REKLAMA

"Kryzys klimatyczny to w Sejmie tylko modne hasło, nie priorytet"

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2021-07-09 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:38 min.
Udostępnij:

O tym czy polscy politycy zauważyli kryzys klimatyczny, o Krajowym Planie Odbudowy, Unii Europejskiej i ekologii mówiła Małgorzata Tracz - przewodnicząca Zielonych, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazyn EKG Maciej Głogowski dzień dobra dziś naszym gościem jest pani Małgorzata Tracz przewodnicząca zielonych wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego koalicji Obywatelskiej dzień dobry dzień dobry państwu, a czy w sejmie posłanki posłowie zajmują się katastrofą klimatyczną zajmują się tak, szykując się do dzisiejszej dyskusji stwierdziłem, że klimat katastrofa klimatyczna rzeczywiście te tematy pojawiają się w Rozwiń » sejmie, ale są troszeczkę na zasadzie takiego modnego hasła ani priorytetu jest dużo dysku co to znaczy modnego hasła to nie jest hasło to jest prawda to jest fakt Raman ja mam świadomość także katastrofa klimatyczna jest faktem natomiast na razie jest to wszystko na poziomie dyskusji mamy 9 zespołów parlamentarnych powołanych przez posłów posłanki zarówno opozycji jak i obozu rządzącego, które zajmują się powiedzmy klimatem tak szeroko w kontekście INR i energetyki i bioróżnorodności, ale no wszystko na razie w sejmie sprowadza się do debaty ta debata w dużej mierze jest do rozmów Pani Poseł chyba rozmów z debaty, ale może nie przypominam sobie w takiej sejmowej debaty szkoda, bo chętnie bym posłuchał nie ma być może debaty właśnie na sali plenarnej, czyli na forum Sejmu, ale ta debata toczy się na komisjach sejmowych głównie komisji rolnictwa komisji ochrony środowiska komisji energii klimatu nie jest członkinią komisji rolnictwa takie jest członkiem komisji rolnictwa i przyznam, że tak naprawdę bardzo często powiedziałabym, że połowa ponad posiedzeń związana jest z europejskim zielonym ładem związaną z nią strategią na rzecz bioróżnorodności strategię od pola do stołu i podobne dyskusje toczą się na innych komisjach tam przyznam, że to jest taki troszeczkę styk do rozmów przedstawicieli rządu z parlamentarzystami oraz stroną społeczną zarówno związkami zawodowymi jak i organizacjami pozarządowymi walczącymi o klimat czy ruchami społecznymi no i na tym powiedziałabym to się kończy tak, czyli debaty na komisjach sejmowych debaty w zespołach parlamentarnych, ale jako takich prac legislacyjnych za bardzo jak wyobraża sobie pani, że można byłoby czy są w ogóle potrzebne takie prace legislacyjne oczywiście trudno kryzysem klimatycznym zarządzać przez ustawę, ale przeciwdziałając skutkom kryzysu czy, chcąc wpływać na to by miało mniejszy wpływ właśnie na nasze życie to już można czy potrzebujemy w pani opinii jakiś konkretnych rozwiązań ustawowych, które zmieniałyby naszą prawną rzeczywistość po to, by szykować się na nic mierzyć się ze skutkami kryzysu klimatycznego no to bez, jakby nie mam wątpliwości, że takie ustawodawstwo będzie potrzebna nie tylko na poziomie deklaracji i mam wrażenie że, o ile taka początek prawda to 1,5 roku obecnej kadencji to była właśnie debata wymuszona niejako przez Unię europejską i unijny projekt europejskiego zielonego ładu związane z tym właśnie prawo klimatyczne i kolejne kolejne strategie o tyle druga połowa kadencji będzie już poświęcona na dostosowanie prawa polskiego prawa unijnego zauważmy, że 2 tygodnie temu komisja europejska przyjęła prawo klimatyczne tak, czyli zwiększyła ten cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku 40 do 55% to oznacza, że będą musiały rozpocząć się prace legislacyjne m.in. nad ustawą o odnawialnych źródłach energii planowana jest ustawa o parkach narodowych tak czyli, żeby ten pat, który obecnie mamy legislacyjnych od 20 lat powstają nowe parki narodowe, żeby jakoś przełamać bardzo dużo jest do zrobienia w rolnictwie i wydaje mi się, że moi koledzy koleżanki nawet innych opcji politycznych, którzy zasiadają w komisji rolnictwa mają świadomość, że polskie rolnictwo musi się zmienić, że musimy zmierzyć się z tym by 25%, jakby po 25% gospodarstw były gospodarstwa ekologiczne by zmniejszyć użycie nawozów, więc oni mają świadomość niekoniecznie przychylają się do tego by to robi, dlaczego boję się ja mam wrażenie, że w debacie może je o głosy ale gdy też, dlatego że są po prostu nieprzygotowani tak on nawet na tym posiedzeniu Sejmu podczas komisji rolnictwa i omawialiśmy ramowy plan rozwoju produkcji ekologicznej w Polsce i to tak naprawdę jest 1 wielki blef prawda to są głównie działania informacyjne działania szkoleniowe zapowiadany, których efektów nie widać aż tankuje system dopłat do rolnictwa ekologicznego Polska jest obowiązana właśnie ze względu na regulacje unijne do przygotowania konkretnej strategii dotyczącej rolnictwa ekologicznego, ale zapowiadana jest właśnie ustawa o rolnictwie, a wiemy, że rolnictwo ma ogromny wpływ prawda na na kwestie i Apollina też ma ogromny wpływ ostatnio słyszałem wypowiedź pana prezesa Kaczyńskiego, który na spotkaniu Prawa i Sprawiedliwości mówiło kolejnym programie polskim ładzie tym razem konkretnie dla rolnictwa właśnie, więc no tak mamy z 1 strony Polski ład z drugiej strony mamy krajowy plan odbudowy, który był ogromną szansą na taką zieloną transformację jak w połączeniu z narzędziami, które daje europejski zielony ład no ale mam wrażenie, że niestety nie wykorzystaliśmy tej szansy, którą dał nam fundusz odbudowy kilka dni temu pojawił się taki taki raport mamy taką taki mechanizm Green lekowej haker to jest prowadzone przez UPA Instytut iter Generation and Women talizman i oni sprawdzili różne narodowe plany odbudowy, które zostały wysłane pod kątem właśnie naszego tematu rozmowy tak klimatu, bo wiemy, że ogólnie funduszu odbudowy 37% ma być wydatków przeznaczonych właśnie na działania klimatyczne Polski rząd deklarował, że w naszym Kate oto jest 48% nawet trochę ponad 48%, a właśnie ten Green lekowej traktory pokazał, że tak naprawdę jest 28% przeznaczonych na klimat z czego tylko 13% dotację i oprócz takich twardych rzeczy jak np. projektu ustawy o, żeby przełamać prawda tę ustawę anty wiatrak mogą też zasady 10 hal no to mamy kwestię wymiany źródeł ciepła termomodernizacji to gdzie tak się dzieje programie czyste powietrze oczywiście smog odrębna kwestia, ale wiadomo, że działania antysmogowe zresztą działaniami pro klimatycznych tak, bo to jest docieplanie budynków czy pewnie różnie nam o tym, że w ogóle moglibyśmy nawet nie tyle uzupełnić naszą dyskusję co po prostu przypomnieć i dodać, że rozmawiające klimacie rozmawiamy także naszym zdrowiu i to pod każdym względem, a jeszcze 1 rzecz interesuje, bo tak spojrzeliśmy i pani odpowiedzieć jest takie ogólne spojrzenie na to co się dzieje w Polskim parlamencie bardzo dziękuję za to odpowiedzi, ale nie sposób też pominąć tego co dzieje się w klubie, który pani reprezentuje jest pani po spotkaniu z premierem Tuskiem, który w swoim pierwszym publicznym wystąpieniu w sobotę mówił o tym, że kryzys klimatyczny jest istotne mówił, że to jest temat, który już nie może spaść z dyskusji dzień później w także ostatni weekend w czasie konferencji prasowej już pytany o konkrety mówił będę o tym rozmawiał m.in. z przedstawicielami koalicji Obywatelskiej z partią zielonych co pani powiedziała premierowi Tuskowi w czasie tego spotkania do czego przekonywała przekonywać bardzo nawet nie musiałam, dlatego że premier Tusk rzeczywiście ma dużą świadomość dotyczącą kryzysu klimatycznego sam co prawda przyznaje, że nie jest ekspertem w tej dziedzinie prawda że, o ile przyjmuje, że musimy podjąć konkretne działania by przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu dostosować właśnie ustawodawstwa polskiego ustawodawstwa unijnego w tym zakresie o tyle rzeczywiście chce rozmawiać z ekspertami z ruchami społecznymi z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się klimat ten widzi też zmiany, które zaszły w Polsce prawda, że nawet nawet niektórzy górnicy mówią po prostu prawda, że mają świadomość kryzysu klimatycznego czytając te same gazety oglądają tę samą telewizję co my i jakby widzą, że epoka węgla się kończy no jestem tutaj przekonana, że z premierem Donaldem Tuskiem wspólnie będziemy tę kwestię kryzysu klimatycznego podnosić też myślałem o takim zielonym okręgu okrągłym stole o klimacie, czyli właśnie spotkaniu przedstawicieli różnych partii opozycyjnych związków zawodowych strony społecznej ruchów klimatycznych młodych ludzi prawda, którzy w Polsce jednak są najbardziej tacy aktywni w walce o klimat mamy także szereg będzie takie spotkanie na ten no będziemy próbowali coś takiego zorganizować myślę, że tłumy jako zieloni, ale na pewno będzie nam miło jak premier Tusk także weźmie udział w takim spotkaniu, bo debaty o konkretnych rozwiązaniach, które są potrzebne Polsce po prostu musimy zacząć tak, ale czy czy tego spotkania to jest interesujące jednak ze względu też na ten ruch w polityce, który wydarzył się po powrocie Donalda Tuska do do kraju czy ma pani takie przekonanie jeśli jednak może pani podzielić się taką relację z tej rozmowy że, że klimat sprawy klimatu są także takimi, które da się wysunąć teraz w debacie publicznej tego co chcę mówić opozycja i co co co sam premier Tusk chce mówić da się wysunąć tak wysoko pozycjonować wysoko jako rzecz istotną na demokrację wolność jest najważniejsza, ale my mamy też bardzo inna bardzo konkretne ważne sprawy do dołożenia tak ja uważam, że siłą opozycji nawet nie tylko koalicji Obywatelskiej, ale szerzej postrzeganej opozycji jest różnorodność to, że każda z partii tworzących opozycję podnosi inne tematy na pewno klimat jest czymś czym zieloni są wiarygodni na czym się znamy myślę, że tutaj współdziałanie razem z premierem Tuskiem, które rzeczywiście prawda swoją postacią jest w stanie ten temat, jakby wywindować w debacie publicznej zainteresować tym tematem więcej osób niż niższy niż inne ugrupowania no to będzie na pewno wartość dodana ja jestem przekonana, że w naszej współpracy parlamentarnej czy współpracy np. podczas spotkań w Polsce ten klimat będzie mocnym takim akcentem będzie jednym z priorytetów takich właśnie kraj to praca do ZUS zapowiada pani Małgorzata Tracz jest gościem magazynu EKG to jeszcze jedno pytanie na koniec czy jak będzie głosowała, gdy dojdzie do głosowania ustawy o odbudowie Pałacu Saskim Saskiego w Warszawie raczej będę tutaj przeciwko tak wydaje się, że mamy dużo więcej potrzebnych inwestycji obecnie i wyzwań m.in. związanych z kryzysem klimatycznym niż wielkie środki na wybrane na ile się na lato jest przeszło 2 000 000 000zł ma właśnie 2 000 000 000zł, które mogłyby pójść np. na transformację energetyczną regionalnej Izby no weźmy chociażby przykład Bogatyni Turowa tak region, który pozostał bez środków unijnych bez funduszu sprawiedliwej transformacji, które widzimy budzi spory międzynarodowej, w którym znowu widzimy taką krótkowzroczna polityka rządu, które ignoruje ustawodawstwo unijne i przedłuża tam koncesje dla węgla do 2044 roku, a jednocześnie unika szczerej rozmowy z mieszkańcami mieszkankami regionu z górnikami, że transformacja tego regionu jest potrzebna, bo Doda jeszcze jeśli tak zdolnego Śląska jednak nie tylko, bo musimy wręczamy, bo tutaj jest cięta ten drugi, jakby obszar, czyli subregion wałbrzyski, gdzie prezydent Szełemej zawalczył o środki ze sprawiedliwej transformacji i ma bardzo ambitny cel by do 2030 roku przestać spalać paliwa kopalne, a do 2040 roku już osiągnąć neutralność klimatyczną tego regionu 5 jest to możliwe bardzo dziękuję pani Małgorzata Tracz przewodnicząca zielonych wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego koalicji Obywatelskiej dziękuję za rozmowę, a ja tylko dodam, że będziemy starali się w najbliższym czasie spotykać tutaj w magazynie EKG z przedstawicielami także innych klubów by pytać jak bardzo chcą w swoje działalności parlamentarnej oraz partyjnej mówić podnosić wszystkim działać na rzecz przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu to była pierwsza część magazynu EKG teraz informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA