REKLAMA

"Ekobójstwo". Czy wycinka w puszczy białowieskiej mieści się w tej definicji?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-07-01 13:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
to jest popołudnie Radia TOK FM przy mikrofonie Anna Piekutowska 12 światowej sławy prawników prawniczek przez ostatnie pół roku opracowywała prawną definicję słowa Eko ubóstwo, czyli zbrodnie, za którą można było stanąć przed międzynarodowym Trybunałem karnym w Hadze, o ile do statutu rzymskiego, wg którego MTK funkcjonuje faktycznie została dodana taka poprawka moim państwa gości moją państwa gościnią jest mecenas Karolina Kuszlewicz rzeczniczka do spraw ochrony Rozwiń » praw zwierząt przy polskim towarzystwie etycznym dzień dobry dzień dobry panie redaktor godzinę państwu EcoBoost to bezprawne lub bezmyślne czyny popełnione ze świadomością, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo poważnej oraz rozległe lub długotrwałe szkody dla środowiska naturalnego tyle definicji a jakie działania w praktyce mogłyby zostać uznane, za jaką bóstwa chodzi tutaj oczywiście o takie największa tragedia dla funkcjonowania środowiska naturalnego i ekosystemu, a które wynikają z ludzkiej działalności, czyli np. wśród śród takich przypadków grupa ta grupa prawników opracowujących definicja wskazywała wylesianie bardzo ważnych miejsc dla funkcjonowania w ogóle światowego korzystano, a w szczególności w szczególności Amazonii prze katastrofy związane z awariami jądrowymi wyciekami duże byłyby czekami ropę jak jak ten, który miał miejsce to co Meksykańskiej słynne 2010 roku, ale także akty związane z niszczeniem zabijaniem tych najbardziej ich nawet trudno bronić zagrożonych tych cech tych gatunków, które już w praktycznie nie istnieją z powodu działalności człowieka i pozwalanie na to, żeby zostały zupełnie zniszczone, czyli 8 Milito przełożyć na taki bardziej można ludzki wniosek o zabójstwo miało być zamachy na funkcjonowanie ekosystemu atak już zupełnie teoretycy jak np. taka wycinka Puszczy Białowieskiej mogą być uznane za zabójstwa patrząc z tatą czy taka definicja bezprawnego bezmyślnego czynu związanego z rozległą bądź długotrwałą szkodą dla środowiska naturalnego moim zdaniem moim zdaniem być może wycinka Puszczy Białowieskiej czysto teoretycznie mieściłaby się o OFE myliła miesiące definicji Eko pójść 2 natomiast biorąc pod uwagę te przykłady, które na, które powołali się na razie prawnicy przygotowujący to definicja ma wątpliwość czy uznane zostałoby to za wypełniające tę przesłankę rozległe szkody, ale wg mnie jest do tego poparcia, żeby również taka sprawa została uznana jako państwo jeśli o przecież Puszcza Białowieska jest jednak sytuację rynkową na skalę światową skoro jest wpisana również skoro jest obiektem NASK we mówimy o tym co ma charakter międzynarodowej wartości przyrodniczej i uważam, że można byłoby taką próbę podjąć jeszcze nadawca abstrahując od tego, że ubóstwa nie ma w ogóle na agendzie MTK to już są sprawy, które odnoszą się w pewnym sensie do tego pół roku temu urodzeni przywódcy Brazylii i organizują organizacje, które zajmują prawami człowieka wezwali Trybunał MPK do zbadania prezydenta zbadanie sprawy prezydent Brazylii w kontekście likwidacji polityki środowiskowej i łamaniem praw ludności tubylczej Amazonii, więc tak trochę katastrofę związaną z ekologią przyrodą chcą po przełożyć również na katastrofę ludzką, aby poniósł on jakieś konsekwencje tak i dotychczas i konie to coś nie tak pierwsza tego typu spraw akcie właśnie tam ludność próbuje walczyć chce rządami bądź korporacjami, walcząc oczywiście o swoim teraz swoją przestrzeń, ale przyczynia się wcześniej przecież ściśle związana z środowiskiem naturalnym natomiast to są takie to są takie prawo rozpisują się standard tzw. zielonych praw człowieka oczywiście tego powiązania praw człowieka do życia w określonym środowisku przez ludność zwany jest szczególnie panie, ale z drugiej strony re to jest wciąż taki mechanizm pośredni od teraz nie ma innego mechanizmu na gruncie MPK taki mechanizm, który o wartości wartość ochroną prawną wartość ochroną środowiska przewody ekosystemów mierzy ludzkim w interesie i to co proponuje jako bóstwo jest złamaniem jednak dużym stopniu tego bardzo pod określonego paradygmatu dzisiaj skuteczne prawo w planach macie bardzo procent rocznie oparte o prawo środowiskowe i powiedzenie, że mi, że to jest, że rzeczy szkoda sama sobie, że ta krzywda, która się obok czasu człowiek tak mówi obniża pani jako ekosystem jako jakieś tam być odczuwa są cierpienia poszczególnej tato odczuwania cierpienia, bo takie krzywdzie związanej ze zniszczeniami tego miejsca, że tak się da jeszcze jeśli projekt jest źródłem ochrony prawnej sama w sobie nie, dlatego że poprzez krzywda przyrody środowiska naturalnego cierpią ludzie sobie większość miejsc do przestrzeń do mieszkania zaburzają funkcjonowanie, ale dlatego, że mamy do czynienia z pewną bytem się jako gość bytem prawnym, który samego faktu istnienia i wartości, jaką ma świecia nie tylko dla człowieka, ale od funkcjonowania całego systemu ma być prawnie chroniony ten termin jako bóstwo pojawia się w debacie już bardzo długo to nie jest kwestia pół roku prace nad definicją tylko już właściwie od pół wieku mówi się Kobus 2, ale teraz, kiedy rozpędza się katastrofa klimatyczna mówi się i częściej głośniej w tym raporcie, który podsumowuje pracę prawników wprost jest napisane, że to jest ostatni dzwonek na tę zmianę, ale może być także ten dzwonek dzwoni za późno, bo to jest wprowadzenie takich poprawek do tego rzymskiego statutu, wg którego działa MPK co lata pracy nie wiadomo czy to się uda nawet gdyby się udało MPK też działa powoli nie wszystkie kraje są objęte jego jurysdykcją może są po prostu ruchy, na które nie możemy sobie pozwolić im to znaczenia za każdym razem mam taki bardzo duży są sobie, bo one strony rozumiem, że system prawniczką, więc wiem, że zmiany prawna no niestety mają do siebie zmiany systemowe toczą się wyludnia i są w ogóle niewspółmierność, choć ich tempo względem nie tylko zmian klimatu i tylko tych potrzeb związanych z niszczeniem korzystają z wielkim wymieraniem gatunków, a my, ale również wiedzą naukową, jaką mamy, która postępuje, więc wyjątkowe zmianami społecznymi moglibyśmy normalnie jest i to co pani redaktorka teraz mówi o tym, że w bonów zresztą w raporcie 2021 rok jest ostatni dzwonek myślę przypominam pierwszy raport pierwszy raport ONZ-etu człowiek i jego środowisko lata 73 lat 6070 dwudziestego wieku, w którym urządzono tam to jest ostatni dzwonek i IT to przykre, bo oddaliśmy w drugi na początku drugiej połowy dwudziestego wieku i przestaliśmy to teraz takim taki bardzo takim ciekawa w tym okresie potoczy, bo o mnie po prostu musimy zacząć inaczej myśleć o narzędzia, aby narzędzia kraju muszą stać się dynamiczna jeśli mamy właśnie taki sposób przeciwdziałać tej katastrofy klimatycznej dręczeniu zwierząt wszystko mu wielkiemu nierealną w tym tempie, jakiego przyzwyczailiśmy jak funkcjonuje system prawdę to po prostu no to my dalej będziemy spać mimo zwolnienia jest taki problem, że Trybunał w Hadze sądzi osoby fizyczne, czyli nie firmy nie państwa no to misja wydaje trudne do znalezienia pojedynczych winnych od pół takie pokazanie wyraźnie odpowiedzialności za ZAKSIE krzywdę przyrody, które często jest jest rozproszona albo przynajmniej stara się być tak przedstawiona jako rozproszona i pytanie też czy rzeczywiście brak prawa jest problemem czy jego egzekwowanie krótko mówiąc no są zastrzeżenia do tego pomysłu i wyrażają nawet osoby, które w których, których dobro środowiska jest dla nich na pierwszym miejscu tak i ja myślę, że to najważniejsza ten ma w tej idei Eco bądź trwa również od tych starań, aby wprowadzić go do rozprawy ścigany przez MPK o najważniejszej w najważniejsze jest symbolika tego, że dochodzimy do takiego momentu kiedy, kiedy w ogóle rozmów na poważnie rozważamy to czy opuść 2 uczynić narzędzie prawne i natomiast oczywiście najważniejsze z punktu oceny skuteczności jak i ochrony przyrody środowiska klimatu jest jest to, iż cały pakiet rozporządzeń rozproszonych sprawnych narzędzi, które również na poziomie państw powinny być wykonywane stosowane ograniczeń, które powinny być narzucane korporacjom w ogóle zmiana całego pary paradygmatu gospodarczego, które gospodarka się oparta jest na zasadzenie w terenie ograniczonym wzroście z absolutną, którą w kontekście ograniczonych możliwości ma możliwości planety to powinno na pewno instruktora poznać jako bóstwo nie załatwi sprawy ja uważam, że dobrze byłoby, żebyśmy doszli do takiego etapu, w którym ono będzie wyrażone w HD i inne poszczególne osoby, które są decydentami w katastrofach muszą zdać sobie sprawę z tego, jaką odpowiedzialność za to ponoszą oni, dopóki nie ponoszą wyłącznie działalność finansową to ich olbrzymie korporacje mogą płacić kary, a MPK będą sądzeni jak zbrodniarze wojenni i Fuck tak mi tu, ale mówimy o sytuacje, które od ministra on nie stanowiłyby takiego szkieletu ochrony środowiska klimatu tam byłoby sytuacje ekstremalne, które były po jakimś symbolem tej odpowiedzialności nie tylko kary finansowe, ale też człowieku jeśli jest wyższy niż swego zysku Tomowi jest też padły poważne sankcje również osobiście, ale głównym źródłem głównym źródłem ochrony i zatrzymania tego co się dzieje dewastacji moim zdaniem muszą być zmiany w kawie i politykach unijnych światowy dotyczące opanowania tego wściekłego wciąż wzrostu produkcyjnego i ograniczenia ograniczenia właśnie wykorzystywania zwierząt wykorzystywania terenów, które są zalesione i zna takiego paradygmatu nie tylko na poziomie prawnym dług na poziomie wszelkich polityk dojścia od tego myślenia, że dobrostan świata liczą się poprzez jego PKB w prawo i własna wszystkiego moim panini sałatki a jakie są realne szanse na wprowadzenie tej poprawki dotyczącej Kobus trwa do rzymskiego statutu wydaje mi się, że to, że to jest tak ważnych pomysł z punktu widzenia praktycznych możliwości oczywiście jeśli chodzi o kwestie kwestie formalne tam potrzebna potrzebna jest większość 23 państw członkowskich państw państw stron prawda żeby, żeby to zostało wprowadzone do statutu mówimy o tym, że dzisiaj tych akcji około 120 mamy naprawdę poważną grupa, która przyzwyczaiła się do kształtu zakresu przedmiotowego MPK od dziesiątek lat myślę, że dla części tych państw jest o propozycje, które szokująca, iż nie do przyjęcia i wg mnie ja to raczej pozostanie dzisiaj na poziomie takiej debaty i prób pokazania, że może to być narzędzie niż zostanie realnie włączone do orzecznictwa MPK na etapie jak trudno jest to jakoś uwierzyć, że w ciągu najbliższych w ciągu krótkiego czasu kilkadziesiąt państw zgodziłoby się pod tym podpisać coś czym innym jest składanie deklaracji w postaci rezolucji i innych dokumentów ktoś inny niezrozumienia pali dlatego np. teraz do głowy przychodzi tak dokładnie, tak więc wszyscy chętnie deklarują, ale po tym, jak czas przed przerwą na przepisy, które wprowadzą wykonawcze tych zmian to bardzo duży opór bardzo pani dziękuję za rozmowę mecenas Karolina Kuszlewicz była moją państwa gościnią rzeczniczka do spraw ochrony praw zwierząt przy polskim towarzystwie etycznym dziękuję bardzo, czas na informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA