REKLAMA

Ujazdowski: Senat na 100% zagłosuje przeciw lexTVN

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-07-20 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM poranku Radia TOK FM Kazimierz Michał Ujazdowski senator koła senatorów koalicja Polska Polskie Stronnictwo Ludowe dzień dobry państwu dzień dobry panie redaktorze wczorajszy dziennik Gazeta prawna tytuł dostali opinię pracują nad poprawkami to o Senacie, który wczoraj, w którego wtorek jedna z komisji czytała analizowała ekspertyzy zamówione i jednej z jednej z nich wynika, że nie ma podstaw do podważania na gruncie prawa Międzynarodowego noweli Rozwiń » dotyczącej reprywatyzacji, choć nowe oczywiście od kodeksu postępowania administracyjnego, ale np. Ryszard Piotrowski uważa, że każdy z artykułów noweli był niezgodny czy byłby niezgodny z konstytucją to pana zdaniem Senat, którą stronę pójdzie w legalizacji tych zmian kpi czy ich delegalizacji osłabienia to postarajmy się wyklarować, o co chodzi tak Trybunał Konstytucyjny Trybunał Konstytucyjny w pełni niezależne jeszcze raz okresie przewodniczenie mu przez pana prof. Rzeplińskiego orzekł, że obecny stan prawny jest niezgodny z konstytucją nie ten hipotetyczny tylko obecny, dlatego że nie ma żadnych granic czasowych pozwalających podważać decyzji administracyjnej o skutkach reprywatyzacyjnych w Trybunał chciał zatem położyć kres roszczeniom reprywatyzacyjnym w innych orzeczeniach mówił, że państwo polskie tylko w pewnym zakresie może odpowiadać na niezawinione działanie nacjonalizacyjne tonie niepodległa demokratyczna Rzeczypospolita dopuszczała się nacjonalizacji w moim przekonaniu nowelizacja jej trzon jest zasadne Konstytucyjny zasadny, ponieważ kończy procesy reprywatyzacyjne, które nie mogą trwać wieki stanowią potężne obciążenie dla budżetu państwa dla miasta samorządu ter jednostek samorządu terytorialnego uważam, że jest ono jest konstytucyjnie dopuszczalne władcy prawicy rekomendujący kompleksową zmianę w kodeksie postępowania administracyjnego przy 2015 rokiem proponowali termin dziesięcioletni, czyli taki, jaki jest w przypadku samej nowelizacji można oczywiście interpretować na rozmaite sposoby, ale dzisiaj mamy 9 aktor tylko na 10 lat interpretować tak 1 można można można można na inne miejsce na rozmaity sposób interpretować tę tę ustawę, ale zarzut niekonstytucyjności czy niekonstytucyjności Trybunał Konstytucyjny odniósł do obecnego stanu prawnego, który pozwala to w kontynuowaniu wszczynaniu procesów prezydent w reprywatyzacji innych też granicy czasowej ja mam pismo suchej Beskidzkiej w to jest samorząd terytorialny, który oddał już wiele obiektów w procesie reprywatyzacyjnym i Sucha Beskidzka toczy spory o 9 000 000zł jest Sucha Beskidzka jeśli zsumujemy miasto sumujemy to co jest przedmiotem sporu na poziomie państwowym, gdzie skarb państwa reprezentowany przez Prokuratorię generalną będzie trzeba mieć większego wrażenia, żeby sądzić stwierdzić czy chodzi tutaj nie miliony miliardy złotych mamy wielkie zadania po covidzie mamy kwestię budowy czy budowania służby zdrowia na poziomie zapewniającym prawo do opieki zdrowotnej to samo dotyczy szkolnictwa infrastruktury polityki mieszkaniowej dla młodych ludzi w wolną Polskę nie powinno płacić bez końca zobowiązań odszkodowawczych niezawinionych ale, pomijając Rysia już, pomijając pewne, że profesor czy dr Piotrowski bardzo roztropnie mówi, że po prostu zamiast zrobić ustawę reprywatyzacyjną zrobiono taką regulację prawną i że to będzie norma konstytucyjna konstytucyjną wątpliwość, jakby pan zamiast czołgu wypuszczamy po prostu mały samochód pancerny, żeby załatwił sprawę lub stawy prywata czy reprywatyzacji nie została uchwalona najbliżej było w okresie właśnie Aleksander Kwaśniewski zawetował nie weszła w życie natomiast postępowania indywidualne reprywatyzacyjne w mojej ocenie są strukturalnie niesprawiedliwe jest tutaj mnóstwo niespójność mu w przypadku to jest inna kwestia czy czy mamy pozwolić na ich kontynuację w sytuacji, w której ani my poprzednia ekipa rządząca ani obecna ekipa rządząca nie zaproponowała ustawy reprywatyzacyjnej generalnej też miałbym wątpliwości czy Polskę stać dzisiaj na ustawę reprywatyzacyjną generalną, bo przy ustawie lustracyjnej generalnej też trzeba będzie płacić miliardy złotych mam to nam do tego wątpliwości rozwiał, ale woli wracając w moim przekonaniu usprawiedliwione jest reprywatyzacja oczekująca czy stawiająca prawo powrotu do własnego domu tak odzyskania własnego domu bardzo wątpliwa jeszcze bardzo, które są roszczenia reprywatyzacyjne ponadto to co no tak, ale co zrobi ze sprawami, które już nią w toku to na podstawie mającego w Polsce prawa rozpoczął jakieś postępowanie prywatyzacyjne i procedery 10 chce wyjaśnić, kto chce wyjaśnić sprawy cywilne nie ulegają naruszeniu, bo w przypadku roszczeń reprywatyzacyjnych najpierw otrzymuje się decyzję administracyjną stwierdzającą nieważność postępującą naruszenie prawa i po otrzymaniu takiej decyzji rozpoczyna się proces cywilny zresztą mnóstwo przepisów szczegółowych wprawie materialnym, które ustanawiają czy inne terminy, ale to jest droga w sprawy cywilne sprawy cywilne będą to natomiast myślę nowelizacji umorzone zostaną postępowanie administracyjne w prowadzi pana rozumowanie spójne do głosowania w Senacie razem z senatorami prawa sprawiedliwości ani przeciw lub przynajmniej obok głosowania koalicji, ale też pamięć, ale chcę przypomnieć, że ustawa wyszła nie jest nie była projektem rządowym tylko była projektem Komisji Ustawodawczej Sejmu została poparta przez kilka ugrupowań opozycyjnych w tym lewicę koalicja Obywatelska w sejmie się wstrzymał nie była przeciw i nie była ona przedmiotem rywalizacji między rządem, a opozycją wszędzie tam wszędzie tam, gdzie naruszane są te elementarne wolności i niezależność instytucji konstytucyjnych niezależność sądownictwa, gdzie wchodzą, w które rzeczy absolutnie podstawowe większość senacka jest spójna i nigdy nie pomyliłem się w głosowaniu zawsze zawsze byłem nie tylko lojalny ale, ale efektywny jak już utrzymywaniu niezależności Senatu, ale ta kwestia nie jest przedmiotem sporu między rządem, a opozycją nie jest przedmiotem sporu w kwestiach wolności politycznych chyba nie jest taką kwestią tzw. lex TVN jak kolor jakąkolwiek miał być naj ostatecznie się swoją formę na te wiadomo, ale realizowałem jest leciał TVN jest elementem budowania systemu politycznego eliminującego konkurencji aktu można się powoływać na rozmaite regulacje europejskie, które są niechętne to kapitał kapitałowi zagranicznemu na polskich warunkach lex TVN też położenie ręki to jest próba wytworzenia systemu tendencjach autorytarnych, których władza będzie zawsze tak próba eliminacji rzeczywistej konkurencji politycznej to, czego nie ma najmniejszych wątpliwości i uważam, że trzeba stawić w ustawie opór, a ponieważ był pan przecież euro deputowanym i sporo się pan interesował sprawami zagranicznymi, a nie tylko polskimi to trzeba pana opinię zapytać w tej sprawie, że oba te przedsięwzięcia, czyli w nasze nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego oraz specjalna anty TV nowa ustawa stanowi oczywiście jakieś wyzwanie deklarowanym celom polityki zagranicznej Stanów zjednoczonych schodek Amerykanie antyamerykański prztyczek w amerykańskiej nas tylko ta druga sprawa ta druga sprawa może być tak interpretowana, bo jest inicjatywą rządu lub wydaje mi się też próba, że Jarosław Kaczyński próbuje ustanowić nowe relacje z Amerykanami bardzo korzystne dla swojej ekipy być może ma nadzieję na to, że podpisów, że Amerykanie przyzwoleniu tak na głębokie zmiany polityczne w Polsce, które budują system też konkurencji wątpię w to tak wątpię w to, że możliwe jest ustanowienie takich relacji kosztem elementarnej wolności toczyć wypadku wolności medialnej wolności politycznej tak to odczytuję także to jest próba ustanowienia nowych relacji oto, żeby utrzymać władzę na długo w latach trzydziestych mówiono piłsudczycy chcą być chodzę na zawsze może właśnie szczegóły myślę, że jest to powtórka tamtych lat tak jak zawsze chętnie otwieramy okienka pogadajmy o historii, ale nie nie wszyscy słuchacze są równie entuzjastycznie i pewne woleliby o przyszłości troszkę się dowiedzieć, bo mam do tej tezy dam panu pytanie o przyszłość, jeżeli przejdzie być może już w tym tygodniu lex trwałe i w takie szacie, którą znam anty peerelowskiej Senacie ta ustawa się pojawi senator na 99% odrzuci zresztą proszę dobra nas chodzi nikt nie powie proszę państwa na rok w 101% rozumiem krzepiące deklaracja, ale Knights opłaty, bo wraca do Sejmu i nic specjalnego nie dzieje mówi to, dlatego że parę lat temu jak nawet tutaj w radiu bywanie przedstawiciele Poli świata politycznego, które mówili o Unii Europejskiej nie pozwoli na to nie pozwoli na tamto nie pozwoli nam to na koniec dała rządowi PiS 770 000 000 000zł prawda więc, więc wiarygodne deklaracje zagranica coś przeszkodzi pisał wydają się teraz niewysoka jak nigdy na to nie stawiałem, choć uważam, że sprawy zaszły bardzo daleko akurat w sprawie ustawy medialnej tylko kości orzeczeń złe odnoszących się do sądownictwa to nie jest takie jasne czy teoria o bezbronności Unii Europejskiej rok w moim przekonaniu nie jest prawdziwe, chociaż ja sam uważam, że wygrać z PiS-em trzeba w Polsce tak w warunkach suwerennej rywalizacji, przekonując większość obywateli do głosowania na Stronnictwa opozycyjne to jest klucz to do przyszłości co do ustawy medialnej Długosza nie zdobędzie większości w sejmie, a na pewno nie jest pewne, że ona zdobędzie większość w sejmie jeszcze poczekajmy parę to traktuje jako pewne nieuchronne dlatego tak nie traktuje tak tego rynku uważa ów uważam, że Kaczyński dziś ma trudności z zebraniem większości w sejmie na poparcie ustawy mediach na ile może wytrzymać ten cierpliwy człowiek tych kłopotów w listopadzie wybory prawda mówi pan, który w wyborach jest parlamentarnych prezydenckich nie spodziewam, a parlamentarne 3 ustawy nie przypuszczam, dlatego że wybory, bo PiS organizowany z inicjatywy PiS-u wtedy, gdy PiS odbudował swoje poparcie na poziomie do poziomu 40 punktów na co liczył, ogłaszając nowy ład i traktując pieniądze europejskie jak właśnie partyjne, ale co się nie udało PiS po wszystkich przeciętych sondaży nie zdobywa większości zjednoczona prawica nie zdobywa większość w następnym parlamencie, więc wyboru jesienią także jak to się stało, że Rzecznik Praw Obywatelskich został list gruszki ni z pietruszki wybrany w koncyliacyjnym oceanie polityki miłości w Polsce mówi Antoni Słonimski Polska jest taki kraj, który nawet rzeczy lepszy nawet korekty na lepsze i chcę się zdarzają ale zakładam, że po prostu uchylono 1 problemów tak, bo pan pyta o to dlaczego część PiS-u poparła kandydaturę pana prof. Wiącka tak znaczące poszerzenie myślę myślę, że nie mają nie mają nadziei na to, że przeprowadzi własną kandydaturę tak po tej kandydatury właśnie partyjne upadały zakładając, że lepiej od lepiej tutaj odpuścić niż ciągnąć spór, który nie będzie kawał dobrego efektu tak interpretuje kandydat partyjny były niemożliwe natomiast zamrożenia instytucji okazałoby się ze stratami wizerunkowymi oczywiście pan rację przyszłe straty wizerunkowe znacznie poważniejsze z uwagi na na zawładnięcie sądownictwem min na tę próbę kości redukcji wolności politycznych przy pomocy ustawy medialnej, ale tak to interpretuję tylko w wypadku Rzecznika Praw Obywatelskich dziękuję bardzo, interpretował Kazimierz Michał Ujazdowski senator dziękuję bardzo, dobrego dnia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA