał o tym elita jak elity jak jakiś sztuczek jakich narzędzi używał elity, żeby przekonać podwładnych, ale też samych siebie, że sprawują władzę im pan profesora zespołem z zespołami porównuje to na przykładzie Norwegii Polski początków po jedenasty czternastego wieku natomiast my sobie dzisiaj możemy też porównać zostawić jak dzisiaj argumentów używają elity, żeby przekonać nas to one mogą żyć z naszych podatków informacji już za kilka minut o godzinie jedenasty po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA