REKLAMA

Jaki wpływ mają na nas gry wideo?

Człowiek 2.0
Data emisji:
2021-07-17 14:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:21 min.
Udostępnij:

Gry wideo - zwłaszcza te zawierające elementy przemocy - nie cieszą się dobrą opinią. Obwinia się je często m.in. o prowokowanie młodzieży do zachowań agresywnych. Jednak z badań naukowych wyłania się bardziej skomplikowany obraz. Gry wideo mogą działać na człowieka zarówno korzystnie, jak i niekorzystnie. W jaki sposób prowadzi się takie badania? Jakie praktyczne wnioski można z nich wyciągnąć? O tym opowie Ewa Międzobrodzka.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jan Stradowski przy mikrofonie witam państwa człowiek 2 rada zajmie się dzisiaj tym czym się wcześniej zajmował parę razy grami wideo wszech obecna forma rozrywki także czasami nawet edukacji nawet czasami terapii gry wideo są dzisiaj wszędzie są w telefonach są na konsolach są w komputerach, jakie one mają nas wpływ tak naprawdę co one mogą nas zmienić na lepsze bądź gorsza o tym się powiewa między Grodzka psycholog mediów doktorantka noweli Uniwersytet Amsterdam Rozwiń » wykładowca na University New Amsterdam członkini stowarzyszenia rzecznicy nauki dzień dobry dzień dobry Czyż EW zajmują zawodowo badaniem takich rzeczy prowadził badania nad ludźmi, którzy grają nad ludźmi, którzy deklarują zagrają właściwie kogo bada bada zarówno takie osoby szczególnie młode osoby młodzież, które grają na co dzień gry komputerowe, bo jak deklarują, że grają takie gry jak również takie osoby, które rzadziej grają, w którym są proszone o zagranie taką grę w warunkach eksperymentalnych w laboratorium i wtedy można sprawdzić co się taką osobą dzieje krótkoterminowo długoterminowo właśnie takie badania eksperymentalne pozwalają sprawdzić, jakie mogą być krótkotrwałe skutki grania tam gra jest to o tyle właśnie ciekawe, że na tej podstawie możemy stwierdzić, że faktycznie, jakie są efekty grania także możemy stwierdzić co jest przyczyną, a co skutkiem zaobserwować to w warunkach eksperymentalnych to potem przełożenie na warunki życia oczywistego, bo jeżeli poprosić kogoś zagranie w grę dajmy na to nie wiem przez godzinę czy przez dzieje nawet tak laboratorium to to jest potem ten sam skutek w świecie rzeczywistym, jeżeli dajemy do grania badanym naszym gry, które są dostępne na rynku, czyli takie, które oni mogą sami gracze poza latem to myślę, że jak najbardziej możemy pokusić się tego typu oczekiwania, że te wyniki mogą oczywiście mieć przełożenie na życie codzienne natomiast, jeżeli badamy osoby, które rzadziej grają i nagle im dajemy do zagrania godzinę albo 40 minut gry, które dana osoba nigdy nie grała i nigdy może nie zagra to myślę, że to jest bardzo tylko takie krótkotrwałe badanie, które możliwe, że nie nie miałoby przełożenia natomiast taka grupa kontrolna jestem bardzo potrzebna, aby sprawdzić czy ta manipulacja, czyli g co przeważnie eksperyment otrzymamy 2 rodzaju gry im sprawdzamy jak ta gra działa na grupę kontrolną jak dana gra działa na grupę eksperymentalną, czyli np. w moich badaniach używam wiary, która mają przemoc, ale też takich, które przemocy nie mają to jest jedno możliwe podejścia do bandę, ale można również zbadać efekty grania w inny sposób mianowicie tą samą osobę przetestować przed grą, jaki ogrze i można np. badać tak jak ja zrobiłam moich badaniach, że zaprosić graczy nie gracie i przetestować ich przed granie tą samą grę przed graniem i po ograniu tą samą grę lub też można jeszcze dodać do tego jeszcze bardziej skomplikować wtedy za interes tego jeszcze kontrolną grę natomiast swoich badaniach akurat tych, o których chciałbym tutaj powiedzieć stworzyłam takie zajęcia przetestowała badanych przed grą i po urzędzie w tej samej grze wszyscy grali w 1 tą samą grę czy w takim powszechnym odczuciu gdy, które zawierają elementy przemocy, których ta przemoc odgrywa kluczową rolę w fabule to się kojarzą ogólnie negatywnie było wiele takich medialnych sław to spekulacji czy oskarżeń wprost takie, gdy zachęcają ludzi młodych, zwłaszcza do zachowań agresywnych sprzyjają jakimś potem wykroczenie przestępstwo w stosowaniu przemocy w tym realnym świecie z kolei badania pokazują to wcale nie jest takie proste jednoznaczne jak jak często media chciały czy tego typu właśnie chcecie interesowały czy bardziej zbadał reakcje emocjonalne nie ten taki wpływ mają to dalsze zachowania jak najbardziej jest ogólne powszechne przekonanie, że kraje z przemocą mogą w pewien sposób przekładać się na zwiększoną agresję, a tego typu zachowania właśnie antyspołeczne natomiast nie mówię czy jest jest to uzasadnione czy nie, ponieważ różne teorie wspierają teatralny ten pogląd natomiast wszystkie badania pokazują właśnie te efekty na na agresję także jest tutaj stanie bada się na ten temat podzielone wciąż podzielone natomiast swoich badaniach starałam się zbadać trochę bardziej subtelnej może takie mniej oczywiste efekty grania kres przemocy na młodzież i w tych badaniach badała różnego rodzaju procesy emocjonalne, ale też procesy poznawcze, które mogą stać u podstaw właśnie tego typu sytuacji tego typu zachowań antyspołecznych, czyli nie badałam agresji ani zachowań antyspołecznych wprost, ale różne mechanizmy różne też zdolności społeczne, które mogą leżeć u podstaw takich zachowań np. rozpoznawanie emocji hamowanie reakcji trzeba też samokontrola i przyjmowanie perspektywy oraz ostatnich badaniach badałam empatię dla sytuacji bolesnych badałam to, badając mózg, kiedy zaczniemy od tego w związku z biedy sobie dających przemoc z rozpoznawaniem emocji wydaje się to rozpoznawanie emocji jest w ogóle ważne został młodych ludzi, bo wiemy, że ich mózg przechodzi zmiany dojrzewa i oni mają problem zarówno tym, żeby innych ludzi te emocje rozpoznać właściwie jak u siebie obiecują identyfikować także z kontrolą własnych emocji własnych zachowań, więc rozumiem to też było istotnym swoje badania, żeby zobaczyć jak sobie taka grupa radzi pod wpływem gier w tym co ją otacza dokładnie młodzież szczególnie ta grupa, którą badałam, czyli młodzież w wieku 1216 lat jest to taka grupa, która jest bardzo wrażliwa na rozwój pod względem społecznym i ta wrażliwość właśnie związane z rozwojem społecznym może z drugiej strony mieć swoje potencjalne negatywne skutki, jeżeli właśnie taka młodzież może mieć do czynienia z grami z przemocą, ponieważ właśnie założenie było takie, że kres przemocy w jaki sposób mogą spowodować, że ta młodzież może właśnie gorszy sposób rozpoznawać emocje może mieć problemy z samą kontrolą samą regulacją kolej przyjmować perspektywę i może mieć też problemy z empatią dla sytuacji bolesne także to wrażliwość młodzieży może mieć swoje pozytywne skutki, jeżeli chodzi o uczelnie się nowych rzeczy z gier np. języka angielskiego, ale też innych rzeczy, które mogą nastał czas gry natomiast ta wrażliwość może mieć też swoją ciemną stronę, czyli młodzież może się od wrażliwe, lecz i mogą zaś inne procesy emocjonalny poznawczy, które mogą być mniej korzystne dla młodzieży i dla ich rozwoju takie było założenie, jakie były efekty badań w ramach mojego doktoratu przeprowadziłem 4 i badania wszystkie badania były przeprowadzone w warunkach eksperymentalnych laboratoryjnych, czyli badała każdego każdy osoby pojedynczo i co nam wyszło badaniach dotyczących emocji rozpoznawania emocji okazało się, że nie koniecznie gry z przemocą, ale ogólnie ekspozycja na różnego rodzaju przemocy w różnych mediach może być związana zgłoszeń rozpoznawaniem emocji, czyli tu okazało się, że niekoniecznie gry są jedynym potencjalnym winowajcą tego gorszego rozpoznawania emocji, ale ogólnie ekspozycja na przemoc różnego rodzaju mediach jednak to, czego nie udało się nam stwierdzić to to czy faktycznie te gry czy też ekspozycja na przemoc w mediach wpływa na gorsze rozpoznawanie emocji nie udało się nam tego pokazać eksperymencie także nie możemy stwierdzić czy jest to przyczyną, a czy skutkiem jest do rozpoznawania emocji także tutaj jest to ważne, ponieważ może być również tak, że po prostu te osoby, które gorzej rozpoznają emocje również częściej sięgają po gry z przemocą albo ogólnie po anty społeczne media także to wyszło nam, jeżeli chodzi o rozpoznawanie emocji, czyli mamy mamy kolejny przypadek tego związek przyczynowo-skutkowy nie nie musi wynikać z tego co się szczęściem powiązane, czyli korelacji ta korelacja nie oznacza to czynności dokładnie i trzeba to bardzo uważać też to rozumiem, że na może być także po prostu młodzież częściej gra dane grę, ponieważ już jest ma gorszy rozpoznawania emocji, ale może też działać drugą stronę teoretycznie, czyli że gry bez przemocy czy też media z przemocą mogą osłabiać tego typu rozpoznawania emocji natomiast są potrzebne dalsze badania, aby to potwierdzić, która ścieżka jest prawdziwa, a jeżeli chodzi oto reakcje empatyczne, czyli wrażliwość na NATO, jakie stany emocjonalne mają inne osoby, jakie są sytuacji czy to też udało się zbadać tak bardzo właśnie ostatnie badanie, które opublikowaliśmy Seko ludzi trwa popiera Emilia pokazało bardzo ciekawe efekty natomiast aktywa znaczy, że to badanie akurat są jedyne badanie zostało przeprowadzone na nieco starszych osobach, a mianowicie na studentach, czyli osobach nie więcej w okolicy osiemnastego 2005. roku i życia i później to samo badanie przeprowadziliśmy na młodzieży między dwunastym szesnastym rokiem życia, aby porównać te 2 grupy wiekowe i sprawdzić czy podobne efekty możemy zaobserwować w grupach, a także pokrótce co zaobserwowałam w tych 2 grupach to swoje dzieci słowo wiosna czas na to nie w tym momencie trochę się kończy, ale do państwa za moment wrócimy i opowiemy co też to badanie wykazało ponownie Jan Stradowski przy mikrofonie rozmawiamy dzisiaj o wpływie gier na psychikę na emocje na młodych i nieco mniej młodych ludzi ze mną studził Paweł Międzybrodzki psycholog mówił doktorantka nowi Uniwersytet Amsterdam wykładowca University Amsterdam członkini stowarzyszenia rzecznicy nauki witam ponownie witam serdecznie pod koniec pierwszej części rozmawialiśmy o tym jakie badania prowadziło związane z tym jak gracze, którzy dają gry zawierające przemoc rozpoznają emocje i potem doszliśmy do tej empatii, czyli wczuwanie się sytuacji innych to opłaca tych badaniach co wykazały swoje badania w tej dziedzinie badania dotyczące empatii, a konkretnie empatii dla sytuacji bolesnych dotyczyły takiego zjawiska zwanym decentralizacja estetyzacji jeszcze inaczej od wrażliwa nie ma, a które może być rozumiane jako takie mniejsze pobudzenie emocjonalne wywołane takimi bodźcami takim mieniem zdjęciami, które powinny takie pobudzenie normalnie wywołać, czyli popularnie mówiąc znieczulica tak, o co chodziło w moim badaniu pokazywał uczestnikom badania 2 rodzaje zdjęć zdjęcia były, jakie stawiały albo sytuacji bolesne było to zdjęcia dłoni w takich codziennych sytuacjach np. ktoś zaczął się porządkami albo na kursie i głos przez przypadek, że są takie sytuacje, które się mogą zdarzyć nam każdemu i które są przy przeważnie bolesne natomiast drugi rodzaj zdjęć się przedstawiał dokładnie te same sytuację dłoni, ale w sytuacjach kontrolny, czyli sytuacjach nie bolesnych i zadaniem badanych było podjęcie decyzji, które zdjęcia są bolesne, która nie przy pomocy wszczęcia klawisza odpowiedniego lana klawiaturze komputera, lecz to zdanie wydaje się banalne natomiast co myśmy robili w trakcie tego zadania Otóż analizowaliśmy nagrywaliśmy w trakcie tego zadania reakcje mózgu na sytuację na widok sytuacji tych bolesnych i na widok sytuacji nie bolesnych kontrolnych założeniem tego zdania było, że widok sytuacji bolesnej powinien wzbudzić reakcję mózgu, która nazywa się właśnie reakcję empatyczną dla sytuacji bolesnej i to jest takie nasze wyjściowe założenie jak prawidłowo powinni reagować badani w tym zadań natomiast nasze założenie było takie, że osoby, które grają często okres przemocą albo też grają możliwie rzadko, ale są badane po grze będą doświadczać obraźliwie dnia, czyli właśnie tego tej SN z realizacji, czyli ich pobudzenie emocjonalne wywołane tymi zdjęciami negatywnymi tymi aktor przedstawia sytuację bolesne będzie mniejsza będzie właśnie mniejsze albo w porównaniu do tych sytuacji kontrolnych albo mniejsze w porównaniu do sytuacji przed grą na teraz co się okazało przebadaliśmy około 60 młodych osób byli oni studentami Uniwersytetu w Polsce Adam i okazało się, że te osoby, które wcześniej nie miały doświadczenia z grami przemocą reagował zupełnie inny sposób na tego rodzaju zdjęciami osoby, które grają u kresu przemocą na co dzień, a konkretnie okazało się, że osoby, które nie są graczami reagują zgodnie z naszymi pierwotnymi założeniami, czyli wykazują tą wzorcową reakcję empatyczną natomiast osoby które, które grały często w grę z przemocą codziennie po ponad 8 godzin nie rozróżniała na poziomie mózgowe pomiędzy tymi 2 rodzajami zdjęć, czyli może świadczyć o pewnej takiej kapitulacji pewnie takim obraźliwie, ale związanym z tym, że on, że te osoby często widzę tego rodzaju sceny o różnego rodzaju grach, które grają na co dzień natomiast co się wydarzyło po grze po 40 minutach gry strzelanka Otóż okazało się, że te osoby, które nie są graczami po 40 minutach, które nagle nagle ich zdolności właśnie do rozróżniania tych zdjęć się zmieniły, a konkretnie spadła ich wrażliwość na zdjęcia bolesnym, czyli one doświadczyły krótkotrwałego od wrażliwi na natomiast osoby, które często grają, czyli są graczami zupełnie inny sposób zareagowały po 40 minutach grę na tym samym ścięcia Otóż wśród nich spadła aktywność mózgu nie na te zdjęcia bolesne, ale na zdjęciach Control i o czym to może świadczyć no nie może świadczyć o uwrażliwienie, ponieważ ich reakcje na zdjęcia bolesne były właściwie przed grą po grze takie fale natomiast może świadczyć o tym, że tak gra w jaki sposób wpłynęła na ich procesy uwaga owe, a konkretnie może to mogą świadczyć o tym, że one mniej uwagi poświęcały zdjęciom tę kontrolę niż bolesna, czyli de facto można powiedzieć, że ta gra poprawiła ich procesy uwaga owe co może być też zgodne z wcześniejszymi badaniami np. gmin i baterie, które też okazały potencjalne pozytywne skutki grania gen w reakcji na procesy uwagą natomiast ja dokładam do tego torze niestety te osoby, która rzadziej grają, które w ogóle nie grają mogą doświadczać krótkoterminowej destynacje, czyli od wrażliwi Ania nadto Odra zdziwienie jest zawsze takie negatywne, bo też czasami jest tak, zwłaszcza młodymi ludźmi oni są zbyt wrażliwi zbyt gwałtownie reagują na różne bodźce i być może takie zmniejszenie możliwości mogłoby im czasami pomóc to jest bardzo ciekawa myśli i też mogę do tego nawiązać wynikami mojego innego badania, które dotyczyły dotyczyło hamowania reakcji na sytuację emocjonalne i tam okazało się, że właściwie gracie osoby, które często grają w grę z przemocą lepiej hamują swoje reakcję na takie bodźce właśnie takie zdjęcia, które przedstawiają emocjonalny twarze niż osoby, które nie są graczami, które nie mają ekspozycji na przemoc w grach wideo i faktycznie może świadczyć o tym, że te osoby mogą być sposób być lepiej opanowane takiej właśnie sytuacjach, które są emocjonalnym wyzwanie względy tak nazwała, ponieważ właściwie każda taka sytuacja, która ustawia nas takich sytuacji takiej emocjonalnej stresującej może być dla nas wyzwaniem dla właściwie te osoby, które grają częściej tego rodzaju gry gry akcji, ale też ono jest przemocą mogą w takich sytuacjach codziennych lepiej się odnaleźć lepiej regulować swoje emocje np. nie panikować w porównaniu z osobami które, które nie grają w tego typu grę i dobrą ilustracją tego co wyniki badań na lekarzach wśród, których zaobserwowano podobne reakcje jak u właśnie gracze od gier wideo i okazało się, że ci lekarze również nie mają tego typu reakcji typowych reakcji statycznych, ale nie musi to konkretnie znaczy, że lekarze są od wrażliwe Eni i nie czuli właśnie nieczuli na swoich pacjentów, ale raczej, że mogą taki sposób lepiej IRA regulować swoje emocje i dzięki temu mogło się lepiej skupić na zadaniu, jakim jest po pomoc pacjentowi także może to jest jakaś optymistyczna myśl, która może również towarzyszyć graczom tych brutalnych wierzę, że może osoby takie nie tylko w jaki sposób się od wrażliwi, ale to morze w jaki sposób przełożyć się na ich lepsze na ich lepszą regulację emocji jako student medycyny i lub dyplomowany zresztą formalnie lekarz mogę zaświadczyć, że niektóre specjalności, zwłaszcza niektóre typy zabiegów wymagają takiej kontroli, która nie każdemu łatwo przychodzi nikt nie wszyscy są w stanie podołać takim wyzwaniom medycznym niektórzy po prostu mu zajmują się innymi rzeczami w tej dziedzinie, bo są sytuacje, których jestem emocjonalnie, więc taka kontrola emocji dni, które powoduje, że można następnego dnia 6 do pracy nie załamać się nerwowo wskutek kolejnego jakiegoś ciężkiego przypadku do w tym czasie miały to bardzo ważne VAT, ale my to los tych badań, które mówi wpłynie wniosek zagra ani nie są jednoznacznie zła jednoznacznie, wpychając zostaną wychodzi jakieś ciemne czy ponure rejony, ale to nie są jednoznacznie dobre, bo mają swoje negatywne efekty, więc sytuacja to często bywa jest ochrona nie jest czarno-biała absolutnie nie jest czarno-biała jest tutaj wiele odcieni szarości i te zawiłości związane z efektami gier warto być świadomym, że nie jest to czarno-biały jest bardziej złożone i ta sama gra może mieć zarówno pozytywne jak negatywne skutki w zależności od tego kto nią gra jak długo z nią gra, ale też w zależności od tego w jakim wieku jest grać oraz Bóg mogą mieć na to skutki również ruch różne różnice indywidualne takie jak np. poziom poziom empatii jako cechy albo poziom samokontroli jako cechy także są różne różne różnice indywidualne, które mogło mieć również na to ktoś czy na podstawie takich badań zadać, zwłaszcza rodzicom jakieś takie zdroworozsądkowe wytyczne no bo do nas młodzi ludzie bardzo często grają trudno im tego zupełnie zabronić czy jest coś takiego co powinno wzbudzić czujność coś co powinno niepokoić, kiedy młody człowiek z tymi grami spędza za dużo czasu albo ma robić rzeczy, które są jakieś nietypowe czy jest coś co powinno nam zapalić tzw. czerwoną lampkę na pewno rodzice powinni interesować tym co grają ich dzieci nie musi być to zawsze kontrola, ale takie może ciekawe zainteresowania natomiast kiedy powinno się zapalić lampka wtedy, kiedy chodzi dziecko niekoniecznie nastolatek, ale dziecko szczególnie spędzał zbyt dużo czasu nagle, kiedy zaniedbuje obowiązki w szkole albo zaniedbuje relacje z rówieśnikami, a także szczególnie młodych graczy trzeba jednak ten czas gry kontrolować i uzgadniać np. danego dnia możesz pograć godzinę i ten czas trzeba kontrolować negocjować, aby faktycznie to była godzina, a nie więcej można też motywować młodzież dzieci młodzież, że mogą pograć, jeżeli najpierw odrobił pracę domową albo jakieś zrobią inne rzeczy, które mieli zrobić także można spróbować traktować się zagraniem ulubioną grę jako nagrodę motywować w ten sposób ich pozytywnie natomiast co jeszcze może zapalić czerwoną lampkę Otóż, jeżeli za zauważymy jakieś zmiany w zachowaniu zmiany zachowania lub też słownictwie młodych graczy, a niestety gry z przemocą zawierają różnego rodzaju przekleństwa także poza tym, że młodzież dzieci mogą się nauczyć angielskiego mogą się również nauczyć się słów, których rodzice nie chcieli nauczyć czy warto też względu sprawdzać co młodzież dzieci grają, aby dobrać odpowiedni kontent gry do wieku gracza i aby to zrobić wystarczy sprawdzić rating gry, jeżeli chodzi o jak i jaką mają rating wiekowy oraz rating związane z treścią gry, aby sprawdzić wystarczy wejść na stronę pan i Kingę Information, czyli PEGI krótka Info i tam można znaleźć różne informacje na temat Pierre ich treść przypomnijmy jeszcze konkluzja z innej audycji, a propos technologii większość młodych ludzi dwudziesty z kontaktu z technologią to komputerami internetem grami bez większego szwanku natomiast są tacy też mniejszość, którym to może zaszkodzić chodzi o to, żeby to mniejszość możliwie wcześnie wychwycić pomóc po prostu, żeby nie było potem z tego jakiś problem mają funkcję była Ewa między Grodzka psycholog doktorantka nabyli Uniwersytet Amsterdam wykładowca University New Amsterdam członkini stowarzyszenia rzecznicy nauki dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie zapraszamy tylko w sobotę mówił Jan Stradowski do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CZŁOWIEK 2.0

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA