REKLAMA

Marian Banaś: "Zakładam, że będę pracował do końca kadencji"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-06-30 08:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM jest ósma 5 to jest środowy poranek Radia TOK FM Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobra naszym gościem jest pan Marian Banaś prezes Najwyższej Izby Kontroli dzień dobry dzień dobry dzień dobry państwo czy w sprawie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego, jakie złożył pan panie prezesie w prokuraturze co się wydarzyło nie mamy żadnej na razie wiadomości to jest prerogatywa nawet prokuratury, więc myślę, Rozwiń » że odpowiednim czasie to dostaniemy informację co się dalej jest sprawą myślę, że jakiś przesłuchany pan będzie np. nie mamy takich sygnałów, żebyśmy byli przez firmę panie prezesie, jakie obecnie prowadzone przez NIK kontrolę uznaje pan za najważniejsze to w tej chwili jesteśmy w fazie końcowej takich najważniejszych kontroli ma na myśli elektrownie Ostrołęka mamy bardzo poważne ustalenia to jest rozliczenie inwestycji, która kosztowała olbrzymie pieniądze w 1 300 000 000 zostało wydane na blok chce tam są duże nieprawidłowości ja podjąłem decyzję, że będziemy robić kontrolę specjalną taką całościową, która ma na celu odpowiedzenie na pytanie czy Polska rzeczywiście jest tym zabezpieczona pod względem bezpieczeństwa energetycznego, ale to to znaczy, że kontrole inwestycji Ostrołęka c podejmujecie z 1 strony jako inwestycję i czy ktoś ponosi odpowiedzialność za wydanie tego 1 000 000 000 drugi czy w tej chwili dobrze rozumiem, że Polska bezpieczna energetycznie no ja chcę powiedzieć, że właśnie inwestycja nie została zakończona wiemy, a to olbrzymie pieniądze i to jest strata, która no jest na barkach nas wszystkich, bo to pieniądze są obywatele przecież to była finansowane z budżetu państwa, więc to jest zasadnicze pytanie, kto za to odpowiadamy jesteśmy w tej chwili w trakcie właśnie zakończenia czynności kontrolnych jest przygotowane wystąpienie mam spodziewamy się, że rzeczywiście będą z osób złożone zastrzeżenie, bo rozpatrzeniu zastrzeżeń oficjalne wyniki tej kontroli zostaną opublikowane także co do szczegółu państwo wszystkiego się dowiedzieć Żydzi kiedyś dowiemy panie prezesie, kiedy będziemy mogli poznać szczerze, że procedura potrwa jeszcze miesiąc walczyli na początku gdzieś po września te wyniki już będą na pewno opublikowane ja rozumiem, że jest jeszcze pan przed ostatecznym zamknięciem tej sprawy, ale skoro rozmawiamy w Ostrołęce czy wedle wiedzy, którą posiada pan dziś będą wnioski do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby, które odpowiadały w rządzie za ten projekt tak jesteśmy w trakcie przygotowywania takich zawiadomień, bo to i podlega właśnie art. 296 niegospodarności, więc ktoś musi za to odpowiedzieć, bo przecież my jesteśmy w rękach Najwyższa Izba Kontroli, aby dbać o każdy grosz, który jest wydawany przez e-administrację rządową jak również administrację samorządową to ilu członków rady ministrów pana zdaniem na będzie miał taki ilu będzie dotyczył taki wniosek to to w tej chwili jest na etapie analizy przyjdzie odpowiedni czas także my tutaj państwo o tym poinformujemy we wrześniu oczywiście tak oczywiście myślę, że po całej procedurze Odwoławczej wszystkie już tutaj wnioski zostaną sformowane, a czy to jest jedenasty kluczowych kontroli, którą w tej chwili uznaje pan za kontrolę kluczową właśnie prowadzoną przez NIK nie mamy drugą bardzo poważną kontrolę jest ona już w tej chwili też w fazie końcowej jesteśmy już po rozpatrzeniu zastrzeżeń to jest oczyszczalnia ścieków Czajka też mamy do czynienia z dużą niegospodarnością i też będą przygotowane zawiadomienie do prokuratury, a tutaj w czyjej sprawie będą zawiadomienia do prokuratury no, toteż tak jak już powiedziałem po ujawnieniu i opublikowaniu całości materiału również państwo zostaniecie poinformowani wobec kogo zostały te zawiadomienia sformowane to będzie np. dotyczyło urzędników Warszawskiego ratusza oczywiście, bo to dotyczyło właśnie badania samorządu tutaj Warszawskiego, czyli raz PiS oraz Platforma proszę państwa no jesteśmy apolityczni kontrolujemy wszystkie wydatki i niezależnie czy one znajdują się w rękach czy rządzących czy czy samorządy tak także po prostu to jest nasze zadanie konstytucyjne ustawowe jesteśmy politycznie staramy się być jak najbardziej rzetelni i po prostu taka jest naszą rolą, a politycznie rozumiem są kontrolerzy, ale pan panie prezesie przecież ma historię swoją polityczną proszę pana ja wraz z równym oczywiście człowiekiem apolitycznym to, że Ciech praktycznie rządach pełniłem różne ważne funkcje w rządzie Jana premiera Jana Olszewskiego później w pierwszym rządzie PiS-u i ostatnim zawsze byłem urzędnikiem bezpartyjnym państwowcem i zajmowałem się konkretnymi sprawami, które przyniosły konkretne efekty w przypadku ostatniej funkcji, którą pełniłem jako szef krajowej administracji skarbowej jak również minister spraw minister finansów przeprowadziło mojego autorstwa najważniejszą reformę w tym rządzie, która przyniosła do budżetu dodatkowo ponad 300 000 000 000zł w tym 120 000 000 000 z VAT, która pozwoliła spokojnie finansować najważniejsze programy socjalne przyczyni się w sposób znaczący do zwycięstwa po raz drugi tej opcji panie prezesie, a w sprawie Czajki, kiedy te zawiadomienia pojawią się proszę pana najbliższych tygodniach już po zamknięciu ostatnich procedur będziemy również przygotować przygotowali też zawiadomienia, dlatego że zastrzeżenia zostały już rozpatrzone i zdecydowanej większości odrzucone przez komisję odwoławczą to mam jeszcze pytania o 2 konkretne kontrole, które były w planie kontroli na 2021 rok jak rozumiem trwa jeszcze zgodna z takim właśnie planem kontrola sprawdzająca w sprawie ulg zwolnień podatkowych jakich rząd udzielał przedsiębiorcom w czasie epidemii covid 19 no to jest też w fazie końcowej dopiero właśnie po zakończeniu będziemy mogli opublikować wyniki kontroli no ale jeżeli już jest pan przy wymienianiu nadchodzące dni ani nie panie prezesie konkretnie tę sprawę chodzi o to jak rozumiem badane są tarcze antykryzysowe, których rząd udziela uczy wedle pana wiedzy już NIK kontrolerzy NIK-u dopatrzyli się jakiś nieprawidłowości ze strony urzędników, którzy odpowiadają za pieniądze z opieki na tym etapie niestety nic nie jeszcze powiedzieć nie możemy, dlatego że zgodnie z naszą procedurę ogłaszamy wyniki po zakończeniu kontroli i ich uprawomocnieniu jako przerwałem dalszą część wspomnieć chciałem powiedzieć, że jeszcze mamy inne kontrole, bo tutaj pana interesowały kontrole, które zmierza zgodne z planu tak tak to mamy fundusz sprawiedliwości fundusz sprawiedliwości jesteśmy w trakcie właśnie rozpatrywania zastrzeżeń co do naszych ustaleń Kolegium będzie rozpatrywał 2001. tego miesiąca po rozpatrzeniu zastrzeżeń też będziemy już upublicznia upubliczniać wyniki tej kontroli fundusz sprawiedliwości, który odpowiada minister sprawiedliwości co jest przedmiotem badania fundusz własności podlega ministrowi sprawiedliwości jest przedmiotem badania jak są wydawane pieniądze no oczywiście tutaj kontrola jak jak powiedziałem została zakończona zastrzeżenia zostały złożone do wystąpienia i zastrzeżenia będą rozpatrywane 2001. tego miesiąca po ich rozpatrzeniu ogłosimy oficjalnie wyniki tej kontroli kontrola została zakończona, czyli jak rozumiem to co robił np. niedawno w czasie kampanii wyborczej w Rzeszowie pan minister Warchoł, który ubiegając się urząd prezydenta przekazywał funduszu sprawiedliwości pieniądze na rzecz szpitala to już nie podlegało kontroli nie tego już to tak, jakbyśmy kontrolowali com kontrola dotyczyła właśnie z innego trochę obszaru panie prezesie gościem Radia TOK FM jest pan Marian Banaś panie prezesie kilka naście dni temu w Dzienniku Gazecie prawnej ukazał się wywiad pana Jakuba Banasia pana syna, który powiedział takie zdanie cytuje Jarosław Kaczyński dobrze czuje politykę rozumie, że wybory kopertowe to był dopiero początek najbardziej obawia się NIK jako instytucji, która konsekwentnie będzie pokazywać zinstytucjonalizowane złodziejstwo zalegalizowanej korupcji, jaka rozkwitła pod rządami partii mającej Prawo i Sprawiedliwość w nazwie pan podpisuje pod tymi słowami to pana to są wypowiedzi mojego syna nie moje on bierze na siebie odpowiedzialność za to co mówi jest dorosłym odpowiedzialnym człowiekiem, ale uważa pan ma rację czy nie to proszę pan ja nie będę tutaj komentował wypowiedzi mojego syna każdy odpowiada za słowo, które wypowiada tak, ale przecież wypowiadał się także w pana sprawie stąd co jest w mojej sprawie może się wypowiadać, ale proszę pana tak powiedziałem jej każdy z nas jest człowiekiem dorosłym odpowiedzialnym i odpowiada za to co robi i co mówi no dobrze rozumiem czy uważa pan, że mamy do czynienia z wielką skalą korupcji w Polsce obecnie pozwana i my mówimy badamy sytuację i na podstawie wyników od oceniamy co się dzieje, więc ja mogę tylko się wypowiadać na temat kontroli, które żeśmy przeprowadzili i które są prawomocnie zakończone z tych kontroli, które żeśmy przeprowadzili jest kilka bardzo poważnych ustaleń dotyczących nieprawidłowości, które mają miejsce i zarówno samorządom jak również w instytucjach rządowych, a czy w tym roku liczy może pan powiedzieć będą jeszcze wszczęte inne kontrole, które nie były uwzględnione w planie, ale do, których NIK ma przecież prawo by wchodząc w posiadanie jakiejś wiedzy albo interesując się sprawą zarządzić sprawdzenie konkretnych zdarzeń będą takie kontrole, czego będą dotyczyły tak powiedziałem rzeczywiście tutaj po kontroli Ostrołęki podjąłem decyzję o podium odpowiedziałem on decyzję o kontroli specjalnej, która ma odpowiedzieć napytania na pytanie czy rzeczywiście nasz kraj jest przygotowany i zapewnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, bo jest kwestia bardzo poważna i dług duży znak zapytania czy rzeczywiście rezygnacja z zasobów węgla, które stanowią podstawowe fundament zabezpieczenia energetycznego była decyzją słuszną czy też nie wg przepraszam Najwyższa Izba Kontroli będzie oceniała czy Polska powinna zaniechać korzystania z węgla proszę pana my będziemy oceniać czy rzeczywiście Polska ma właściwy sposób zabezpieczone bezpieczeństwo energetyczne, ale wie pan, że ten węgiel to z nim nie jest najlepiej jeśli chodzi o jego wydobycie jeśli chodzi o wpływ na klimat pan uważa, że Polska powinna z węgla nieprzerwanie korzystać czy dobrze rozumiem czy nad interpretuje to co pan powiedział ja powiedziałem, że badamy bezpieczeństwo energetyczne i czy decyzje, które w tym materii są podjęte są podjęte w sposób właściwy i zapewniają to bezpieczeństwo na poziomie właściwym do obserwujemy w ostatnim czasie wzrost cen na za energię elektryczną no i oczywiście tutaj, toteż musimy brać pod uwagę, a może warto byłoby zainteresować się co się dzieje z pieniędzmi, które wpływają do budżetu ze sprzedaży uprawnień do emisji c 2 one mogą być przekazywane na transformację energetyczną wdrożenia budżet właśnie tutaj przewidujemy planie kontroli kontrole Narodowego funduszu ochrony środowiska pt. czyste powietrze i przy okazji oczywiście zbadamy również zdrowe panie prezesie dziś poprawie 2 latach od rozpoczęcia kadencji prezesa Najwyższej Izby Kontroli nie są przekonane, że dotrwa pan do jej końca, czyli jeszcze kolejnych 4 lata proszę pana ja działam na podstawie konstytucji ustawy o Najwyższej Izby Kontroli zajmuje się w sposób merytoryczny odpowiedzialny kontrolami i na tym się skupia, ale czy jestem przekonany, że dotrwa do końca kadencji czy ja jestem przekonany ja i zakładom taki plan, że pracuje do końca kadencji pan Marian Banaś prezes Najwyższej Izby Kontroli był gościem poranka Radia TOK FM bardzo dziękuję za rozmowę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA