REKLAMA

O książce "Rzemieślnicy. 10 inspirujących historii o pracy ludzkich rąk"

Przedpołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2021-07-20 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
23:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudniowy program Radia TOK FM Przemysław Iwańczyk kłaniam się państw otwiera kolejną godzinę naszej audycji chciałbym przywitać naszego gościa, który jest w Krakowie jeśli się nie mylę za chwilkę to potwierdza pani Katarzyna na co dzień dobry pani dzień dobry dzień dobry panu dzień dobry państwu tak jestem w Krakowie w centrum miasta można posiedzieć obecnie znajduje, a sądziłem biorąc pod uwagę publikacje, które za chwilkę mówić będziemy jednak zainspirowana Rozwiń » losami bohaterów rzuci pani wszystko i po prostu wiedzieć na głęboką prowincję by wieść życie rzemieślnika to może ja wyjaśnia czym rzeczy wspólnie z panem Bartłomiejem rakiem napisała pani książkę rzemieślnicy, czyli historie tych, którzy wytwarzają wszystko swoimi rękoma tak naprawdę, sięgając do receptury albo też i nie ma jakiego, jakiego słowa użyć instrukcji sprzed sprzedaży myślę, że to dobre określenie to to najpierw zapytam oto inspiracje rozumiem, że jeszcze nie jest pani na to gotowa by nie wiem czy Bieszczady, ale rzucić wszystko po prostu wyjechać myślę, że posiadanie cech, które pozwalają na tworzenia zgodnie ze sobą ze swoimi wartościami niekoniecznie zawsze wymaga tak radykalnych kroków, aby wszystko rzucać można łączyć ze sobą także jeśli już kiedyś inspiracja w postaci obie wyjazdów Bieszczady czy też inne miejsca, aby odpocząć to można łączyć to po prostu takim życiem też też kwestie także na ten moment nie podjęła jeszcze takich kroków, ale oczywiście odwiedzam zarówno rozmówców te książki, aby w miejscu, w którym tworzą zainspirować ich prawdziwymi historiami jak zdarza mi się z zerkać czy czy też na łonie natury po prostu doświadczać różnych różnych rzeczy wiem to z własnych doświadczeń człowiek jest istotą, która ma skłonność do ateizmu różnego rodzaju i ja rozumiem, że pani bohaterowie może inaczej pańscy bohaterowie biorąc pod uwagę także drugiego z autorów też taką chęć sobie odkryli tak każda z tych historii ma swoje punkty wspólne, ale też różni się sytuacjami takimi punktami startowymi jeśli chodzi o życie bohaterów i o to w jaki sposób zaczynali tworzyć lub rozwijali otworzenie, więc nie wszyscy podjęli pewne radykalne kroki i odkryli nagle sobie zresztą tą pasję do tworzenia wielu z nich już wcześniej rzemieślniczą podchodziło do życia do tworzenia materiału do ludzi, a do pracy i właśnie znalazł w pewnym momencie taki moment w życiu kiedy, kiedy podjęło już bardzo taką profesjonalną można powiedzieć długofalową działalność w zakresie swojego swego działania tutaj 10 historii, z których każda przedstawia trochę inny zawód trochę inne tworzenie inne materiały twórcze właśnie te historie pokazuje czy wymagało od państwa nie wiem takiego głębokiego ryż ser, który pozwoliłby takich ludzi takich bohaterów odnaleźć czy też to właściwie jak w większości przypadków poszło zasadą kaskady znalazł się 1 bohater od razu natknął państwa bądź też wskazał kilku kolejnych, którzy zajmują się czymś innym, ale filozofia jest ich filozofia ich pracy jest dokładnie taka sama no tutaj akurat w naszym przypadku jako osób, które stworzyły można widzieć koncept pomysł na tę książkę to było pierwsze raczej rozwiązanie, czyli jak my dzisiaj przed sobą mieli zobaczyć początek w ogóle tworzenia tej książki to mogą tutaj pokazać mapy myśli, które w środku na białej czystej kartce było słowo rzemieślnicy czy rzemieślnik tworzy niosło i od tej definicji, którą chcieliśmy stworzyć takiej naszej definicji właśnie tego podejścia pojawiło się dużo różnych słów kluczowych, czyli właśnie podejście do życia cechy, ale też zawody, które pan nazywane są kojarzone są z ziemi nic twa i od tego czy tutaj padło słowo minister, czyli takiego poszukiwania, jakie kiedyś zawody były kojarzone z leśnictwem jak dzisiaj po podchodzimy właśnie do rzemieślniczych zawodów wszystko się zacięło i tu nie ukrywam dopisaliśmy z naszego punktu widzenia takie zawody takie materiały, które chcieliśmy bardziej zgłębić i zaczęli poszukiwać sylwetek osób, które wyrażają czynny od szewca stolarza cieśle czy też osoby, która wytwarza alkohole czy mamy gorzej znika winiarza, ale też tutaj można powiedzieć dużo obcych, gdy tak dzisiaj rzemieślniczych mniej więcej takie osoby właśnie znalazły się tutaj w książce, ale poprzedzone to było naszą definicją poszukiwaniem tej definicji ziemi nic twa oraz zawodami, które kiedyś były uznawane za rzemieślnicze i do dzisiaj chcielibyśmy, a do dzisiaj jutro, aby tak pozostało czy pani zdaniem odwołam się teraz do do historii, ale także do języka polskiego słowo rzemieślnik nie ma, aby pejoratywnego wydźwięku, które ugruntowany to przekaz został poprzez lata komuny, że miejski kojarzy się z kimś, kto na aut nawet dalej to postępuje używane było formowanie badyle ktoś, kto żeruje na na krzywdzie innych, produkując towary deficytowe bardzo często narzuca na to cenę taką, która zwala znów kupującego jemu poza pozwala się bogacić przyznam, że kontekstu wokół rzemieślnika jako twórcy jest mnóstwo jednym z nich jest ten, którym pan powiedział, ale o naszym tutaj działaniu był chyba taki marginalny, bo rzeczywiście to czym się zgodzę i to co widać w zawodach naszych tutaj rzemieślników ich tworzeniu to to słowo deficyt i towary jakościowe niekoniecznie marża, której tutaj mówimy jest jest po prostu nakładana, a ja muszę słówko wyjaśnienia ja pochodzę z proletariackiej Łodzi i proszę sobie wyobrazić, że ten kontekst tak w ten właśnie sposób nadawane rzemieślnikom niestety natomiast jeśli wrócimy nieco dalej historia to za chwilkę powiemy o tych jasnych stron w myśl nic twa tak tutaj mówiąc o tym kontekście może pejoratywne, a tak to tak to nazwijmy chyba nie zdarzyło nam się ani na poziomie wyszukiwania inspirowanie się tymi historiami ani na poziomie też historii naszych rzemieślników naszych twórców i odbioru ich pracy, aby jakakolwiek historia tutaj negatywnie to, że Michnik swą było, bo w, jaki sposób postrzegane także albo mieliśmy szczęście albo albo, że myślistwo i słowo rzemieślnik jest jednak dużej większości kojarzony pozytywnie kojarzone z jakością i kojarzone z zaangażowaniem, bo chyba to słowo przebija się z każdą w każdej historyka w każdej z 10 historie, które stworzyliśmy o bohaterach państwa książki powiemy w drugiej części naszej rozmowy natomiast jeszcze dodam do do tej definicji, którą pani przed chwilą określiła, że jednak słowo talent tutaj powinno też wybrzmiewa bardzo mocno tak na pewno talent to słowo powinno wybrzmiewa lać, ale powiem, że moje i drugiego współautora podejścia do talentu jest też rzemieślnicze, a co mamy tutaj na myśli to, że talent to mogą być predyspozycje, z którymi swój rodzimy, czyli które w jaki sposób nas już są utworzone, ale talent to jest też coś nad czym się pracuje nad tym co się rozwija co może być również w jakiej części czasami dużej części nabyte, ponieważ jest w tym w talentów fundamentem też pewnego rodzaju inspiracja pasja zaangażowanie i duża ilość pracy, którą wkładamy nie każda tutaj z tych 10 historii nie każdy z tych rzemieślników to jest urodzony rzemieślnik z talentem do tworzenia tego konkretnego wytworu produktu, który jest opisywany to czasami są osoby które, gdyż w trakcie swojej ścieżki życiowej, tworząc wcześniej inne produkty można powiedzieć firma biznes nagle właśnie ukierunkował się konkretną stronę i włożył ogromną ilość prac pracy to i czasu zaangażowania, żeby ten talent rozwijać i żeby on również stał się fundamentem ich pracy pozwoli pani, że zwrócimy, a może inaczej jako forpocztę proszę zachęcić jakimś kawałkiem historii, o którym się z bohaterów naszych słuchaczy by pozostali z nami mamy pół minuty pół minuty to w takim razie może to nie oczywiste, że Michnik, ale gospodarz rodem z Rejowca ich podań, a jedna z naszych historii osoba, która prowadzi swoją agroturystykę, ale również jest kucharzem gospodarzem osobą, która rozmawia podaje swoje wspaniałe historie i tworzy to miejsce i tworzy to miejsce dla gości jest to miejsce w Bieszczadach także kojarzone właśnie też gościnnością, ale swoimi doświadczeniami, więc to będzie jeden z rzemieślników, którego historia jest zupełnie oczywista i przeniósł się na bieszczadzkie Paula zupełnie innego kraju powrócił nie niejako na łono tutaj polskiej Polski swojej ojczyzny, ale rzeczywiście rzemieślnikiem można nazwać od osób długów taki jest z nami pani Katarzyna Młynarczyk współautorka książki rzemieślnicy, czyli książki, która opowiada historię tych, którzy siłą i też zdolnością własnych rąk po prostu tworzą to jest przedpołudniowy magazyn Radia program przepraszam magazynu w niedzielę przedpołudniowy program Radia TOK FM zapraszam państwa oraz na informację kłaniam się państwo po informacjach mówi kłaniam się jest wciąż z nami swoim krakowskim domu pani Katarzyna Młynarczyk współautorka wspólnie z panem Bartłomiejem takie książki rzemieślnicy, czyli inspirujące historie pracy pracy ludzkich rąk pani Katarzyno pani z nami oczywiście jestem ja te Bieszczady pani kontekście zapytałem nieprzypadkowo, a później już, że sama się rozwinęła, kiedy jako jedną z najbardziej inspirujących historii przywołała pani właśnie te, która ma swój początek w Bieszczadach ta Rzemieślnicza, kiedy pani bohater pańscy państwa bohater dziś odkrył na nowo swoje powołanie tak to można określić z 1 strony tak z drugiej strony bardziej można powiedzieć, że dnia swój talent do kuchni na, ale takiej kuchni, która serwowana jest goszczą, a więc też tą instytucję bardziej rolę gospodarza ucieleśnienie w formie stworzenia 2 wspaniałych domów właśnie tutaj na terenie jeszcze przed wieszcza Adama, ale w tym regionie i rzeczywiście odwołuje się tutaj do do Rejewskiego opowiadań o gospodarzach, którzy to razem z rytmem na naturę i przyrody wstają rano i rzeczywiście goszczą różnymi wspaniałość swoich swoich gości od rana do do nocy także ta historia jest 1 tylko z tych inspirujących historii, które można znaleźć w książce, ale tutaj te wytwory to nie tylko wspaniałe potrawy, ale też te historie, które którymi się wszystkich gości, którzy przyjeżdżają do agroturystyki z tej historii na co dzień właśnie im się to serwuje pani Katarzyna teraz postawie panią przed niełatwym zadaniem, gdy pani miała wybór to, którym z bohaterów pani książki chciałaby pani być, dlaczego to jest także każdy po trochu, dlatego że każdy z nich posiada i tak są dobrani do książki podstawowe cechy, które ja cenie ludziach i tworzeniu, a i pracy na co dzień, a są to cechy autentyczności, czyli rzeczywiście podejścia do tworzenia do życia i na wartości autentyzmu i jest to jakość tych wytwarzanych materiałów, ale a, więc też jakość rzetelność pracy jest to też bezkompromisowość czyli, a trochę taka walka ze stanem obecnym bardzo często te historie rodzą się buntu buntu przeciwko temu jak jest obecny stan danego produktu danej branży danego danego wytworu takiego jak np. tworzenie butów czy też no też kilka historii związanych z alkoholem, ale też wprowadzenie właśnie swojego gospodarstwa czy podawanie dań one rodzą się buntu przeciwko temu, aby ta jakość była dobra dobra dla człowieka, bo produkt, który sprzedajemy, które tworzone powinniśmy sprzedawać z uśmiechami takim poczuciem, że jest na autentycznej to są słowa jednego z rzemieślników Mieczysława Babalskiego, który jesteś bohaterem 1 historii, więc to są cechy, które ja cenie i wartości, które cenie dlatego każdej z tych historii trochę ukradła można powiedzieć dla siebie staram się w życiu też tymi cechami kierować mówiąc o tym, że z rąk pani bohaterów wychodzą produkty nie oszacował wiemy wagi tego dzieła tak można to nazwać w jaki sposób mówić o tym co wychodzi z rąk rzemieślników tak by to też nie nie spowodować, że będzie to przesycone pewnym patosem, ale z drugiej strony doceni i ten kunszt ludzi, z którymi się pani spotykała takie słowo kluczowe to myślę, że doświadczenia, ponieważ rzeczywiście produkt kojarzy nam się mocno komercyjnie wszędzie w każdej z tych wielkopowierzchniowe powiem wprost tak tak właśnie sklepową wielkopowierzchniowe dokładnie oczywiście jest to wytwór jest to dzieło, ale czasami, a inaczej zawsze jest serwowane pewne doświadczenie naszym odbiorcy, czyli to dzieło powoduje, że jest użyteczna, że jest funkcjonalne, ale też dostarcza bardzo miła emocje i satysfakcję nie tylko z tego, że wykorzystamy czy spożyjemy właśnie dzieło, bo tutaj mamy kilka historii, gdzie wytwarzana jest pożywienia albo albo napój tak albo albo gospodarz, który serwuje kuchnia nadaną ale, ale też doświadczenie przebywania w tymże Michnikiem, a i właśnie całe historie, które wokół tego tego działań tego wytworu to wszystko takie holistyczne spojrzenie na to myślę, że uwieczni większe słowo doświadczeniu czy nie uważa pani już po tych licznych spotkaniach później po po napisaniu książki, że zbyt małą wagę przywiązujemy do rytuału nie wiem przyczynami pamiętam ze swojego dzieciństwa garnitury choćby takie, które nakładało się do pierwszej komunii albo inaczej zakładało się na siebie nie zakładał do nie były dostępne na wieszakach wielkopowierzchniowych sklepów, o czym mówiliśmy trzeba było do krawca bądź też krawcowej towarzyszyła temu pewna procedura 3 wizyty przymiarki to nazwali ten tutaj odwołam się do tego bohatera który, który robi buty no nie sam i tutaj dość podobnie jeśli coś przygotowane jest dla nas w pocie czoła to to wówczas cenimy, a jeśli kupimy kolejną parę, która leży gdzieś na półce bądź też co gorsza nawet nie wybierzemy się do sklepu przyślą nam pod drzwi Kurier położy to to w ogóle wrażenie będziemy szanować 2 zapomnimy o tym nie będzie z tym związana absolutnie żadna historia do tutaj powiem, że to te słowa rytuału jest z panią słowem, ponieważ pokazuje też odwołanie do pewnego procesu, który występuje właśnie w tworzeniu i też dostarczaniu tych dzieł poprzez naszych naszych rzemieślników na 60 historiach tutaj możemy powiedzieć zarówno o właśnie szewcu, który podchodzi do każdego tego procesu odbiorcą, a od początku do końca taki sposób, badając potrzeby, czyli możemy dzisiaj nazwać słowem personalizacja, ale chodzi o to, że ten produkt jest szyty na miarę czy tworzony czy odnawiany tak jak Anna Cieślak, który przenosi stare domostwa deska podesty tak, aby one rzeczywiście stwarzało pewną historię, słuchając też, jakie są potrzeby tego tego jego klienta odbiorcy tak jak buty odświeżane przez jednego z bohaterów, czyli na szewca, który nadaje im nowe życie naszym autom, które uwielbiali, ale już niekoniecznie są pierwszej świeżości czy też meble tworzone przez współczesnego tutaj naszego rzemieślnika stolarza, który od początku do końca w podczas procesu jest zapraszany klient odbiorca, który dokładnie nawet mówić, gdzie one będą ustawione i w jakim otoczeniu, kto będzie używał, więc bardzo ważnym tutaj elementem jest zarówno rytuał cierpliwość podejście do tego z takimi szczegółami, czyli detaliczną, ale też cały czas słuchanie tej drugiej strony można mogą się pokusić już o takie podsumowanie, że będzie to proces zawsze współtworzony 2 strony są Jerzy Mieśnik jest jego odbiorca UE i zawsze ten ostateczny ostateczne dzieło jest dziełem 2 stron przepraszam, że będą trawnika pani życie osobiste, ale no też lubię wiedzieć kim rozmawia mi intuicja podpowiada mi, że jest pani miłośniczką oprawek okularowych, lecz tak, że pani tak to od jest też u nas strzeże niedobrze czytaj kupuje w sklepie od niej spółki, ale chodzi pani do tych sieci czy raczej ma pani swojego optyka, który specjalnie dla pani takie przygotowuje miałam w życiu kilku takich ptaków, ale nie byli oni właśnie z sieci tak jak pan powiedział tylko były to osoby, które namówi na moją prośbę wyszukiwał rzeczywiście firmy marki rzemieślnicze i takie, które niekoniecznie są znane wszystkim nie są to firmy, które tworzą też inne produkty, ale specjalizują się tylko łącznie jak o stworzeniu takim ręcznym tworzeniu właśnie oprawek, więc tak moje życie osobiste bardzo mocno zdominowany jest przez myślenie zarówno w mojej pracy i też współautora książki, czyli mojego partnera o pracy Rzemieślniczej opartej na bardzo dużym szacunku do szczegółów do jakości pracy do dużego zaangażowania tak samo też dobieram moje otoczenie, czyli np. produkty, które które, które kupuje zapytam czy ci, którzy sięgną po pani książkę państwa książkę będą inaczej teraz spoglądać na na życie i problem konsumpcji mam taką bardzo o osobistą cichą, a może bardziej głośno ze względu na książkę nadzieję że, że także takie wrażenie po przeczytaniu historii to będzie nie tylko inspiracja, ale inspiracja nie taka, że uśmiechnie się też wojna historia, ale rzeczywiście będziemy chcieli coś z niej zabrać dla siebie i coś aktywnie prowadzić swoje własne działania być może to będzie pomysł na na działanie na na firmy biznes wytwór, a może to będzie właśnie taki kierunek naszego działania taka troszeczkę mobilizacja do do tego, żeby zrobić coś co coś dawno chcieliśmy zrobić, więc mam ogromną nadzieję, że wyjdzie z tego zarówno większe taka większa wartościowanie jakości tej Antek autentyczności doświadczeń, ale też poszukiwanie właśnie w naszym otoczeniu w naszym życiu takich ludzi, którzy tworzą prawdziwą pasją i takim 3 rzeczywiście przywiązywanie uwagi do szczegółów i do odbiorcy, dla którego tworzą mamy niespełna minutę, a jeszcze chciałbym zadać pytanie czy pani rozmówcy, czyli rzemieślnicy tytułowi nie mają troszeczkę dość tego, że być może towary, które wychodzą spod rąk niekoniecznie są doceniane, że jednak koszt ich wytworzenia już nie mówiąc o nakładzie pracy jest tak duże, że odbiorcy wolą iść i kupić coś co przyleciało do nas azjatyckiej fabryki moi rozmówcy posiadają też 1 bardzo ważną cechę i tak zostali dobrani, czyli mocno obserwują to, jaką mamy współczesność jak ważny jest wokół siebie tworzenie społeczności osób, które naprawdę doceniają ich produkty bardzo często jednak nie i nie jest tak, że produkty rzemieślników, którzy są tutaj zawarcie w książce są dla wszystkich każdy z nich mówi ma swoje określone grono odbiorców, które dba dba o relacje dba społeczność dba o to, żeby ten produkt był czy to dzieło było widoczne w 2 o to, aby rozumieć, jakie są współczesne kanały komunikacji tak jak np. media społecznościowe i dba o to, aby mieć kontakt ze swoimi odbiorcami, więc tych negatywnych emocji, chociaż oczywiście dotyczą one bardzo często ciężkiej pracy pewnych morze formalności, które niektóre muszą spełnić nie jest tak duże jak tej satysfakcji z pracy i zaangażowania, które pod, którego się podjęli nie ubolewa pani Katarzyna musimy kończyć, bo już jutro będzie inny prowadzący jeśli nie zrobi tego czasie pani Katarzyna Młynarczyk, która jest autorką wspólnie z Bartłomiejem takie książki rzemieślnicy była naszym gościem dziękuję pani bardzo za rozmowę dziękuję bardzo, państwu również dziękuję za wspólnie spędzony czas w imieniu swoim Kariny Korczyńskiej Kamila Wróblewskiego Przemysław Iwańczyk kłaniam się informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRZEDPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA