REKLAMA

"Sędzia Piotrowicz próbował ocenzurować stanowisko merytoryczne RPO, bo się z nim nie zgadzał"

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-07-16 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:46 min.
Udostępnij:

Gościem Jacka Żakowskiego jest dr Paweł Filipek, Główny Specjalista Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM panie kończące wydaje mi się, że rolą Trybunału Konstytucyjnego jest ustosunkować się do wypowiedzi uczestników w orzeczeniu natomiast nieprzerwanie wystąpienia przed zapoznaniem się spełnią, ale rolą prowadzącego obrady jest zdyscyplinowanie uczestników wtedy, kiedy mówią nie na temat nie do rzeczy proszę odnosi się do Meritum sprawy ale, dopóki nie skończy nie wyciąga konkluzji to pan nie jest w stanie przewodniczący Trybunału prowadzi rozprawę Rozwiń » jest odpowiedzialny i w związku z tym przysługuje prawo uczniów dyscyplinowania uczestników postępowania, jeżeli odbiegają od przedmiotu rozprawy, proszę bardzo, na temat, bo liczące, gdybym nie przerywał mógłbym już dawno skończył mam taką nadzieję, że pan będzie się odnosić merytorycznie, proszę bardzo, więc proszę wybaczyć, ale to nie służy organizacji postępowania przerywanie uczestnikom postępowania pani zmierza zmierzam do końca chcieliśmy wskazać kilka czynników, które dyskwalifikują organ rozpatrujący sprawę od orzekania w niniejszej sprawie odbieram panu głosy przerywam rozprawy ogłaszam 15 minut przerwy, ale skorzystamy z tej przerwy i porozmawiały z panem doktorem sitkiem główny specjalista zespołu prawa konstytucyjnego Międzynarodowego europejskiego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, który właśnie jak państwo słyszeliście był wczoraj w Trybunale próbował przedstawić argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich na pan Piotrowicz taki sposób, jaki państwo słyszeliście przerwa dzień dobry panie doktorze dzień dobry spotkał się pan taką sytuację w Trybunale lub będzie na nich nie macie ani osobiście ani oni już taką doświadczenie nie widziałem nie słyszałem to było coś bez pracy osób, a jak długo się pan zajmuje występowaniem przed organami wymiaru sprawiedliwości w Polsce aż tak długie doświadczenie są w biurze rzecznika pracuje ponad roku natomiast w tym czasie akurat okazję występować przed próbą cierpliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu przed Trybunałem szkodliwości w Strasburgu no i niestety także mówiące o tej sytuacji przed obecnym Trybunałem Konstytucyjnym z nie ma żadnego porównania tak mocno poziom poziom dyskusji absolutnie inny nie do pomyślenia, bo to nie tylko tamtych Trybunał europejski właśnie w żadnym innym polskim sądzie doszło do takiej sytuacji no właśnie jak pan sobie tłumaczy, dlaczego pan Piotrowicz uniemożliwił panu wypowiedź, że pan Kotowicz uniemożliwiał wypowiedź no bo nie spodoba się treść a dlaczego ocenzurować stanowisko merytoryczne Rzecznika Praw Obywatelskich musi nie zgadza natomiast my jako uczestnik mamy prawo przedstawić pewien pogląd prawny jako sędzia Trybunału komitetowi może się z nim zgodzić, ale nie nie w tej formie i na tym etapie od tego jest wyrok, żeby rozważyć argumenty stron w tym wyroku w tym wyroku czy właśnie w ustnych motywach od naszej argumentacji w ogóle nie odniesiono go czy ta, która została opowiedziana pewnie czytali nam przerwano, a nie widać było żadnego śladu rozważenia po stronie składu orzekającego tych argumentów odnosiliśmy no tak mamy teraz parę minut może niech przynajmniej nasi słuchacze dowiedzą się, czego panu nie pozwolono opowiedzieć przed Trybunałem Konstytucyjnym udało, ale były były znaczy główna myśl została powieszona mimo wszystko to znaczy my twierdziliśmy, że taki organ wykaz, jaki mieliśmy do czynienia, czyli ten pięcioosobowy skład Trybunału Konstytucyjnego w ogóle nie powinien orzekać, bo jest tam sędzia dubler tam Justyn Piskorski bunkier jest sędzia Piotrowicz, który przecież w sprawie właściwy występował w 3 rolach, bo np. jako poseł kształtował tę izbę dyscyplinarną karną czy miał duży wpływ na to jak ustawodawstwo ukształtowało to izba, jakie kompetencje powierzono o tym jako członek krajowej rady sądownictwa uczestniczył w zespole, który ma, które ocenią kandydatów do tejże właśnie Izby dyscyplinarnej jako członek całego składu rady kuszą bywał nominację potem izba została zawieszona decyzją Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej i teraz przyszło panu Piotrowi Kojowi wystąpić trzeci roli to znaczy osoby realizującej czy to zawieszenie udzielone przez Trybunał ma być skuteczne innymi słowy czy izba, którą ukształtował obsadził ma nadal działa ani moi zgadzali, a tego już pan Piotrowicz nie chciał usłyszeć, ale odpowie, bo myśmy to zawali także w naszym wniosku o jego o jego wyłączenie ze składu orzekającego, bo wniosek został nie został uwzględniony natomiast, jakby nie stanowi przeszkody, żebyśmy tego poglądu jeszcze raz, wskazując na wady tego organu wskazali tych etatów jest tych wad jest więcej w samym torem pierwotny jest także to, że prezes Trybunału konsul innego przecież została wybrana z naruszeniem ustawy z ustawą procedury o powołaniu na to właśnie stanowisko, a czy inne inny fakt mający przecież powszechnie miejsce to znaczy zupełnie arbitralne dobieranie członków składu orzekającego, dlaczego widać, że niebezpieczny konkretne osoby są wskazywane do takich spraw, które jakoś tam leżą zainteresowanie władzy publicznej takich spraw, które mają prowadzić do polexitu jest jakiś chichot historii w tym, że Polskę z Unii europejskiej wyprowadza wyprowadza wielka wielka trójka prokurator stanu wojennego pan Piotrowicz plutonowy kontrwywiadu peerelowskiego pan sędzia Zbigniew Jędrzejewski i żona TW Wolfgang tajnego współpracownika, które obecnie jest, które obecnie jest ambasadorem polskiej w Niemczech pan czy pan wrażenie, że ten Trybunał jest w stanie zachować zachować bezstronność czy też prawniczą prawniczą lojalność, rozpatrując spraw to my idąc tam co do zasady chcemy przedstawić argumentację mając nadzieję żona dotrze zostanie uwzględniona to znaczy jakąś ogromną nadzieję na to, że być może nie dojdzie do tego co do opcji było wiele tak można, bo zgodnie z naszą wniosku przekazać do pełnego składu już tą sprawą przesłał można było zadać pytanie prejudycjalne do Trybunału z pewnością lepsze, bo można ten ruch transferowy bywał można, bo zupełnie inaczej orzec tak to znaczy naprawdę i pewnie się do wyrokowania merytoryczne czy organ inicjujący, czyli izba dyscyplinarna błędnie sformułował pytanie z formą układa takie podstawy, a których wcale norma, którą strona nie wynika tak czy ona weksel zauważył tak bardzo jak to się czy to stanowisko Sejmu to ono nie jest pozytywne poseł Mularczyk opisany przez panią marszałek tak jest tak naprawdę gdyby, gdyby Trybunał Konstytucyjny w tym składzie uwzględnił stanowisko Sejmu nie wydałby takiego wyrok wydałby wyrok, który brzmiałby zupełnie inaczej na to nie byłby taką taką formą konfrontacji z Unią europejską, bo do tego zawierucha nie chce ja wiem, że pan nie chce politycznie się wypowiadać jest pan urzędnikiem prawnikiem, ale czy pan wrażenie, że jest jakiś czystego za to teraz powiedział wynika, że jest jak jakiś spór polityczny w obozie władzy do tego czy albo jak wyprowadzać Polskę z Unii Europejskiej to rzeczywiście na tych tak wolałbym się nie wypowiadać bo, bo wydaje się rzeczywiście te sprawy są rozgrywane tak z obozami czy też sami obozu politycznego, ale to mogę tam uczestnicy komentarza, ale tu akurat wolę tą tematykę nie wchodzi tak to jest dla mnie ta problematyka prawna już wystarczająco przerażająco nie muszą nawet królem komentować sfery politycznej ona dostrzegam zjawisko, że mam przed przeraża mnie to, że właściwie bezrefleksyjnie podejmuje się absolutnie doniosły dla polskiej przeszłości decyzji mówi bezrefleksyjnie, dlatego że oprócz uwaga większość dyskusji, która się tam odbywała dotyczyła zasady skutecznej ochrony sądowej poznaliśmy wytłumaczyć, dlaczego ta niezawisłość sędziowska jest konieczna na koniec dowiadujemy, że od sędziego sprawozdawcy ustnych motywach sędzia musi być krajowe ani europejskich znaczyć widać, że w ogóle, o co chodzi o pojęciu dobrze ugruntowanym sędzia europejski, czyli sędzia krajowy, który orzeka w sprawach, których zastosowanie ma prawo Unii to jest kategoria, w której ten sędzia musi być chroniony wymogami niezawisłości bez wolności wymogami służą w Polskiej konstytucji wprawie Unii od właściwie zdyskredytował sędzia sprawozdawca znać podstawowe konferencja sprawozdawcy nasze niech pan powie pojemną nazwisku sędzia Bartłomiej Sochański podstawowa koncepcja, którą należało rozważać w tej sprawie chyba nie istniała albo niespecjalnie wyraźnie miała jego znajomości prawniczej członków składu orzekającego nią, wskazując ponownie na torze to nasza argumentacja w ogóle nie znalazło odzwierciedlenie na pewno nasze, ale przecież pisemnej wersji natomiast no ma bieżący jak sędzia sprawozdawca przekonywał, dlaczego ten rok tak wyglądać żaden sposób myśmy tam znaleźli śladu naszej argumentacji to jest niezły sposób także bardzo bardzo smutne, że testują w takich sprawach można decydować o bardzo pobieżnie bez bez głębokiej znajomości sprawy i w tak okrojonym składzie Trybunału pani Julia Przyłębska zdecydowała, że drugą toczące się równolegle sprawę na bardzo podobnym charakterze jednak będzie rozpatrywał Trybunał w pełnym składzie czy pana zdaniem to otwiera jakąś furtkę do tego, żeby te sprawy zawetowane przez pana Piotrowicza i jego kolegów ponownie rozpatrywał Trybunał w pełnym składzie to znaczna formalnie to orzeczenie, które zapadło w tej sprawie, które się zakończyła już prawomocne, więc ono jest niezmiernie wzruszony oczywiście pełny skład może powiedzieć coś innego w zakresie tej sprawy, którą rozpatruje one zdecydowanie szersza tak, bo ta, która była to pewny sposób trzeba wąskiego wycinka to znaczy od tego postanowienia Trybunału o miłości, który dzień później upadł, bo pozostał pytany wyrok ostateczny tak tamto tamto było decyzją tymczasową obowiązującą do czasu wydania ostatecznego wyroku 8 wyrokowania nie miało sensu, bo dzień później to orzeczenie Trybunał możliwości przestało wywierać skutki prawne skutki prawne gra w wyroku ostateczne, a wyroku wyroku Trybunału szkodliwości wyrok polskiego Trybunału konfuzję nie obejmuje natomiast o to, że zostało przekazane niema potrzeby do tego wracać, bo sprawa jest już jak ani nie dlatego tego udogodnienia nie nie ta sprawa będzie miała swój ciąg dalszy przecież Trybunale sprawiedliwie Trybunał Konstytucyjny sprawa kaplicy przez 21, a właściwie przygotowana pod to postanowienie, które zapadło zapadło w tym samym dniu, kiedy wyrok polskiego Trybunału konsekwencji postanowienie zabezpieczające w tym postępowaniu dotyczącym ustawy kagańcowej będzie znowu zawiesza weryfikować te to te decyzje mamy grupy pod kierunkiem pana Piotrowicz ma miejmy nadzieję, że w tej innej formy np. przez kolejne orzecznictwo nawet ten wadliwy organ, jakim jest obecny Trybunał Konstytucyjny w swoich opatrzonych opatrzonych wypowiedzi orzeczniczy wycofa bardzo dziękuję tak pracował z Lipek główny specjalista zespołu prawa konstytucyjnego Międzynarodowego europejskiego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JACEK ŻAKOWSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA