REKLAMA

Przemoc w służbach mundurowych - "Bywa tak, że mobber rozstrzyga we własnej sprawie"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-07-13 15:40
Prowadzący:
Czas trwania:
13:22 min.
Udostępnij:

Żołnierek i policjantek nie obowiązuje kodeks pracy, który chroni przed mobbingiem. Nie ma też instytucji, która mogłaby takie sprawy rozstrzygać. Sprawę nagłaśnia prezeska Fundacji SayStop, była policjantka i żołnierka GROMu Katarzyna Kozłowska.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
prawie kwadrans godzina szesnasta słucham Radia TOK FM popołudnie Radia TOK FM dziś wtorek trzynasty dzień lipca kolejny nasz gość to Katarzyna Kozłowska prezeska fundacji HejtStop była policjantka żołnierka Gromu dzień dobry będzie nowe państwo, a tylko słuchaczom powiem, że Fundacja sej stop to przeciwdziałające mobbingowi molestowaniu pierwsza w Polsce organizacja pozarządowa dla kobiet w mundurach, ale też pracowniczych cywilnych resortów siłowych chciałem zapytać Rozwiń » najpierw Fundacja wspiera pomaga kobietom z jakich służb wojsko policja Straż Graniczna pomaga funkcjonariuszką żołnierską również pracownikom cywilnym bez względu na rodzaj służby, bo celujemy we wszystkie służby mundurowe w Polsce czy z jakimi sprawami najczęściej zgłaszają osoby do państwa fundacji najczęściej jest to niestety mobbing, ale są równe traktowanie są akty przemocy seksualnej, czyli molestowanie seksualne generalnie uważamy, że ta dyski na scenie równe traktowanie wynika właśnie z tego, że nasze służby mundurowe kulturowo i organizacyjnie niestety nie są przygotowane do służby kobiet stąd też właśnie bezpośrednie wynikające z naszych doświadczeń na niewłaściwe zachowania które, które nas dotknęły spowodowały, że chciałyśmy powołać taką fundację i istniejemy nie ma na niespełna rok już naprawdę mamy chyba na swoim koncie pierwsze i to jest akurat słabe, ale mamy bardzo dużo zgłoszeń od kobiet, które doświadczyły tych niewłaściwych zachowań akcję oznacza dużo znaczy jak wiele ile dziennie tygodniowo, bywa że po kilka dziennie czy no teraz mamy muszę powiedzieć, jakby lekko o przerwę może okres wakacyjny może urlopy spowodowały, że zgłoszenie, jakby mniej kilka tygodniu i to są zazwyczaj jako rzeczy dotyczące, jakiego rodzaju nieprawidłowości to jest mobbing molestowanie cykl jest najwięcej najwięcej jest moim mobbingu Otóż właśnie sam przytoczyć, bo ostatnio braliśmy udział w posiedzeniu komisji administracji spraw wewnętrznych dotyczących właśnie ujawnionych w niektórych mediach przypadków mobbingu molestowania seksualnego w policji rzecz dotyczyła tylko policji tam grało myślę, że wg ich analizy spraw było tylko 175 zgłoszonych mobbing, czyli obniży, więc rocznie co nam się właśnie bardzo słabo o takich mamy program gwarantuje nam nie do końca wyraźnie panią słychać coś co się przerywa, ale proszę jeszcze raz powiedzieć jeśli chodzi o dane czy ile policja przedstawiła, jakie dane, jakie były między liczbę wg analizy 175 zgłoszeń o mobbing w 29 rocznik 2015 roku i my stwierdzamy jasno i jednoznacznie, że jest to nam bardzo słabo konfrontuje z naszymi danymi oczywiście my zbieramy to wewnętrznie i ten te nasze statystyki i z powodu RODO nie jesteśmy w stanie na razie udostępniać nie ustaje też wysiłkach, aby przeprowadzić takie badania statystyczne to jest naszym Absolut, a są głównym celem, bo żadnej ze służb takie badania nie były przeprowadzone czy to ilościowe jakościowe z Radomia dlatego dobrze, ale od, jakiego powodu policja pokazuje takie takie, jakie ma liczbę z czego wynika z 10 zgłaszają czy oni metoda jest jak, dlaczego tak jest przyczyn jest bardzo wiele m.in. też, że nie zgłaszają się, dlatego że jak z powodu braku pewnych zapisów ustawy pragmatycznej sól nasza służbie policji nie mają gwarancji prawidłowego toku rozwiązania tych spraw albo nie ufają swoim przełożonym, którzy nie mają zewnętrznego organu, który tę sprawę prowadzi, więc jest duże prawdopodobieństwo, że ta sprawa potoczy się niewłaściwie naj na wasz na ich niekorzyść właściwe tylko właśnie tak to się teraz odbywa, że najczęściej postrzegana jest na korzyść osoby poszkodowanej to proszę wytłumaczyć słuchaczką słuchaczom, którzy teraz nas słuchają jak to w praktyce wygląda jeśli jakieś jednostce dojdzie do takiej sytuacji to do kogoś zwraca osoba poszkodowana 1 zdaniem bywa także mody rozstrzyga we własnej sprawie nie ma szans na to, że na na rozwiązanie takie, żeby poszkodowana dosięgła sprawiedliwość raczej nie ma żadnych efektów zewnętrzne jakieś agendy zewnętrznych na dachu nie ma absolutnie i dlatego właśnie na tej komisji przedstawiliśmy propozycje ustawodawczą dotyczącą właśnie wprowadzenia takich zmian takich zapisów, żeby było jasne teraz gdzie będzie kolejna, ale forma wysłania publicznego będą rozstrzygać w przypadku tej naszej propozycji będą padały pytania wątpliwości, ale w kilku słowach one zamknąć się tak naprawdę nowelizacja przepisów zadziało tylko dziesiątego ustawy będzie taka właśnie kosmetyczna zmiana, ale nam bardzo zależy, żeby wprowadzić do ustawy pojęcie o mobbingu dlaczego, ponieważ nas nie obowiązuje kodeks pracy w sensie funkcjonariusza funkcjonariusz 3 Żołnierek nie obowiązuje kodeks pracy tylko tam jest zapis o mobbingu my dzięki wprowadzeniu tego pojęcia mobbingu do ustawy on będzie trochę zbieżne z kodeksem pracy, ale z uwzględnieniem jednak struktury hierarchicznej policji i specyfiki tej służby mówi będzie po prostu stanowi samodzielne przewinienie dyscyplinarne, za które Move będzie ponosił odpowiedzialność, bo teraz de facto nawet jeśli kogoś dotyka mobbing to on jakby nie istnieje w służbie, bo kodeks pracy nie obejmuje funkcjonariuszy dobrze zagrać tak jak rozumie, że zmiana, którą państwo proponowanie funkcjonariusz no tak, ale państwo państwo proponują zmianę, która będzie na nazywała bardzo konkretne wykroczenie przestępstwo, ale czy to czy to zmieni to sytuacje, które pani mówi kilka minut temu, że w danej jednostce w danej wdanym miejscu pracy dalej nie będzie jak i zewnętrznej instancji, do której mogą się zwrócić, żeby ominąć właśnie mobbera, żeby w bezpieczny sposób zgłosić mobbing molestowanie tak nam zależało na wprowadzeniu procedury, która tak, aby czynności wyjaśniające w tych sprawach prowadzili wyłącznie pełnomocnicy do spraw ochrony praw człowieka, aby dano takiej osobie pokrzywdzonej możliwość, aby miał większe uprawnienia, bo teraz nie ma żadnych to znaczy, że nie ma możliwości polegającej na ustanowieniu swojego pełnomocnika nie ma możliwości wnoszenia wniosków dowodowych nie ma możliwości przeglądania akt postępowań także postępowanie, które się wobec niej toczyć za wydanie w ogóle niedostępne i z większości zgłoszonych spraw one są właściwie zamiecione pod dywan no tak proszę powiedzieć jak to jest się zapytać z perspektywy takie osoby, która teraz słucha i niestety jest ofiarą mobbingu molestowania w służbach mundurowych jeśli się zgłosić do państwa, jaki rodzaj pomocy państwa mogą zaoferować skoro sytuacja prawnie wygląda tak jak pani powiedziała państwo nie obowiązuje kodeks pracy, więc oby ta nowelizacja weszła w życie, ale na razie wygląda bardzo źle to i jako formy pomocy państwa oferują też już jakiś duży postęp skoro zostały wysłuchane skoro jest kontynuacja tej wartej w kwestii w przedmiotowym temacie i za coś absolutnie zmieni, ale jeśli chodzi o fundację to osoba do nas zgłasza poza tym, że może, że od 1 wsparcie psychologiczne prawne na zastępstwo zbieramy pieniądze utworzyliśmy fundusz, a pas, ale dla pokrzywdzonych udzielamy wsparcia koleżeńskiego to jest bardzo istotne w kwestii, bo mogli proces potrwa wiele lat to jest uporczywe nękanie dręczenie ośmieszanie eliminowanie zespołu człowieka taki człowiek najlepsza była w kryzysie, więc bardzo łatwo może popełnić pewne błędy otoczeni opieką taką wieloaspektowe powoduje, że on czuje się przede wszystkim sam i łatwiej mu pewne kwestie rozwiązywać zostaje od nas nieraz po prostu gotowce, ale oprócz tego właśnie ta nasza inicjatywa ustawodawcza, bo już dawno my z naszymi wolontariuszami doszliśmy do wniosku że, dopóki nie będzie pewnych zapisów w ustawach pragmatycznych służb to nic nie zmieni, bo zawsze znajdzie to jest kwestia czynnika ludzkiego zawsze znajdzie się jakiś komendant albo dowódca, który traktuje swoją jednostkę jak prywatny folwark i może dopuszczać tych czynów niewłaściwych a, ale jeśli będą odpowiednie zapisy to będzie to jak babci przysłowiowym rozumie, że to będzie zmiana zasadnicza, ale jest jeszcze cały cała sfera której, którą trudno zmienić mam na myśli stereotypy myślenie pewnymi kategoriami, które po prostu stawiają kobiety zawsze gorszej pozycji tego nie zmieni nowelizacją barwę w tej kwestii też działamy dla mnie też bardzo ważnym właśnie aktywizować kobiety solidaryzować się integrować, dlatego że rzeczywiście w naszym społeczeństwie jest takiego, że my jak jesteśmy wychowywane przygotowywany do molestowania i muszę powiedzieć, że spotykamy się czasem nawet syndromem sztokholmskim, czyli obrony mobbera czy osoby inwestującej, ponieważ jak kulturowo zostało przyjęte mężczyzna dużo bardziej dużo gorzej znosi molestowania mamy takie przypadki, bo mimo, że dedykowana nasza Fundacja jest kobietą to również zgłasza się aż jedno wariant pomocy mężczyzną, a kobiety, jakby nie powie, że przyzwalają wszystko zależy prawda od naszej osobistej osobistego poczucia godności ale jakby przymyka się w tym społeczeństwie oko na pewne zachowania i one są, jakby wrosły w naszą kulturę, a to trzeba zmieniać dlatego mówimy o tym głośno wyraźnie, kiedy mówi stop, że każde takie zachowanie pociąga za sobą następne desek przyzwolenie na coś, czego my sobie życzymy czy to jest tak mała przestępstwa czy to jest także w sytuacji, w której jak pani powiedziała kodeks pracy nie obowiązuje służb mundurowych sama struktura zgłaszania molestowania mobbingu to nie istnieje tak naprawdę muszę to po prostu zgłosić swoje miejsce pracy są stale pracuje, które mają nade mną kontrolę, więc to jest jakaś no skandaliczna sytuacja szczególnie dla dla kogoś, kto w tych to jest ofiarą, ale trzecia sprawa czy pani ma wrażenie, że coś się zmieniło albo zmienia w związku z tym, że coraz więcej świadectw ukazuje się w mediach czy to ma jakikolwiek polityk niezwykle ważne ja myślę, że tak dla mnie największym dowodem jest właśnie fakt powołania tej komisji sejmowej wysłuchania na powołanie następnej, a ostatnio komisję oprócz fundacji tak czyni organ organizacje społeczne LO w bardzo przedstawicieli policji, ale myślę, że wojska osób bezpośrednio zainteresowanych, bo na razie mówimy o zmianach w propozycjach w ustawie o policji, ale nie będzie głosować w wysiłkach, żeby te regulacje, żeby tworzyć osobno osobny akt prawny, który taką samodzielną ustawę antydopingową dla wszystkich służb mundurowych chodzi nam kompleksowe unormowanie prawne i to muszą być wiadomo o przez zespoły eksperckie przy konsultacji pozarządowych organizacji grożono wg, jakby ktoś samego schematu, ale my już jesteśmy jak mamy wdrożone zaczęliśmy tę pracę także ona trwa i nie spoczniemy, dopóki nie nastąpią pewne zmiany dokładnie następujące ustawach i przepisach re ów tak no w ustawach pragmatycznych służb bardzo panie Jacku nasza Fundacja nasza Fundacja znów rzuca wyzwanie właśnie przez Instytut bezpieczeństwa kwestii wsparcia i pomocy systemowej, bo ona naprawdę istnieje bardzo pani dziękuję za rozmowę Katarzyna Kozłowska prezeska fundacji HejtStop była policjantka i żołnierka grą była z nami więcej informacji szczególnie dla osób ze służb mundurowych, które są zainteresowane na stronie fundacji HejtStop też na profilu na portalu Facebook na profilu fundacji Sejm stop za 4 minuty zatrzymano godzina szesnasta informacje Radia TOK FM skoro szesnaste to po informacjach rzut oka na jakość powietrza w naszym kraju, choć też ona powinna być lepsza ze względu na bardzo częste opady w ostatnich dniach, ale co do tego, jakie opady czy intensywne, gdzie może nawet niebezpieczne o tym wszystkim w prognozie pogody po informacjach o godzinie szesnasty Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA