REKLAMA

Czy mamy do czynienia z kryzysem autorytetów?

Sprawy Różne
Data emisji:
2021-07-04 22:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
49:48 min.
Udostępnij:

Kim jest autorytet? Na ile jest potrzebny w stabilnej demokracji? Czy może być zagrożeniem? Czy może odwrotnie - jego brak jest niebezpieczny?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu przy mikrofonie Karolina Lewicka zapraszam państwa na niedzielną audycję sprawy różne moim państwa dzisiejszym gościem jest prof. Krystyna Skarżyńska psycholog społeczna Uniwersytet SWPS dobry wieczór pani profesor zapowiedź dzisiejszego wieczora będziemy rozmawiać o autorytetach kim są i czy w ogóle jeszcze są we współczesnym świecie, ale skoro mam o autorytetach porozmawiać to zacznijmy od rzeczy najważniejszej nie wiem czy najprostszej chyba nie Rozwiń » od definicji autorytetu kim jest autorytet właściwie to jak dowiedział się czy mamy rozmawiać teraz myślałam, że w zasadzie ja wie coś autorytecie, a więc coś wiem, ale jeśli chodzi o naukowe podejście do sprawy to możesz tam liści, ale nie znalazłem też, ale dojdziemy do tego czym jest w naukach społecznych autorytet natomiast zadziwiające jest ta, że w języku potocznym używane te słowa bardzo często jakoś dogadujemy prawda, ale ma, o co chodzi, więc chodzi, tak więc jakaś intuicja co do tego kim może być autorytet i właśnie nie wiem czy kim jest wystarczające określenie to Jaś to sława, a ten tatę tata właściwość to kto nie tylko osoby, ale instytucji prawda instytucje mogą mieć autorytet mogą korzystać wedle albo mogą go tracić tak samo osoby, czyli pierwsze rozumienie takie, jakie się zwołania lektor w naukach społecznych to taki, że jest pewna charakterystyka osoby bądź instytucji, która się przejawia te, że możemy polegać na czyjejś opinii czy zachowaniu czyta Klan czy ocenie też no właśnie to jest pewien no chyba element przynajmniej nie tak potocznie często przyjmowany do wiadomości to jest tylko osoba, która wywiera wpływ, czyli ma władzę dojdzie do tego co oznaczać 1 oraz mienie, czyli takie poprzez charakterystykę osób drugie rozumienie chyba bardziej związane z RPA z autorytetem często jest to rola społeczna, że pewnym rolą przypisana jest właśnie taka właściwość koło jakby, a priori uważamy to w życiu, jeżeli jesteśmy dlatego tak chętni testować w akcie rola nie wiem przywódca duchowy, jaka rola Tesco Reala premiera rola sędziego by się wydawało, że źle tak może, bo może być wreszcie trzecie podejście to właściwie nie musi się już ostały właściwościach osoby czy instytucji czy reali tylko o rodzaju relacji jest kimś, a innymi osobami bądź między instytucją jej zadaniami sposobem funkcjonowania ludzi, którzy te miał realne w tej instytucji ważne, a innym osoba, czyli to już zakłada, że nie ma czy trudno jest o jakiś powszechny autorytet, bo dało myślała pani profesor jeszcze tylko gdyby mogła dopytać by pani powiedziała o tej relacji pomyślałam sobie, że to jest warunek sine qua non autorytetu to znaczy, kiedy ja zastanawiałam nad tym kim jest autorytet to pomyślałam sobie, że zawsze chyba autorytet należy postrzegać jako taką swoistą relacje interpersonalne prawda być autorytetem to być za autorytet uznanym przez kogoś, czyli że nadajemy kogóż cechę autorytetu kogoś bądź instytucji, ale jak nie możemy sami chyba ogłosić się autorytetem prawda może być tylko autorytetem w relacji z innymi osobami, które nas za ten autorytet uznają na jakie dzisiaj, ale myślę że, gdybyśmy trochę to tak czy na to jak się działa w innych okolicznościach nie tylko przyrodę, ale historyczne ostatnio Ewa pewne rolą miały szkody, bo autor i mogą jeszcze dzisiaj tylko marzenie nie dla wszystkich 4 lata np. księża prawidłową jasność dale, mimo że te osoby dla innych ludzi się skompromitowały także ja albo np. to powiem teraz więcej o tym np. osoby z marszu przecież przez wiele pokoleń panowie chodziła, a o relacje, jakie łączą i właśnie ci starsi nie tylko o taką wtedy się wydawało, że stabilna jest dużo no i cenioną właściwość osób starszych mianowicie oświadczenie oświadczenie pewna skumulowana wiedza, choć część już nie potrzebujemy tej skumulowanej wiecie, a doświadczenia z młodością zupełnie inne niż doświadczenia starych to jest ta zmiana, która nastąpiła, ale da tak z tym, że ja nie polemizuję z panią, bo chciałam to też jest rodzaj relacji, ale jednak dla niektórych prognoz staramy się zrozumieć jak ludzie myślą autorytet nie tylko AB i często właśnie się od tej relacji Abstrachuje, czyli po prostu jakaś właściwość no tak ona ona jest oczywiście Ron np. funkcja czyni Aurory da się ta fartuchy oraz skali sutanna tak, które sprawiają, że ze względu na to kim jest człowiek noszący tę sutannę czy ten fartuch lekarski ze sobą tak naprawdę reprezentuje to po prostu, a priori jest autorytetem dla części społeczeństwa no chyba tak jest, ale też sprzecznie z jakim jakim może osoba okresie ta jest sporo takich badań na temat tego jak osoby spostrzega ją autorytet innego mówcy w zależności od tego czy używa ich krew uczonych słów czy nie no i właśnie dla wielu ludzi i używanie technicznego języka daje lepszą percepcję jako autorytet albo przed końcówki żeńskie prawda też wiadomo że, że dla ludzi konserwatywnych mówienie psycholożka z kimś nie wiem czy gościnni i obniża treści tej osoby i jej autorytet o planie, który bardziej liberalnie myślący właśnie pokazuje otwartość na moje, aby kobiety udanych rolach one też bywają autorytetami temu nie mówić nie używać żeńskich końcówek, ale to właśnie, bo to to właśnie to jest też tak jak będziemy wnosić jeśli ten ktoś wali o autorytecie jako rodzaju władzy to będziemy mówić ojej po kawie bazie prawa, dlaczego to to jest sytuacja w jakimś sensie, jeżeli mamy wpływ tematem tym kusi opiera tak no i właśnie dla niektórych stron takie fasadowe okoliczności jak musi masek jak się ubiera ta osoba zmieniła właśnie ta jest aktywizacja właściwości ubioru dla niektórych Motor jest takim elementem siły to okazja też, ale ma też daje, ale autorytet dla dla wielu osób chciał jeszcze, a skoro jesteśmy przy tym elemencie pierwszym, który pani powiedziała, czyli autorytet, który ma wpływ jak rozumiem postawy myślenie innych ludzi Klima władze to zaraz pojawił się taki wątek takie pytanie czy ten autorytet to jest coś dobrego czy złego, bo z 1 strony, kiedy czytałam o autorytecie to on postrzegany jako czynnik stabilizujący więzi społeczne mające wydźwięk pozytywny tak, że bez autorytetu danej społeczności może się pojawić ryzyko jakiejś anarchii jej rozpadu, ale jest też drugie ujęcie, które mówi o tym, że jeżeli jest zbyt nad zbyt silny autorytet albo nadmierne zaufanie do tego autorytetu bądź autorytetu to wtedy danej społeczności np. może grozić faszyzacji ja no tak kata zresztą to jest tak ciekawe papież, za które będzie tak działa jak czytałam lekturę amerykańskie te absurdalne niż w Europie przeciąć obok siebie tam 2 takie zda jedno jest identyczne z tym co pani powiedziała, że to jest o autorytet to legalne jako mającego legitymizację niezwykle ważne, że spada się społeczeństwa, a i obok tego drugie zdanie bardziej liberalne też amerykańskie no ale, a obywatele mają nie bezkrytycznie patrzeć na autorytety, czyli na słuchaczach ten takim szerszym znaczeniu i właśnie obowiązkiem obywatelskim jest na krytykowanie tej zła patrzenie na ręce, więc wracamy do TK czy wobec autorytetu formalnego czy związanego z Arreolą Babel być absolutnie w pewnym sensie dogmatycznie posłusznie ta to jest też moje dzieci nie jest taka duża działka ta na to musieli system badania są dosyć znany, więc to jest krótka można przypomnieć, które pokazują jak nie dobre efekty na bezkrytyczne posłuszeństwo wobec autorytetu przy czym bardzo tego autorytetu może być np. też dobrego Uniwersytetu, gdzie prof. Uniwersytetu prosi głosem nieznoszącym sprzeciwu, żeby stosowała coraz silniejsze szoki elektryczne w laboratorium, które osoba zaproszona uczy drugą osobą tak za jej błędy ma karać tenże autorytet musi stosuj coraz silniejsze upadek może wreszcie ten w klasie aut była także wówczas słynny eksperyment Stanleya Milgrama tak 70 ten udziela Warszawa akta roku tak, ale też w pewnym sensie badania Zimbardo stacji jedno badanie, które pokazuje też tak, gdyby rzeczywiście to nie do eksperymentu, a rzeczywistość to bardzo się do tragicznie skończyła mianowicie lekarze walczyli do pielęgniarek na dyżurze szpitalnym i trafili o zmianie drawski jakiegoś leku w stosunku do pacjenta, którym się ta pielęgniarka wtedy opiekowała dał jej właśnie sprawdzano dla tych osób pełniących ważne też rola pielęgniarki uległa im większy prestiż czy za dawnych Petasz profesora tym częściej ulegały na szczęście szybko badać dla mnie informowała, że ta jest eksperyment, że to jest badanie, ale właśnie to też jest bardzo duża wiedza na temat dogmatycznego uzależnienia od autorytetów, kiedy się akceptuje nawet wzajemnie sprzeczne polecenia od autorytetu tylko, dlatego że pochodzą od nadawca, którą się uznaje za wiarę kardynał MO jakoś mającą czy doświadczenie czy zjecie, a potem właśnie te szczególne podstawy tego, że osoba mająca autorytet banana płyt, ale te mogą być bardzo różne elementy to właśnie rzeczywiście mogą być te peryferyjne, czyli na ubiór aptek czy język, jakim posługuje ta może być tytuł naukowy, ale to też, o czym to niż my też warto dużo mówić to są np. środki dyscyplinujące, nagradzając cię jak dana osoba może wprowadzać tam osoby zajmujące formalne stanowiska często mają właśnie taki autorytet oparty na nasilenie tego czym może nagradzać bądź karać tak, a jeszcze inne inna taka podstawa autorytetu to to jest pewna właściwość, którą niektórzy nazywają Harry, bo tak chcieli jakiś tam niż zdolność przyciągania uwagi i na tyle różnicujące tę osobę albo innych, że właściwie jesteśmy w stanie zrobić wszystko co ona chce, chociaż bez rady czy czy prośby tej osoby myśmy czeka na te nie zrobi to się dla jakoś nie bardzo społecznie społecznie pożądane, ale mógł cumować powiedziała, że autorytety coraz mniej takie ogólne autorytety istnieją w naszym życiu społecznym może nawet trzyletnie one są potrzebne są powiemy też nad dalszą Vive, ale jeżeli już to one nie powinny być dla nas taki dogmatyczny wzorem, bo nie ma ludzi nieomylnych i jedno możemy tylko zwiększać nasz umyśle prawdopodobieństwa tego, że jakaś osoba na dobrze doradzić przy barze jakiś jakiś jakich decyzji, a w ogóle jeszcze żeśmy nie mówimy o tym, że to to legalnie i bycie autorytetem to wcale nie jest takie proste właśnie też spotykamy w literaturze takie płatki bycia autorytet, że autorytety, czyli osób mające władzę mają większą odpowiedzialność za to co robią przynajmniej powinny być wcale to nie jest takie żyje bagażnika to zresztą to nawet widać takich badaniach nad odpowiedzialnością za efekty pandemii w Polsce, że ludzie uważają, że to nie cechy samego w ilościach jego nasz gość uważam dość brak leku na to, żeby z nim walczyć, a raczej właśnie to jak władza wdraża cała pandemia odpowiada za liczbę zgonów w Rosji tego co się w tej pandemii działa ona właśnie dlatego na poważnie się przypisuje ludziom, które mają autorytet zła, czyli tej funkcji bardzo wiele środków oddziaływania na też prawdopodobnie takiego perspektywicznego myślenia rzecz ta była wcześniej różne rzeczy zadbać opowiada Boże tak pewnie, że od czasu do czasu, kiedy zdarzają tak dają natomiast ma natomiast od strony odbiorcy autorytet to też jest taka pułapka na 1 stronę, że właśnie mogę zapewnić duży płat kretynka, że z kolei taką cechą przyciągającą autorytetów jest unikanie odpowiedzialności ta właśnie te osoby, która uczestniczy stada mg mogły, dlatego że tekstach odczytać więcej w misie cieszyły się zwolnione z odpowiedzialności, bo przecież prof. Munka uwagę na to musi tak na czym mogą nie używały słowa kazał, ale poleciał tak czy przez 2 czy przy przełęczy przez 2, a jednak też wiadomo, że czasem jest trafna jakiegoś tym, ale osoba, która poleciła, bo tam wykonać plama miała więcej władzy jest odpowiedzialna to jest znane DARPA tak Rabita ma utrzymywanie odpowiedzialności ta to w czasie stawał się oddala w czasie wojny w Wietnamie czy długie lata te badania powtórzono zawsze była także to dzieci żołnierze, którzy rzucali mapa ba przewidywał ludność małej działce tylko no ktoś, kto lecia klubu, mimo że go tam nie był, ale miał tylko realizowaliśmy zakazy to bardzo wygodne to to jest stawki, ale niektórzy ludzie uważają, że właśnie do przejęć podlegać autorytetom, bo się rzuca siebie odpowiedzialność kładź wspomniała pani pani profesor o tym, że coraz mniej jest tych autorytetów chciałabym się przez chwilę zastanowić czy tak jest faktycznie szczyt to jest związane wróciłam do takiego tekstu Wojciecha Bursz kilka lat temu popełnił dla Newsweeka i prof. Burszta przekonywał, że słowo autorytet znika z języka codziennego to się wiąże z kryzysem tradycyjnej koncepcji społeczeństwa, które zamierza takim instytucjom jak rodzina kościół państwo nauka o tym pani profesor też już wspominała i one wszystkie produkowało pewne typy autorytetów były wzorcu twórcza dzisiaj nie jest są już w stanie zyskać takiego statusu, ale też prof. Burszta zwraca uwagę na NATO, że kiedyś pojęcie autorytetu zasadzał się na pewnej niedostępności postaci czy instytucji teraz w dobie internetu mediów społecznościowych właściwie nie ma te wszystkie autorytety są na wyciągnięcie ręki, więc my możemy nieustannie komentować pod kolejnymi wpisami na jakiś autorytet coś powiemy natychmiast możemy wchodzić z tym autorytetem Winter akcje albo go obrazić albo się nim zachwycić tak, że to nas przybliża do tego autorytetu i że w zasadzie danej osoby autorytetu pozbawia co pani na to tak jeśli chodzi o ogólną tezę, że to znika z języka codziennego, a teraz się nie zgodziła natomiast, że rzeczywiście tak naprawdę coraz mniej wykorzystujemy autorytet to nie jest start by ludzie mówią o autorytetach, ale tylko za każdy piątek Fine 2 to chyba rzeczywiście z 1 strony to jest ten czas pośredniczą one charakter kontaktów, ale też demokratyzacja to jest taka teoria władzy która, która mówi, że im bardziej demokratyczne relacje między ludźmi ten właśnie ta potrzeba autorytetu się mniejsza, jakby mniejsze Besta, a w demokracji ta powinna być tym większa rola innych protestów, które wpływają na nasze oceny nasze zachowania zresztą tak też zmiany jest autorytet jak pan tak jak to jest różny dla ciała psychologia jest tam Rosjanie jako po prostu kryterium kryterium czy standard oceniania także to o tyle bym się skatować profesorem było tam, że no rzeczywiście różne procesy właśnie nie tylko lata za pośredniczenie demokratyzacja ale, ale na pewno np. większa indywidualizacja też mogą sprawiać, że nie tamta chcemy korzystać z autorytet, że mamy inne nadrzędne właśnie, chociaż prawie mediach, ale nie możemy politycznej internet jest dla nas autorytetem, ale dla wielu ludzi Wikipedia tak teraz jakoś kojarzy uważa, że właśnie dlatego chyba było zgodne z tym o tym, o czym projekt, bo napisał w Katarze, że przez morze, ale też dlatego być może wkraczał, że taka jest natura zmian społecznych tańczy jest zasada ta wydaje się chyba też czwarta fala kiedyś w swoich rozmowach z ludźmi do takiej koncepcji zmian społecznych, które Engelhardt opisywał zmian wartości i tam są takie 2 wymiary, które są dosyć charakterystyczne na wszelkich społecznych, która badała Adam 60 kilka ostatnich lat niestety w tym roku już nie mamy profesora ba niedawno, więc on mówi, że są takie 2 podstawowe wymiary 1 nazywał się o przejście od takich wartości religii na tradycyjny w do wartości racjonalna prawnik na matę wymiarze różnice już te podawały, że te związane np. religią autorytety tracą znaczenie w Katarze, że co innego, a tych co innego nabiera znaczenia, ale też jest różnica RDR i bezpieczeństwa takiego przetrwania przeciwstawione właściwością czy potrzeba takiej samba pre poznawania świata pokazywania jestem szukania tożsamości na i też na tym na tę wymiarze właśnie bardzo indywidualizuje mającym mało jest miejsce dla autorytetu jak pokazywały, że świat idzie w tym kierunku oczywiście takie nieszczęście jak pandemia mogą hamować zmiany, zwłaszcza na tym drugim wymiarze natka, bo to bezpieczeństwo staje się no tak to bardzo ważne i być może na treść właśnie właśnie się zastanawiam się tego nie wiem czy wzrost bezpieczeństwa, jakby teoria jednak ta przewidywała będzie twarda, że będziemy szukać autorytetów w tym dziwnym świecie pełnym zagrożeń czy raczej będzie indywidualizacja postępują teraz właśnie ta może i prawdę powiedziawszy wyniki pandemii wcale nie są takie spójne, bo więcej ja mam wrażenie panie profesorze jednak wcale nie było takiego skokowego zaufania np. do kadry medycznej także tego nie obserwowaliśmy, choć właśnie prognozowano, że tak się stanie, że teraz ta pandemia przywróci nam wiarę autorytety ludzi nauki nauka generalnie w rozum w potęgę rozumu tak, że te szczepionki, które w tak błyskawicznym tempie zostały przygotowane, żeby nas obronić przed wirusem, że to sprawia, że ludzie pomyślą sobie, a rozum nauka autorytety naukowe eksperci to są to stoczą możemy zaufać tak wcale tak nie jest proszę zobaczyć jak tor je antyszczepionkowe się mnożą tak, ale ale, ale na szczęście ludzie są groźni jednak tak się zrobiło jak oni redaktor mówi, a innym pie ja chcę ponosić takich badaniach jest takie, które sięgały do innych tamte, bo ten rok pandemia niestety jeszcze się skończyła kas Doda jeszcze zobaczymy jak to będzie, ale tych ostatnich badaniach dna ma np. w czwartym, a ta ta to te pokazują się jej tradycję zaufanie to ludzi nauki i nie bardzo wzrasta jak się patrzy retrospektywnie, ale do nauki brak jako dziedziny życia jako dziedziny nauki w ogóle nauk jako dziedziny życia i ciekawe osoby, które były wieku dorastania okresie szczytu różnych pandę epidemii szczególnie silnie jak kolejna gra szła teraz ta prania, który popiera z różnych plan właśnie, że bardziej naukę, czyli jednak, że ilość przerw od doświadczeń i ocalał no powoduje, że w kolejnych fazach życia ta ten prestiż dla nauki i autorytet nauki tych KUL-u uczciwie, a po, a jeśli chodzi o szczepionki to jest też problem raczej mówienia o tym, a czeka na przerwę dania nam informacji to nie tylko jest to, że to jeszcze Sokoła Łukasz teoria, że musimy się ratować jak ja może dostarczyć czują się dbająca o takie rzeczy jak podstawowa 1, ale ta ta szczepionka ta też się za jakiś dłuższy czas ich stan moim zdaniem jest taka, bo oczywiście to nie jest jedyna grupa ludzi, ale wśród nas jest taka grupa ludzi, która w związku z tym podejrzanie patrzy dlatego nasz czepia, bo szybko to stawia by nie po tej całej opowieści o tym że, że aż szczepionka to nie jest tak zupełnie coś nowego, że ona pasuje czy jakby zaufanie do nauki i buduje się mówiąc o tym co się robi w nauce w sposób tak, żeby odbiorca to Resovia także te to to jest tak bardzo skomplikowana sprawa Kalisza zwracamy też późnego pani pyta Avia jak to się dzieje, że nasza diagnoza jest słuszna że, że mniejszym stopniu korzystamy z autorytetów to ta plac czeka na poza tym kulturowymi zmianami stoi społecznymi te jednak też taki problem rozwoju poznawczego takiego no i nadal nastawienia na indywidualne poszukiwania tym, że tutaj też ludzie się datę spóźniał jedni właśnie bazują w swoich ocenach na ten czas i głowa samodzielnie wymyśli albo co moja grupa, którą się identyfikuje wskaże, a inni szukają autorytetów są też stacje badania dotyczące tzw. fundamentów moralnych i tam okazuje się np. badania Harta i jego też teraz darcia popularne auta Air, które psycholog, który bada związki między różnymi podstawami moralności oglądamy politycznym jak pokazuje, że właśnie konserwatyści mają tendencję do tego, że się kierować głównie takim fundamentem autorytet, że jeżeli mają powiedzieć co jest dobre co jest złe, a właśnie fundusz są dane autorytetu jest dla nich bardzo ważne ważniejsze niż element troski o indywidualną osobę i sprawiedliwości, który podobno i badania pokazują również w Polsce te lepiej jest brany czy częściej brane pod uwagę przez liberalnie myślę, że stopy jeszcze inne badania też w tej samej grupy naukowców pokazują, że to trochę jest krzywdząca buczenie, że konserwatyści właśnie głównie korzystają tego elementu właśnie autorytetu da skrajni konserwatyści wszystkie te fundamenty moralne, czyli IT in realizującej te wiążące silniej akceptują niż liberałowie, ale w Polsce raczej ta pierwsza teza jest patrzy wydana ma ich badań na szczęście teraz była zawsze także, że liberałowie właśnie kierują się troska o indywidualnego człowieka, a konserwatyści dal, choć autorytetem bądź lojalnością wobec badań krok, a chyba jeszcze jeszcze wszystkie te argumenty, dlaczego te autorytety sławna, bo się np. kompromitują i ta znowu te trochę zadań nie jest zgodne z tym Tracza Wojciech Burszta pisał da tutaj można liczyć, że jednak w demokracji dostęp do oglądania autorytetów jest większy i w związku z tym takie różne za słaby spadają widzimy teraz wiemy coraz więcej jak się zachowują osoby, które no kiedyś były autorytet tak nie mówię już o celowym kompromitować pewnych grup np. sędziów w Polsce prawda czy ciecz kiedyś lekarzu to jest cała machina, która służyła propagandowa, która służyła właśnie temu, żeby chciał tory Cat niż te właśnie, żeby jakaś grupa nie była to nie mogła być autorytetem, a z drugiej strony pani profesor jest jeszcze 1 problem w tym wątku, którą pani mówi to znaczy, że często takie oczekiwanie, że autorytet będzie aniołem, który spłynął na ziemi to znaczy, że będzie taki biały i czysty nie plemiona żadną żadną kompromitacją właśnie przecież to jest także ktoś może być bohaterem wojennym, który jednocześnie fatalnie zachowywał się swoim życiu prywatnym prawda albo ktoś był genialnym naukowcem, ale np. porzucił swoje dzieci, a właśnie, ale to tylko taka Kani właśnie uderzyła kapitan, który też wydaje się ważne tym chciałem też odpowiedzieć to też związek z nazywaniem autorytetu takim zjawiskiem, które teraz na świecie jest obserwowane, ale może może ta noc można spojrzeć na ten proces, który tak może teraz z punktu widzenia właśnie różnic indywidualnych rzeczywiście niektórzy nie wiem jak nazwać, bo to jest jakiś dzień trwania tylko nie warto robić, ale umownie nadzieję, że to są tacy idealiści także oni, że są tacy ludzie, dla których nie na takich mniej jednoznaczne schematów myślenia o ludziach tylko raczej, że jak to jest dobry specjalista to jest uczciwe i to musi iść w parze no ale jak działa tak Walter i uczciwe to chyba dla bycia autorytetem jest ważne dla autorytetu, jeżeli mamy się kierować ocenami tego kogoś na to czy on na dobre intencje przekazu na jakąś wiedzę trwają jest ważne, ale to czy on je zdradza żonę to na zamówienie jest ważna, ale dla wielu ludzi, którzy mają właśnie taki nad nami muszą mieć we wszystkich wymiarach albo to zapewne albo negatywne oceny tego tego kogoś to jest pewna przeszkoda dla uznania tego człowieka autorytet albo nawet, bo po prostu też te, jaka kompetentnie zaczynają być rujnowany no właśnie tak jak ma pytania które, które obserwujemy osób uznanych no tak sobie także anty raczą np. o Polańskim i jego twórczości strata netto nie pokazywanie jego filmu, dlatego że wykorzystał seksualnie ile 40 lat temu dziewczynkę no popraw to jest komplet jeden z wycofaniem z życia artystycznego twórczości tego żądania właściwie też nie zawsze udaje przed na festiwalach jest trudna pokazać jego jego firmy nie wszystkie organizatorzy się z tym zgadzają się, że trzeba można i można powiedzieć także albo też jakaś inna możliwość młodszego pokolenia, ale ja bym też powiedziała, że to jest taki też konflikt pokoleń, że różne pokolenia mają różne autorytety, ale ja się obawia, że duża część takich żądań nazywania może się w takim dosyć autorytarne podejście nieznoszący banki, ale właśnie cięcia od potowy zaciera ten wątek naszych obaw że, że właśnie musi być tylko biały pragnienie nie może być osoba autorytetem, która na 1 wymiarze nie spełnia naszych oczach jak dobre to jest myślę, że to jest niebezpieczne, bo właśnie idea jest 1 ze źródeł sławy w ogóle każda 8 wtedy, jeżeli ktoś idealna przed nasze dziecko nie spełnia nasze fantastyczne wymagań to gracz zacznę go wykluczać najbliższego gra często tylko lekarza wbija dzieciaka na nano też mokro skali każda wiadoma, że jak jest to, o czym dałbym pisał Kreta o okresie ogrodnik karze, jeżeli je nie pasował nam pewien czy euro osobowości zachowań grupy ludzkiej w przypadku Niemiec nazistowskich dygnitarzy dziś nadal trzeba jak trwa usunąć tego kogoś po jest niewystarczająca to dobry zaśmieca nasz wspaniały ogród wiedziałam, że to ja sobie, że ludzie, którzy analizują autorytety mają siebie jak jest zwykle czołowe i wrażliwe Demokratów pasą się, że dla wielu takich osób bliski jest właśnie element autorytaryzm, bo wiem, skąd może nie jest popularne myślenie, ale tak sobie jak teraz panią rozmawia, żeby siła, ale jest jeszcze 1 rzecz, która być może w prasie autorytetów mianowicie autorytety się niezwykle niebezpiecznie się w gromadzie ta ten efekt myślenia grupowego to niedobrze jak sami ludzie, których ci, którzy ta wiedza o tym, że stanowią dla innych autorytet zaczynają sobie przypisywać nie tylko kompetencje w dziedzinie, w której są autorytetem można polegać na ich dopingu mamy świadomość uczy, ale też moralnie daje wtedy ich decyzje co już wielokrotnie różne badania powtórzono są bardzo ryzykowne, że takich grup jak tracę realizm rzeczywistości nie chcę słuchać żadnych innych ludzi spoza tej grupy podobnych do siebie autorytetów i w związku z tym ich diagnoza rzeczywistości mogą daleko odbiegać od realiów życia, ale też mogą ich decyzje być zupełnie nietrafione i właśnie bardziej bardziej ryzykowne chciałbym panią profesor teraz przenieść na grunt ściśle polskiej zapytać o o taki powszechnie uznany autorytet, którego oczywiście w Polsce nie mamy i to w ogóle jest do osiągnięcia, żeby był taki autorytet, którego uważają szanują wszyscy czy też siłą rzeczy to niemożliwe w takiej społeczności, jaką jest naród, bo to jest społeczność zbyt rozległa zbyt zróżnicowana, żeby mieć 1 autorytet jak pani myśli pani profesor i kapiące ja myślę, że to jest walka o lej całkiem nie wiem czy poprzedni, zwłaszcza taki czyste autorytety, na które w każdej sytuacji nasz kolega czuje ma swój razem wprawdzie już teraz myślę, że myślenie nie do myślenia czas bardzo boi, ale daje praktyczne azerski i wątpliwości jak jeszcze się myślenia przychodzą nam dokoła natomiast, jeżeli bezmyślnie idziemy z autorytetem to nakrętkę możemy Sparta głęboko się to myli zmienić nasze życie życie społeczne jakiś koszmar, ale w Noble w naszym społeczeństwie jest jeszcze 1 właściwość, która zresztą też inne dzisiaj charakteryzuje Alona jakoś na to zwracamy szczególną uwagę właśnie ta polaryzacja, które kiedyś mieszkania lub mawiał, że polaryzacja powoduje, że no te spolaryzowane grupy te muszą mieć inne autorytety i odrzucają zdaje je te autorytety drugiej drugiej grupy to co się mówi bańkach informacyjnych na tą, ale myślę, że dzieci pewnych dziedzinach życia co takie osoby, które trafiły do większości i herbaty osioł, iż ich wpływ opiera się na Barcza głębokiej wiecie pewnych doświadczeniach tam z pełnieniem ważnych ról ważnych dla ludzi ich tak też taki jest życie ma w tym już mówiła, że on myśli z 1 strony na taki orzecha ja akademika, ale z drugiej strony zrozumiałe i ja bym znalazł taką osobę np. pan i Ewa Łętowska jest taką osobą, która pełniła funkcję pierwszej rzeczniczki praw obywatelskich, która jest też świetną prawniczką mówi czasami mówi pan chyba trudne, ale jednak wice coraz częściej, że potrafi też absolutnie prosta opowiadać o ważnych rzeczach związanych z prawem praworządnością, ale też jest dosyć przestronne dostępne przed jej książki mówiące prawdę pisane razem jest jak już dzisiaj mężem tata wszystko jakby rozszerzało frank odbiorców, ale ja też myślę ale gdy spojrzymy pani profesor na współczesną Polskę pani prof. Łętowska może być autorytetem tylko dla 1 jej części dla drugiej absolutnie nie, ale właśnie tego nie wie jak tylko nie wiem czy tak musi być wysoko też, że ona jest autorytetem dla dla większości ludzi, którzy ją mogą, acz oglądać, bo oczywiście, jaki widział tylko jeszcze jest 1 rzecz, że 3, kiedy myślimy o autorytecie jako możliwości wpływu to wcale nie jest tak, że taka osoba, która na możliwość wpływu chce ten wpływ wybierać się tym kieruje ja sądzę, że pani Teresa nie, ale spada o nas wspiera naród, a ja mam wrażenie, że mamy po w Polsce prócz tego, że mamy polaryzację potężną społeczną i że to jest także autorytety z 1 strony absolutnie nie mogą być autorytetami tej drugiej właściwie są nawet anty autorytetami tak, które nie są poważne krajom, które są legalne kata tak oczywiście to to jeszcze mam wrażenie, że mamy taki problem, że w ogóle ze wskazaniem autorytetów, bo był taki sondaż IBRiS dla Onetu 5 lat temu, kiedy zapytano Polaków, z czym kojarzy słowo autorytet kojarzyli głównie z historią to 44% dla 38 autorytet wiąże się z nauką 14% szuka wzorców w świecie polityki, ale spotkałam też z interesującymi badaniami prof. Radosława Basińskiego, który zbadał autorytety młodego pokolenia co mu złoto młode pokolenie, że to jestem autorytetem np. Mikołaj Kopernik albo Kazimierz wielki albo Mieszko pierwszy albo Henryka Sienkiewicza, bo Roman Dmowski albo Władysław Jagiełło ma wrażenie, że to jest taki strasznie deklaratywne jakoś nie chce się uwierzyć, że dla młodego człowieka chłopaka albo dziewczyna autorytetem jest Mieszko pierwszy, że to jest po prostu Wydra pani tej wiedzy historycznej, którą żeśmy uzyskali w szkole podstawowej średniej już rzuca jakiś taki niekontrowersyjny nazwisko tak kogoś wielkiego, który gdzieś tam 100 lat temu albo 500 lat temu się zasłużył okej mam załatwioną sprawę autorytetów nam chyba wiem dlaczego, ale już 1 rzecz pani powiedziała, ale bardzo niebezpieczną pani Olga niekontrowersyjne niebezpieczną dla pokolenia to strasznie konformistyczne na wszelki wypadek sobie, jaka technika ale, ale ja mam inną propozycję, chociaż tej pani ja pierwszy nieśmiało zaznaczyła nie wyklucza myślę, że tak może być po prostu bezpieczne latanie narażam się nikomu nie wiem może, kto ma jej ba ma jakiś autorytet, chociaż pewne tak jak na wszelki wypadek zwolnienie kogoś z historii, ale też apel bardzo może, ale można w głowie by je KT faktura to jest również udowadniała prof. Aleksandra Wciślak, że osoby, które już nie są z nami na ten temat, ale nie żyją stają się większymi bohatera, nawet jeżeli mają dokładnie te same jeśli te historie życiowe doświadczenia i wpływy, że to jest także, że śmierć uszlachetnia nadaje znaczenie ona robiła to wskakiwać będą także opowiadała o pewnej starej c z czasów wojny i dawała różne zakończenia raz bohater tej samej 4 i zginał, a w drugiej historyjce przeżyć przeżył i czuje się mniejsze no i oczywiście bohater i bardziej zasłużonej wiarygodnej niż w takim sensie na szerszym autorytetem to ten pierwszy, którego już nie ma dokonał jakiegoś znaczącego od no, więc coś w tym coś w tym tempie jak już umarł uczy się niczym nie plami pani profesor są do wizerunku zepsuje prawda bezpieczna autorytet doniesie autorytet, ale nie tylko pies też to, że to jest jakiś proces piętnasty również, że bardziej dostępne poznawczo są tylko jego czyny, które się skończyły jako śmiercią ta albo nawet jeszcze była też trzecia histerii każe dokonały tego czynu jak, dla którego należy mu Czesława i honor i ich wtedy nie wina, ale już nie żyje i to, ale ta śmierć nie była efektem tamtej działalność i to też działała lepiej dla autorytetu tego człowieka przypisywanego mu jest wtedy, gdy zrobi coś fantastycznego, ale przecież żyje, ale no proszę o bajkach przecież jest także żyli długo uszczęśliwia ten 1 autorytet musi polec, żeby ów autorytet utrzymać to jeszcze na koniec pani profesor 1 wątek wrażenie, że ważne, bo dotyczący tego co się dzieje co możemy obserwować często związane z młodymi ludźmi celebryta idol influencer to są nowe autorytety np. 2 lata temu dyskutowano nad wynikami takich badań, które pokazały, że jedna z trenerek jest dla ankietowanych autorytetem w sprawach medycznych na równi z wykwalifikowanym lekarzem kart czytałam też o tym młode dziewczyny głównie tra właśnie, czując serkami to na to oczywiście dadzą ci takiego tak i takiego dążenia do wyróżnienia się popularności, ale jak powiedziała, że to jest cecha się ku bardziej niż pokolenia, że się tego wyrostka, że jednak ja ja pracuję z młodymi ludźmi na takimi, ale właściwie nie tylko bardzo młodych pań aż uczę studentów studiów stacjonarnych, ale też takich, którzy już dawno alpaki studia kończy jak oni mieli takiej sposobności pracowali wrócili w wieku 30 paru lat, a nawet więcej na studia i oni jednak mają swoje ideały, ale da się też zjazdem powiedziała właśnie szukają tato to pomoże ciekawe, że szukają ekspertów zresztą same mówią socjologowie, którzy badają młoda inteligencja żyje tam ci młodzi inteligenci właściwie nie chciał się identyfikować jako inteligenci i właśnie dla opat treść taka szeroka kategoria okresie wymaga kompetencji czegoś dźwigu i jak ja tyka moich własnych kolegów kim oni są kiszkę być to oni mówią no dla mnie jest ważne być autorem swoich dzieci nie być ekspertem być fachowcem tak nie myślicie o sobie jako inteligenta, którzy mają nie to ja ja aspiruje do TK to jest to i tak być może jest pokoleniowa, ale może, dlatego że na bardziej trudno być osobą, która jest fachowcem w swojej dziedzinie te dziedziny są coraz bardziej szerokiej no właśnie nawet ja myślę, że trudno jest być w ogóle ekspertem w medycynie czy psychologii czy prawie w ogóle traktatem szukać specjalizacji data jest jakoś ciekawej potrzebne, ale też niebezpieczna roślina przestaje dziś człowieka dziś tylko jego części medycynie niestety wcale taki też czy nie integruje więcej i mało jest jak ogólnej teorii jednak jest inny nałóg, ale podejrzewam że, że podobnie, ale może właśnie tutaj też tt autorytety są, ale właśnie z suwaka transfery te plus polega właśnie ma na wiedzy, aby była miała też, ale zapomniałam, że właśnie są różne podstawy tej władzy autorytet to jest być może właśnie zakres wiedzy kompetencji, jakim dysponują są dzisiaj taką główną podstawą bycia autorytetem jestem jakoś mam autorytety z różnych dziedzin psychologii jak potrzebuje kogoś, kto lepiej ode mnie każe kartek, bo tak krytyczny, kto szuka ponad tego pana, a jak szuka wiedzy na temat rozwoju dzieci w różnych faktach i nagle w teorii na ten temat to szukam też kogoś innego i być może to jest coś bardziej ogólnego nie są szefem jak koszty szczątków w tym zakresie bardzo dziękuję pani profesor za rozmowę Krystyna Skarżyńska psycholog społeczna Uniwersytet SWPS była moim państwa gościem rozmawiałyśmy o autorytetach dziękuję pani profesor państwu życie spokojnej nocy dziękuję za wspólnie spędzony czas do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SPRAWY RÓŻNE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA