REKLAMA

Na takim poziomie konfliktu Polski z UE jeszcze nie było

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-07-13 17:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:33 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest z nami mecenas Michał Wawrykiewicz adwokat inicjatywa wolne sądy także podcastu naprawo patrzy, który oczywiście mogą państwo odsłuchać na stronie Radia TOK FM dzień dobry panie mecenasie dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu Mateusz Morawiecki złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego dotyczący wyższości polskiego prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym dziś tym wnioskiem się zajmowano orzeczenie zostanie wydane w czwartek przed Trybunałem premiera Rozwiń » poparł i prezydent Andrzej Duda prokurator generalny Zbigniew Ziobro także Sejm i przedstawiciele tych wszystkich instytucji wystąpili o uznanie unijnych przepisów za niezgodne z konstytucją przedstawiciel rządu Krzysztof Szczucki prezes Rządowego Centrum Legislacji wręcz ubolewał, że to Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zawsze dobrze rozumie prawo unijne w podobnym duchu argumentował także reprezentujący prezydenta prof. Dariusz Dudek z pewnością pan przysłuchiwał się tej rozprawie jak pan czyta te argumenty, które padały z tej wymienionej przeze mnie strony ten wniosek złożony przez premiera, ale też pamiętajmy przez grupę posłów PiS, który jest rozpatrywany w tej chwili przez Trybunał Julii Przyłębskiej pomimo tego że, że ten Trybunał przy alei Szucha już niema cech niezależnego Trybunału jest jak wiemy z organem całkowicie posłusznym władzy politycznej to jednak to postępowanie ten wniosek o ewentualne orzeczenie, które zapadnie nie piętnastego jest bardzo poważnym sygnałem jest wejście w konflikt z Unią europejską już na takim poziomie z jakim jeszcze nie mieliśmy do czynienia, czyli na poziomie takiego strukturalnego, a zaniechania funkcjonowania w ramach europejskiego porządku prawnego i dzisiaj, argumentując przedstawiciele wnioskodawców i prezydenta przedstawiali przepisy traktatu Unii Europejskiej, ale też niektóre przepisy traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jako niezgodne z polską konstytucją ten spór jest w mojej ocenie całkowicie fikcyjny wykreowany, bo nie ma mowy o jakichkolwiek niezgodności prawa pierwotnego, czyli traktat już jest konstytucją jak słusznie wskazał prof. Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich to postępowanie powinno być umorzone, dlatego że już dwukrotnie Trybunał Konstytucyjny po podpisaniu traktatu akcesyjnego naszym wejściu do Unii Europejskiej, a potem po podpisaniu traktatu, bo lizbońskiego zmieniającego traktaty europejskie Trybunał Konstytucyjny zajmował się kwestią badał czy to pierwotne prawo unijne jest zgodne z polską konstytucją i wyraźnie w składach w pełnym składzie piętnastą sędziów Trybunału Konstytucyjnego za każdym razem powiedział że, owszem, te przepisy prawo unijne niezgodne z polską konstytucją nie ma też jak spojrzymy na te fundamentalne przepisy, które są kwestionowane przez obecnych wnioskodawców nie ma żadnej rozbieżności pomiędzy wartościami innymi fundamentalnymi pod przepisami konstytucji i traktatów europejskich bo o co toczy się ta batalia ten spór toczy się o przepisy, które mówią o niezależności sądownictwa odrębności władzy sądowniczej niezawisłości sędziowskiej o to toczy się spór od 5 lat nasze władze jako jedyny na tym placu boju twierdzą, że zmiany wprowadzane przez obecną władzę są zgodne z porządkiem konstytucyjnym są zgodne z porządkiem europejskim cały świat prawniczy twierdzi inaczej także, kiedy pytano się panie mecenasie takiej analizy porównawczej, przywołując przykłady niemiecki włoski francuski belgijski jeszcze innych kilka państw zostało przez wnioskodawców wymienionych to jest to błędna analiza porównawcza absolutnie jest to błędna argumentacja, że to jest argumentacja celowo tak manipulując ca faktami i tezami prawnymi, dlatego że te wnioski są bardzo obszerny wniosek premiera ma 128 stron uzasadnienia wniosek poselski 50 kilka one są bez wątpienia napisany przez prawników w sposób taki, który ma dać wrażenie przynajmniej i skutecznej i zasadne jego argumentacji prawnej, więc pracowali nad nimi prawnicy tak jak pan prof. Włodzimierz Wróbel już kilkukrotnie mówił 3 zmiana w kierunku autorytaryzmu zawsze pracują prawnicy są są kurami zmian autorytarnych w tym wypadku ci prawnicy, którzy pracowali nad czym wnioskami argumentują teraz w Trybunale, wspierając wnioski bez wątpienia działają złej wierze działają w kierunku uzyskania przez władze takiej autonomii, która zwalają z z tego europejskiego porządku prawnego ten glejt, który na teraz wydać Trybunał Julii Przyłębskiej ma pozwolić polskim władzom powiedzieć porządkowi europejskiemu nie będziemy respektować ciszę nie będziemy respektować orzeczeń Trybunału sprawiedliwości wolnoć Tomku w swoim domku będziemy robić co chcemy, a propos tej argumentacji odnośnie innych państw to wystarczy spojrzeć na niemiecki przykład, bo to jest dobry przykład, który warto przywołać Trybunał Konstytucyjny Cars rurę z zeszłym roku wydał orzeczenie, które zakwestionowało prymat prawa europejskiego w odniesieniu do bardzo konkretnej sprawy w odniesieniu do europejskiego banku centralnego jego kompetencji nie wówczas co jak zareagowała komisja europejska komisja europejska w tym roku wszczęła postępowanie przeciw naruszeniu owe, które zmierza do złożenia skargi dorosłe w związku z tym, że właśnie Trybunał Konstytucyjny niemiecki zakwestionował prymat prawa europejskiego, ale tak jak powiedziałem bardzo wąskim zakresie nasz Trybunał Konstytucyjny jeśli wyda to orzeczenie pojutrze w takim zakresie w jakim jakiego domagają się wnioskodawcy to zakwestionuje nie tylko willi w wąskim zakresie jakimś wybranym prawo europejskie, ale zakwestionuje cały tak naprawdę porządek unijny jego fundamenty, bo niezależność sądownictwa prawo do bezstronnego niezależnego sądu nie jest jednym z najważniejszych filarów, na których zbudowana jest Unia europejska bez niezależności sądownictwa w zasadzie Unia nie może funkcjonować to spróbujmy sobie ten stan po wydaniu czwartek orzeczenia wyobrazić, jeżeli będzie tak, że Trybunał Konstytucyjny, czego oczekuje premier Morawiecki efektywnie zapewni faktyczną nadrzędność konstytucji nad prawem unijnym to cytat z uzasadnienia obszernego, którym pan przed chwilą mówił tego wniosku premiera do Trybunału Konstytucyjnego to jest wielokrotnie podkreślali eksperci Polska będzie miała 3 możliwości zmienić własną konstytucję wystąpić z Unii Europejskiej albo dążyć do zmiany prawa Unii Europejskiej rząd nie będzie chciał zmieniać konstytucji nie uda mu się zmienić prawa Unii Europejskiej występować z Unii z pewnością też nie będzie chciał przynajmniej na razie, choć wielu ekspertów mówił tzw. prawnym poległ w hicie, który rozpocznie się z takim orzeczeniem, jeżeli ono w czwartek zapadnie jak pan wyobraża funkcjonowanie Warszawy funkcjonowanie polskich strukturach unijnych, jeżeli Polska będzie miała ten glejt od Julii Przyłębskiej Polski rząd i za każdym razem, kiedy będzie pojawiał się orzeczenie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej to Polski rząd będzie tym glejt macha mówił no niestety my nie możemy, bo nam Trybunał nie pozwala tak właśnie tak to sobie by wyobrażam jeśli chodzi o funkcjonowanie rządu jest jego stanowisko będzie się powoływał na to tzw. orzeczenie Trybunału Julii Przyłębskiej, mówiąc że nie będzie wykonywać się orzeczeń Trybunału, ale orzeczenia Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej będą wykonywane nie tylko przez rząd czy parlament będą również wykonywane przez sądy to nie tylko sądy polskie, ale też sądy europejskie i tak jak co się dzieje w ostatnich kilku latach tak się zapewne będzie działo, a w przyszłości o wydaniu tego wyroku, na które wszyscy czekamy za 2 dni Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał bardzo ważny wyrok, który będzie dotyczył całego systemu tego nowego systemu dyscyplinowania sędziów i funkcjonowania Izby dyscyplinarnej jeśli na co wszystko wskazuje Trybunał sprawiedliwości powierzy ten cały system represjonowania sędziów ma już dyscyplinowanie zbyt łagodne słowo, że ten nowy system represjonowania sędziów izba dyscyplinarna nie mieszczą się w porządku prawnym Unii Europejskiej no to każdy sąd w Polsce będzie mógł pominąć to prawo, które zostało zakwestionowane przez złe to jest właśnie zasada pierwszeństwa, która pozwala każdemu sądowi w Polsce na terenie Unii Europejskiej zastosować bezpośrednio, ale wracam panie mecenasie dążyć do pytania zapada w czwartek ten wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej złe uznaje, że izba dyscyplinarna nie jest niezależna od polityków przecież prezydent obsadził w całości osobami wskazanymi przez upolitycznioną krajową radę sądownictwa Polski rząd mówi, że nie uznaje tego wyroku, bo nie może, bo nagle od Trybunału Konstytucyjnego jak jest dalej ruch po stronie Brukseli zakładam, że izba dyscyplinarna dalej będzie w tym roku funkcjonować, bo będzie się powoływać właśnie na wyroki Przyłębski już na następny dzień są rozpisane kolejne rozprawy ja sam jestem obrońcą jednej z nich w przyszłym tygodniu przed Izbą dyscyplinarną i domyślam się ona będzie funkcjonować co zrobi wówczas Bruksela nam kilka rozwiązań po pierwsze, to, o czym mówiłem wcześniej, czyli postępowanie przeciw naruszeniu kolejna skarga na Polski rząd do Trybunału sprawiedliwości, czyli na nieprzestrzeganie porządku europejskiego w tym zakresie Polska nie uznaje tych orzeczeń psuła, więc kolejne postępowanie przeciw naruszeniom do Sul to Polska mało obchodzi pani redaktor ja mówię to co zrobi Bruksela najpewniej ja mówię co może zrobić Polski rząd zastanawia się czy są skuteczne instrumenty no, więc to jest dla mnie czas temu prawnemu Oleksy Tori 2 następny ruch, jaki zrobił najpewniej komisja europejska to jest wniosek o zastosowanie sankcji finansowych za niewykonywanie wyroku Sułek i ten wniosek pójdzie do tegoż Trybunału sprawiedliwości i on może zarządzić karę na poziomie no bardzo wysoki 1 000 000EUR dziennie np. które Polski rząd będzie musiał zapłacić zapłaci, więc to będzie bardzo dotkliwa sankcja ciekaw jestem jak wytłumaczyć społeczeństwu Polski rząd, że musi, że wszyscy musimy płacić takie kwoty za nieprzestrzeganie wyroku Trybunału sprawiedliwości następny krok to jest nowy mechanizm fundusze za praworządność on już niedługo w ciągu następnych kilku miesięcy zostanie zbadany przez UE będziemy mieli wyrok jeśli coś powiedzieć mechanizm zgodny z traktatami to będzie mógł zacząć funkcjonować wówczas komisja może skierować do rady Unii Europejskiej wniosek o nałożenie kolejnych sankcji już na podstawie tego nowego rozporządzenia tego nowego mechanizmu za nieprzestrzeganie strukturalne praworządności będą kolejne ogromne kwoty Polska będzie tracić w wyniku nieprzestrzegania europejskiego porządku prawnego no jeszcze jest kapelą, czyli funduszu odbudowy jeszcze jest wciąż on nie zatwierdzony w piątek rada Unii Europejskiej miała się zająć zatwierdzeniem tego krajowego planu odbudowy jeśli okaże się, że Trybunał Julii Przyłębskiej w czwartej wyda takie orzeczenie, które wprost kwestionuje nasze naszą przynależność prawną możemy podzielić los Węgier Węgier, których Kate oni zostało zaakceptowane przynajmniej na razie musimy postawić kropkę panie mecenasie, więc ostatnie zdanie krótkie, a ja myślę, że to właśnie pokazuje, że skuteczność działań instytucji Unii Europejskiej w dłuższej perspektywie może okazać się no na tyle efektywna, że Polski rząd będzie musiał powiedzieć pas mecenas Michał Wawrykiewicz adwokat inicjatywa wolne sądy bardzo dziękuję panie mecenasie za rozmowę dziękuję bardzo, państwa zapraszam na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA