REKLAMA

Wawrykiewicz: wyrok TSUE to zwycięstwo praworządności

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-07-15 10:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przedpołudnie Radia TOK FM przed mikrofonem Filipka kurz jest z nami teraz mecenas Michał Wawrykiewicz adwokat współautor razem z inicjatywą wolne sądy podcastu naprawo patrzy na TOK FM dzień po dzień dobry panie mecenasie dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodne z prawem Unii orzekł właśnie Trybunał sprawiedliwości w Luksemburgu podniósł sprawę już podnoszone w uzasadnieniu tego orzeczenia Rozwiń » sędziowie Izby dyscyplinarnej są niejako nadania politycznego wybrani przez sterowaną przez rząd krajową radę sądownictwa mają bardzo wysoką autonomię i o wiele wyższe pensje niż sędziowie pozostałych izb na początek proszę słowo komentarza jak pan jako osoba, która wielokrotnie wskazywała na fakt, że izba dyscyplinarna nie jest faktycznie sądem odbiera ten wyrok to jest bardzo ważny wyrok czekaliśmy na niego długo, ale doczekaliśmy się no jest to oczywiście wielkie zwycięstwo praworządności na 3 bezprawiem, które się w Polsce dzieje w ciągu ostatnich lat cały ten system w tym wypadku system dyscyplinarny wobec sędzi, który został wprowadzony po 2017 roku uznany został przez Trybunał sprawiedliwości w dniu dzisiejszym za naruszający prawo Unii Europejskiej no i jako taki nie może funkcjonować w państwie członkowskim teraz Polska zgodnie z zobowiązaniem, które wynika z traktatów, ale wyraźnie zostało wskazane w dzisiejszym wyroku ma obowiązek przyjęcia odpowiednich środków niezbędnych do tego, aby te uchybienia, które zostały stwierdzone w wyroku zostały wyeliminowane z porządku prawnego, czyli innymi słowy Polska zobowiązana, aby jak najszybciej poczynić zmiany legislacyjne w systemie tak, aby ten system odpowiadał kryteriom prawa Unii Europejskiej no oczywiście tak jak powiedziałem to wielkie zwycięstwo praworządności z drugiej strony jest to potężna kolejna druzgocąca klęska ministra sprawiedliwości całej ekipy rządzącej, która forsowała ten system pomimo niej no w zasadzie głosu całego świata prawniczego, że nie odpowiada to ani kryterium i konstytucyjnym ani kryterium prawa europejskiego mimo tego mimo tego sprzeciwu mimo głosów eksperckich mimo głosów obywateli środowisk prawniczych ten system został przeforsowany i funkcjonuje w praktyce służy tak naprawdę represjonowaniu sędziów, a nie rzeczywiste mu systemowi dyscyplinarnemu, więc na zupełnie jest na jego rola inne na jest funkcja aniżeli wskazywałaby na to nazwa i czy pan uważa, że Polski rząd dostosuje się do tego orzeczenia jak będzie narracja w najbliższych godzinach, bo boja mam pewne przypuszczenia co powie minister sprawiedliwości no ja również mam przypuszczenia, bo oczywiście im spotkamy się z tym już wielokrotnie i to odnosi się to zarówno do orzeczeń Trybunału sprawiedliwości, jaki orzeczeń europejskiego Trybunału praw człowieka zapewne usłyszymy, że jest to orzeczenie ultra IRS, czyli że Trybunał wyszedł poza swoje kompetencje, że nie ma prawa ingerowania w polskie struktury polskiego wymiaru sprawiedliwości itd. tak dalej i zapewne i będzie skłonność rządzących ku temu, aby wykonać tego wyroku z tym, że trzeba pamiętać, że Unia europejska posiada instrumenty, które pozwolą wymóc stosowanie tego tego orzeczenia po pierwsze, jeśli nie będzie wykonywane orzeczenie to komisja europejska ma prawo wystąpić o nałożenie sankcji finansowych do Trybunału sprawiedliwości Trybunał legalności może takie sankcje nałożyć mieliśmy taką sytuację w przypadku Puszczy Białowieskiej ówczesnego orzeczenia tam było kara 100 000EUR za każdy dzień niewykonywania wyroku w tej chwili taka może być znacznie znacznie wyższa bardzo dotkliwa dla polskiego budżetu jakich można od miesiąca no może być to kwota np. 1 000 000EUR dziennie za niewykonywanie tego wyroku, bo pamiętajmy, że jest to wyrok o charakterze strukturalnym wyrok, który dotyczy tak naprawdę całej Unii Europejskiej w tym wyroku Trybunał sprawiedliwości określa pewne standardy niezależności sądownictwa, które muszą obowiązywać we wszystkich państwach członkowskich Polska musi się do tych standardów dostosować nie jest prawdą to co zresztą wczoraj wybrzmiewało bardzo głośno w Trybunale Julii Przyłębskiej, że tu Trybunał sprawiedliwości luksemburski wkracza w kompetencje zastrzeżone dla polskiej władzy te kompetencje do ustanawiania do zmieniania zewnętrznego wewnętrznej struktury wymiaru sprawiedliwości nadal pozostają w rękach polskich władz tutaj nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości, ale pod warunkiem, że wszelkie zmiany muszą zachowywać podstawowy standard niezależności sądownictwa to co się stało w ostatnich latach te wszystkie zmiany utworzenie Izby dyscyplinarnej utworzenie całego pionu ścigania sędziów tych rzeczników dyscyplinarnych to wszystko co się dzieje nie tylko w sferze tej formalnej, czyli nie tylko w sferze prawa, które zostało zmienia, ale także w sferze faktycznej, czyli przez, czyli represji wobec sędziów szykany wobec sędziów i faktyczne służenie tego nowego systemu i no po prostu gnębieniu tych sędziów, którzy mają odwagę orzekać nie tak jak sobie władza tego życzyła to wszystko nie spełnia standardów prawa unijnego i to wszystko musi zostać wycofane z polskiego porządku prawnego inaczej będziemy w ciągłym konflikcie niż ciągłym stanie naruszenia prawa Unii Europejskiej czy taka instytucja izba dyscyplinarna w ogóle jest potrzebna w Polskim systemie prawnym w jaki sposób można by było dyscyplinować sędziów, którzy poszli, żeby rzeczywiście dopuścili się jakiś przewin jednocześnie, zachowując te standardy trójpodziału władzy czy dostosowania się do standardu funkcjonowania sądu w ogóle to jest bardzo ważne pytanie, dlatego że ono pada bardzo często ta kwestia się pojawia narracji rządzących że, gdyby nie izba dyscyplinarna, gdyby nie gminie nowy pion utworzony przez obecną władzę to nie byłoby w ogóle systemu dyscyplinowania sędziów to jest absolutnie nieprawda, dlatego że przed 2017 roku również istniał system dyscyplinarny to były sądy dyscyplinarne lokalne i izba karna Sądu Najwyższego, czyli sądy, które spełniają standardy niezależności bezstronności tylko takie sądy mogą orzekać w sprawach dyscyplinarnych sędziów do takiego standardu trzeba powrócić to znaczy z Sądzie Najwyższym jest izba karna są sędziowie niezawiśli, którzy mogą orzekać w sprawach dyscyplinarnych sędziów można nie przywrócić funkcjonowanie niezależnych powoływanych w sposób niebudzący wątpliwości co do ich niezawisłości niezależności sądu lokalne dyscyplinarnej nie ma co do tego problemu kwintesencja całego całej sprawy tkwi w tym, że minister sprawiedliwości obecnie rządzący chcieli tak stworzyć tak przekonstruowany ten system, aby mieć nad nim kontrolę, aby móc sprawować rzeczywistą władzę nad czy umysłami duszami sędziów, aby móc ich przymusić do orzekania tak jak władza chciała no czyli aby stworzyć system, w którym nie ma miejsca dla niezależnych sądów nie ma miejsca do niezawisłych sędziów no i wszystko musi być podporządkowane 1 ośrodkowi władzy tak nie można funkcjonować w państwie unijnymi to dzisiaj potwierdził bardzo wyraźnie Trybunał sprawiedliwości to orzeczenie, jakkolwiek zasadne jeszcze miesza w tym chaosie prawnym, który zaczął się w Polsce wraz z powołaniem na stanowisko pierwsze tzw. sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym potem dochodzą do tego kolejne warstwy związane z krajową radą sądownictwa związane właśnie z Izbą dyscyplinarną tych pytań jest coraz więcej od tych 7 lat i sędzia jestem pewien są bardzo zagubieni w tym całym bałaganie dopiero mówić obywatelu jak zwykły człowiek, który styka się z wymiarem sprawiedliwości może w tym w tym momencie funkcjonować jak on powinien się poruszać po tym, całym bałaganie no to niestety jest rzeczywiście bardzo szeroki problem i tych odcinków, na których zostały poczynione te poczynione zostały destrukcja w wymiarze sprawiedliwości bardzo wiele, bo tak jak pan powiedział też Trybunał Konstytucyjny to Sąd Najwyższy to jest krajowa rada sądownictwa, która jest kręgosłupem wymiaru sprawiedliwości, bo przecież przez krajową radę sądownictwa dokonywane są wszelkie nominacje sędziowskie wszelkie awanse sędziowskie na końcu ma ona stać na straży chronić niezależność sądownictwa i wszystkie te odcinki zostały pogrupowane w w ramach tych zmian, które się nazywają ładnie reformą wymiaru sprawiedliwości teraz jak ma się zachować obywateli jak ma się zachować przedsiębiorca, który funkcjonuje w tym systemie to jest niestety ogromny problem dla klientów sądów, ale także dla nas adwokatów, którzy stajemy na co dzień w sądach, dlatego że nie ma już pewności obrotu prawnego nie ma bezpieczeństwa obrotu prawnego każdego dnia możemy na sali sądowej spotkać osoby, która została wadliwie powołana na stanowisko sędziowskiej i wyrok wydany orzeczenie wydane przez taką osobę będzie z pewnością wadliwe każdego dnia możemy spotkać się sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał w składzie niewłaściwym z udziałem dublerów, czyli osób, które nie są powołane prawidłowo na stanowiska sędziowskie no oczywiście wyroki wydawane przez takie osoby również będą wadliwe, więc dopóty, dopóki nie zostaną wprowadzone zmiany strukturalne, które będą uwzględniać wszystkie orzeczenia europejskiego Trybunału tych orzeczeń jest już bardzo wiele dzisiaj doszło kolejne już w tej chwili jak dobrze liczę też 10 orzeczeń takich najważniejszych i wszystkie one zostały wygrane przez tę stronę powiedzmy demokratyczne praworządność ciągu wszystkie 10 bram od orzeczeń dotyczących polskiego systemu sądownictwa systemu sprawiedliwości 2015 roku tak to to są orzeczenia ETPCz, czyli w Trybunale strasburskim to są 2 i 8 orzeczeń w Soła, czyli Luksemburgu 10 do zera przegrywa obecna władza w sprawie kontroli takiej niezależnej prawdziwej niezależnej kontroli ich poczynań w europejskich trybunałach gęsto mówi samo za siebie no to są niezależne trybunały, które w różnych składach oceniają wszystko to co się wydarzyło w Polskim wymiarze sprawiedliwości w ciągu ostatnich kilku lat wszystkie orzeczenia mówił jednoznacznie wszystkie te zmiany naruszają porządek prawa unijnego, ale też naturalny sposób naruszają porządek Konstytucyjny, bo to jest ważne też na kanwie wczorajszej sprawy, żeby wyjaśnić, że tu nie ma żadnej różnicy między polskim porządkiem konstytucyjnym, a europejskim porządkiem prawnym jeśli chodzi o niezależność sądownictwa i myślę do bezstronności sądu i musimy mocno wątpliwa identyczny standard o tym trzeba pamiętać musimy postawić kropkę mecenas Michał Wawrykiewicz adwokat współautor podcastu naprawo patrzy na tokfm PL był z nami za kilka chwil godzina dziesiąta 40 informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA