REKLAMA

Cnoty Niewieście historycznie, czyli minister by się zdziwił

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-07-18 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
17:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM mój dziś obserwujemy w kulturze bardzo niebezpieczne zjawisko moralne także religijne pewnego zepsucia duchowego kobiety polegającego na rozbudzenie Kuby czy Pesy, która się przejawia różności zainteresowaniem wyłącznie sobą egoizmem zwalczaniem obiektywnego porządku na rzecz widzenia siebie tak mówił przypomnijmy dr hab. Paweł Skrzydlewski rozmowie z naszym Dziennikiem czym rozpętał burzę jak zwrócił uwagę szczególnie na to określenie obiektywny Rozwiń » porządek to dość miała kategorię później w rozmowie z Onetem pan dr hab. Paweł Skrzydlewski doradca ministra Przemysława Czarnka mówił również tak mocno niebieski niewieście szczególnie akcentują godność kobiety, która wynika przede wszystkim z człowieczeństwa, ale też z tego, że przez nią przychodzi nowy człowiek na świat jest przez nią wychowywany formowane kobieta jest tą, która w rodzinie odgrywa decydującą rolę dopytywany przez dziennikarkę czy kobieta może nie chce mieć dzieci nie zgodził się, że kobieta ma do tego prawo w poniedziałek strajk kobiet m.in. pod ministerstwem pod szkołami organizuje protesty pod hasłem właśnie ugruntowane cnoty nie wierzcie w TOK FM chcemy porozmawiać o tym jak historycznie takie cnoty niewieście jak one, jakie one bywały, bo wygląda na to, że trudno o 1 ustalony wzorzec jest z nami dr Alicja Urbanik Kopeć z kultury znawczyni adiunkt AK w Instytucie historii nauki Polskiej Akademii Nauk dzień dobry dzień dobry i prowadząca również profile Instytut humanizm wania historii Polski i tak właśnie znalazłam zestawienie, które pani doktor przygotowała wskazujące właśnie na to, że te cnoty niewieście bardzo różne bywały to może zacznijmy na początek od takich cnót, które myślę, że możemy prognozować, że takie prawdopodobnie chodziło pani Hofmanowi miała pewne porady dla niewiast tak oczywiście Klementyna chińskich planować autorka takiego niezwykle popularnego poradnika dla młodych dziewcząt, którego tytuł brzmi pamiątka po dobrej matce, czyli ostatniej rady dla córki może ja warto wspomnieć, że ten pragnień, bo napisane w formie listów zmarłej matki do swojej córki co w ogóle wydaje się dodatkowo takim elementem tutaj bardzo pasującym, więc tak Klementyna z pańskich planowa pisała o tym, że córka dziewczyna powinna być powinna być skromna cierpliwa słodka rozsądna i uprzejma no i obiektywny porządek tak oczywiście, bo chciał powiedzieć się cnoty w ogóle jako sam, jako że sama w sobie tak po prostu zaleta, więc generalnie nie ma nic złego mówienia o tym, że w nocy, żeby się, że ludzie powinni mieć noty za tak od estetyki mężczyzn kategoria filozoficzne etyczne, bo też może kojarzyć nota czy może kojarzyć seksualnie przecież dobrze wiemy, że cnota to jest właśnie kategorię głębsza nie to chyba powoduje jednak pewne zdenerwowanie na uzupełnienie, aczkolwiek też użycie takiego nieco staroświeckiego określenia szczególnie cnota w połączeniu z nadaniem wyjścia odsyła do pewnego Imaginarium i które właśnie jest takie jak to, którym rozmawiamy właśnie Klementyna z Tańskich Hoffman nowa bardzo interesująca postać jeszcze zwrócić uwagę pani, że pani Klementyna pisała, jakie role społeczne kobiety być drugą w społeczeństwie raczej pomagać niż działać widzieć świat w domu no no tak tak to wyglądało, ale nie tylko takie były postawy przecież nie zupełnie znaczy to wydaje się, że warto wspomnieć o tym właśnie, że jeżeli odnosimy się do jakichkolwiek szerokiej kategorii chociażby tego jak powinny się zachować kobiety bo kiedy zachowywały się inaczej w domyśle lepiej to zapominamy zupełnie o tym, że również to jaka była norma kulturowa dla kobiet drastycznie zmieniało się czasy i nawet mówiąc o czasach, które na pozór wydają nam się na bardzo takim ostoją konserwatyzmu takim momentem wychowaniem patriotycznym prawda czasami, kiedy właśnie te kobiety wychowane były tradycyjnie no to też jest jednak zupełnie płynna sytuacja, bo elementy następnie Hofmana podpisała właśnie o tym, żeby być drugą w społeczeństwie widzieć świat w domu, ale jej poglądy już w drugiej połowie dziewiętnastego wieku uznawane były mimo ogromnej początkowej popularności drugiej połowy dziewiętnastego wieku znane były za no właśnie staroświeckie restrykcyjne i właściwie to już nieaktualne świat zmieniał w dziewiętnastym wieku również to o powstaniu styczniowym w 1800 sześćdziesiątym czwartym roku drastycznie zmieniła się sytuacja społeczno-ekonomiczna również zaczęto zauważać, że kobiety od, których oczekuje się, żeby pomagały niszczą raczej pomagał nie działały widział świat domu były cierpliwe słodkie uprzejmy i bierne no się zupełnie nie mają racji bytu i zaczęły się wytwarzać nowe wzorce kultura np. Narcyza Żmichowska pisała tak ucieszę jeśli możecie umieć jeśli potraficie myślcie o tym, żebyście same sobie wystarczyły by w razie potrzeby nikt na was z opieką wsparciem nie czeka też rok 1800 siedemdziesiąty piąte no przecież to jest dokładnie to, o czym mówił pan doradca ministra, czyli zainteresowanie wyłącznie sobą jego jest tutaj widzę tak to jest napisane 1800 siedemdziesiąty piąte, czyli sprawa jest dużo poważniejsza to trwa od dziesiątek lat 150 lat tak Marcel Klinowski w ogóle to efekt cytuje to jest tym bardziej ciekawe, że to jest fragment takiego tekstu, która napisała, który nazwałem tekst przedwstępne dot dzieł pani osłonowe NATO to była to był wstęp do kolejnego nas tego wydania właśnie tekstów dla takich odpraw, gdzie miechowska zwracało uwagę na to że, owszem to bardzo miło przyjemnie być kobietą, która widzi świat w domu oraz polega na mężczyznach, ale jednak właśnie dokładnie opisała świat się zmienił nie ma już tak, że ktokolwiek właśnie czeka ze wsparciem opieką kobiety, które muszą być samodzielne niezależne i nie powiedzielibyśmy skutecznie grać na siebie, bo nie mogą oczekiwać żadnej zewnętrznej pomocy chciałem tutaj złożyć pewien donos dlatego, że to wszystko wiem od pani, żeby nie było z tego wpisu właśnie mówią na profilu Instytut humanizmu historii Polski zarówno Klementyna Stański Hofmanowi jest patronką szkół, ale również Narcyza Żmichowska, czyli ta, która pisała ucieszę jeśli możecie umiecie, żebyście same sobie wystarczyły również jest patronką szkół, więc zgłaszam to w tym momencie do ministra proszę zwrócić na to uwagę, że to jest jakiś bezpieczeństwo, a co z kolei Zamość chińska uważała w roku 1904 tak i Moszczyńska to jest kolejna postać, która niestety patronką szkół nie jest, ale jak się za chwilę czy przynajmniej ja nie wiem o żadnej szkole żadnym liceum, którego patronką mogłaby być zresztą się za chwilę dowiemy no jest nie bez powodu Zaroślińska to ręce Panka, która napisała między ona zajmować edukacją i oświeceniem i oświatą i on napisał m.in. opisał bardzo różne rzeczy po serii poradników dla co było przede wszystkim i to aż też, że muszę powiedzieć tego tradycji wychowania seksualnego na czasy takie jak wówczas około 1908 roku, ale m.in. napisała też poradnik dla młodych dziewcząt, a właśnie dla matek młodych dziewcząt, które go o tytuł brzmi co każda matka swojej dorastającej córce powiedzieć powinna dobry tytuł teraz wachlarze nowych tak i to jest poradnik wydany 1904 roku ona pisała m.in. tak o celach w życiu nie szukaj męża stara się, o ile możności materialnie moralnie stać własnych siłach na sobie polegać nie uważa się za wątły bluszcz, który tylko potężnym Dębie oparcie znaleźć może sama zaś im więcej siły energii w sobie rozwinie im bardziej odporną wytrwałą i zaradność staniesz tym lepiej się do swych zadań życiowych przygotujesz bez względu na to czy będą to zdaniem matki żony czy jakiekolwiek inne skandaliczne wypowiedzi ten rok 1904 używaj też dużo ćwiczeń fizycznych pisała warto to te to tylko dla wszystkich są porady na temat cięć tak już całkiem całkiem serio, bo pan dr hab. Paweł Skrzydlewski później w tym wywiadzie dla Onetu mam wrażenie, że tak trochę łagodził ten przekaz starał się opowiedzieć o nim, że on to jest bardziej uniwersalna sprawa, że tutaj niczego nie narzuca jak mówię właśnie pytany o to czy kobieta wysoka, a jeśli nie chce mieć dzieci to tutaj powiedział, że nie ma wątpliwości oczywiście też są takie takie decyzje natomiast Tomasz Terlikowski np. zwrócił uwagę mnóstwo osób na to zwracał uwagę akurat ten Wit przykuł moją uwagę Otóż publicysta powiedz napisał to jednak fascynujące, że mężczyźni jak mężczyźni troszczą się tradycyjne cnoty nie wierzcie tradycyjnych cnotach męskich dr Paweł Skrzydlewski wspomnieć nie raczył z czego można domniemywać, że faceci cnotliwe jak nigdy kryzysu męskości nie ma winy za wszystko ponoszą kobiety tak właśnie na słowa doradcy ministra edukacji skomentował Tomasz Terlikowski i ja chcę zapytać panią o to taki szersze spojrzenie bardziej na serio to przecież wszystko było właśnie o to edukacja dla kobiet to ona powinna być jakaś taka kształtująca, w której strony powinna być powinna Ciosek do pewnych ról społecznych to jest przecież było tak oczywiście i też właśnie ja wszystkim z tej całej sytuacji wniosłam po raz kolejny takie przekonanie, że my posługujemy w naszej debacie publicznej takimi hasłami, które odnoszą się do historii kultury, których absolutnie nie mamy żadnego pojęcia, dlatego że też no dyskusję temat tego co są cnoty niewieście była wyżej długa szeroka i wcześniej przez czeski na temat tego, jakie są znacznie wyższe są męskie, ale takie hasła zupełnie puste, bo tak naprawdę znaczy jakie to są rzeczy to są cytaty biblijne czy to są cnoty ktoś zwrócił uwagę takie sarmackiej np. czy to są właśnie te jakieś cnoty dziewiętnastowieczne no tego tak naprawdę nie wiemy wiemy, ponieważ to hasło znaczy nic i wszystko zmienia się w czasie, ale wiemy, że intencje jego życia jest właśnie taka związana z takim pojmowaniem bardzo konserwatywnym tylko znowu nie wiadomo, w którym momencie wczasy je dokładnie przyporządkować NATO, jeżeli chodzi o edukacji kobiet oczywiście, że edukacja kobiet zawsze w ogóle edukacja dzieci, ale dziewcząt szczególnie zawsze jest i była wyzwaniem ideologicznym z tego prostego powodu, że to była rzecz, że edukacja dziewcząt jest rzeczą kontrowersyjną i była pomysłem kontrowersyjnym przez bardzo długo, więc stanowią nosi w jaki sposób te dziewczęta, przekazując im im jakąś wiedzę faktyczną w jaki sposób równocześnie ukształtować ideologiczny tak, żeby broń Boże z tejże wiedzy taktycznej praktycznej nie nie mogły skorzystać zły sposób tak to znaczy złe to znaczy w sposób rzec, że zacytuję przepraszam w sposób zwalczające obiektywny porządek rzeczy panie panie cała historia właśnie nie wiem bawi irytuje może trochę przeraża, bo bardzo różne są postawy wobec wobec tej tej wypowiedzi niektórzy mówią, że trochę rozbuchane trzeba bardziej bagatelizować niektórzy mówią nie, że tutaj właśnie wyszło to co myśli otoczenie ministra Czarnka my to jednocześnie obawy irytuje z 1 strony niebawem, ponieważ takie tak jak mówię używanie określeń czy takie rozmywanie debaty publicznej przez używanie określeń, które o, których się nie wie co znaczą albo znaczą rzeczy niezwykle szerokie i poddane poddane interpretacji no jest to jest wszyscy zabawne, a właściwie wzbudzające pewną radość to, że można pokazać jak tak naprawdę w historii wyglądało jak się zmieniało natomiast irytuje tak oczywiście irytuje mnie, dlatego że jak już dzisiaj mówiłyśmy cała ta dyskusja już się odbyła wielokrotnie i szczególnie w tej chwili jak pani powiedziałem oczywiście Tomasza Terlikowskiego to no po prostu Tomasz Terlikowski mógłby podać rękę Narcyza Żmichowska, chociaż nie wiem czy tak egzotyczny spotkaliśmy konflikt operacji bytu, ponieważ Narcyza Żmichowska znowu w 1800 siedemdziesiąty piąty roku naprawdę jest 150 lat temu prawie pisała o tym że, owszem, cnoty kobiece są, chociaż ona już pisała o tym, że bardzo ciekawe jest to, że wśród nas kobiecych zawierają głównie te cechy charakteru, które sprawiają, że kobiety są milsze dla mężczyzn to jest bardzo ciekawych wydarzeń, lecz medycznemu, więc uprzejme skromna miła ciepła, bo tak łatwiej, bo tak jest łatwiej mężczyzn są cechy takie prawda 8 na kobiece, ale jednocześnie żyjemy w świecie 1875 przypominam, w którym mężczyźni nie są w ogóle cnotliwy i jeżeli kobiety mają być skromne uległe i słodkie to jednocześnie mężczyźni powinni być dzielni zaradni odważni i zapewniający Medved i bezpieczeństwo a, a tak się dzieje tak się nie działo świat zmienił i żydowska pisała o tym, że świat jest już inny każdy powinien liczyć na siebie, ponieważ niedotrzymanie jest stary porządek Podhale nowy, jakie słyszeć ja jeszcze jego referowała ostatnią debatę publiczną z ostatnich 2 tygodni prawda, a ja mówię o rzeczach, które siedziały w ostatnim kwartale dziewiętnastego wieku, więc rozumie pani moją irytację oraz rozbawienie jednocześnie w tej sytuacji sondaże mamy takie wspaniałe źródła historyczne mamy wiedzę na temat tego co się działo w przyszłości nasz system edukacji kładzie tak duży nacisk na edukację historyczną co może warto np. spojrzeć na tę historię i na historię społeczną elektryk kulturową historię świata zobaczy jak to wyglądało w Polsce po już te wszystkie debaty odbyliśmy wielokrotnie i co więcej musi też powiedzieć, że znamy ich rozstrzygnięcie i ono nie wygląda najlepiej dla strony najbardziej konserwatywnej nad proszę, ale wydaje się, że reakcja na te słowa jest tak szeroka, że pan lekko się rozlało na nie będziemy przerywać będziemy przerywać będziemy będziemy nie uprzejmy jeśli ktoś będzie dla nas nieuprzejmy i będziemy ostre jeśli tego będzie wymagała sytuacja i również będziemy podejmowały takie decyzje, jakie chcemy nie takie, jakie wynikają z z tego w jaki płci się urodziliśmy oświadczą nie wiem co na to pani doktor jest sam siedzieć tylko ostatnia rzecz, że autorzy autorki poradników dla wychowania wychowanie dziewcząt największe sukcesy odnosili się sytuacji, w której identyfikowali dobry sposób te największe zagrożenia i potrzeby kobiet i dziewcząt tam tamtych czasach Hofman nowa świetnie sobie radziła by napisać poradnik na miarę swoich czasów 1800 dziewiętnasty rok Moszczyńska poradziła sobie również świetnie, ponieważ poprawnie zidentyfikowała to, jakie stoją wyzwania przed kobietami dzisiaj mamy rok 2021 wydaje się, że również należałoby postępować w ten sposób, tworząc program nauczania dla dziewcząt dr Alicja Urbanik Kopeć kultura kulturoznawczyni adiunkt w Instytucie historii nauki Polskiej Akademii Nauk dziękuję serdecznie dziękuję bardzo, ósme 38 skrót informacji, a potem podsumujemy politycznie tydzień na ostatnią dobę, bo dzieje się w lewicy dużo no i wygląda na to Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA