REKLAMA

Aborcja w Polsce. Czy presja na szpitale ma sens?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-06-30 13:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
trzynasta 6 Anna Piekutowska przy mikrofonie to jest popołudnie Radia TOK FM ten program realizuje Szymon waluta wydaje go Katarzyna Murawska i ze mną już pierwsza gościnni Kamila Ferenc prawniczka federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny i fundacji przeciw kulturze gwałtu dzień dobry dzień dobry wczoraj federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny na swoim Facebooku opisała zwycięską sprawę pacjentki, która po wykryciu ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu jednym z Rozwiń » polskich szpitali odmówiono aborcji pani pomogła pacjentce złożyć skargę do rzecznika praw pacjenta, który stwierdził naruszenie praw no i aborcja odbyła się w szpitalu w Warszawie i ja rozumiem optymizmu, bo naprawdę w kontekście egzekwowania praw kobiet jeśli chodzi o szpitale i aborcję każda pozytywna informacja jest w dzisiejszej sytuacji na różną wagę złota, ale po pierwsze, sprawa miała miejsce jeszcze przed zaostrzeniem prawa, więc ta przesłanka o wadzie płodu już teraz nie obowiązuje w świetle prawa i na razie nie ma co liczyć na podobne rozwiązania, a po drugie, ta cała procedura odmowa rzecznik wyszarpał walnie sobie czegoś do czego ma się absolutne prawo co jest obowiązkiem lekarzy szpitala no ta sytuacja dalej jest co najmniej patologiczna i oczywiście rzekach chciałbym zapytać pani opowiedziała jak też od początku toczyło kiedyś zgłosiła do was pacjentka jak wyglądało postępowanie z rzecznikiem no i jak właśnie aborcja, bo się wydaje, że pacjentka nie mogła czekać na efekty skargi tylko przeprowadziła wcześniej właśnie tak było pacjentka zgłosiła się do nas jak w listopadzie ubiegłego roku, czyli po wydaniu wyroku, ale przed jego publikowaniem wejściem w życie wyroku dotyczącego aborcji embriopatologicznej i miał zgłosiła, że problem właśnie z arbitralną odmową aborcji, więc my działaliśmy dwutorowo po pierwsze, wezwaliśmy doświadczenie innej bardziej przyjaznej prawom pacjentki w placówce była placówka w Warszawie właśnie dlatego, żeby ta pacjentka nie czekała aż procedury prawne zakończą, a z drugiej strony dopełniliśmy formalności wszczęcie postępowania, czyli doprowadzić do wszczęcia postępowania przed rzecznikiem praw pacjenta po co zrobiłyśmy niepotrzebne zwłaszcza bardzo by powiedziałam to zawodowy potrwało, ale potem, żeby mieć pewien dowód, który teraz ułatwili pacjentce ubieganie się o zadośćuczynienie co jako pewna sankcja finansowa może się pewnym może nie dużym stopniu, ale w pewnym stopniu przełożyć na zmianę systemową tak, jeżeli to będzie na dużą skalę siedziało pacjentki będą zgłaszał roszczenia finansowe w państwa polskiego to my wszyscy na wszystkie zapłacimy za indolencję polskiego państwa zapewniają dostęp do aborcji poza tym to jest decyzja organu administracji publicznej znaczy organ administracji tego kraju stwierdza, że w tym kraju nie działa opieka medyczna nad kobieta nikt w takich sytuacjach stwierdza niewydolność systemu błędy wyciągnie konsekwencje wobec tego szpitala za naruszenia praw pacjenckich i co trzeba przyznać ten rodzaj działania może minister wystosowanie to jeszcze wciąż obowiązujących przesłanek, które czasami pozwalają na przeprowadzenie terminacji ciąży, kiedy jest wada płodu, kiedy tak się dzieje, jeżeli wystąpienie wady płodu pacjentki wciąż pacjentki powodują rozstrój zdrowia psychicznego albo fizycznego co też się zdarza, ale po prostu rozstrój zdrowia fizycznego jest niezależność ciąży, ale kontynuowanie ciąży tylko pogorszy sytuacji zwiększa ryzyko zgonu dla pacjentki to wówczas też będziemy potrzebowali po swojej stronie organów administracji publicznej, które będą nam pomagało takie świadczenia wyegzekwować mówi oni właśnie o tej przesłance psychiatrycznej w przesłance psychologicznej, której też głośno było tuż po opublikowaniu decyzji, która zapadła w budynku Trybunału Konstytucyjnego na jesieni czy w takim razie ten precedens może zostać zastosowane w tej sytuacji, ale czy już wiemy, że dochodziło do takich sytuacji, bo lekarze szpitale zapowiadali, że jeśli będą mieli zaświadczenia od psychiatry psychologa to nie będą ich respektować będą bronić przed przed no legalną aborcję przed przeprowadzeniem legalnej aborcji, a ja mam przykłady placówek, które respektowało takie zaświadczenie, o ile jest ile takich placówek ile było takich przykładów ojej nie są w stanie teraz liczyć na kilkanaście co najmniej, a jeśli lekarz odmówić szpital odmówi takiej pacjentce będzie mogła się zgłosić do państwa do pani i ich wtedy zacznie się procedura rzecznikiem praw pacjenta oczywiście trzeba podkreślić, że ta decyzja, którą publikowaliśmy wczoraj to był wynik wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego pacjentce przysługuje jeszcze inna procedura wraz przeciw, które powinna działać dużo szybciej w tym wypadku ta jest sprzeciw nie zadziałał w tym sensie, że rozłożyliśmy, ale i równocześnie pacjentka miała aborcję w innym szpitalu i rzecznik praw pacjenta się dowiedział się już przeciw jest bezprzedmiotowy, bo dotyczy wyłącznie aborcji może wszcząć takie ogólne postępowań co miało miejsca niestety potrwało Puro w przypadku sprzeciwu komisja lekarska, którego rozpatrujemy dużo mniej czasu aktywny na 30 dni, ale często robi to jeszcze szybciej w związku z tym tak, jeżeli takiej pacjentce zaświadczenie od psychiatry zostanie odmówione domu jednak zwrócić, bo po pierwsze, my spróbujemy na drodze prawnej w szybkim tempie egzekwować te aborcje po drugie, możemy też wskazać inne legalne dla nich możliwości przerwania takiej ciąży rzecznik praw pacjenta stwierdził naruszenie i co teraz co dalej z tą skargą co nakazał rzecznik szpitalowi, a może raczej lekarzowi, który odmówił aborcji postępowanie przeciwko szpitalowi zamiast rzecznik nakazał szpitalowi przeprowadzenie rozmowy dyscyplinującej lekarzu, który osobiście należyte prawa pacjent kie nakazał przeprowadzenie szkoleń personelu medycznego wprowadzenie rozwiązań to niestety jest dosyć ogólnikowo sformułowane, które miałyby zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości tak czy naprawić od strony systemowej to funkcjonuje ten podmiot leczniczy i też rzecznik praw pacjenta oczekuję w ciągu 30 dni o wydanie tej decyzji raportu, jakie zmiany tylko zostały dokonane, jeżeli nie będzie usatysfakcjonowany tym raportem może zwrócić się do organu nadrzędnego nad szpitalem o wyciągnięcie jakiś dalej idących konsekwencji natomiast ja nie jestem dużą optymistką do skuteczności tych środków raczej ważniejsze dla mnie wymiar symboliczny tego, że jednak szpital został pewien sposób napiętnowane ukarany my podajemy nazwę tego szpitala informację publiczną oficjalnie, więc pacjenci też mogą być przygotowane psychicznie, jeżeli chciałby już szpitale się udać mogło być bardziej uważnym mogą się powoływać być może na na decyzję w jakim stopniu mogą chętniej korzystać z pomocy rzecznika praw pacjenta, gdyby cokolwiek w tym szpitalu działo ja mam wrażenie, że takie rzeczy trzeba nagłaśniać trzeba kończyć prawnie sytuacji nie można pozwać szpital sądził, że czy lekarz w szpitalu są skargi, że pacjentka i tak nic nie zrobi, więc oni będą powtarzać te błędy natomiast lej sytuacji samej pacjentki to nam nie tylko otwiera co ułatwia drogę o zadośćuczynienie żądają zadośćuczynienia, które już wspomniałem i tutaj ścieżka będzie dwutorowa równoczesna będziemy składać pozew do sądu cywilnego przed sądem krajowym polskim, a równocześnie złożymy skargę do europejskiego Trybunału praw człowieka naruszenie praw człowieka tej kobiety w związku z tym, że orzecznictwo Trybunału w Strasburgu stanowi, że w Polsce nie ma się skutecznego środka dotyczącego dostępu do aborcji, więc nie musimy wy wykończyć tak mają przejść całą ścieżkę krajową sądową, żeby złożyć skargę możemy to zrobić od razu no zresztą w europejskim Trybunale praw człowieka takie skargi już były wcześniej najbardziej Polski rząd nie za bardzo respektuje do tej pory to trzeba znać swoje pod kątem finansowa tak naprawdę im bardziej im więcej ten rząd zapłaci za niezapewnienie dostępu do aborcji to może być użyte jako jakiś rodzaj argumentu politycznego i buntu i presji na narząd ze strony społeczeństwa, które tak naprawdę płaci za błędy i na stronie właśnie w tym poście panie nie umieściły ani nazwiska lekarza, który odmówił aborcji ani nazwy szpitala to, ale mówi pani, że on ona obie te rzeczy na szpital jest ze szpitala nie jest ości, ale jest Weryński, na które dołączyliśmy i nie to jest szpital ze szpitala w Bydgoszczy imienia Jana wiele a dlaczego nie jest jawne nazwisko lekarza, ponieważ uznałyśmy, że to mogłoby spowodować jakieś dodatkowe we działania z jego strony np. próbę Poznania za naruszenie dóbr osobistych tak albo po prostu być może w akcie zemsty ujawnienie nazwiska pacjentki mamy chcemy się pacjentka miała spokój my z ulica osiągnęliśmy my jeszcze będziemy kontynuować ścieżkę być może to nazwisko zostanie ujawnione jak zakończyłem postępowanie w kraju natomiast na ten moment ja nie chcę, żeby pacjentka była w jakikolwiek sposób narażone na jakiś dodatkowy stres to nie jest potrzebne na ten moment to zmiany systemowe i tak jak powiedziałam napiętnowania szpitala, który no nie nie ustrzegł pacjentki przed takim naruszeniem oczywiście zresztą swoje zresztą finansową odpowiedzialność też poniesie szpital nie ten 1 lekarz bezpośrednio chciałam właśnie zapytać czy jeszcze czy pani uważa, że tego typu sprawy mogą w jakim sensie wpłynąć na środowisko lekarskie w kontekście obecnego prawa aborcyjnego mam nadzieję, że to pokaże, że warto i trzeba być do końca przyzwoitym szanować prawo, że nawet jeśli sytuacja trudna jest obawa przed represją karną ze przy dokonaniu aborcji w Polsce to mimo wszystko jak się na to spojrzy tak czy poprawnie to się okazuje, że jednak jest daleki od takich obiegowych opinii, że dzisiaj nic nie można zrobić żaden sposób nie można pacjentce kąt co więcej to też pokazuje, że nie ma miejsca tym kraju nie ma przyzwolenia na szantażowanie emocjonalne pacjentek na ich obrażanie upokarzanie o to też była znaczącym znacząca część tej sprawy, że pacjent został w gabinecie potraktowana karygodnie usłyszała kobieta co wyprawia się o to chodzi nie będzie mogła mieć więcej dzieci to absolutne bzdury od strony medycznej, ale też no traktowanie kobiety jak małe dziewczynki, która coś nabroi iła to jest niedopuszczalne i toteż zostało wypunktowane przez rzecznika praw pacjenta ja mam nadzieję, że to będzie sygnał dla innych lekarzy nie nie wolno się tak zachowywać nie są bezkarni to jest po prostu masy wysyłane do całego świata medycznego nie jesteście bezkarni pacjentki są coraz bardziej świadome z znajdują kontakt z federacji na rzecz szkoły planowania rodziny Aneta nie odpuszczamy takich spraw, bo to jak zostały potraktowane nasze klientki dotychczasowe bardzo mobilizuje do tego, żeby no do dochodzić sprawiedliwości i w imieniu na pewno będzie jakiś błąd ze strony lekarzy lekarek, że budujemy, więc ich piętnować dzień mają tak trudno, owszem to nie jest najłatwiejszy zawód jest zaufanie za jest zawodem zaufania publicznego i w związku z tym jest wyższy standard oczekiwań od lekarzy lekarek i nie można dać sobie wmówić tego co co próbuje przeforsować ordo iuris, że absolutnie nie można teraz pacjentką rozważy temat aborcji, bo wszystko jest karalny pomocą w Barcinie można z pacjentką rozmawiać o tym jakie ma legalne opcje, że istnieją kliniki aborcyjne świecie istnieją organizacje pomocowe takie jak tak jak federacja aborcja bez granic można swobodnie o tym z pacjentką dyskutować dawać wsparcie poczucie bezpieczeństwa i to jest ważny przekaz dla pacjentek, żeby się nie bały i też zgłaszały do państwa bardzo dziękuję moją gościnią była Kamila Ferenc prawniczka federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny dziękuję dzień informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA