REKLAMA

Czy katecheta może nauczać o różnych moralnościach?

A teraz na poważnie
Data emisji:
2021-07-20 12:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
16:37 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
programy kolejny gość dr Joanna Miksa z Instytutu filozofii Uniwersytetu łódzkiego dzień dobry dzień dobry państwu dzień dobry panu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiada zmiany w nauczaniu etyki od przyszłego roku będą mogli jej nauczać księża katoliccy oraz katecheci i będzie jednocześnie obowiązkowa dla wszystkich, którzy nie będą chcieli chodzić na zajęcia z katechezy no wygląda na to, że jeżeli ksiądz ma uczyć i religii i etyki no to mamy do Rozwiń » czynienia z jakimś poważnym nieporozumieniem no bo trudno sobie wyobrazić, żeby ksiądz nauczał etyki, która dopatruje się źródeł moralności, gdzie indziej niż chrześcijaństwo to jest prawda tutaj mamy takie doświadczenia z nauczania przecież lekcji religii od 1993 roku wiemy, że religia jest jedynym przedmiotem, który nie ma dozoru ani kuratorium ani ministerstwo edukacji i prawdopodobnie możemy się domyślać, że jeśli będzie polityka prowadzona przez księży to ona wynika może nie tyle właśnie też trzeba sobie powiedzieć, że bycie księdzem przecież nie jest zawodem Sakramentem i jest sprawowany na podstawie misji, którą powierza biskup i to jest następny taki obszar, który będzie poza kontrolą państwa wiemy też nauczycieli etyki po prostu jest bardzo niewielu w stosunku do potrzeb, które nagle się urodziły też w trakcie wakacji prawie dnia na dzień bez możliwości przygotowania się do tej sytuacji można się rzeczywiście spodziewać się dużo osób to o po wakacjach wrócił znienacka na lekcje etyki, które właśnie to jest takie pytanie nie wiemy tego no właśnie tu warto zadać pytanie jak wiadomo nie każdy ksiądz jest wybornym matematykiem, a czy każdy ksiądz jest wybornym etykiem na pewno jest kompetentny w obszarze etyki katolickiej na pewno dysponuje wiedzą z tradycji filozoficznej, ale to też jest taka tradycja filozoficzna to przede wszystkim też, o ile więcej pewnie trzeba by spytać akurat o to księży, ale też na zakładam, że przede wszystkim znajomość filozofii komunistycznej, czyli jednego z paradygmatów i nie ma właśnie to jest bardzo to jest bardzo ważna sprawa, że nasz w ogóle kościół katolicki jest taką instytucją, która zupełnie niechcący weszło wspór z nauką progu nowożytności w trakcie Soboru trydenckiego, który skończył się w 1500 sześćdziesiątym trzecim zupełnie niechcący wtedy weszła w nie jak się okazało niebezpieczny mariaż stołecznego to była taka wizja świata, która w 1500 sześćdziesiątym trzecim roku właśnie jedną z wyborem, bo to była taka nauka, która pozwalała odpowiedzieć na zarzuty Lutra dotyczące kwestii zbawienia, ale zupełnie niechcący zmusiła kościół do przyjęcia takiej Arystotelesa ski wizję kosmosu kosmosu, która 20 lat później, czyli pokolenie później okazało się wielkim błędem, kiedy 20 lat później Kamilę wynalazł lunety okazało się, że doszło do takiego związku widzą kosmosu, która z nich uchylenia wobec znała swoje nauki pierwszej inne fakty za chwilę rusza po przeprosił dopiero Jan Paweł II, czyli wiele stuleci później dziś oczywiście są uczeni tacy jak powiedzmy profesor ksiądz prof. Michał Heller, którzy twierdzą że stwierdzona tak powiem, podpierając się własnym autorytetem, że nie ma takiego frontalnego Rozbratu pomiędzy częścią finału dojdzie właśnie obszarze tak będzie słowo chciałem tego weksla można tą 1 wizję kosmosu tutaj groźniejsze jest to, że kościół został przy takiej wizji nauki, które posługują się produkcją czasem właśnie redukcja, czyli takim myśleniem matematyczną zdań KUL ogólnych zdań szczegółowych i na początku naprawdę jeszcze Kartezjusza mi bardzo długo wydawało się, że to nie jest niebezpieczna droga, bo matematyka idzie tą drogą, ale za to kościół nie przed taką drogę, która doprowadziła do nauki nowożytnej dokończenie z tym czymś takim zbieraniem informacji, które zawsze będzie można zanegować, bo można dojść do nowych obserwacji takim wysiłkiem, który jest zbiorowy, a nie potrzebuje jakiś indywidualnych Mistrzów, które ten projekt nowożytnej nauki, który posługuje się produkcją, czyli wiedzą, którą ciągle się gromadzić zdobywa pod poddaje rewizji, która używa takich łatwych do zastosowania procedur, gdzie godzimy się na to też, że odpowiedzi wiedza, którą dysponujemy są wynikiem są zawsze dosyć ograniczone mogą zostać zrewidowane zawsze za pomocą metody, którą posługujemy ten stan nowożytne nowoczesna wizja nauki opartej na adopcji otwartej krytyce możliwość poddania rewizji naszych ustaleń jest niesłychanie ważnym elementem, który buduje coś takiego jak przestrzeń publiczną przestrzeń dyskusji publicznej teraz problemem kościoła nie ma co tak zostanie zatem kosmosu, bo nikt nie zarzuca chyba dzisiaj Kościołowi, że ma anachroniczną wizję kosmosu, bo kościół się z tym pogodzić, ale problemem większym jest właśnie taka wizja świata, w którym właśnie np. to co znaczy być kobietą mężczyzną to tu być dobrym człowiekiem nie zaczerpnięty z takich metod, które należą do nauki klasyczne nowożytnego może ta właśnie ciągle przygotowuje nas do dożycia w kryzysie do tego, że pojęcie normy jest bardzo trudne do ustalenia, że jeśli się posłusznie normą w naukach takich jak socjologia czy psychologia tam widzimy, że to są takie ruchome Piaski to jest bardzo trudno żyć w takim świecie, który parlament zmienne i tutaj chyba jest większy problem z tym kościołem nie właśnie z tym kościołem, który chętni naprawdę jest bardzo taką instytucją w Polsce ogromnej ciągłości, bo w dziewiętnastym wieku ani nie mieliśmy szkół ani uniwersytetów takie instytucje, które pozwalają na publiczną dyskusję niestety w naszej historii są tak krótkiej jak okresy, w których mamy demokrację wolną dyskusję nowa, ale problem chyba z nauką moralności polega na tym, że tak z formalnego punktu widzenia moralność to jest zbiór dyrektyw w formie zdań rozkazując, czyli właśnie paliwie właściwie nadal trudno im je dowodzić albo im zaprzeczyć, gdyż tryb rozkazujący w sensie logicznym istnieje nie jest prawdziwe ani wszak jest ważny problem jak rozumiem etykę rozumiem, że ta zabawa nauką polega na szukanie źródeł moralności te źródła mogą być przecież bardzo różne ważne no jak na jak to jest z księżmi katechetami, którzy nauczają katechezy czy oni będą w stanie uczyć o różnych źródłach moralności historii myśli ludzkiej mu też ceny mogą, bo przecież nie trudne to jest paradoks, że arcybiskup Jędraszewski sami naprawdę wybitnym specjalistą Emanuela Levina, jakkolwiek trudno jest tu czasami również dziś pomyślą między punkiem używa w stosunku do członków społeczności LGTB tylko problem polega na tym, że nauczyć to mogą się od pewnej dużo bardzo kompetentnych osób, które mogą być muszą dodać komentarz, w których to co różnorodności będzie się oceniać jako zagrożenie będzie nie jest to jeśli i to ksiądz, do którego idę z własnej chęci na lekcje religii albo do kościoła jeśli dostaję opis czegokolwiek nie wiem komentarz do psychoanalizy czy komentarz do socjologii pierwsze to nie jest żaden problem istnieje dobrowolnie ja wiem, że niekończący się na to zdecydował tak, ale pewnego wyboru są jako osoba wierząca też podporządkowałem uniknąć indoktrynacji, która tutaj po prostu bardzo nam zagraża zagraża to nie zagraża tylko rzeczywiście jest ogromna chęć do tej indoktrynacji, bo widzimy, że są to też straszne, że te wszystkie zapisy dzieją się latem ludzie są na wakacjach jak przychodzą do do szkoły będą wszyscy będą orientować dopiero co co co z tych przepisów wynika z kuratorium nie dostało nowe uprawnienie to jest ogromny problem jest wciąż w przestrzeń publiczną możliwość dyskusji jest to bardzo niebezpieczne, dlatego że też sobie popatrzymy na to wizję świata u, które tutaj ma się pojawić w tym kościele to ona dotyczy takich kwestii tożsamości płciowej nie jest przypadkiem, że w ostatnich dniach pojawiły się wypowiedzi o cnotach niewieścich i myślę, że to jest bardzo szkoda, dlatego że te głosy dotyczące tożsamości nie jest problem mamy się pojawiają tylko problem w tym w sytuacji, kiedy one będą zmuszane to też wyobrażam sobie, że ten dyskurs o cnotach niewieścich taki konserwatywny bardzo silnie tak to, zostawiając Małopolan do dyskusji na temat tego co to co znaczy po ma polegać dobre życie też takim głosem, które może dla wielu ludzi wers taki troszeczkę głos konserwatywne, ale bardzo ważne i ja sobie myślę, że ten głos będzie narzucany jest po prostu można bardzo łatwo ośmieszyć jest to bardzo bardzo niebezpieczne, bo mam bardzo krótką historię bezpiecznej dyskusji takie, które jesteśmy różnorodni i na dłuższą metę to jest bardzo niebezpiecznej nie mamy zdrowego konserwatyzmu, który bezpiecznie w sposób właśnie pozbawiony kompleksów rozmawia z liberalizmem UE to ta jest zmuszanie 1 wersji którejkolwiek jest notowana chyba tak patrząc czysto pragmatycznie przecież gołym okiem widać też nie może udać myśmy już mieli takie eksperymenty i tego typu pogadanki tańce ludowe w perspektywie marksizmu-leninizmu i i to wszystko to wszystko jest przeciwskuteczne to znaczy nawet jeśli tak naprawdę założeniem ministra Czarnka jest indoktrynacja katolicka to nasze wcześnie może powieść nie może się bowiem właśnie to jest bardzo dobre pytanie o to co nastąpi później pomyślałam znamy z początku lat dziewięćdziesiątych właśnie taki moment, w którym traci nie ma zaufania do humanistyki, które się Trump traktuje humanistykę takiego właśnie albo księdza, który będzie musiał albo innego po prostu urzędnika partyjnego, który będzie zmuszał i ta jest najbardziej niebezpieczne, że w dłuższej perspektywie może nam się udać zniszczyć taką perspektywę właśnie dyskusji tego, że nauki humanistyczne są ważne, że właśnie uprawianie filozofii fundamentalne dla społeczeństwa demokratycznego w latach dziewięćdziesiątych ogromną niechęć do etyki w szkołach, ale naprawdę czasami pochodzi od profesorów etyki uniwersytetów, którzy doświadczyli właśnie taki indoktrynacji Państwowej w latach osiemdziesiątych i właśnie tam byłoby najbardziej niebezpieczne, bo mamy właśnie takie 2 drogi przed sobą albo żołnierze właśnie otwartą dyskusję z wielką wartością ich filozofia Boga nauki czy Unia musi to być filozofia to naprawdę może być większe zainteresowanie socjologiem z chorobą wcale nie musi to być koniecznie sama filozofia albo właśnie będziemy walczyć o to, że humanistyka nie jest balastem im dodatkową opcję obciążeniem budżetowym kłopotem jest bezpieczna braki księgarnie władzy chce właśnie monopolu swojego głosu nikogo nie będzie pytać o zdanie albo właśnie pogrążamy się właśnie w takim cynicznie, bo do też walczy popatrz na te pierwsze 30 lat to właśnie przyszło takie pokolenie bardzo wartościowe, które trasy jest na studiach jest szkołą MON czy są to młodzi naukowcy studenci, które się wychował w dyskusji publicznej, która jest ważną ostoją społeczeństwa obywatelskiego jeśli tych ludzi się zniechęci do dyskusji publicznej to po prostu nie wie, jakie są właśnie w tym konta się też chyba warto podkreślić, że lekcje etyki mają głęboki sens w kontekście właśnie społeczeństwa obywatelskiego pod warunkiem oczywiście że, że to jest etyka z prawdziwego zdarzenia to znaczy właśnie pokazuje różne źródła moralności pokazuje to w różnej perspektywie także właśnie historii myśli ludzkiej w kontekście historii filozofii właśnie sami nauczyciele etyki to również, że dla nich szkole, która jest właśnie nastawione na bicie wyników na ustawianie rankingu lekcje etyki były taką takim prezentem takiej okazji do prawdziwej dyskusji z uczniami i że wszyscy na tym korzystali uczniowie nauczyciele, że taki ludzki wymiar szkoły czasami zupełnie spontanicznie etyka dostarczała lekcje etyki dostarczały takiej przestrzeni dla rozmowy, które naprawdę wszystkim jak się okazywało brakowało no tak w tym, że dotąd etyka była nieobowiązkowa to znaczy szkoła organizowała ją wtedy, gdy domagali się tego uczniowie i rodzice od tego roku etyka ma być obowiązkowa to znaczy mamy do lecznic ma być do wyboru albo religia, czyli tak naprawdę katecheza to żadna religia albo etyka prowadzona często przez księdza bądź katechety to jest niestety zniszczenie to jest troszeczkę z porcelaną bardzo łatwo zbić smutkiem bardzo trudno jest sklep z powrotem kawałki podobną rzecz zrobił rząd Hiszpanii 2006 roku od kosza z kolei lewicowy wprowadziły tylko obowiązkową w takich dosyć ostry bezceremonialnie sposób intencje, które być może interesujące, ale doprowadziło do konfliktów społecznych to jest zniechęcenia niestety do tego projektu no właśnie tutaj też w no widać wiele wiele sprzeczności to jest trochę tak jak ktoś przekonany racją stanu by wykładać miałby wykładać teorię ewolucji to trudno nawet ją na własną to jest to jest taki problem z kontrolą, że aż wszyscy do tego dojrzewamy czy w tym przypadku hiszpańskim to miał być takim modelem, że punktem odniesienia miały być konstytucja zawsze można się upierać, że prawo obowiązuje wszystkich ale, toteż Hiszpanie z takim krajem, które ma takie lekkie podobieństwo najmniejszej z takim stanie Polska wybór to oznaczać wszystko tak jak w Polsce z tym, że odwrotnie bardzo dziękuję za tę rozmowę dr Joanna Miksa z Instytutu filozofii Uniwersytetu łódzkiego była państwa moim gościem i to wszystko co przygotowaliśmy dla państwa z Katarzyną Borowską program realizował Kamil Wróblewski zapraszam państwa na informację, a po nich w imieniu Jakuba Janiszewskiego na program połączenia Mikołaj Lizut do usłyszenia, a teraz na poważnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA