REKLAMA

Olbrycht: "Istotą Krajowego Planu Odbudowy nie jest odbudowa a przebudowa"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-07-08 12:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
14:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponowna, a teraz w studiu radiowym w parlamencie europejskim w Strasburgu pan poseł Jan Olbrycht Platforma Obywatelska negocjator budżetu Unii Europejskiej dzień dobry dzień dobry pani online była tutaj wczoraj do południa już wieczorem była na Cyprze, ale czas dwudniową wizytą, ale jej głównym oczywiście akcentem było wręczenie uroczyste prezydentowi Anastasi Adasiowi dokumentu zatwierdzającego krajowy plan odbudowy Cypru chyba jutro leci do Rozwiń » Chorwacji z podobną misją, kiedy przyleci do nas tego nie wiem no teraz będzie, jeżeli pan redaktor pozwoli sprostować 1 rzecz mianowicie procedura dotycząca krajowy planu odbudowy jest tak złożona, że ma kilka etapów pierwszy etap to jest pozytywna opinia komisji europejskiej, tak więc pani com Pani Przewodnicząca komisji wyraża pozytywną opinię komisji tak warto dokładnie właśnie tak jest czy to nie jest jeszcze zatwierdzenia to jest potrzebna opinia komisji europejskiej i w tej chwili wiemy, że takich pozytywnych opinii komisja to wczoraj miała już 12 w tej chwili rzeczywiście chodzi chodzi o c Chorwacja i te wszystkie opinie będą skierowane dorady rada w przyszłym tygodniu będzie podejmowała pierwsze decyzje zatwierdzające krajowe plany w momencie, kiedy rada zatwierdzi kwalifikowaną większością głosów w głosowaniu wizja twierdzi to wtedy komisja podpisze umowy z rządami poszczególnymi prześle im zaliczkę, opierając zapytanie pana redaktora, kiedy Polska znajdzie się w tym gronie o odpowiedź jest bardzo prosta znaczy nie wiem w dalszym ciągu trwają rozmowy, że trwa trwa opiniowanie co oznacza, że trwa uzgadnianie krajowego planu odbudowy, jeżeli komisja nie z nie sformułuje pozytywnej opinii do końca lipca to ja wątpię, żeby to zrobiła sierpniu, ponieważ to są generalnie wakacje w instytucjach europejskich jest wtedy będziemy mieli opinię we wrześniu, a to dopiero wtedy pójdzie dorady rada będzie miała 4 tygodnie rady Unii Europejskiej rada Unii Europejskiej przy drodze strony pan rządów poszczególnych państw, ale jednocześnie pojawił się komunikat, że komisja nie poprze wniosku Węgier o 7 miliardy w 200 000 000EUR dotacji w ramach unijnego funduszu naprawczego przed upływem terminu 12lipca z powodu takiego, że zdaniem komisji węgierski plan nie spełnia 2 kryteriów oceny związanych ze środkami Antykorupcyjnym no i uważają teraz przedstawiciele komisji, że piłka jest po stronie Budapesztu, który powinien zmienić w tym planie właśnie te elementy, aby te 2 kryteria zostały usunięte no i tuż, pytając trochę w kontekście wczorajszej bardzo burzliwej debaty czy pana zdaniem będzie komisja inne elementy włączać do tej oceny końcowej czy jednak tylko będzie się musiał skupić na ewentualnie tych sprawach antykorupcyjnych no bo rzeczywiście to jest podstawowa rzecz jeśli chodzi o wydawaniu unijnych pieniędzy od teraz pan tutaj będziemy także wszyscy spodziewali się, że komisja zacznie uruchamiać pewne mechanizmy dopiero po tym, jak będzie wydany werdykt w sprawie mechanizmu praworządności, a finanse natomiast wszyscy werdykt sów, które ma być w październiku tak gonienie w październiku ma być pierwsze wysłuchanie ja podejrzewam, że ten werdykt jeżeli, jeżeli wszystko dobrze pójdzie zapadnie do końca roku z tego werdyktu jeszcze niema co znaczy, że komisja z dobrowolnie zobowiązała się nie uruchomi procedury, nawet jeżeli będziemy mieli takie sytuacje wszyscy jakby zapomnieli, że równolegle są inne mechanizmy, które są funkcjonują funkcjonujący np. jeżeli mamy przykłady korupcji to wtedy wchodzi Olaf instytucja śledcza Unii Europejskiej, ale jeżeli stwierdzi naruszenia czy korupcję to przekazuje do Prokuratury Krajowej ja jako członek komisji kontroli budżetowej wiem, że np. na Węgrzech wprowadzony kilkanaście spraw korupcyjnych, jeżeli Olaf stwierdzi to przekazuje do prokuratury węgierskiej po to, zastępowany prokurator europejski, do którego nie wyszły ani Węgry ani Polska natomiast to jest 1 mechanizm czyli, czyli wejście wtedy, kiedy mamy do czynienia z korupcją, ale to także musiał słowo, ale też bezzębny mechanizm skoro oraz przekazuje do węgierskiej prokuraturze, które w pełni kontrolowana przez rząd nowości może przekazywać tak nieładnie trochę bowiem no to jest jakby wniosek, który płynie z sytuacji w tej chwili na Węgrzech i które który jest również zastrzeżenia w stosunku do sytuacji w Polsce, żeby coś takiego zrobił u nas akurat przykładów dużej korupcji nie ma, ale zagrożenia oczywiście są nawet to jest mechanizm funkcjonuje również w funduszach strukturalnych tego typu mechanizmy, które pozwalają zawiesić pieniądze natomiast mechanizm pieniądze za praworządność po ziemi jest już aktualny, ale procedury rozpoczną się dopiero po wyroku w tej chwili komisja wskazała na coś innego mianowicie z komisji jest w trakcie opiniowania krajowego planu odbudowy i tam kilka kryteriów to zarówno kryteria dotyczące zielonego ładu i pieniędzy wydawanych na inwestycje klimatyczne pieniądze dla cyfryzacji tak, ale również tam są kryteria tak jak np. kwestia właściwego funkcjonowania zabezpieczeń kwestii skuteczności efektywności transparentności właściwego wydawania pieniędzy, tym bardziej że i Węgry Polska dostały w tzw. wskazówkach kwestie dotyczące sądownictwa jest tym razem komisja europejska pokazała w tym przypadku Węgrom, że krajowy plan odbudowy węgierskiemu musi zostać dopracowany w tym sensie, że musi zawierać dokładne sformułowanie, jakiego typu reformy rząd węgierski chce przeprowadzić, żeby gwarantować gwarantować usunięcie wszystkich mechanizmów, które mogły doprowadzić do korupcji i to nie dotyczy odrzucenia planu to dotyczy tego, że plan nie został na razie potwierdzony panie redaktorze to jest o tyle ważne i również dla Polski, że nie zmienia się termin końcowy to zaś krajowy plan odbudowy ma zawsze tą datę końcową, czyli na czym im późniejsze to uzyska co zgodę tym mniejsze będzie miał czas tak pytam od węgla jak słusznie zauważył tutaj pan premier Cimoszewicz przed chwilą właśnie Węgry Polska wymieniane są 1 tchem w 1 zdaniu, więc pytam o to węgierskie doświadczenia, ale tak zakłada właśnie część z nich może nas dotyczyć czy pan coś wie jako człowiek, który tu od lat się zajmuje tymi negocjacjami budżetowymi na temat właśnie jakiś zastrzeżeń może komisji europejskiej do dokładnie pod adresem polskiego planu tak ja jestem członkiem specjalnej komisji o tym zajmuje się w parlamencie europejskim, ale komisja bardzo komisja europejska bardzo strzeże, żeby nie nie podawać detali negocjacji w czasie trwa ich trwania ale, ale z materiałów które, które mamy dostępne które, które nie są zastrzeżone możemy wnioskować, że główna rozmowa dotyczy nie poszczególnych inwestycji tylko dotyczy tych głównych reform, bo istotą krajowy planu nie jest odbudowa istotą krajowego planu jest przebudowa czy inaczej, więc przeprowadzenie podstawowych reform im z tego co ja słyszałem to komisja oczekuje rządu polskiego rząd rzeczywiście formuje, jakie reformy chce przeprowadzić, a nie zmiany organizacyjne np. dotyczące ochrony zdrowia dotyczące produkcji energii tak dalej wokół tego z tego co ja wiem toczą się rozmowy i to w rozwoju, które mając groźnego rząd powie, jaką reformę i jakich etapach, po czym będzie można poznać ten etap został osiągnięty nie chodzi o to, żeby powiedzieć żydowska bardzo się staramy tylko chodzi o to, żeby pokazać, że w danym momencie powie z osiągniętym wokół tego chyba toczą się rozmowy pamiętajmy, że tam również kwestie związane są po polskim ładem tam są kwestie dotyczące planowania przestrzennego w związku z tym to naprawdę są poważne reformy i wszyscy czekamy z niecierpliwością, żeby komisja nam pokazała, jaki będzie efekt rozmów, bo jak na razie rząd Polski jest bardzo pokazuje nam co negocjujemy czekamy na komisję, żeby komisja pokazała swoją opinię wczoraj tutaj wraz z panem posłem Halickim Hetmanem był pan udział w takich właśnie konferencji prasowej, w której pojawiła się informacja, że to obóz rządzący twierdzi, że jakieś pieniądze już z tego funduszu przecież Polska otrzymuje jak to w kontekście tego wszystkiego co pan do tej pory powiedział należy traktować tak fundusz odbudowy, który jest dodatkowym funduszom oprócz budżetu składa się z kilku elementów głównym jest krajowy plan odbudowy z tego jeszcze pieniędzy nie ma i dopiero po zatwierdzeniu przez radę Unii Europejskiej otrzymamy zaliczkę 13% na dodatek chciałem tylko jeszcze podkreślić, że Polska możliwego kredytu 32 000 000 000 na razie prosiła o 12, a na plakatach na ulicach widzimy 770 000 000 000 co wskazuje na to rząd planuje całą pulę pożyczyć, więc byłoby ciekawe ile tak naprawdę chce pożyczyć to jest to jest 1 rzecz, czyli kra krajowy plan odbudowy po drugie to są dodatkowe fundusze w ramach funduszu odbudowy to jest uzupełnienie polityki spójności dla 1420 tzw. REACT-EU i część tych pieniędzy została przekazana do Polski dodatkowo pieniądze dla polityki rolnej na drugi filar, czyli na rozwój obszarów wiejskich tych pieniędzy jeszcze niema również pieniądze na na fundusz sprawiedliwej transformacji to jego druga część to znaczy, że to są pieniądze, bo pan wiedział, że to jest uzupełnienie funduszu spójności z poprzedniego budżetu, czyli to są właśnie stare pieniądze to są nowe pieniądze, które pozwalają na dodatkowe finansowanie rzeczy, które były w poprzedniej perspektywie tak dołożenie pieniędzy od lutego 2020 w szczególności związanych z epidemią z wydatkami na służby zdrowia chciałem zapytać fundusz sprawiedliwej transformacji, ponieważ pewnie część słuchaczy też pamięta to był chyba jeszcze rok 2019 rada europejska, kiedy Polski premier jako jedyny nie podpisał się pod tym planem osiągnięcia neutralności klimatycznej 2050 roku jednocześnie w konkluzjach rady było napisane, że państwo, które właśnie się nie przyłączy do tego celu będzie mogło tylko w połowie skorzystać z tego funduszu 50% środków będzie mogło otrzymać czy może pan słyszał widział jakąś taką oficjalną deklarację rządu polskiego, że jednak się przyłączamy do tego celu, bo ja powiem szczerze nie spotkała to bardzo jest trudne pytanie dla mnie, ponieważ też nie widziałem niczego, ale próbuje wnioskować z dostępnych materiałów materiały, które pokazuje rząd, planując fundusz projekt transformacji wskazywałyby na to, że rząd planuje całą sumę, czyli zgodził się na cel neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w roku 2050 równocześnie wypowiedzi niektórych ministrów wskazuje na to wziąć się nie zgodził miasto pracy z województwa Śląskiego dlatego istotne ogromnie istotne czy będziemy wszyscy w Polsce dysponowali całą sumę czy połową czy będziemy mieli mu pieniądze na 3 regiony takie co uważam za bardzo sensowny, o czym mówi komisja czy na 6 regionów, o czym rząd Polski naprawdę istotne jest dużo pytań Opera zapytania pana redaktora szczerze odpowiem sam jestem bardzo ciekaw jak z tą neutralnością klimatyczną, ale rozumiem, że rząd wszystko planuje tak jakby się już generał zgodził a dlaczego rząd określa czy wyznacza 6 regionów, które miałyby skorzystać z tych pieniędzy dla 3 jak proponuje komisja, bo niszczy się regionów związanych z prezes kwestiami produkcji węgla więcej jest 6 natomiast chodzi o to, że ten fundusz powinien być przeznaczony na regiony, w których następuje ewidentne zamykanie kopalń bądź ograniczanie produkcji, a więc ludzie tracą pracę z tych 6 regionów tego co ja wiem to 3 regionach ludzie będą tracić pracy trzeba się zajmować tymi górnikami rodzinami żonami, które nigdy nie pracowały w związku, z czym to jest bardzo poważne wyzwanie teraz rząd proponuje, żeby też te same pieniądze rozłożyć naszego regionu ja rozumiem potrzeby tych regionów nie chciałbym tego negować, ale one powinny dostawać pieniądze innych puli, a nie z tego właśnie funduszu w sprawie transformacji takie mam przekonanie na dziś rząd walczy o 6 regionów nie 3 to już bardzo krótko, ale trochę na zasadzie pewnego reżimy sesji plenarnej parlamentu europejskiego wczoraj parlament jak to mówi komunikat doskonały instrument, łącząc Europę i uruchomił nowe fundusze na projekty transportowe cyfrowe i energetyczne dla nas to może ważna m.in. Rail bal King Baltica ma być z tego finansowane tak to jest cała seria decyzji, które zamykają proces legislacyjny funduszy czy tak jak ostatnio zaczęliśmy wszystkie fundusze dotyczące spójności tak tym razem zakończyliśmy proces legislacyjny tego instrumentu, łącząc Europę także powoli zamykamy wszystkie przygotowania dotyczące perspektywy 2127, a pieniądze z tego będą, kiedy te pieniądze będą, jeżeli tylko będzie ogłoszony konkurs na projekt, więc podejrzewam, że początek przyszłego roku bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę spotkanie był państwem pan Jan Olbrycht poseł parlamentu europejskiego negocjator budżetu Unii jako bardzo dziękuję dziękuję bardzo, na rozmowę podziękowania też dla wszystkich, którzy dzisiaj pomogli, aby ta audycja się ukazała się tu studiów w Strasburgu audycje realizowały, czyli Herman w Warszawie Szymon waluta, a nad całością czuwała wydawczyni Martyna Osiecka bardzo państwu raz jeszcze dziękuję usłyszymy jeszcze dzisiaj po dwudziestej trzeciej audycji Maciej Zakrocki przedstawia wrócimy właśnie do historii wojny w Afganistanie, a zatem do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA