REKLAMA

Wola polityczna jest, działań – brak. Od 20 lat nie powstał w Polsce nowy Park Narodowy

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-07-14 10:00
Prowadzący:
Czas trwania:
38:02 min.
Udostępnij:

Czy w Polsce powinny powstać nowe Parki Narodowe? Dlaczego to tak ważna forma ochrony przyrody? Gośćmi programu byli Krzysztof Cibor z Greenpeace oraz Radosław Ślusarczyk z Pracowni na Rzecz wszystkich Istot.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przedpołudnie Radia TOK FM w środę 14lipca dochodzi godzina dziesiąta 7 dzisiejszy program przygotowała czuwa nad nim Karolina Kaczyńska realizuje Kamil Wróblewski ja się nazywa Filipka kurz skłaniamy się państwo Nisko i będziemy państwem do godziny 1140 są z nami teraz Krzysztof Cibor Greenpeace Polska dzień dobry dzień dobry i Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot dzień dobry dzień dobry państwu dzień dobry panu i będziemy rozmawiać wokół Rozwiń » okrągłej rocznicy rocznicy utworzenia parku Narodowego ujście Warty w Lubuskiem w okolicach Kostrzyna nad Odrą powiaty gorzowski Męciński ten park został utworzony 1lipca 2001 roku 20 lat temu by chronić ważne ostoje ptaków wodnych błotnych derkacza bączka żurawia ponad 200 gatunków ptaków populacja wielu z nich systematycznie się na świecie zmniejsza to jest jeden z 23 parków narodowych w Polsce i ostatni, który został utworzony tak długiego okresu, w którym park Narodowy nie został utworzony 20 lat i pewnie jeszcze więcej nie było jeszcze w powojennej Polsce co się stało pozostałe rejony Polski są tak zwyczajne, że nie ma czego chronić Krzysztof Cibor oczywiście nie jest cały czas mnóstwo miejsc, które takiej ochrony wymagają chociażby Puszczy Białowieskiej, która w dalszym ciągu mimo postulatów naukowców społeczeństwa, a jest chronione jako park Narodowy tylko na obszarze kilkunastu procent, ale takich miejsc w Polsce jest więcej, a co ważniejsze chodzi nie tylko o to, aby zmienić podejście do tych szczególnie cennych przyrodniczo miejsca również, aby dać dzikiej przyrodzie więcej miejsca przestać się panoszyć ustąpić tak aby, aby miejsca, które zajęliśmy w ciągu kilkudziesięciu kilkudziesięciu lat, a też mogły się ponownie zaliczyć, dlatego że, a nie tylko parki narodowe w Polsce od dawna nie powstają, ale również się one zajmują bardzo niewielki obszar powierzchni naszego kraju i to jest również niedobra sytuacja dzika przyroda zdecydowanie powinna mieć więcej przestrzeni około 1% terytorium Polski zajmują w tym momencie parki narodowe Radosław Ślusarczyk czy jest tutaj coś się do dodania ja może dodałbym odwrócił bym to pytanie to jest smutna prawda o tym, że państwo polskie kompletnie nie poradziło sobie z ochroną przyrody w Polsce w tym tworzeniem parków narodowych ja powiem, że miejsce unikatowe jedyne takie w Polsce, jakim jest lasy Pogórza Pogórza przemyskiego, czyli teren pomiędzy nizinami górami to jest Pogórze takie Pogórze niezagospodarowane pełni w pełni dzikie my to właśnie rejon projektowanego Turnickiego parku Narodowego, które dokumentacja dawno naukowe do utworzenia tego parku była w 1993 roku gotowa na biurko ministra środowiska wtedy 30 lat temu Daria 1953 mamy 2001 rok także po prostu i od tego czasu ten teren został systemowo zdegradowany po prostu przez działalność instytucji lasów państwowych i to jest miejsce do tej pory jeszcze bardzo unikatowe i pomimo tego, że naukowcy przyrodnicy powiedzieli wszystko na ten temat, dlaczego warto chronić nie ma kompletnie woli by ten teren ochronić i takich miejsc w Polsce jak Mazury też unikatowy element przy tej czy poszerzenie Puszcza, którym tutaj kolega z PiS mówił to są LM to są te miejsca, które my nie potrzebujemy więcej wiedzy na ten temat już jako społeczeństwo jako naukowcy mamy tę wiedzę by chronić miejsca my potrzebujemy dobrego systemu ich chęci politycznej i chęci też, bo społeczna chęć jest, bo bardzo wielu ludzi mówi o tym, że potrzebuje parków narodowych to co nawet badania prowadzone przez tu kolegę z naszej Greenpeace nie będę zabierał miejsca, ale chodzi o to że, że po prostu nie ma dobrego systemu, a inaczej mówiąc ten system, który w Polsce jest jest tak stworzony, że uniemożliwia tworzenie parków narodowych do tego tematu takiego przebudzenia jeśli chodzi o sprawy klimatu, a także przyrody w Polsce i wątków społecznych jeszcze chciałbym przejść później, ale na razie jeszcze skupmy się na tej działalności lasów państwowych, bo to jest korporacja jeśli mogę użyć tego słowa instytucja, która jawi się jako niesamowicie władna i wbrew nazwie lasy trochę blokująca właśnie rozwój i ochronę dzikiej przyrody z czego się bierze, dlaczego te wpływy są tak strasznie duże no, że jako korporacja lasy państwowe zarządza naszym wspólnym dobrem w imieniu skarbu państwa państwa zajmuje się 14 powierzchni naszego kraju, bo po tyle mniej więcej kraju jest pokryte lasami, które należą właśnie do skarbu państwa, a zatrudnia pan 20 000 osób, ale całej w całej Polsce dysponuje gigantycznymi pieniędzmi, które w zdecydowanej większości pochodzą z eksploatacji właśnie tego naszego wspólnego dobra, czyli naszej przyrody naszych lasów i dysponuje tymi pieniędzmi w sposób tak naprawdę bardzo niezależny od tego w jaki sposób kobieta wobec wymyśli kierownictwo lasów państwowych, a w związku, z czym szczególnie w takich miejscach mina odległych od dużych ośrodków ośrodków miejskich etno w takich miejscach gdzie, gdzie np. no właśnie przemysł drzewny jest jest źródłem utrzymania dużej części spore społeczności dla tych duża władza nie tylko ekonomiczne, ale również, ale również polityczne tak naprawdę, a przedstawiciele lasów państwowych zasiadają w samorządach lasy państwowe, a kupują tak naprawdę poparcie wśród samorządów, budując tam drogi czy inną inną infrastrukturę w kwestii powołania takie sformułowanie Drodzy Państwo państwo w i rzeczywiście tak, bo lasy państwowe kierownictwa lasów państwowych często mówi no to nie od nas zależy, kiedy kilka, kiedy byliśmy w Puszczy Białowieskiej mówiliśmy cała Puszcza powinna być parkiem Narodowym tak chce zdecydowana większość społeczeństwa tak tak postulują naukowcy teraz państwo mówiono to nie jest tak, że to jest, że to jest, że nasza decyzja decyzję podejmuje minister minister odpowiedzialny za sprawy środowiska, a my nie możemy tutaj nic w tym zrobić oczywiście nieprawdą, dlatego że decyzję o tym gdzie ma postać aktor rzeczywiście podejmuje minister, ale m.in. musi wsłuchać się zdanie samorządów, bo tak działa obecnie ustawa o ochronie przyrody obowiązujące w naszym w naszym kraju i w tych samorządach właśnie dosyć dużą zdecydowanie nad reprezentacją dysponują przedstawiciele lasów państwowych zdecydowanie łatwo jest przekonać, że takiemu samorządowi będzie się żyło lepiej w momencie, w którym teraz będzie wycinany sprzedawane niż w momencie, który będzie odpowiednio chroniony co jak pokazują dane, na które chociażby powoływała kilka dni temu wiceminister środowiska pani Małgorzata Golińska nie jest prawdą dlatego żona na komisji sejmowej mówiła o tym, że gminy parkowe powiaty parkowe mają większe dochody niższe niższe sąsiadujące z nimi nie chcieli się po prostu eksploatuje eksploatuje środę, czyli a, czyli no tutaj ta manipulacja jest dosyć duża i ona jest o to, aby utrzymać tę władzę te gigantyczne pieniądze te też sytuację, w której jesteśmy, która jest dobra dla polskiej grupy kierownictwa lasów państwowych na tym zdecydowanie jest szkodliwa dla całego społeczeństwa dla naszej przyrody Radosław Ślusarczyk myślę, że będziemy tutaj coś do dodania pracowni na rzecz wszystkich istot, dlatego że pracownia przygotowała jakiś czas temu raport o gospodarce leśnej w Polsce jest raport, który jak się śledzi doniesienia aktywistów lokalnych dziennikarzy i to co mówi pan Krzysztof Cibor nie jest zaskoczeniem co nie znaczy, że nie jest niepokojące est przede wszystkim bardzo niepokojące i nasz raport ma swoje lasy bez kontroli tak naprawdę pokazuje trochę systemowe elementy, które wymykają się spod jakiejkolwiek kontroli instytucjonalnej państwa, czyli w ustawie mamy zapisane, że minister odpowie kieruje i no nadzoruje lasy państwowe w praktyce to właściwie nie istnieje teraz taki pierwszy sygnał był wtedy, kiedy Najwyższa Izba Kontroli 2015 roku pokazała, że nie ma nadzoru instytucjonalnego nad lasami państwowymi pieniądze w dużej ilości nie idą na ochronę przyrody i odtwarzania środowiska, czyli lasu tylko idą na na pensje idą na wewnętrzne struktury utrzymanie tej struktury co gorsza są właśnie wydawanym na różne inne działa na działania, które tak naprawdę nic ochroną przyrody, które w statucie lasów państwowych i z gospodarką leśną nie mają nic wspólnego to jest niepokojące to co my mówiliśmy w raporcie pokazaliśmy to pokazaliśmy w ogóle patologie, bo tak muszę to nazwa jest dosyć twarde słowo, ale tak jest w ogóle prowadzenia prac leśnych bez planów urządzania lasów i nakazał tutaj musimy niestety postawić wielu kropek, ponieważ zbliża 6020 informacja Radia TOK FM do tych patologii wrócimy za kilka minut są z nami Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot Krzysztof Cibor Greenpeace za kilka minut po informacjach wracamy dziesiąta 25 przed mikrofonem Filipka kurz jeszcze raz dzień dobry państwu są z nami dalej Krzysztof Cibor Greenpeace Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot jeszcze raz dzień dobre drinki dobry zarzuciliśmy rozmowy na wnioskach z raportu pracowni na rzecz wszystkich istot o gospodarce leśnej w Polsce, za którą odpowiedzialne są lasy państwowe Radosław Ślusarczyk mówił o tym, że mamy do czynienia z patologiami, jakimi patologiami, więc przede wszystkim, jeżeli chodzi o patologię to dla nas jest było dużym zaskoczeniem mimo tego, że widzimy śledzimy co się dzieje w lasach jak bardzo mocno eksploatowane, że 2 000 000m³ kilku nadleśnictw zostało wycięte bez tzw. planów urządzania lasu, czyli tak naprawdę bez jakiejkolwiek kontroli organów ochrony środowiska jak regionalna dyrekcja bez kontroli społecznej i bez jakichkolwiek badań na podstawie bardzo wadliwych przepisów czy bardzo wadliwego podstawy prawnej, czyli na podstawie właściwie zarządzenia wewnętrznego zarządzenia korporacji jakiem korporacje są lasy państwowe ja muszę jeszcze przepraszam, bo słyszę te 2 000 000m³ wyobrażam sobie jakieś ogromne połacie, które zostały spustoszone i jak to było nikt tego jest około 10% taka jest około 10% pozyskania rocznego w Polsce w drodze jest ważne w tym to to jest to, że prace były prowadzone na obszarach natura 2000 na siedliska czy drzewostanach bardzo cennych tak jak drzewostany ponad stuletnia i i to było to było ten materiał został nawet wystawiony pozyskany w ramach tych naszych prac doszliśmy tego na takich specjalnych aukcjach drze bardzo cennych, czyli kupujemy metra sześciennego tylko kupujemy konkretnie dane drzewo, bo one ma bardzo duże rozmiary i to było np. sprzedawane modrzewie dęby i takie aukcje co jakiś czas lasy państwowe organizują i to jest drzewo dla koneserów tzw. bardzo drogie, więc pokazaliśmy pewną szarą strefę nieduże tak powiedział wcześniej nie mamy tego wpływu na lasy państwowe na działalność lasy państwowe pod kątem instytucjonalnym tak teraz lasy państwowe otworzyły nową ścieżkę funkcjonowania, która jest dla nas ogromnym zaskoczeniem jest wbrew prawu europejskiemu nie tylko przypomnę, że Polska, a przy ma ogromny problem i za chwilę będziemy dyskutować o europejskim Trybunale sprawiedliwości o tym jakie prowadzona gospodarka Leśna bez prawa do sądów bez możliwości realnego wpływu bez realnej ochrony przyrody to mówią o tym dyrektywy Polska tego nie zapewnia jeszcze pokazaliśmy jeszcze większą jeszcze większy problem, że tak naprawdę to kto jest pozyskanie zupełnie bym powiedział w cudzysłowie na wariata bez podstawowego dokumentu, jakim jest plan urządzania lasu to jest zaskakujące zaś zawsze leśnicy zasłaniali się my mamy plan urządzania lasu to dziesięcioletni plan my tutaj sadzimy wg tego planu to wycinamy tutaj prowadzimy takie zabiegi tu inne i oni Święty dla nas i wszystkim wmawiano, że te święta księga leśników i tylko wg tego planu pracujemy, a my pokazujemy, że 2 000 000m³ jest wycięte w ogóle poza tym planem i tak naprawdę jest dziś w szarej strefie rozpłynęło się nigdy nie jest księgowany nigdzie nie jest, a pomniejszane np. pozyska w planach urządzania lasu, które później funkcjonują przez 10 lat i to jest istotne, bo tak naprawdę dotyka to bardzo cennych terenów Puszczę Świętokrzyską Puszczy Boreckiej takie miejsca, które takie nadleśnictwa, które naprawdę są cenne i przynosi lasom państwowym ogromne zyski i to nie nie ma nie ma łatwego życia przyroda w Polsce rzeczywiście wynika z tekstów i z tego raportu, ale wróćmy jednak troszkę jednak do do tematu parków narodowych, dlatego że tam w pierwszej części rozmowy poruszyliśmy kilka ciekawych wątków jeden z nich związany był z opinią publiczną, która coraz częściej wskazuje, że kwestie klimatu, ale przyrodę to są kwestie, na które Polacy zwracają coraz baczniejszą uwagę czy, więc gdzieś, chociaż politycznie nie opłacałoby się włodarzom pomyśleć powiedzieć zaproponować w swoich kampaniach utworzenia nowych parków narodowych są jakieś pomysły polityków, żeby to zrobić Krzysztof Cibor Ależ takich pomysłów jest mnóstwo tylko, że problem polega na tym, że od pomysłu trzeba jeszcze przejść to do wykonania ostatnią ostatnim przykładem na to że, że politycy widział zainteresowanie jest Polski ład ogłoszony przez prawo sprawiedliwość w Polskim ładzie jest literalnie napisane za parki narodowe są najwyższą formą ochrony naszego wspólnego dziedzictwa Przyrodniczego, a my to wspólne dziedzictwo chcemy chronić powinniśmy chronić w związku z tym będą tworzone nowe nowe parki narodowe tak tak taki zapis mamy w w tym gigantycznym programie, jakim jest Polski ład natomiast no, żeby się stało to tu potrzebna jest Wola polityczna, która już kolega z pracowni mówi, a tej woli politycznej niestety brakuje resztą nie tylko temu rządowi tak, bo jeżeli, jeżeli mówimy o tym, że rzecz od 20 lat nie powstało ani powstał park Narodowy w Polsce żaden nowy zostały zostały delikatnie pomniejszone bardzo niewielkim stopniu pomniejszone o 23, a i i to to znaczy to jest problem, który w których, które oczyszczenie nie dotyczy tylko obecnej koalicji rządzącej, ale również poprzednich poprzednich rządów my z pracownią UEFA ogólnopolskiej bazie mamy taką z wieloma innymi organizacjami zbieraliśmy podpisy już prawie 10 lat temu zbieraliśmy podpisy pod taką Obywatelską inicjatywą oddajcie parki narodowi, a 205 000 ludzi ponad podpisało się w całej Polsce chciało aby, aby dokonać zmian wprawie takie, które ułatwią odblokują tworzenie parków, a i i ta inicjatywa została przekazana docentem świadczeniu zajął już nawet czytał jakiś tam pierwszym czytaniu oraz 2, ale tak długo musiało zajmowali się tym wszystkim, że w końcu kadencja się zmieniła projekt trafił do szuflady nikt go nikt nie widzi Lech Kaczyński, kiedy był prezydentem Rzeczypospolitej powołał zespół, który zespół naukowców i który stworzył konkretne projekty ustaw w jaki sposób cała Puszcza Białowieska mogłaby zostać stać parkiem Narodowym i w jaki sposób zrobić tak, aby społeczność lokalna mogła korzystać, aby wspierać społeczność lokalną w tym, że pomaga chronić nasze wspólne dziedzictwo no i dom to była konkretna ustawa tak krytykują po prostu trzeba przeprowadzić przez Sejm i mamy i mamy mamy park Narodowy Puszczy Białowieskiej, a minister dostał podziękował schował do szuflady nie ma śladu pani nie ma śladu i jakby to jest szokujące, że jesteśmy żyjemy w kraju, w którym łatwiej jest stworzyć nową kopalnię odkrywkową, która niszczy społeczność lokalną która, która szkodzi zdrowiu, która niszczy klimat, która nie zostały zwiększa któregoś z tych parków narodowych tak naprawdę rzadko jest większa od od od tych naszych mikroskopijnych Charków narodowych często i można zrobić a, a parki narodowe zawsze jest jakiś problem i i oczywiście na sztandarach można zapisywać tak chcemy chcemy chronić przyrodę go potrzebujemy konkretów tylko retusz konkretów cały czas nie mamy i cały czas tak jak tak jak Radosław Ślusarczyk powiedział te miejsca, które mogłyby być chronione, które powinny być chronione dla dobra nas ludzi dla dobra przyrody dla dobra klimatu one są eksploatowane niszczone często właśnie w sposób, który wyjął Jana i staramy się w sposób, który wymyka się nawet nasze państwo państwo regulacją to jest skandal który, który trwa wiele wiele lat skandal, który po prostu musimy już zakończyć pojawiał się, że tak słucham zakłady dopowiedzieć po zapytał panu o to tutaj padło Polski zielony ład padło to, że wpisujemy sobie na sztandary będziemy tworzyć bardzo opisywać po prostu państwo rządzący zróbcie to po to, wpisywać, ale my widzimy rzecz zupełnie odwrotną, bo teraz właśnie pomniejszamy o bardzo cenny teren przyrodniczy o serce świętokrzyskiego parku Narodowego właśnie narty miał być 5ha w wielkich protestach będzie 3ha wójta do wyłączenia z parku Narodowego, więc piszemy jedno robimy drugi nie rozumiem takiej sytuacji, gdy ministerstwo mówi, że park Narodowy w tam na tym terenie utracił swoje ba walory przyrodnicze są ekspertyzy niezależne, które potwierdzają wybitną wartość przyrodniczą tego miejsca i po prostu żyjemy w państwie absurdu, bo komisja od nas czegoś wymagała, więc napiszmy to, żeby dobrze się czytało to urzędnikom brukselskim, żeby pasowało do pewnych takich ramek, które zostały stworzone com w porze na poziomie komisji europejskiej, ale nie ma żadnego znaczenia realnego bo, ale realne jest to, że właśnie procedowane rozporządzenie, które przez, które jest cały czas na stole o zmniejszeniu świętokrzyskiego partnerowi oczywiście władza powie nam nie my nie chcemy zmniejszenia, bo chcemy zwiększenia, o ile hektarów parku Narodowym lasu, który po prostu przeciętny, ale wyłączymy tym samym kilka hektarów serca świętokrzyskiego parku Narodowego jego najcenniejszego miejsca i tu możemy ponownie nie zostawić postawić kropkę zawiesić rozmowę za kilka minut wracamy Krzysztof Cibor Greenpeace i Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot są z nami zbliża 6040 dziesiąta 43 przedpołudnie Radia TOK FM przy mikrofonie Filipka kurz są z nami cały czas Krzysztof Cibor Greenpeace i Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot o tym jak hasła w programach wyborczych w Polskim ładzie nic nie znaczą rozmawialiśmy przed informacjami właśnie w kontekście parków narodowych ich tworzenia się raczej nie tworzenia, ale do jednego z tych haseł chciałbym wrócić, bo pewne rzeczy chyba sobie jeszcze w tej rozmowie nie doprecyzowaliśmy to hasło brzmi park Narodowy to najwyższa forma ochronę ochrony przyrody no to jeszcze wyjaśnimy, dlaczego ta formuła jest tak ważna dla ochrony przyrody co się w parku Narodowym dzieje co się dziać nie może Krzysztof Cibor halo halo przesiadł się pan teraz słyszę tak proszę o czasie park Narodowy jest przede wszystkim założenia taki, jakim sposobem ochrony, który to o obejmuje dosyć duży obszar wiemy z polskiej z polskich statystyk, że ten duży obszar to czasami jest mniej właśnie niż do kopalni Turowie 20 parę kilometrów kwadratowych ma odejść ojca, ale my, ale w dalszym ciągu, ale w dalszym ciągu, ale też budżet to duże dosyć duże duże obszary obszary, w których są solą miejsca znowu stosunkowo duża w porównaniu do takich kamerek hektarowy rezerwat, które się zdarzają czasami więcej w innych mieszkańcy taką chęć gospodarczych lasach w miejscach które, które są objęte ochroną ścisłą taką, która po prostu umożliwia przyrodzie funkcjonowanie na własnych własnych zasadach oczywiście różnie wygląda w różnych parkach, dlatego że są takie parki które, które nie są parkami leśnym jak jak wspomniałem jak Puszcza Białowieska, gdzie rzeczywiście ten rezerwat ścisły to jest rezerwat, którym mamy możliwość obserwowania lasu naturalnego litewskich protestów, które wraz z naturalnym są są związane ale, ale są też takie parki, których w, których potrzebna jest interwencja człowieka np. łąkowe czy czy czy, a mokradła w Siedliskach, na których na, których nie tak jak bierze na gdyńskim parku, gdzie gdzie, a kosi się kosi się tam roślinność, która na tych na tych bagnach się rośnie po to, aby właśnie zachować się zachować to siedlisko to różnie wygląda szczególnie w parkach, ale zawsze ta ten ten ta ochrona przynajmniej teoretycznie jest nastawione na to, abyśmy mogli zachować ekosystem jak najmniej naruszonym stanie ekosystem taki sposób, który po prostu, które tak jak z tym, który mógłby tam funkcjonować wówczas gdybyśmy, gdybyśmy się tutaj nie pojawili się po prostu podlega własnym własnym procesem jest szalenie istotne z tego względu, że globalnie my tej dzikiej przyrodzie zostawiamy coraz mniej miejsca człowiek jest wyjątkowo ekspansywny gatunkiem i te dziesięciolecia naszego takiego kierowania na nas na rozwój gospodarczy lata gromadzi coraz więcej, więc eksploatować sprawiły że, że doprowadzić do sytuacji, w której jest coraz mniej gatunków roślin zwierząt żyjących dziko naukowcy mówią nawet to w szóstym wymieraniu a jakby od dużo radości biologicznej zależy również nasze nasze życie nasza przyszłość w związku z tym nie jest także my chronimy ten kawałek lądu kawałek terenu pod, dlatego że nic ładny, że ktoś może tam bilety kasować na wejściu i ochronimy dlatego, że to jest niezbędne dla naszej przyszłości, czyli to nie jest cała inwestycja w nas tak naprawdę ja może tylko dopowiem, że są badania naukowe, które cały czas rozwijają, które widzą korelację między dziką przyrodą lub jej brakiem czyli, jeżeli mamy mniej dzikiej przyrody mamy więcej patogenu patogenu różnych w tym koronowirusa, czyli kryzys bioróżnorodności będzie kryzysem, który dotknie już dotyka ludzi IT tak te powiązania są bardzo ścisłe jest kilka prac naukowych, który realnie o tym mówi, więc trochę jest tak, że przez wiele lat rozwoju cywilizacji patrzyliśmy na przyrodę jako element surowcowe, czyli chcieliśmy pozyskiwać przetwarzać, a teraz dochodzimy do pewnego do pewnej zmiany, gdzie widzimy to przyrody jako element związany z naszym zdrowiem fizycznym, ale też naszym zdrowiem psychicznym las jest elementem czy park Narodowy czy miejsce do wypoczynku czy po wypoczynku jest kraj staje się bardzo ważnym elementem równowagi w naszym życiu to jest istotne, ale to co jeszcze jest ważne do powiedzenia, że chodzi o parki narodowe to z partii narodowej są były tworzone najwięcej w latach właściwie z czasów komuny tak naprawdę, a i tam naukowcy obejmowani ochroną pewne zbiorowiska czy pewne miejsca, które były unikatowe i to co ja wspomniałem na początku naszej audycji, że toruński park Narodowy właśnie takim unikatowym miejscem, czyli miejscem Pogórza, którego w Polsce nie chronimy, ale takich miejsc Pogórza lasów naturalnych cechach właśnie lasów Pogórza nie mamy, bo ta eksploatacja spowodowała rozwój miast, że w Beskidach na miejsca Pogórza są po prostu miasta wioski i jest cała infrastruktura tam jeszcze ten teren się zachował Biebrza no unikatowe torfowiska czy tereny wodne błotne Tatry unikatowe go no wysokie Tatry tak, czyli tutaj turnie SN z kozicami ze stekami Puszcza Białowieska naturalny las nizinny i te wszystkie parki narodowe, które są w Polsce te miejsca, które są wskazywane w tych parkach, które nie jeszcze nie powstały to są miejsca unikatowe, gdzie jeszcze w miarę postępu cywilizacji ta przyroda się obroniła albo były okoliczności, które pozwoliły, że te procesy naturalne wciąż jeszcze tam funkcjonują to jest warte ochrony więc, jakby te parki narodowe tworzymy dla przyrody dla nas, ale o tym, o czym mówiliśmy w tej audycji sam wzrost gospodarczy to Pani Minister Wolińska mówiła w terenach, które są wokół parków narodowych dla lokalnej społeczności jest dużo dużo większe porównajmy sobie miejscowość Białowieża do miejscowości, które są na Pogórzu przemyskim tam rozwój turystyki Białowieży jest ogromny usług turystycznych jest ogromny, ale miejsce mega wyjątkowe tak jak Pogórze przemyskie i miejscowość Bircza no proszę pojechać kilka agroturystyka i tu się okazuje, że rozwój lokalnej społeczności będzie związany z miejscami takimi miejscami przyrodniczo cennymi, bo światowa turystyka nastawia się na chęć odwiedzenia to są też twarde badania chęć odwiedzenia miejsc, które są unikatowe, które są bardzo cenne co zresztą też na marginesie może być zagrożeniem to jest nasza rola jak tutaj stymulować ten ruch turystyczny, ale po to jedziemy zobaczyć piramidę Egiptu, że nigdzie indziej nie zobaczymy modernizujących żyją okazania tak, że nigdy nie zobaczymy tego miejsca podejdziemy Tatry wchodzimy na kościele czy idziemy te Orlą Percią, bo nigdzie indziej nie pójdziemy taką ścieżką to jest unikatowe musimy sobie zdać sprawę, że właśnie w takich miejscach Mazury, gdzie teraz będzie przechodziła zamiast parku Narodowego, gdzie mieli drogę z 16 będzie cięła nasze Mazury, więc to jest myślenie zupełnie odwrotne od oczekiwań społecznych i o którym mówiliśmy i od trwałego interesu lokalnych ludzi regularnie proszę porównać tak proszę kończyć mówi proszę porównać i zobaczmy jak i czym zostawimy teraz ludzi na Mazurach jak przez środek Mazur przeprowadzimy drogę z 16 regionów z badań wynika, że po prostu ludzie stracą swoje dochody zniszczymy to miejsce, więc żaden park Narodowy tam powstanie, a alternatywa dla drogi tranzytowej istnieje nie musisz przez Mazury przeprasza takie taka sprawa wychodzimy wychodzimy z tych parków narodowych zajmujemy się wieloma różnymi aspektami wokół tych parków narodowych co zresztą naocznie jak bardzo przyroda jest związana generalnie życie na wielu poziomach to już na samym końcu mamy dosłownie kilka minut chciałbym wrócić do sprawy projektu prywatyzacji lasów tak naprawdę każdy świeża sprawa rząd przyjął ją w tym tygodniu ten projekt, wokół którego jakiś czas temu był ogromny szum i ogromny społeczny sprzeciw, a mimo to władze zdecydowały się wprowadzić te założenia sprzed kilku lat w życie sprzedał się pana Krzysztofa Ścibora i jakby jakby skomentował założenia tego projektu również w kontekście tego, że wydaje mi się, że jeśli ten projekt wejdzie w życie w obecnej formie to szansa na utworzenie kolejnych parków narodowych też będą się drastycznie zmniejszać to dobrze pan wspomina o tym projekcie to pokazuje po prostu, jakie są priorytety władzy okazuje się, że od 20 lat nie jesteśmy w stanie zrobić z tym, że powstawały nowe parki ministrowie minister klimatu środowiska mówią no chcielibyśmy chciałybyśmy też trudne do społeczności lokalne koniecznie chciała w tym będzie to tworzyć nie takie łatwe już za bardzo gdzie warto się w ciągu 20 lat, po czym przychodzi jakiś biznes będą do rządu mówi Słuchajcie chciałbym postawić fabrykę ani za bardzo mało, gdzie może też ludzie buntują, ale mu dobra stary spoko załatwimy tą specjalną ustawą, którą przepchnie w absurdalnym tempie, bo ta ustawa w tej pan mówił pojawiła się w wykazie prac rządu w piątek we wtorek rząd już określoną i skierował do Sejmu poczuł dopiero zobaczyliśmy projekt nie może konsultacji społecznych nie było żadnych uzgodnień międzyresortowych nie było nie było żadnego żadnego namysłu nad tym co tam jest tam się dzieje to jest ustawa, która rzeczywiście sprawia, że będzie teraz łatwo wziąć kawałek lasu, a i zamienić go jakieś nieużytki porcjowane w całym kraju budżet tego kawałka lasu w tym kawałku lasu po prostu wyciąć drzewa zrobić plac budowy i postawić i postawić fabrykę fabrykę, która być może będzie będzie uciążliwe dla społeczności lokalnej być może będzie na pewno będzie uciążliwe dla dla przyrody ale jakby tam stała się tym zajmuje, bo sprawa jest sprawa jest racjonalne i wyjęcie lasu z lasom państwowym i powiedzenie teraz wycinamy drzewa wycinają drzewa i rodziny fabrykę jak się okazuje zajmuje 3 dni robocze wyjęcie tego lasu i utworzenie tam parku jest niemożliwe, bo ciągle całością coś to jest niestety odpowiedzialność rządzących za za konstytucyjna odpowiedzialność za nasze wspólne przyrodnicze dziedzictwo pytamy proszę nie wywiązują nie wywiązują się ci rządzący poprzedni rządzący odpowiedzialnych za to, aby taki sposób rozmawiać ze społecznościami, aby znaleźć rozwiązania takie, aby te parki mogły powstawać nie były karami narodowymi tak jak mówię taki malutki po prostu kawałkami gdzie, gdzie czy też ten dzięki dzikiej przyrody Ghana byłaby większa by było więcej, aby zmienili po prostu nasze podejście do przodu przestali traktować jako jako zasób jako surowiec zaczęli traktować jako taki pan powiedział inwestycję w przyszłości inwestycja, której zależy życie naszych dzieci oby tylko może opowiem 1 rzecz o parkach narodowych bo, żeby państwo nie zostali po wysłuchaniu tradycję i w takim momencie, że lokalna społeczność nie chce parków narodowych w Puszczy Białowieskiej są lokalsi przeciwko wycince bez grupa osób, która mieszka od lat w Puszczy Białowieskiej sprzeciwiała się wycinką za czasów ministra szyszki drastycznym, bo wiedziała, że traci po prostu coś co inne dochody i oni to jest społeczność lokalna, która jest mówi jednoznacznie, że chce poszerzenia parku na terenie całej Puszczy Białowieskiej, bo ci ludzie nie tylko żyją w Białowieży, ale też w innych miastach miasteczkach wokół Puszczy widzą jak bardzo duży problem rozwoju, że biało wieży jako miejscowość świetnie się rozwija, ale już inne miejscowości obok trochę gorzej już nie mają, bo tam nie ma parku Narodowego tam do tego parku Narodowego nie dochodzi nasze miasto nie do nie styka się z parkiem Narodowym, ale styka się z puszczą Białowieską i to są ludzie, którzy żyją tam, które prowadzą biznesy, którzy prowadzą turystyki, które prowadzą wypożyczalnie rowerów wiele innych usług dla turystów i żyją z tego widzą jedyna możliwość na Pogórzu przemyskim czemu ma na Mazurach są również lokalne społeczności, które domagają się tego tylko łatwo jest rządzącym ich pomijać i łatwo jest rządzącym wyciągać te samorządy, które powiedzą nie w aktywista i obywatele w takim razie nadzieja dla parków narodowych m.in. bardzo dziękuję panom za rozmowę Krzysztof Cibor Greenpeace Radosław Ślusarczyk z pracowni na rzecz wszystkich istot byli państwem za kilka chwil jedenasta informacje w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA