REKLAMA

Wyrok TK ws. środków tymczasowych - "W kształcie takim, jaki był potrzebny rządowi na cele stricte polityczne"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
14-07-2021 16:40 (Powtórka: 14-07-2021)
Prowadzący:
Czas trwania:
15:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
za 17 minut godzina 17 popołudnie Radia TOK FM z nami jest nadal mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram inicjatywa wolne sądy autorka podcastu naprawo patrzy na tokfm PL prof. Robert Grzesiak wreszcie raz dzień dobry i profesor obejrzeć także prawa administracyjnego przed warszawskim dzień dobry panie profesorze dzień dobry panie dyrektorze dzień dobry pani mecenas i wszystkim NATO państwo ja teraz, zwłaszcza z rozpędu już kwadrans temu zabawy już wzywałem pana dane państwo służy Rozwiń » myślę co panu, ale teraz mam pod ich liczba słuchaczy czwórki też mamy dodatkowy powód to, dlatego że przed chwilą usłyszeliśmy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie no właśnie w sprawie zgodności z konstytucją w skrócie mówiąc środków tymczasowych zarządzonych przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo proszę państwa o komentarz Trybunał powiedział, że w tym zakresie dotyczą one polskiego sądownictwa to niezgodne są te środki tymczasowe z polską konstytucją prof. Robert Grzeszczak no dziękuję bardzo, jako pierwsza urzędy pracy z szerokiego wachlarza uwag, które się tutaj kształtują głowie śmiech przez WZA i ogólnikowe sformułowania mogące podać to pierwsze piesze co mi ciśnie się nam się z kim jesteśmy świadkami dramatycznego osuwania się systemu państwa prawnego w Polsce nawet nie zasługa nieco lepszy demontaż przyspiesza raz na intensywności swojej zyskuje zauważmy mamy bardzo niebezpieczną sytuację regułom prawdziwości powiedział już mamy się nawet tak drobiazgowo bawić jak chroniczne Szczawy z czasową jako pierwszy wydał postanowienie, które wiąże tu już tu i teraz wszystkie organy w Polsce nie stosujemy zapisów dotyczących Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w całości zrobi to ostro wyraźnie nie, pozostawiając żadnych możliwości interpretacyjnych tak jak naprawdę powtórzył, ale w sposób bardziej zdecydowany i jedno, o ile wydawał się też było, ale nie jest jedno, ale jest konkretny postanowienie SN z kwietnia 2020 zawiesił swoje, a teraz wnuka Konstytucyjny miał szansy skończył się nie skorzystał, aby w ostatniej chwili powiedzieć w związku z wypowiedzią Trybunał Konstytucyjny Trybunał słabością europejskiej postępowanie w sprawie wniosku są Izby związane są już bezprzedmiotowe, a więc wyłączam się nie rozstrzygam tego czekam na wyrok na możliwość zapadni przyszłość nie zrobił tego wydał wyrok oczywiście sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, ale tak arogancko to takim zakresie sprzeczne z mamą, bo można wejść w konflikt można lokować można logować sposób nawet mało przyjemny między sądami to się zdarzało zdarza by w ale tutaj mamy po prostu akcję polityczną zamówienie jest wyrok w kształcie takim, jakim są potrzebne było to rządowi na cele stricte polityczne żadne inne mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram tak oczywiście pełna zgoda zarówno pan prof. Bogdanowicz i teraz pan prof. Grzeszczak podkreślały, że ta zabezpieczenie obowiązuje bezwzględnie tu i teraz tak jest skonstruowane prawo Unii Europejskiej NATO zgodziliśmy przystępując do Unii, bo mieliśmy te wspólne wartości wspólne zasady rząd sobie może oczywiście zaklina rzeczywistość i korzystać z politycznie sterowanego Trybunału mówić nie teraz obowiązuje, ale ona proszę państwa obowiązuje, a ten spór, który ma dotyczyć właśnie kwestie konstytucji a, a zabezpieczenia społecznego prawo europejskie nie pozorne wytworzone wyłącznie potrzeba sytuacji politycznej, żeby dać sobie takie oraz, że polityczne alibi do tego, żeby mówić nie będziemy się stosować tego zabezpieczenia izba dyscyplinarna nadal będzie działać nadal będzie uchylać immunitety takim dzielnym sędzia Igor Tuleya chociażby po to, to jest zrobione, żeby ten rację polityczną, jaką wybrać chaos jest tak duże, o czym mówiliśmy tak ogromne, że naprawdę przeciętny obywatel trudno jest mu nadążyć za tego rodzaju niuansami, które zabezpieczeń mówi, o czym które było pierwsze wydane co jest tak naprawdę ważniejsze i łatwo jest taką narrację zbudować taki oto tutaj chodzi, żeby właśnie takie Libii w takim razie dla siebie na potrzeby tak jak powiedział pan profesor wyłącznie polityczne wytworzyć tak dobrze rozumiem, że nikt nie będzie się w najbliższych dniach próbował pochylić nad tym co usłyszeliśmy z ZUS pana Piotrowskiego, że Piotrowicza, że takie że, że między niezgodne z polską konstytucją, a tym co zarządziło co jest w art. 2m siódmym bodajże 90 konstytucji czynnik nie będzie tego analizował wszyscy będziemy traktowali jak zwiększyć całe środowisko to jako pewien gest polityczny czy tak jak profesor mówił jeszcze takiej odpowiedzi atmosferze emocjonalnych podany tak dziennik zaś nie pochyli, bo być może ta akurat ta niezgodność jest naprawdę realna czy to nie ma znaczenia już teraz no ale to ma teraz mówić może pan profesor obraża tak proszę dziękuję to, że takie, że oczywiście teraz, że to chętnie bardzo ważny co dalej mamy wyrok, który w ogóle nie jest wyrokiem tylko decyzją organu, który spełnia warunków od morza tak najpierw to co w działaniu pani mecenas zaciemnienie przez ilość spraw wątków i nikt nie pamięta rzeczy podstawowych tego wszyscy, że takie pieniądze grzechu pierworodnego, a więc demontażu Trybunału Konstytucyjnego za Sąd Najwyższy i inne środki podejmowane z bardzo sprawna znana metoda zarządzenia przez kryzys przez sytuacje kryzysowe mnożone to właśnie mamy do czynienia ludzie już nie pamiętam wszystkich spraw Trybunał sprawdzi się co dopiero obywatel obywatelka, która nie zajmuję na co dzień to jest to nie tylko Pani Marszałek działa tu władza z systematycznie i dla sukcesu do tego dąży natomiast co teraz się wydarzy mamy wyrok nie jest wyrokiem sądu konstytucyjnego, który nie sprawa spełnia warunków, ale władza poprzez swoje aparaturę przymusu nada mu znaczenie wyroku co nam się podoba czy nie i w efekcie teraz sędziowie znowu zostaną po tak postawieni przed faktem takich sędziów mają być rycerzami i ich ani remontu to nazwać, ale odważnych i gośćmi, którzy staną na barykadzie, ale państwa sędziowie nie stać, jakkolwiek są, a tyle rzeczy można powiedzieć, ale zostanie tylko powołanie pisać na barykadach i wiem, że z różnych względów wielu z nich będzie po się obawiało, bo tak ten system działa, a żeby się właśnie sędziowie zaczęli opadać występować z pytaniami prejudycjalnymi, ale co więcej nie stosować wyrok Trybunału kasacyjnego, który nie jest wyrokiem atrakcyjny nie jest sądem niestety ojciec moim od w moim przekonaniu to poważny fragmentacji prawa takie zjawisko, które dotąd istniało w sprawie z Narodowym, że jedno czy to oni tam także trochę wypierali jak karty dań potraw zobaczcie państwo Szanowni słuchacze składki, że nie mieć podobnie w sprawie Polski wiosną w jakim zakresie to się zaczyna działać będzie to, iż wzmocnione, czyli będzie sąd, który będzie ważny powinie nie było wyrok to nie jest zgodne z prawem Unii prawo Unii sytuacjach ich ma przewagę, aby je stosujemy tego roku jego nie ma nie ma w ogóle Izby dyscyplinarnej, ale wiele sądów będzie stosowało, czyli sposób przysłowiowy Święty spokój, a te 3 takie sytuacje będą się kończyły ten, że w miarę możliwości osoby, które będą brały udział w postępowaniach sądowych będą próbowały się do wyższych instancji zaskarżyć na podstawie tego tak tej dwu 2 rzeczywistości 2 rzeczywistości czy to jest podstawa do tego, żeby ktoś, kto się wraz z powiedział no i ze względu na to, że różnice pomiędzy tym co mówi trybuna z pewnością europejskiej, a tym co mówi Trybunał Konstytucyjny w Polsce to ja chcę się odwołać od wyroku sądu wyższej instancji mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram to znaczy w tej sytuacji czy mamy do czynienia z konkretną sytuacją, która dotyczy funkcjonowania Izby dyscyplinarnej jeśli tak tak obywatel czerpał by jakieś obowiązki korzyść prawa tego rozstrzygnięcia czy tego zabezpieczenia trudno teraz sobie to jakoś tak bardzo pani mecenas dostał dostałem wyrok np. mówi, ale ten sąd to był tak naprawdę sędzia, który nie powinien być sędzią nie powinien być sędzią w tym momencie w tym czasie, dlatego że jakiegoś powodu uważam, że izba dyscyplinarna albo się nie zajęła się nie zajęła i czy jest jakiś poszli również pośredni albo łącznik pomiędzy taką zasadniczą atomową sprawą na wokandzie, a tym, o czym dziś mówimy myślę, że takie postępowania podobne, o których mówi pan redaktor one już są, dlatego że obywatele już są uwikłani niestety sytuacje, gdzie orzekają właśnie osoby co, do których statusu mamy poważne wątpliwości dlatego Trybunał sprawiedliwości dał ten test, który umożliwia weryfikowanie tych sędziów dlatego pełnomocnicy korzystają z takich wniosków, żeby zweryfikować status tych sędziów dał taką taką możliwość Trybunał sprawiedliwości dlatego w ustawie kagańcowej zostało wprowadzone konsekwencje dyscyplinarne dla sędziów, który taki też będą przeprowadzać i to zabezpieczenie, które zostało dzisiaj wydane mówi, że nie wolno pociągać Izby dyscyplinarnej do odpowiedzialności takich sędziów, którzy będą wykonywali ten test no i teraz pytanie co robić rocznice dyscyplinarne, jakie wnioski płyną z kolei pełnomocnicy tu jest mnogość różnych sytuacji, ale na pewno ten chaos potęguje jeszcze 1 rzecz chciał powiedzieć teraz pierwszym papierkiem lakmusowym do tego co się wydarzy będzie pani manowska, która pełni funkcję prezes Sądu Najwyższego bowiem jak było wydana pierwsza zabezpieczenie 8kwietnia 2020 roku kiedyś pani prof. Gersdorf ona po prostu wykonała odsunęła, jakby izba dyscyplinarna od orzekania to pan Zaradkiewicz przyszedł ja uważam, że wykraczają poza swoje kompetencje odwrócił to zabezpieczenie zinterpretował wybiórcza to do niej tak naprawdę, zanim przejdziemy na taki poziom ustawowy będzie jako pierwszej należało wykonanie takie techniczne faktyczne, bo to on jest gospodynią Sądu Najwyższego tak i to ona może takie zarządzenie tak jak pani prof. Gersdorf wówczas teraz wydać mu mówią państwo pewne sprzeczności pomiędzy tym co ogłasza ogłosił tego z pewnością europejskiej wyrok w wyroku teraz Trybunału Konstytucyjnego dzisiaj upolitycznionego, ale skoro używamy określenia politycznie to, że państwa zapytać o przyszłość być może daleką przyszłość czy państwo wobec taki scenariusz, że jedynym możliwym ruchem naprawczym będzie to, że większość parlamentarna będzie próbowała, jakkolwiek no niestety odcisnąć się na władzy sądowniczej w ten sposób, żeby zmniejszyć ten rozziew pomiędzy światem, który reprezentuje suchej światem, który reprezentuje Trybunał Konstytucyjny prof. Robert Grzeszczak najpierw poproszę, o co niesie przyszłość to co może tak ja widzę jednak bardziej może to przestępcy akademikiem snuje te z nich praktyczne uwagi to nie pierwsza taka praktyka jak pani mecenas co może nie prowadzi ono, ale dotyczy, gdy się jednak, że oraz na już teraz można się powołać na mamy do czynienia z całą sekwencję wypowiedzi Trybunał możliwości ten wyrok wtedy, że to stanowi dzisiaj zostało wydane ono niejako sumuje już szereg wypowiedzi, bo zarząd ręką na takie komunikaty, które możemy czytać spółki zniesienie tego wyroku to tak już jest w akapicie powiedział jako sąd jako trybuna gości pytam się tu wtedy w takim zakresie co do sądów powszechnych są to ustawy zmienianej ustawy są lepsze i tak itd. i tutaj wydaje postanowienie, ale jak zapowiada, że będzie wyroku, który zapadł w tej sprawie, bo pamiętaj też postanowienia tymczasowe środki, które zabezpieczą mówi nie stosujemy, a potem i czekamy na wyrok możemy domyślać dużą dozą prawdopodobieństwa, żeby rok będzie niekorzystny dla RP moim zdaniem też może być pewny, ale poczekam na euro teraz tak czy owak w związku z tym licznymi wypowiedziami, które w dużej części dorosłych gości życzy się pokrywają już teraz wiadomo że, a pełnomocnicy stron nawet w sytuacji, gdy wyroki będą zapadły w latach 2000 no 1716157 może oszacować było to potrwa będą mogły być nawet po uprawomocnieniu tak naprawdę wzruszony to, dlatego że przesłanką do tego jest nieprawidłowo sformułowane skład sądu ani prawidłowość taką będą będzie można wykazać, że uczestniczył sędzia został awansowany wybrany przez neo-KRS wynika z całokształtu tych wypowiedzi godzących się prawnicy specjaliści profesjonaliści adwokaci radcowie prawni będą tym zajmować to oznacza dla Kowalskiego, a oznacza to, że państwa, że nasz wyrok zapadł nam, a z zgodnie z prawem i rozstrzyga sprawę nawet poprawnie merytorycznie możemy wzruszyć nic uruchomi nowe postępowanie mimo tego, ponieważ powołam się na przesłankę, że była to osoba uprawniona nie może, a np. po, których spotkamy na moście o tym pójść powiedział dzisiaj, żeby się w sądzie będę sam sędziom, dlatego że nie ma uprawnień, ale do tego sprowadza właśnie złe obsadzenie składu sądowego także w szaty jest bardzo wiele możliwości rozwoju sytuacji, ale pierwsze co są to teraz poważny kryzys ustrojowy i teraz proszę państwa to też pytanie, a co zrobi Unia będzie mi czekać patrzeć się też faktu po prostu kompromitować patrząc na to, że Polska nie wykonuje w roku łamie prawo Unii kolejnego wyroku co dalej cisza jawi się ostatnie zdanie domyślam się do komisji europejskiej jak i instytucjom Unii nie zależy na konflikcie otwarto z państwem polskim jak żaden inny zależy na tym, żeby wyborcy przy okazji wyborów parlamentarnych zmienili swoją optykę wskutek właśnie tych wydarzeń czy to się stanie to oczywiście prof. Robert Grzeszczak wydział prawa administracji Uniwersytet warszawski bardzo dziękuję za rozmowę była z nami też mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram inicjatywa wolne sądy autorka podcastu naprawo patrzy na TOK FM kropkę PL dziękujemy, że dzisiejszy program mówi, że nogi Martyna Osiecka wydawała im to strzeleckiej realizowali Adam wczoraj Jacek Kozłowski prosił Paweł Sulik, który bardzo gorąco zaprasza dziś na godzinę dwudziestą, dlatego że będzie z nami odchodzący Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Adam Bodnar już teraz państwo mogło zadawać Rzecznikowi Praw Obywatelskich pytania mikrofon małpa TOK kropkę FM mikrofon małpa TOK kropkę FM albo dzwoniąc pod nią jest bezpośrednio na antenę naszej stacji radiowych za 2 minuty godzina siedemnasta informacje ponieść po informacjach zapraszam w imieniu Karoliny Lewickiej na wywiad polityczny bieżące wydarzenia komentuje były prezydent Aleksander Kwaśniewski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA