REKLAMA

Wiceminister Horała: Wyrok TSUE jest nieobowiązujący, nie będziemy nic płacić

Wybory w TOKu
Data emisji:
2021-07-17 09:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
56:35 min.
Udostępnij:

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego będzie nadal działać. Może też wrócić do orzekania w sprawach dyscyplinarnych sędziów. Taką decyzję podjęła Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska - wbrew wyrokowi unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który w czwartek uznał, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem unijnym. Dzień wcześniej TSUE zobowiązał Polskę do zamrożenia działalności Izby

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Dominika Wielowieyska witam państwa zapraszam na wybory w toku z nami jest Kamila Gasiuk-Pihowicz Platforma Obywatelska dzień dobry dzień dobry Anna Maria Żukowska lewica dzień dobry dzień dobry dzień dobry państwu Marcin Horała Prawo i Sprawiedliwość wiceminister infrastruktury pełnomocnik rządu do spraw centralnego portu komunikacyjnego dzień dobry dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu Piotr Zgorzelski PSL dzień dobry i Artur Dziambor Konfederacja dzień dobry pani Rozwiń » dzień dobry państwu Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że system dyscyplinowania sędziów w Polsce jest niezgodny z prawem unijnym w efekcie izba dyscyplinarna powinna przestać działać jej decyzję właściwie należałoby uznać za nieistniejące jednocześnie Trybunał Julii Przyłębskiej pod przewodnictwem Stanisława Piotrowicza tym razem uznał, że no, jakby efekt tego orzeczenia jest taki, że Polska nie musi wykonywać orzeczeń Trybunału sprawiedliwości i moje pytanie do pana ministra Horały jak to będzie wyglądać w przyszłości, bo jeżeli, a wszystko na to wskazuje, że obóz Prawa i Sprawiedliwości nie zamierza wykonywać tej decyzji Trybunału to prawdopodobnie komisja europejska zwróci się o nałożenie kar finansowych i moje pytanie jest takie czy pan po prostu uznaje, że izba dyscyplin dyscyplinarne będzie działać dalej, a Polska będzie płaciła te kary pani ma czy tak będzie te to postanowienie o zabezpieczeniu jak również wyrok są po prostu obowiązujące, bo rażąco wykraczają poza kompetencje Trybunału spraw właśnie w europejskiej w Polsce źródłem najwyższym prawa jest konstytucja później ratyfikowane umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez nas umowach międzynarodowych, więc już nawet tutaj, gdyby te decyzje były niezgodne z konstytucją to nie obowiązują, ale to nie jest przypadek, bo ratyfikowanych umowach międzynarodowych w traktacie Unii Europejskiej traktacie o funkcjonowaniu europejski Unii Europejskiej nie ma nic w sprawie kompetencji co do orzekania organizacji miarą sprawności państwa Makowskich w związku z tym, ale w sensie prawnym po prostu nie istnieją nie obowiązują no jako takie nie mogą być stosowane Panie Ministrze, ale moje pytanie tak, bo tak uważa obóz Prawa i Sprawiedliwości natomiast Unia euro tak długa pozycja opiera uważa, że to PiS łamie polską konstytucję, a orzeczenie złe jak najbardziej po prostu chroni polską konstytucję, bo rzeczywiście konstytucja jest bardzo ważna i opozycja uważa, że to właśnie PiS ją złamał wielokrotnie moje pytanie brzmi tak to znaczy komisja europejska Unia europejska nie uznaje tego co pan mówi w związku z tym powtarzam jeszcze raz może wystąpić o kary i pytanie 2 co pan przewiduje czy Polska będzie po prostu płaciła kary będzie się działo dalej to tylko to tu pani redaktor jeszcze dalej wyszła w interpretacji to znaczy o tym, że Sułek orzeka o zgodności lub niezgodności z polską konstytucją NATO ani w Polskiej jak nie powiedziałam tak się składa, że za orzeczenia w szkolnej nazwa tak powiedział nie ja leżące silnego, że to po prostu akurat to co mówi Sułek jest zgodne z polską konstytucją, bo system dyscyplinarny sędziów jest polską konstytucją niezgodne nawet polega również zwrócić uwagę, że my to sprawa będziemy płacić kary merytoryczna zawartość tego orzeczenia jest bez znaczenia, ponieważ Sule nie jest umocowany do podejmowania orzeczeń w tej jak np. że nie będziemy płacić ani nie płacą Niemcy tak jak nie płaci Francja tak jak nie płacą Hiszpanie Czesi i cały szereg innych państw, które w różnych przypadkach sądy konstytucyjne orzekały, że określone postanowienia z UE są niezgodne z porządkiem konstytucyjnym obowiązujące jest mnóstwo takich przykładów, ponieważ nawet najwyższym źródłem prawa w każdym z tych krajów jest konstytucja postawa zasada głosi, że żadna instytucja europejska nie ma kompetencji, które nie została jej jasno bezpośrednio przyznana w traktatach europejskich nie ma domniemania kompetencji organów Unii Europejskiej w rozpatrywanej na tresurę metanu podobny sposób nie płaciły kary nie były one zasądzane taki nie będzie w naszym przypadku jest pan tego pewien taki uważa pan, że w efekcie tego, że Polska nie stosuje orzeczeń Trybunału sprawiedliwości to nie będziemy mieli problemu z pozyskaniem pieniędzy funduszu odbudowy tak jestem o tym przekonany, bo chciałbym do końca być nawet ostatniej w Polsce, który wierzy w to, że instytucje europejskie banki instytucje prawo żadne działające na podstawie granicach prawa są prawo o radę, które Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, a właśnie zgodnie z tym zakładamy, że Sułek podlegamy organizm decyzją Suez państwo pas, ale chodzi o organizację wymiaru sprawiedliwości dla nich było się ulegamy w zakresie chodzi o coś innego SUV-a traktatem lizbońskim zostały wydane w tym zakresie czy w zakresie orzekania zgodności z konstytucją krajową ustaw czy w zakresie orzekania kognicji sądów wewnętrznych państw po prostu w żadnym z tych możliwych zakresów to rzeczy, bo umówiony inny Polski traktat nie przyznali się koniec złe pisze nie cofnie, nawet jeżeli będą kary, nawet jeżeli nie będzie pieniędzy funduszu odbudowy pisze nie wycofa z tych zmian w wymiarze sprawiedliwości przypomnę, że nie chodzi o organizacji wymiaru sprawiedliwości, ale zasady praworządności Pani Poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, jakie będą konsekwencje tego wyroku złe pani redaktor przede wszystkim chciałabym powiedzieć bardzo jasno, że trzeba dotrzymywać zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej art. 19 traktatu Unii Europejskiej mówi, że państwa członkowskie ustanawiają wszystkie środki zaskarżenia, które są niezbędne do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej w dziedzinach objętych prawem Unii Europejskiej, a to oznacza, że każde państwo zobowiązało się do zapewnienia swoim obywatelom prawa niezależnego sądu i mam takie same projekt mieszkańcy Niemiec Francji i to prawo i właśnie mam ograniczone wszystkich przeciw broni m.in. właśnie przez system opresji dyscyplinarnej to jasno powiedział unijny Trybunał Unia europejska ma prawo, a nawet obowiązek reagować w takiej sytuacji stąd te wyroki i zamrożenie działania tzw. Izby dyscyplinarnej orzeczenia trzeba respektować jeśli władza nadal będzie się chowała za tym stał wyrokiem Trybunału i nadal będzie odmawiała wykonania decyzji Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej to najpierw czeka nas marginalizacja Polski Unii Europejskiej w tym utrata dużej części, że 770 000 000 000zł fundusze unijne, a potem kary od Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej przypomnę, że te kary mogą być nakładane w dwójnasób albo ryczałtowo i wtedy minimalna kwota to ponad 3 000 000EUR albo mogą być nakładane stawkach dziennych, gdy maksymalna w składzie może wynosić nawet 200 ponad 230 000EUR dzieli przepaść w Puszczy Białowieskiej to było około 100 000zł 100 000EUR dziennie, ale na końcu tego szaleńca obecnego rządu czeka nas po prostu kolegi i naprawdę tylko największe na liniach może myślę, że Unia ustąpi i pozwoli PiS-owi i dalej niszczy praworządność przecież już pojawiło się bardzo twarde i zdecydowane jednoznaczne zapowiedzi, że Bruksela żaden sposób nie zawaha się korzystać z tych wszystkich przysługujących jej utratę uprawnień by właśnie zapewnić jednolite stosowanie prawa Unii Europejskiej, bo w tym momencie miał o tym kto ma i ryzyku to nasze polskie 770 000 000 000zł starcia z Unii Europejskiej Artur Dziambor Konfederacja tako ja przede wszystkim chciałbym powiedzieć przypomnieć, że nasze prawo musi być nad prawem unijnym zawsze to, że w tym momencie mamy ten ten ten problem prawny Sułek wynika bezpośrednio z krytykowanego przez nas i podnoszonego za każdym razem traktatu lizbońskiego, który został podpisany przez prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego będziemy mieli ten problem, ponieważ Unia europejska dąży do tego, żeby zdominować państwa unijne szczególnie te słabsze oczywiście pod dyktando mocarstwa niemieckiego, które rządy Unii Europejskiej, które tworzy sobie tę Unię europejską nowa tak jak sobie od dawna zaplanowało to ta próba pani, że mają sobie przypomni naszym słuchaczom, że funkcjonowanie rady europejskiej polega na tym, że każde państwo ma prawo weta co oznacza, że żadne silne mocarstwo nie może niczego narzucić, ponieważ każde państwo może zgłosić weto przypomnijmy dla porządku rolę nasi słuchacze wiedzieli ani dynamit, ale tutaj rozmawiamy o wyroku SUV-a który oczywiście będzie uciążliwe, który będzie, którego będzie później trzeba się tłumaczyć, który będzie narzucą sobie dodatkowo jakieś kary potem będziemy jakieś konsekwencje ponoszą wiemy doskonale są Prawa i Sprawiedliwości nie jest lubiany pan w parlamencie europejskim we władzach unijnych, więc jest to kolejny problem, bo mamy też kwestie dyplomatyczne związane z tym się również dyplomacja to uprawa i sprawiedliwości istnieje natomiast ja tutaj no proszę wybaczyć, ale uważam, że absolutnie słonie powinno decydować o naszym o naszym sądownictwie w tym naszej praworządności i co prawda nie podoba mi się rząd PiS-u jak robili w ogóle pan składa, że większość Polaków zdecydowała o wejściu do Unii Europejskiej o tym, że pan się to niewyobrażalne ani autor takich, gdzie pani Ala rozbudować ją, ale pani redaktor, bo pani przerwał tym samym kierunkiem możemy też powiedzieć, że większość Polaków zdecydowała o zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości jak beznadziejny jest rząd to chyba wszyscy wiemy, więc nie podoba mi się to w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość zawłaszczyło sobie sądownictwo praktycznie dla siebie i partyjnych kacyków poprzedzało na wszystkich możliwych stanowiskach nie podoba mi się to jak prokurator generalny udaje właściwie jest prokuratorem, bo w rzeczywistości jest po prostu wykonawcą partyjnych rozkazu nie podoba mi się to w jaki sposób wygląda Trybunał Konstytucyjny, który właściwie nie jest żadnym Trybunałem Konstytucyjnym, ale absolutnie uważam, że sędziowie z Hiszpanii Niemiec Francji gdziekolwiek mogą decydować o tym co się będzie w Polsce działo niestety to po prostu zwyczajnie nie zgadzam tutaj uważam, że rząd powinien twardo stać na stanowisku, że my ustalamy wewnętrzna sprawa później powinniśmy w 2023 odsunąć Prawo i Sprawiedliwość władzy to stąd czy Reasumując, uważa pan, że to co złe powiedział to w sumie ma rację, ale dla zasady, że nie słuchamy złe, więc jednak nie będziemy tego stosować również nowy sharan zgadza nie jedynie wpływających na moja nie jest pan krytyczny wobec zmian w sądownictwie Manta wyraża krytyczne wobec tego jak Prawo i Sprawiedliwość zawłaszczyło sobie personalnie umieszczano zatem problem polegał na tym problem polega właśnie natomiast my powinniśmy tę sprawę załatwić sami Polacy powinni zagłosować Prawo i Sprawiedliwość partia inna powinna zdobyć władzę i to po sądach natomiast absolutnie nie powinno być tak, że nam Unia europejska dyktuje co mamy tutaj zrobić my mamy grzecznie powiedzieć no tak wystarczy bracia większe państwa bogatsze możecie faktycznie nam biednym Polakom powiedzieć jak mamy robić absolutnie nie na tym powinno europejska polegać w ogóle ja tak jak uważałem zawsze Unia europejska powinna ewentualnie polegać na wolnej strefie handlu i wymiany towarów usług i niskich podatków natomiast absolutnie nie rozumie sąd nie dyktuje nam Polakom co mamy tutaj z nami rząd Niemiec niczego nie dyktuje sami zdecydowaliśmy o tym, żeby się poddać jurysdykcji Trybunału sprawiedliwości Anna Maria Żukowska oczywiście zdecydowało naród w referendum dzieci logice, lecz dobrowolnie wstąpiliśmy do dobrowolnej organizacji, jaką jest europejska, jeżeli chcemy dalej być w tej organizacji zrzeszającej państwa na zasadzie podkreśla dobrowolności to musi przestrzegać zasad, które utrwalone w traktatach, a taki mieliśmy koncepcję no wielokrotnego prawa oznacza oczywiście nikt tego nikt z tym jak najwyższym prawem najwyższym Warszawa w Rzeczpospolitej konstytucja w konstytucji cenione są też prawa takie jak prawo traktatowe prawo wspólnotowe unijne to jest tak to jest esencja tego sporu to znaczy prawo sprawiedliwość nie dostrzega, że dobrowolnie podkreślam i to w traktacie lizbońskim, który przecież taką satysfakcją ogłaszam negocjacje z negocjacji pan premier chciał Jarosław Kaczyński, że zachowaliśmy część naszych kompetencji na sądy na sądownictwo instytucją wykonawczą napomina Trybunał sprawiedliwości, ale na różne instytucje unijne w tym Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej jesteśmy zobowiązani do przestrzegania wszystkich tych postanowień decyzji oraz właśnie w wyroku z orzeczeń Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej to nie jest spór o to jak my jak Polska chce sobie urządzić sądownictwa elektroniczne przykłady sędziów pokoju czy chcemy mieć standardów my też 16 liczący dziewiątej do siedemnastej to nie o to chodzi to osoby oczywiście Polska sama może uregulować niczego nie będzie wtrącał, ale ważne są zasady są też zasady toczy się spór o to czy sędziowie zwoływali czy mają możliwość orzekania nie boją się o to czy dostaną pałką po głowie to przez upolitycznioną izbę dyscyplinarną o to chodzi ani o to jak wygląda na pandę w Polsce i teraz tak, jeżeli jakiś apel radnych i tak jest dla nich orzeczenie Trybunału, zwłaszcza Unii Europejskiej będzie się podobało rządowi będzie po jego dni będzie pani władzy celnego uznał, ale to, który będzie mu się podobało być fajne dla z punktu widzenia pisowskich władz daje to wtedy uznajemy to orzeczenie jest Super spoko no tak się nie da to znaczy Unia europejska jej instytucje to nie jest jakaś bombonierka, który można czekoladki wybierać, które najbardziej smakują zresztą inne zostawiać ich nie zauważać nie można być 1 nową Unię, a drugą poza, a i teraz się tak kończy to znaczy będzie powolny proces wypychania Polski Unii Europejskiej polegli oczywiście musiałby musiałby być jak Polska Polski, ale nikt z nas tak, bo przecież, chyba że Polacy są najbardziej jednak najbardziej euro entuzjastyczna społecznych w Polsce tak bardzo się nawet wzrosła akceptacja dla wprowadzenia euro w Polsce ostatnio nie zdecydują się na wyjście Unii, ale jeżeli będziemy dalej nie dostrzegać, że łamiemy podstawowe zasady, na których nam filary, na których oparta jest od jej powstania od zarania od takich orzeczeń jak Costa en van Gend en los Unia europejska to zostaną obcięte fundusze potem powoli staniemy się po prostu marginesem Unii bez żadnego znaczenia politycznego tak będziemy sobie pływać pływać wpływać na 7 począwszy to chyba o to chodzi prawo sprawiedliwość ja jestem pewna naprawdę przerażonej groza co prawda sprawiedliwość robi dla swoich doraźnych korzyści politycznych, bo Prawo i Sprawiedliwość władzy tu i teraz lepiej swoje narodowe kompleksy wobec krajów Zachodu w tym, żeby pokazać gest Kozakiewicza ja przypomnę, że gest Kozakiewicza Kozakiewicz skazywać drugą stronę świata ani z Zachodu Piotr Zgorzelski bardzo proszę Panie Marszałku dyskusja na temat praworządności można powiedzieć spadło PiS-owi jak gwiazdka z nieba bowiem już na plan dalszy zeszły niewygodne dla tego ugrupowania sprawy związane z rozgrywającym się po spółkach skarbu państwa nepotyzm mami wszyscy teraz znów ruszyli w dyskurs akademicki czy Polska powinna być Unii Europejskiej może Unia europejska w Polsce, dlaczego PiS jest dzisiaj taki zadowolony z pokoi, bo po prostu wie że, zanim Unia europejska podejmie jakiekolwiek kroki miną raczej miesiące niż dni w tym czasie będzie można dalej bezkarnie komponować kolejne instytucje państwa demokratycznego i niszczyć wolności praworządności po drugie, jeśli nawet Unia podejmie jakieś poważniejsze kroki to będzie realizowany także plan Jarosława Kaczyńskiego, któremu je mojej jego politycznym akolitów jest coraz bardziej niewygodnie Unii Europejskiej oczywiście tak jak te wszystkie bzdury antyszczepionkowe tak też powtarzane tezy PiS-u Unii Europejskiej trafiają niestety pod strzechy pod strzechy to pierwsza z nich, że Polska jest bardziej mówił potrzebna jest Unia Polsce druga, że o środki Unii o europejskiej to nasza składka, która po prostu do nas wraca tyle tylko, że z ograniczeniami na co te pieniądze mają być wydawane to już jest po prostu taka bzdura, że normalny człowiek, który nauczył się w podstawówce czytać powinien wiedzieć, że bilans ostatnich lat czy wszystkich lat, które Polskę Unii Europejskiej jest Best jest dodatni wynosi blisko 130 000 000 000EUR no to jest po prostu taki zastrzyk finansowy na zmianę cywilizacyjną naszego kraju, że te, że te opowieści o tym wszystkim są po prostu nie do zaakceptowania powinny spotykać się z Jasnej jak największym sprzeciwem, bo oczywiście one są z gruntu błędne zawieszenie swobody przepływu towarów z Unii to katastrofa dla przemysłu zawieszenie swobody przepływu osób to brak możliwości zatrudniania dla setek tysięcy ludzi rodziny polskie po prostu żyją w unii europejskiej z tam jest ich świat dzisiaj zamknięcie Polski dla Unii Europejskiej czy też odwrotnie bardziej będzie uprawniona jest po prostu dramaty, więc tak naprawdę tak jak mówiłem na początku ta dyskusja oczywiście jest na rękę PiS-owi, bo opozycja już nie mówi o tym co jest najbardziej wygodne dla PiS-u, bo nawet portale prawicowe krytycznie odnosiły się do tej całej uchwały do kompromitacji do tego do tego pazerni śledztwa do tego nepotyzmu, które towarzyszy partii rządzącej i wszyscy mówimy na jak najbardziej wdzięczny temat jak najbardziej wdzięczne poletko dla PiS-u zbywa go wanie nad różnymi artykułami traktatu wyższości świąt Bożego Narodzenia na wielkiej nocy to jest to o co właśnie PiS-owi chodzi ta dyskusja od godziny dziewiątej, która się tutaj w naszym radiu także toczy jest przede wszystkim na rękę PiS-owi to, uzupełniając informację, którą tutaj pan marszałek Zgorzelski podał to dodam, że media czytamy kilkanaście osób zrezygnowało z posady w wyniku tej uchwały, ale nie dotyczy to wicepremiera ministra Jacka Sasina, którego szwagierka też dostała taką posadę, bo usłyszeliśmy szósty z tej spółki, że szwagierka to nie rodzina to tak gwoli anegdoty, ale i kończąc ten wątek jeszcze raz chciałabym zadać to pytanie ministrowi chora jak to będzie Panie Ministrze czy, jeżeli pojawi się zagrożenie, że stracimy pieniądze z funduszu odbudowy to PiS poświęci te pieniądze będzie trwał przy tych zmianach w sądownictwie czy może tak jak w przypadku sprzecznego z konstytucją skrócenia kadencji prof. Gersdorf jednak PiS się z tego wycofa, bo już raz takie miejsca zdarzeń takie zdarzenie miało miejsce PiS chciał złamać konstytucję, skracając kadencję prof. Gersdorf ostatecznie się z tego wycofał czy ważniejsze są pieniądze czy trwanie przy tych zmianach dotyczących systemu dyscyplinarnego Panie Ministrze panie radni, a dzisiaj niestety regulacje do zadawania pytań te zostały jeszcze się nie zgodzić Otóż nie została skrócona wersja pani prezes Gersdorf, ale jak pani mogła powiedzieć ja mogę nie została skrócona tylko zmieniono przesłankę dotyczącą stanu czynnego stanu spoczynku sędziego to jest zupełnie innym niż niż kadencja jest w kontrakcie oznaczało skrócenie i w kraju w praktyce oznacza skrócenie kadencji prawda pani proszę organizm odeszła wcześniej i PiS się z tego wycofał to powtórzę pytanie ile system dyscyplinarny takim samym sensie w jakim gdyby co nie daj Boże coś się przytrafiło, któremu sędziów Sądu Najwyższego by po prostu umarł to też nie jest także leżąc w grobie nadal kontynuuje swoją kadencję po prostu wygasa inna przesłanka bycia czynnym sędzią zupełnie inna niż bieg kadencji wracając do pani redaktor pytania odpowiem krótkim cytatem z pewnego protokołu do traktatu lizbońskiego, który podpisała Polska, podpisując jednocześnie traktat lizboński Otóż mówi tak karta ta rozszerza zdolności Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu Trybunału do uznania, że przepisy ustawowe wykonawcze administracyjne praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa, bo Polska wielka Brytania podpisały są niezgodne z podstawowymi prawami wolnościami zasadami nie rozszerza zdolności psu do orzekania zgodności z podstawowymi prawami w razie Panie Ministrze brak zadam teraz pytanie proste pytanie pieniądze, jakie Panie Ministrze proste pytanie co co jest ważniejsze pieniądze z funduszu odbudowy czy trwanie przy tym systemie dyscyplinarnym jest bardzo proste pytanie zwrócę uwagę, że minister Ziobro chce nawet przyznał, że to jest zagrożenie zagrożenie dlatego Solidarna Polska protestowała przeciwko temu mechanizmowi powiązania pieniędzy funduszu z zasadami praworządności, więc mieć na pana ważniejsze rady europejskiej pieniądze dla Polaków w system dyscyplinarny i aby ten może dotyczyć tylko zasad wydawania środków unijnych ani im abstrakt jedno pytanie zaś, więc ja tam jednak ja wiem, że pani czeka na takie zdanie, że ja powiedział, którego potem będzie można zrobić wiązana Gazeta PLI GazetyWyborczej, ale tego zdania jedno pytanie zadaje bardzo hipotetyczne pytanie w zasadzie, gdyby to było przedszkole w przyszłości uważam tego przedszkole niebezpiecznych go pan marszałek bardzo proszę pani redaktor jeszcze raz powtórzę swoją tezę, że ta cała dyskusja o te wszystkie pytania są jak najbardziej na rękę panu chora, ale ja zadam pytanie, na które pewnie nie będzie mu tak łatwo odpowiedzieć czy szwagierka rodzina czy nie, bo okazuje się, że PiS woli wyprzeć się rodziny niż oddać chociażby 1 radę nadzorczą czy trwa wielka rodzina czy nie odpowiada, że bardzo proszę Panie Ministrze rada na jaw, że rada mniejsza niż niż wartość rodzinna odpowiadam bardzo proszę panu marszałkowi PSL w kwestii nepotyzmu warto słuchać zawsze eksperta warto słuchać no on odpowiada ze świerka nie jest wstępna ani małżonkiem danej osoby oraz jaki jest jasne Panie Marszałku głos żona nawet nie jest rodzina górą swoje gierki górą wagę żona jest małżonką natomiast na, szacując jakieś kryterium ten nie może być tak będziemy teraz jak, więc trzeciej rzeszy do 10 pokoleń wstecz tropić czy ktoś przypadkiem nie jest skażony bycie pisowcem prawda w dziesiątym stopniu pokrewieństwa, że państwa jest on także ocieka życzliwie z kąpieli każdy jest dziś każdy jest czymś w grę, więc myślę, że ta uchwała naprawdę jest niesamowita proszę państwa chciał chwilę porozmawiać o projekcie ustawy przygotował Prawo i Sprawiedliwość dotyczy TVN to dział ustawy Radiofonii telewizji jest, w których efektem byłoby to, że TVN straciłby koncesję na nadawanie, chyba że Amerykanie, a amerykański koncern Discovery odsprzedał by swoje udziały być może spółką skarbu państwa, bo tak nie wyklucza poseł Marek Suski druga sprawa to koncesja dla TVN 24 nadal nie została przyznana została niewiele czasu na jej przyznanie i poseł Marek Suski stwierdził, że jeżeli nawet we własnym obozie politycznym nie mamy poparcia dla takiego rozwiązania to raczej tego się uchwalić nie da pytanie czy to troszeczkę taka zasłona Dymna czy rzeczywiście pisze z tych planów wycofał moim zdaniem Jarosław Kaczyński raczej zdeterminowany, aby w, jaki sposób TVR osłabić no pytanie czy rzeczywiście to się uda Kamila Gasiuk-Pihowicz pani redaktor ja rzeczywiście, jakby nie bagatelizowała niebezpieczeństwa, jakie wisi nad wolnymi mediami to ten atak na TVN jest po prostu taki kolejny etap wprowadzania dyktatury Kaczyńskiego prawo do informacji swoboda działania mediów to są absolutne fundamenty każdej demokracji i na naszych oczach i właśnie bierze się do niszczenia tych fundamentów bez takiego rzetelnego dostępu do obiektywnych informacji nie ma chociażby wolnych wyborów atak na niezależnych nadawców medialny próby przejęcia ich przez państwo utrudnienia lub uniemożliwianie działalności tych właśnie takie charakterystyczne działa nie dla wszystkich dyktatur na świecie, które powstawały w krajach, gdzie lepiej lub gorzej funkcjonowała demokracja to po prostu objaw nasilającej się represji najbardziej oburza jednak taka bezczelność ludzi piękno Suski nawet nie kryje, że chodzi o wpływ na niezależnego nadawcę, że ludzie obecnej władzy nad zawłaszczają państwo w każdym 1 obszarze i teraz 2, czyli taką szansę by położyć łapę na TVN-ie, a przynajmniej utrudnić działalność tej stacji ja liczę, że ten otwarty atak na taką jedną z ostatnich niezależnych od władz telewizji nic nie uzyska jednak poparcia nawet w tych szeregach rządzącej koalicji, chociaż to niebezpieczeństwo będzie cały czas dzisiaj bo jakkolwiek pojawiło się te zapowiedzi ze strony Jarosława Gowina to co jest niepokojące to, że Gowin mówił mimo takiego czwartego nie dla ustawy suskiego on tylko Kawka tymczasem ta cała ustawa powinna się znaleźć w koszu jest trzeba też na to spojrzeć w taki sposób momencie mamy atak na Discovery TVN to ten mieliśmy też brak wody dla firm prof. Brzezińskiego objęcie funkcji funkcji ambasadora USA w Warszawie i oby jednak straty mają naprawdę fatalny wpływ na relacje polskich w USA i wpisane w partii taki szalony pan, że często osób jak będą prężyć muskuły to nową amerykańską administracją no bo chodzi o procentach jest kompromitacją naszych oczach i psuje relacje z naszym najważniejszym sojusznikiem i najbardziej jechał, żeby jak chiński choć, czyniąc niejaki naprawdę taki drobny partyjnych zespołów to pytanie do pana posła Artura Dziambora, bo rzeczywiście o tym czy ten projekt czy ta ustawa będzie uchwalona mogą zdecydować posłowie Konfederacji mówi się właśnie wolnościowcy, do których pan należy raczej go nie poprą, ale narodowcy już mogliby poprzeć wtedy głosy Jarosława Gowina nie będą potrzebne i ustawa przejdzie czy to jest możliwy scenariusz Panie Pośle, Unii rozmawialiśmy o tym mieście klubie, szczególnie że nie ma tej ustawy jeszcze w obradach po pierwsze po drugie, ale projekt jest jak sobie lata ja sobie nie wyobrażam popierania czegoś co jest skierowane bezpośrednio w 1 konkretną stację telewizyjną niezależnie od tego czyją lubimy lubimy to właściwie do takiego prymitywnego podejścia sprowadzamy dyskusję możemy się poważnie zastanowić nad tym jak wygląda rynek mediów natomiast tak jak mówię tydzień temu to samo w jednym z programu, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście, ale na sercu leży to, żeby w Polsce np. nie pojawiło się media rosyjskie chińskie itd. jak to pan Suski mówił, że właśnie musimy się bronić przed takimi wrogimi wpływami wrogich państw NATO wystarczy tej ustawy wpisać rynek mediów taki, jaki jest dzisiaj pozostaje, ale dla nowych graczy np. wprowadzamy pewne ograniczenia i wtedy byłoby jasne, że to nie jest uderzenie w TVN tymczasem teraz jest jasne, że jest to uderzenie w TVN, więc nie ma jak tego realnie sensownie w ogóle rozważać jako poważnej ustawy, ponieważ jest to ustawa, która ma dosłownie kneblować stację, którą Prawo i Sprawiedliwość postrzega jako konkurencję inną, a to co się stało z TVP Info wszyscy widzimy w ogóle niema sensu o tym dyskutować nie było nigdy tak ohydnej partyjnej telewizji jako jak ja teraz to co się dzieje w TVP Info to jest coś to kiedyś za dziesiątki lat myślę, że ludzie będą na tym doktoraty profesury robić jak bardzo można zniszczyć coś co kiedyś nazywało się telewizją publiczną także tak myślę, że nie ma jak tego popierać oraz 2 ja myślę, że ta ustawa nikt nie pojawi w sejmie żona została zwrócona tylko o to, żebyśmy o tym dyskutowali ciekawe tylko dlaczego bo tego chce rozwikłać to pytanie do pana ministra Horały, bo rzeczywiście jest także Marek Suski powiedział, że ta ustawa ma służyć temu, aby chiński czy rosyjski kapitał nie wchodził na nasz rynek medialny po tym, jak Jarosław Gowin złożył swoje poprawki, które rzeczywiście chroni przed chińskim rosyjskim kapitałem natomiast dopuszcza to, że właśnie Amerykanie mieliby udziały w jakiej spółce medialnej no to Marek Suski powiedział, że ta poprawka się nie podobać trochę to zostały obnażone prawdziwe intencje prawa i sprawdziło się, żeby uderzyć w TVN, że nie chodzi o rosyjskiej chiński kapitał to, że TVN jest największą partią opozycyjną w Polsce to powiedziałem na debacie wyborczej trwała właśnie w roku 2019 podtrzymuję tutaj swoje zdanie między jako panaceum TVP dzisiaj w takim razie wiek, że jakakolwiek telewizja zapewniającą elementarny pluralizm rynku medialnego w Polsce to znaczy, że nie jest tak jak w 2015, że wszystkie telewizje duże z dużym zasięgu ami popierają Platformę i wszystkie atakują PiS tylko teraz mamy pluralizm można zapoznać się z Realem punktami widzenia, ale wracam to jest nieprawda ale, a oni USA może, a to, że no ja pamiętam co było przed 2015 rokiem, a Rosja popiera Platformę Obywatelską naprawdę, że Dorota Gawryluk wciąż gra platformowa oczywiście tak oczy na dzień Valdano Radović wykonaliśmy daje sobie o tej sprawie ale jaka telewizor newsy były jako pierwsze wiadomości, a to jak piąte itd. było oczywistością, ale wraca do głównego pytania będzie chciał pozostawić bez odpowiedzi, które zada pani redaktor przykładem, że tak jest jest to, że tylko pojawi się druk sejmowy w ogóle jeszcze nie nabrał biegu nie wszedł do komisji się do obrad nie rozważaliśmy żadnych poprawek do niego, a już wszystkie partie opozycyjne jak na gwizdek po prostu w interesie TVN-u występują, a sprawa jest bardzo prosta w Polsce obecnie również obowiązuje ograniczenie do 49% kapitału spoza Unii i ona obowiązuje od dawna nikt nie kwestionował tylko w tym ograniczeń jest pewna dziura to znaczy wystarczy założyć spółkę słup na terenie Unii, które 100% kontrolowane przez kapitał spoza Unii i tym sposobem można ten przepis obejść chcemy tę furtkę zlikwidować nie jest to sprawa najważniejsza w Polsce, jeżeli nie będzie na to zgody koalicji no to trudna, choć dziwimy, dlaczego miały być, ale jeżeli nie będzie to trudno to pewnie nie przejdzie natomiast jest uporządkowanie usunięcie tej luki z naszego porządku prawnego, bo to jest krajowa rada Radiofonii telewizji poza te przepisy, żeby jednak ten rynek, który jest niezwykle wrażliwe demokracji, bo tak naprawdę, kto kontroluje media te znacznej mierze wpływa na sympatię elektoratu nie był nie był zupełnie bez końca teraz tak jest, bo wystarczy, że ta spółka z upraw uzyska koncesję potem tę spółkę słupa może dowolna firma winna kupić coś poza kognicją rady Radiofonii telewizji, lecz nie można przyjąć poprawki Jarosława Gowina, choć nie mam na stojąco może będzie można przy tak jak głosował za tak ja szczerze mówiąc w czwartej poprawki należy ona ma taki też jakich mówi pan premier Gowin to ja osobiście jak ja byłbym jakiś przeciwny tego rodzaju poprawce natomiast tak jak mówię główna idea jest ograniczenie tej dziury, która jest i co więcej i takie przepisy lub nawet ostrzejsze dla zagranicznych inwestorów spoza Unii obowiązują w całym szeregu krajów i nawet 20% bywają ograniczenia do 49 c oczywiście, że nie chodziło w tym przepisie o to, żeby zmusić do zakładania spółki słupa Unii Europejskiej w 100% kapitałem spoza Unii kontrolować za jej pośrednictwem rynek medialny tylko chodziło też bura powstała w Amerykanie ta spółka powstała, zanim jeszcze Discovery zdecydowało się na inwestycje pan marszałek w różne są przygotowało taki wehikuł inwestycyjny z bliska w Lewinie no są dziury wprawie z nich korzystano z państwa no chyba nikt nie ma wątpliwości, że grupa posłów na czele z Markiem suskim nagle się nie budziła nie przyszła z projektem do Sejmu tylko, że jest realizowanie jasnego planu, którym mówiłem już podczas swojej pierwszej wypowiedzi, że niekorzystna dla PiS-u narracja związana z nepotyzmem rozgrywającym się nepotyzmem po spółkach skarbu państwa, gdzie PiS musi walczyć z problemem, który sam stworzył powoduje to, że trzeba było zastosować metodę kozy, czyli wprowadzenie jakiegoś problemu tym problemem jest oczywiście TVN zmiana widzą one przez elektorat Prawa i Sprawiedliwości tylko po to, żeby przenieść na relacje właśnie na tę rzecz, że są 2 punkty programowe, które PiS musi zrealizować, żeby marzyć, żeby marzyć o wygraniu wyborów to jednym z nich jest właśnie zlikwidowanie ostatecznie niezależności sędziów to cały czas robi będąc na kursie kolizyjnym z Unią europejską drugi jest niezależna likwidację niezależnych mediów, a po likwidacji niezależnych gazet teraz już czas na TVN pyta pani redaktor czy ta ustawa wejdzie w życie nie wejdzie w życie, dlatego że po prostu PiS skapituluje przed Stanami Zjednoczonymi, bo nie będzie nie będzie w stanie wyjść na wojnę z takim sojusznikiem, bo tak naprawdę nikt już by mu nie pozostała tutaj jeszcze jest jakaś szansa, że statystowanie, ale tak, ale tak są złe relacje z administracją obaj dna, więc może Jarosławowi Kaczyńskiemu jest wszystko jedno już na ja tylko przypomnę, że cywilizacyjny sukces ostatnich 500 lat zachód zawdzięcza m.in. rządom prawa, więc takiemu systemowi, w którym obywatele, ale inwestorzy zagraniczni przedsiębiorcy są pewni, że inwestowane przez nich pieniądze nie zostaną w jaki sposób zmarnotrawione przyjęta albo w administracji na wartości, jeżeli byśmy jeszcze tę zasadę unieważnili w Polsce to tak naprawdę jesteśmy już no krajem, który kompletnie nie ma żadnego znaczenia wypisujemy się na własne żądanie ze strefy bezpieczeństwa i rozwoju jest Unia europejska i Anna Maria Żukowska bardzo proszę Pani Poseł chciał dokonać takiej dekonstrukcji wypowiedzi pana posła Horały to znaczy krzyż na pan, że to ma powiedziałam mamie powiedziałam ten ma wpływ na to kto rządzi w Polsce są pańskie słowa, a teraz odniesiemy to w TVP Info rozumiem, że sposób oczywiste powiedział pan wreszcie prawdę po to jest procesowa media publiczne, żeby za wszelką cenę uprawiać propagandę konserwować zaś władze boicie się dlatego i innych mediów, które nie są za tym, żeby nie być tubą propagandową tylko 1 ugrupowania wam się podoba i dlatego chcecie zmienić teraz stać i że pewne przepisy, które nie kwestionuje 40% kapitału spoza Unii Europejskiej absolutnie trzeba można przyznawać koncesji na pytania czy przyznaliście w takim razie koncesje na stacji ITV, która ma dokładnie taką strukturę właścicielską, jakby kadry właśnie w planach 2 kamery niestety sprawy analiza wykazała woli niezawodnej, ponieważ nie jest to stacja informacyjna tylko łącznie, dlatego że naginać przepisy wcale nie chodzi o strukturę właścicielską to jest kapitał chiński jakiś spoza Unii chodzi wam tylko o to, żeby Polki Polacy mogli usłyszeć innej racji miejsca, które w TVP Info, ale naprawdę w ogóle chciałam wszystkich państwa poinformować, że wg najnowszych badań socjologicznych ostatnio też takie zamawialiśmy Polki poradni czerpią informacje w ogóle w pierwszej kolejności telewizji czerpią z portali internetowych pozamykać teraz wszystkie portale internetowe jednym z walki też one nie podoba wam się Gazeta PL podoba mi też różne rzeczy nie podobają narzeczonego pod każdą realną bardzo Panie Pośle, górali na tym polega czasem się to musi nie podoba, jeżeli oni na wielu nazizmu, ale przepraszam możemy mówić czy szeregowania równolegle polega na tym, że nie ma dziś się wszyscy zgadzamy z mamy 100% zgodnych ze sobą poglądów, bo to nie byłoby społeczeństwo pluralistyczne tylko miałoby jakieś wyprane mózgi naprawdę nie można posądzać o to, że jest jakoś cicho albo nawet głośno wielbicielką TVN-u, ale bez tego bronić za wszelką cenę, bo po prostu nie może być pozwolę na to, żeby 1 głosem medialnym był głos aktualnie rządzącej partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości i pozwoli zamknąć usta Nadią to jest to co robicie to jest scenariusz węgierski scenariusz Putina dziwi, że naprawdę nie ma kompetencji intelektualnych, żeby coś własnego myśli tylko świat bez przerwy tylko być opis stanu nic innego autorskiego nie wymyślać ważniejsze można odnieść wrażenie, że każde medium, które nie spełnia kryteriów działania Jacka Kurskiego uważa pan za złe i szkodliwe, więc to, jakby no pokazuje jak jest Pański stosunek do wolnego rynku medialnego redakcja teraz mówi swoje wrażenia no, więc ja nota ratalnej takie odniosłem wrażenie z Pańskiej wypowiedzi, że wszystkie media są złe oprócz TVP oprócz TVP tak nie powiedziałem powiedziałem tak jak już jeszcze raz powtórzę, że bardzo dobrze, że jest TVP, bo w sektorze dużych telewizji jest pewien pluralizm i to nie jest też ustawa o likwidacji TVN TVN już zmienia właściciela jak najbardziej dalej istnieje teraz jakby odsprzedał część udziałów inwestorowi europejskiemu też dalej istniał natomiast np. w sektorze właśnie portali, który słusznie poruszyła Pani Poseł wszystkie duże portale opozycyjne atakują rząd co do 1 g nie są opozycyjne, ale są niezależne Panie Pośle, po prostu są niezależne obrała dla pani redaktor auto w polityce nie to kto jak ktoś atakuje PiS jest darem dla taka jest kryterium niezależności trzeba wie pan Platforma się w tych portalach nie dane w tym w tych portalach po prostu pojawiają się informacje krytyczne opinie wobec wszystkich polityków, ale moje pytanie Panie Pośle, jest takie czy Panie Ministrze czy dla pana naprawa prawdziwości to byłby dobry scenariusz, gdyby Amerykanie sprzedali udziały w TVN konsorcjum spółek skarbu państwa czy to jest dobry projekt, a na ich znów tutaj Pogoni za cytatem, który będzie można potem, na którym zamiast dobrze będzie jeść, ale dali się odmrożenia dala od wypowiedzi posła suskiego jeżeliby odsprzedali udziały inwestorowi z Europy oczywiście Polska też w Europie leży, ale nawet, gdyby po prostu było także by w przyszłości chcieli odsprzedać komuś, kto jest spoza Unii Europejskiej to byłoby jakieś narzędzie, żeby temu zapobiec teraz takiego narzędzia nie ma to jest to przede wszystkim czy akurat jest taka możliwość, ale nie musi ona zaistnieć może nie byłoby najlepiej mamy telewizję publiczną w Polsce drugie nie potrzebujemy kwas publicznej ważne, żeby tak jak mówię pluralizm na jej odpowiedź padła, żeby można było, żeby można było tak jak w przypadku telewizji można pilotem sobie wybrać i co więcej tak się składa, że badania pokazują, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości ogląda z grubsza wszystkie telewizje konfrontuje te zdania natomiast elektorat opozycyjny ogląda tylko trwałe, że przypadkiem ktoś tego utrwalonego światopoglądu nie zaburzy jakąś inną opinię czy faktem, którego mieści się przejść do wiadomości będą wskaźniki elektorat versus oglądalność, kto głosujący, na jaką partię, jakie telewizja była jest segment elektoratu PiS, który ogląda TVN chciałem zwrócić uwagę znacznie większy niż np. segment elektoratu Platformy, które ogląda TVP ja tylko dodam, że wg kwietniowego c Bos liczba krytycznych opinii na temat TVP przerosła liczbę pozytywnych opinii także TVP zalicza cały czas potężny spadek zaufania ja chciałem państwu rozmawiać o akcji szczepień, ponieważ rzecznik rządu Piotr Müller przestrzegł, że jeśli określona liczba osób się nie zaszczepi to grozi Polsce jesienią częściowy lockdown, dlatego że zbyt mało osób się zaszczepiło to jest to niecałe 16 000 000 osób w związku z tym trzeba do szczepień zachęcać no ale wydaje się, że niektórzy uczestnicy obozu zjednoczonej prawicy robią coś odwrotnego Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak powiedział np. że szczepienia przeciwko covid-19 szczepienia dzieci w szczególności to jest jakiś eksperyment i który bardzo niepokojący, bo czy eksperymentowanie tutaj cytat czy eksperymentowanie na dzieciach jest dopuszczalne z kolei właśnie my posłanka Anna Siarkowska i poseł Janusz Kowalski jeżą z interwencją czy aby dzieci nie są szczepione bez zgody rodziców potem mamy jeszcze państwa Elbanowskich, którzy dostają bardzo duże pieniądze od rządu Prawa i Sprawiedliwości, którzy też promują, a akcje antyszczepionkowe mamy do czynienia z jakimś takim dwu głosem nazwijmy to bardzo proszę pani posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz chętne na szczepienia myślę, że mogłoby być dużo dużo więcej względnie postawa obecnego rządu takie są fakty na brak chętnych na szczepienia to jest wprost konsekwencja braku takiej rzetelnej długofalowej konsekwentnej kampanii informacyjnej uwierzyliśmy, że rząd przecież od początku no nie radził sobie z informowaniem o szczepieniach ale kiedy tych szczepionek było mniej niż chętnych na to nie było problemem teraz stało się naprawdę od Unii wyzwaniem brak chętnych na szczepienia to jest też konsekwencja postaw polityków obecnej obecnego obozu rządzącego wszyscy pamiętamy słowa Andrzeja Dudy, które krytycznie odnosił się do szczepień niż im nie będziemy szczepić to czekają kolejne fale pani bardzo krótkie pytanie, bo może państwa walczą o krótkie wyporność dziedziczyć, aby wszyscy zdążyliśmy powiedział amerykańskie pytanie czy pani za obowiązkowym szczepieniem przeciwko covid 19 pani panie pani redaktor ja powiem tak o wszelkich działaniach podobne do tych właśnie jest we Francji takich obowiązkowe musi zdecydować rząd przede wszystkim, zanim zacznie wprowadzać ograniczenia dla osób nieszczepionych czy przymusowe większych skupiskach na rzetelnej kampanii form informacyjnej przekonującym do szczepień no widać wyraźnie, że taki szczególny problem z niechęcią do szczepień w regionach liczyć na wysokie poparcie, dlaczego dzisiaj nią topnieniem rezerw prezes PiS premier prezydent właśnie wjeżdżających regionu wielkich elektorat nie namawiają do szczepień państwo dobrze pan obawia się proszę o krótkie wypowiedzi papieża nie obejrzeć brak dyktować ograniczenie natomiast ja osobiście akurat nie wykluczała wprowadzenia jeśli okaże się konieczne obowiązkowych szczepień przeciwko covid wielkie obowiązkowych obowiązkami pienią przecież pokonaliśmy wiele prędkości dziesiątkowały populację Artur Dziambor bardzo proszę, ale się podoba jak pani Gasiuk-Pihowicz zdoła pożywić PiS brakiem szczepień w niektórych terenach, gdzie PiS spowodował cały ten cały ten bałagan szczepionkowy i decyzje polityczne, które podejmował PiS zresztą ze współpracy z ugrupowaniem pani Gasiuk-Pihowicz zresztą kolejnym pięknym pięknym aspektem wypowiedzi jest to, że tak jest jak najbardziej za przymusem szczepień, jeżeli będzie to konieczne aktor i powiedz jest to konieczne no oczywiście rada medyczna stworzona przez Mateusza Morawieckiego, gdzie wszyscy lekarze, którzy tam zasiadają mówią, że teraz wszyscy umrzemy, więc trzeba je zamykać w domach zamykać sklepy zamykać restauracje siłownie tylko kościoły, ale trzeba zamknąć wszystko szkoły szpitale najlepiej właściwie zapomnieć o innych choroba trzeba uciekać ponieważ, jeżeli naród jest mowa to jest ten naród jest łatwy do sterowania chwali Pani Poseł ma poseł naprawdę jesteśmy Konfederacja uważa, że Konfederacja jest znaliśmy wiele federacja jest jedyną ani ludzi jedyną partią pan tutaj powiedział, że dobrze może być niemal równo, ale jednocześnie wcześniej niż Pani Poseł pani redaktor szalona Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem obecnym Sejmie, które rozumie co to znaczy dobrowolność dobrowolność nie oznacza, że jeżeli się dobrowolnie ktoś nie zaszczepi to nie będzie mógł wejść do kina restauracji hotelu pociągu samolotu dobrowolne na to dobrowolnie dostrzega pan tego problemu może te osoby, które rozniosą chorobę także szkodzą innym mogą doprowadzić do śmierci, ponieważ ludzie na niedzielę nasze umierają Panie Pośle, pan tam jest czy pan odrzuca tę tezę, jeżeli zaczepiło 16 000 000 Polaków i szczepią się dalej zresztą no to ci zaszczepieni chyba ubezpieczenie, a ci, którzy nie zaszczepili no to chcącemu nie dzieje się krzywda, jeżeli ktoś nie zaszczepi i przypadkiem będzie chorował no to chyba podjął bolesną odpowiedzialną decyzję, a za dzieci mogą decydować rodzice ani sąd nie premier minister zdrowia, który powinien dawno być odwołany nie Rzecznik Praw Dziecka i nagroda po prostu siedzieli analne naprawdę to 80 za zgodą rodziców bardzo proszę pan marszałek Zgorzelski w no, więc bzdury antyszczepionkowe zdążyły już trafić pod strzechy ja dostałem takiego SMS-a od mojego znajomego, który twierdzi, że cały ten covid to globalny plan redukcji ludności świata proponowany przez grono masonów satanistów kulcie Lucyfera Sejm zamienił Antoni niech pan, że dzień powtarza, bo naprawdę nie wierzy i premierzy rozmawiali myślę nawet szarpania politycznego w tym też nie ma miejsc w nie wierzy i nie wierzy, że żyją w ogóle się zaszczepiłem, bo nie mogę nie nie może uwierzyć żyją w tym satanistyczne dziele redukcji ludności uczestniczy oczywiście pomagają takim ludziom jak ten mój znajomy także proboszczowie co jest oczywiście dla mnie skandaliczną sytuację, ale jak może być lepiej skoro minister zdrowia musi odcinać się od słów innego prominentnego przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości więc, dopóki będzie tam panował taki wielo głos taka różnica, która wychodzi na zewnątrz to się nie ma co dziwić że, że sytuacja jest taka nie inna ze strony państwa brakuje jednoznacznego stanowiska zarówno wobec tego ruchy antyszczepionkowe ego, który tak jak powiedziałem rozlewa po po naszym kraju tego typu informacji, które przed chwilą zacytowałem do dostarczamy, ale pamiętajmy, że nic tak nie uchroniło przed chorobami zakaźnymi szczepienia i to już od ponad 200 lat ratują życie zdrowie miliardów ludzi, więc dyskusja z na tym poziomie, który zacytowałem nie ma sensu co bym rekomendował no oczywiście będzie kolejna kolejna fala, więc więcej testów pilnować granic zwiększyć liczbę wykonywanych testów jeszcze raz podkreślam zaopatrzyć pomieszczenia urządzenia, ale nie jest ma za obowiązkowymi szczepieniami, gdy będzie sytuacja taka, że mam niestety będziemy musieli podejmować jakieś drastyczne środki ze względu na to, że nie radzić sobie będzie służba zdrowia z pandemią nie wykluczałbym takiej możliwości to bardzo proszę pan minister Marcin Horała ja myślę, że taki przymus powinien być ostatecznością oczywiście, gdyby było także będą zaczną znów masowo ginąć ludzie to niema innego wyjścia myślę jednak, że to zrobi się samo, ponieważ w sytuacji, gdy zwiększają się zakażenia trzeba wprowadzać pewne obostrzenia sanitarne właśnie lockdowny to nie powinny być tymi obostrzeniami obejmowane osoby zaszczepione, ponieważ one to są zasady bezpieczeństwa chodzi o to, żeby zmniejszyć liczbę kontaktów między ludźmi co, do których można jest prawdopodobieństwo duże, że będą choroby przenosić w przypadku osób zaszczepionych to prawo obaj są znacznie znacznie mniejsze, choć nie zerowe dlatego właśnie wszyscy powinni się szczepić, bo nie jestem zwolennikiem takiego darwinizmu społecznego zgodnie, z którymi ktoś nie zaszczepił tak by pokazał wykazał swoją głupotę niech sobie umrzeć myślę, że na życie ludzkie ma większą wartość ta pierwsza, a po drugie, choć szczepionki są bardzo skuteczne to jednak nie stuprocentowo również własność zaszczepił możesz po prostu pecha być 1 na 100 czy na 200, któremu szczepionka się dobrze nie przyjęła i przez takiego radosnego der minister zostać zarażone właśnie również zachorować czy skrajnym niezwykle rzadki, ale też zdarzające w przypadku umrzeć krótko mówiąc powinniśmy się szczepić prawo i prawdziwość zachęca do szczepienia jest rocznica kampania na ten temat jednoznacznej wypowiedzi premiera prezesa Kaczyńskiego w tym zakresie niż próba atakowania prawa sprzedawać można po 1 przypadku moglibyście państwo Otóż Panie Ministrze, ale czy to nie jest żart ludzi, żeby szczepili czy pan za tym, żeby wprowadzić takie ograniczenia jak np. zaplanowano je we Francji to znaczy, że osoby zaszczepione mają większe pole manewru tak powiem bardzo ogólnie, iż chodzi o poruszanie się trochę pan o tym wspominał, że lockdown miałby dotyczyć tylko tych, którzy nie zaszczepili i tak w tym momencie jutro nie, ponieważ mamy stosunkowo wygaszono epidemii nie ma dużej liczby zakażeń natomiast nie było także one wzrastają jest coraz więcej no to trzeba będzie różne obostrzenia wprowadzać np. także w czasie w różnych miejscach, gdzie znaczka dużo osób jak w restauracjach czy kina, które w poprzednich lockdownach były całkowicie zamknięte no to teraz pozwolenie nie pozwólmy działać np. na tej zasadzie, żeby wejścia się wylegitymować albo szczepieniem albo aktualnym negatywnym testem na koronawirusa, ale jeszcze raz powtórzę dobrze byłoby takiej sytuacji potrzeby nie doszło czyli, żeby ta epidemia się nieraz pędziła na jesieni dzięki temu, że lato jak najwięcej ludzi po prostu dobrowolnie zaszczepić do tego wszyscy razem zamazany błagam nie cięcie z tego kolejnej pałki do atakowania PiS, chociaż 1 rzeczy Anna Maria Żukowska zaszczepiło się w tej chwili lekko powyżej 30 proc chodzi tak mało mogę stwierdzić, że jest już odporność populacyjna, a i to nie jest tak posiedział możesz jakoś się szczepić to jest bezpieczne i nie będzie czy jesteśmy uratowani on też może zachorować taka osoba zaszczepiona, ponieważ szczepionki zmniejszają ciężki przebieg koronawirusa i ich jest także wszyscy społecznicy mogą się zaszczepić osoby, które mają schorzenia mówi neurologiczne nie mogą tego zrobić i osoby, które nie szczepią, narażając tych najsłabszych na zachorowanie na bardzo ciężką chorobę to po prostu brak Solidarności społecznej i ja czasem prawo sprawiedliwość jak zachęta do szczepień to może najpierw dyscyplinował dwójkę swoich posłów, która lata po Polsce i robi urząd afery tam, gdzie właśnie do szczepień chodzi, jeżeli naprawdę popieracie szczepienia to oni się tego tak trochę przyczajeni tylko czwartą lub czas nad morze jakiś orędzie Pani Marszałek i tak orędzie prezydenta no no dramacie przecież narzędziach zachęcali do tego wystarczy zrobić paradny mordu, bo bardzo w Polsce ma najniższy jak mają bombę, bo jest ich popisów za dużo w kraju pazur jak ja musimy już, że tylko skończą pas ja nie jestem za rozwiązaniami francuskimi zgadza się profesorem żaden tresurze, a ona niekonstytucyjna i pytanie po to, właśnie obchodzi w ten sposób konstytucja skoro można wprowadzić obowiązek taki obowiązek, a nie przymus grozi za to kary administracyjne tak jak za wszystkie inne szczepienia, kiedy się jeszcze nic tylko z kalendarza szczepień obowiązkowych, a udało się Pani Poseł, bo muszę zapytać tylko szczepienia musimy kończyć muszę jeszcze zabrać 1 sprawę, bo przewodniczący nowej lewicy Włodzimierz Czarzasty zawiesił w sobotę właśnie przed chwilą posła Tomasza Trelę do czasu wydania w jego sprawie orzeczenia przez sąd partyjnej, a w sobotę też dzisiaj zbiera się zarząd krajowy nowej lewicy na ewidentne jest, że Włodzimierz Czarzasty eliminuje osoby, które chyba chciałyby go pozbawić przywództwa tak to należy interpretować no tutaj także skład także sprawy partyjne załatwia się wewnątrz partii ani opowiadali w mediach to nie jest nic z tych atrakcji każe się także takie osoby taka płacze miał miejsce w Platformie Obywatelskiej przewodniczący ówczesny pan spotkać wszak niedawno zawiesił jest też skończyła też są wykluczeni z czasów konfliktu otwarcie krytykowali linię linię tego ugrupowania i tutaj decyduje ostatecznie sąd partyjny tak samo w przypadku Platformy Obywatelskiej no tutaj poseł Teresa napisał Włodzimierz Czarzasty nie chowa się stać na ubitej ziemi czy Włodzimierz Czarzasty zachowa pozycję lidera myślę, że dzisiaj bogate jest zaś i nic nie zmieni i nie będzie buntu wobec władz partii bunt wobec połączenia się z ugrupowaniem jasna ocena nieuczciwe taką decyzję podjęliśmy, startując wspólnie listę SLD, czyli w wersjach wypada SLD podejmie decyzję, że wiosna Roberta Biedronia na partnerskich zasadach przystąpi do nowej partii nowa o obecną nazwą nowa lewica, jeżeli ktoś kwestionuje to po prostu nie chce zatrzymać tej umowy co jest nieuczciwe jest oszustwach bardzo dziękuję za rozmowę Kamila Gasiuk-Pihowicz Platforma Obywatelska Anna Maria Żukowska lewica Marcin Horała Prawo i Sprawiedliwość wiceminister infrastruktury Piotr Zgorzelski PSL koalicja Polska Artur Dziambor Konfederacja bardzo dziękujemy dziękuję zapraszam już na informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYBORY W TOKU

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA