REKLAMA

Bal maskowy w Trybunale Konstytucyjnym

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-07-14 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM to jest kolejna część środowego poranka Radia TOK sam jest siódma 25 Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu panie profesorze może porozmawiamy o prawie sprawiedliwości zgoda zgoda to jak to jest z tym prawem, bo w konstytucji napisano w art. 8 konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej polskiej, a w art. Rozwiń » 9 Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa Międzynarodowego czy teraz właśnie rządzące mają wątpliwości jak rozumieć te zapisy konstytucji i myślę nikt nie ma kto poważnie traktuje konstytucję i zobowiązania Polski to Polski zawarte w umowach międzynarodowych ich nikt nie ma wątpliwości co do tego, że dzisiejsza rozprawa wczorajsza rozprawa dzisiejsza jutrzejsza panie wchodzimy w kółko bal maskowy, ale muzyka nie została napisana przez Verdiego i nie jest zastanawiam się, gdzie stoi tu PiS na jakiej szerokości geograficznej, kto stoi za pulpitem, bo tak naprawdę mamy do czynienia z grą, ale nie zabawą w udawane go do premier udaje, że przedstawia wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, który ma mieć jakąkolwiek wartość normatywną prawną Sejm udaje, że popiera ten wniosek wiedząc, jaką tak naprawdę niewiele, żeby prawnicy się modlić nie mieli tej świadomości, że to jest tylko pozór problemu prawnego to samo dotyczy prokuratora generalnego to samo dotyczy prezydenta to samo dotyczy Trybunału Konstytucyjnego wszyscy udają jedyny bez maski jest Rzecznik Praw Obywatelskich, który pokazuje, jaki jest istotny problem, a to nie jest problem, który ma rozwiązywać Trybunał Konstytucyjny, bo mamy pozory problemu konstytucyjnego, dlaczego mamy taką sytuację, która określa i dobrze określony jest przez jej i jedno z powiedzeń, a mianowicie ubrał się diabeł w formach i ogólnym nam, śledząc pani mu przecież o obronie konstytucji przecież pozornej w obronie konstytucji występują wszystkie konstytucyjne organy państwa, które od 5 lat naruszają konstytucję w związku z tym pytanie o prawo i pytania o sprawiedliwość trzeba widzieć w kontekście zmiany porządku konstytucyjnego bez zmiany konstytucji i ten wniosek i to orzeczenie będzie kolejnym rozdziałem, że zmianie porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej polskiej, ale może na wszelki wypadek panie profesorze proszę o to byśmy rozstrzygnęli jest nim jeśli można nie tylko tę sytuację, z którą obecnie zafundowała nam partia prawo sprawiedliwość premier napisał pozorne wniosek, a Trybunału Julii Przyłębskiej pozornie będzie w tej sprawie orzekał, ale czy rzeczywiście funkcjonuje jakaś wątpliwość, a Jeślinie to jaki jest z tym prawem w Polsce mamy konstytucję, ale należymy do Unii Europejskiej, która także przecież jako my, bo my jesteśmy częścią Unii Europejskiej ma prawa konstytucja jest nadrzędnym prawem jest najwyższym prawem i co do tego nikt nie ma wątpliwości nikt nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń nie ma nie ma 2 zdań w tej sprawie i Polskę obowiązują umowy międzynarodowe to umowy międzynarodowe te najpoważniejsze są ratyfikowane tzw. dużą ratyfikację, czyli musi być najpierw decyzja Sejmu, a następnie musi być ta decyzja ustawa ratyfikacyjna podpisane przez prezydenta i w trakcie prac parlamentarnych zawsze badana jest zgodność przepisów umowy międzynarodowej z konstytucją, jeżeli byłyby jakiekolwiek wątpliwości wtedy na etapie procesu certyfikacyjnego powinny być przedstawione te wątpliwości do rozstrzygnięcia i proszę zwrócić uwagę, że sprawa zgodności prawa europejskiego z konstytucją, bo już, o czym wielokrotnie mówiono na antenie pan Radia wielokrotnie dwukrotnie w istocie przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego haracz 2000 panie profesorze wróćmy do tej sprawy 20052010 roku Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie, a więc także z pana udziałem mierzył się z tym jak rozumiem dylematem czy wątpliwością co jest zgodne z polską konstytucją, a co nie i jaka jest relacja prawa wspólnotowego naszej Unii Europejskiej z naszą polską konstytucją tak było, ale tylko proszę poznaliśmy przypomnieć to był wnioskodawcą a kto przedstawił wątpliwości zarówno w 2005 jak i 2010 roku, a w lecie 2005 to była grupa posłów ligi polskich rodzin reprezentowana przez ówczesnego wicemarszałka Sejmu pana Klinowski ego, który niedługo potem został sędzią Trybunału Konstytucyjnego w 2010 roku głosował za orzeczeniem, że próby, że traktat z Lizbony jest zgodny z konstytucją, a drugim wnioskodawcą było podobnie jak w 2010 roku grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości 2005 roku była reprezentowana przez posła Antoniego Macierewicza, więc mamy pewną konsekwencję w kwestionowaniu przez partię rządzącą Polski i polskiego uczestnictwa Unii Europejskiej, ale wracam do rozstrzygnięć z 20052010 Trybunał stwierdził, że ustawa ratyfikacyjna, której częścią składową jest traktat akcesyjny jest zgodna z konstytucją i nie było żadnych wątpliwości Trybunału Konstytucyjnego podobnie jak nie było takich wątpliwości w 2010 roku Polska uznała także poprzez orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zgodność traktatów unijnych z polską konstytucją i i teraz jest rok 2020 pierwsze mamy orzeczenia, o których pan panie profesorze teraz wspominał, które przygotowywaliśmy 20052010 roku i Prezes Rady Ministrów w 2021 roku prosi Trybunał Konstytucyjny o ustalenie jak to jest z tym prawem Unii Europejskiej i wyższością nad konstytucją Rzeczypospolitej, skąd ten dylemat teraz skoro mamy orzeczenia, które pan panie profesorze przywołał, a dla bierze się stąd, że orzeczenia Trybunat współ, bo inaczej cały spór dotyczący niszczenia polskiej konstytucji przez konstytucyjne organy państwa w szczególności w zakresie wymiaru sprawiedliwości i niezawisłości sędziowskiej niezależności sędziów został już kilka lat temu przeniesiony z płaszczyzny politycznej na płaszczyznę prawną to oznaczą, że włączone zostały mechanizmy kontroli zgodności ustawodawstwa do formującego Polski wymiar sprawiedliwości zostały przesunięte na poziom rozstrzygnięć sądowych z PIT Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej w kilku orzeczeniach odniósł się, bo w sytuacji reformy wymiaru z reformy miał pewności w Polsce i władze polskie uznały nie hola nie może być tak, że Trybunał sprawiedliwości będzie wtrącał się wewnętrzne sprawy w Polskim my jesteśmy państwem suwerennym i nie pozwoli jej, żeby jacyś tam sędziowie w Luksemburgu stawali na przeszkodzie słusznym celom reformy wymiaru sprawiedliwości mogli w ten sposób zostały tworzony ten sztuczny problem Konstytucyjny, bo proszę zwrócić, jakim jest wniosek premiera do Trybunału Konstytucyjnego to proszę o zwrócenie uwagi jak sformułowanie jest wniosek Otóż wniosek mówi o tym, że art. 1 konstytucji traktatu Unii Europejskiej, czyli ustanawiających Unię i wniosków z artykułem w czwartym, czyli zasadą lojalnej współpracy w te 2 artykuły są niezgodne z przepisami polskiej konstytucji w zakresie w jakim one uprawniają lub zobowiązują organ stosujący prawo do odstąpienia od stosowania konstytucji no przecież to jest Trybunał Julii Przyłębskiej potwierdzi możemy domniemywać, że tak się stanie i uzna, że to pytanie Prezesa Rady Ministrów było zasadne stwierdził, że ta i nazwie tę wyższość konstytucji to jaki jesteś w jakim jesteśmy w stanie prawnym jeśli w ogóle to jest stan prawny w to jesteśmy w takiej sytuacji, w której po pierwsze, będzie nastąpi prawna bezskuteczność orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego bo, bo co niby orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma być elementem zobowiązań o obowiązującej wykładni przepisów traktatu już dla również jak rozumiem dla innych państw dla organów dla Trybunału sprawiedliwości no absolutne bądź po drugie w tym nic nastąpić nie stosowalności tego orzeczenia w sferze prawa unijnego i to będzie też oznaczało w konsekwencji, że Polska będzie wyłączona ze współpracy sądowej, bo no, bo żaden poważny partner umowy, a traktat jest umową żaden poważny tarczy armia umowy nie będzie godził się na realizowanie treści tej mogą być, jeżeli inny partnerzy umowy nie dotrzymuje no, czyli panie profesorze my nie mamy do czynienia z jakimś symbolicznym potencjalnie rozstrzygnięciem tylko rozstrzygnięciem, które pogłębia chaos prawny po tym, chaosie mówiliśmy od 5 lat każdy, kto uważnie my się przyglądał temu co dzieje się w zakresie polskiej konstytucji polskiego systemu prawa mówił o tym będzie narastał chaos i mamy kolejny etap tego chaosu, ale co więcej to nie tylko kwestia chaosu to jest również pozycjonowanie się sytuacji, w której 2 pociągi 1EURpejski drugi Polski i zaczynają jechać na 1 torze, ale naprzeciwko siebie i może dosyć łatwo dojść do dramatycznej kolizji na razie są to sygnały, że pociąg polskiej rozpędził się bardzo mocno i prze do do kolizji i i pytanie jest innego rodzaju pewnie na to pytanie bardziej oczywisty sposób bardziej właśnie kompetencje pani profesor chyba, która będzie za chwilę pytani o reakcję organów Unii i o ochronę zatem zmiany Unii już mają, a za późno i trochę za za słabo pełną świadomość tego, że sprawa Polski nie jest sprawą Polski jest sprawą Unii Europejskiej i że kazus Polski jest takim takim przypadkiem, który jest papierkiem lakmusowym dla dalszego funkcjonowania Unii Europejskiej jako wspólna czeka, czyli panie profesorze pana opinii my wcale nie decydujemy w tej chwili o tym czy być tak w połowie Unii Europejskiej Unii Europejskiej tak trochę być tak trochę nie być, chociaż być tylko, że być może fundamentalnie przez nas będzie musiała zmienić się europejska zacieśniając swoją współpracę, eliminując tych, którzy do współpracy nie chcą dostosować to jest warunek procesu integracji europejskiej, który to warunek od początku trwania wszystkich, którzy z kim państwo, które są członkami Unii Europejskiej, ale dopiero przypadek Polski przypadek Węgier pokazał, że może następować rezerwacja rozumienia porządku prawnego unijne proszę tylko jedno, a 1 odpowiedź czy to co ułatwili to proszę tylko bardzo krótką odpowiedź czy to co w tej chwili się odbywa i będzie kontynuowany w budynku Trybunału Konstytucyjnego to jest rzeczywiście fundamentalna sprawa dla polskiej praworządności trwałości Polski Unii Europejskiej w pana opinii to jest jeden z fundamentalnych elementów składowych porządku konstytucyjnego państwa i udziału Polski w unii europejskiej jest tylko w moim odczuciu tylko jednym z kolejnych kroków wyjścia Polski Unii Europejskiej pan prof. Mirosław Wyrzykowski sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku był gościem tej części poranka Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - MACIEJ GŁOGOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA