REKLAMA

Czy jesteśmy "Fit for 55"? O unijnym planie walki z emisjami

Magazyn Europejski
Data emisji:
2021-07-19 14:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
15:15 min.
Udostępnij:

Dziś w programie zaczniemy od praworządności. Polskie władze raz jeszcze starły się z Brukselą i Luksemburgiem, tym razem chodzi o prymat unijnego prawa. Czym może zakończyć się ten konflikt? Rozwiń »

W drugiej części zajmiemy się wydarzeniem ostatniego tygodnia na skalę europejską. Komisja pokazała swój pakiet "Fit for 55", czyli serię propozycji zmian w prawie, które mają przygotować Wspólnotę do radykalnego cięcia emisji. Czy jesteśmy na to gotowi? I czy mamy jeszcze czas, żeby zwlekać? O to Maciej Zakrocki zapyta europosła Adama Jarubasa. Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
magazyn europejski zaprasza Maciej Zakrocki dzień dobry w minionym tygodniu mieliśmy chyba najpoważniejszą odsłonę konfliktu polską praworządność najpierw 14lipca w gmachu Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz ogłosił, że środki tymczasowe nakładane przez sól w sprawach dotyczących polskiego sądownictwa nie są wiążące i nie ma się co nimi przejmować Zbigniew Ziobro minister sprawiedliwości tak to komentował chciałbym z satysfakcją przyjąć orzeczenie Rozwiń » polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który stał na gruncie ochrony polskiego porządku konstytucyjnego przed bezprawną ingerencją użył pasją prawną agresją ze strony organów Unii Europejskiej, które nie mają ku temu żadnych podstaw usiłowały zawiesza konstytucyjne organy polskiego państwa czy później w Luksemburgu Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w związku ze skargą komisji europejskiej dotyczącą działalności Izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego odczytujący wyrok prof. Marek Safjan zwracał uwagę, że polscy sędziowie są narażeni na postępowania dyscyplinarne z tego powodu, że zdecydowali się zwrócić do SUV-a z pytaniem prejudycjalnym, że przyjęte prawo nie daje im możliwości obrony przed Izbą, a w związku z tym Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 19 ust. 1 akapit drugi traktatu Unii Europejskiej pkt 2 dopuszczającą wyprawą sądów do kierowania do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym było ograniczone przez możliwość wszczęcia postępowania dyscyplinarnego Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które na nich ciążą na mocy art. 267 akapit 0203. traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej na dodatek Polska będzie musiała zapłacić komisji europejskiej za koszty tego postępowania, ale to drobiazg w porównaniu z reakcją polskich władz premier Mateusz Morawiecki proszę o malutki kubełek zimnej wody na głowę dla tych, którzy są najbardziej rozgorączkowani sza analizowane tego sporu w doktrynie, który ciągnie się bardzo długo i oczywiście w sytuacji takiej, gdzie dana materia dotyczy wyłącznie kompetencji Unii Europejskiej tam najwyższą instytucję orzekającą jest Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej natomiast we wszystkich innych sprawach, a do takich należy funkcjonowanie wyroku sprawiedliwy wymiar sprawiedliwości najwyższą instancją rozstrzygającą jest Trybunał Konstytucyjny w tym przypadku nasz Rzeczypospolitej polskiej zdaniem ekspertów polskie władze albo celowo mylą pojęcia albo rzeczywiście nie zauważają, że decyzje złe w ogóle nie odnoszą się do organizacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce tylko do przyjętego prawa, które sądownictwo nie gwarantuje niezawisłości na dodatek pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata manowska po wyroku Sułek w swoim oświadczeniu uznała, że izba jest niezależna i będzie działać znowu wraca pytanie czym to się może skończyć komisja europejska przedstawiła pakiet fit for FIFA co zdaniem przewodniczącej Ursuli von der Leyen czyni z Europy światowego lidera w polityce klimatycznej już znał Europa jest teraz pierwszym kontynentem, który prezentuje kompleksowo architekturę spełniającą nasze ambicje klimatyczne mamy cel, ale teraz przedstawiamy sposób na to jak zamierzamy do tego celu dotrzeć czuwał Jan Kan agencja główny architekt projektu wiceprzewodniczący komisji odpowiedzialny za zielony ład Frans Timmermans nie ukrywał, że plan jest ambitny, ale też, że przed nami niełatwa droga na Sejm w prezenty tutaj nic co dzisiaj przedstawiliśmy nie będzie łatwe to będzie cholernie trudne wiem o tym, ale jest również coś co musimy zrobić to nasza odpowiedzialność o wiele łatwiej byłoby po prostu odwrócić wzrok i uniknąć ciężkiego wysiłku, ale nie możemy sobie na to pozwolić nie możemy nie możemy zostawić naszych dzieci wnuków przyszłości, która wyglądałaby bardzo ponuro, gdybyśmy się nie wzięli teraz zmianę widzą cięć oczywiście w Polsce nad stawialiśmy ucha co dalej z energetyką co nas czeka ciągle dominującym węglem przy produkcji energii komisarz do spraw energii pani adresem sąd nie pozostawiała złudzeń liczę sięga tak niewielka rysa osiągnięcie celów zielonego ładu nie będzie możliwe bez przekształcenie naszego systemu energetycznego, bo to właśnie z niego pochodzi większość emisji w Europie dlatego pierwsze zmiany muszą nastąpić tutaj do 2050 roku większość energii musi pochodzić ze źródeł odnawialnych tymczasem jak wiemy planowanie budowę infrastruktury zajmuje dużo czasu, tak więc osiągnięcie celu zerowej emisji w połowie wieku wymusza dokonanie bezprecedensowej transformacji zaledwie w ciągu dekady ten miesiąc, więc jest kilka doradzi rewolucyjne zmiany dotyczą niemal każdej dziedziny gospodarki czeka nas wielka transformacja także społeczna czy podołamy czy nas na nią stać zdaniem Fransa Timmermansa nie mamy wyboru jeśli tego nie zrobimy teraz to nasze dzieci i wnuki byłby fakt mu będą toczyły wojnę o wodę jedzenie to jest moim zdaniem tłumaczy wysiłku walec to oczywiście wizja przerażająca, ale czy wystarczająco by podążyć drogą wyznaczoną przez pakiet fit for free Five pora na rozmowę w magazynie europejskim europejski, a goście magazynu jest pan Adam Jarubas Polskie Stronnictwo Ludowe poseł parlamentu europejskiego komisja ochrony środowiska naturalnego zdrowia publicznego bezpieczeństwa żywności dzień dobry dzień dobry nie mamy wyboru słyszymy, czego dowodem zresztą są obecne tragedie w Niemczech czy krajach Beneluksu związane z powodziami, ale czy pakiet daje nam gwarancję, że na tej rewolucji wszyscy skorzystamy no właśnie np. unikniemy takich tragedii, jakie teraz mają miejsce zmiany klimatyczne rzeczywiście są fakturami Unia europejska chce być ta liderami oczami świadomość, że jeśli nie uda się pozyskać dla dla tego wielkiego globalnego planu największych emitentów takich jak stany Zjednoczone Chiny Indie czy Rosja to ten plan się nie powiedzie, ale już dzisiaj te pierwsze nawet zapowiedzi ze strony strony obaj dana czy nawet Chin, które zakładają neutralność 2060, a nie 50 jego europejska są takimi, a dobrymi wskaźnikami kilka miesięcy temu przyjęliśmy prawo klimatyczne, które zakłada, że do 2050 roku Unia europejska będzie neutralna klimatycznie, czyli będzie tyle emitować ile natura zdoła pochłonąć, ale więcej emocji przy przyjmowaniu tego tego prawa budził cel śród okresowy czy emisji 2030 roku redukcję tych emisji finalnie mimo tego, że komisja europejska na początku planowała zaproponować parlamentowi radzie poziom od 50 do 55% stanęło na 55% parlament był nieco bardziej ambitne, bo przez głosował 60%owe redukcje do dzisiaj można powiedzieć, kładąc pakiet fit for jest fakt komisja pokazała narzędzia bardzo ambitne wykraczające poza do tej pory stosowane mechanizmy jak chociażby system handlu emisjami, który do tej pory obejmował energetykę przemysł w tym wypadku ma również objąć transport i a sektor budynków, czyli emisje przez system ciepłowniczy i tutaj rzeczywiście są bardzo duże ryzyka na ile te te narzędzia te mechanizmy zostaną przyjęte przez społeczeństwo czy no nieuchronne raczej podwyżki cen energii paliw nie spowodują, że społeczeństwo europejskie odwróci się od tego bardzo potrzebnego bardzo ambitnego projektu należy w takim razie są tam takie powiedziałbym poduszki, aby przynajmniej w tych społeczeństwach, które są ciągle biedniejsze, w których ciągle problemy z misją są poważniejsze chociażby np. trzymając się transportu ze względu na niską jakość co najmniej 10 000 000 samochodów, które jeżdżą po polskich drogach czy będzie rzeczywiście taka rekompensata, która pozwoli przez to przejść w miarę łagodnie to rzeczywiście rozpoczyna się dyskusja jednym z 13 aktów prawnych jest powołanie społecznego funduszu klimatycznego, którego zasoby mają pochodzić mają odpowiadać 14 przewidywanych wpływów z tego nowego ETS obejmująca transport i budynki szacunkowe przyjętego nowego systemu handlu emisjami w ramach tego nowego właśnie w ramach budynków i transportu szacowane przychody na lata 202532 to ponad 72 000 000 000EUR i w takim załączniku, który jest podpięty pod ten projekt szacowane środki dla Polski w ramach kopert krajowych to jest 12,71 000 000 000EUR z takim założeniu, że państwo członkowskie będzie musiało dołożyć drugie tyle, czyli w sumie na to 7 lat to byłyby środki około 100 000 000 000zł, czyli niemałe pytanie czy wystarczające wobec wobec tego wielkiego wyzwania, jakim będą podwyżki i konieczność takiego zrekompensowania, zwłaszcza dla tych osób, które mogą być najbardziej dotknięte najuboższych wykluczonych energetycznie szacuje się, że dzisiaj w Europie tych osób właśnie ubogich energetycznie, którzy wydają więcej niż 10% na rachunki na energię jest ponad 35 000 000 dlatego wiele będzie zależało takiej szczegółowej architektury i też, a uzupełnienie tych mechanizmów europejskich narzędziami krajowymi które, a w postaci rekompensat czy ulg podatkowych czy jakiś rabatów chociażby na pojazdy elektryczne mostów w transporcie przykuje się prawdziwa rewolucja, bo zakłada się, że w 2030 roku redukcję emisji spalin muszą przekroczyć 55%, a 3005. roku już do obrotu nie będzie można wprowadzić samochodów z silnikami spalinowymi także w transporcie, zwłaszcza ta rewolucja będzie bardzo widoczna i przez to też będzie ambitna i będzie wymagała wielu wyrzeczeń no tu m.in. skoro pan poruszył ten temat wiele sygnałów niepokoju idzie z tego sektora w Polsce Polska jest bardzo dużym producentem podzespołów różnego rodzaju do komponentów do tradycyjnych silników spalinowych przedstawiciele tej branży już mówią, że przedstawienie zakładów w tak krótkim czasie na produkcję związaną z technologią lekturą mobilności jest możliwe pan Tomasz bęben dyrektor zarządzający stowarzyszenia dystrybutorów producentów części motoryzacyjnych mówi ludzie stracą pracę i to zarówno ci, którzy pracowali bezpośrednio przy produkcji jak również pracownicy firm działających gospodarczym ekosystemie, który stworzył się wokół zakładów produkcyjnych czy ten niepokój jest trochę na zasadzie bicia na Aram zawczasu czy no jest się, czego obawiać myślę, że tutaj do czekają nas teraz pewnie prawie 2 lata żmudnych negocjacji prac legislacyjnych negocjacji w ramach państw członkowskich w radzie z parlamentem, gdzie branża też będzie musiała pokazać te ograniczenia były też mieliśmy niedawno takie takie spotkania i oni wskazują, że poniekąd słusznie, że tak naprawdę te wymogi zmieniają się z roku na rok 2018 roku te redukcje na 2030 roku zostały ustalone na poziomie 37%, a już 3 lata później 55 więc, a tego czasu zostało naprawdę niewiele, bo w istocie jeśli założymy teraz jakieś 1,5 roku do 2 lat na proces legislacyjny to 7,5 roku na na wdrożenie FIS osiągnięcie tych wskaźników, więc to to będzie pewnie jedno z największych wyzwań właśnie w tym obszarze i myślę że, a no plany ambitne natomiast, a ja zakładam, że w niektórych obszarach niektóre wskaźniki będą musiały zostać bądź jakoś przedłużony w czasie bądź, a będzie ich rodzaj poduszki takiej derogacji w niektórych obszarach po prostu będzie musiał zostać wprowadzone, a bo, bo niektóre cele będzie po prostu bardzo trudno uzyskać, choć to wiem, że karkołomne zadania ale gdyby spróbował pan minutę powiedzieć a czego możemy spodziewać obawiać jeśli chodzi o polską energetykę, która jak wiemy ciągle jest dużym stopniu Węglowa no ja mam nadzieję że, że ta świadomość tego, że nie ma innej drogi, że niezależnie od tego czy cen Green deal będzie nas tutaj przed dusza czy wymuszał te konieczne inwestycje to w Polsce rząd rządzący już chyba jest świadomość że, że tak czy tak czy iść w stronę Zielonej energii trzeba tylko po prostu maksymalnie wykorzystać te instrumenty te fundusze, które są dostępne od chociażby funduszu modernizacji w ramach ETS z funduszu innowacji Solidarności tutaj trzeba negocjować jest też przestrzeń dla rządzących, żeby jak najwięcej w ramach tych środków służących modernizacji energetyki zostało wywalczone i było rzeczywiście przeznaczone na ten cel, bo do tej pory te środki były one 70 000 000 000zł przecież wpłynęło do budżetu państwa natomiast nie widać ich w postaci inwestycji energetycznych te środki zostały po prostu wydane, a inne cele stąd dlatego startujemy z tak dużego poziomu zapóźnień bardzo dziękuję rzeczywiście mamy przez 2 lata, czego pilnować tym, czego czemu się przyglądać, bo ten pakiet rzeczywiście ogromny szalenie dla nas dla nas ważne dziękuję pięknie pan Adam Jarubas poseł parlamentu europejskiego komisji ochrony środowiska natura dziękuję żadnego bezpieczeństwa żywności gościem magazynu podziękowania też dla dziękuję bardzo, dla dla Magdy Paciorek wydawczyni audycji Anny Piekutowski, która nad nią czuwała dla Adama Szura i podziękowania za realizację Maciej Zakrocki do usłyszenia po 2003 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN EUROPEJSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA