REKLAMA

"Przechodzimy od polaryzacji całkowitej do polaryzacji obszarowej"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-06-30 17:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:30 min.
Udostępnij:

Gościem audycji jest prof. Paweł Ruszkowski, socjolog i kierownik Centrum Ekspertyz Collegium Civitas, z którym omawiamy najnowsze badanie społeczne, które przeprowadził wraz z dr. Robertem Sobiechem. Prof. Ruszkowski opowiada o wynikach badania: Praktyczne mechanizmy funkcjonowania demokracji w Polsce.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest z nami prof. Paweł Ruszkowski socjolog kierownik centrum ekspertyz Collegium Civitas dzień dobry panie profesorze dobry pani redaktor witam radiosłuchaczy będziemy rozmawiać o badaniu, które przeprowadził pan i dr Robert Sobiech także z Collegium Civitas o badaniu dotyczącym polaryzacji polskiego społeczeństwa badali państwo panowie 2 plemiona to liberalne to antyliberalne i zacznę od wniosków moc sprawcza narracji antyliberalnej piszą panowie należą do przeszłości nie Rozwiń » udało się utrzymać stan równowagi pomiędzy 2 polskimi plemionami i ta analiza państwa badanie pokazało, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są coraz bardziej osamotnieni w swoich poglądach na to jak ma wyglądać demokracja w praktyce z czego wynikają takie wnioski wyniesie tutaj podawać procent, bo tak technicznie zapamięta natomiast chciałbym powiedzieć, że cały czas mamy taką narrację polaryzacyjną w Polsce i tak się od 2015 roku, która polega na tym, że występuje takie zjawisko, że mamy 2 systemy wartości co społeczeństwo podzielone pani powiedziała na plemiona i cały czas racja jest jakby obowiązująca i to jest najciekawsze, że przez 2 kadencje PiS-owi się udaje w oparciu o tym właśnie narrację po pierwsze, wygrywać wybory pod jedną z pełnym komforcie sprawowali władzę, bo to jest taka koncepcja programu na tym, że skoro są różnice no to zarządzanie państwem polega na tym, żeby te różnice jeszcze wzmacniać powodować konflikty i w pewnym sensie napuszcza się na grupy 1 część społeczeństwa na drugą to się do tej pory udawało Nate mamy w tej chwili się badania, które pokazują, że coś zmienia w tym układzie społecznym ja to nazywam w ten sposób, że mieliśmy do tej pory takie zjawisko polaryzacji całkowitej, jeżeli we wszystkich aspektach się jeśli dotąd byli liberałowie robili anty liberałowie zawsze mieli całkowicie przeciwstawne zdania poczynając od kwestii obyczajowych to zawsze, czyli małżeństwa homoseksualne aborcja tak dalej to zawsze było bardzo zapalny, ale tak się wydawało, że to dotyczy wszystkich obszarów życia społecznego ja też do tej problem przekonany, że tak właśnie jest jednak nasze badania pokazały, że coś zmienia ja to nazwał takim zjawiskiem przechodzenia od takiej lokalizacji właśnie całkowitej do polaryzacji obszar owej, czyli że w pewnych obszarach polaryzacja zostaje głównie są to te kwestie obyczajowe u nas jest takie pytań o akceptację ingerencji państwa sprawy obyczajowe obywateli tu jesteś w 54% nie akceptuje 24 akceptuje, ale to co jednak jest pewne polaryzację natomiast są takie kwestie jak np. uznanie, że urzędnicy są dobierani wg kryterium lojalności wobec partii rządzącej tu prawie 78% się zgadza albo, że jeżeli po politycy wykorzystują pozycję dla uzyskania korzyści dla siebie rodziny powinna to być powodem do utraty stanowiska mamy prawie 90% badanych, którzy tak właśnie uważają, czyli pojawiły się takie obszary w życiu społecznym, które wymykają się tej po realizacji to jest bardzo ważne, bo się wydarzy z tą pierwsze badanie, które takie takie zjawisko sygnalizuje stąd, że warto o tym rozmawiać konkludując, to co pan powiedział panie profesorze i jeszcze doprecyzowując dopytujący to jest także przychodzenie pełnej polaryzacji w kierunku polaryzacji obszarowej oznacza, że kiedyś był taki beton po 1 po drugiej stronie także obojętnie co by się nie działo np. jakie działania nie były podejmowane przez władze np. to plemię antyliberalne nie zauważał tych wypaczeń tak to nazwijmy i trwało przy swoich poglądach i afirmacji dla partii rządzącej teraz to pękło coś się zmieniło trasy te wady wypaczenia te błędy rządzących są dostrzegane to znaczy ja nie chciałbym za dużo w ogóle byśmy zadali 6 pytań w związku z i nie chciałbym budować w tej chwili zupełnie nowej teorii politycznej w Polsce ja tylko sygnalizuje, że coś się zmienia i te zmiany no dobrze ja zapytam o konkretny przykład mówił pan o kryteriach doboru urzędników administracji Państwowej co państwo pytali swoich respondentów najmniej wiemy jak to się odbywa jest nominacja wg klucza partyjnego to znaczy działaczy politycy obozu rządzącego plus rodzina grono towarzyskie i chodziło mi o to, że w pewnym momencie to było tak, że jeżeli te nominacje w ten sposób się odbywały zwolennicy sympatycy partii rządzącej próbowali to bądź byli wobec tego tolerancyjna teraz państwa badań wynika, że przestają być skoro zauważają, że tak się dzieje chyba nie do końca się podoba, czyli pani ja myślę, że to jest bardziej szczegółowo kwestia to chodzi nie tyle o ne poty, o czym pani mówiła tylko raczej liczyć, czyli że tam rodzina i tak tylko to jest wyraźnie powiedziane lojalność wobec partii rządzącej albo mianuje ludzi, którzy są kompetentni albo są realne jest inna kwestia, niemniej dzisiaj wydaje pani, że 1 nie chciał chodzić szczegóły tutaj tak trudno jest wszystko zapamiętać te różne procenty natomiast chciałbym zwrócić uwagę na coś takiego, że ten nasza analiza odwołuje się w znacznej części do pokazania, jakie procesy występują w strukturze społecznej, czyli nie mówimy tylko o tym orzecznika PiS-u przeciwnika PiS-u lewicy prawicy, ale pokazuje też, że pewne zjawiska dzieją się struktury społecznej, czyli wśród klas warstw społecznych i tam następują właśnie ciekawe ciekawe zjawiska do tej pory mieliśmy cały czas taką sytuację, że my mieliśmy takie struktury klasy warstwy konserwatywne typu właściciele gospodarstw rolnych klasa robotników czy emeryci to poziom te struktury oświata w ogrodzie konserwatywnym czy antyliberalny, które stanowiły zawsze ważne, lecz dla partii rządzącej w tej chwili nadal po złoto, gdy USA jak ujmują Boya czy tak jak Lis poziom akceptacji akceptacji wartości liberalnych jest charakterystyczny dla warstwy emerytów właścicieli gospodarstw rolnych dla klasy robotników itd. ale tych naszych rywali jak ja wychodzę, bo po poza ten raport naszej już w ubiegłym roku, czyli w okresie między wrześniem, a październikiem nastąpiła zmiana, czyli spadek poparcia dla partii rządzącej np. wśród robotników i to się wydarzyło między drogą generalnie 10 punktów procentowych spadła poparcie dla PiS-u w całym społeczeństwie natomiast spadło również np. wśród robotnic kolejny element się pojawił to właśnie duża zmiana wśród młodzieży chce pokazać, że to nie jest nasze nie są oderwane z sufitu tylko, że to są różne procesy zachodzą równocześnie i wydają się, że to co myśmy uchwycili to jest po prostu wypadkowa tych procesów, bo my się wydaliśmy nie od ludzie są żaden operację przeciw oceniają, że dobrze demokracją czy źle tylko pytaliśmy o konkretne zachowania i to się okazało trafione w tym sensie, że nasze wyniki są różne od takich właśnie dotyczących np. czy ma być trójpodział władzy czy nie czy sądy mają być zależne niezależny, bo to są pewne ogólne pryncypia ja się o to pytamy tam coś niewiele zmienia część ludzi po prostu nie ma zdania na ten temat natomiast jak czytamy uważa pan policja może to dobrze się sprawa z tymi demonstrantami no to wtedy to tutaj inaczej inaczej po prostu odbierane dlatego tutaj tutaj mamy taki, że zmienia się podejście ludzi to oceny w taki sposób ta demokracja jest stosowana w Polsce jak mogę projektu proces się zmienia, bo dopiero za pół roku ponowne badanie to wtedy będziemy wiedzieli, jaka jest dynamika, ale w każdym nie chodzi o to, że do tej pory mamy narrację taką właśnie mamy społeczeństwo podzielone na 2 części liberalnej anty liberał nasze badanie pokazuje, że to jest to się utrzymuje, a nie we wszystkich obszarach to jest bardzo ważne demokracja po szóstego ocena w jaki sposób demokracja jest wykonywana z państw jest to bardzo ważny czynnik teraz chodzi mi o tym nasza konkluzja jest taka, że jeżeli, że to jest jakby szansa zarówno dla PiS-u, jakim dla opozycji PiS może zmienić ten rację pewnie tego nie, bo tak jak obserwuję to idzie bardzo ostro w kierunku utrzymania tej narracji polaryzacyjne to samo dotyczy opozycji różnych ugrupowań opozycyjnych, jeżeli one wiedzą czy dojrzą taką szansę, że można tę narrację trochę zmieni, że nie tylko możemy budować program polityczny udowadniając, że PiS jest beznadziejny trzeba go odsunąć tak dalej tak dalej, że jesteśmy lepsi tylko być może warto właśnie wejść pewne konkretne rozwiązania i pokazywać ludziom, jakie muszą niuanse prawa, że w tym obszarze jest w tym obszarze inaczej dlatego myślę, że to, że sprawa jest ważny sam sam się tak także ten właśnie zapoznałem się z tym co nam wyszło, bo jest to jednak trochę od 1 konwencja tego co się może nie tak niewątpliwie stan jest przełomowe, a czy ta polaryzacja przestała służyć prawu i sprawiedliwości pan powiedział na początku, że 2015 roku dzięki tej polaryzacji społecznej prawo sprawiedliwość wygrywało wybory, ale teraz także pana zrozumiałam ta polaryzacja wcale nie musi przysłużyć się partii rządzącej na dłuższą metę skoro takie zniuansowane następuje rozmaitych obszarach ja obserwuję od właśnie zielnika 2020 roku, że po pierwsze, spadł po poparcie wprost wyrażane w sondażach, a po drugie, takich różnych szczegółowych kwestii, które właśnie w tej analizujemy następuje zmiana moim zdaniem tutaj już trochę wychodzą poza wyniki badań, ale jest coś w rodzaju zmęczenia części społeczeństwa właśnie tego typu narracją i to w naszych badaniach można pokazać centrem polegający na tym, że osoby o poglądach lewicowych centrowych ich zbliżają się jak do siebie, a osoby poglądy prawicowe oddalają się od tego środka ulicy ta jak powstaje nowy układ ten budzi także była lewica prawica centrum da teraz jednak taka tendencja, że zbliża się centrum z lewicą, a prawica pozostaje trochę zboku tak właśnie tak jak tutaj tak wspominała tam też takie duże, jeżeli porównujemy już konkretnie elektorat elektoraty różnych partii to elektorat PiS-u wyborcy PiS-u radzie we wszystkich wymiarach wychodzą jako kraj anty liberalni i proszą różnice w kilkunastu nawet kilkudziesięciu punktów procentowych w porównaniu do innych elektorat, a jeżeli weźmiemy Konfederację by się wydawało, że blisko okazuje się, że nie, że tylko elektorat PiS-u reprezentuje taką tendencję światopogląd antyliberalny to znaczy, że i akceptuje dobieranie urzędników wg kryterium legalności u akceptuje to, że w mediach publicznych reprezentowane stanowisko rządu akceptuje to, że policja chce inaczej zachowuje się wobec roku uczestnicy protestów oczekuje konsultacji rządu ze społeczeństwem akceptuje zasadę, że politycy mogą sobie wykorzystywać swoją pozycję dla swoich celów i i akceptuje ingerencję państwa życie osobiste obywateli to w takie bardzo mnie trochę zaskakujące, bo się wydawało, że jednak elektorat PiS-u jest bliżej środka w tej chwili te badania pokazały, że oczywiście jak i nie mówimy tutaj od, jeżeli mielibyśmy takie obyczajowe kwestiach np. małżeństwa homoseksualne to po to, by wyszło wyszłoby naszych natomiast wyższa od zdania musimy kończyć pani profesor jest, jeżeli mówimy o demokracji to to badanie pokazuje, że jednak istnieje wrażliwość społeczna na kształt demokracji w danym kraju i że nie można tego jednak na dłuższą metę lekceważyć prof. Paweł Ruszkowski kierownik centrum ekspertyz Collegium Civitas swoich badaniach bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę w bardzo Tomasz Krzemiński wywiad polityczny wydawał Adam wczoraj realizował na to 360 już za chwilkę zaproszę państwa Adam Ozga ja zapraszam na czwartkowy poranek Radia TOK FM życzę państwu spokojnego przede wszystkim spokojnego ze względu na prognozy pogody dość niekorzystne popołudnie wieczoru do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA