REKLAMA

Sędziowie wygrali proces w ETPC. “Milczenie to nic innego jak współdziałanie z tymi, którzy zło wyrządzają”

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-06-30 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
25:31 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry zapraszam na popołudnie Radia TOK FM pierwszymi gośćmi audycji są państwo sędziowie pani Alina Bojara sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach dzień dobry dzień dobry witam serdecznie ja pan Marcin Doda także sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach też witamin, ale serdecznie Mariusz Broda witam państwa serdecznie Mariusz Broda przepraszam trochę dziękować, że już dzisiaj znowu tam jasno widać już mam mam prośbę do państwa, ponieważ sprawa oczywiście Rozwiń » wasza była dość obszernie omawiana w różnych mediach, ale zawsze dobrze przypomnieć, o co chodzi czy w takim razie mógł poprosić o przypomnienie tego co się wydarzyło w 2017 roku, kiedy zostaliście państwo odwołani z funkcji wiceprezesów Sądu Okręgowego w Kielcach może zaczniemy od pani ani bardzo proszę o 2018 to jest kolejny miesiąc funkcjonowania ustawy z 62 przepisu przejściowego, który pozwalał na odwołanie w sposób arbitralny prezesów wiceprezesów sądów powszechnych i w styczniu 2018 roku ten przepis został zastosowany do do mnie i do mojego kolegi wiceprezesa Sądu Okręgowego w Kielcach Mariusza Brody zostaliśmy odwołani można powiedzieć zmiana dzień bez podania jakiegokolwiek powodu śmiem twierdzić, że w ogóle bez zaistnienia takiego powodu zostaliśmy odwołani bez możliwości zakwestionowania tej decyzji poddania jakiejkolwiek kontroli czyjejkolwiek kontroli była decyzja jeszcze raz podkreślę arbitralna jednoosobowo wydana przez ministra, a konkretnie nawet rok od sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pana Łukasza Piebiaka to jest taki czas, kiedy pojawia się bardzo wielu tzw. prezesów faks owych, bo bardzo wielu prezesów wiceprezesów sądów w całej Polsce właśnie przed upływem kadencji zostało odwołanych, a ponieważ najczęściej te informacje docierały właśnie faksem stąd pojawiło się to określenie mówi się, że cały proces czy proceder dotyczył ponad 150 osób panie Mariuszu jak się pan wiedział czy też faksu swoim odwołaniu to znaczy tak nasze dokumenty dotyczące zawierające w swojej treści odwołania przybyły do sądu rankiem no tak pani tamten dzień dziś po 8 stycznia zostały dostarczone przez Kuriera, więc do niego trafić także media jak wcześniejsze odwołania sędziów krakowskich sędziów na Śląsku z tego co Pięta z funkcji prezesów rzeczywiście odwoływane były dokonywane poprzez faks w związku z tym postanowiono wykorzystać wykorzystaj do tego celu inną formułę równie udaną zeszło, czyli Kuriera prośba bardzo lakoniczna dosłownie zamykało się to wszystko sztampowo 1 zdaniem, a później, kiedy próbowaliśmy się razem z moją koleżanką sędzią biorą no jednak dowiedzieć, jakie były rzeczywiste przyczyny tego odwołania i poznać chociażby uzasadnienie pana ministra o wskazywano nam jedynie w pismach na podstawę prawną, czyli matematyka 17 ust. 1 ustawy nowelizującej ustawę o ustroju sądów powszechnych jego kraj sprowadza się do tego, że minister może odwołać prezesa wiceprezesa sądu bez wskazania przyczyny odwołania i zwraca uwagę na 1 ciekawą rzecz, jaką w tej chwili od oceny konstytucyjności tego przepisu pani miejsce czas nie pora, żeby się tym zajmować, ale nawet wykładnia prosta literalna wykładnia tego przepisu wskazuje na następujący wniosek, że minister mógł odwołać prezesa wiceprezesa sądu bez podania przyczyny i wcale nie oznacza, że tej przyczyny nie musiał mieć to jest tak mniej więcej, jakby sędzia sądu powszechnego no ostro się swoim przykładem orzekający w jakikolwiek w sprawie cywilnej wiedząc wiedząc, że przepis kodeksu postępowania cywilnego wyłącza obowiązek sporządzenia pisemnego uzasadnienia bądź podania nawet z tych motywów uzasadnienia, kiedy czekamy na posiedzeniu niejawnym radzi sobie tak skoro nie muszą tego uzasadniać ja mogę podjąć decyzję taką, jaka mi się podoba nie mając w głowie sercu umyśle, a jakichkolwiek, a obiektywnie weryfikowalnych krzyczy po tak działać nie może tak zadziałało generalnie w tym przypadku później próbowaliśmy dalej drążyć wątek od usłyszeliśmy od dyrektora departamentu ówczesnego pana Dariusza Pawłyszcze minister sprawiedliwości, że doszukujemy się być może, a contrario jakiś przyczyn, które de facto nie zaistniały, bo my próbujemy wprowadzić wniosek, że niewłaściwe utrzymanie sądu być może wymiarze administracyjnym, a spowodowało nasze odwołanie, a pan detalista wreszcie napisana w ten sposób nigdy nie jest błędny wniosek, bo być może chodziło o to, że sąd może jeszcze lepiej powinny funkcjonować tylko problem polega na tym, że nikt nie weryfikował niczego jeszcze jedno zdanie zacytuje, bo wiem, że cały czas Busha to był komunikat ukazał się 8stycznia na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości jak uzasadniano nasze odwołanie m.in. nasze, bo tam wtedy też większa grupa prezesów sądów powszechnych w Polsce jedno zdanie cytuję uwzględniono szeroki zakres czynników dokonano przeglądu ewidencji spraw na podstawie wskaźników koniec kropkę całe uzasadnienie, bo podjętej decyzji zatem zdaniem stoją kompletnie żadne fakty obiektywnie weryfikowalne nikt nic nie pyta nikt niczego nie weryfikował zapowiedź, że będą odwołania przecież była znacznie wcześniej pamiętam taki wywiad z sierpnia 2017 roku dobrze pamiętam z ówczesnym podsekretarzem stanu Łukaszem Jóźwiakiem w jednym z dzienników, ale codzienny, gdzie na pytanie dziennikarza, a pan minister dziennikarz pyta czy podobno szykuje pan listy odwołania prezesów taka akcja szykujemy w związku z tym, jeżeli tak się podchodzi do zagadnienia reformy to trudno, żeby inne wnioski później można było z tego wyprowadzać, ale cóż tak tak postąpiono pomoże teraz pani Aliny Bojary zapytam, ale czy, żeby po prostu słuchacze, którzy są daleko od państwa branży jeśli mogę tak powiedzieć, żeby mieli pełny obraz, ale czy to nie może tak być, że po prostu się kogoś odwołuje dlatego, że to jest jakaś jakiś rodzaj kary tylko, dlatego że po prostu nadzorca uważa, że nie wie będzie chciał teraz pracować z kimś innym albo uważa, że zmiana zawsze coś dobrego może wnieść no bo bo przyjdzie nowy człowiek z nowymi pomysłami trochę tam poruszy coś co się jakoś tak zostało czy osiadło przez przez lata czy mówiąc krótko musi być przyczyna odwołania sędziego nie przyczyny odwołania sędziego tylko przyczyna odwołania sędziego funkcji administracyjnej funkcji tak oczywiście tak tak przypadkowo pan będzie i tutaj panie redaktorze nawiąże może do tego świadczenia, które się okazało na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, ponieważ ta wypowiedź to pytanie jak gdyby wpisuje się to co usłyszeliśmy właśnie tam minister też tak to nawiązuje ta nic tutaj absolutnie nie stało, że orzeczenie Trybunału w Strasburgu tak naprawdę jest niemerytoryczny, chociaż liczy kilkadziesiąt stron, jeżeli spojrzymy na niego na całą argumentację tam zawarł tam nic się nie stało jest merytoryczne prezesów wiceprezesów zawsze można było odwoływać robiła również poprzednia poprzednia władza robi można, a ekipa rządząca tyle tylko, że jest 1 pewna subtelna różnica i wcześniej i teraz odbywa się na podstawie przepisu konkretnego przepisu ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, gdzie wskazane są okoliczności, które mogą uzasadnić odwołanie prezesa te okoliczności muszą zaistnieć one muszą być wykazane i co więcej dać się zarówno powoływania nas jak również odwoływania z naszych funkcji należało w tym zakresie jeszcze przedstawić do opinii krajowej rady sądownictwa, czyli obowiązuje obowiązywał dalej obowiązuje pewien mechanizm kontrolny, który powoduje, że decyzja ministra nie jest wyjęta spod jakiejkolwiek powtórzę kontroli innego organu czyta organu kolegialnego, jakim jest krajowa rada sądownictwa nie wnikając już ocenę tego tego organu w tym momencie czy też organów samorządowych sędziowskich, ale nie jest to decyzja arbitralna decyzja podjęta na zasadzie w tym momencie mam takie widzimisię w związku z tym zwolni prezesa natomiast my zostaliśmy odwołani na podstawie przepisu, który obowiązywał w tym czasie, czyli można było wskazać przesłanki okoliczności wykorzystać centry do zwolnienia nas wykorzystano przepis przejściowy i tutaj wskaże na to co powiedział Trybunał Trybunał powiedział, że jest to przepis, który nie jest zgodny z wymogami państwa prawa ten przepis przejściowy, który powiedział minister może odwołać przez 6 miesięcy nieważne czy prezes jest dobry czy on jest zły, bo nie są ważne w ogóle argumenty merytoryczne decyduje tylko Wola ministra w danym momencie ich już po to, rzeczywiście tak, oddając panu głos tylko właściciel może zlicytować, żeby tak, bo jak wziąć nie chodzi absolutnie o to, że my chcieliśmy wykazać, że prezesa wiceprezesa nie można odwołać można go było odwołać zawsze nadal taka możliwość istnieje, ale to wszystko i o tym mówi Trybunał musi mieć określone weryfikowane okoliczności tryb, w którym następuje metoda, jaki to jest zrobiona i te przepisy są należało do tych przepisów sięgnąć celowo do nich nie sięgnie niż sięgnięto, ponieważ nie można było wskazać okoliczności, które taką decyzję uzasadniały to jest problem problem, że stworzono przepis obowiązujący przez 6 miesięcy, żeby zrobić czystkę w sądach powszechnych w reaktorach nowe oko czy przy przywołam ten fragment o opublikowanego stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości sędziowie Alina Bojara i Mariusz Broda nie zostali pozbawieni funkcji orzeczniczych, ale jedynie stanowiska wiceprezesa tego typu zmiany organizacyjne związane z obsadą stanowisk w sądach były przeprowadzane w okresie rządów PO-PSL wcześniej również wówczas przepisy zezwalały na odwoływanie prezesa wiceprezesa sądu przed upływem kadencji bez możliwości odwoływania się od tych decyzji w czasie rządów PO-PSL doszło np. do zlikwidowania 79 sądów i nikt nie kwestionował wygaszenia kadencji ich prezesów, czyli planie serialu uczelnie różne medyków na, że tak tego miasta mamy o każdej godzinie po każdych 20 minutach serwis w radiu TOK FM za chwilę właśnie taki serwis się na antenie pojawi, ale pani wracamy do naszej rozmowy Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie przypominam, że jakość audycji są państwo sędziowie pani Alina Bojara pan Mariusz Broda sędziowie Sądu Okręgowego w Kielcach odwołani z funkcji wiceprezesów sądu tegoż Okręgowego na początku 2018 roku wobec, których to sprawy wypowiedział się europejski Trybunał praw człowieka obiecałem panu sędziemu panu Mariuszowi brodzie głos po informacjach bardzo proszę, nawiązując do pytania pana redaktora i do wypowiedzi mojej koleżanki pani prezesa Bojary staną się w całości zgadzam to prosty przykład pytał pan o możliwości zamiany podmiany wizji tak dalej przez ministra pan wybrać taką sytuację jest zatrudniony na umowy o pracę w obecnym zakładzie pracy wchodzi nowy szef mówi pan co pan się nie podoba podrzucanie pracuje kodeks pracy obowiązuje umowa o pracę obowiązuje być może pan zatrudniony na podstawie innej umowy cywilnoprawne nazwane nazwanej porządku, ale wtedy mamy odpowiednie postanowienia umowy, kiedy to jakich okolicznościach może tylko za współpracę tutaj tego nie było należy odróżnić wyraźnie wolność dowolność wolność tak uczono pierwszego roku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, a na wydziale prawa każdemu uprawnieniu odpowiada obowiązek każdemu Kryla każdego uprawnienia jest obowiązek nie mogę działać w próżni mogę robić wszystkiego tego co miesiąc tylko żywnie podoba, ponieważ mam pewne ograniczenia, nawiązując do szerszego komentarza przedstawiciela władzy wykonawczej, że Trybunał praw człowieka przekroczył uprawnienia, że decyzja jest polityczna, że nasza reforma była zgodnie z konstytucją Otóż nie ma reforma zgodnie z konstytucją także naszą, jeżeli zwrócimy uwagę na art. 7 tejże konstytucji, który warto pamiętać mamy tam zapisane organy władzy publicznej działają na podstawie granicach prawa drugi przepis potem, żeby też nie za dużo, bo słuchacze też powie coś jednak z tego przecież wiedzieć art. 70 ty ósme każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń decyzji wydanych w I instancji wyjątki od tej zasady oraz zaskarżenia określa, a ustawa art. 70 siódmy ust. 2 ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności praw pytanie retoryczne jak się do tego to wszystko co się zdarzyło co dotyczyło tych 150 około 150 osób pełniących funkcje prezesów wiceprezesów sądów powszechnych to tego, o czym przed chwilą powiedziałem na co wskazałem pełna dowolność pełna dowolność wolność wyboru prawa w rzeczywistości tylko dowolność, jeżeli mówimy o reformie Warta po 3 latach zapytać przeciętnego Kowalskiego co dała reforma m.in. w wymiarze usunięcia prezesów sądu czy postępowania sądowe trwają krócej czy ekonomicznie są tańsze czy kolejne pokolenia młodych prawników, lecz tysiącami kończą polskie uczelnie co roku znalazł zatrudnienie pracę zatrudnię w sądach powszechnych na stanowiskach asystentów referenta referendarzy sądowych jest mnóstwo pracy dla nich nie ma etatów my ciągle pytamy, kiedy będzie system nie ma etatu, kiedy będzie referendarz nie ma etatu, a młodzież czeka od takiego to oczywiście jest to, żeby to są tematy na na inne audycje o 1 chciałbym, żebyśmy jeszcze kilka słów powiedzieli o tym w wyroku europejskiego Trybunału no bo też jest to bardzo ważny ale, przechodząc do tego wątku chciałem może najpierw pani sędzi Bojary zapytać o oto właśnie dla dlaczego, w jakich okolicznościach akurat państwo zdecydowaliście się wykorzystać tę ścieżkę i jak tłumaczycie fakt, że tylko rzeczywiście państwo, a więc 2 osoby z tych ponad 150 postanowiły przekazać ten tę sprawę ten problem do Trybunału praw człowieka panie redaktorze każdy ma prawo i tutaj mówię za siebie, chociaż myślę, że pan prezes zgadza się ze mną zgodzi każdy ma prawo do tego, aby występować o obronie swojego dobrego imienia i każdy ma prawo do tego, aby domagać się faktów domagać się okoliczności, które w sposób bezpośredni rzutują na jego sytuację zawodową sytuację osobistą każdy ma też prawo wreszcie występować w obronie pewnych zasad państwa prawa szczególnie prawnik osoba, która ukończyła tylko studia prawnicze, ale jest prawnikiem powinna zachowywać w sposób zgodny powinna zastanawiać się nad tym które, jakie zachowania przystają, jakie zachowania jej nie przystoją i wreszcie czy czyta co czy rzeczywistość, która nas otacza to jest to, o czym nas uczono i co nam przez lata wpajano momencie, kiedy uznała, że doszło do rażącego naruszenia moich dóbr osobistych, że została naruszona moja godność, ponieważ odwołanie nie z funkcji w takich okolicznościach jakich nastąpiło było jednoznacznie odbierane jako krytyczna ocena moich dotychczasowych zachowań to miała pełne prawo do Trybunału wystąpić z taką skargą, tym bardziej że państwo polskie moich licznych próbach zapytaniach nie reagowało na to, z czym się zwracałam w związku z tym to co się ja zdecydowałam i myślę mój kolega Mariusz Broda również to była nasza reakcja na to co się wydarzyło co dotykało bezpośrednio nas i to co wydarzyło się otaczającej nas rzeczywistości w różny sposób można reagować na NATO, czego nie akceptujemy my wybraliśmy akurat taką drogę uważam, że każda jest dobra poza tą, która wiąże się z ewentualnym przemilczanie czegoś obawiać się wokół nas dzieje, bo milczenie jest niczym innym jak współdziałaniem z tymi którzy, którzy to słowo u nas wyrządzają natomiast uważam, że nas, że w ten sposób funkcjonowania, jaki zostały przygotowane jest realizowany w wymiarze sprawiedliwości jest po prostu niewłaściwe jest niszczący do niczego nie doprowadza, a początkiem tego wszystkiego, o czym wielu z nas już zapomniało i wielu zapewne słuchaczy tego już nie pamięta to była właśnie wymiana prezesów w sądach powszechnych od tego się zaczęło, a potem to była lawina kolejnych zmian, dlaczego inni tego nie zrobili sędziowie wybrali różne drogi wodę, żeby zaprezentować swoje niezadowolenie na to jak jak postrzegają to co się dzieje mamy przecież na co dzień przykłady tego także tutaj możliwość wyboru była różna zdecydowaliśmy się na tę drogę zrobiliśmy myślę to z pełnym przekonaniem i zapewne dzisiaj zrobiłabym dokładnie tak samo, bo myślę, że też warto podkreślić, że skargę do europejskiego Trybunału praw człowieka składa się po wyczerpaniu najpierw krajowej jakiejś sądowej drogi Odwoławczej tylko, że problem polegał na tym, że w tej kolejnej drogi jest w ustawie w ogóle tej drogi nie przewidziano stąd od razu z Strasburg tak państwa nowe przepisy tak dokładnie mówią albo po wyczerpaniu drogi drogi Odwoławczej, która przysługuje w Polskim porządku prawnym albo w sytuacji, kiedy tej drogi po prostu nie ma na celu również znaczenia, gdyby byli wyczerpani tej drogi nie było stąd też nasza skarga zarzuty rządu, że to zresztą dotyczy również w tej kwestii, że ta droga nie została wyczerpana zostały uznane za całkowicie bezpodstawne do tego Trybunał również bardzo szeroko w swoim orzeczeniu wczorajszym Rysia odniósł no to bardzo proszę może pana sędziego teraz właśnie tą decyzję Trybunału praw człowieka może przy okazji wyjaśnienie, dlaczego sędziowie, którzy uznali, że podjęte wobec państwa działania no były niewłaściwe m.in. dlatego że naruszają art. 6 konwencji konwencji praw człowieka czyli, czyli co naruszają naruszają prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia w człowieka w rozsądnym terminie przez niezawisły bezstronny sąd ustanowiony ustawą o rozstrzyganiu o jego prawach obowiązkach o charakterze cywilnym tak najkrócej można powiedzieć biorąc pod uwagę szósty ust. 1 konstytucji, jeżeli wyłączono nam drogę sądową w gruncie, ale ją pozostała nam tylko i wyłącznie program przed europejskim Trybunałem praw człowieka Trybunału z tego co oczywiście pobieżnie stałam się zapoznać z treścią orzeczenia orzeczenie Szanowni Państwo i 60, ale stron Trybunał podzielił wszystkie nasze argumenty począwszy od kwestii formalnych, o których pani prezes już ani Bojara już wspomniała, czyli o wykonaniu tego testu czy złożona jakakolwiek droga krajowa dochodzeniu swoich praw roszczeń w napadzie oczywiście nie służyła państwu w związku z tym przechodzimy do strony merytorycznej wszystkie kwestie, które tam przez nas wypunktowane zostały zostały uwzględnione jest sednem sprawy z tematyką szósty, bo to wszystko wokół tego się toczy to nic innego nie można stworzyć szereg dopisania przy okazji Trybunał podkreślił, że cała procedura odwołania, bo nie spełniała standardów demokratycznego państwa prawa standardów praworządności organy rzeczywiście działają w granicach na podstawie ustalonego wcześniej prawa wielokrotnie pada stwierdzenie o arbitralności decyzji co też się by daje pewną satysfakcję, ponieważ wielokrotnie również w skardze złożonej do Trybunału takiej Formuły używałem zgodnie z tym co byłem w stanie zinterpretować odczytać i odczuć tak to się zdarzyło, gdy będzie jeszcze 1 rzecz Polska przystąpiła rady Europy w roku 1951 pamięć my mieliśmy wtedy w trakcie studiów przed 50 czwarty skończył studia na aplikację sądową potem trzeba czekać na prostych tak dalej tak dawno wtedy już pojawiały się pierwszy tzw. Jaskółki w skardze nieraz strona mówiła to będę pisał przypisana do Strasburga wszyscy podchodzili do tego pewnym dystansem życiu nie przyszło do głowy w życiu nie pomyślałem, że w przyszłości będę stroną w postępowaniu przed europejskim Trybunałem praw człowieka, że państwo polskie do tego zmusi jeszcze 1 kwestia pozwala formalnie państwo Polska ani prezes również ale, a de facto wystąpiliśmy przeciwko państwu polskiemu wystąpiliśmy przeciwko słabości państwa polskiego, które tak ani inaczej zdecydował potraktować swoich obywateli jak sędzia sądu powszechnego jesteśmy ludźmi ludzie mający swoje prawa prawa są chronione m.in. europejską konwencją praw człowieka stąd sięgnęliśmy po ten instrument Trybunał po prostu naszą argumentację, a podzielił odwołania się do utrwalonego dorobku orzecznictwa Trybunału takie sprawy w przeszłości zdarzały się nie takie same podobno może, toteż analogia, ale jednak orzecznictwo Trybunału jest dość utrwalone wytyczoną drogę tak samo nasza orzeczenia gdzieś mam nadzieję w przyszłości będą czemuś służyć, zanim ktokolwiek podejmie się reformowania jakikolwiek sfery publicznej, a my by tym czy innym kraju musi zastanowić być może trzeba, więc kolokwialnie wyciąć drogę sądową, czego się ktoś obawia weryfikacji poprawności własnych decyzji czy tak jest w życiu tak jest, a w wykonywaniu stosowaniu prawa podejmujemy decyzje wydajemy orzeczenia mając świadomość, że to wszystko zweryfikowane i może być powinny być weryfikowalne odpowiednich procedurach niestety mamy już tylko kilkadziesiąt sekund, więc może jeszcze panią sędzię tylko poproszę, żeby była jasność poza zasądzone odszkodowanie walczy państwo w tej sytuacji możecie wrócić na te stanowiska, których niesłusznie zostaliście zwolnieni szczeniak na stanowiska nie możemy wrócić nie wnosiliśmy o to nie taka była treść naszej skargi takie były intencje wnosiliśmy o uznanie, iż doszło do naruszenia art. 6 już wielokrotnie zostało powiedziane domagaliśmy się również stosownego zadośćuczynienia odszkodowania jako konsekwencji tego naruszenia, do którego doszło tutaj jeszcze 1 rzecz oczywiście tutaj, bo pan bada takie często pytanie, że podatnicy będą za to płacić no nie jest naszą winą nie jest winą ofiar naruszenia jakiegoś przepisu to, że podatnik czy coś i tylko odpowiedzialność ponoszą za to ci, którzy takie przepisy naruszające prawo tworzą, a następnie je stosują niektórzy jego zadań dziękuję za spotkanie no musimy kończyć także bardzo dziękuję bardzo, dziękuję również państwa postawę pani Alina Bojara pan Mariusz Broda sędziowie Sądu Okręgowego w Kielcach byli naszymi gośćmi raz jeszcze dziękuję za rozmowę zapraszamy na informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA