REKLAMA

Kafkowski proces Bartosza Kramka. Jakie są oskarżenia wobec aktywisty?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2021-07-17 11:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
witam ponownie Jacek Żakowski mamy połączenie już z Bartoszem kochankiem przewodniczącym rady wśród fundacji otwarty dialog aresztowanym 23czerwca wczoraj zwolniony dzięki poręczeniu majątkowemu, który wpłaciło 19 osób łącznie 300 000zł pan Kramek jest 1 może z najbardziej znanych polskich aktywistów wspomagających demokrację w państwach pod postsowieckich od Republika azjatyckich po po Ukrainy, więc jego aresztowanie wywołało pewne poruszenie prawdę mówiąc, Rozwiń » dlaczego Polska akurat taką osobę postanawia oskarżać, o co właściwie przyszli tego 23czerwca do pana dziesiątej rano i co powiedzieli dobry wieczór panie redaktorze dobry wieczór państwu co powiedzieli mieli postanowienie prokuratora, a żeby mnie zatrzymać to formalnie była sprawa niecierpiąca zwłoki tak się określa mieli również wtedy na tej ustawie prawo, żeby przeszukać mój pokój hotelowy ja się znajdowałem w hotelu w Warszawie, ponieważ na co dzień mieszkam w Brukseli to się wiąże z kolei sytuację mojej żony Ludmiły Kozłowskiej, która jeszcze 3 lata temu została z Polski wydalona czasowo też ze strefy Schengen ten ogólnoeuropejski zakaz wjazdu udało się potem się walczyć, bo inne państwa europejskie tego nie zaakceptowały uznały całą operację za motywowaną politycznie natomiast zakaz Polski krajowy nadal obowiązuje pomimo tego, że już trzykrotnie wygrywaliśmy przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie to jednak orzeczenia są jeszcze nieprawomocna ostatnio poszła skarga Naczelnego Sądu Administracyjnego szefa urzędu do spraw cudzoziemców tak naprawdę za tym też stało ABW, które uznało moją żonę za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa przyczyny zostały utajnione, chociaż publicznie sugerowano jakież agenturalne związki z Rosją co było kuriozalne, że zawsze dosyć mocno angażowaliśmy chociażby na rzecz Ukrainy w czasie Majdanu potem też w pierwszych latach rosyjskiej agresji na terytorium Ukrainy wsparcie Ukraińców, a natomiast na tego typu sugestie tutaj były były czynione, a te dotyczące rzekomo nielegalnego finansowania, chociaż nigdy nie ujawniono na czym dokładnie to nielegalne finansowanie miałoby polegać, a tak jak wspominałem co do Meritum to my nie mamy tutaj mamy dostępu do tego Rosję mojej żony, które przygotował wtedy Departament kontrwywiadu ABW, ponieważ jest to też utajnione ze względu na interes państwa i teraz jeżeli, deklarując trochę taka kawkę ska sprawa tak jesteście bardzo poważnie oskarżeni nie wiadomo kompletnie, o co pani nie wiadomo kompletnie, o co też mamy tutaj 2 rzeczywistości panie redaktorze rzeczywistość taką medialną propagandową różne rzeczy mówi, które potężną niekoniecznie adekwatne do tej rzeczywistości procesowej różnych postępowań, które w związku z nami się się toczą w rodzaju wróćmy do 23czerwca, bo w całej historii świata nie zdarzało oczywiście ma weszli do pokoju hotelowego mieli nakaz zatrzymania w sprawie cierpiącej zwłoki przeszukali pokój co powiem panu powiedzieć, jaka jest sprawa niecierpiąca zwłoki chodziło o postanowienie prokuratora prokuratury regionalnej w Lublinie to było takie śledztwo, które widzieliśmy się to przykład już od 5 lat, a nic nam się specjalnie nie nie działo poza tym, że najpierw Komenda stołeczna policji prowadził różne czynności przesłuchiwano dziesiątki świadków potem to wszystko przejęła prokuratura lubelska lubelska delegatura ABW, odpowiadając na pana pytanie formalnie zostanie zatrzymany w celu postawienia zarzutów dotyczących poświadczenia nieprawdy i prania pieniędzy w związku formalnie przynajmniej z działalnością mojej spółki Silk Road, która też była podmiotem związanym mocną fundację chociażby osoba, bo jak moja żona też byliśmy w zarządzie tej spółki brat mojej żony też też w tej spółce dum zatrudniony z nami współpracował to był taki, że ukraiński przedsiębiorca, który też na tym wspierał finansowo Novita spółka ja jako prezes zarządu trwa posądzony przez prokuratora o to, że wystawiałem fikcyjne faktury, robiąc interesy z jakimi kontrahentami w krajach, które można zaliczyć niektóre z nich przynajmniej do rajów podatkowych, a w związku z tym prokurator uznał, że te środki, które spółka moja miała otrzymywać to, chociaż prokurator nie potrafi stwierdził tej pory dokładnie o jakie tutaj chodzi przestępstwa to pan jakieś może nawet pieniądze Obajtka z Arką oczywiście handel narkotykami czy trzecie czy może no dobrze pieniądze wnioski natomiast każdym razie w każdym razie stwierdzono, że skoro prokuratura nie stanie dojdzie do tego, jakie tam pieniądze miałby na końcu bycia różne były czynione propozycje odnośnie chociażby w związku wzrośnie z rosyjskimi służbami specjalnymi to postanowiono ni stąd ni zowąd po tych 5 latach postawić zarzuty w związku z tym zatrzymali 5 funkcjonariuszy ABW sami oficerowie wysokie szarże 2 pułkowników 2 majorów zostałem niezwłocznie zabrany do do Lublina no to był początek tej historii właśnie w ostatnich tygodniach kolejnego tutaj etapu tam przedstawiono panu, że panu zarzut panu zarzuty pan wie o dokładnie, jakie transakcje chodzi z grubsza prokurator tutaj nie było zbytnio w szczegółowy wyselekcjonował wg 4 tylko znanego klucza część kontrahentów spółki tu też mówimy o takich transakcjach sprzed już dobrych kilku lat w latach 20122016 i ponieważ uznał, że usługi, które były świadczone dla kontrahentów w jego ocenie były relatywnie słabo udokumentowane dotyczy podmiotów, które w takim rozumieniu potocznym rzeczywiście być może mogą stereotypowo nasuwać pewne podejrzenia, a no to postanowił pójść tutaj strony dosyć kreatywnie tego, że rzekomo oświadczyłem nieprawdę, wystawiając faktury na usługi, które zdaniem prokuratora nie miało być realizowane, dlaczego ja panu zapłacić za niezrealizowane usługi no właśnie tutaj na tym polega problem, bo tutaj proszę zwrócić uwagę w tej sprawie nie ma pokrzywdzonych nie ma poszkodowanych skarb państwa nie były często zdarza w obrocie gospodarczym, że ktoś wystawia lewe faktury, ale kosztowe prawna uzyskuje po to, żeby sobie nie zawyżyć koszty płacić mniejszy podatek odwrotnie tego strona przychodowa skarb państwa prowadzić pełną księgowość wszystko ewidencjonowane fiskalizm owa podatki tego było wprowadzane można powiedzieć, że był beneficjentem tej części działalności gospodarczej prowadzonej przez moją spółkę w związku z tym to przestępstwo jest trochę takie nawet hipotetycznie w tej dając wiarę wersji prokuratora takie bez objawowa nie wiadomo, jaka szkoda tutaj tak naprawdę nastąpiła na czyją rzecz tutaj nie mamy sytuacji jak pan zauważa, a co pan robił Chemik 1, który tutaj zastrzeżenia co robić żądania wobec nas co pan robił z tymi pieniędzmi, które coś na spółkę miał swoje swoje koszty osobowe koszty koszty prawne, które koszty księgowe koszty lokalowe sprzętowe prawda związane z tymi usługami koszty ogólne administracyjne serwery tłumaczenia też spółka co tutaj oczywiście jest też istotne w tym wszystkim bo, ponieważ odrębny podmiot, ale prokuratura oczywiście na użytek propagandowy jak wiemy stara się powiązać to wszystko z fundacją faktycznie spółka wspiera fundację tylko niebyła żadna tajemna wbrew temu to ona jest deputowanym, żeby cokolwiek chcieliśmy tutaj ukryć, bo Fundacja od wielu lat wychodziła poza swoje obowiązki sprawozdawcze fundacje w ogóle organizacje pozarządowe w Polsce nie mają takiego obowiązku, żeby wykazywać wszystkich swoich darczyńców w swoich sprawozdaniach finansowych na stronach internetowych my robiliśmy spółka tylko tutaj była wskazywana i inni darczyńcy też zagraniczni Ukraińcy tak było do cudzoziemców to, żeby raje podatkowe to poniekąd jest to specyfika też realiów ukraińskich wschodni to było związane z właśnie Petro Kozłowski brat mojej żony, które jakoś tak na pewnym poziomie zamożny ukraiński przedsiębiorca rzeczywiście partnerów biznesowych na Ukrainie normalną praktyką biznesową ze względu na wygrane najpierw korporacyjnych krótki tak dalej, że wykorzystuje się do rozliczeń różnych operacji też podmioty zarejestrowane właśnie czy w krajach anglosaskich trzeci czy ostatnio nastroje brytyjskich Wyspach dziewiczych tak też było w naszym wypadku tylko to wszystko nie budziła żadnych wątpliwości państwa polskiego muszę zaznaczyć do momentu dopóki my sami skomplikowaliśmy obecną władzą, a tutaj na letni zabrania tego wszystkiego był mój tekst w obronie niezależności sądownictwa w połowie 2017 roku tego się zaczęło no właśnie miałem zapytać, czego tam prześladowani was się zaczęło, ale teraz mamy, o ile pamiętam rok 2021, czyli od tego tekstu do zatrzymania pana znowu minęła, o ile dobrze liczy przeszło 4 lata tak 4 czy nawet 5 zależy jak jak jak liczyć 1718192001. rok, ale toczą się kontrole skarbowe cały czas, które się jeszcze nie nie zakończyło się też był wielokrotnie przedłużane to jest długa długa historia miasta rzeczywiście nie logika tego jest tak każde co jakiś czas stąd takie fale jakiś ataków często tutaj fakty prawne tworzą fakty medialne proszę zwrócić uwagę i działania organów w rodzaju prokuratury czy trzecia punktem świetnie się sprzedają nowe w TVP i panów Karnowskich czy pana Sakiewicza i gdyby 1 tutaj integralny ciąg technologiczny i władz sprawa z moją żoną bardzo głośno 3 lata temu była sprawa bezpośrednio po publikacji mojego tekstu i w związku z tym, że moja żona nadzór szczerością miała z nim zdjęcie to wtedy też wykreowano całą wielką historię, która niesłusznie przypisała nam w ogóle to, że staliśmy na protestami wtedy dosyć dużymi były te słynne wtedy 3 ustawy, demolując sądownictwo ostatecznie 2 weta Dudy, a mieliśmy rzekomo to wszystko finansować kreować zarządzać no bzdura całkowita braliśmy w tym działania zgodne z ręki po prostu uczestnicy protestów natomiast związku z tym, że moja żona jest cudzoziemką, a że pochodzi z Krymu, chociaż Ukrainką to stworzono tę rosyjską narrację, iż jeśli coś w związku z tym, że brat jest zamożnym człowiekiem i rzeczywiście miał różne powiązania biznesowe to też szukano jakiegoś 0203. dnia namówiliśmy kierowcę czy taki jak i budowaniu legendy przeszły przez Rosję w ten sposób, że zainwestowała u nas jako swoje takie aktywa, które budowały tak ja palę nie dawał zadania tutaj alarmuje prowadzi jakieś awantury, a pan niedawno nie dawał się czy to była taka sugestia, że obrona konstytucji w Polsce jest zrobiona przez rosyjskie służby rzeczywiście takie jak mają no o kondominium rosyjsko niemieckim grono pakcie Ribbentrop-Mołotow na poziomie fundacji chyba Sakiewicz kiedyś palną, a wypowiedzi Brudzińskiego Waszczykowskiego Wąsika i innych przyjemniaczków do tego mamy na pęczki inwestowaliśmy w pewnym momencie, jakby kontrofensywa obronę naszych dóbr osobistych no i mamy obecnie około 2030 posłów, jeżeli chodzi właśnie tego typu sprawy na jej trasie ostatnio w sądach intensywnie, bo psujemy być może to też jak została na ile tam o Bartku strasznie się cieszę, że pan na wolności naprawdę naziemnej stronie High no tak może nie cała, ale domyślam się, że większa to to jest sukces oczywiście Pańskiej, ale też społeczeństwa obywatelskiego Lecha Wałęsy, który w Pańskiej obronili chciał, że nas wspierają wiele sięgających wielu innych fantastycznych obroniliśmy wspaniałej żony, która wielu innych ludową po co dalej moją rolą więźniów politycznych tutaj stanęła na głowie, żeby jak najszybciej wyciągnąć no tak i co dalej teraz co pan jak pan teraz plany no walczymy dalej absolutnie to jeszcze nie, poddając zostaje pan w Polsce czy może pan pojechać do na dobre są jeszcze przez kilka dni spodziewam się, że prokurator jeszcze wszystkie możliwe tutaj sam na uwadze to, że w każdej chwili mogą próbować postawić kolejne zarzuty kodeks karny oraz bardzo rozbudowane, a mogą próbować szukać szczęścia już opada, a w tej chwili, jeżeli nic nie wymyślę specjalnego może pan wrócić do Brukseli tak modny nie mam żadnych tutaj restrykcji Sunday Times uznał za stosowne, żeby jakieś restrykcje na mnie nałożyć poza tym poręczeniem majątkowym, a tak bardzo dziękuję też nie spodziewałem, bo wielu przyjaciół dawnych czasów osobiście minęliśmy kontaktowe osoby zupełnie trzecie, które często nie znaliśmy, które się toczyły obowiązku, żeby na mnie poręcze 9, a w przyszłym tygodniu wybieram się do Brukseli, bo teraz też w Warszawie trochę pracy we z prawnikami też oczywiście medialnie sprawa budziła pewien rezonans, a i też też też powiedzmy raz nie pochłania przychodzili rodzice, więc w takich okolicznościach rodzinne są też są też powodzenie realnych i prawnych obecnie powodzenia na wolności mam nadzieję będziemy mogli morze w nieco spokojniejsza, choć bardzo dziękuję tylko poznanie znaczenia przeceniać, bo pan redaktor zaczął tego w tym w jakimś bardzo znanym aktywistą, ale jest też wiele innych postaci trochę nas wrażenie, że nasza uwaga na znaczenie zostałyby przecenione przez propagandę i też trochę taka sztucznie wykreowana jazda pisowską propagandę w tutaj w ratach takie myślenie wydaje jesteśmy aż tak ważne, ale jednak nikt inny nie wysyłał kamizelek i hełmów dla biznesu wspiera brutto w ramach zadań polega na tym, że wtedy oni razem z nami wspiera Ukrainę do czego przed konfliktem tutaj przed podziałem na torty zmianą polityczną w Polsce wtedy oni byli po naszej stronie bardzo dziękuję dzisiaj trochę Bartosz Panek był z nami cieszę się panie Bartku pan jest można z panem gadać teraz informacje bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA