REKLAMA

Ekobójstwo jako zbrodnia?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-07-03 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:29 min.
Udostępnij:

Międzynarodowa grupa 12 prawników przygotowała definicję terminu „ekobójstwo”

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK SA mój neutralność klimatyczną do 2050 roku redukcję emisji dwutlenku węgla 55% do 2030 roku tak zakłada przyjęty w tym tygodniu unijne prawo klimatyczne będące elementem europejskiego zielonego ładu jest z nami pani Ilona Jędrasik Client Earth prawnicy dla ziemi dzień dobre dzień dobry państwu do pani to nie jest pierwszy raz, kiedy słyszymy o takich planach właśnie wprowadzenia w unijne utratę gości klimatycznej proszę powiedzieć co zmienia wprowadzenie Rozwiń » prawa klimatycznego rzeczywiście te 2 liczby z datami do pani redaktor dała, czyli neutralność klimatyczna do 2010 w całej Unii i osiągnięcie 55% redukcji do 2030 roku to były już takie cele Unii Europejskiej przyjęte w ostatni w ostatnim półroczu drobni cel i w ostatnim tutaj rok 1,5 do czystek bowiem ten pierwszy tego w grudniu 20192019 roku już zamieszkiwać została przyjęta przez Unię europejską i różnica jest taka, że w czasie mówiliśmy o celach unijnej w ramach redukcji emisji w tym momencie mówimy o prawnie wiążącym obowiązku innymi słowy organy Unii Europejskiej państwa członkowskie będą zobowiązane do tego, żeby te cele osiągać będą zobowiązane prawnie do tego, aby nie wykonywać wykonywać takie działania, które mają zmierzać do osiągnięcia, a unikać takich, które będą przeszkadzać w osiągnięciu, ale będą jakieś sankcje, bo to mnie najbardziej ciekawi, bo mamy deklarację, że one były wcześniej, że tak trzeba uczynić teraz mamy prawo klimatyczne to wydaje się, że rzecz jest poważniejsza bardziej dogłębna pani mówi o tym, że kraje będą zobowiązane do tego, żeby tak zrobić, ale czy będą zobowiązane właśnie umową taką między sobą tym prawem jednak na jakie sankcje głównie prawem samo rozporządzenie nie przy nie zakłada sankcji czy pani tak trafiła w sedno pewnie będzie też większą krytyki tego prawa znaczy nie ma wpisanych żadnych sam sobie sankcji załamanie tego i też prawnicy zauważają, że no nie jest w tym momencie nieco bezzębne natomiast może być sytuacja, w której której na podstawie osób traktatowej komisja europejska lub inne państwo członkowskie może zaskarżyć inne państwo członkowskie o to, że np. wykonuje działania, które są niezgodne z prawem unijnym to będą działania takich, które idą w przeciwną faktury to w kierunku zwiększania emisji gazów cieplarnianych, a nie ich redukcji albo też po prostu no to, że nie robią nic nie stosuje żadnych działań mających na celu redukcję, a więc to tutaj takie ogólne prawo może pozwalać na to czy tak się stanie trudno powiedzieć, ale ono, jakby poza pozwala na to, żeby państwo członkowskie bez odpowiedzialności postać natomiast oczywiście to nie jest bezpośrednio wpięte do prawa klimatycznego nie jest także jak ktoś nie zrobi to automatycznie czeka go jakaś kara no właśnie na stronach unijnych tak pięknie czytamy, że wprowadzenie tego prawa spowoduje zagwarantowanie nieodwracalności przejścia na neutralność klimatyczną właśnie na, gdzie ta gwarancja jest ukrwiona znaczy jest oparta natomiast prawo klimatyczne ustanawia również europejską naukową radę doradczą do spraw zmiany klimatu pani jakoś interesowała tą instytucją wydaje się pani, że tego rodzaju ciało jest nam potrzebne tego rodzaju instytucje są wplecione w prawo klimatyczne państwo państw członkowskich czy też innych państw, bo myślę tutaj lepsza od kiedy stanie się państwem członkowskim nie jest, ale przez wiele lat była chwila była pierwszym państwo nasze, które przy, które przyjęło prawo klimatyczne taki na swoim obszarze early 2008 roku, więc od 13 lat temu bagatela i tam rzeczywiście w tym prawie i w innych sprawach istniej taka instytucja takiej niezależnej komisji jako wielkie pytania na nas komisja na rzecz zmian klimatycznych niezależnej od innych organów władzy Państwowej komisji też składa przede wszystkim naukowców, którzy oceniają czy te starania państwa te działania są podejmowane przez państwo rzeczywiście są wystarczające rzeczywiście pozwalają nam myśleć, że może skutecznie ograniczamy emisję co 2 będziemy ograniczać w dłuższym okresie z przypadku czka brytyjskim tutaj władza komitet na rzecz zmian klimatu jest rzeczywiście istotna to znaczy on np. raz w roku musi prezentować wyniki swoich swojej analizy swego RAV tu w parlamencie rząd musi się odnosić do tego, jakie jak ten jaki, jaka ta ocena raport jest przedstawianie swoje rekomendacje parlament zyska no takie też takie można powiedzieć, że to rzeczywiście publiczne komentuje się toczy działania są wystarczające tutaj zamysł jest podobny to znaczy to ma być taki to wysoka rada doradcza składająca się z 15 członków, którzy wybierają nastoletni kadencję kadencyjność jest istotna, bo ona oznacza, że nie można po prostu usunąć takiej rady kogoś niewygodnego no jest to niezależne instytucje niezależne ciało doradcze od od od innych instytucji europejskich czy państw członkowskich w tym sensie wydaje się, że tak tego, że celem takiego takiego ciała doradcze jest prawie 100 patrzenie na faktyczne efekty naukowe na wystawach redukcyjne, czyli pozbycie się tej tego płaszcze politycznego czy w związku z wprowadzeniem prawa klimatycznego zmienić jakoś prawo w Polsce w ogóle prawo w Polsce pani opinii jest przyjazny rozwiązaniem proekologicznym ono się zmieni w takim sensie, że rozporządzenia europejski bezpośrednio obowiązują państw członkowskich to znaczy te zobowiązania, które stoją jest RSO na państwa członkowskie nałożone, a są takie zobowiązania prawie klimatycznym one będą musiały być w Polsce realizowane też na to co wcześniej mówiłam, że nie mówię przepraszam istnieje taka potencjalna możliwość np. obywatele polscy będą mogli różnie również domagać się oczko większych działań od w Polskim związku, opierając się naprawie klimatycznym Unii Europejskiej to znaczy wskazują że, że są łamane, że jest łamane prawo szat, które znaczy, że państwo, że Polska zobowiązana do pewnych działań ich nie podejmuje, więc to daje pewne nowe możliwości takie mówione są jeszcze niesprawdzone zostają jakieś tam w sferze hipotez hipotetycznej natomiast natomiast w tym czasie zmieni, a takim bardzo konkretne rzeczy Polska np. będzie zobowiązany do tego, żeby przygotować taką strategię plan adaptacji wiem, że takie plany no już powstają w Polsce od od jakiegoś czasu natomiast one mają charakter taki wyłącznie powiedziałabym takiego dokumentu strategicznego, który musi być przygotowane, ale nikt go np. no nie sprawdza nie kontroluje z zewnątrz w tym momencie te plany adaptacji to przede wszystkim mają obejmować sektor rolny wodne, choć żywności takie takie sektory najbardziej wrażliwe na zmiany klimatyczne będzie oceniany przez komisję europejską komisja europejska będzie nawet swoje rekomendacje do państw członkowskich nie mówiąc, żeby bardziej uwzględniali nie pewne elementy np. tego będzie musiał powstać taki plan zagrożeń klimatycznych to znaczy takim go zagrożeń, ale też zarządzania ryzykiem klimatycznym, czyli jak, a co będzie sobie radzić np. w przypadku tornad, które ostatnio obserwowaliśmy w przypadku tych tych ulewnych deszczy takich nagłych ulewnych deszczy tzw. Slash, więc tak, więc będzie w tym sensie zobowiązywać do stworzenia pewnych nowych myślenia o pewnych konsekwencjach takich krótko długoterminowych zmian klimatycznych może jeszcze powiem 1 rzecz oprawie klimatycznej ma budowaną taką zasadę współodpowiedzialności wspólnego dochodzenia do celu neutralności klimatycznej innymi słowy tutaj nie ma np. żeby każde państwo osiągnęła neutralność klimatyczną ale, żeby Unia jako całość osiągnęła i to rzeczywiście opiera się takiej zasadzie takiej na takiej zasadzie no z pól wspólnej odpowiedzialności wspólnego dochodzenia to jest skrajny pomysł w momencie, kiedy w, jakim klubie wszyscy grają fair ja od razu sobie pomyślę, że znajdą się tacy ciekawe kto, kto będzie chciał jechać na plecach innych tych, którzy po prostu bardziej postarają tzw. tzw. gapowicza no i tutaj tutaj albo musiałby przyjąć takie dodatkowe takie takie dodatkowe uszczegółowienia, które mówią o tym co dokładnie czeka się państwo członkowskie, które nie chcą realizować zobowiązań, aby tak jak mówię takich, jakie ogólnych zasadach może nawet, że naprawdę to dobrze brzmi przyjęcie prawa klimatycznego fajnie brzmi w nagłówkach, kiedy zaglądamy głębiej co się okazuje że, że pani mówi, że też trochę bezzębne ze mną regulacje może i tak jednak pamiętajmy o tym, że ona też zdaje nieco więcej możliwości organom Unii Europejskiej też w takim sensie w tym komisji europejskiej też w takim sensie, że ona jest zobowiązana do tego ze wspólnoty może być to też było wcześnie w jakim sensie prawie europejskim jest to bardziej podkreślone, żeby oceniać to szybko dojść do celu 1 tutaj przykład niektórzy z państwa mogą pamiętać jak w 2008 roku 2014 roku trwały tak bardzo duże debaty między państwami członkowskimi na temat nowej nowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych na całą Unię, czyli celów, które państwa przyjęte do 2020 roku 20% następnie celu 40% 2030 roku niedawno zmienionego na ten 55% i prawo klimatyczne już takie dyskusje kończy to znaczy to rzeczywiście będą organy unijne decydować, jakie dokładnie będzie celność na rok 2040 ana cena 2050 jest zdecydowany, więc w tym sensie to może to przyspieszyć, a takie starania klimatyczne, ale należy oczywiście sama sama regulacja w sobie nie jest nie ma takiego bardzo silnego charakteru powiedziałabym Kia chce pani jeszcze zapytać o termin Eko bóstwo bezprawne lub bezmyślne czyny popełnione ze świadomością, że istnieje znaczne prawdopodobieństwo poważnej oraz rozległe lub długotrwałe szkody dla środowiska naturalnego taką definicję zbrodni jako bóstwa zaproponował międzynarodowy zespół kilkunastu prawników i prawniczek za Eko ubóstwa po angielsku i ofsajd miałby ścigać międzynarodowy Trybunał karny w Hadze jak pani ocenia taki pomysł mają opinię może może zacznę od tego, że to nie jest nowy pomysł co znaczy rzeczywiście już, tworząc te zasady działania między nowego trybuna Trybunału karnego był była tutaj przypomnieć, żeby tą piątą planu ścigania zbrodni były zbrodnie na środowisku ten pomysł wówczas został zawieszony, jakby trochę po latach wraca z powrotem na agendę taka kampania na rzecz tego, żeby jednak zbrodnie przeciwko środowisku uznać za za zbrodnie takie ścigane karnie ściganym międzynarodową i wydaje się to dobry kierunek oczywiście jest kilka, ale znaczy pierwsza które, które znowu sam podkreślić nie nie oznaczają, że powinniśmy z tego zrezygnować tylko widzieć pewne pewne pewne ograniczenia tego pomysłu czy pierwszy taki, że to zajmie trochę czasu nawet, zakładając dobrą wolę państw co to zajmie trochę czasu, żeby taką zasadę przyjąć nas międzyrządowego trybu zamach w ramach nowego Trybunału karnego no, a drugie, ale jest takie, że Trybunał działa niesamowicie wolno, a czasu, ale mało, więc mam nadzieję, że to, że taka, że taka osoba jako bóstwa fakt, że można za ścigane rzeczywiście wpłynie zniechęcająco na rządy czy korporacji, żeby np. decydować się na tego typu czyny natomiast nocą w praktyce taka zbrodnia może być ścigane przez wiele lat i być można być ukaranym powiela tak jak widzimy w przypadku innych zbrodni jest ścigany przez prezydenta Trybunału karnego nie są szybkie procesy ten szybkie decyzje, a w przypadku środowiska na jak no jak coś jakby, jeżeli taka duża strata będzie dokonana na to będziemy z nią walczyć przez następne dekady jak przynajmniej dzieje się w Zatoce Meksykańskiej obszary przywoływane jako jeden z takich przykładów takich dzisiaj wielkich wycinkach dżungli amazońskiej mając świadomość, że dziś za to karane dopiero za noc kilkanaście lat można pewnie czuć się bezkarni, ale muszę przyznać, że nie czuć od pani jakiegoś specjalnego optymizmu jeśli chodzi o taką sprawczość prawa właśnie, która ma pomóc w naprawie środowiska naprawie też blokować jego niszczenie państwa Compensy miejską, żeby się niczego nie nauczymy jako społeczeństwo i będziemy kroczyć ku tej katastrofy cały czas patrząc na dotychczasowe osiągnięcia ludzkości w dziedzinie ochrony środowiska pewnie ten pesymizm jest jest jest stan uzasadnione, ale nie chciałem być bez pasji miską całości jednak zauważam pewną pewną siłę tego słowa to znaczy jako państwo brzmi naprawdę poważnie naprawdę piętnujące, toteż eksperci zwracają uwagę na to, że nawet, jeżeli sam Trybunał reżim no nie nie jest instytucją naj szybciej działającą nie są instytucją, która no bardzo szybko zostanie coś takiego wyśledzić później ukarać to jednak wcześniej coś co było uznawane za zwykłe przestępstwo często karane grzywną wyłącznie wysoką karą finansową nawet bardziej dotkliwą, ale jednak kara finansowa nie jest bardzo, piętnując ca wydaje mi się nam w tym momencie to może być karane nawet no taką karą pozbawienia wolności czy też jak rozumiem natomiast zadania tego Trybunału karnego jest nazywane Eko ubóstwa może sobie wyobrazić jest poważną instytucją, której będzie w trakcie no może np. włączyć takich działań, które możemy taki skutek w tym momencie skarżone np. może być oskarżona w tym momencie taki efekt odstraszający może bardzo silne, bo żona jest poważna instytucja czy poważny rząd może się bać po prostu powiązania tego typu praktykami, więc tak w niej znajdowała się nad ta siła rzeczywiście samego określenia Eko ubóstwa może być takim dobrym sensie oczywiście zniechęcająca do takich praktyk poseł obraził pan szanse te tak byłby świat oskarżone Kobus zabrzmi to fatalnie dziękuję panie bardzo pani Ilona Jędrasik Client Earth prawnicy dla ziemi za chwilę ósma, a ósmy pełne informacje m.in. zapowiedź politycznych być może trzęsień ziemi dzisiejszych Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA