REKLAMA

"Prezesi SN powinni natychmiast zawiesić działania Izby Dyscyplinarnej"

TOK360
Data emisji:
2021-07-15 18:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
08:09 min.
Udostępnij:

Z sędzią Michałem Laskowskim, prezesem Izby Karnej Sądu Najwyższego, rozmawiamy o konsekwencjach wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unii.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
TOK 360 to podsumowanie dnia w radiu TOK FM Polski system dyscyplinowania sędziów niezgodny z unijnym prawem orzekł Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej i właśnie o tym orzeczeniu tej decyzji będziemy rozmawiać teraz razem z naszym pierwszym gościem sędzia Michał Laskowski prezes Izby karnej Sądu Najwyższego teraz razem z nami to 360 dzień dobry kłaniam się dzień dobry panie sędzio panie prezesie na początek zapytam pana właściwie o to jaki sposób zostało Rozwiń » uzasadnione i to przeważyło o wydaniu takiego wyroku, jakie wady prawne tutaj wskazał psuły uzasadnienie tego wyroku jest bardzo obszerne i bardzo powiedziałbym gruntowne jednocześnie kategoryczne wychodzi się od szeregu zaszłości moment tu powołania krajowej rady sądownictwa od 2017 roku nie odwołuje różnych orzeczeń Trybunału luksemburskiego oczywiście nie jesteśmy w stanie przytaczać tych poszczególnych argumentów, ale podaje się wątpliwość i sposób powołania sędziów Izby dyscyplinarnej nadzwyczajne uprawnienia, które tej Izby zostały przyznane i brakuje w całej rozciągłości ta sprawa ta konstrukcja prawna została oceniona negatywnie tak bardzo szczegółowo także z regulacjami ustawy kagańcowej, które zakazywały sędzia kwestionowania sposobu powołania groziły bardzo surowymi karami dyscyplinarnymi za próby badania prawidłowości powołania jakiegoś sędziego to wszystko zostało, jakby zdyskwalifikowany i to w sposób taki twardy kategoryczne to nie jest tak jak w niektórych orzeczeniach Trybunału, że zostawia się decyzję sądowi krajowemu pisze, że można takie szlaki każdy będzie musiał sam interpretować tutaj stwierdzenia zawarte w tym wyroku są takie jasne jak będą czarne białe zmian, jakie są konsekwencją tego tego wyroku czy pan jest spokojny o to, że w tej chwili żaden sędzia nie będzie uwikłany w jakąś taką procedurę to znaczy nie będzie, o co pociągnięty do odpowiedzialności co co budzi wątpliwości czy w ogóle powinien się znaleźć przed przed takim organem działającym w ocenie przecież szerokiego środowiska sędziowskiego nielegalnie jak pan sądzi no nie jestem spokojny, bo normalny scenariusz w takiej sytuacji byłby taki, że przystąpiono do prac legislacyjnych, które miałyby spowodować, że te zastrzeżenia staną się nieaktualne, a w czasie no tego całego procesu legislacyjnego pracował pracowano by na podstawie dawnych przepisów tych, które obowiązywały przed 2017 rokiem obawiam się, że ten scenariusz no nie jest tak prawdopodobny w naszej to na na podstawie tych pierwszych deklaracji reakcji premiera ministra sprawiedliwości, bo jeszcze, że będzie to inny scenariusz będziemy tutaj bronić suwerenności budować barykady tak zostawić zapomnieli o tym, że ten wyrok jest motywowany politycznie, czyli rości sobie prawo do tego, żeby żeby, żeby ta to w ogóle oceniać, żeby wydawać taki osąd, że jakiś względów wyrok złe jest z jego punktu widzenia chyba niewiążące, bo tak to być może należy odczytywać z kolei Pepe pan premier Mateusz Morawiecki mówi o tym, że identyczne rozwiązania prawne są w Hiszpanii i tam nikt się władz nie czepia mówiąc kolokwialnie czy ma rację mówiąc w ten sposób w mojej ocenie nie ma racji i takie proste porównania różnych rozwiązań w różnych krajach Unii Europejskiej są bardzo zawodne, tym bardziej że robi się to wyrywkowo selektywnie nie, uwzględniając tradycji historii danego kraju to jest naprawdę bardzo trudne takie porównanie rzetelne porównanie różnych rozwiązań ja bym się nie poważył tego robić określenie, jaki wyrok polityczny to w tej chwili największa obelga także zarzut wobec sędziów, że są politycznie tylko przypomnę, że od samego początku tego jeszcze przed 2017 roku rokiem nie tylko opinie sędziów Sądu Najwyższego różnych organizacji były krytyczne wobec tych rozwiązań, ale także różnych organizacji międzynarodowych ONZ nawet czy komisji weneckiej gron różnych ekspertów wszyscy przestrzegali przed takim scenariuszem, który właśnie się teraz realizuje i nawoływali do tego, żeby inaczej to skonstruować bardzo łatwo można było to zrobić co zresztą zadowoliłoby zapewne Unię europejską pan prezes Izby karnej Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski razem z nami mam nadzieję, że w dalszym ciągu mam nadzieję, że się słyszymy w tej chwili, że tak słyszymy się chciałem potwierdzić, bo przez moment mieliśmy jakiś problem techniczny chcemy zapytać jak powinien zachować się w ogóle Sąd Najwyższy rzecznik Sądu Najwyższego zapowiedział się, że na razie izba będzie funkcjonowała tak jak do tej pory czy tak powinno być czy to nie jest skutek natychmiastowy, a nie wiążący się np. zmiany ustawy orzeczenie skierowane do wszystkich organów polskich i tym organem jest także Sąd Najwyższy prezesi tego organu tego sądu, którzy powinni natychmiast wprowadzić te orzeczenia w życie, czyli zawiesić działania Izby w tych obszarach, które wynikają z tego wyroku i wprowadzi zastępczy innych rozwiązań były inne Izby czy inni sędziowie rozpoznawali sprawy nie no takie, które nie mogą leżeć i czekać zobaczymy czy tak się stanie, bo zapowiedź, że będziemy robić to co dotychczas to jest jawne ignorowanie Trybunału luksemburskiego chodzenie głęboki konflikt z Unią europejską na koniec mojej mówi powiedzmy takich prawnych nie tylko, ale przede wszystkim prawnych konsekwencjach tego wszystkiego co się zmieniło od przedwczoraj to znaczy dzisiejsza decyzja Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej wczoraj wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego wcześniej środek zabezpieczający złe pod kątem reakcji polskich władz i miejsca naszego systemu prawnego w ogóle w Europie no po pierwsze, czarno białymi sposób jak mówiłem kategoryczny jasny stwierdzono, że ten model odpowiedzialności dyscyplinarnej, jakie wprowadzono te rozwiązania ustawy kagańcowej, jakie prowadzone są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej teraz pytanie będzie właśnie dalej, jaki scenariusz będzie realizowany, bo cały system prawa czy obszar prawny wspólny obszar prawny Unii Europejskiej opiera się na wzajemnym zaufaniu jeśli tego zaufania nie będzie to no to Polska będzie marginalizowana będzie traktowana jako jakiś kraj już zaczyna się chyba tak dziać jako kraj, który ma sądy, które nie są godne zaufania to się przekłada na cały szereg orzeczeń od europejskich nakazów aresztowania po sprawy rodzinne czy gospodarczy i 8 przekłada na życie gospodarcze czy życie poszczególnych obywateli i też byśmy przed tym przestrzegali wielokrotnie ale jakby widocznie są jakieś inne priorytety i inna Wola polityczna, a polskie władze w dalej to pewną bardzo dziękuję sędzia Michał Laskowski prezes Izby karnej Sądu Najwyższego pytanie czy polskie władze respektują wyroki Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej ta odpowiedź na odpowiedź na to pytanie nie jest jednak o tym przekonamy się za chwilę, bo w rozmowie z Agatą Łoskot Strachota będę próbował wyjaśnić okoliczności związane z gazociągiem Opal tutaj czuła przyznał rację Polsce o tym wyroku za chwilę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK360

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA