REKLAMA

"Państwa unijne powołując się na reguły epidemiczne zakazały wjazdu obywatelom państw bałkańskich na teren Unii"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-07-06 15:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:36 min.
Udostępnij:

Z jednej strony mówi się o przyspieszeniu przyłączenia państw bałkańskich do Unii Europejskiej, a z drugiej w czasie pandemii ich obywatele prawie nie mają szans (nawet zaszczepieni) tutaj wjechać. Rozmawiamy z Martą Szpalą z Ośrodka Studiów Wschodnich.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
za 17 minut godzina szesnasta słucham Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM dziś 6lipca wtorek znany jest Marta Szpala z ośrodka studiów wschodnich dzień dobry dzień dobre będziemy rozmawiali o tym jak ostatnie prawie ostatni tydzień pełen był opowieści o tym jak ważna jest istotne rozszerzenie Unii Europejskiej Bałkany zachodnie i o tym ile frustracji spowodowało, że ten proces się odbywa właśnie zbyt wolno powoli zatrzymał się jak to jest z różnych perspektyw perspektyw Rozwiń » mamy wiele, bo spotkanie w Polsce w Rogalinie i spotkanie, które miało miejsce w Berlinie jak rozumiem z Angelą Merkel przywódców krajów Bałkanów zachodnich i dziś dosłownie przed chwilą premier Słowenii, która teraz prezydencję unijną sprawuje Janez Jansza też akcent stawiał najpierw cię zapytać o to no chyba najbardziej narzucającą się sprawy, czyli czytaj także covid i pandemia spowodowały, że takie kwestie rozszerzenia Unii Europejskiej kraje Bałkanów zachodnich po prostu stały się mniej ważne gdzieś obsunęły się przez ten ostatni ponad rok dziś zupełnie na dalszy plan trudny trudno sobie wyobrazić, żeby blokady zachodnie były jeszcze niżej na liście priorytetów Unii Europejskiej, bo akurat państw Bałkanów zachodnich i to ta polityka rozszerzenia Unii wobec tego regionu cały czas rozwija w cieniu różnych kryzysów pamiętać, że Macedonia Północna została też uzyskała status kandydata do Unii Europejskiej 2005 roku i właściwie od tej pory czy od 2008, kiedy mówimy o tym, że polityka rozszerzenia UE wobec Bałkanów jest określamy ciągłe kryzysy najpierw mieliśmy kryzys finansowy później był kryzys ekonomiczny, bo nie był kryzys migracyjny, a teraz mamy kryzys covidowy, więc tak naprawdę przez ostatnie 12 lat Bałkany zachodnie wbrew deklaracjom nigdy nie było priorytetem Unii Europejskiej powiedziałbym nawet ta sytuacja na Bałkanach na tyle ustabilizowała że, że po prostu przestało zajmować unijnych przywódców to jest tylko takie wysokie okresowe szczyty kiedyś mówiono, że Bałkany są ważne są za tymi słowami deklaracjami nie tak naprawdę rzeczywista polityka no no właśnie Unia europejska cały czas ma inne problemy Bałkany z perspektywy Berlina czy Paryża po prostu są regiony dość stabilnym, a autokratyczny mamy kryzys demokracji kres rządów prawa natomiast nie jest to nic takiego co zagrażało bezpieczeństwu europejskiemu w związku z tym by przywódcy unijni zajmują się innymi rzeczami, a na Bałkany zachodnie, jakby nie ta uwaga nie jest nie jest nie jest w jaki sposób zwrócona tutaj rozwiąże po spotkaniu w Rogalinie w Polsce kraje wyszehradzkie i Bałkany zachodnie nasz minister spraw zagranicznych zdarzało podczas spotkań powiedział, że przywódcy krajów Bałkanów zachodnich są sfrustrowani to jak rozumiem to jest na licznych żadna też powikłania są autentycznie sfrustrowani tą sytuacją to prawda, jeżeli pomyśli sobie własne rozszerzeniu, że popieranie demokratycznych tak dziesiątym 800 dziesiątym roku po 15 tak byliśmy członkami europejskiej Unii Europejskiej pełnoprawnymi członkami Unii Europejskiej, a Macedonia uzyskała niepodległość w dziewięćdziesiątym drugim status kandydata ma 2015, a teraz jesteśmy 16 lat później Macedonia mimo spełnienia wszystkich technicznych warunków jest bardzo ważna, że są takie kraje Nawałka, które mają bardzo dużo problemów natomiast są też takie, które spełniają unijne warunki do takich należy właśnie Macedonia Północna Albania nie warunki członkostwa, bo nie mówimy o tras członkowie mówią o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych to maty do dnia po tych 16 latach wciąż negocjacji akcesyjnych nie otworzyła wiemy doświadczenia Chorwacji negocjował przez 7 lat raty tak prawdę kolejna dekada realnie rzecz biorąc te kraje nie są nie mają szans na wstąpienie, jeżeli utrzymamy tempo do Unii Europejskiej w ciągu następnej dekady co oznacza, że tak naprawdę wyrastają kolejne generacje, które starają się członkostwo w unii, a u nas to było pół pokolenia czy do tak, ale chcę, bo zostałem ta ta wizja myślenia o tym, że skoro nie ma tam jakiegoś dramatycznego kryzysu, który na czołówkach gazet to w Berlinie w Paryżu no po prostu się ludzie nie zastanawiają nad tym czy to jest jakaś wartość, ale z drugiej strony czytam, że nie tylko z słoweński premier, ale to też na spotkaniu z Angelą Merkel padały takie hasła zawoalowane bez wymieniania nazw krajów, ale jeśli Unia europejska nie rozszerzy się na Bałkany zachodnie to są wielkie kraje, które z chęcią zajmą to miejsce i to nie są kraje, które reprezentują nasze europejskie wartości czy to nie jest powód, żeby jednak Europejczycy bardziej zainteresowali Bałkanów zachodnich moim zdaniem jest, ale widocznie nie jest to proszę pan pogląd podzielany w różnych krajach europejskich to znaczy pewnej także, że w Berlinie to zwolennikiem polityki rozszerzenia przyjmowania jak na jak na różnych zasadach kolejnych krajów Unii euro do Unii Europejskiej adresów takich krajach France, które w ogóle nie są zainteresowane rozszerzeniem Francja uważa, że polityka rozszerzenia kolejne rozszerzenia 20042007 roku tak naprawdę był przede wszystkim w interesie Berlina to Berlinie bardzo mocno obecny tutaj ekonomicznie powiązane politycznie z krajami Bałkanów zachodnich i to Berlin powinien też tak powiem w ramach tej układanki Unii Europejskiej ustąpić to we Francji jeśli chcę, żeby Francja się zgodziła na rozszerzenie przy przewozach kontynuowanie polityki rozszerzenia musi też pamiętać, że to jest tak bardzo dobry przykład Macedonii północnej, która nie tylko spełnia techniczne warunki, ale zmieniła nazwę państwa w 3 lata temu i od 3 lat temu Francja zdecydowała się zablokować rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią za zadanie północną, twierdząc że jak oceniła i jak sam projekt krytykują, owszem, sam proces, ale niedopłatę nieba krytyka dobre intencje tak, żeby ten proces proces zmienić zreformować wkracza właśnie było chodziło o to, żeby spowolnić i i tutaj też to pokazuje liderom państw bałkańskich pan powiedział, że są sfrustrowani oczywiście, bo jeżeli przywódca kraju ryzykuje niezadowolenie społeczne nie było także ochronie przed siebie zadowoleni z nazwy państwa podejmie strategiczną decyzję o orientacji geopolitycznej państwa, że chce się integrować Unię europejską przekonuje własnych obywateli, że tam w imię tego do integracji trzeba mieć na państwa to się dzieje później przez 3 lata to państwo nie jest otworzyć negocjacji akcesyjnych to bardzo jasno pokazuje ono nieważne jak państwo chińskie starają wdrażają reformy czy nie Unia europejska po prostu ich nie chce i to jest dojmujące poczucie, jakby obywateli polityków na Bałkanach i też są różne strategie do końca jak powiedział niektórzy uznali w związku z tym, że nie ma szans członkostwo to warto rozwijać relacje z innymi globalnymi siłami i Chinami Rosją z Rosją rosyjscy będzie najbardziej ze swoimi problemami, więc jest mniej aktywne Bałkanach, ale Chiny ostatnimi laty bardzo mocno weszły na Bałkany jest też Turcja to są to są inne kraje to takie kraje, które budują swoje przyczółki jak właśnie w tym w tym miękkim podbrzuszu nie Unii Unii Europejskiej to też nie jest także ten to zawieszenie procesu rozszerzenia faktycznie ma wpływ na to co się dzieje Unii mieliśmy kryzys migracyjny mamy poważne problemy z rządami prawa powstaje taka prośba próżnia bezpieczeństwa łatwo się operuje zorganizowanej przestępczości czy organizacjom terrorystycznym, które traktują jako punkt wypadowy i jest poważny problem dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, ale nie aż taki, żeby zmusić polityków unijnych, żeby do działania nie ma takiej wizji mówi się go strategicznej Unii Europejskiej, ale tak jak powiedziałam deklaracje pozostają na papierze widzą partnerze tak jak stany Zjednoczone, którzy bardzo krytykują europejską szczególnie tej prezydent Trump bardzo słusznie zauważał jak w tej dziedzinie, jeżeli Unia europejska nie jest w stanie ustabilizować przyjąć regionu, które liczy 17 000 000 osób to jest tak bardzo mały region, który enklawą w środku Unii Europejskiej to jak Unia chce biegać grobami gronie w stanie poradzić z kilkoma krajami, gdzie ich mówi się naprawdę bardzo duże, gdyby tylko państwo okazję pokazać, że ta szansa członka członków swej realna reforma znacznie przyspieszył teraz takich niedziel tak, ale pani mówi o tym jak co robią kraje, które kierują do nas do Unii Europejskiej mają na to jakieś swoje swoje inne alternatywne sposoby działania na przewracanie się w kierunku Rosji czy Chin, ale też czy takim sposobem jakieś reakcje na ten przez to zastój jeśli chodzi o drogę do Unii Europejskiej nie jest to co dla takiego publicznego czytelnika prasy może być sygnałem, że oto pomiędzy tymi krajami tworzy się coś na kształt pewnej wspólnoty po pierwsze, już od dawna działa umowa między krajami o tym, żeby te ryby ceny rozmów komórkowych nie, żeby nie było roamingu, żeby tam tańsze to już chyba większości przypadków działa, ale czytam też, że ciągle wraca projekt tego, żeby jakieś takie mini sięga zrobić na na Bałkanach Bałkany schody były takim taką taką wersją Schengen, że ta swoboda przepływu usługi towaru by funkcjonowała granice byłyby może nie zniesione, ale inaczej funkcjonowały czy też praktyczne każ de czy też taki pomysł tylko, żeby Unia zobaczyła, że jak nie chce nas przyjął pomysł to sami zrobimy tak mało nie raczej powiedziałem, że to jest dowód na to, że liderzy w regionie są na tyle dojrzali świadomi, że wbrew temu co się pisze o Bałkanach są w stanie razem współpracować tak g między państwami Bałkanów zachodni został zniesiony pierwszego w tej faktycznie dużo jest duże osiągnięcie mówi się bardzo dużo pracy ekonomicznej natomiast nie jest ani alternatywa wobec UE ani nawet coś co może popchnąć do kraju do przodu są jednak wszystko dość słabe gospodarczo państwa, które produkują je dość podobne rzeczy Nisko przetworzone produkty żywnościowe w ogóle surowce w tym przede wszystkim przede wszystkim handlują i ten popyt ten wzrost gospodarczy może być tego generowany przez popyt z Unii Europejskiej jest mały rynek 11 000 000 łącznie więc, jakby to zniesienie różnych barier, bo teraz mówimy o nauk stosowanych przez szkoły pracowników umów wzajemnych uznawaniu dyplomów to jest istotne natomiast to jest powiedziałabym coś co odwraca uwagę tego głównego celu jednak głównym celem taką szansę na rozwój regionu jest przede wszystkim członkostwo w unii europejskiej, bo tutaj są też odpowiednie wyliczenia, że region jest zdecydowanie biedniejszy niż pozostałe kraje unijne, ale ta też pogłębia, bo jeżeli np. sąsiednia Bułgaria dostaje rokrocznie 10× więcej środków z polityki spójności nisz Serbia to po prostu zakaz każdy każdego roku ta to te problemy IT ta tar rozdźwięk między państwami Unii Europejskiej Bałkanami jak są tylko łącznie pogłębiane co jego skutkiem takiego tego właśnie tych różnic rozwojowych jest po prostu ogromna migracja z państw Bałkanów lekarz, ale żadne ramy mamy czasu, a jak koniecznie muszę zapytać na pewno słuchacze chcieli usłyszeć jak to jest przez już na tym taki na do kwestii podróżowania, ale powołania na wakacje albo nie wiem, ale krótkich podróży przecież część krajów bałkańskich by szczepią swoich obywateli szczepionkami, które nie są u z uznanych przez Unię europejską nie wiem rosyjską szczepionką chińską jak jak to funkcjonuje takie praktyczne pytanie ktoś z serii zaszczepiony np. w rosyjską szczepionką to w jaki sposób rząd jest czy w ogóle obywatele mają szansę na komfort jakąś formę paszportu covidowego to znaczy tak powiedziałem, że to też pokazuje duże asymetryczne pomiędzy Unią europejską państwami bałkańskimi właśnie obywatele państw Unii Europejskiej mogą teraz bez przeszkód podróżować do wszystkich krajów nawet niekoniecznie muszą mieć ten dzień niekoniecznie muszą być zaszczepieni natomiast bez różnicy czy obywatele państw Kański są zaszczepieni jako, jaka byłaby szczepionka czy to byłby VAR, który też obecne pokonać nowa astra Zeneca to był właśnie chińskie rosyjskie szczepionki oni właściwie nie mogą wjeżdżać do Unii Europejskiej, ponieważ państwa unijne, powołując się na reguły już taką epidemiczne właściwie zakazały wjazdu obywatelom państwo Pańskiej na teren Unii potrzebne są specjalne zaproszenia jest bardzo dużo formalności tak naprawdę panie by realnie biorąc to, jeżeli ktoś jest bardzo zdeterminowany jest podróż służbowa tak sprawę do Unii Europejskiej niemożliwie no i to diametralnie widzialne bariera ktoś z zagranicy com piękna klamra naszej rozmowy zaczęliśmy od tego, że Angela Merkel Polski Mister spraw zagranicznych słoweński premier wszyscy mówią, że trzeba wreszcie otworzyć drzwi Unii Europejskiej dla krajów Bałkanów zachodnich, a jednocześnie jak rozumiem obywatele tych krajów mają potężne utrudnienia, o których właśnie teraz pani pani mówiła to jest to jest rzecz do zrobienia już teraz bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę Marta Szpala ośrodek studiów wschodnich dziękuję bardzo, widzenia zatrzymuje dziękuję za 3 minuty godzina szesnasta zaczyna od informacji Radia TOK FM rzut oka na prognozy pogody również informacje o jakości powietrza to po godzinie szesnastej po informacjach Radia TOK FM, a później zajmiemy się jednym z najmniej znanych chyba traktatów, które nagle okazuje się stał stał staje w centrum uwagi wszystkich, którzy zastanawiają się na transformację energetyczną traktat karty energetycznej, tak więc część państw Sojuszu to pierwsza w życiu, ale po godzinie szesnastej więcej na tematy enigmatyczne Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA