REKLAMA

Architektura i zwierzęta

OFF Czarek
Data emisji:
2021-07-02 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie państwa moim gościem jest pani prof. Marta Leśniakowska z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk dzień dobry witam serdecznie pani profesor dzień dobry witam również ukazał się siódmy tom serii architektura jest najważniejsza to jest tak wydane przez wydawnictwo EMG tym razem architektura i zwierzęta autorstwa Joanny kelner i Mateusza podczas no i architektura i Rozwiń » zwierzęta to jest bardzo interesujące podejście do tematu, bo z 1 strony to jest architektura, którą tworzą zwierzęta, ale też rozumie pewien zwrot my w myśleniu o architekturze dla zwierząt wszystko za chwilę stanie się jasne oddaj głos pani profesor dziękuję bardzo, rzeczywiście pan siódmy to on jest kontynuacją pewnego projektu, który realizuje konsekwentnie wydawnictwo EMG poprzednikom był poświęcony związkom architektury i drze i rozmawialiśmy na ten temat jeśli pan redaktor nasi słuchacze pamiętają o tym jak bardzo nieoczywiste i skomplikowane są relacje pomiędzy drzewami architekturą wszystko oczywiście wpisuje się bardzo starą koncepcję obecną teorii architektury od mniej więcej osiemnastego wieku, która próbowała zdemolować czy też unieważnić najważniejszą teorię funkcjonującą w tradycji architektonicznej teorii w świecie zachodnim, a mianowicie tradycje trojańską, który Vitrum już w pierwszym wieku przed naszą erą postawił proste pytanie, skąd się bierze architektura co jest jej geny są i po koncepcja litrów już architektura była wyprowadzana z takiej jego wyspecjalizowanej idei takiej postawy czy też figury idealnego młodego zdrowego dla małego człowieka mężczyzny podkreślam wszystkie te przymiotniki grubą kreską, bo one są tutaj istotne one po prostu nadają od razu, jakby kierunek myślenia i Witruwiusza i jego kontynuatorów Otóż widz również powiadał w ten sposób źródłem architektury jest idealne męskie młode ciało białego mężczyzny wszystkie proporcje wszystkie relacje pomiędzy poszczególnymi członkami ciała idealnego wyliczone zgodnie z ówczesną strategią różnych matematycznych wyliczeń jest punktem wyjścia dla projektantów i tak Auriea funkcjonowała w teorii architektury świata Zachodniego nie właściwie bez bez jakiegoś takiego zawirowania czy też zakwestionowania właściwie nieustannie do aż do współczesności, ponieważ kontynuacją, jakby takim przywróceniem odświeżenia redefinicja koncepcji człowieka Vitoria Ińskiego był oczywiście modularne korpus Irak, nad którym karp zjem pracował w połowie dwudziestego wieku przej, sprzeciwiając się teorii architektury, która się pojawiła w okolicy rewolucji francuskiej była oczywiście konsekwencją oświadczenia właśnie myśli myśli aż o różnych teorii związanych z rewolucją francuską, kiedy pojawiła się koncepcja związana z wyznaczeniem nowych nowe ma na nowych sposobów pomiaru, czyli wynalezienie właśnie w końcówce osiemnastego wieku wynalezienie znanego wszystkim wzorca metra, który zrewolucjonizował architekturę, ponieważ miejsce tej antropologiczne koncepcje, że architektura jest wyprowadzona z ciała człowieka teraz mamy matematyczny model, który wyznacza nam system metryczny ich zdaniem skarbu zbiera mad cały ten system metryczny doprowadził do tego, że architektura utraciła swoje, jakby źródłowe element trzeba do tego wrócić on właśnie w swoim modelarze tego rodzaju wątek rozwija, a to była główna teoria antropomorficzne jej genezy architektury, ale 18 wieku pojawiła się konkurencyjna mianowicie pytanie, jakie wtedy postawiono, skąd się bierze architektury, jaka jest geneza zwróciła uwagę na drugi obszar, którym architektura się z autu, a mianowicie matura ta koncepcja była tutaj zakorzeniona w tradycji biblijnej wskazywano tutaj na na znamienny i Kos bardzo znamienne w skutkach fakt, kiedy Adam Ewa w raju dokonującego niecnego czynu zerwania jabłka drzewa wiadomości dobrego wiadomości dobra władza, jakby lekko owoc pani profesor, która wolna tylko na przepraszam sadowników i producentów jabłek owoce bliżej nieokreślony rzeczywiście, ale nie, ale wyniku właśnie tego czynu zostali wypędzeni z kraju momencie, kiedy zostali wypędzeni z raju stanęli w nowej sytuacji bytowej kraj, w którym była, w którym żyli w zgodnej symbiozie ze wszystkimi zwierzętami, które w tym kraju zamieszkiwały i byli częścią tego Rajskiego arta wiejskiego krajobrazu teraz ten świat im się po prostu zawali stanęli w obliczu grozy przebywania w środowisku nieprzyjaznym dla człowieka dzikie zwierzęta czekające na nich różne okoliczności meteorologiczne itd. tak dalej i to spowodowało, że Adam wtedy wykonał ten swój biblijne gest budowy pierwszej jak twierdzi zapis biblijny pierwszej budowy, a mianowicie przy pomocy gałęzi związał te gałęzie na słupku i z i w ten sposób stworzył szałas, w którym do, którego wprowadził swoją partnerkę życiową Ewę i w ten sposób narodziła się wg tej teorii architektura jej genezą była tzw. pierwotna chata, który wywodzi się cały szereg różnych innych rozwiązań architektonicznych, a drewno odgrywa tutaj bardzo istotną rolę, ale obok tego oczywiście funkcjonuje ta relacja pomiędzy drzewami architektami ludźmi i zwierzętami, którzy krążą wokół tego szałasu i to jest właśnie temat, który jest obecnie w zarówno w teorii architektury filozofii architektury antropologii architektury jak w praktyce architektonicznej, bo jeżeli się, jeżeli będziemy teraz przyglądać tej relacji między architekturą zwierzętami to oczywiście podstawowe pytanie brzmi, czego architekci szukają oglądając różne wytwory stworzone przez zwierzęta jak zwierzęta tak, że tak samo jak my mają dokładnie takie same potrzeby da na taki bardzo podstawowym biologicznym poziom da trzeba sobie stworzyć miejsce, w którym się będzie bezpiecznie przebywało, w którym będziemy mogli się rozmnażać taka jest funkcja naszego życia da jak mówią brutalnie niektórzy to przychodzimy na świat, żeby przekazywać swoje geny następnej generacji i w pewnym momencie architekci zaczęli ten problem analizować nie stało się to od razu stało się to dość późno na to trzeba było po prostu przejść przez różne nieprzyjemne lekcję wynikające z praktykowania architektury, która ma zawsze charakter takie opresyjne wobec swojego otoczenia jeśli pan pamięta to nada rozmawialiśmy w kontekście tych drzew na zwracam uwagę na to, że architektura zawsze w stosunku do do drzewa jest właśnie zagrożenie, że ich, że ma funkcję opresyjną wypełnia swoją rolę dominującą w krajobrazie podporządkowuje sobie substancję naturalną został swoich celu dokładnie tak samo jest w relacji między architekturą zwierzętami architekt dąży do tego, żeby w różny sposób świat zwierzęcy okiełznać podporządkować wymogom oczekiwaniom potrzebom życia człowieka, czyli znowu mamy problem antropologicznej tej tezy tej dyktatury człowieka nad resztą świata to jest punkt, który w pewnym momencie w miarę jak dochodzono do wniosku, że to już sprawy zaszły za daleko i Zeta za ten krajobraz naturalny ulega gwałtownej gwałtownej destrukcji i relacje pomiędzy naturą szeroko pojmowaną, a więc zarówno światem Florian światem fauny i ulegają gwałtownie nawet nie zaburzeniu zakłóceniu, ale po prostu są ulice plany krok po kroku co widać bardzo dobrze miasta Ada, ale także widać w przestrzeni wiejskiej w krajobrazie przekształcanym wyniku przemysłowego uprawiania rolnictwa, które zagarnia gigantyczne przestrzenie krajobrazu i podporządkowuje sobie ten krajobraz swoim funkcjom produkcyjnym kapitalistyczny uwagi warto to to proponuję byśmy tutaj na chwilę zawiesili i do zwierząt, a architektury w związku z relacji powrócili po informacjach Radia TOK FM pani prof. Marta Leśniakowska z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk opowiadał relacji pomiędzy zwierzętami i architekturą i podobny tytuł także ma siódmy tom serii architektura jest najważniejsza architektura i zwierzęta autorstwa Jonny Geller i Mateusza bociana informację o dziesiąty 20 po informacjach wracamy wczoraj architektura jest najważniejsza dzisiaj architektura zwierzęta czy siódmy tom z tej serii państwa moim gościem pani prof. Marta Leśniakowska z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk pani profesor, kiedy już architekci i inwestorzy ludzie generalnie zauważyli, że zwierzęta to nie tylko coś co można zjeść ciało coś, czego można czerpać skóry np. a także uczyć się od nich to co ich zainteresowało co w odpowiedzi w tej sztuce architekt to licznej zwierząt zainteresowały przede wszystkim architektów no tak rzeczywiście to pytanie sobie zaczęto w pewnym momencie stawiać i już sama takie takie określenie architektura zwierzęca czy architektura zwierząt tego rodzaju tego rodzaju próba powiązania działalności człowieka, czyli architektura jako kreacja wyższego rzędu, która jest jednak kreacją kulturalną, a jest wynikiem kultury, a nie natury tymczasem takim wice pojęcie owej architektura zwierzęca czy na architekt, która przez zwierzęta jako budowniczowie próbuje się powiązać obie te sfery odnajdując, próbując odkryć jakieś analogie rzeczywiście zaczęto w ten sposób przyglądać się dokonaniom zwierząt obserwujący ich różne ich różne sposoby na zamieszkiwanie i budowanie sobie swoich sieci oczywiście tego rodzaju spostrzeżenie, że zwierzęta też mają swoje domy i potrafią je sobie jakoś tam konstruować budować czasem niezwykle zmyślne i zaskakująco nowatorski sposób tak jak np. termin, kiedy w dacie różnego rodzaju konstrukcje pszczoły i owadów latających które, które wykazują w tej kwestii bardzo bardzo dużą właśnie zmyślą dość, żeby tam wszystkie te swoje funkcje życiowe pomieścić Otóż tego rodzaju właśnie kwestia zaczęły być obserwowane przez architektów poszukujących nowych analogi wprawdzie jak twierdzi np. Ala ma architekt teoretyka architektury filozof architektury współcześnie funkcjonujący ludzie nie są lepsi od zwierząt i właściwie nic nas nie różni różnią nas tylko właśnie te kulturowe odruchy, ale ta architektura zwierzęca mówiąc w umowie z dużą z dużym marginesem bezpieczeństwa ja niespecjalnie lubię określenia pana jest mylące jak też wcześniej wspomniałam, ale właśnie ta architektura kreowana czy też te obiekty za zamieszka zamieszkam realizowane zamieszkiwane przez zwierzęta przez zwierzęta realizowane były przedmiotem owych nowych obserwacji to oczywiście było związane z rozwojem nauki z rozwojem poziomu świadomości wiąże się z aż takim nurtem te proporcje z racji architektury, czyli wychylenia od człowieka w kierunku innych uczestników naszej na naszego naszej rzeczywistości wiąże się to oczywiście ze współczesnym nurtem postkomunistycznym, które w, który podkreśla zwraca uwagę wyczuł dla nas wszystkich na to, że nie jesteśmy jedynymi uczestnikami gry świecie, że obok nas żyją rośliny zwierzęta i one mają swoje miejsce na tym na planecie mają swoją funkcję do zrealizowania zainteresowanie, a tymi budo budowlami robionymi przez zwierzęta, a jest oczywiście związane jeszcze z takim 1 wynikającym z tej te antropologii z racji nurtem, a mianowicie tzw. zwrotem zwierzęcy Animal standy czy Schuman Animal Estates to jest taki, a tutaj kierunek, a jak nad kulturą szeroko pojętą i nad tymi związkami osi między światem człowieka światem natury, które mają na celu nie mają na celu wydobycie tych związków tych analogii które, które pokazują, że nie jesteśmy, że niczym się nie różnił od zwierząt, a my tylko może trochę wyższe potrzeby, ale w gruncie rzeczy reagujemy w różnych sytuacjach dokładnie tak samo i z tego się biorą właśnie różnego rodzaju pomysły wiodą architektura Bionic KE międzygatunkowe teoria miasta ukształtowana przez taką padaczkę i teoretyczne dzień przerwy o łącz, która proponuje tutaj właśnie taką przestrzeń nowego miasta ZOM polisy niektórzy nazywają bio polis to jest taka koncepcja z kolei Gottfrieda Bema, czyli taką reintegracji inną przestrzeń, która wiąże ludzi natury i zwierzęta w 1 wspólnotę i wzajemne poszanowanie swoich własnych specyfik w tej przestrzeni INKU wprawdzie istnieje taka radykalna postawa Donny Harley, która mówi, że nie ma powrotu do natury, że to co zniszczyliśmy i dewastacja w świecie zwierzęcym i zwie w świecie roślin jest już właściwie nie niedająca się odwrócić to jest postępujący proces, którego na, którym nie jesteśmy w stanie do końca już zapanować, ale ona także nie twierdzi, że należy dążyć do tego, żeby wypracowywać takie rozszerzone środowisko integrujące biologię ekologię i architekturę i stąd biorą właśnie te koncepcje nie tylko nie wynikające z obserwacji budowli tworzonych przez zwierzęta różnych pszczół bobrów ptaków piesków preriowych orangutanów i różnych innych stworzeń małych dużych, które piją dla siebie różne tam miejsca bytowania, ale właśnie chodzi o to, żeby wyciągnąć z tego wnioski dla architektury dla człowieka takiej architektury, w której te zwierzęta i rośliny będą mogły współ egzystować pani profesor, ale czy właśnie ma tu leży tak czy tu należy, że tak tak tak czy zostałem czy to nie leży też tak zwierzęcą bowiem pies pogrzebany, bo jak spojrzymy tak jak pani podkreśliła na potrzeby zwierząt ludzi to one są do pewnego momentu podobne, czyli można powiedzieć ochrona przed chłodem temperaturą wysoką niską itd. tak dalej no ale problem z ludzką działalnością architektoniczną zaczyna się w momencie, kiedy człowiek mówi no dobra właściwie mam ochronę przed tymi elementami na to co jeszcze, a może bym, a może bym wybudował coś co estetycznie wątpliwego, choć dla mnie wyjątkowo pięknego, a sąsiad mówi o piękny styl to ja buduję coś zupełnie innym i do innej i to po cenie niszczenie otoczenia bierze się właśnie w Łodzi, kiedy już przekroczyliśmy te podstawowe potrzeby nawet ponad podstawowe potrzeby i zaczynały tworzyć architekturę z powodów no i geologicznych powiedział w IT, ale też ideologicznych tak, żeby pokazać, kto rządzi gotowa być wielkie przytłaczające do niej, bo porażające totalitarne, a przykład 3 lata rzeczywiście ma pan rację, bo właśnie chciałam ten wątek poprowadzić ponieważ, ale takie właśnie zdarzeniu między, kiedy sobie uświadomimy, że już osiągnęliśmy pewien status taki czystej zabezpieczenia sobie czystej egzystencji na poziomie biologicznym to oczekujemy od architektury jeszcze czegoś więcej prawda no to jest w ogóle cały problem historii architektury PO-KO historia architektura się zmienia na przestrzeni dziejów, bo taki był jej cel wytwarzać formy, które będą reprezentowały władzę siłę potęgę piękną kulturę itd. tak dalej, ale takim momencie tej 4 w tym zdarzeniu między potrzebami człowieka coraz bardziej mówiąc kolokwialnie wypasionymi wygórowanymi, a egzystencją zwierząt natury, która nas oparcia właśnie w tym momencie dochodzi do do gwałtownego konfliktu to są konflikt interesów, ponieważ architektura działalność człowieka zaczyna być opresyjna wobec zwierząt zaczyna te zwierzęta znowu traktować jako przedmioty, które należy użyć dla własnej przyjemności na własne potrzeby no już, odkładając na boku całą historię w ogóle architektury takiej użytkowej, bo doskonale wszyscy państwo sobie zdają sprawę z tego że, odkąd dama Viana były zwierzęta obecna była także w mniejszym większym stopniu wyrafinowana architektura przeznaczona dla tych udomowione zwierza koni krów itd. tak dalej, bo właśnie pani prosto to może do tej architektury i do tych dalszych wątków powrócimy po informacjach, bo zbliżają się nieuchronnie jak deszcz po jaskółka, które Nisko latają, ale ja hity, które zwierzęta Dianne gender i Mateusz czara to są autorzy siódmego tomu serii architektura jest najważniejsza wydawnictwa EMG, a tych relacjach opowiada pani prof. Marta Leśniakowska z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk, bo chciałem państwa moim gościem pani prof. Marta Leśniakowska z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk dzisiaj o relacjach architektura i zwierzęta przed informacjami rozmawialiśmy m.in. o podpatrywanie przypatrywać się zwierzętom i architekturze tworzonej przez nie, ale mamy także o architekturę tworzoną przez człowieka dla zwierząt, a także podejście do do tak tego się zmienia chociażby byśmy sobie chociażby ogrody zoologiczne no właśnie, ponieważ lekcja, jaką architekci mogą wynieść z tych budowli tworzonych przez zwierzęta była bardzo dobrze jak skonsumowana, chociaż nie zawsze takim taki sposób jak my byśmy sobie może do końca życzyli nie jest bynajmniej przypadkiem, że wielkie blokowiska nazywane są Bosko sami, odnosząc się wprost swoim ryzyko takiej popularnej nazwie właśnie to nie do porównania między między środowiskami, a siedzibami ludzi, ale rzeczywiście bardzo interesujący wątek jest dotyczy tego jak architekci sobie wyobrażają że, a budynki budowle, które będą tworzyć na potrzeby zwierząt będą odpowiadały ich potrzebom niż zdaje, że to jest chyba nawet najbardziej ekscytujący wątek, który ta książka zresztą ciekawy sposób pokazuje może dodajmy, że to nie jest książka naukowa jest książka popularyzacji na morze, tym bardziej będzie miała szerszy rezonans i Ewa jest dobrze napisana bardzo się najprzyjemniej czyta Otóż jak sobie architekcie wyobrażali, że budynki, które będą projektować na potrzeby różnych zwierząt będą tym zwierzętom miłe oczywiście mamy tutaj całą całą całe no i duży wachlarz propozycji przede wszystkim architekcie traktowali zwierzęta w sposób no taki dość mówiąc wprost przedmiotowi one traktują zwierzęta właśnie w duchu takim antropologicznym twierdzą, że twierdząc, że wystarczy zbudować jakiś piękny większą stajnie jak np. przepiękne bardzo zresztą nowoczesne sta stanie Brighton i w różnych innych miejscach, żeby tym koniom innym krowami zwierzętom było dobrze będą się mogły dobrze rozwijać rzeczywiście architektura przeznaczona dla dla rozrywki, w której główną rolę odgrywali odgrywały zwierzęta to jest ten wątek, który może budzić pewne no zaniepokojenia, a nawet grozę cyrki budowane konstruowane po to, żeby te zwierzęta tam sprawiały nam przyjemność dawały rozrywkę amfiteatr znane przecież od antyku nie zwierzęce menu menażerii różnego typu, które są wynikiem podobnie jak ogrody zoologiczne, o czym niestety w książce się w ogóle nie pisze warto to podkreślić całą siłą, że zarówno Zwierzyńca menażeria jak ogrody zoologiczne są konsekwencją oczywiście kolonializmu przywożone do Europy egzotycznej do Ameryki egzotyczne zwierzęta były właśnie traktowane jako rodzaj kolekcji kolekcjonowanie zwierząt tak samo jak kolekcjonowanie egzotycznych roślin to było to co ekscytowała ludzie o tym nie więcej siedemnastego wieku i stało się zresztą taką figurą nowoczesności figurą Modern modernistycznego człowieka ze zawłaszczania świata w posiadanie świata na własność do tego celu służyły właśnie te kolekcje egzotycznych zwierząt gromadzone w tych menadżer jak Zwierzyńca, a potem w ogrodach zoologicznych, które się pojawiają od początku dziewiętnastego wieku, chociaż mają genezę jeszcze troszkę wcześniejszą, gdzie ten wie tym zwierzętom przygotowywano takie różne architektoniczne przestrzenie takie miejsca, który wg wyobrażeń takiego projektanta one się będą świetnie czuły do tego dochodzi jeszcze 1 wątek związany też z taką z takim kolekcjonowaniem zawłaszczaniem świata oraz kolonializmem, ponieważ niczym się w gruncie rzeczy nie różnią, a nawet są takim brutalnym rozwinięciem tej koncepcji kolekcjonowania egzotycznych artefaktów egzotycznych zwierząt i roślin mieć czym się to nie różni od innego jeszcze bardziej przerażającego procederu, który miał miejsce od początku dziewiętnastego wieku, a mianowicie zjawiska nazwanego gromadzą, czyli wioski morze chińskie czy różni się to czy Etnograficzne, w których do, których przywożono z różnych zakątków kolonizować mego świata tubylców, którzy na użytek tłumnie zgromadzonej publiczności oglądali z bezpiecznej odległości tzw. dzikich ich nagość i obyczaje i ich budowy i Bud, bo ich budowle itd. tak, ale niczym się nie różni ten proceder Schuman zoo od ogrodu zoologicznego ci tzw. dzicy jakich dziewiętnastym jeszcze w pierwszej połowie dwudziestego wieku nazywano byli traktowani jako zwierzęta przypominam, że w Australii Aborygeni uzyskali prawa człowieka dopiero po drugiej wojnie światowej byli traktowani jako część część świata zwierzęcego, a nie jako element świata ludzkiego no to co się dzieje w tej chwili w Kanadzie, która odsłania swoją mroczną historię to jest właśnie jeden z elementów tego procederu, ale wracając do naszych ogrodów w Zwierzyńcu menażerii, że to nasi koalicjanci do naszych Baranów projektanci prześcigali w różnych koncepcjach, jakby tutaj urządzić życie tym zwierzętom, które powinny być z tego powodu zachwycone, jeżeli przejdziemy na spacer z jakiego się no takiego się takiego dobrego z za takiego dużego wiktoriańskiego ogrodu zoologicznego, ale jeszcze obrotu pierwszej połowy dwudziestego wieku to zobaczymy, jaką fantazję wykazywali tutaj architekci w przekonaniu, że małpy będą świetnie czułem takich różnych sytuacjach, które im tam, gdzie kreuje np. ja osobiście nie jestem przeciwna ogrodom zoologicznym z definicji, ale kiedyś wybrałem się tam na taki poznawczy spacer nie taką na taką obserwację uczestniczącą zobaczyłam syna naprawdę byłam zaskoczona ja rozumiem powody, ale zobaczyłam takie no tak taką budowle mieszczącą chyba orangutany czy goryle jakiś zwierz jakieś małpy człekokształtne, które miały telewizor włączony w tym swoim co człowiek domu co bardzo mnie zdziwiło, chociaż rozumiem, jakie są przyczyny, żeby wejść nie rodziły miał jakieś impulsy jakieś rzeczy do dzisiaj zależy od tego, które tam kanał miały odpalono właśnie brak lepszych wynikach poszły na to zasłonę milczenia o tym miały ten właściwy Otóż ja chciałem państwu powiedzieć o 1 bardzo ciekawym obiekcie, który powstał specjalnie dla zwierząt, który właśnie pokazuje pan to pęknięcie takie poznawcze taki dysonans poznawczy między zwierzętami, a ludźmi, a architektami Otóż w latach trzydziestych w Londynie został zrealizowany jeden z najbardziej chyba ekscytujących w pierwszej połowie dwudziestego wieku jeszcze do niedawna funkcjonujący wybieg dla pingwinów autorem tego projektu bardzo nowoczesnego takiego założenia nas wspierali wykonanego z lanego betonu to była taka bardzo nowoczesna nowatorska technologia wprowadzana architektury w latach właśnie dwudzieste trzydzieste, czyli płyty betonowe na siatkę w betonie, które pozwalały konstrukcje betonowe traktować jak jak no tak jak kartą jak papier się tak swobodnie kształtować tę te formy architektoniczne autorem tego wybiegu dla pingwinów londyńskiego był taki architektem rosyjskiego pochodzenia Lubecki, który zrobił właśnie taką awangardową konstrukcję przypominającą konstruktywistów czy rzeźby te pingwiny tam miały wychodzi wychodziły z wody albo ze swojego domku i po takim właśnie spirali betonowej mogły się tam przemieszczać i wszyscy obserwujący goście tego zarząd Miejskiego podziwiali właśnie to niezwykłe ptaki charakterystyczny sposób wkroczyły potem wybiegu jak modelki na wybiegu modą wszystko tak pięknie działało niestety ten ten wybieg został rozebrany w 2004 roku po mojemu ubolewaniu, bo naprawdę jest jednym z bardzo ciekawych zjawisk architektonicznych konstrukcji, ale przy okazji tego wybiegu pojawiła się 1 taka symptomatyczna historia Otóż ten wybieg jako dzieło nowoczesnej konstrukcji i nowoczesnej konstruktywistów czy architektury przypomina lata trzydzieste był fotografowany w takim stanie taki idealnego idealnej formy czysta woda pełne słońce nic z tego obiektu nie zadłużała i żadnego pingwina na tych fotografiach z epoki nie ma żadnego pingwina, czyli sama architektura była interesująca ani to do tego ona miała służb w domyśle zakładano, że NW wybieg był powinien być przyjęty przez gminy z pełną aprobatę w pewnym momencie pojawiło się fotografie pokazujące funkcjonowanie tego wybiegu, czyli po prostu zdjęcia wybiegu za pingwinów razem z winami i po ukazały się wtedy taki bardzo charakterystyczne artykuł dotyczący zresztą relacji między architekturą fotografią, a mianowicie zatytułowany co robi pingwinów w tym na ten wybiegu ten tytuł jest sam w sobie intrygujące, ponieważ on oddaje istotę tych relacji nie oczywistych i dwuznacznych, ponieważ projektant wyobraża sobie jedno, a zwierzęta wyobrażają sobie co innego, a ja za, a odbiorca piosenek cytować to dzieło w takiej formie czystej zwierzęta nie zawsze mu w tym pomagają, a nawet przeszkadzają co robi kim, więc w tym wybiegu w jest właśnie to jest bardzo dobra klamra problemu tak to jest bardzo reklamę naszej rozważy pani profesor bardzo dziękuję pani prof. Marta Jankowska z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk była państwa moim gościem rozmawialiśmy o książce Jonny Geller i Mateusza, bo czara zatytułowanej architektura i zwierzęta to jest kolejny tom cyklu architektura jest najważniejsza wydawnictwo EMG informację o godzinie jedenastej po informacjach wracamy do programu off czarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA