REKLAMA

Warunki pracy to nie tylko płaca. I co z tego wynika?

Dobra praca
Data emisji:
2021-07-14 18:30
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
18:02 min.
Udostępnij:

Nie, nie chodzi o owocowe środy, czy tam wtorki. Pozapłacowe warunki pracy to na przykład stabilność zatrudnienia. Albo na przykład odpowiednie wynagradzanie nadgodzin lub częstotliwość wypłacania przez pracodawcę premii. A odpowiedź na pytanie - co wynika z analizy warunków pracy jest w podcaście. Rozwiń »

Moim gościem jest dr Dagmara Nikulin - ekonomistka, adiunkt w Katedrze Nauk Ekonomicznych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
partnerem podcastu jest OLX serwis z ogłoszeniami o pracę dzień dobry przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz to jest audycja dobra praca w tym odcinku podcastu moim gościem będzie dr Dagmara Kuślin ekonomistka adiunkt w katedrze nauk ekonomicznych na wydziale zarządzania ekonomii Politechniki gdańskiej, a porozmawiamy o badaniach, które zostały właśnie przeprowadzone na wydziale zarządzania ekonomii Politechniki gdańskiej dotyczących tego jak globalizacja wpływa na warunki pracy, Rozwiń » ale na płace na czas pracy na stabilność zatrudnienia na atmosferę w pracy to znaczy na coś co autorki badania określają jako godziwą pracę, czyli nie tylko twarde warunki, ale też nazwijmy to tak miękkie aspekty m.in. atmosfera społeczna otoczenie pracy jak na nas poczuje się firmie czy kwestię, jaką jak i ekspresja pracodawcy czy perspektywy rozwoju zawodowego na danym stanowisku zapraszam państwa na te rozmowy dobra praca warunki pracy to wiele czynników często kojarzą nam się głównie przede wszystkim z tym, że są to warunki finansowe, czyli to ile zatem pracę otrzymujemy pieniędzy, ale jak rozumiem państwo badaniu warunki pracy zostało zdefiniowane dużo dużo szerzej tak dokładnie jeśli spojrzymy sobie na istniejący stan wiedzy, który dotyczy analizy warunków pracy i czynników, które wpływają na warunki pracy to większa część opracowań koncentruje się na rozważaniu warunków pracy właśnie kontekście płacy jeśli spojrzymy w kontekście krajów rozwijających się to tutaj ten kontekst jest szerszy i często jest jednak wzbogacone o warunki pozapłacowe tutaj przede wszystkim są brane pod uwagę takie aspekty jak np. wykorzysta wykorzystywanie pracy dzieci czy praca, która jest zgodna z jakimiś góry ustalonymi normami, które powinny być przestrzegane jeśli chodzi też prawo pracy natomiast jeśli koncentrujemy się na krajach rozwiniętych to tutaj rzeczywiście ta uwaga skoncentrowana jest głównie na aspekcie płacowych i ma w swoich badaniach chciałyśmy poszerzyć ten kontekst i pokazać, że warunki pracy to nie tylko płaca i w naszym badaniu dodał myśmy takie aspekty związane z warunkami pracy jak np. stabilność otrzymywanego wynagrodzenia czy to wynagrodzenie, jakie otrzymuje pracownik czy ono jest stabilna czy może składać się ono takich elementów, które są uzależnione od np. osiąganych wyników pracy tutaj np. umorzone wziąć pod uwagę różnego rodzaju premie dodatki czy różnego typu zmienne elementy wynagrodzenia ponadto wzięłyśmy pod uwagę również udział nadgodzin całkowitym czasie pracy, ponieważ tak jak postulowana jest w literaturze przedmiotu czas pracy również definiuje również wpływa na poziom dobrostanu pracowników i w ten sposób uzyskały ósmy szerszy obraz warunków pracy czy inaczej mówiąc jakości pracy pracowników europejskich i dzięki temu mogłyśmy tutaj dokonać tej analizy w szerszym kontekście dobrostan to słowo, które bardzo lubię one u nas bardzo pojemna jak zdefiniować jak w ogóle sprawdzać dobrostan pracowników w takim badaniu pani to jest bardzo dobre pytanie tak naprawdę odpowiedź na to pytanie nie jest prosta i nie jest jednoznaczna i tutaj może powołam się na taki dosyć popularne badanie jeśli chodzi o Europę to jest europejskie badanie warunków pracy jest to badanie ankietowe cykliczne, które przeprowadzane jest co 5 lat i w tym badaniu pracownicy europejscy prawie z większości krajów Europy są ankietowani właśnie pod kątem ich warunków pracy i to może powiedzmy stanowi taki szalony, który obrazuje nam, jakie aspekty powinny być wzięte pod uwagę jeśli chcemy spojrzeć bardziej całościowo na warunki pracy czy właśnie wspomniany dobrostan no jak tutaj właśnie elementy powinny być wzięte pod uwagę np. jakie jest otoczenie społeczne w pracy, czyli mówiąc najprościej, jaka atmosfera panuje w pracy innym takim wskaźnikiem jest np. czas pracy i intensywność pracy i wspomniana już stabilność zatrudnienia, ale też np. takie zagadnienia związane z perspektywami jeśli chodzi o rozwój zawodowy danego pracownika czy o możliwości samodoskonalenia się, więc tak jak tutaj u wymieniłam kilka elementów to tzw elementem po pierwsze, pozapłacowe to są elementy te miękkie tak one tutaj bardziej są analizowane przez socjologów niż przez ekonomistów dlatego właśnie w tym dyskursie ekonomicznym brak jest takich opracowań, w którym uwzględniane są również to bardziej miękkie czy właśnie można powiedzieć bardziej socjologiczne aspekty pracy, która również warunkują dobrostan pracowników to dlaczego panie wzięły te właśnie aspekty też na tapet, dlaczego uznał, że to jest ważne właśnie te miękkie aspekt przy tutaj czeka jest motywów tak które, które spowodowały, że chciałyśmy wyjść poza tą czystą płace poza ten czysty aspekt płacowy przede wszystkim takim pierwszym głównym motywem był fakt, że jeśli spojrzymy na literaturę, która dotyczy krajów rozwijających się to tam właśnie te aspekty są uwzględnione, więc to było takie nasze pierwsze pytanie badawcze, dlaczego zatem nie uwzględnić tych pozapłacowych aspektów również w kontekście krajów rozwiniętych tutaj po prostu zauważyłyśmy taką bardzo widoczną lukę badawczą po drugie, jeśli chodzi o procesy, które zachodzą na rynku globalnego handlu to one mogą bardzo różny sposób wpływać na różne aspekty warunków pracy może, żeby to lepiej dobra zobrazować to chociażby spójrzmy na taką dobraną grupę zawodową, jaką są np. pracownicy wyższego szczebla tutaj nasze badania wskazują, że przykładowo jeśli spojrzymy na aspekty związane z perspektywami rozwoju zawodowego czy z możliwościami samodoskonalenia się to dla tych grup pracowników wyższego szczebla te warunki pracy są oczywiście na bardzo wysokim poziomie, ale z kolei jeśli spojrzymy na takie aspekty jak np. czas pracy czy intensywność pracy to okazuje się, że tutaj ta grupa zawodowa wypada o wiele gorzej dlatego też to podejście wieloaspektowe biorące pod uwagę różne inne wymiary warunków pracy pozwala nam na stworzenie takiego bardziej pełnego obrazu, które pozwoli nam opisać sytuację pracowników na rynku pracy Europy, jaki to wszystko ma związek z przenoszeniem się miejsc pracy Europy inne części świata tutaj punktem wyjścia jest tak bardzo powszechna opinia, która głosi, iż wskutek tego, iż następują procesy związane z fragmentaryzacji produkcji i przenoszenie części produkcji za granice warunki pracy tutaj oczywiście najczęściej one są badane w aspekcie płac warunki pracy pracowników rodzinnych ulegają pogorszeniu to tutaj mówiąc najprościej upraszczając proces globalnej globalnego rozwoju fragmentacji produkcji jest postrzegany jako pewnego rodzaju zagrożenie i dzięki temu możemy tutaj zastosowały my nie tylko aspekt płacowe, ale również inne aspekty opisujący warunki pracy to było powstanie np. wykazać, że jeśli chodzi o wpływ na poszczególne aspekty warunków pracy to jest on raczej marginalne jeśli chodzi np. płac tutaj wpływ na poziom płacy na obniżkę płac jest naprawdę bardzo niewielki w ujęciu ekonomicznym, a np. jeśli chodzi o udział nadgodzin całkowitym czasie pracy tak naprawdę wyniku naszych badań nie uzyskaliśmy potwierdzenia, iż wskutek tego, że następuje rozwój procesów fragmentaryzacji produkcji to wówczas pracownicy pracują więcej tak mają większy udział nadgodzin w takim normalnym czasie pracy natomiast jeśli chodzi o stabilność zatrudnienia chyba rzeczywiście wyniki naszych badań wskazują, że nie jest sytuacja, w której stabilność zatrudnienia jest mniejsza, czyli im jest większe zaangażowanie tzw. globalne łańcuchy wartości, które opisują nam zaangażowanie co międzynarodowe procesy podziału produkcji centa stabilność zatrudnienia jest mniejsza, a zatem warto przyglądać się warunkom pracy i jakości pracy poszczególnych pracowników z różnych perspektyw i analizować prostu ich poszczególne aspekt to ja będę robić teraz coś co jest zadaniem trochę dziennikarki, a co się denerwuje naukowców naukowo czynie, więc proszę od razu wybaczyć ale jakby miała tak przełożyć na rzeczywistość to jest także, że jakaś część produkcji przenosi się przed z Polski gdzieś do Azji to niż po nie sprawia to, że warunki pracy np. jakich miejscowości się zmieniają, ale sprawę np. że część miejsc pracy zlikwidowanych przez co np. stabilność takiego zatrudnienia tych ludzi, którzy musieli znaleźć sobie zatrudnienia albo nawet nie znaleźli innych branżach wpływ na inne stanowiska jest po prostu niższe, czyli to bezpieczeństwo na socjalne tak to nawet na swoje po prostu niższe przez to, że tej firmy tego ty tego producenta tej produkcji w danym miejscu nie ma mówi tak oczywiście pani rozumowanie jest jak najbardziej poprawne i tego typu badania są prowadzone na bardzo szeroką skalę tutaj poruszamy trochę inny aspekt mianowicie wpływ globalnych łańcuchów wartości na zatrudnienie tutaj koncentrujemy się w naszych badaniach na warunkach pracy ani na samym zatrudnieniu, ale wracając do tego poruszonego problemu to co należy mieć na uwadze to fakt, iż rodzaj w jaki np. przenoszenie produkcji zagranicę wpływa na sytuację pracowników jest też bardzo uzależnione od konkretnego typu pracownika tutaj przede wszystkim bierzemy pod uwagę zawód, który jest wykonywany jak również rodzaj zadań, które wykonuje dany pracownik np. jeśli weźmie pod uwagę tzw. stopień rutynie Iza akcji, czyli powtarzalności wykonywanych zadań to badania wskazują, że najbardziej cierpią najbardziej dotknięci są ci pracownicy, których wykonywane zadania są najbardziej powtarzalne czy są najbardziej zróżnicowane natomiast jeśli chodzi o sytuację pracowników bardziej wykwalifikowanych lepiej wykształconych i takich, których zadania, które wykonują nie są powtarzalne po ich sytuacja zgodnie z badaniami, które są obecnie prowadzone i po, których mamy dostęp po ich sytuacja nie jest zagrożona i wpływ procesów globalizacji innych, które mają miejsce na rynku handlowym ten wpływ jest raczej niewielki tutaj przede wszystkim są zagrożeni pracownicy, którzy mają niższy poziom wykształcenia, którzy mają po prostu mniejsze szanse na rynku pracy i których praca jest bardziej powtarzalna bardzo zróżnicowane i to są też te grupy to osoby, które są bardziej zagrożone długotrwałym bezrobociem i te, które mają mniejsze szanse tak naprawdę na przekwalifikowanie się są często też osobami mniej zarabiającymi biedniejszymi tak tak możemy powiedzieć to są tzw. grupy zmarginalizowane na rynku pracy często warunki zatrudnienia tych osób określane są mianem warunków kary innych, więc tutaj tak jakby ta ta historia tworzy pewną całość akt z 1 strony te osoby i tak są gorszej sytuacji na rynku pracy, a dodatkowo procesy, które mają miejsce na globalnych rynkach handlowych ona jeszcze pogarszają sytuację tych pracowników niewielkim stopniu, ale jednak pogarszają czy pewnym wyniku pani badań jest jakieś rekomendacje jak zapobiegać temu, aby właśnie te grupy jak by były bardziej poszkodowane w tym coś na miejsca pracy może jakieś inne wnioski z tych badań panie zamieściły jeśli chodzi o rekomendacje czy bardziej takie ogólne wnioski, które wynikają z naszych badań to przede wszystkim to co chcemy zwrócić uwagę to to jest ta potrzeba spojrzenia bardzo indywidualnego jeśli chodzi o poszczególne aspekty warunków pracy i odejście od takiego od takiego stwierdzenia bardzo ogólnego czy bardzo bardzo takiego generalnego, który mówi, że warunki pracy, czyli płaca ulega pogorszeniu tak tutaj trudno jest mówić o warunkach pracy jako o jakiejś całości tak jest potrzeba, aby analizować poszczególne aspekty tych warunków pracy, więc to jest powiedzmy największą wartość dodana naszych badań to, że dzielimy warunki pracy na poszczególne aspekty i wykazujemy, że różne elementy, które wchodzą zakres warunków pracy mogą się różnić pomiędzy sobą i mogą być różne dla poszczególnych grup pracowników nie jeśli chodzi o ewentualne rekomendacje to przede wszystkim one powinny być też dostosowane do poszczególnych grup pracowników chociażby ze względu na wspomniany przeze mnie poziom rutynę za co czy poziom powtarzalności wykonywanych zadań, gdzie można przeczytać wyniki tych badań wyniki naszych badań zostały opublikowane w międzynarodowym czasopiśmie work-life Blend and Society w w roku 2021, więc to bardzo aktualne wyniki badań bardzo panie dziękuję dr Beck Mariannie kuli ekonomistka adiunkt w katedrze nauk ekonomicznych na wydziale zarządzania ekonomii Politechniki gdańskiej bardzo pani dziękuję za rozmowę ja nazywam się Zuzanna Piechowicz to była audycja dobra praca dziękuję również dobra praca podcast o pracownikach i dla pracowników premiera w środę na tokfm PL partnerem podcastu jest OLX serwis z ogłoszeniami o pracę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOBRA PRACA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA