REKLAMA

Po wyroku TSUE: to dobry dzień dla Polski, niekoniecznie dla rządzących

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-07-15 10:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dziesiąta 43 dochodzi przedpołudnie Radia TOK FM przed mikrofonem Filipka kurz dzień dobry państwu jeszcze raz system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodne z prawem Unii orzekł Trybunał sprawiedliwości w Luksemburgu na bieżąco zbieramy teraz w TOK FM komentarze zastanawiamy się co dalej i co w praktyce to orzeczenie Trybunału sprawiedliwości oznacza jest z nami dr Bogna Baczyńska konstytucjonalistka Uniwersytet szczeciński dzień dobry pani doktor Rozwiń » dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu no, więc co w praktyce oznacza to orzeczenie no, jeżeli ma być praktyczna to powiedziałabym, że jest to baza na nasze skołatane obywatelskie dusza, ponieważ ten wyrok stwierdza to, o czym prawnicy eksperci konstytucjonaliści sędziowie mówili od dawna, czyli że stworzony przez PiS system dyscyplinowania czy system dyscyplinarny nie jest systemem tak naprawdę dyscyplinarnym tylko jest systemem służącym zastraszaniu sędziów i takiemu z systemem represji tak, ale chcę też prezes uciekło mi słowo dlatego się tak zastanawiam, ale te taki system, który po pozwala egzekwować decyzje polityczne, a pamiętajmy, że sądy jest zupełnie niedopuszczalne takim taką szokującą sprawą w współczesnej Polsce jest to, że sędzia może odpowiadać co w merytoryczną treść wyroku sędzia wydaje dziś wyrok, kierując się swoją najlepszą wiedzą logiką sędziowską doświadczeniem, a ponieważ jest ten wyrok nie na rękę władzy to dany sędzia podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej oczywiście gołym okiem widać duże nie chodzi o rzeczywistą odpowiedzialność dyscyplinarną tylko chodzi o eliminację niewygodnych sędziów, którzy będą się śmieli sprzeciwić zakusom władzy, którzy przed decyzjami politycznymi postawią prawo wynikające z tego konsekwencji także, podsumowując ja bym powiedział, że to jest dla nas bardzo dobry dzień bardzo radosny dla Polski dla Polaków na oczywiście nie dla rządzących, ale i to jest chyba jasna zrozumiała wyobraźmy sobie taką sytuację, że w kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego orzeczenie właśnie zostało przeczytane i pojawia się myśl zakończmy szybko ten spór, jakie powinny być kolejne działania, żeby ten spór wygasić i nie narazić się na ewentualne dalsze konsekwencje rzeczywiście tu pan redaktor zaakcentował tylko rzecz, że można to zrobić szybko i to wcale nie jest trudne wymagałoby to zaniechania jakichkolwiek działań przez sędziów Izby dyscyplinarnej, którzy powinni zrezygnować z zajmowanych stanowisk natomiast kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej powinna być uregulowana nową odnowa nową ustawą mogłoby być to powierzone np. izbie karnej tak jak wcześniej było to powierzone izbie pracy ubezpieczeń społecznych i oczywiście przy zachowaniu tych wszystkich standardów rzeczywiście ścigamy sędziów za jakiś delikty dyscyplinarne, a nie za niezależność, a nie za bezstronne ość, a nie za niezawisłość także tutaj wybrnięcia z tej sytuacji wcale nie jest trudne natomiast ja sądzę, że sprzeciwiał się temu interesy polityczne no bo przecież po to, cały ten system stworzono po to, od lat rujnuje się władzę sądowniczą i mamy tutaj ruinę i Trybunale Konstytucyjnym i bardzo złe już działania w Sądzie Najwyższym i ściganie sędziów, aby politykom zapewnić bezkarność przecież temu to wszystko służy to jest ta słynna teoria Jarosława Kaczyńskiego imposybilizmu, który musi być przezwyciężone dzięki ludziom posłusznym, którzy będą gotowi łamać konstytucję prawo unijne, czyli możemy przypuszczać, że ten spór jednak nie zakończy szybko wobec tego, gdzie on na koniec czy w ogóle jest jakiś koniec tego sporu, który teraz jest prowadzone nie tylko izbę dyscyplinarną, ale również o chociażby na Trybunał Konstytucyjny czy działalność krajowej rady sądownictwa na pewno ten spór na koniec mam nadzieję, że nie będzie to dla nas koniec bolesne, ale rzeczywiście tu znowu, przyznając rację tej tezie, która była pana pytaniu, czyli wspominając wczorajsze i przedwczorajsze postępowanie chociażby w Trybunale Konstytucyjnym no to jakiś w tej chwili szybkie polubowne załatwienie tego sporu jest dla mnie raczej trudny do wyobrażenia to jest kilka scenariuszy możliwych jak się to zakończy no, jeżeli Polska będzie dalej tą brnąć to łamanie prawa unijnego i podkreślanie zresztą absolutnie nieprawdziwe, że rzekomo przepisy unijne kolidują z polską konstytucją tez ja mówię jeszcze raz bardzo wyraźnie z absolutnie nieprawda no to pociągnie za sobą dalsze działania Unii Europejskiej, czyli komisji europejskiej tej strażniczki traktatów i Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej, które na te, które na te sygnały z komisji musi zareagować no to najprościej mówiąc będą dalsze postępowanie z artykułów 258260 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, czyli grożą nam kary za niewypełnianie zobowiązań traktatowych to są kary, po które bardzo rzadko uniesień tak musimy wiedzieć to taki środek, który stosowany niezwykle rzadko Unii jest taką dżentelmeńską umową państw i na bazie tej dżentelmeńskiej umowy większość spraw jest realizowanych, ale jeżeli państwo, które tak uporczywy sposób tak gwałtowny sposób łamie zobowiązania traktatowe i ma taką taktykę to nazywam udawaniem Greka polsko udaje Greka, że nie robi tego próbuje tu wpisać jakiś ogromny antagonizm między wartościami konstytucyjnymi unijnymi to jest wszystko nieprawda, a więc reakcja Unii Europejskiej na pewno będzie im bardziej Polska będzie zwlekać z uporządkowaniem tych spraw, tym bardziej bolesne będzie to reakcja zastanówmy się w wróćmy na chwilę do tego, o czym pani doktor wspomniała o tym co działo się w Trybunale Konstytucyjnym w tym tygodniu chodzi przede wszystkim o to co działo się we wtorek Trybunał orzekł wtedy w sprawie wniosku premiera Mateusza Morawieckiego o zbadanie czy prawo unijne jest nadrzędne wobec polskiej konstytucji i rozstrzygnięcia miał nastąpić dziś, ale zostało przełożone na 3sierpnia czy te sprawy dzisiejsza przed Trybunałem sprawiedliwości sprawa tego orzeczenia, które ma zapaść w budynku Trybunału Konstytucyjnego są ze sobą powiązane czy to się odbywa jakaś Grazia najpierw Trybunał Konstytucyjny przepraszam Trybunał Konstytucyjny Julia Przyłębska sędziowie zwrócą uwagę na to co się wydarzyło w Luksemburgu, a dopiero potem od tego uzależniał swój wyrok, żeby jakoś przykryć dać podkładkę kładzie prawną na temat tego co można zrobić dalej takie było wdrażanie oczywiście to spekulacja, bo no oczywiście nie wiem tak przypuszczam, ale rzeczywiście ten wyrok nie zapaść dziś i ja, kiedy w czasie dowiedziałam, że jednak będzie dopiero 3sierpnia to pomyślałam, że to jest jakiś taki plan ucieczki oddalenia wniesienia 100 dystansu, żeby jednocześnie nie wybrzmiały te mądre i słuszne argumenty Trybunału sprawiedliwości i przepraszam niewłaściwe przepraszam za to określenie, którego za chwilę użyje infantylne argumenty Trybunału Konstytucyjnego, ale ten poziom prowadzenia sprawy te argumenty, które padały w ta wybiórczość taktu Trybunał Konstytucyjny w zwyczaju nas to jakiejś takiej wykładni i bezsensownej wybiórczej, gdzie wybiera się w 1 przepis albo fragment przepisu nie patrząc na całokształt aktu prawnego no, więc ja pomyślałem sobie, że Trybunał Konstytucyjny tu zrejterował, że nie będzie odległość czasowa niech te argumenty gdzieś w przestrzeni publicznej trochę zostaną zapomniane no to wystąpimy z takim stwierdzeniem rzeczywiście bronimy konstytucji, choć tak naprawdę Trybunał Konstytucyjny konstytucję polską narusza tę interpretację, a pani doktor spodziewa się, że ten, że to orzeczenie, które zapadnie 3sierpnia będzie pomyśli premiera Mateusza Morawieckiego rzeczywiście stwierdzi, że unijne traktaty nie stoją nadrzędności polskiego prawa tak przypuszczam, tym bardziej że zaskoczył mnie bardzo Mateusz Morawiecki, który był na spotkaniu z przewodniczącą komisji europejskiej Ursulą von der Leyen i stwierdził, że nowości wszystko dogadane, a sprawy praworządności w tym zakresie uporczywa hossa, która lata spokoju, więc to poczuć jak najszybciej rozwiązać ja sobie nie umiem tego wyobraźcie sobie nie umiem wyobrazić tego, żeby przewodnicząca komisji europejskiej, która już od lat zwraca uwagę na rujnowanie porządku prawnego w Polsce na łamanie zasady praworządności na łamanie zasady trójpodziału władzy demokratycznego państwa prawnego legalizmu formalnego nagle na miłej kolacji z naszym premierem powiedziała ach to nic takiego, więc wracając do pana pytania myślę, że to będzie wyrok na polityczne zamówienie pomyśli Mateusza Morawieckiego tak tak przypuszcza mecenas Michał Wawrykiewicz mówił w TOK FM przed dziesiątą 40, że w europejskim Trybunale praw człowieka w Trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadło już 10 orzeczeń dotyczących polskiego prawodawstwa po 2015 roku i te orzeczenia były krytyczne wobec tego co kryje się pod tym hasłem reforma sprawiedliwości wprowadzanym przez Zbigniewa Ziobry czy czy pani doktor myśli, że jest jeszcze odwrót i możliwość uporządkowania ustaw dotyczących praworządności pozbycie się zapisów sprzecznych z konstytucją traktatami poziom unijnymi uporządkowanie statusu sędziów w jakimś jakiś nieodległej przyszłości to jest już wszystko tak straszliwie zagmatwane jest tyle rzeczy do poprawienia, że na zburzyć trudno, ale nie wyobrażam sobie w jaki sposób to mogłoby wrócić do jako takiej normy, więc po pierwsze, tutaj przede wszystkim zdanie pana mecenasa Rynkiewicza ja bym powiedziała, że te wszystkie orzeczenia, które zostały wydane po 2015 roku są wręcz miażdżące i pamiętajmy, że miażdżącej później reakcja też władzy sądowniczej w Polsce, gdzie chociażby wyrok w sprawie prejudycjalnej, który zapadł w 2019 roku w grudniu został omówiony przez sędziów Sądu Najwyższego tzw. połączonej uchwale 3 i więc stanowisko jest bardzo jasne bardzo otwarte bardzo spójne teraz wracając do pana pytania czy to może być zrobione no to musi być zrobione to musi być zrobione, bo im dłużej będzie trwał ten system, który no chwali zależność sędziego wymaga od sędziów zależności politycznej i tak jak mówił Stanisław Piotrowicz mentalności służebnej to tym bardziej będziemy się oddalali od standardów demokracji, tym bardziej będziemy stawać nie tylko krajem autorytarnym, bo już mamy cechy autorytaryzmu, ale staniemy się krajem autentycznym, czyli krajem, który uważa, że jest samowystarczalny atak naprawdę jest śmiertelnie osamotnione nie przypomnę, że ten ta koncepcja auta i też koncepcja gen. Franco, który uważał, że tak właśnie powinna być rządzona Hiszpania i kiedy wreszcie gen. Franco odszedł do krainy wiecznych łowów w Hiszpanii odetchnęli okazało się, że sytuacja Hiszpanii jest bardzo trudna, że jest tam kryzys gospodarczy właśnie te struktury państwa zostały zrujnowane i odchodzenie od tego trwało dziesięciolecia, więc ta sytuacja sędziów musi być zmieniona musi być poprawiona uda się to zrobić 1 ustawą nie wiem i to nie na pewno nie będzie niższy znaczy to musi być proces, ale to nie będzie łatwy proces, który będzie wymagał pracy wielu tęgich głów, ale uważam, że innej drogi nie ma bardzo dziękuję dr Bogna Baczyńska konstytucjonalistka z uniwersytetu szczecińskiego była z nami za kilka chwil godzina jedenasta informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA