REKLAMA

Tysiąc wniosków od polskich kobiet w Strasburgu. Błyskawicznie ruszyła procedura

Biuletyn rewolucyjny
Data emisji:
2021-07-11 19:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:03 min.
Udostępnij:

Europejski Trybunał Sprawiedliwości zajął się decyzją Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Polski rząd ma 8 tygodni na odpowiedź na pytania ETPCz.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
biuletyn rewolucyjne to jest audycja biuletyn rewolucyjny przy mikrofonie Anna Piekutowska program ten wydaje Karolina Kuczyńska wprowadza go razem z Małgorzatą Wólczyńską, której rozmowa o opiece okołoporodowej 1940 po dziewiętnasty 28 z państw i badaniu na temat siostrzeństwa, zanim teraz zaproszę przywitał swojego gościa ogłoszenie dla mieszkanek mieszkańców Warszawy otwarty warsztat rowerowy prowadzi w lipcu darmowe warsztaty napraw rowerowych dla kobiet osób LGBT plus Rozwiń » wszystkie informacje o miejscu godzinach dyżurów można znaleźć na Facebooku wydarzeniu warsztaty napraw rowerowych dla kobiet i osób LGBTQ, a teraz jest już ze mną mecenas Monika Gąsiorowska adwokatka specjalizująca się w prawach człowieka i współpracowniczka federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny dobry wieczór dobry wieczór pół roku temu w styczniu rozmawiałyśmy tutaj, kiedy ruszyła akcja skarga kobiet polegająca na zachęcaniu do wystąpienia do europejskiego Trybunału człowieka formalną skargą na działania Polski w sprawie zmian w Polskim prawie aborcyjnym odzew był do Strasburga wpłynęły setki skarg, które właśnie europejski Trybunał praw człowieka oficjalnie się zajął ale zanim zapytam panią na jakim etapie teraz jesteśmy co będzie dalej przypomnijmy krótko jak te skargi były konstruowane, czego one dotyczyły też nie było także każdy mógł zgłosić każdy nosiły kobiety, które czuły się zagrożona, bo dotknięte sytuacją związaną z orzeczeniem z października 2000 dwudziestego roku publikacja tego ogłoszenia, bo później w styczniu uzasadnienia natomiast skargę wnosiła bezpośrednio kobiety, które uważały się za ofiarę naruszenia praw gwarantowanych w konwencji takiej konstrukcji potencjalnych ofiar czyli gdyby przyszło im się zmierzyć z sytuacją żądania przerwania ciąży z powodu wad płodu to byłoby to uniemożliwione to po tym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego wniosek liczył 67 stron był on częściowo przygotowany m.in. przez panią było tam uzasadnienie opis stanu faktycznego, ale kobiety indywidualnie też wypełniały część, powołując się na swoją sytuację, o czym pani przed chwilą powiedziała Trybunał te wnioski potraktował zbiorowo w jakim sensie podzieliły trochę na kategorię, ale one będą rozpatrywane wspólnie w naturze nie ukrywam, że to, że była taka akcja i że dużo spraw o fenomen 1000 wpłynęło do do Trybunału było było celowe to po pierwsze, żeby kobiety czuły, że też coś mogą, że mogą mają narzędzie mają skargę do czeskiego Trybunału, z którego mogą skorzystać, a po drugie, pokazywało to problem i powagę sytuacji to co się zadziało po stronie Trybunału to przede wszystkim niesamowita szybkość akcji na wniesione skacz Trybunał zakomunikował ustawę uznając, że po pierwsze, skargi zostały wniesione poprawnie, bo też przy wnoszeniu skargi trzeba spełnić określone wymogi formalne prawidłowo wypełnić formularz temu też służyła cała akcja pomocnicza dla skarżących, żeby prawidłowo wypełnić formularz i wobec tego co skarżące wykonały podnoszące wskazał tak jak działa prawidłowo, wypełniając ten formularz Trybunał uznał, że jest zagadnienie ważne do rozstrzygnięcia do zastanowienia pochylenia się nad tym zagadnieniem ustawę zakomunikował, a co to znaczy, że sprawy zakomunikował tak w praktyce tak w praktyce oznacza to, że następny etap postępowania jest taki, że Trybunał ustalił na podstawie tego co skarżąca napisały stany faktyczne i skierował do stron pytania i przesłał ten dokument obydwu stronom postępowania strony postępowania to jest skarżąca z 1 strony, a z drugiej jest rząd RP, którego reprezentuje specjalna komórka Departament do spraw postępowań o długiej nazwie przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Keithem momentem Stone komunik komunikacja, czyli zakomunikowanie sprawy polega na zawiadomieniu stron, że postępowanie przechodzi do kolejnego etapu i w tym etapie po pierwsze, informacja o tym, że ustawa jest za komunikowana pojawia się na stronie Trybunału praw człowieka przy czym tutaj też względu na ważną sprawę Trybunał nawet na pierwszej stronie poinformował zamieścił informację o tym, że tezy Kali potem 12 skarg zostały zakomunikowane te skargi są dostępne publicznie czy każdy może je zobaczyć to komunikację na stronach Trybunału ona oczywiście są anonimowe skarżące nie są podane ich szczegółowe dane ani umie ani nazwisko to są tylko inicjały i to jest pod to jest etap postępowania, w którym tak jak powiedziałam w pierwszej kolejności odpowiadać na pytania postawione przez Trybunał będzie strona rządowa jak strona rządowa odpowie na te pytania i przygotuje dokument zawierający odpowiedzi oraz swoje uwagi dotyczące dopuszczalności skargi czy kwestie dotyczące faktu to przesyła ten dokument do Trybunału, który doręcza drugiej stronie, czyli UE skarżący i wówczas skarżąca no na tym etapie najczęściej przy pomocy też pełnomocnika pełnomocniczki odpowiada na te same pytania, które Trybunał postawił i odpowiada na argumenty, które postawił rząd swoich tzw. pisany od obserwacji być może teraz słuchają nas kobiety, które złożyły skargi wysłały swoje wnioski otrzymały informację właśnie, że Strasburg Toma i zajmuje się sprawą o tym co one teraz muszą zrobić, gdzie się zgłosić co razem z informacją o komunikacji skarżący zawsze zostaje też było informacji na jakim etapie postępowania jak to będzie wyglądać każda skarżąca dostanie informację o Trybunał że, że Trybunał właśnie zakomunikował ustawy, jakie etap postępowania to jest etap postępowania, w którym skarżąca może wystąpić o dofinansowanie, jeżeli chciała razem z prawnikiem występować też przepuszczanie widziałam takiego dokumentu tutaj odnośnie do konkretnych est oskarża trybuna również proszę o wyznaczenie pełnomocnika pełnomocniczki ze względu na etap postępowania, więc każda wskazana zostanie też od Trybunału szczegółową instrukcję jak wygląda to postępowanie jak będzie wyglądała kolejność postępowania czy można np. zwrócić się do federacji na rzecz kobiet planowania rodziny o jakąś pomoc i wsparcie w tej całej procedurze, która zaczęła do federacji zawsze można się zgodzić mediacja zawsze pomoże też na pewno w tej sprawie, bo federacja czynnie uczestniczyła w przygotowaniu UE Teska i zawsze czynnie pomaga kobietę w trudnej sytuacji mało tego pomaga nad wyraz skutecznie też, więc na pewno tutaj też tej pomocy osobom, które zgłoszą dzieli a czego dotyczą pytania, które wysłał strata bardzo dobre pytanie hit to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że momencie w tym następuje komunikacja dla mnie pytania są najważniejsza to komunikacyjne wygląda w ten sposób jest ustalenie faktów tego co przedstawia skarżącej skarżąca odniesienie do sytuacji prawnej podstaw prawnych wskazanie na jakie zarzuty powołuje się, skarżąc skarżąca i właśnie do pytań, dlaczego te pytania co najważniejsze będą one pokazują, którą stronę na sprawę patrzeć Trybunał pod jakim kątem patrzy na naruszenia oczywiście te pytania są zbudowane na bazie tego co skarżący przedstawił nadanie tego, jakie zarzuty skarżąca przedstawiła, ale jednak dla mnie zawsze pytania są pewnego rodzaju wskazówką, którą stronę ustawa idzie jak jest w tym przypadku, jakie są pytań no właśnie pytania są przede wszystkim naruszenia art. 8 art. 8 konwencji gwarantuje prawo do poszanowania życia prywatnego rodzinnego i ma 2 aspekty ma aspekt, w którym nie wolno państwo nie może wkraczać w naszą sferę życia prywatnego rodzinnego, a jeżeli, jeżeli to opinii to jest uwarunkowane pewnymi warunkami, a mianowicie ta ingerencja musi być uzasadniona i w szczególności musi być zgodna z prawem i o to Trybunał pyta czy doszło tutaj do ingerencji ustawy do poszanowania życia prywatnego rodzinnego czy ta intencja była uzasadniona i czy była zgodna z prawem w kontekście składu orzekającego Trybunału Konstytucyjnego zarzutu stronniczości 11 sadzi zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym i sposobu wyboru prezes sądu, czyli pytał również o aspekt prawny zgodności z prawem tej agencji, ale również pyta o to czy państwo wykonuje swoje pozytywne obowiązki, czyli działa na rzecz tego, abyśmy miały mieli zagwarantowane prawo do faktycznego cieszenie się życiem prywatnym rodzinnym, czyli nie tylko chodzi o ingerencję w nasze prawa, ale również zapewnienie takich mechanizmów, żebyśmy mogli swobodnie z tych naszych praw korzystać, bo jeżeli tych mechanizmów nie ma nie ma zapewnionych tych granic tych możemy się poruszać w ramach swoich praw to trudno o ich egzekucję i zapewni to są najważniejsze rzeczy o Trybunał pyta Trybunał również pyta o to czy doszło do naruszenia artykułu UE trzeciego, czyli przepisu, który ma charakter absolutne zakazu poniżającego nieludzkiego traktowania wakatu to i nieludzkiego karania nas teraz czekamy trochę i Trybunał czeka na to, aby Polska odpowiedziała na 8 tygodni na zadane pytania co dalej procedura przed Trybunałem zazwyczaj pisana tak jak powiedziałam po sporządzeniu dokumentu zawierającego odpowiedzi na ta pytania strona rządowa przesyła to do Trybunału Trybunał docenta skarżącej albo jej pełnomocnikowi i wówczas ta strona również odpowiada na pytania i ustosunkowuje do tego co podniósł rząd zmian w ważnym elementem też komunikacji jest to, że organizacje pozarządowe mogą składać opinie przyjaciela sądu ani skuje UE to są opinie, w których organizacje pozarządowe wskazują, jaka jest praktyka, jaka sytuacja nie opowiadają się po żadnej ze stron, ale wypowiadają się na temat sytuacji i praktyki również stosowania, jakie organizacje mogą wziąć udział w tym postępowaniu czy jakieś organizacje z Polski, które zajmują się prawami kobiet prawami człowieka ta organizacja zajmuje się prawami kobiet prawami człowieka również organizacje międzynarodowe nie ma żadnych ograniczeń ten wniosek należy złożyć do Trybunału należy go uzasadnić też tutaj Helsińska Fundacja praw człowieka zawsze cienie składa właśnie tego rodzaju opinie myślę też ordo iuris chce przygotować swoją opinię na ten temat na Ślęzie na pewno po spekulują co może wydarzyć dalej to znaczy jakie decyzje może podjąć europejski Trybunał człowieka i ewentualnie jakie konsekwencje może ponieść Polska zawsze, jeżeli Trybunał wydaje wyrok to ten wyrok ma znaczenie dla samej osoby, która wniosła skargę, bo to jest indywidualna satysfakcja z tego, że miało rację, że przeszłość ten trud również postępowania wniesienia skargi natomiast drugim aspektem jest to, że strona rządowa musi wykonać ten wyrok co oczywiście różnie wygląda w zakresie praw reprodukcyjnych też zobaczymy jak będzie wyglądać w zakresie praworządności, ponieważ Trybunał wydał wyrok w maju w Oslo przeciwko Polsce dotyczące składu Trybunału Konstytucyjnego kolejne stawy również czekają na rozstrzygnięcie, więc w pewnym momencie już nie tylko Trybunału Trybunał kończy swą działalność momentem wydania wyroku, ale komitet rady ministrów rady Europy będzie działał na rzecz wykonania tych wyroków, które zapadną czekamy na dalsze rozwinięcie sytuacji będzie oczywiście śledzić mam nadzieję, że pani będzie pomagała rozwikłać i wyjaśniać kolejne etapy procedury, które się będą odbywały w Strasburgu też przypominamy, że można się zgłaszać do federacji na rzecz kobiet i planowania rodziny i jeśli wniosek, który jakaś kobieta złożyła do Trybunału praw człowieka został rozpatrzony został o tym powiadomiona bardzo dziękuję za rozmowę moim państwa gościem moją państwa gościnią była mecenas Monika Gąsiorowska dziękuję rozmowa ciasno skrót informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BIULETYN REWOLUCYJNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA