REKLAMA

Czy nadchodzi koniec antyliberalizmu?

Sprawy Różne
Data emisji:
2021-07-18 22:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
47:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu zapraszam państwa na audycję sprawy różne przy mikrofonie Karolina Lewicka moim państwa dzisiejszymi gośćmi są prof. Paweł Ruszkowski i dr Robert Sobiech obaj panowie z centrum studiów nad demokracją społeczeństwem obywatelskim i elitami politycznymi Collegium Civitas panie profesorze panie doktorze dobry wieczór to dobry cel będziemy dzisiaj rozmawiać o przeprowadzonym przez panów w badaniu, które dotyczy polaryzacji polskiego społeczeństwa badali Rozwiń » panowie 2 plemiona liberalne i antyliberalne i najpierw chciałabym poznać ich charakterystykę panie profesorze to znaczy jeśli chodzi o to kto kogo nazywamy liberałami i są ci, którzy uważają, że czas urzędnicy administracji Państwowej są dobierani wg kryterium lojalności wobec partii politycznej partii rządzącej, że media publiczne są podporządkowane interesom rządzących, że niektórzy nie akceptują zachowania policji wobec uczestników manifestacji i ci, którzy oczekują, że społeczne, że decyzje rządowe będą konsultowane społeczeństwem ci, którzy są przeciwni wykorzystywaniu pozycji polityków do swoich własnych rodzinnych stylów oraz ci, którzy się nie zgadzają ingerencją państwa sprawy obyczajowe obywateli tak dużym skrócie, ale teraz pan przytoczył panie profesorze te 6 kwestii, które objęła analiza, a ja najpierw pytałam czy było tak tak mi się wydaje czy było jakieś założenie po panów stronie to znaczy, że uważamy, że Polska jest pęknięta na 2 być może wrogie sobie włosy przynajmniej w niektórych przypadkach ten liberalny i antyliberalne trend liberalny trend antyliberalny, zanim panowie dobrali tych 6 szczegółowych kwestii, do których stosunek miał usytuować badanego po 1 albo po drugiej stronie to jak rozumiem było jakieś założenie takie ogólne kim jest ów liberał ku kim jest ów anty liberał oka może jadą po bardzo proszę dr sobie proszę masz zadań naszym celem było zobaczenie co tak naprawdę Polacy myślą o demokracji działanie demokracji prawa o akceptacja dla demokracji jest w miarę powszechna jest, więc 70% Polaków uważają, że to dobry ustrój zawarto wodnych warto kontynuować, ale wzięliśmy Zobacz co się kryje pod takim zglobalizowanym przekonań w związku z tym myśmy nawet nie zadali sobie z tym 6 pytań 3 odnosiły się do tego, jaki jest i chcieliśmy no 2 otworzyć taką wizję państwa, które jest charakterystyczne dla liberalnych wybucha, czyli takim mamy obsadzać urzędników pewnych kompetencji jak mamy mieć media publiczne udało musiałby zwaloryzowany jak mamy demonstracje to policja jest podobno ochraniać demonstrantów, a nie przed demonstrantami odnosi się pytam ważną ofertę o o nepotyzm otworzy warto konsultować pewne decyzje ze społeczeństwa czy państwo też ma sięgać no właśnie swoimi instrumentami sprawy obyczaju teraz w oparciu o PPE jest uproszczony pytania próbowaliśmy zobaczyć, bo dobrze czy Polacy są zgodni co zatem wizji państwa demokratycznego czy właśnie liberalnej demokracji czy też Szymon taki był cel naszego naszego naszego mogę dopytać bo kiedy pan mówił o tych 70% Polaków, którzy popierają demokrację panowie przytaczają w tych badaniach dokładne dane z kwietnia 2021 roku przez c, bo przeprowadzone 69% badanych twierdzi, że demokracja ma przewagę nad wszelkimi innymi formami rządów to jest także gdzieś w tle mieli panowie takie pytanie czy to nie jest tylko takie deklaratywne my mówimy tak tak demokracja jest fajnym ustrojem i chcieli panowie sprawdzić czy rzeczywiście jeśli rozłożymy demokracji na kwestie szczegółowe czy faktycznie wejdą nas tak tacy Demokraci jak deklarujemy panie doktorze no trochę tak, bo my bazujemy tutaj zrobiliśmy badania co udało się natomiast do 2016 roku Polacy wcale nie mieli takiego listu awizowanego przekonaniu ta pomogła akcja ma przewagę nad innymi formami tu były bardzo mieszaną po mam mieszane pogodowych dopiero po no właśnie w pierwszych latach rządów PiS-u słupki poparcia dla akceptacji znaczenia było racji swojej skoczni, ale uważaliśmy, że jest to nie wystarczają, który chciałby zobaczyć co się po akceptacji kraju, dlaczego takie, a nie inny dobór kwestie, które panowie pytali panie profesorze, więc pani tutaj tak jak będę kontynuował to co mówił dr sobie jest badane demokracja jest sporo, bo stosuje taki blok około 30 pytań dotyczących właśnie tych różnych aspektów demokracji obawy przed autorytaryzmem itd. tak dalej natomiast losy do wniosku, że dotychczasowe badania koncentrują się takiej stronie formalnej na formułowanie pewnych ogólnych wartości np. czy trójpodział władzy jest w Polsce akceptowane stosowane i teraz uważaliśmy, że spora część społeczeństwa nie wie, o co chodzi się szpital, który powiedział wynika przede wszystkim poziom wykształcenia, że 24% w Polsce osób na wyższe wykształcenie natomiast my jesteśmy zainteresowani całym układem społecznym dlatego szukaliśmy takich pytań, które się będą odnosiły do bardzo konkretnych zdarzeń uważnie policja pałuje o to zapytamy czy urzędnicy są lojalni itd. więc to co poszło zupełnie innym kierunku niż tradycyjnie od lat powtarzane badania np. CBOS-u nastąpi prawdopodobnie sami jesteśmy zaskoczeni, że te wyniki tak odbiegają od tych różnych innych barw tutaj jeszcze raz przypomnę o jakich kwestiach mówimy po pierwsze, kryteria doboru urzędników administracji Państwowej po drugie, upolitycznienie mediów publicznych potrzecie zachowanie policji wobec uczestników manifestacji po czwarte konsultowanie decyzji rządzących ze społeczeństwem po piąte wykorzystanie pozycji przez polityków po szóste ingerencja państwa sprawy obyczajowe obywateli teraz jeszcze dopytam dr. Sobiecha, bo duża część tych kwestii to są sprawy nośne medialnie z chwilą powiedział pan profesor tak policja pałuje uczestników manifestacji to my tutaj z panem doktorem pytamy co społeczeństwo na to jak rozumiem ta bliskość spraw np. kwestia tego czy się obsadza spółki skarbu państwa swoimi rodzinami jak się z politykiem obozu władzy także to są rzeczy, które przedostają się do powszechnej opinii publicznej jakoś tak w niej rezonują dlatego na tej podstawie, a lepiej potem można wyciągnąć wnioski niż, pytając o ten teoretyczny trójpodział władzy, z czym to się je niewielu się orientuję tak panie doktorze tak, ale to jeszcze nam przyświecał 1 albo znacznym uważamy, że demo demokracja silna kiedyś inne są instytucje w budżecie uwagę, ale instytucja rozumiany bardzo szeroką, że pytania właśnie dotyczą większości chińskich jak pierwszy dla przykładu podam można oczywiście to zmieni to Góra żadnych nowych własnymi bądź też nie wyłapuje mamy nadzieję, że jest pan bezpieczne myślę grupa pierwsza mniejsza kwestia no właśnie na jakich zasadach powinny być urzędnicy administracji rządowej za zatrudniający przede wszystkim w oparciu o ich umiejętności wiedzę kwalifikacje co nieważne o lojalność wobec swoich politycznych zwierzchników możemy wyobrazić tak część obywateli powiedziała zabranych najlepsi, ale część może powiedzieć tak oni wybieramy dobry, ale przede wszystkim liczy się to oni nam będą realizowali wizję partii wyrażali dylematy obecny w UB wszystkich państwa, ale przeważnie rozwiązywane w ten sposób, że wybiera się wedle kwalifikacji, a potem ci są ci urzędnicy są lojalni, bo swoich zwierzchników politycznych, a tu rzecz wymieni no ta niby zgodę, bo prawie 34 obywateli co czwarta Polaków, że od nich, że w tej chwili jest tak, że są wybierani przede wszystkim ze względu na lojalność polityczną, a nie wielu osób jest pewne uważało, że w tej chwili dominuje taki sposób wyboru wyboru merytoryczne, ale trochę, uprzedzając dalszą część badań jak zobaczyliśmy to on jest przekonany, że kombinuje po Bugu polityczny no to to są wyborcy partii opozycyjnych to jest nie wszyscy wyborcy koalicji Obywatelskiej Polski 2050 lewicy, ale też np. 74% niezdecydowanych 60% niegłosujących to uważam, że to nie jest do końca tak po zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości mniej niż połowa uważa, że są wybierani ze względu na kryteria polityczne, a druga część z nich uważa rynek wybiera się nad popytem chyba merytorycznie od razu przejść przez palce stóp tak to ono trochę nam mówią instytucji demokratycznych a, że to społeczeństwo się dziwnie zaczyna dzielić jeśli chodzi o rozumienie demokracji no to pokazuje na przypomniało mi się takie zdanie, które wygłosił wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, a propos właśnie kryteria doboru urzędników administracji Państwowej, kiedy pytano pana posła, dlaczego nie ekspertów osoby kompetentne odpowiadał, że za pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwości w latach 20057 to owszem, organizowano konkursy wybierana ekspertów, a potem się okazywało, że eksperci to niekoniecznie myślą po linii partyjnej to znaczy, że nie chcą realizować tej linii, którą sobie partia np. w rozwoju gospodarczym obrała to tak zupełnie na marginesie, ale myślę, że dobrze opisuje to napięcie między lojalnym, a kompetentnym w ujęciu gra i sprawiedliwość one ten margines proszę pamiętać, że na ostatni w konwencji prawa sprawiedliwości prezeska ze ośrodkach jest duże nie do końca co się udało są ludzie, którzy nie są wystarczają urzędnicy administracji Państwowej czym rządowe nie są do końca, ale ja, a powinniśmy jeszcze tu dokonać pewnych HGW z dnia to teraz zapytam o taką rzecz, bo pan dr Sobiech powiedział przed chwilą, że jeżeli pytamy o te kryteria doboru urzędników to większość wyborców partii opozycyjnych mówi no tak tylko ci lojalni ci, którzy mają swoich mocodawców w obozie władzy to się załapują na te stanowiska administracji Państwowej, jeżeli chodzi o wyborców obozu władzy czy zjednoczonej prawicy to są oni już podzieleni część uważa, że tylko kompetentnie, a druga połowa, że Rze, że lojalni, ale czy to nie powinno być idealnym świecie w ten sposób, że skoro wyborcy Prawa i Sprawiedliwości tak bardzo lubią prawo sprawiedliwość tak bardzo ufają generalnie też powinni uważać, że wszyscy tylko kompetentni do na te stanowiska państwowe skoro uważają inaczej są podzieleni w tych uwagach to oznacza, że coś w tym wizerunku Prawa i Sprawiedliwości pęka panie profesorze bardzo ciekawe dane dotyczące właśnie zróżnicowania między partiami, a PiS-em, bo jeżeli mamy 5 wymiarów, w których dziś różnią jest 1 wymiar, w którym się nie różnią to jest ciekawostka nie różnią się w kwestii nepotyzmu, czyli uznanie, że panie przez polityków swojej pozycji dla korzyści osobistych itd. powinna skończyć utratą stanowiska w tym obszarze elektorat PiS uważa dokładnie tak samo jak wiele atrakcyjnych parki i prawdopodobnie pani to wyszło też w tym badaniach PiS zrobił podobnie to samo i stąd się pojawił jak taki ważny element tych ostatnich konwencji PiS-u natomiast ja myślę, że tutaj można postawić taką właśnie tezę, że w przypadku elektoratu PiS-u istnieje takie właśnie zjawisko polaryzacji, czyli podział, bo w parkach z nimi opozycyjnymi jak po 80% więcej na podobne poglądy to jest 82 liście, a tutaj tak jak pani słusznie zauważa, więc wspólne pół, czyli można z tego wnioskować na tym nie wiemy czy to się pojawił teraz, bo mamy pierwszy pomiar nie możemy mówić tak zmieniło w czasie, ale wydaje mi się, że to ich i to jest pewien wskaźnik napięć, że w elektoracie, jakim jest park natomiast w elektoracie, jeżeli są no właśnie polaryzacja, czyli mniej więcej połowa jest połowa przeciw to jest wskaźnik to się także co się dzieje tragarze to nie jest twardy elektorat, który zawsze idzie ślepo on oczywiście jest znacznie bardziej za swoją partią niż elektoraty innych jest natura, ale ja tutaj będę bardzo dużym zainteresowaniem obserwował dalej będzie działo w tych kwestiach właśnie i to PAP zwróciła też demografia prawdę, bo my nie wiemy prawdopodobnie ta polaryzacja się kryguje w innych wymiarach np. w kwestii obyczajowych jestem przekonany, że tam się nie zmieniło i to samograj podobnych kwestiach ustrojowych, bo jeżeli mówimy o tym, że sąd takie czy inny Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej to tych ludzi po prostu nie bardzo wie, o co chodzi z tymi w tym trybie prawa itd. i tonie zdanie takie ważne natomiast kwestie obyczajowe są Super ważne kwestie ideowe typu np. tolerancja światopoglądowe stosunek do Unii Europejskiej prawdopodobnie ta polaryzacja i występuje również w szerszym kontekście społecznym natomiast no ja bym tak taką tezę, że to się, że to będzie co się działo wokół tych kwestii podziału elektor tak bym taką elementarnych, a to nie jest związane panie profesorze z tym, że przecież od dawien dawna mówiliśmy o tym, że twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości to jest na poziomie 2020 kilku procent to są ci, którzy cokolwiek partia nie zrobi to zawsze przyklasnąć twierdzą żona robi słusznie we właściwym kierunku zmierza natomiast, a reszta to elektorat no podróżniczy tak w pewnym momencie uznał, że prawo sprawiedliwość ma dla dla nich jakąś atrakcyjną ofertę coś się w tym co prawo sprawiedliwość robiło podobała, bo spodobało i dlatego zagłosowali natomiast jest nie jest to elektorat przykuty do Jarosława Kaczyńskiego jakimiś więzami po wsze czasy pani trochę inaczej to oparte, bo jeżeli popatrzymy na elektorat nie tylko z pkt 1 stycznia 2 młodzi starzy tylko z punktu widzenia struktury społecznej to jest trochę inaczej nasze mamy klasy, które jak 1 pan przeszły przez transformację przez traumę transformacji, czyli to są klasa robotników dla właścicieli gospodarstw rolnych i oni od początku tego tego tej dobrej zmiany i dlatego 2015 roku bardzo konsekwentnie opowiadają się zapisem ja nie sądzę, żeby to było tylko takie, że to na pewno nie są podróżnicy oczywiście tancerz są fluktuacje, ale jeżeli mamy tam poparcie na poziomie 70% dla PiS-u no to już jest innego wroga natomiast równocześnie jest tak, że mniej więcej dokładnie można powiedzieć między wrześniem, a październikiem będzie 22020 roku wtedy, kiedy PiS-owi poleciało 40 do 30 punktów procentowych to poparcie w skali kraju to wtedy np. wśród robotników spadło 20 proc miasto też te zarówno przez dzieje, ale generalnie poparcie wśród, jeżeli mówi o struktury społecznej, jakie klasy warstwy popierają PiS o i tu można pokazywać ten wierny twardy elektorat to teraz jeśli panowie pozwolą chciałbym zapytać inne aspekty, bo mówiliśmy już kwestię doboru urzędnik administracji Państwowej lojalnie kompetentni kwestię wykorzystywania pozycji przez polityków, czyli sprawa nepotyzmu rzeczywiście PiS na pewno wyczuł pismo nosem tak jak pan profesor mówił na pewno podobne rzeczy weszły w badaniach wewnętrznych zleconych przez partię rządzącą stąd teraz ta walka z nepotyzmem i uchwała sanacyjna, która ma być nawet z ustawą wiceminister, która będzie tropił śledził pozbawia stanowisk tych, którzy bez kompetencji te stanowiska, a zajęli, ale chciałbym zapytać o inne róż równie ciekawe kwestii teraz wraca do dr. Sobiecha upolitycznienie mediów publicznych myślę, że ten temat powrócił z całą mocą i znowu jest w debacie publicznej obecny, ponieważ od powrotu Donalda Tuska do polityki krajowej telewizja Polska przechodzi samą siebie, więc też jestem zainteresowany jak tutaj rozkładają się to opinie panie doktorze pewnie podobnie jak kwestia do szczegółów to urzędników, dlaczego tak trochę to bardzo pana wyborcy koalicji Obywatelskiej 83% mówią, że no teraz zdecydowanie preferowane są informacje pochodzące od rządów Szymon Hołownia 63% lewica 93 proc Konfederacja o 87% co bardziej ciekawe niezdecydowani wśród niezdecydowanych aż 64%, a wśród niegłosujących 52% zgadzają z taką tezą elektoracie prawa sprawiedliwości tylko 31% zauważa czy teraz to co my próbujemy w tych badaniach pokazać to oczywiście także jest mniejszy pomijają, ale że te różnice pomiędzy wyborcami PiS-u, a pozostałą część nie tylko pomiędzy PiS-em, a wyborcami partii opozycyjnych, ale ci również pomiędzy elektor wyborcami PiS-u, a tymi, którzy w ogóle nie są zainteresowani wyborami są bardzo wielu kwestiach znaczące, a de las właściwy jest także masz jak pokazuje, że ci wyborcy PiS Sojusz na taki samotnej wyspie Dion jak się popatrzy na inne badania na inne wyniki za włosy Rooney oni piona tej kwestii od dłuższego czasu dziś pyta w innych badaniach o to jak zadowoleni są funkcjonowania demokracji w Polsce to w Polsce nowy elektorat partii opozycyjnych kilkanaście procent zadowolony z upadku PiS-u 808385 proszę pan nie ma nawet miejsca dla tych, którzy są niezadowoleni w pewnym momencie jak się patrzy na inne badania oceny co rząd robi z pandemią na inne kwestie, żeby dłużej od wody nie od dłuższego czasu ośrodek ruchu tak naprawdę ci wyborcy prawa sprawiedliwości są coraz bardziej samolotu to, że nie ma ich nie ma wśród otoczenia nauka tych niegłosujących czy niezainteresowanych polityką tych, którzy by jakoś podzielali poglądy tak stąd ta samotna wyspa polityczna leżąca zdecydowanie nie kupują właściwie wszystko co robi to rząd kupują w całości bez różnicowania jest coś dobrze czuje ten jest ten wyjątek z nepotyzmem jest ciekawa, że okaże, że ta samotna wyspa nie jest tak izolowanej trochę osób będzie też występ przepływać na naukę na inne może jakaś łódka tam dopływa panie doktorze raz w tygodniu z informacjami chłody aktorów rozmaici dziennikarze politycy wysyłają bardzo dużą prototypu koty powinny się wrzawa była trochę pecha no trochę marnowanie czasu zasobu, ale no właśnie, ale jest także oni są w tym momencie tych wymiarach, które myśmy, którą żeśmy pytali coraz bardziej izolowany i teraz pytanie takie czy no właśnie te 20% Polaków, którzy głosują na prawo sprawy bo, że bez rozdrobnieniu poparcie dla innych partii sprawi, że za 2 lata będziemy mieli kolejne wybory kory po raz kolejny raz czy prawo sprawiedliwość będzie rządziło państwo oczywiście taki paradoks demokracji ale, ale widać wyraźnie tłum dyscypliny po stronie lektor wyborcy prawa sprawiedliwości jest na bardzo wysoki wraca do prof. Ruszkowskiego, bo chciałbym zapytać czy te 2 rzeczy bardzo istotne zachowanie policji wobec uczestników manifestacji sam pan profesor wspomniał o tym, że właśnie podczas tego okresu gorącego jesiennego zeszłego roku to wtedy PiS-owi spadło 10 punktów procentowych tak z tego poparcia na poziomie 40 około 40 na 30 i do tej pory jakoś się PiS nie odbudował kwestia ingerencji państwa sprawy obyczajowe obywateli, bo to też oczywiście na agendzie rządu tak kwestia walki z tzw. ideologią LGBT co np. Przemysław Czarnek bardzo mocno wykorzystuje jak tutaj to poparcie rozkłada co myślą elektoraty ugrupowań opozycyjnych rządzących, a także ci niezainteresowani polityką czy głosujące, więc to jest dramatycznie tutaj brak akceptacji pisze 20% natomiast brak akceptacji co brak akceptacji zachowania policji wobec uczestników 18% akceptuje na cenę koalicja Obywatelska 85 Hołownia 82 lewica 90 Konfederację to jest trochę odbiega, ale Sejm 1, więc pani 6121 niezdecydowanie 61 głosujących 57, czyli tak 1 słaby jak wejście jest na poziomie jest 60% PiS jest próba bardzo daleko ja myślę, że ja jednym z elementów, który może wpływać na tak dużą akceptację jest to, że wiemy z innych analiz ludzie starsi wiekiem i o niższym poziomie wykształcenia bardziej jak irytujące zachowania policji często się jak przekłada się to, że to nie jest tylko sama sama ideologii tylko te też również inne wyniki jest społeczne demograficzne na to wpływa czy znacie oczy ma znaczenie panie profesorze to tylko dopytam propaganda telewizji publicznej, bo pamiętam jak strajki protesty po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego były pokazywane w telewizji publicznej zastanawiam się czy, jeżeli elektorat Prawa i Sprawiedliwości, który tak jak pan dr Sobiech powiedział tak akceptuje kupuje wszystko to co partia ma do sprzedania śledzi telewizję publiczną no chyba by może być zainfekowane tą konkretną wizję świata tam policja stała na straży porządku chroniła nasz nas przed zagrożeniem epidemiologicznym prawda jednak tak to jest jakby poza dyskusją do nas wszystkie wszystkie badania wykazują, że nowe osoby są takie badania które, które pytamy się o statusie badania trzeba sprawdzać, kto jak i oglądają telewizję to jest ewidentne, że właśnie te klasy te warstwy, które są profesor oglądają większym zasięgu telewizję polską, ale ja jak prawie reakcja robotników właśnie we wrześniu październiku 2020 roku to tam natychmiast nastąpił spadek oglądalności TVP w momencie, kiedy oni zaczęli być bardziej krytyczni wobec PiS, ale na pewno się wiąże też pani powiedziała, że to, że to na pewno jest silny czynnik, który który, w które te kwestie motywuje natomiast ja muszę decydować 1 rzecz propos tego tego właśnie brak akceptacji dla policji, dlatego że tutaj mamy jeszcze 1 wymiar trochę po to, są poglądy polityczne lewica prawica no tutaj np. w tym w tym przypadku poglądy osób o stosunek do obrotu Inter ingerencji policji osób poglądach lewicowych centrowych jest zbliżony natomiast jest jakby oddalonych od poglądów osób po to, naprawić, czyli jakby, jeżeli bierzemy te kwestie pod uwagę, że to samo dotyczy lojalności urzędników tych 2 kwestiach mamy tak interesujący się Sojusz lewicy i centrum prawica zostaje, bo także tutaj mamy w pani specjalnie wprowadzane w kolejny wymiar, żebyśmy sobie zdawali sprawy jak złożoną tutaj groma decyzji jeszcze 1 rzecz rzecz zauważyłam, kiedy pan pan dr Sobiech decydowali poszczególne wskazania bo, bo zauważyłam, że najbardziej np. nie akceptuje nepotyzmu elektorat lewicy albo najbardziej nie akceptuje zachowań policji elektorat lewicy był już takie badania przestrzeni ostatnich miesięcy, które pokazywały, że elektorat lewicowy jest silnie antypisowski silniej nawet niż np. elektorat koalicji Obywatelskiej tak jak rozumiem panów badania to potwierdzają to pani wprowadza jedno jest jak i potrwa to prof. Ruszkowski zaraz doktor zagłębiony niestety jest pokazać, skąd wzięła ta lewica, bo to jest istota, jeżeli weźmiemy, ale z roku 2016 grudzień 1 rok po dobrej to osoby o poglądach lewicowych było 14% osoby poglądów określonej chwili trudno powiedzieć było 30 proc i teraz mamy kwiecień 2021 lewica jest 24, czyli wzrost o 10 punktów procentowych miało określenie 16, czyli spadek o 14 punktów procentowych teza jest taka, że ten wzrost litry wiążą się jakieś presje na ustawy o poglądach jest określony one się musi w końcu określi to określenie poszło albo natomiast jeśli chodzi o odsetek osób deklarujących poglądy centroprawicowe prawie nie zmieniło 2016 roku IFPS też ważne wyzwanie jak dynamik mnie te przesunięcia następuje, proszę bardzo, obecnie trwa doktor sobie bardzo proszę o VAT tylko raz właśnie swoje musimy poradzić w lewica w lewo, żeby nie mieszać lewica jako koalicja partii lewicowych i osoby, które deklarują, że są ich poglądy wolę co, a jest jednak ciekawe rzeczy w badaniach głosu, która pokazuje, że coraz mniej sza część badanych nie zabiera głos nie ma stanowiska jakie, jakie poglądy reprezentuje coraz bardziej zmniejsza się odsetek to równo trudno powiedzieć w przypadku swojej swoje poglądy za bardziej zmniejsza się odsetek tych, którzy uciekają taką odpowiedzialni są w centrum, a to dobrze panie profesorze ja myślę, że w pewnym momencie pan, że trochę rozczarowuje my te powinny być te pojęcia bo, jakbyśmy teraz opatrzyli z tych badań, które myśmy przeprowadzili jak wygląda np. rosła takich opcji w ramach poszczególnych elektoratów no to 80% wyborców PiS-u deklaruje mówią o sobie, że ma poglądy prawicą, ale jeżeli już miesiąc dzieli koalicję Obywatelską w dodatku o udział w poglądach prawicowych jest tam 16 proc, a teraz myślę, że powoli etykiety, które były kiedyś emocjonalnego znaczy lewica się kojarzyła dobro od no właśnie z przeszłością starałem, aby prawica sta no zacofanie konserwatyzmem gdzieś w pewnym momencie coraz więcej ludzi uważa, że dobędzie się w ten sposób identyfikował natomiast jak się to to jest pewnie dzisiaj byśmy tego nie mówili już jak się próbowało odtworzyć poglądy tych ludzi, którzy mówią, że są by poglądy prawicowe albo lewicowych podjął kwestie gospodarcze kwestię dystrybucji może mnie sprawy obyczajowe Tosię okaże, że pod nimi etykietami jest cały kłębek bardzo nieuporządkowany chód z wizji świata umysłowych to bardziej na razie lewica prawica służy temu, żeby określić kogo popieramy jeśli chodzi o partie polityczne, jakie rozwiązania np. zakresu nie wiem te podatków redystrybucji byśmy byli byśmy chcieli po, czyli raczej to kwestia wyboru politycznego, jakiego możemy dokonać przy urnie, oddając głos na konkretne ugrupowanie niż naszej tożsamości światopoglądowej tak no to jednak do końca pewien, że można się trochę to można go do osobie dokończyli zaraz prof. Ruszkowski tak jednak oczywiście patrzymy na to wpływ na PAK, gdzie wyraźnie większa część ich wyborców mówi, że ma poglądy prawicowe to poza tym PiS będzie prawie 80% to jest Konfederacja my to jest 6065% ale, jakbyśmy teraz próbowali popatrzyć co jest na tej lewej stronie to oczywiście 9 tylko w przypadku lewicy Niko koalicji partii lewicowych 95% wyborców mówi, że ma poglądy lewicowe w przypadku pozostałych partii jest to już nie tak bardzo wyraźne, ale ja myślę, że to w pewnym momencie będzie tracić naznaczeniu znaczy, że ludzie będą się dzielić w zależności od kwestii, które za chwilę już już się pojawiają na wagę polityki od co zrobić materiał w krajach jak jak wysokie mają być efekty podatki jak np. ile powinniśmy płacić na zespół bez problemu co edukacja żona powinna być czy publiczna powinna być na wysokim poziomie czy może jednak użyć tutaj z bardziej sektor prywatny, bo to są kwestie, które moim zdaniem będą różnicować różnicować za chwilę pola panie profesorze bardzo proszę no, więc ja tutaj chętnie w system badań, ale tutaj dyskutujemy jazdy od tych o tych kategoriach czy też 2 i tożsamość to jest bardziej orientacja polityczna moja intuicja jest taka, że to jest sporo tej właśnie tak samo, zwłaszcza mam myśli młode pokolenie po wielu badań w tej chwili prowadzi ta kategoria 1824 lata oni są tutaj wiek mają inne poglądy od pozostałych kategorii wiekowych już są właśnie jest w tych badaniach się ich pyta nie mówią, że oni są lewicą natomiast na tonie jest elektorat partyjnymi, ale o uzupełnienie, jeżeli pan pozwoli jest bardzo silny podział ze względu na złe uchwałę młodzi mężczyźni po pana był po większości elektorat Konfederacji wam Bóg każdej roli są prawicowi to jest z tym część tożsamości w przypadku młodych kobiet to poglądy lewicowe są zdecydowanie częściej spotyka się, że to takie napięcia, które nie są tylko napięciami związanymi z jednakową głosuje raczej o chodzi o takie napięcia, które istnieją struktury społeczne też jedno sierpnia jak z list to wiedzą mieszkańcy, bo teza jest taka, że pojęcie, ale dla tego młodego pokolenia znaczy w tej chwili coś innego np. wtedy wszystkim ekologię, który jest bardzo silna idea bardzo silne taka orientacja tożsamościowa, która będzie się będzie narastał ja akurat mam kontakt z tymi organizacjami ekologicznymi czy mamy energetykom stąd moja wiedza na ten temat zwiększa Jana przed bardziej uważa, że to będzie, że te partie zwróćcie państwo uwagę, że w zasadzie żadna partia w tej chwili tak mocno nie chodzi o ekologii są biologia nie są w tej chwili koalicji, ale jeżeli popatrzymy Donald Tusk bił się pierwsi Trump bardzo się to tu widać, że ten zwrot powoli się dokonuje Hołownia mówił o klimacie koalicja zaczną mówić o klimacie lewica widać jeszcze przeorientować ją tak w tym kierunku ja uważam, że to jest kluczowa sprawa w tej chwili tyle końcówek dobrze to raz jeszcze zapytam o ten ostatni wątek czy ingerencji państwa sprawy obyczajowe obywateli panie profesorze dokończą nam pan jeszcze te podziały, jeżeli chodzi o sprawy obyczajowe ktoś rozkłada no, więc tutaj tutaj mamy też bardzo istotną sobie musi otworzyć mamy sytuację taką, że 54% nie akceptuje tej Indie i 25% akceptuje, więc tutaj, abym stawia tezę, że jednak ta polaryzacja istnieje 4 pozostałe procenty będą trudno powiedzieć tak dalej natomiast mimo wszystko 54 do 25 to znaczy że, że tutaj jest pewne napięcie to potwierdza moją poprzednią tezy, że jeżeli mówimy o kwestiach obyczajowych to ta polaryzacja odbywa większe natomiast jeszcze chciałbym powiedzieć, bo do tej listy prawicy, bo tutaj jeśli mówimy od tej kwestii o ta teza o tym, że jest w Przelewicach do centrum tutaj nie potwierdza wersję tutaj centrum tak samo odległy od lewicy jak i odprawić jest pośrodku i właśnie są kwestie obszaru rada, jeżeli mamy te obszary demokracja czy to tak jak chodzimy, bo to pytanie chodzi jednak kwestie obyczajowe w tym momencie te różnice i na inne światopoglądowe mało się zaostrza w mieście trochę uzupełnił, bo tak na poziomie poglądów to oferta rzeczywiście tak jest, że tu to centrum prawica jest bardziej estetyczne ale, jakbyśmy popatrzyli już na rozkład wyborczych poszczególnych partii politycznych to mamy np. bardzo silnie pana rodziny ze wszystkich odpowiedzi z sieci wobec ingerencji państwa sprawy obyczajowe, gdzie wśród wyborców Konfederacji silny to to jest trochę tzw. myślenie o tym co jak daleko państwo powinno w naszym życiu w tym również głosu w sposób w jaki żyjemy u Gero, ale to nie oznacza tak naprawdę tylko nowy akceptacji taki progresywnych zachowań zepsuła to podobnie jak wyborcy Konfederacji są daleko od tego, ale mówią wyraźnie, że nie da nie będzie państwo nie powinno ich życie ingerować w to ingerować nie wyrażają to najsilniej ze wszystkich, czyli wśród wszystkich innych wyborców poszczególnych partii politycznych i ostatnia rzecz no znowu tu pewnie ważniejsze sposób na samotnej wyspie zostają wyborcy PiS-u go 27%, że zgadza z tym, że partie, że państwo nie powinno ingerować prawo celne obyczajowe Paweł to jest bardzo duży dystans pomiędzy innymi bogata to teraz chciałbym przejść do kwestii fundamentalnych, czyli do konkluzji, bo tutaj panowie stawiają takie bardzo interesujące tezy np. tezę o tym, że ta moc sprawcza narracji antyliberalnej należy do przeszłości mówią też panowie prosiłabym żeby, żebyście byli łaskawi panowie to wytłumaczyć o tym, że ta polaryzacja między 2 plemionami już jest polaryzacją dzielącą nas na taki 2 części tylko z polaryzacją obszarową cóż to oznacza dr Sobiech może na początek projekt zakłada ule idea słuchania polskiego, ale obszarowe to znaczy, że mi się różnimy jeśli chodzi o ocenę funkcjonowania i znaczenia poszczególnych instytucji demokratycznych w związku z tym to nie jest tylko także jest właśnie wyborcy PiS-u kontra reszta świata, bo nie w naszym powiedział nie stać by wyborcy PiS kontra wyborcy Platformy to bardzo publicysta gość taki bywa podział u naszych większe badania pokazują, że to są wyborcy PiS kontra reszta Ola teraz to nie jest właśnie taki podział, którego jesteśmy jesteśmy jesteśmy przyzwyczajeni panie pewnie będziemy chcieli powtórzyć badanie takie trzeba go 444 miesiące zobaczymy to będą jakieś, jaki się jakieś przesunięcia, ale jak na razie to co pokazują dalsze badania co znaczy, że zdecydowana większość Polaków chciałaby tak i instytucji, które co charakterystyczne dla liberalnej demokracji z wyjątkiem był właśnie wyborców partii rządzących to teraz oddaje głos prof. Ruszkowskiego mu no, więc ja mam bardziej skomplikowany sposób widzenie pewną książkę na ten temat opublikował kilkoma autorami tej pary ze świata poglądowej pańskich badań, które w tej chwili są opublikowane wynika, że ta polaryzacja ma przede wszystkim podłoże wartościowe, czyli i nie ma w Polsce 1 systemu wartości, który by podzielało więcej niż 50% obywateli mamy 2 systemy można różnie nazywać, a teraz nam ksiądz konserwatyzm i liberalizm tutaj posługuję się w badaniu anty lidera listy podobne sprawy, ale w każdym razie chodzi o to jak on zupełnie różne systemy wartości z 1 strony mamy wolność indywidualizm z drugiej strony mamy kolektywizm i tradycje Bóg honor ojczyzna tak dalej i nos z badań ja prowadziłem wprawdzie były dane z lat 20102017 wynikało, że te różnice są nic nie przezwycięża, ale bardzo wielu aspektach badań wychodzi, że mamy rzeczywiście 2 plemiona, które bywają całkowicie odmienne posłał 2 światy 2 banki 2 telewizje 2 gazety itd. tak istotne wpływania na było, żeby wejść na konkrety, bo jeżeli się posługujemy ogólnymi hasłami dotyczącymi serca to czy jest pan za wolnością jest pan za ten pan patriotą patrioci są kim są polscy patrioci tak dalej no i wtedy wpadamy w te stereotypowe chętnych ujęcia wartości no i okazało się, że jeżeli pytamy o te ogólne hierarchię co jest dla ludzi są ludzie uważają za słuszne tylko jak odnoszą do konkretnej sytuacji o tarta w bankach butelkę natomiast ja nie potrafię powiedzieć panie teraz to już poważna sprawa te nasze badanie może służyć do postawienia Terry polaryzacja się za mała ja mówiłem o tej lokalizacji obszarowej to znaczy pokazaliśmy kilka obszarów, gdzie tej polaryzacji nie ma gdzie 807080% badanych uważa tak samo, ale równocześnie, jeżeli chodzi znowu jeśli obie te dobre czy te kwestie ustrojowe dla ideologicznych no to wtedy i ja nie potrafi powiedzieć jak to jest w tej chwili po mamy takich badań chyba było takie badania przeprowadzić natomiast najdalej idąca teza jest taka, że jednak ta rywalizacja całkowita się załamała, bo te badania, a zwiąże to nieprawda, że w każdej kwestii dzisiaj różni ich potem z tego jakby wynika jakaś nienawiść, bo uważa się naszych nie to jest teza optymistyczna natomiast nie chce, żebyśmy to zbyt daleko jeśli teraz już z Górki pójdzie to się wszystko, a jeszcze te moc sprawczą racji antyliberalnej, która ma już należeć do przeszłości no to krótko na protest nie powiem to z badań i raczej takich kontaktów nie tylko z ekspertami właśnie z tą młodzieżą wrażenie jest takie, że wielu ludzi jest zmęczony narrację, która ciągle pokazuje, że ta druga strona jest gorsza, że trzeba ich nie widzę to nie są Polacy itd. tak dalej i wielokrotnie spotykam się przy tak jakby prowokowali trochę obok będzie pani naprawdę to już jest nie chcę o tym słuchać i wydają się, że to właśnie teraz bada, jakby przez to, że pokazują, że załamała pyta polaryzacja, więc wydaje się, że to co w tej chwili robi PiS politycy tej jak idzie dalej do ściany prawodawcy sprawdzić jak jest można pociągnąć ten wątek polaryzacji, czyli napuszczanie jednych ludzi na drugi moje ostatnie dzisiaj przecież sondaż głosu prawdzie poparcie dla lepiej nie drgnęło, ale skoczyło ryzyka w dal 5 punktów procentowych, aby kolej, więc się jednak tutaj zawsze wydać i ostatnie słowo dr Robert Sobiech tak wiem, że tej polaryzacji można bardzo bardzo długo, ale to co ja jeszcze raz wrócił jako do tego do tego wątku to znaczy taka sytuacja jest stosunkowo niewielka grupa wyborców partii rządzącej ma z bardzo odległe poglądy reszty społeczeństwa dziś jest taki świecki ośrodek, ale jest demokracji ja mogę, a badania badania porównawcze w 2020 roku, czyli rok temu 36% Polaków twierdziło, że rząd działa w interesie większości obywateli tylko zrobić badania okazało się, że to przekonanie podziela tylko przez 27 proc NBP pola, a może dla przypomnienia takiej kwestii te przekonania, że rząd działa w interesie większości obywateli to jest 7075% niezależnie od tego kto kogo głosuje teraz to co waga jest bardzo poważny poważną blokadą jak wyjść z tego z tego impasu, gdzie w pewnym momencie prawo sprawiedliwość bierze może liczyć straty 2020 proc swoich 2 swoich zwolenników, bo bazuje władza jednocześnie coraz bardziej oddala się wreszcie społeczny dr Robert Sobiech i prof. Paweł Ruszkowski obaj panowie z centrum studiów nad demokracją społeczeństwem obywatelskim i elitami politycznymi Collegium Civitas byli moimi państwa gość panowie bardzo dziękuję panie doktorze bardzo panie profesorze dziękuję bardzo, państwa oczywiście zapraszam na audycję sprawy różne za tydzień teraz rzeczy już spokojnej nocy do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SPRAWY RÓŻNE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA