REKLAMA

Migrena przewlekła - nowoczesne leczenie

U TOKtora
Data emisji:
2021-07-18 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
42:19 min.
Udostępnij:

Średnio 11 proc. populacji europejskiej cierpi na migrenę. Migrena przewlekła to taki ból głowy, który na przestrzeni trzech miesięcy występuje przez co najmniej 15 dni w miesiącu wśród których 8 ma charakter migreny. Dlaczego migrena epizodyczna przechodzi w migrenę przewlekłą? Jak ją leczyć? Rozmowa z prof. Jackiem Rożnieckim, kierownikiem Kliniki Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, byłym prezesem Towarzystwa Bólów Głowy.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Ewa Podolska witam państwa w kolejnym programie cyklu u TOKtora dzisiaj naszym tematem będzie migrena, gdyby zapytać się kogoś, kto nie miał do czynienia w swoim otoczeniu sam nie miał do czynienia z migreną listem otoczeniu nie znał nikogo, kto miał migreny to powiedział no migrena jest taki ból głowy leży gorsze właśnie migrena jest taki ból głowy leży otrzymamy wielokrotnie rozmawiali o migrenie dzisiaj wracamy do tego tematu, ponieważ chcemy Rozwiń » poruszyć pewne wątki, które wtedy nie były poruszony naszym gościem jest pan prof. Jacek Rudnicki dzień dobry panu dzień dobry pani redaktor dzień dobry państwu pan profesor jest kierownikiem kliniki neurologii udarów mózgu i neuro rehabilitacji Uniwersytetu medycznego w Łodzi, a także jest wiele był wieloletnim prezesem polskiego Towarzystwa bólów głowy z tych programów, o których rozmawialiśmy to co na pewno ja zapamiętałam to ta, że istnieje migrena epizodyczna, którą postrzegam od czasu do czasu ktoś zostaje atak strasznego bólu głowy oczywiście upraszczam i migrena przewlekła przy czym przez migrenę przewlekłą tu się zastanawiam czy chodzi o to, że bardzo często się dostaje tych napadów bólu głowy trzeba do końca życia czy też po prostu chodzi może coś innego panie profesorze tak wymieniła pani taki nowocześniejszy podziału kliniczny migreny, bo dawny tradycyjny podział geny udzieli ją na migreny bez aury i migreny za euro 10% napadów czy też pacjentów, którzy cierpią na migrenę miewają napady migreny z euro, czyli sytuacja, kiedy ból głowy napad bólu głowy jest poprzedzony specyficznymi objawami trwającymi do godzinę najczęściej kilka minut, ale 90% pacjentów cierpi na migrenę bez aury to był klasyczny podział, którym był pomocny, bo migrena założą migrena bez aury to też troszeczkę inny obraz kliniczny całości inne konsekwencje kliniczne, ale to co się wydaje ważniejsze z punktu widzenia praktyki codziennej to nowy podział, który pojawił się w końcu lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia na migrenę epizodyczną migrenę przewlekłą w ogóle pojęcie migreny epizodycznej migreny przewlekłej odnosi się do częstości dni z bólem głowy jak również częstości dni z bólem migrenowym w ciągu miesiąca dawniej po prostu oceniano zwykle liczbę dni w miesiącu i to było wszystko im więcej tym gorzej, ale nie pojawił się w dziewięćdziesiątym trzecim roku termin migreny trans formowane i nie ukuty przez sem znanego amerykańskiego badacza bólu głowy, a zarazem bardzo tego uczynić system prowadzącego ośrodek bólu głowy w Houston metioniny meczu, który zauważył, że część jego pacjentów podaje czasem zmieniający się obraz bólów głowy unik głównie bólów migrenowych to czy typowe klasyczne bóle migrenowe, których definicję mogę przypomnieć, ale te bóle migrenowe zmieniały czasem swój charakter stawały się przed wszystkim co coraz częstsze stawały się cięższe, ale duża częstość tych bólu głowy sprawiała, że praktycznie ten ból głowy do głębi ciągle toczy występował codziennie lub prawie codziennie i zauważył to w odniesieniu do pacjentów, którzy wcześniej cierpieli na migrenę z młodszymi napadami stąd nazwał ją z angielska transport ma wręczyli migreną trans formowane, ponieważ ona transformować migreny lżejszej z napadami mniejszej częstości do ministra z częstszymi napadami aż wreszcie napadami czy też bólem głowy prawie codziennym zaraz potem trzeba badać amerykańskim Amazonie nie zmienił tę nazwę trans formowane na przewlekłą troszeczkę inaczej precyzując definicję po prostu spróbował to ustawić kryteria na kosz 6 z bólem głowy w tygodniu, ale ten termin ewoluował dalej znowu głównie dzięki badawczą amerykańskim tutaj się mocno przyczynił do tej ewolucji terminu zarówno Lipton jak i Silver Stein i stworzyli bardziej precyzyjną klasyfikację odnoszącą się do liczby dni z bólem głowy w ciągu miesiąca, określając ją na 15, ale ostateczna klasyfikacja czy też jej definicja i kryteria rozpoznania migreny przewlekłej inaczej zwaną też trans formowane pojawiło się dzięki Unii Europejskiej badaczowi, ale stanowi, który przewodniczył w wolnym czasie światowemu Towarzystwu bólów głowy i jakby zainicjował tworzenie klasyfikacji bólu głowy i tam też dostałam to dziś z małymi tylko modyfikacjami zmieniająca się nazwa migreny przewlekłość definicja kryteriami rany przewlekłej niektóre mówią, że jest to taki ból głowy, który przez co najmniej 3 miesiące, chociaż zwykle oczywiście dłużej przez co najmniej 15 dni w miesiącu z czego co najmniej przez 8 dni w miesiącu ma charakter emigrant, czyli ból głowy występujący przez co najmniej 15 tym miesiącu zwykle jest to więcej prawie cały miesiąc często z kliniki doświadczenie wyborca 2530 dni w miesiącu z czego co najmniej 8 dni w ciągu tych 8 dni ból głowy spełnia kryteria migreny pojętej bardzo tradycyjnie, czyli że jest tom ból głowy czynami na początku jednostronny stąd dawna nazwa Chemik grania ulgą wyznaczających w połowie głowy dopiero potem uogólniających się ból głowy mające charakter pulsacyjny tętniące zgodne z rysem serca o intensywności natężeniu co najmniej umiarkowanym lub zwykle duszy albo bardzo dużym i ból nasila się pod wpływem aktywności ruchowej lub skłania pacjenta do unikania takiej aktywności, bo pan wie, że ten ból się wówczas nasiliła, więc pacjenci raczej kładą się nie wykonują żadnych czynności fizycznych i wreszcie towarzyszą mu pewne dodatkowe objawy nudności lub wymioty albo na jedno drugie oraz często nadwrażliwość na światło i hałas to są generalnie kryteria rozpoznania bóle migren owego, jeżeli teraz przez co najmniej 8 dni w miesiącu ból głowy tak tego pacjenta spełnia te kryteria, a ból głowy w ogóle jakikolwiek występuje przez co najmniej 15 dni w miesiącu mówimy wtedy o migrenie przewlekłej tak jak się z praktyki wiadomo, że ci pacjenci, którzy sami zgłaszają się do lekarzy zgłaszają ten problem mają 202528 dni z bólem głowy w ogóle w miesiącu jakimkolwiek natomiast połowa dni, kiedy mają ból głowy spełnia kryteria migreny i to jest takie podejście kliniczne, skąd się w ogóle wziął ten termin jak wygląda jak wygląda obraz kliniczny w zasadzie oczywiście lekarza, zwłaszcza neurolodzy, którzy widują pacjentów ambulatoryjnie powinni bardzo łatwo rozpoznać migrenę przewlekłą przemyskim też, dlatego że większość pacjentów, która zgłasza się do nich na konsultacje czy to w poradniach przychodniach gabinetach to akurat są pacjenci, którzy mają migrenę przewlekłą, bo o inne bóle głowy, choć czasem część jak np. ból głowy typu napięciowego jest bólem lekkim bez objawów towarzyszących nie zaburzające funkcjonowania i rzadko skłania pacjentów do szukania pomocy osób przyzwyczajają się do niego ból głowy jest często prawie 30% populacji nie ból głowy typu napięciowego chcę tylko zwrócić uwagę, że to niema wspólnego z napięciem ból głowy typu napięciowego tłumaczy się angielskiego, gdzie tam brzmi ten się tutaj Perek i jest on określany przez pacjentów jako ból głowy typu napięciowego na samym napięciem niczego nie ma wspólnego nie jest ani napięcie mięśni szyi ani obcości ni z tego, chociaż rzeczywiście takie badania wykazywały wzmożone napięcie mięśni czy coś innego, czyli na czaszce, ale każdy ból głowy ci co w ogóle każdy ból zwykle wiąże się z aktywnym wzmożenie napięcia mięśni także sam termin i pojęcie bólu głowy typu napięciowego nie jest wiążące tutaj jakiś sposób w jakikolwiek sposób genetycznie napięcia ten ból głowy częstsze, ale on nie jest powodem zwracania się konsultacje migrena tak, ale znowu migrena, która rozumiana jest nowe klatki klasyfikacji jako epizodyczna jest grał na tyle rzadko, że pacjenci często dają sobie radę z nią sami, zwłaszcza że mamy od wielu lat od lat dziewięćdziesiątych bardzo skuteczne leki doraźne głównie z grupy kapitanów i cała linia tryb planów pierwsza i nowa generacja tryb panu wygodne w użyciu skuteczne i pacjenci w zasadzie mając kilka napadów miesiąc nawet mogą sobie szybko likwidować, o ile są pacjentami odpowiadającym na leczenie problem pojawi się wtedy, kiedy nikt się uczę stąd Liwia, więc chroni pikuje troszkę nieładne słowo, ale ta chroni aplikacja właśnie pochodzi z tego procesu często Liwia Ania się migrenie epizodycznej rzadkimi napadami na pewno migrenę epizodyczną częstymi napadami coraz częstszymi aż wreszcie przechodzi ona postać przewlekłą, która spełnia kryteria co najmniej 15 dni z bólem głowy z czego co najmniej 8 jest to dzień z bólem migrenowym jest to najtrudniejsza spod z punktu widzenia klinicznego również z punktu widzenia pacjenta postać mijane można nawet każdy pacjent mógłby sobie nawet postawić w pewnym sensie diagnozę sam wystarczy, że zapyta sam siebie czy mam bóle głowy przez co najmniej 15 w miesiącu, jeżeli tak to się z do rozważenia ten termin czy nie te bóle przez co najmniej 8 dni w miesiącu spełniają kryteria migreny, o których przed chwilą mówiłem między stronę pulsujące na jest z towarzyszącymi nudnościami wymiotami nad możliwością hałas światło zapach i nasilające się pod wpływem aktywności fizycznej druga rzecz trzecie pytanie czy te bóle trwające na 4 godziny, bo definicji bóle migrenowe nieleczony trwa 4 godziny na i wreszcie ostatnie pytanie, które pani Teresa zadać czy ja w tych ulach muszę wziąć Black czy te bóle same ustępują mi nie przeszkadzają jednak sięgam Polek Jerzy sięga Polek to najczęściej jest ból typu milionowego, a więc, jeżeli przez co najmniej 8 dni miesiąca sięga poległ z powodu dyskomfortu spod bólu bywa towarzyszących, a te bóle występują w sumie co najmniej 15× w miesiącu to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że dane pacjenta migrenę przewlekłą co nawet sam pacjent może wstępnie taką diagnozę sobie postawić proszę państwa rozmawiamy o migrenie naszym gościem jest neurolog pan prof. Jacek Bereźnicki za chwileczkę wrócimy naszego programu jesteśmy proszę państwa z powrotem na antenie naszym gościem w dzisiejszym programie dr jest pan prof. Jacek różnie łódzki, który pracuje na Uniwersytecie medycznym w Łodzi jest neurologiem i szefuje Tamki neurologii udarów mózgu neuro rehabilitacji była mowa o tym, że migrena epizodyczna może przejść migrenę przewlekłą to nie jest dobry, bo z tego co pan powiedział migrenę epizodyczną ludzie sobie jakoś radzą natomiast wizja taka, że 27 dni w miesiącu człowieka boli głowa jest przerażająca dosyć całego tak się dzieje może rangę mamy na to żaden po prostu zaczyna się tak od epizodów, a potem każdego przejdzie nie każdego z czego wynika nie oczywiście nie każdy pacjent z migreną jest z upływem lat czy miesięcy zacięcie Pisz na migrenę przewlekłą generalnie bardzo króciutko tylko nie wdając się szczególnie, gdy nam jest częściowo albo one w dużej mierze podyktuje uwarunkowana genetycznie, ale nie 1 genem kardiologa nowa konstelacja genów i średnio 11% populacji zarówno polskiej europejskiej czy północnoamerykańskiej cierpi na migrenę jest to bardzo, jakby złożony proces w jaki sposób dochodzi do napadów migreny nie jest pewna predyspozycja mózgu, ale także układu nerwowego częściowo obwodowego, bo jest to równo choroba układu ośrodkowego nie ulega, jaki obwodowego pierwsza kategoria tzw. torem Moskovitz ca już bardziej nowoczesna mówi o 2 mechanizmach zarówno o mechanizmie centralnym, gdzie napad migreny generowany bardzo głębokich strukturach mózgu zwanych pod wzgórzem pnia mózgu, gdzie występuje pierwszy impuls, który dalej dociera do już bardziej obwodowych struktury jak zwoju nerwu trójdzielnego i cały układ nerwu trójdzielnego, który unerwia uczuciowo głowę, ale również ujawnia struktury wewnątrz czaszkowe tak jak opon mózgowo-rdzeniowych naczynia z i drugi, jakby element czy drugi człon całego mechanizmu procesu patriotycznego odgrywa się właśnie na obwodzie na styku naczyń wewnątrzczaszkowych i nerwów układu nerwu trójdzielnego, gdzie dochodzi do zjawiska zwanego organem zapaleniem gdy gdzie występuje uwolnienie także neuroprzekaźników i euro mediatorów, ale też mediatorów naczyniowych rozszerzających łożysko naczyniowe wewnątrzczaszkowe tych, zwłaszcza w tych małych naczyń w oponach powoduje to uwolnienie licznych mediatorów bólowych takich jak Chiny rekiny to z kolei inicjuje mechanizm zwrotnego przewodzenia bodźców bólowych z obwodu opon mózgowo-rdzeniowych do struktur centralnych mózgu zwanej właśnie swoją kasę era jądra nerwu trójdzielnego i związki wzgórza wreszcie do kory czuciowej, gdzie mózg, jakby serce pójdzie problem jako ból i to jest starannie teoria ma Moskwicza z końca lat chce ubiegłego stulecia, ale nowsze badania wskazały jako głównego winowajcę specjalny apetyt zwany cukier Pm angielska stanie dziś lejce Peta, czyli pety związane z genem Kotliny, który jest zarazem neuro transmiter rem, czyli takim chemicznym sygnałem łącznikiem pomiędzy neuronami uwalniane do Synapsy przed 1EUR i Pers cytowany przez drugi Neuron w tej samej syna się także Bonne prezes optyczną i asymetryczną, ale również ten tercet jest na styku nerwów inaczej jest on silnym rozszerzającym naczynia czynnikiem czy tzw. w aktywnym peptydy tylko euro transmiter i upatruje się w patogenezie miliony, zwłaszcza głównie roli tego peptydu zauważono, że napad migreny poziom CRP bardzo bardzo wzrasta zapewnił, że mózg jest zalewany czy też nawet wewnątrz czaszkowe struktury zalewane są tym wtedy oczywiście też przenośni dużym z przysłowiem, a więc czym, jeżeli chodzi w ogóle Grene napady migrenowe tom za główny powód uważamy, niemniej aktywność układu wtedy energicznego tego typy peptydy zwanego CGT natomiast mechanizm, dlaczego nie, dlaczego migrena epizodyczna czy taka, gdzie napady występują rzadko kilka razy w miesiącu czasem 234 potem coraz częściej 78, a wreszcie nie występują ponad 8 co najmniej 8 lub więcej za pasem paręnaście razy miesiącu ten mechanizm tzw. chroni fiksacji migreny albo przewlekle ja się migreny jak zauważono zależy od wielu różnych czynników i czynnikiem, który najbardziej sprzyja temu zwiększeniu częstości napadów migreny jest pierwotna wysoką częstość napadów czy osoba, która ma małą częstość napadów wyjściowo ma małe prawdopodobieństwo, że czasem będzie cierpiał na migrenę przewlekłą, czyli informowano, że Tamira transformuje natomiast migrena czy pacjenci, którzy cierpią na migreny częstymi napadami, choć wciąż jeszcze epizodyczną grana mają duże ryzyko przejścia w tę fazę migreny przewlekłej i im więcej napadów tym większe ryzyko, że ich będzie jeszcze więcej to jest taki kliniczny mnie najbardziej istotny czynnik i chroni aplikacji druga rzecz to są leki, które są przyjmowane są tacy, czyli przez wydzielenie frakcji czy przewlekle dnia napadu przewlekły przez podejście stan przewlekły, czyli prawie codziennego bólu głowy sprzyja temu bardzo częste przyjmowanie leków oczywiście jest to zrozumiałe, że pacjenci, którzy mają ból głowy sięgają po leki, ale niestety częste przyjmowanie leków powoduje, że te bóle w przemyśle migrenowe, ale nie tylko staje się coraz częstsze są częste przyjmowanie leków powoduje, że nikt nas epizodycznej przechodzi migrenę przewlekłą mało tego chce pan powiedzieć, że jeżeli ktoś weźmie legł doraźnie ten legł zadziała tyle tylko, że to może spowodować, że następny ból lub następny atak byłby szybciej niż, gdyby był, gdyby tego leku nie wziął tak tak chciałbym to również sformułować, ale tutaj jeszcze jedno wyjaśnienie się należy, że częste przyjmowanie leków po pierwsze, powoduje zwiększenie częstości napadów migreny i przejście z form ochrony fizycznej przewlekłą to jest 1 rzecz druga rzecz, że częste przyjmowanie leków zaraz powie, jaki grup powoduje wystąpienie dodatkowego bólu, który traktowany jako ból głowy objawowe zwane bóle głowy nadużywania leków angielska jakiejś nowej już szereg i to jest ból głowy, który powstaje na skutek przyjmowania leków niezależnie od przyczyny i typu bólu głowy, czyli migrena przewlekła często jest skomplikowana dodatkowo bólem głowy współ towarzyszącym jej ból głowy nadużywania leków co bardzo istotne konsekwencje te leki, które najczęściej powodują przejście migreny przewlekłej w epizodycznej przewlekłą to są bardzo skuteczny tryb zdalny, ale jeżeli się używa ich częściej niż 10× w miesiącu to jest ryzyko dodatkowo wytworzenia bólu głowy nadużywania leków i ryzyko uprze leczenia migreny fizycznej przewlekłą także proste leki przeciwbólowe zarówno na receptę jak i te, które są dostępne bez recepty tyle leki od misji, które są, które są łatwo dostępnej tylko te sale na stacji benzynowej nawet na problem, który jest w stanach dotyczy również Piastów na szczęście nie w Europie w Polsce z opłaty są bardzo silnym czynnikiem i grupą leków, które powodują często zdziwienie grane, ale tego problemu na szczęście w Polsce nie ma, ale także inne leki i które uzależniają mogą powodować unifikacji migreny używam tego terminu kwalifikacje to jest taki typowy medyczny termin, ale u przewlekle nie czy zwiększenie częstości byłby by ten termin na pewno niech pan lepszy nie używam tu też przewlekle nie migreny, ale już wyjaśnił cel oznacza natomiast jedynie nie trzeba trzeba trzymać się prostego języka to, że się wyjaśni jak chyba naście minut temu nie usprawiedliwia pana wcale przyjmuje krytykę, a więc leki, które też nawet używki tak jak kofeina również powodują zwiększenie częstości napadów migreny, ale zauważono także, że inne czynniki jak otyłość otyłość ściśle związana z migreną przewlekłą i pacjenci też pacjentki otyłe znacznie częściej cierpią na migrenę przewlekłą niż pacjentki szczupłe i odwrotnie osoby, które mają migrenę jakoś łatwiej zwiększają u siebie masy ciała zauważa się wiąże też często ze stylem życia zauważa też powiedzieć wobec tego, bo to z tego może coś ocieka wynika, jeżeli osoba otyła, a nie wnikam teraz jak w ocenie jest bardzo proste, ale jeżeli ze szczuplejszą to co mniejsze ryzyko, że przejdzie były one takie badania, że epizodyczna migrena przejdzie przewlekłe czy tutaj ma ważne jednak badania kliniczne nie będą biernie taki taki rękawiczek nie było, żeby leczyć migrenę przewlekłą dietami i chudnięcie natomiast zauważono związek i przyczyną może zbioru zbieżność pomiędzy otyłością czy nawet patologiczną otyłością, a częstość występowania migreny przed tak jak zauważono również związek między chrapaniem ma co może być wtórne, bo osoby otyłe częściej chrapią, chociaż dotyczy to część mężczyzn niż tak dziś ten może być współ występowanie po prostu tylko nie skutek przyczyna, ale na istotny, ale za to są leki najistotniejsze to są leki w tym procesie także można można by, kontrolując liczbę przyjmowanych leków, chociaż te trudne, jeżeli boli głowa sprawić, że zmniejszamy ryzyko przejścia migrenę epizodyczną w migrenę przewlekłą, ale to człowiek panu zadać proste pytanie powie panie nie tak mocno boli szyja wariuje w danym momencie właśnie to jest Mary wzorować prawda to jedno konserwę rozumiem co pan ostrzega mnie pan przed, ale mnie boli tu i teraz ja tu i teraz muszą zafunkcjonować nie mogę, a do to trzeba po prostu zacząć leczyć, ale może, zanim zacznie się o leczeniu to powiem o konsekwencjach bezpośrednich może przewlekłe rozmawiajmy panie panie doktorze rozmowy w ogóle ożyciu człowieka, którego w 27 dni w miesiącu boli głowa olbrzymy są boli głowa tutaj pan powiedział to nie jest taki, iż lekki ból się pojawi 25 godziny zniknie tylko naprawdę boli tak ból głowy może być różny nigdy nie przewlekłe, ale najbardziej dokuczliwe to jest napad migreny, ale one są tak kilka kilkanaście razy w miesiącu co powoduje, że tylko pacjenci cierpią, bo pasy to cierpienie z powodu bólu objawów towarzyszących, ale z tego powodu bardzo często wytwarza się u nich depresja częstość występowania depresji migrenie przewlekłe sięga 4649% jak w różnych badaniach oceniana klinicznie, a dodatkowo wynika z drogi, czyli prawie co drugi człowiek cierpiący na migrenę przewlekłą, bo tak ma też depresję tak tak prawie 50% pacjentów z migreną przewlekłą spełnia kryteria depresji dodatkową jeszcze większy odsetek ponad 5055% wykazuje cechy zespołu lękowego ci pacjenci cierpią na depresję z tego powodu że po pierwsze, boli ich, ale po drugie, są niepełnosprawni migrena, choć nie jest chorobą prowadzącą do niej trwałej niepełnosprawności tak np. jak udar mózgu często do końca życia, który jednak powoduje czasową niepełnosprawność bardzo istotną te osoby są niepełnosprawne zarówno w życiu zawodowym nie mogą normalnie wypełniać swoich ról zawodowych, ale też życiu prywatnym nie spełniają się w życiu rodzinnym czasami nie spełniają swojej roli jako matka jako żona jako partnerka i mając poczucie niespełnienia tych ról i oczekiwań otoczenia bardzo często wpadają w depresję zapowiedzieć i lęk, który się o nich wytwarza przed kolejnym napadem działa również de motywujące demobilizująco ponadto sięgają po te leki jak pani sama zauważyła że, że boli głowa to musisz Schleck, zwłaszcza że mamy skuteczne leki, które eliminują ból i niestety sięgnięcie Polek sprawia, że napędzają w ten sposób błędne koło skuteczny, lecz przyjętym napad migreny rzeczywiście przynosi ulgę, ale uruchamia mechanizmy, które uczestnicy mają te napady migreny to raz, a 2, że powodują wystąpienie dodatkowego już objawowego bólu związanego z przyjmowaniem tych leków cennego bólem głowy nadużywania leków także tutaj jest konsekwencja kliniczna, ale nasilająca się cierpienia i nasilająca problem kliniczny Stato się przekłada na trudność leczenia, ponieważ dużo trudniej leczyć pacjentów z migreną przewlekłą Niżnik rano epizodyczną, a jeżeli jeszcze ich migrena przewlekła skomplikowana współistnieniem bólu głowy nadużywania leków to leczenie jest już bardzo trudne i to są konsekwencje medyczne, ale są też nie medyczne związane np. z bardzo dużą absencją, która cele zesłanie profesorze o nich ani już powiemy w następnej części naszego programu proszę państwa zapraszam teraz na skrót informacji po informacjach słyszymy się ponownie z państwa jesteśmy z powrotem na antenie rozmawiamy o migrenie w tej chwili konkretnie rozmawiamy o migrenie przewlekłej, a państwa i moim gościem jest pan prof. Jacek Rożnowski neurolog prof. Uniwersytetu medycznego w Łodzi panie profesorze dotknęliśmy tego tematu i praktycznego dla konkretnego człowieka i pewnie też dla systemu, czyli co powoduje właściciele takich osób, które cierpią na chorobę nam migrenę przewlekłą, bo zaczęliśmy mówić, że pan zaczął mówić myślałam, że są konsekwencje dla systemu ochrony zdrowia, ale takich osób jest duża czy migrena jak na początku zaznaczę to jest około 11% populacji zarówno europejskiej czy też polskiej oczywiście, jaki amerykańskiej ale czego wiele zła migrantów migrenę przewlekłą ma około 1% pacjentów, ale i tak stanowi to istotne, że się pacjentów nie jest, która przekłada się z tymi konsekwencjami niem nie medycznymi na pracę na naukę na system ochrony zdrowia, ponieważ ci pacjenci jak zaznaczyłem cierpią bardzo i nie mogę normalnie funkcjonować i opuszczają lekcje zajęcia na studiach i pracę także tą grupę pacjentów Ciechu cechuje bardzo duża absencja chorobowa, a nawet, jeżeli oni idą do pracy na zajęcia to nie wykazują tzw. prezenty izbę z angielska albo PUR prezent Izę, czyli słabą obecność mentalną i zaangażowanie mentalne psychiczne to co robią oni są w pracy, ale są wydajni także to są te są takie medyczne konsekwencje na konsekwencje dla systemu bardzo wymierne są ekonomiczne finansowe z, ponieważ ci pacjenci bardzo często szukają pomocy w SOR-ach izbach przyjęć często odwiedzają pacjentów lekarzy w przychodniach, szukając konsultacji czasami sami wykonują albo wymagają procedur diagnostycznych czasami euro obrazowe, które są kosztowne najczęściej leki, które są z tego całego tego on całej puli najbardziej kosztowne, bo wydają system wydaje wiązanek doraźne, a właściwie to pacjenci wydają, ponieważ system nie refunduje praktycznie żadnych terapii ani na leki doraźne ani na leki profilaktyczne i Energi grożą kosztów ponoszą sami pacjenci niestety ten ciężar leczenia bólu głowy migrenowe w tym rany przewlekłej jest w dużej mierze przeniesione na pacjenta z czego u pacjentów migrenę przewlekłą te tylko 64× wyższy niż u pacjentów migrena epizodyczna, bo w stanach np. taki średni koszt leczenia migrena epizodyczna pacjenta te 1,51000USD migreny przewlekłej 4,51000USD podobnie w Kanadzie swych te proporcje wyglądają również Europie Europie też są takie proporcjach 700EUR na na dobre migren na rock w leczeniu migreny epizodycznej, ale prawie 44000EUR leczenia koszty leczenia migreny przewlekłe także są duże koszty niestety przerzucone na pacjentów wszystko jeszcze zależy od tego czym ci pacjenci leczą i jakie jakie terapie zastosować rozmawiajmy to porozmawiajmy o tym czy są leki, które skutecznie leczą migrenę tak to znaczy gen mamy całą listę rekomendowanych leków w migrenie i jest kilka grup leków, które są głównie zapożyczone z innych dyscyplin, które są skuteczne wleczeniu migreny już teraz mówienie o leczeniu doraźnym jak wcześniej pomimo pytana czy czego to minie nawet są w reklamie z lekkim Starem, ale tanie natomiast plany lekkim nieco droższym, ale i tak za cenę całkiem całkiem o osiągalne dla wielu pacjentów mogą sobie na to pozwolić natomiast, jeżeli chodzi leczenie profilaktyczne, czyli tutaj należy skupić przypadku pacjent dużą częste napady grane nie leczymy poszczególnych napadów staramy się ich nie leczyć go leczyć profilaktycznie, zmniejszając częstość napadów też główna idea, żeby zmniejszyć w ogóle liczbę dni, w których pacjenci będą mieli konieczność sięgania po leki doraźne, bo w ten sposób będziemy zmniejszać liczbę tych związanych z nadużywaniem leków i mamy większą szansę przywrócić pacjenta do postaci migrenę epizodyczną wstecznie, jakby migreny przewlekłej, więc musimy się skupić na leczeniu profilaktycznym prewencyjnym klasycznie w migrenie w ogóle mamy taką grupę leków z beta blokerów jest kilka, ale 2 najbardziej skuteczne natomiast leki niestety są obarczone też licznymi objawami niepożądanymi niż były stosowane i kardiologii i pretensje Logi jako objawy uboczne wielu pacjentów albo obniżają znacząco ciśnienie albo, powodując zwolnienia akcji serca znacząco nie są dobrze tolerowane mam taką grupę z kolei BlackRock kanału wapniowego, które też powodują liczne objawy niepożądane głównie związane z przypadkiem masy przez masy ciała też nadmierną sennością dzienną wreszcie mamy leki przeciwpadaczkowe dziennej leki neurologiczne, ale za zastosowania zupełnie oryginalny innego leczenia padaczki, ale okazało się, że niektóre z tych leków przeciwpadaczkowych kolegi kogo tylko 2 mogą mieć bardzo dobre efekty w leczeniu migreny profilaktycznym niestety te leki też obarczony licznymi objawami niepożądanymi albo, powodując dalszy przybór wagi albo uszkadzają wątrobę albo powodują wypadanie włosów jedno nie mówiąc o tym zaś mają działanie teratogenne młode kobiety te głównie cierpią na migreny nie powinny leku brać z kolei drugi z tych leków przeciwpadaczkowych powoduje zaburzenia koncentracji zaporze Bożenie zapamiętywania i też przeszkadza w pracy koncepcyjnej umysłowej miał wreszcie mamy lekki bardzo stare klasyczne przeciwdepresyjne, które tzw. tu też nowe leki przeciwdepresyjne, które nie są uważane za skuteczne granie, ale okazuje się, że w leczeniu migreny przewlekłej ani leki z grupy beta blokerów ani blokerów kanałów wapniowych nie są skuteczne jedynie te 2 leki przeciwpadaczkowe, które mają liczne objawy niepożądane częściowo też troszeczkę bardzo starych klasycznych przeciwdepresyjne praktycznie nic więcej dlatego oferta leków dla pacjentów widzę na przewlekłą jest bardzo ograniczona niestety pacjenci mają tzw. słabe kompanię i słabe, a chwilę co oznacza, że słabo przyjmują leki, bo nie widzą szybkiej reakcji pozytywne nie widzą szybkiego poprawy i często widzą tego skuteczności leczenia zmieniają leki lekarzy zmieniają terapie niestety trapi nie ma wiele pewien przełom, ale chce pan powiedzieć, że nie przepraszam momencik jak pan mówi nie widzą skuteczność leczenia co znaczy, że po zażyciu tego leku czy, że ludzie nie uzyskują tego co przy takich lekach powinna ból głowy to znaczy, że ten ból głowy znika lub znacznie zmniejsza nie mówimy o leku dla prawie 2 wyraźnie o leki doraźne działania zarówno granie napadach migrenę przewlekłą, jakim jedynie epizodyczne teraz mówią w leczeniu prewencyjnym profilaktycznym te leki są mniej skuteczne albo nieskuteczne jak wspomniałem te, które działały w sporach w migrenie epizodycznej beta blokery czy lekarza kanałów wapniowych leki przeciwpadaczkowe te mogą być skutecznym czasami są tolerowane źle tolerowane pacjenci odstawiają terapie dlatego taka słaba jest przyjmowane leku takim żargonem powiem i i przywiązanie do terapii, jakie do lekarzy leczących, ale ta sytuacja uległa zmianie dekadę temu za 11 lat temu kiedy by FDI, czyli amerykańska agencja do spraw rejestracji leków and Drug Administration zarejestrowała toksynę botulinową do leczenia właśnie migreny przewlekłej prawdziwym problemem, bo leczenie migreny przewlekłej tutaj się pojawił nowy zupełnie farmaceutyk tylko podawane w sensie klasycznym takie jak oraz dra doraźne jak leki, jakie leki doustne tylko w postaci iniekcji toksyną botulinową była badana bardzo dużych badaniach klinicznych nie i wykazano, że co podawanej co 3 miesiące iniekcje bardzo precyzyjnie określone punkty na głowie szyi powoduje znaczące znamienne statystycznie zmniejszenie liczby napadów z bólami głowy jakimikolwiek bólami migrenowymi zmniejszą zmniejszenie łącznej liczby godzin z bólem głowy, a także redukcję np. liczby tytanu przyjmowanych także wykazano skuteczność znikanie przewlekłej co nie cechowało tych innych licznych innych terapii stosowanych w migrenie epizodycznej i sama przepraszam ta sama toksyna botulinową, którą nam się kojarzy z medycyną estetyczną nabrała tak, ale tylko jedno jak określono w medycynie estetycznej używany jest kilka toksyn mają teraz swoje specyficzne nazwy, a tylko jedna z nich ma nam ono, bo zimą toksyny, a jest zarejestrowana zarówno przez media, jaki przez ME, czyli Europie Ameryce z pensji taka odpowiednik FBI amerykańskiego agencja zajmująca się rejestracją leków w Europie tylko 1 tak syna ma rejestrację w leczeniu migreny przewlekłej inne nie wykazano skuteczność tych innych, ale nie było też dobrych badań nie natomiast to jest ta sama toksyna, która używana jest w leczeniu dystonii, które używana wleczeniu spastyczność poudarowa i rzeczywiście tylko, że mechanizm prawdopodobnie jest inny, chociaż same tak by enzymatyczne podstawy są podobne, o ile w leczeniu dystonii czy choroby neurologicznej specyficzne układu pozapiramidowego spastyczność poudarowa mnie i tutaj wykorzystuje się mechanizm, jakby czasowego porażenia mięśni poprzez zablokowanie uwalniania acetylocholiny takiego na euro transmiter na styku nerwowo mięśniowym jest czasowe odwracalne, bo po 3 miesiącach trzeba to terapia powtórzyć w przypadku leczenia migreny przewlekłej hipoteza jest tak, ale bardzo twardo potwierdzona w wyższe te działania działanie toksynę botulinową polega właśnie na hamowaniu uwalnianiu hamowanie uwalniania CRP tego głównego winowajcy, który bierze udział w patogenezie napadu migreny, czyli tak dominował również hamuje uwalnianie tzw. pęcherzyków presja na etycznych tego euro transmiter zarówno w ośrodkowym układzie nerwowym pomiędzy neuronami w tym przekazie nic w bólu, jaki uwalnianiu na styku między neuronami, a mięśniówki naczyń i tu i tu tak podobnie jest by ten efekt toksyny obecne i filtry klinicznie jest to potwierdzone to dużą tak samo stabilnością statystyczna, bo parametry określa także po mniejsze o 005 w tym przypadku jest trzecim miejscu po przecinku pełniejszą 0,001 i to był przełom w leczeniu migreny przewlekłej w już dekadę temu natomiast ostatnie 34 lata kolejny przełom, który wspomaga tę terapię mamy już nie tylko toksynę botulinową jako opcję alternatywną dla klasycznych doustnych terapii, ale źle tolerowany mamy w tej chwili leki biologiczne, czyli przeciwciała monoklonalne, ale znowu tutaj się pojawi terminy gier PC gier TL wstanie dzień bilety tańczyli i główny winowajca leki biologiczne są stworzone specyficznie już do leczenia migrenę jako przeciwciała wiążące się albo aspekty dem, o którym mówię już uwolnionym do przestrzeni na stycznej do przestrzeni między neurony w zakończeniu neuronami śliwką albo są przeciwciała przeciwko receptorów i dlatego wtedy niezależnie od tego czy jest to działanie na sam peptyd, czyli ten impuls, który uwolniony w drodze przewodzenia bólu czy drodze wyzwalania tego tzw. euro 1 i zapalenia czy też zablokowanie receptora dla tego impulsu efekt klinicznie uzyskany udowodnione na bardzo licznych badaniach, że jest to skuteczne leczenie zarówno migrenie epizodycznej, jakimi granie przewlekłej to są bardzo wysokie namiętności statystyczne znamy w tej chwili 3 leki w Polsce już dostępne 1 szybko receptora jest przeciwko Naprzodowi i te leki nie dotknie nie tylko są bardzo dobrze 100 bardzo bardzo skuteczne, ale są wygodne stosowaniu, ponieważ są i postaci i iniekcji podskórnych raz na miesiąc i sąsiednie tolerowane, bo praktycznie nie wywołują żadnych objawów niepożądanych ewentualne objawy uboczne w cudzysłowie, bo są takie są jak placebo także to grupa bardzo skuteczna, zwłaszcza też migrenie przewlekłe tylko epizodycznej i pani bardzo zintegrowana, ponieważ znam się absolutnie kończy mamy jeszcze 30 sekund to podstawowe pytanie czy te leki są dostępne są refundowane w Polsce czy leki są dostępne zarówno Senat Berlina warto badać, jaki taki, jaki te 3 przeciwciała, o których mówię i to lekarz niż nazwa to co można wymienić, bo nie są nazwy handlowe z terenu mat w ramach osoba i walka z map, ale niestety żadna z tych leków nie jest refundowane to jest niestety wielki problem, ponieważ ich skuteczność i tolerancja jest tak wysoka, że prawdopodobnie zyski nie tylko dla pacjenta bezpośrednie w zmniejszeniu częstości napadów w powrót Seniuk migreny przewlekłej do epizodycznej, a nawet czasami w ogóle do zlikwidowania napadów migrenowych czasowo na konsekwencje finansowe korzyści finansowe takiego leczenia byłyby bardzo wysokie i w krajach ościennych czy w ogóle krach europejskich nie jest w Ameryce te przeciwciała są refundowane tak nie jest refundowana tak syna jest refundowana 13 krajów europejskich renoma 20 krajach europejskich w ramach umów 21 krajach europejskich, a gal gazu, który właśnie wszedł inny w Polsce nie dosłownie do do obiegu jest refundowany w najnowszym w Europie jest przeciwciałem 13 krajach, ale w 6 jest w tej chwili w trakcie procesów refundacyjnych tak, że lada moment znowu będzie z 19 krajach też dostępne jako leki refundowane tylko niestety w Polsce leki nie mają jak do tej pory refundacji pacjenci często kupują leki na własny koszt, ale ci, którzy bardzo cierpią na starają się przynajmniej rozpocząć terapie niektórzy do 1012% pozbywają się bólu głowy 100% to tzw. Super sport oraz kiedy po miesiącu od użycia leku podskórnie Pace nie ma ani 1 bólu nie zawsze tak się zdarza, ale tzw. 50%owa poprawa Szymek występuje u znaczącego odsetka pacjentów proszę państwa naszym gościem był pan prof. Jacek Korzeniewski szef kliniki neurologii udarów mózgu neuro rehabilitacji ZUS łódzkiego Uniwersytetu medycznego wydział łódzkiego czy inaczej mówi Uniwersytet medyczny włącz dziękuję panu Harry bardzo dziękuję za zaproszenie za Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: U TOKTORA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA