REKLAMA

Prof. Kranz o wyroku TK: "Polska weszła na ścieżkę wojenną i nie ustąpi"

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-07-16 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:25 min.
Udostępnij:

O wyroku TK oraz wyrokach TSUE Maciej Zakrocki rozmawia z prof. Jerzym Kranzem z Katedry Prawa Międzynarodowego i Unii Europejskiej na Akademii Leona Koźmińskiego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie przed nami druga godzina popołudnia Radia TOK FM prof. Marek Safjan sędzia Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej był tym sędzią, który przedstawił w imieniu Trybunału wyrok dotyczący Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego no i jak później dodawał od momentu ogłoszenia wyroku na Polsce ciąży obowiązek jego wykonania pan profesor oczywiście w tym wyroku poinformował, że izba dyscyplinarna powinna zaprzestać swojej działalności i Rozwiń » całkiem niedawno to jest informacja o dwunastej 20 pierwsza prezes Sądu Najwyższego pani Małgorzata manowska wydała oświadczenie, w którym napisała m.in. tak art. 90 pierwszy ust. 3 konstytucji RP stanowi, że w sytuacji, gdy ratyfikowanej przez przez Rzeczpospolitą polską umowy tworzącej organizację międzynarodową wynika, że prawo przez nią stanowione jest stosowane bezpośrednio on wówczas pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami na podstawie tego unormowania konstytucji RP sędziowie zapewniają skuteczną ochronę prawną w dziedzinach objętych prawem Unii zgodnie z art. 19 ust. 1 traktatu Unii Europejskiej i w ocenie pani prezes prawa europejskiej nie obejmuje dziedziny, jaką jest organizacja wymiaru sprawiedliwości bowiem to państwo członkowskie posiadają kompetencje w tym zakresie no właśnie dalej czytamy, że uchyla ona zarządzenia o wykonaniu postanowienia złe dane jeszcze wcześniej przez prezes panią prof. Małgorzaty Gersdorf zawieszenie działalności Izby dyscyplinarnej jest z nami teraz nasz kolejny gość pan prof. Jerzy Kranz katedra prawa Międzynarodowego prawa Unii Europejskiej Akademia Leona Koźmińskiego dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu przepraszam za to drugie może wprowadzenie, ale po raz kolejny właśnie w ostatnich dniach to jest uczucie, które towarzyszy mi niemal permanentnie czuje się kompletnie zagubiony mamy wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej słowa prof. Safjana wolności Polska natychmiast powinno do niego dostosować zaś mamy no właśnie takie oświadczenie czy stanowisko pierwszej prezes Sądu Najwyższego, że nie musimy stosować i co mamy o tym wszystkim myślę panie profesorze, więc to wymaga chwili śliny wyjaśnień i CIT jak być tak zacznę od takiego krótkiego stwierdzenia, że na scenę wkroczył wtedy jak ścianką zobaczymy czy to wystarczy tamta tam w tamtym koniec nie był wesoły, ale ja nie jestem wróżką, ale na razie taką sytuacją mamy do czynienia natomiast natomiast, zanim przejdziemy do tego, że jak i jakie znaczenie mają jeden z willi 1 wyrok z drogi wielu itd. trzeba by zacząć od od kwestii takie czy ci to jesteś w kompetencji czy nie kompetencji Unii prawda Bober PSL jak pan Mielno państwo przekazały u niepewny kompetencje teraz czas powiedzieć w ten sposób że NIK, który wszystkie są przekazane w sposób w sposób wyraźny prawda nie polityka rolna tak jest też z zagadnień napomniał natomiast tutaj mamy o tym, że się, że nie należy do kompetencji Unii teraz co nie należy do kompetencji unijną na pewno nie należy do kompetencji Unii organizacja systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce natomiast tutaj te wszystkie orzeczenia, które mamy one dotyczą organizacji jako takiej tylko oni dotyczą one dotyczą niezawisłości sądów i sądownictwa i oceny tego ita ocena nie polega na tym, że się sprawdza, jaki organ mianuje sędziów, bo na każdym na całym świecie wiadomo, że to miało różnego rodzaju organy sędziowie nie są wybierani w głosowaniu powszechnym pada, więc może być taki czy inny organ ważne jest jak ta całość wygląda no i tak całość o opinię w opinii z sądu wygląda w ten sposób swego kraju napisali, że to są też, że to jest sytuacja, gdzie niezawisłość sądów nie jest zapewniona teraz jest pytanie takie czy 3, bo główny argument z 3 żądamy mówi by polega na tym, że jest mowa, że to nic nie jest w gestii o deszcz nie jest nie są kompetencje przekazano, więc ja chcę tak 2 przykłady takie, gdzie sąd rozpatrywał sprawy jednak dotyczący sprawy polskiej drugiej niemieckiej, która całą pewnością nie jest kompetencji Unii europejski mianowicie była taka sprawa by dziś po przystąpieniu Polski do Unii sprawa Haliny Derkowski w latach osoba, która się starała o emeryturę ona była tam mecz pierwszy deportowana do Sowietów potem wróciła do Polski w Polsce pracowała by jechać do Niemiec stawała się emerytury będą już Niemczy, iż przed przystąpieniem do Unii sądy tego odmawia bo, bo odmawia uważa tak może po przystąpieniu do Unii okazało się, że sąd unijny przyznał jej rację, iż z pełną świadomością tego, że nie należy do kompetencji Unii ustalanie na jakich warunkach, jakiej wysokości w okresie emerytury wypłaca tylko co powiedział wtedy to sąd unijny prawda powiedział tak, że jeżeliby tak było że, ponieważ ona wyjechała do RFN osiedla w RFN to zostanie naruszona zasada swobodnego przepływu osób, a zasada swobodnego przepływu osób jest w gestii Unii europejskich Jana w końcu dostała drugi przykład jest taki, bo chce pan teraz i różnej ogólnikowe takie są stwierdzenia drugie przykładem takiej w Niemczech, a sprawa, która się nazywa tania kraj też na początku dwutysięcznych lat w Niemczech w konstytucji było napisane, że kobiety mogą służyć w Bundeswehrze tylko jako sanitariuszki albo w orkiestrach wojska i to tania kraj, ale skończyła tam miała wyższy jakieś wykształcenie techniczne komputerowe tak dalej starała się do tej budy zwali uzyska także stanowiska powiedzieli, że szlaban i co się okazuje teraz tak znowuż jak zorganizowana bundy sfera to był rok przyjmuje tak daje to kompletnie nie należy do kompetencji Unii natomiast co powiedział Trybunał Trybunał powiedział ta tu mamy do czynienia z dyskryminacją, czyli nierównym traktowaniem dla ogólnym poziomie daczy wszystkie kobiety są z tego wyłączone prezesie to jest niedopuszczalne możecie zrobić także np. powiedzieć, że kobiety nie mogą być w Bundeswehrze w oddziałach szturmowych przeszkolono problem i ona tę sprawę wygrała Niemcy zmienili konstytucję, więc pokazuje i jest to samo, że organizacja wymiaru sprawiedliwości nie należy natomiast praworządność i niezawisłość Szal w kompetencji Unii, dlatego że sędziowie w Polsce również są sędziami, którzy rozpatrują unijnymi rozpatrują sprawy sprawa unijnego, więc u nich zależy na ich niezawisłość i walce niezawisłości tego tego systemu, więc tutaj można powiedzieć, że ten argument, że rządowy on się on jest specjalny zmanipulowany, ale ja chcę państwu pokazać na przykładach tych widać również byli w Chinach może również Trybunał posiekać i i sprawdzi się biegli, a więc to jest ta sprawa, że nie ma Unia nie ma kompetencji z grubsza nów w pierwszej części naszej rozmowy zostały nam niecałe 2 minuty, ale jeszcze taki, żeby kropkę nad i postawić, ale pani prezes swoim stanowisku pisze jestem głęboko przekonana, że izba dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest w pełni niezależnym sprawowaniu ustawowo jej przypisane jurysdykcję sędziowie Izby są w pełni niezawiśli w orzekaniu nosząca waha się pani Jordana przy tej pensji pogląd opinia tylko, nic więc np. o pana ona nie wykonuje nie wykonuje o o w czy to jest wyrok czy to są środki tymczasowe Polska przystępując do Unii, chociaż 1 rzecz powiedzieć zgodziła się, że interpretacja prawa unijnego będzie podlegać wyłącznej kompetencji sądów unijnych prawda i te sądy unijne mogą również wydawać tzw. środki tymczasowe czy zabezpieczający, gdyby miała szkoda patrzeć tak dalej dla teraz raz problem problem polega na tym, że przykładowo w tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego mówi, że pewne środki tymczasowe, acz wbrew temu co coś co traktach, bo chcę, żeby wszystkim środka nie miał Trybunał Konstytucyjny się, że w sprawach dotyczących organizacji sądownictwa to Polska nie będzie wykonywać tych postanowień tymczasowy, ale oni ograniczyli do organizacji rzeź sądownictwa, ale niech pan zauważy, że jak była sprawa Turowa ona jest dalej na początku jak wynikło i tam są też te środki tymczasowe to premier pierwszego dnia powiedział, że Polska tego nie wykona no co znaczy, że wyszedł dalej niż powiedział Trybunał Konstytucyjny, bo Trybunał już odpowiedział tak, że tylko tych nie będziemy wykonywać które, które do organizacji wielu wygasić w praktyce oczywiście przy okazji naciąga na takich trwa, ale tamten teraz okazuje, że idą dalej teraz wygląda właśnie na to, że nie tylko w tych sprawach, ale w żadnych, że sąd tamten to może sobie mówić, ale wrócimy do tej rozmowy już po informacjach stokach Maciej Zakrocki dzień dobry ponownie wracamy do rozmowy z panem prof. Jerzym Kansy z katedry prawa Międzynarodowego prawa Unii Europejskiej Akademii Leona Koźmińskiego dzień dobry ponownie panie profesorze dobry gust tylko, że to wszystko, o czym rozmawialiśmy, o czym będziemy jeszcze rozmawiali no to jest pewnego rodzaju można wypowiedzieć żelazna konsekwencja obozu rządzącego i nie wydaje mi się właśnie, że mogłoby się coś zmienić tymczasem wydaje się, że ta i presja ze strony instytucji unijnych decyzje czy wyroki Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej no właśnie tworzą coś w rodzaju takiej masy krytycznej, która wydaje się, że jest już nie do przekroczenia na co dzień słyszymy jakiś pełzający polexit cie no ale ale właściwie nie ma osoby, która mogła chyba Jasną odpowiedź na pytanie, jaki może być tego finał pan na łamach monitora konstytucyjnego zamieścił tekst pt. Unia europejska w obliczu dobrej zmiany, czyli krajobraz przed bitwą i przywołuje pan tam z ostatnich 5 ślad przykłady wypowiedzi czy to większości parlamentarnej w postaci uchwały Sejmu to było w maju szesnastego roku w sprawie obrony suwerenności Rzeczypospolitej i praw obywateli, gdzie pada zdanie w instytucjach Unii Europejskiej są podejmowane próby narzucenia Polsce decyzji, które nie mają podstaw wprawie europejskim naruszają suwerenność naszego państwa wartości europejskiej oraz zasadę pomocniczości Unii Europejskiej przywołuje pan wypowiedź wówczas pani premier Beaty Szydło z maja siedemnastego roku Polska nie zgodzi się na żadne szantaże ze strony Unii Europejskiej nie będziemy uczestniczyć w szaleństwie brukselskich elit no wreszcie wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z listopada ubiegłego roku nikt nie będzie nas zmuszał do realizacji cudzych wizji to nie jest Unia europejska, która ma przed sobą przyszłość praworządności łamanie praworządności stały się w unii europejskiej pałką propagandową samo zebranie tych tych przykładów przez pana jak rozumiem ma pokazać, że nie będą nam tutaj właśnie narzucać tego, czego my w sensie rząd nie chcemy jak przy tej postawie komisji europejskiej Trybunału sprawiedliwości wyobraża pan sobie dalszą sytuację przy ciągłej obecności Polski w unii proszę pana jak chciała pana prosić, żeby pan poczekał, ale minę do dosłownie go jak podkreśla naszej rozmowy by data odpowiedział, bo ta będzie taki akcent końcowy bardzo takie prognozowanie natomiast jest teraz jeszcze 1 sprawa, która dotyczy to dotyczy konfliktu z konstytucją, bo to co ja mówiłem poprzednio mówiliśmy to jest tzw. ultra chwilę się Unia działa poza kompetencją, więc oczywiście nieraz może działać poza kompetencje, ale komuś zawsze oceniać Trybunał unijny Trybunał Konstytucyjny natomiast nas Trybunał mówi, że dwujęzyczne naruszona konstytucja i teraz ja chcę sprostować oba to koniec nie przebija Doda Doda to po 5 publicznych w lecie po pierwsze, że tutaj krytycy Trybunał w tym wyroku już mówię tak on stwierdza, że ta izba nie jest w pełni niezawisłe i bezstronna stwierdza, że sędziowie krajowi są narażeni na postępowanie dyscyplinarne, że z powodu zadawanych pytań prejudycjalnych prawda no, więc to Sojusz skandaliczne rozwiązania przy przewidziany w Polskiej ustawie, ale podkreślam w ustawie ani w konstytucji, więc w tym sensie ten wyrok on nie dotyczy konstytucją kwestionuje ustawy w Polskiej konstytucji zapisane, że jeżeli taki ośli nastąpi między normą międzynarodową, a ustawą to pierwszeństwo stosowania przez sąd organ administracji musi zastosować normy normy te między NATO Francji w tym przypadku unijnym, pomijając tam co nie wypadający na jej temat itd. więc wiem, więc to jest pierwsza, ale ale, ale druga jest, na którą się Szanowni wszyscy po powołują premier i nie chcę wymieniać go kogo jest to, że to narusza konstytucję, bo konstytucja jest nadrzędnym prawda jest konsul jest napisane, że jest nadrzędnym w artykule Rzeczpospolita pospolity proszę pana co znaczy najbliższy prawdzie, bo jak pan po jak pan popatrzy na słowa najwyższy to jest Super dla tych osób dla tych zawsze musi być w stosunku do czegoś no bo nie ma czegoś od najbliższego prawda więc, więc to jest taki wytrych, który podobnie jak suwerenność który, który nie wiadomo jak dokładnie rozumieć, bo proszę pana i weźmy tylko sytuacją krajową, że jakaś ustawa jest niezgodna ktoś twierdzi jakąś ustawę jest niezgodna z konstytucyjną rzeczywiście tutaj ten przepis znajduje zastosowanie konstytucję najwyższym prawem hierarchicznie w stosunku do ustaw, ale proszę pamiętać, że rozstrzygnięcie przez porządny Trybunał Konstytucyjny tego czy ustawa jest zgodna z konstytucją łącznie jest trudny wymaga specjalnej wiedzy i wymaga niezawisłych sędziów prawda natomiast w stosunkach w stosunkach zewnętrznych praw dla ten konflikt by prawo najbliższe jest pozorny, bo jeżeli jest konflikt normy unijne czy w wyroku unijnego z konstytucją no to ten konflikt można rozwiązać nosi taki sposób np. Francuzi jak za każdym razem zmieniają traktat unijny, do którego przystępują zmieniają konstytucję, więc to nie jest tak, że nic nie można zrobić, że sprawę, że jest najwyższym prawda, więc jest jest wzorcem kontrolnym prawda, że sprawdzamy czy to zgodne są zgodne jest zgodne, a jeżeli jest niezgodne to, żeby to możemy zmienić ludzie albo szukać pewnego pewnego dialogu i teraz będzie także zasada nadrzędności konstytucji nie to jest zasada prawa krajowego o tym wszyscy zapominają o prawie krajowym jest zaś, że na nadrzędna najwyższa jest koszt życia, ale prawie międzynarodowym ani w prawie unijnym nie ma takiej zasady, iż żaden konstytucjonalista i żaden Trybunał Konstytucyjny nie jest w stanie stworzyć takiej zasady po prawie międzynarodowym istnieje wprawie unijnym istnieje inna zasada, że pierwszeństwo stosowania nie nadrzędność, dlaczego jak różnica między nadrzędność pierwszeństwo stosowania tak pan popatrzy na konstytucję to my mamy z Unią mieszany 1 system, bo ze źródłami prawa jest konstytucja ustawy rozporządzenia i umowy międzynarodowe to wszystko jest jedno prawda jeśli teraz coś się nie nie zgadza to czas szukać np. przez dialog sądowy prawda, ale w najdalsze grypy w wariancie zmiany konstytucji prawda przyjazną systemu między nową, dlatego że jeżeliby państwa mogły przy pomocy swoich trybunałów konstytucyjnych mówić co jest co im odpowiada co jest zgodne, jaka norma prawa między robi jest zgodna z konstytucją no to dzisiaj robi Polska, a jutro by to zrobiły Czechy czy ktoś inny prawda, więc to rozwala całkowicie to rozwala całkowicie, więc ktoś, kto się powołuje i wychodzi mówi konstytucja jest także premier mówi, że w sensie koszulkę założy po nic nie znaczy, bo koszt ZUS jest najwyższym prawem tylko w Polsce i teraz oczywiście proszę pana Trybunał Konstytucyjny może powiedzieć tak jak powiedział, a jeszcze drugie postępowanie, które wisi, które bardziej poważne, dlatego że ono te pytania premiera uderzają w fundament on chce uzyskać Trybunału Konstytucyjnego będzie zawsze decyzja Trybunału sytuacja na środę drzwi i będziemy, bo to jest model, który przyjęto mówię to jasnym tekstem z Rosji 2000 piętnastym roku zmieniające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i 2 tysiące dwudziestym roku zmienia konstytucję i tanie powiedziane wyraźnie czarno na białym papierze napisałem w tym sexy, czyli pan cytował, że jeżeli Trybunał Konstytucyjny rosyjski uzna, że coś jest niezgodne z konstytucją rosyjską to nie jest stosowane koniec krótka no, więc to jest rozwalanie wszystkiego, ale my to jest ich zasada prawna typu i teraz na końcu można powiedzieć, bo pan Bóg da tym co co dalej plan na badaną właśnie mamy 2 minuty jeszcze rozmowy ta błędna jest dla mnie szalenie ważny dalej zobaczymy Mamba moim zdaniem Polska weszła na drogę wojenną ścieżkę wojenną i moim zdaniem nie ustąpi należy się spodziewać, że wyrok Trybunału w tej drugiej sprawie będzie będzie podobny natomiast natomiast co coś co dalej pan to są to są polityczne to są polityczne tyle pawie my Morawiecki był na kolacji stają w 1000 lat wymieniano, a co oni uwzględnieni prawda czy Unia ma umierać za Polskę w dal czy tam są chętni, ale ale, jeżeli Unia się nie postawi to w przeciwnym razie za chwilę będą inni, którzy zrobią to samo co Polska i proszę pana Polska będzie pierwszą ofiarą tego, bo nie pan myśmy teraz wygrali 1 proces tam szczypce ocen opalone rurociągu wzdłuż Odry prawda w czułe, ale i w przypadku bo, żeby wygrać, żeby przegrać i jak inni będą mówić, jakby Czesi powiedzielibyśmy odwrócili Turów prawda, dlaczego w Turowie ma być tak, że mamy mieć Energie kosztem braku wody w Czechach no tak, gdyby sytuacja była odwrócona to niby tak samo powiedzieli nie wykonamy, więc tak to jest atak sprowadzenie nas po prostu do dochodzą do nikąd i ta i coraz wyższe kompetencje badam się pytali, jaki sąd ustala, dlaczego ta to niema odpowiedzi, który sąd, bo to zależy z perspektywy prawnej z punktu widzenia prawa krajowego sądem ostatniego słowa jest sąd Konstytucyjny z punktu widzenia unijnego sądem obsady ostatniego osoba jest sąd unijny, a areszty zobaczymy jak sobie radę bardzo dziękuję tylko dodam, aczkolwiek nie wiemy oczywiście dokładnie przebiegała przy tej soli pewnej podobno kolacja premiera panią przewodniczącą natomiast dzień później przecież komisja europejska oświadczenie wystosowała, w którym jest głęboko zaniepokojona wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego bardzo dziękuję za za rozmowę panie są Jerzy Kranz katedra prawa Międzynarodowego prawa Unii Europejskiej Akademia Leona Koźmińskiego był naszym gościem niestety kończymy panie profesorze raz jeszcze pięknie dziękuję podziękowania również Martyny Osieckiej, która audycję wydawała Kamila Wróblewskiego, który ją realizował za chwilę informacja powinna być jeszcze więcej sportu po dwudziestej trzeciej Maciej Zakrocki przedstawia zapraszam do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA