REKLAMA

"Unia a ’ la carte", czyli Polska wybiera sobie z prawa UE co chce

Połączenie
Data emisji:
2021-07-15 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie dziękuję trzynasta 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami jest Patryk Wachowiec analityk prawne for fundacji centrum analiz dla rozwoju dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu będziemy rozmawiali o decyzji Trybunału Konstytucyjnego odnośnie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej jak stwierdził nasz Trybunał Konstytucyjny przepisy traktatowe w zakresie w jakim cóż nakłada ultra willę z zobowiązania na Rzeczpospolitą jako państwo członkowskie Unii Rozwiń » Europejskiej, wydając środki tymczasowe odnoszące się do ustroju właściwości polskich sądów oraz trybu postępowania przed polskimi sądami jest niezgodne z konstytucją Rzeczypospolitej polskiej teraz zastanówmy się nad tym może tak możliwe na ile możemy na chłodno bez uciekania do takich haseł jak polexit co to tak naprawdę rzeczywistości oznacza, że ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego to oznacza, że Rzeczpospolita Polska mocą wczorajszej wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego oznajmiła Unii Europejskiej część traktatów nie będzie stosowana na naszym terytorium, a tak naprawdę oznacza abstrahując od tych doniosły słuch o polexicie, że stajemy się takim trochę nie pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej skoro na naszym terytorium część traktatów nie może być stosowana to obywatele polscy czy ogólnie mieszkańcy Rzeczypospolitej polskiej znajdują się w gorszej sytuacji niż mieszkańcy wszystkich innych państw Unii Europejskiej nie mogą korzystać z tych samych gwarancji ochrony ich praw wolności zagwarantowane również prawie Unii Europejskiej, czyli to jest to co Unia europejska nazywa Unię, ale kart czy można sobie wybrać coś respektuje, a co nie dokładnie tak i od kilku lat władze Rzeczypospolitej polskiej nie tylko większość parlamentarna, ale to co można było dostrzec na ostatnich rozprawach budynku przy alei Szucha Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jego przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych prokurator generalny Sejm członek Izby dyscyplinarnej twierdzą, że część, że nasze członkostwo na nasze wejście do Unii Europejskiej 2004 roku było wejście takim chyba warunkowym może się zgadzamy na integrację europejską, ale w tych aspektach, których my to będziemy będziemy tę integrację akceptować no z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej z samego celu integracji jest to po prostu niedopuszczalne właśnie teraz co się może zadziać coś może wydarzyć w związku z tą decyzją, jakie mogą być jej praktyczne konsekwencje w praktyce myślę, że żadne tak naprawdę się one ta decyzja służy służy tak naprawdę 1 celowi poświęca integrację europejską w celu zalegalizowania bezprawnych niekonstytucyjnych działań rządzących, które miały miejsce w ostatnich latach i w celu zalegalizowania tych kilkudziesięciu stanowisk sędziowskich w Trybunale Konstytucyjnym Izby dyscyplinarnej w różnych w różnych sądach wyższej instancji ma tak i tak naprawdę to jest główny cel tego tego co się stało wczoraj w Trybunale Konstytucyjnym, ale można się oczywiście spodziewać się reakcji ze strony Unii Europejskiej komisja europejska już kilka tygodni temu w obawie przed wydaniem właśnie oznaczeń pozwalających traktaty unijne skierowała pisma do władz polskich, twierdząc że myślę, że słusznie, że jednak pierwszeństwo prawa unijną musi być zapewnione w każdym państwie członkowskim, a państwo tak jak Rzeczpospolita Polska nie może wybierać których, których przepisów traktatu będzie stosowała, których akurat nie będzie stosowała to jest podstawa taka systemowa pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej co do samego wczorajszego rozstrzygnięcia myślę, że sędziowie, którzy czy sądy, które oczywiście będą stosowały prawo Unii Europejskiej nie będą nie będą w ogóle będą pomijały to wczorajsze rozstrzygnięcie, bo zgodnie z zasadą pierwszeństwa oni po prostu prawo należy szanować i sąd, ale też każdy inny organ państwa tak jak ustawodawca tak jak władze samorządowe powinny z urzędu prawo Unii Europejskiej, kiedy jest taka potrzeba stosować no tutaj no zostawiamy w ogóle sprawę na głowie ten wczorajsze rozstrzygnięcie właśnie teraz musimy jeszcze do tego dodać decyzję Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej odnośnie samej Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, bo to też jest ten problem czy może nawet to jest właściwie rdzeń tego problemu mam wrażenie i teraz jak jak te porządki ze do siebie mają to znaczy Trybunał mówi sobie nasz taka ma mówić sobie tak trochę sobie chyba wyobrażają sędziowie Trybunału Konstytucyjnego roczny może być źródła problemu myślę, że tutaj jest albo zła Wola albo kompletne niezrozumienie mechanizmów unijnych po stronie większości parlamentarnej Trybunał sprawiedliwości stwierdził od traktatu z Lizbony obowiązuje art. 19 w traktacie Unii Europejskiej państwa członkowskie mają zagwarantować skuteczną ochronę prawną w dziedzinach objętych prawem Unii te dziedziny to np. ochrona konsumentów ochrony środowiska zapewnienie bezpieczeństwa produktów swoboda przepływu towaru itd. itd. w tych dziedzinach jednostki mają mieć skuteczną ochronę sądową skuteczna ochrona sądowa to m.in. prawo dostępu do niezależnego sądu i istnieje taki problem systemowy, że my nie potrafimy tak naprawdę stwierdzić, które w, której w, których sprawy nie potrafimy wyselekcjonować w Polskim systemie spraw, które są objęte tymi dziedzinami Unii Europejskiej tak naprawdę każdy potencjalnie w sprawie sąd krajowy może stosować prawo unijne mamy sprawę nie wiem dostępu dostępu do służby wojskowej i tam mogą się pojawić np. elementy dotyczące dyskryminacji ze względu na płeć, bo ze względu na wiek albo jeszcze jakiś inny, więc nie możemy tego tych spraw rozgraniczenie Trybunał sprawiedliwości mówi państwo członkowskim dla tych skoro nie możemy tego rozgraniczyć i potencjalnie w każdej sprawie każdy Polski czy każdy krajowy sędzia może stosować prawo unijne to musimy też sędziów chroniczną w całości zresztą sama niezawisłość sędziowska jest niepodzielna my sobie nie może dojść do takiej sytuacji, że o dziewiątej rano sędzia rozpoznaje sprawy stricte krajowe i wtedy jego standard niezawisłości inne, a o dziesiątej zaczyna rozpoznawać sprawy sprawy unijne ją wtedy musimy bardziej chronione no no tak niestety no tak niestety nie działa to niezrozumienie po stronie polskich władz być może zła Wola myślę, że bardziej nawet zła Wola doprowadziła do tego co się w to wczoraj stało we na na 2 alei Szucha pań twierdzą rządzący, że Unia europejska nie ma żadnych kompetencji w zakresie organizacji wymiaru sprawiedliwości i wszyscy włącznie z Trybunału sprawiedliwości oczywiście potwierdzają Unia sama nie nakazuje nam mówić mają być sądy rejonowe mają być takie zasady postępowania mają być I instancji, że takie ataki organa powoływać sędziów przecież jest to bardzo zróżnicowane w państwach europejskich, ale skutek w postaci tego, że sędziowie mają być chronieni przed naciskami ze strony polityków no wynika z traktatów i tego władza niestety nie chce zaakceptować czytanie chodzi o to jak sobie zorganizujemy nasz system sprawiedliwości nie chodzi o to jak ta organizacja sądów powszechnych będzie wyglądała tylko chodzi o to jak jest skutek tych regulacji tej reformy sądownictwa, którą zjednoczona prawica przeprowadził to to to do tego dotyczy jak rozumiem orzeczenie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej nie tego, że w ogóle jest izba dyscyplinarna tylko taką, jaką jest pomyślana, jakie kompetencje czy dobrze mówi dokładnie tak może lepszy będzie przykład na podstawie procedur wyboru sędziów w jednych państwach jest krajowa rada sądownictwa winnych nie ma 1 pan 1 państwie sędziów powołuje parlament premier król nawet może powoływać powoływać sędziów i to naprawdę nie ma znaczenia z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej chodzi o to, żeby efekt, żeby ta żeby, żeby to było widoczne na zewnątrz, że władza polityczna nie ma wpływu na ruch także w aspekcie powołania powoła także w aspekcie powołań sędziowskich i to nie jest żaden sposób potwierdził zresztą wielokrotnie myślę, że kilkanaście takich wypowiedzi Trybunału unijnego można można znaleźć to nie jest tak bardzo polskie władze że, że Unia właśnie za zajmuje się organizacją wymiaru sprawiedliwości ja mam na szybkie porównanie tak jak tak jak każda gmina może sobie nazwać ulicę plac w dowolny sposób prawda jest uchwała Rady Gminy my sobie i ten organ sobie co nazywa konkretną ulicę albo plac, ale zarazem musi i jest kompetencja samorządu, ale zarazem musi przestrzegać prawa krajowego np. ustawy o języku polskim nie może nazwać w sposób wulgarny np. tai tej ulicy myślę, że to jest to jest dobre porównanie obrazujące całą sytuację niestety rząd Polski nie chce tego nadal zrozumieć wykorzystuje poświęca naszą nasze członkostwo w unii europejskiej całą integrację europejską no na rzecz ochrony tych kilkudziesięciu stanowisk sędziowskich na rzecz ochrony tych tych niekonstytucyjnych zmian która, która ten samorząd wprowadził, czego się pan spodziewa teraz co się będzie działo się spodziewam działań ze strony komisji europejskiej przede wszystkim myślę, że żadne apele żadne rezolucje parlamentu europejskiego PE nie będą mnie wybrał żadnego wrażenia na na polskich władzach potrzebne są twarde sądowe mechanizmy uruchomione przez komisję europejską jest też duża determinacja ze strony wielu państw członkowskich Unii Europejskiej takiej grupy przyjaciół praworządności, która również może uruchomić takie takie mechanizmy sądowe na poziomie unijnym no bo to po co się stało wczoraj to jest podważenie samej istoty prawa Unii no i samych podstaw integracji europejskiej no, której zasadniczym rdzeniem są sądy sądy krajowe sądy krajowe egzekwują w imieniu obywateli przestrzeganie prawa Unii Europejskiej przez władze i Unia europejska, jeżeli NATO nie zareaguje, bo to stanie się prędzej czy później inną Unią europejską taką, do której się wszyscy zapisywaliśmy Unią, w której mnie szanuje się podstawowych praw człowieka w tym prawa do sądu dziękuję bardzo, Patryk Wachowiec analityk prawny fundacji obywatelskiego rozwoju fundacji centrum analiz dla rozwoju był z nami trzynasta 18 łączenie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA