REKLAMA

Rządowa strategia polityki migracyjnej. "Potrzeba nam wizji i śmiałych rozwiązań. Tego w tym dokumencie brakuje"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
07-07-2021 09:00 (Powtórka: 07-07-2021)
Prowadzący:
Czas trwania:
15:21 min.
Udostępnij:

Co zawierają i czego brakuje w rządowych założeniach polityki migracyjnej mówił prof. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka mamy 4 prawie 5 minut po dziewiątej Tomasz sed dzień dobry zapraszam na magazyn EKG, a naszym pierwszym gościem jest dziś prof. Paweł Kaczmarczyk dyrektor ośrodka badań nad migracjami Uniwersytet warszawski dzień dobry dzień dobry Polski rząd zapowiada, że po 6 latach przygotuje coś takiego jak politykę migracyjną Polski lepiej późno niż wcale oczywiście to powinno stać się już dawno temu, ale cieszę się, że nie tylko zapowiada, ale wręcz na Rozwiń » dokumencie pojawił to jest przeciwna koincydencja bo kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę plan był taki, żeby podyskutować o planach założeniach, a tymczasem wczoraj po południu dokument został rozesłany do konsultacji społecznych, więc jak rozumiem może on być przedmiotem dyskusji to bardzo dobrze się składa rozumiem, że w takim razie możemy więcej powiedzieć wniknąć co w tym projekcie się znalazło no to może zacznijmy od takiej Pańskiej ogólnej oceny najlepiej już mógł się też z tym dokumentem zapoznać tak jak powiedziałam dokument pojawił się wczoraj, więc jak nie powiedziałbym, że byłem w stanie przeanalizować, ale przynajmniej przejrzałem w związku z tym jestem w stanie podzielić się pewnymi spostrzeżeniami po pierwsze i odniosę się do tego czy pan redaktor powiedział naprawdę bardzo dobrze, że ten dokument wreszcie jest, bo czekaliśmy na niego od dawna po drugie z mojej perspektywy istotne jest to, że nie ma charakteru tak kontrowersyjnego jak ten, który pojawił się w roku 2018 i bardzo szybko zniknął z przestrzeni publicznej bardzo dobre jest to, że zakłada on pewien model działania to znaczy monitoring wprowadzonych rozwiązań i elastyczność dużą działania i wreszcie z mojej perspektywy bardzo wysoko należy oceniać to, że zakłada współpracę z partnerami pozarządowymi, choć tutaj przyznaje szczerze trudno powiedzieć jak to będzie wyglądało w praktyce i o tym, jaka będzie ta praktyka myślę, że przekonamy się w najbliższych dniach, ponieważ w tym dokumencie, który został udostępniony jest oczywiście także ocena skutków regulacji i w tej ocenie czytamy np. że ten czas przeznaczony na konsultacje to 14 dni zaledwie, a wziąwszy pod uwagę, że został ten dokument opublikowany na początku lipca oznacza to, że będzie to spore wyzwanie pewnie dla sporej części instytucji ta lista instytucji jest generalnie krótka albo bardzo krótka, więc to jest pewne zastrzeżenie z mojej strony pojawi się też dość kuriozalny zapis w tym cesarza mianowicie taki, że ten projekt nie generuje kosztów dla budżetu i mojej perspektywy to jest o tyle kuriozalne, że w wielu punktach mówi się tutaj o wsparciu zmian instytucjonalnych, a wiemy od, zwłaszcza od roku 2015, kiedy nastąpiła intensyfikacja emigracji do Polski, że to niedofinansowanie jest jednym z kluczowych problemów publicznych służb zajmujących się migracjami, więc mnie osobiście trudno w zasadzie byłoby sobie wyobrazić jakiekolwiek poważne zmiany bez istotnego dofinansowania tego systemu to bardzo cię jutro profesorze, ale pan pozwoli Oviedo słowo pan na początku użył takiego sformułowania, że ten projekt nie ma charakteru kontrowersyjnego co to znaczy to znaczy, że generalnie ja osobiście w dużej mierze bym się z nim zgodził co więcej zaznaczył wyraźnie, że pojawia się tam wiele pozytywnych elementów jeśli pan redaktor pozwoli to ja o kilku osobistych pozytywny element tak powiem bardzo też przeszedł do kwestii kluczowych, które są jednak problematyczna np. bardzo wyraźnie mówi się w tym dokumencie o potrzebie wzmacniania kwalifikacji cudzoziemców, którzy już są w Polsce mówi się o ewaluacji działania uczelni niepublicznych, którzy kształcą, które kształcą studentów zagranicznych mówi się o warunkach pracy cudzoziemców standardy zatrudnienia mówi się o mechanizmach kontroli aktywności agencji zatrudnienia przede wszystkim mówi się tam o integracji definiowane jako proces dwukierunkowy obustronne dotyczące imigrantów społeczeństwa kraju przyjmującego ani asymilacji ten poprzedni dokument z roku 2018 był w zasadzie w całości napisany w takim tonie, a stymulacyjne i przy podkreślaniu niezmienne podkreślaniu roli bezpieczeństwa publicznego w Polsce był mówi wyjaśnić tę subtelną różnicę pomiędzy integracją, a asymilację ten dokument poprzedni zakładał, niemniej nie więcej to, że imigranci muszą się w pełni w zasadzie dostosować do społeczeństwa polskiego przyjmujące tradycje kultura nawet religię, bo to było tam podkreślane ten dokument jest pod tym względem o wiele bardziej zniuansowany takim się przynajmniej wydaje po pierwszej lekturze i to jest oczywiście z mojej perspektywy nieduża korzysta więcej zakładać tam np. stworzenie czegoś co określane jako krajową sieć integracji, czyli takiego systemu, który obejmowałby nie tylko instytucje rządowe, ale także organizacje pozarządowe czy czy samorządowe, więc mojej perspektywy jest to jest docent generalna uwaga taka, że wydaje się, że administracja publiczna od odrobiła lekcję i uwzględniła dużą część uwag, które pojawiały w trakcie w trakcie dyskusji natomiast chciałbym wypowiedzieć się, jaki jako, jakie mój kluczowy zarzut do do tego dokumentu i najważniejsze problemy mojej ocenie ten dokument nosi tytuł polityka migracyjna Polski kierunki działań w 20212022, a myślę, że ten tytuł już wiele tłumaczy, a konkretniej rzecz biorąc dla mnie wielce niejasna jest funkcja tego dokumentu, ponieważ z 1 strony on nie zawiera czegoś co badacze migracyjne określane mianem doktryny migracyjnej, czyli nie formułuje ram nie mówi na poziomie nawet ideologicznym jak Polska się pozycjonuje emigracyjnej mapie Europy świata, a z drugiej strony nie zawiera także szczegółowych rozwiązań czy niema charakteru ani politycznego jeśli mówimy o doktrynie ani technokratycznego jeśli mówimy o szczegółowych rozwiązaniach w związku z tym co dostajemy w tym dokumencie to jest część środkowa, która jest poświęcona migracji legalnej nielegalnej ochrony międzynarodowej itd. i tak jak powiedziałem ta część środkowa jest w zasadzie mało kontrowersyjna z wieloma rzeczami nietrudno się nie zgodzić ja może zacytuję taki 1 fragment pan często pojawia się sformułowanie, że należy zapobiegać nadużyciom ze strony pracodawców i pośredników wobec polskich obywateli pracujących za granicą, a myślę, że większość z nas by się zgodziła z tym stwierdzeniem oraz problemem jest to, że nie do końca wiadomo co z tego wynika i przede wszystkim brakuje propozycji konkretnych rozwiązań jest to o tyle zaskakujące, że perspektywa czasowa zarysowana w tym dokumencie tak jak powiedziałem są lata 20212022 powinno to perspektywa dużo dłuższa pańskim zdaniem ja od wielu od wielu wielu miesięcy, a może nawet lat w rozmowach z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych sugerowałem, że warto w pierwszej kolejności sformułować założenia długookresowej właśnie doktryny migracyjnej, a dopiero potem pracować nad dokumentami krótkookresowej tutaj w tym dokumencie pojawi się taka takie założenie, które moim zdaniem jest mocno wątpliwe to założenie brzmi, że ze względu na to, iż mamy do czynienia ze zmiennym otoczeniem zewnętrznym nie mają sensu dokumenty długookresowe jedynie krótkookresowe osobiście z tym założeniem się nie zgadzam i wydaje się, że to jest jedna z większych słabości tego dokumentu obawiam się w momencie, kiedy zostanie ostatecznie przyjęty zobaczymy w jakiej postaci ta to perspektywa czasowa będzie w zasadzie zmierzała już do końca czy będzie pracować nad kolejnym dokument panie profesorze zapytam o taką rzecz czy pańskim zdaniem z czego wynika ten zwrot w polityce rządowej używam tego sformułowania zwrotne, bo wszyscy pamiętamy co działo się w 2015 roku, kiedy rząd prawa sprawiedliwości w sprawie migrantów wypowiadał się tak jak inny sposób no mówiąc wprost straszył migracją, więc stworzył sobie takie warunki ani inne do tego, żeby teraz no właśnie zmierzyć się z tym problemem migracji pytanie czy w takich warunkach będzie łatwo tych wszystkich rozwiązaniach teraz mówić, ale staram się z czego wynika ten zwrot, bo też w tej zapowiedzi, dlaczego ta polityka migracyjna Polski musi powstać czytamy, że ten problem jest nieuchronne czy pan też tak na to patrzy i tak to odczytuje pierwsze Niewiem czy powiedzmy w ogóle mówić o problemie mamy tendencję do problemu maty z racji kwestii migracji również kwestia tylko mąż językowa na potem także się przejawia w innych w innych wymiarach nie jestem w stanie odpowiedzieć problemy które, które są przed nami są nieuchronne ich rozwiązanie może być gra także tak trasa tak tak czy ktoś, kto to jest jasne, ale właśnie tu kłopoty z takiej, o czym mówił wcześniej, że o wiele więcej takiej perspektywy długookresowej wyzwanie znalazło się w dokumencie diagnostycznym, który został ujawniony kilka miesięcy temu tutaj perspektywa jest wybity krótkookresowa tego tła tutaj w zasadzie mojej ocenie nie ma natomiast odpowiedź na pytanie, skąd ten zwroty wydaje się, że to jest rozwiązanie o charakterze bardzo pragmatycznym być może zupełnie świadomie w tym dokumencie unika się sformułowania charakterze, które mogą być traktowane jako ideologiczne czy właśnie doktrynalne i raczej skupia się na pragmatyce i być może to jest dobre rozwiązanie w tym, że powtórzy swój główny zarzut bardzo zabrakło mi tutaj szczegółowych rozwiązań oczywiście byłbym w stanie wskazać kilka kilka przykładów nie wiem czy mamy na to czasu masz jeszcze będziemy mieli czas, ale dopytam te rzeczy, którą teraz poruszyliśmy zastanawiam się z czego wynika ten zwrot mam tutaj przed sobą taki dokument, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych administracji testy diagnoza sytuacji migracyjnej w Polsce tu i teraz no i w tej diagnozie możemy przeczytać m.in. to, że z prognoz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w latach 202025 liczba osób w wieku produkcyjnym w Polsce zmniejszy się prawie 850 000, więc być może z tego wynika ten zwrot to znaczy tak, że to jest właśnie z zapowiedziami kilkadziesiąt sekund temu ta diagnoza, której pan redaktor wspomina ona w mojej ocenie jest dość rzetelna, zwłaszcza w tej części, która jest poświęcona migracji zarobkowej wyzwania rynku pracy, ale nie było zlokalizowana to znaczy ministerstw jakoś mocno się nie pochwalił tę może tak, ale jakoś na poziomie takiej dyskusji eksperckiej ten dokument oczywiście zaistniał i on identyfikuje te wyzwania problemy, więc również świadomość tych wyzwań jest pytanie czy znajdziemy odpowiedź i od razu może oznaczać podkreśla jak jest mój punkt widzenia, że znajdujemy się jednak bardzo trudnej sytuacji takiej mianowicie, że większość krajów wysokorozwiniętych pewnie wszystkie bez wyjątku kraje Unii Europejskiej zabiegają o pracowników cudzoziemskich czy znaleźli się w sytuacji bardzo silnej konkurencji o imigrantów i to oznacza, że nie powinniśmy poprzestawać na działaniach konwencjonalnych czy krótkookresowych jak to jest proponowane w tym dokumencie to, czego potrzeba to naprawdę pewnej wizji śmiałych rozważ rozwiązań i tego niestety tutaj tutaj brakuje dobrym przykładem jest przykład to co się pojawia w dokumencie to jest kwestia zarządzania migracjami osób wykwalifikowanych tutaj nawet to o tym mówi w kontekście blokada dyrektyw czy niebieskiej karty Unii Europejskiej tymczasem wiadomo już od wielu lat, że następuje bardzo silna konkurencja krajów Europy zachodniej, zwłaszcza tych pracowników wysoko wykwalifikowanych i rozumie na czym pozycjonowanie tej Polski głos w ramach tego konkretnego rozwiązania niebieskiej karty wydaje się skrajnie dysfunkcjonalne trudno mi wyobrazić jak miałoby to przyniesie pozytywne skutki panie profesorze mówił pan, że jeszcze chętnie by zaprezentował swoje pomysły na to, czego w tym dokumencie teraz brakuje, czyli mówimy tu tych szczegółowych rozwiązaniach NATO mamy jeszcze chwilę, żeby powiedzieć co pańskim zdaniem w ramach tych szczegółowych rozwiązań mogłoby się pojawić tak podziałami nie miały szansę, żeby szczegółowo przeanalizować cały dokument natomiast przejrzałem tę część, która jest poświęcona migracji zarobkowej może, zanim do szczegółowych rozwiązań też 1 uwaga ogólna osobiście uważam, że nie najlepsza struktura tego dokumentu on np. bardzo wyraźnie rozróżnia imigrację legalną nielegalnej ja osobiście nie mam przekonania, że to jest, że to jest niezbędne natomiast chodzi o emigracji legalną to przede wszystkim tutaj jest mowa o rynku pracy i powiązanych z tym aspektach i powie może 2 elementach znaczy pierwsza rzecz to jest kwestia uznawania kwalifikacji, która je tutaj zasygnalizowana w tym dokumencie znakomicie, że tak jest, ale w zasadzie nie są zaproponowane żadne rozwiązania, a tymczasem w wielu krajach europejskich chyba przede wszystkim w Niemczech funkcjonują systemy sprawdzone rozpoznanym mi pozytywnymi negatywy ami, które można próbować przynajmniej rozważyć do przyszłej implementacji inne w Polsce kolejna rzecz to jest kwestia studentów cudzoziemskich to zakłada się, że będziemy wspierać napływ studentów na polskie na polskie uczelnie i znakomicie natomiast to co wiemy od jakiegoś czasu to, że kluczowym problemem jest to być studenci chcieli w Polsce pozostać po zakończeniu swoich studiów oraz zdobyli zatrudniali i mamy tutaj całą masę potencjalnych rozwiązań znów przetestowanych w takich krajach jak Holandia Niemcy wielka Brytania i ten tor zwrotny w dokumencie nie ma tego niestety w tym w tym dokumencie nie ma się podzieli jeszcze jednym z rozpatrzeniem dotyczącym OSR, czyli oceny skutków regulacji to Miedź SA niestety, ale proszę by to będzie ostatnie zadanie taka jest taki, jaki taki taki taka 1 część i pytanie brzmi jak problem został rozwiązany w innych krajach w szczególności w krajach członkowskich Unii czy OECD i odpowiedź brzmi brak danych na temat podobnych rozwiązań przeznaczy też jadłem to niezwykle zdziwiony, bo wg mnie mamy naprawdę bardzo dużą bazę danych i rozwiązań, które dotyczy dokument, o czym mówił prof. Paweł Kaczmarczyk dyrektor ośrodka badań nad migracjami Uniwersytet warszawski rozmawialiśmy o polityce migracyjnej Polski, którą przygotował rząd jak państwo słyszeli ten projekt tego dokumentu już jest stale jest ciągle pełen ogólników no te prace nad tym dokumentem dopiero rozpoczynają, więc miejmy wszyscy nadzieję, że niedługo wypełni się konkretnymi rozwiązaniami panie profesorze bardzo jeszcze raz dziękuję za rozmowę w radiu TOK FM powoli zbliża się godzina dziewiąta 20 w naszym radiu to czas na informacje po nich wracamy z drugą częścią magazyn EKG Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA