REKLAMA

Rząd wyciąga ręce po państwowe lasy

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-07-13 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:42 min.
Udostępnij:

Mamy drugie podejście do umożliwienia wycinki lasów pod inwestycje. Za pierwszym razem była to inicjatywa posłów PiS, a teraz rządu. Sprawę komentuje Sylwia Szczutkowska ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
6 min po godzinie piętnastej dziś wtorek 13 dzień lipca popołudnie Radia TOK FM dzień dobry mówi Paweł Sulik Adam Szurek będzie realizował dzisiejszy program Martyna Osiecka przygotowała i będzie wydawać, a naszym pierwszym gościem jest Sylwia Szczutkowska ze stowarzyszenia pracownia na rzecz wszystkich istot dzień dobry dobry państwu dzień dobry ten wracamy do sprawy liberalizacji obrotu terenami należącymi do lasów państwowych mówi, bo wracamy, bo pierwszy raz poselski Rozwiń » projekt nowelizacji pojawił się w maju rozgorzała wtedy jak słuchacze słuchaczki pamiętają dyskusja dość gorąca podniosły się głosy, że ta zmiana pogorszy bioróżnorodność lasów dobrostan mieszkańców, gdzie pojawią się potencjalne inwestycje na leśnych terenach na koniec będzie wstępem do prywatyzacji lasów, ale tym razem nowelizację przygotował rząd z perspektywy jest pani stowarzyszenia to co w tej nowelizacji jest najważniejsze jeśli chodzi o zmianę wobec tego pierwotnego projektu, a ja myślę, że tu nie tylko z perspektywy moja organizacja także z perspektywy powiem, żeby tylko użytkownik kim dla ZUS i łączniczki miłośnik lasu powiem, że ta nowelizacja jest tak jak poprzedni projekt ponownie bardzo bardzo niebezpieczna, ponieważ jest to de facto taki precedens, który nie powinien schodzić z pierwszych stron gazet, bo wprowadzenie tej ustawy oznacza prywatyzację lasów publicznych, czyli naszego wspólnego majątku na rzecz na rzecz biznesu i w efekcie właśnie zamiast nas będziemy mieć w Polsce będą rosły inwestycje i również te szkodliwe dla przyrody Irlandia może powiem jak będzie działał ten mechanizm, ponieważ on tutaj jest niebezpieczne i ma bardzo wiele takich właśnie nie ma bezpieczników dlatego mówimy, że jest to fundamentalna zmiana, która pogorszy ochronę przyrody klasa tutaj ta by Ministerstwo Środowiska chce umożliwić dokonywanie zamiany lasu zarządzanych przez lasy państwowe również na inwestycje infrastrukturalne prowadzone przez prywatne i państwowe sektory blizna biznesowe co w zamian otrzymają lasy państwowe na tej zamianie pani wiązań to już jest ta, którzy de facto nie wiadomo, ponieważ projekt tego dnia nie precyzuje można się domyślać, że w zamian lasy mogą otrzymać tereny pofabryczne tereny zdegradowane jakieś nieużytki, na których nawet seta tej gospodarki leśnej nie będzie można prowadzić bo jakby ten projekt bez emisji zapoznaliśmy się jeszcze tego bowiem, że takich takiego szczegółowego projektu do tej pory do godzinę 14, czyli na celu w ogóle nie było, więc lepiej wiadoma no i na tych terenach będzie można budować inwestycje teraz także związane z lotnictwem z motoryzacją z przemysłem tworzyw sztucznych chciałabym, ale nie jako małe przecieki 1 konferencji, że nawet wielkie wielkie farmy fotowoltaiczne lasy państwowe mają tam tam się dość głośno mówić pewnych kręgach żadna i to będzie pewien projekt problem dla wszystkich tych, którzy uważają, że energia odnawialna jest świetna takich wyrzeczeń społeczeństwa, ale na terenach, na których dotychczas rosły drzewa być może niekoniecznie proszę powiedzieć 1 ważną dyktatu ta różnica między projektem, który omawialiśmy szczegółowo na antenie Radia TOK FM wielu rozmowach o tym co teraz zobaczyć poza tym, że to rządowy projekt, gdzie jest ta zasadnicza różnica po co jest nowelizacja nowelizacja jest pan, żeby przeprowadzać inwestycję i jak realizować zarząd chciałby zrealizować natomiast tutaj jakby te różnice za wiele nie mają dalej będziemy zwracać uwagę, że to są te decyzje, że decyzja o tym o tej zmianie będą zapadały na szczeblu politycznym, czyli ktoś napisał projekt pod konkretne inwestycje, które mają zostać zrealizowane my społeczeństwo nie będziemy mieli żadnego prawa głosu nie będzie żadnej kontroli sądowej, więc taki projekt umożliwia przyjęcie tych najmniejszych naj atrakcyjniejszych terenów o Polsce zamiast terenów de facto zwiększy wartości, bo tam nie ma tego mechanizmu, gdzie rekompensuje się wartość przejmowanego terenu, czyli po prostu wymiana hektar za sektor bardzo łatwo wyobrazić sobie taką zmianę ceny parceli nad mazurskimi jeziorami jakieś pofabryczne zdegradowane tereny i nikt naprawdę nic nie będziemy mieć nad tym żadnej kontroli i też je także radnym np. ten katalog dotyczący nowych technologii czy poprawy powietrza lokalnie tylko my w Polskim prawie nie mamy takiej gwarancji, że ten inwestor, który wymieni się lasami państwowymi na ten rok, że on faktycznie realizuje to konkretne inwestycje, ponieważ prawo nie obliguje do tego, jeżeli ja jestem zespołu ma do dyspozycji własny teren Triady tak to mogę realizować na nim to co do tych całe lata jak na warunki prawne, czyli NBP czy studnią dopuszcza, ale nie mają tutaj zaopiekowania się raz wymieniają się na teren, żeby realizować inwestycję chociażby z fotowoltaiką i nie mamy gwarancji, że ta inwestycja faktycznie tam tam powstanie więc, jakby tutaj będziemy ciągle te problemy, że to jest teren np. może też to straty dla budżetu państwa prawnego nie ma tej rekompensaty, że ta decyzja będzie zapadać na szczeblu politycznym nie ma, czyli odbywa się, jakby za naszymi plecami pomiędzy społeczeństwem bez kontroli sądowej za wszystko takie problemy, na które zwracamy uwagę, a de facto nie możemy też uciec od dyskusji o tym, że lasy są, więc najcenniejszych przyrodniczo ekosystemu nie bardzo buduje powitają decyzyjnej na pracę w stowarzyszeniu nasze społeczeństwo jest wybitnie uwrażliwia na na temat chociażby wycinek w latach mamy bardzo dużo zgłoszeń projekt próśb o interwencję, a tak chcę zabrać przy okazji wakacji czy to jest także na wakacjach jest więcej, dlatego że Polacy Polki ruszyli w przyrodę nad jeziora góry lasy i tych z takich zgłoszeń informacji państw zostają, więc teraz w okresie wakacyjnym nie widzę takiej takiej tutaj słupków, które wydają się, że nie mają wpływu chce z tym, że teraz rodzić tam chodzimy widzimy skalę wydobycie, bo tak mierze dzięki w Polsce rosną, ale wracając rozmach wracając do głównego tematu naszej rozmowy jednak w 2 zdradza jak to jest czy sądzi pani, że ten projekt nowelizacji spotka ten sam los co poprzedni majowy 1 szerzą się teraz zajmuje jest większa determinacja, ale jeśli trzeba będzie głosować Sejm jak pani to widzieli, że państwo nie zajmują polityką rozkładem głosów w jak pani czuje no imam nadzieję, że ten projekt tak jak tamten upadł nie chciałabym przypomnieć, że on się spotkać z ogromnym ostracyzmem społecznym politycznym branża PEM tam przeciwko niemu opowiadali się równie wypowiadała się również związki zawodowe leśników, chociaż lasy państwowe instytucje jako tako zebrała nie zabrała głosu dyskusji ja myślę, że jest to projekt po prostu skandaliczne on nie ma nie ma w Polsce coś takiego miejsca by myślenie kolonialne przychodzi jakaś ekipa chce eksploatować na akta polskie lasy my jako społeczeństwo na pewno powiemy temu nie będziemy podejmować, ale wtedy mamy w działania nowych osób najwięcej osób jest o tym czym aż się okazać, że przy okazji rozmowy z panią chciałem zapytać o spór, który wybuchł, kiedy państwo opracowali raport o tym jak funkcjonują lasy państwowe lasy państwowe na swojej stronie państwo, czyli Stowarzyszenie pracuje na rzecz wszystkich istot, ale po publikacji tego raportu lasy państwowe na swojej stronie odpowiadają tak rzekomy raport pracowni na rzecz wszystkich istot o działalności lasów państwowych zawiera nieprawdziwe informacje i np. nieprawdą jest bowiem piszą lasy państwowe jako 2 000 000m³ drewna pozyskany został bez zatwierdzenia oceny oddziaływania na środowisko w rzeczywistości piszą lasy państwowe każde wdrożone do realizacji projekt planu urządzenia lasu podlega procedurze działania na środowisko jak pani skomentuje komentuje to tak, że nasz raport dokumentuje poważne nieprawidłowości w zarządzaniu lasami publicznymi w Polsce i my tam dawno zdiagnozowaliśmy szereg problemów m.in. to, że w Polsce wycięto badanym przez nas okresie 2 000 000m wszyscy systemy, które bez zatwierdzonych planów urządzania lasu i jest faktem bez zatwierdzonych planów urządzania lasu jak państwo zbadaliście są 2 000 000 skoro tego nie było w papierach było to takich papierach, które nazywają prowizoryczne plany gospodarcze finansowe, ale nie są planu urządzenia lasu atmosferę gospodarkę leśną prowadzi się zgodnie z ustawą lasach na podstawie planu urządzenia lasu, a więc koniec był, jakby niezbywalne tak, że w 2 000 000m przestrzennych zostały pozyskane bez zatwierdzonych planów, czyli można wnieść wniosek bez podstawy prawnej, którą regulują Mal te prowizoryczne dokumentu, a które pani podział prowizoryczny w dokumentach nowa i on jako podstawy mają prezenty nie są notatki czasem jakiś wewnętrzny dokument lasy państwowe, które nie przechodzi ocena działania na środowisko nie przechodzi konsultacjom społecznym nie przechodzi żadnej ocenie przez organy ochrony środowiska jest po prostu ktoś przez jakiś papier został same i drzewa zostały wycięte tylko powiem, że my w Puszczy Białowieskiej dyskutujemy na arenie międzynarodowej o kolejnych aneksach, które zawierają 63 000m³ wycięte wycięte dre natomiast tego planu urządzenia lasu chociażby takim nadleśnictwa Suchedniów Puszczy Świętokrzyskiej przepiękne naturalne ten las wycięto bez zatwierdzonego pusta tysięcy metrów sześciennych będzie tam prowizoryczny dokument obejmował tak obejmował Helena tak jak to jest jakby poza tym zakreślonym celem ustalenia czy lasy państwowe publicznej wiadomości te prowizoryczne dokumenty podają nas na wniosek na wniosek udało nam się uzyskać raport opisuje 46 nadleśnictw ruch danych w tych meczach z parą nad jezdnią nie udało się niestety Polska powojenna odmowę udostępnienia danych natomiast jest to niezaprzeczalne fakty, które też nie spodobał się lasom państwowym stąd ta taka nagonka na nas i zarzucanie nam nieprawdę natomiast odpowiedź lasów państwowych, gdyby nona ten jest nierzetelna i euro wprowadza bardzo pieniądz i organizacji państwo zrobią to znaczy jak rozumieć oficjalny komunikat na stronie lasów państwowych co państwo jak państwo zareagują na to w takim razie co może z naszych musieliśmy tak odnieśliśmy się do twierdzeń lasów państwowych również na naszej stronie, gdy punkt oparcia punktujemy po prostu będzie pan głowę nierzetelna i no, jakby mówiąc wprost pomimo zapowiedzi lasów państwowych ani 1 punkt, który w, którym izba sformułowała zarzuty naszą stronę nie jest prawdziwe agencja zachęca do spojrzenia na naszą stronę prawdą jest lasy państwowe prowadzą gospodarkę leśną na podstawie dokumentów, które są sprzeczne z prawodawstwem Unii Europejskiej prawdą jest ta wycinka polskich lasach odbywała się również do pomocy na podstawie zatwierdzonych przez te środowiska i prawdą jest, że tutaj począć, bo nie ma prawa kwestionowania albo do pracy i gospodarczych, bo nie możemy oskarżać być ex ante starcza już jestem konflikt o Puszczę Białowieską uczyniono ministra tylko lasy państwowe co innego mają na myśli myśląc o tym, że konsultacje jednak tylko są popularne w Polsce przy planach było głośno, ale nie była to z raportu prawda no tak nie można też nasza teza raportu była taka, że te dzięki zapisom później odbywało się bez konsultacji społecznych pieniądze nosiliśmy się do szerokiej tezę, że te konsultacje są jak zapewniono przed w ramach procedury oceny działania na lodowisko o tym jak ten raport mimo, więc to jest oczywiście taka manipulacja, która ma musimy kończyć naszą rozmowę Sylwia Szczutkowska Stowarzyszenie pracownia na rzecz wszystkich istot bardzo dziękuję do usłyszenia jesteśmy na siebie po godzinie 15 zasili informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA