REKLAMA

"Decyzje w sprawie TVN będą zależeć od Jarosława Kaczyńskiego, a nie KRRiT"

Wywiad Polityczny
Data emisji:
2021-07-21 17:40
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
13:38 min.
Udostępnij:

Z Janem Dworakiem, byłym przewodniczącym KRRiT rozmawiamy o sytuacji mediów w Polsce, w związku z ustawą nazywaną "lex tvn". Pytamy o przyszłość nadawcy, a także o możliwe rozwiązania sytuacji jaka powstała w ostatnim czasie w związku ze złożeniem przez posła PiS, Marka Suskiego, ustawy, którą uniemożliwia Grupie TVN dalszego funkcjonowania w Polsce.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Jan Dworak jest z nami były prezes TVP były przewodniczący krajowej rady Radiofonii telewizji dzień dobry panie prezesie dzień dobry witam na tym posiedzeniu nie może na tym 11sierpnia to załóżmy, że ta ustawa medialna trafia na posiedzenie Sejmu 11sierpnia powiedzmy, że zostanie uchwalona potem Senat prawda, czyli miesiąc kolejne no i robi się 11 września potem kolejne posiedzenie Sejmu piętnastego 16września, a koncesja TVN 24 kończy się 26września myśli pan że, że nadal Rozwiń » będzie krajowa rada Radiofonii telewizji czekać z przedłużeniem tej koncesji z jakąkolwiek decyzję dotyczącą koncesji aż ten proces legislacyjny będzie sobie szedł przez parlament no tego nikt nie wie, bo pani narysowała tylko 1 możliwy rozwój wydarzeń, których my polega na tym, że jednak prawo i sprawiedliwości uda się zgromadzić większość parlamentarną, bo może się okazać, że są pewne przeszkody nie ma większości to się zasadnicza przeszkoda przed uchwaleniem takiej ustawy, ale są jeszcze inne przeszkody mianowicie trzeba namówić właściciela, czyli eskadry, żebyśmy no my właśnie poddał się tam Motorowi Prawo i Sprawiedliwość kapitulował i szukał jakiegoś wyjścia, które zgodnie z wolą rządzących wcale tak być nie musi, bo my to jest wielkie jednak przedsięwzięcie gospodarcze dla Discovery ma w perspektywie połączenia z Wall ner i co utworzy jeszcze większą globalną firmę medialną nie sądzę, żeby oni chcieli się poddawać presji politycznej mają cały szereg wejść, ale oprócz tego co jeszcze władze amerykańskie dzisiaj wiemy, że jest doradca sekretarza stanu w Warszawie na pewno będzie rozmawiał o różnych sprawach, ale sądzę, że również będzie rozmawiał o innej sprawie TVN także to się będzie działo sierp i we wrześniu nie zależy tylko od krajowej rady Radiofonii telewizji myślę, że te decyzje będą zależały wprost od polityków Prawa i Sprawiedliwości ma personalizacji od Jarosława Kaczyńskiego i to on będzie podejmował decyzję żeby, które elementy należy wziąć pod uwagę przy tej całej zakomunikował ostateczną intencją i instancją jest oczywiście Jarosław Kaczyński chciałbym pana zapytać o te poprawki, które przez różne podmioty zostały zgłoszone albo nawet złożone do tej ustawy medialnej mamy 2 poprawki, jeżeli chodzi o poprawki poselskiej, bo jest porozumienie to Jarosław Gowin mówi to w takim razie rozsiew może nie tylko podmioty z europejskiego obszaru gospodarczego, ale także te należące do OECD mamy Kukiz 15 przed chwilą rozmawiałam z posłem Sachajką, który mówi, że to jest taka propozycja, że już firma miałaby zbywać udziały to, że nie mógłby tych udziałów kupować skarb państwa, bo wiadomo na czele spółek skarbu państwa stoją nominaci politycznie pan na tę propozycję zapatruje się pani obydwie uwagi po pierwsze, uważam, że tak zasadniczych zmian dotyczących prawa medialnego nie można podejmować się pod presją 1 potrzeby politycznej wiadomo co wywołało zmiany wołała chęć zaszkodzenia TVN 24 niezależnemu krytyczne mu kanałowi bardzo oglądane Emu najlepiej oglądane spośród wszystkich kanałów informacji w Polsce to jest po pierwsze, więcej ja uważam, że jeśli ale gdy inne sprawy dzieli dzieli to sprawę w TVN 24 od tego o czym w tej chwili mówimy, czyli od zasadniczych zmian dotyczących prawa własności mediów elektronicznych w Polsce to po pierwsze i wcale nie uważam, że pośpiech jest tutaj dobrym doradcą wiemy, że jest złym doradcą po drugie, oprócz tych poprawek, których pani mówiła tych propozycjach zmian tej tzw. ustawy nowelizacji pozaziemskiego są jeszcze inne wiemy, że przewodniczący Radiofonii i kraje tak chciałem o to zapytać kilka czy był pan łaskaw się ustosunkować do tych propozycji pierwsze, które powiedziałam, bo ja rozumiem tak intencją było za szkodzenie czy też zniszczenie TVN 24, bo uzyskanie wpływu na TVN 24 intencja polityczna jest dość jasno rozpoznana mam wrażenie samego momentu pojawienia się tego projektu stronie publicznej politycznej no i teraz my porozumienie, które nie godzi się na taki kształt ustawy Kukiz 15, któremu ta ustawa się podoba, ale chcę pewnej modyfikacji proponują, o czym przed chwilą powiedziałam konkretne rozwiązania czy one mogłyby w jaki sposób no rozwiązać ten problem pana zaraz przejdziemy do propozycji Witolda Kołodziejskiego jasne, więc jeśli chodzi o mym propozycję my porozumienie Jarosława Gowina to jest wprost polityczna odpowiedź na polityczne charakter tej nowelizacji obawy tak naprawdę włączenie wszystkich krajów OECD wiadomo, że chodzi w tym wypadku stany Zjednoczone usługa w ogóle problem trwałego debaty publicznej, bo sytuacja pozostaje taka jak była, czyli Discovery pozostaje właścicielem TVN to jest czysto polityczna idąca dobrą stronę, bo ja uważam, że TVN TVN 24 to są bardzo dobre stacji one służą polskiej debacie publicznej, więc do dobra odpowiedź czysto polityczna to co proponuje Kukiz 15 obarczone jedno widać, że nie należy specjalnie na tym, żeby podtrzymać ten filar pluralizmu medialnego, jakim jest TVN natomiast to jest wg szalenie ryzykowne, ponieważ dobrze wiemy, że prawo gospodarcze, a praktyka gospodarcza sądzie różne rzeczy te akurat taka sfera, której przedsiębiorcy potrafią bardzo różny sposób i politycy też w tej gospodarce to my my prawo traktować cięcia obawiałbym się, że taka poprawka do euro nie zmieni tak naprawdę sytuacji de facto, czyli część być może decydująca część własności TVN-u dostanie się w ręce podmiotów, które wprost albo pośrednio należą do Prawa i Sprawiedliwości albo przy takiej spółki skarbu państwa chociażby przywoływana już w debacie przykład Orlenowi jednego z gigantów tych spółek skarbu państwa wiemy dobrze to zrobił prasę regionalną, że to przecież nie jest formalnie spółka skarbu państwa tam skarb państwa ma udział mniejszościowy, więc myślę, że takich wybiegów można znaleźć wiele przy tym zapisie proponowanym przez Kukiza bardzo bym przestrzegał przed traktowaniem tej poprawki, jaką rzeczywiście zapobiegające przejęciu udziałów czy akcji TVN-u przez polityków rządzącej większości Noto teraz idziemy do tego pisma, które przewodniczący krajowej rady Radiofonii telewizji Witold Kołodziejski skierował do Ryszarda Terleckiego są takie 2 propozycje koncesje mógłby otrzymać też podmiot, którego siedziba znajduje się w państwie niebędącym członkiem europejskiego obszaru gospodarczego, z którym to kraje Polska zawrze porozumienie lub umowę międzynarodową na zasadach wzajemności to po pierwsze a poza tym jeszcze druga rzeczy i o tym już Kołodziejski mówił na łamach Dziennika gazety prawnej w kwietniu krajowa rada wystąpi z propozycją rezygnacji z systemu koncesyjnego dla nadawców kablową satelitarnych i oni wtedy nie musieliby mieć koncesji ubiegać o koncesję tylko wystarczałoby zezwolenie jak pan czyta obie te propozycje są poważne no pierwsza z nich mieści się nie tylko serze prawa medialnego dotyczy takich stosunków gospodarczych gospodarczy szerszy jest dobrym rozwiązań i druga sprawa jest meta też dość oczywista, ale to już mamy do czynienia właśnie taką specyficzną sytuacją mediów elektronicznych rzeczywiście my te programy, które nadawane są w tej chwili my przez satelitarną rozprowadzane przez operatorów kablowych one jakby od dawna krajowej radzie jeszcze za moich czasów były propozycje, żeby były regulowane w sposób o wiele lżejszy mniej restrykcyjne, ponieważ one nie funkcjonują w Gdyni nie na zasadzie wykorzystywania dobra rzadkiego dobra rzadki tak tak naprawdę są częstotliwości których, które są ograniczone i które należy no bardzo by taki restrykcyjny i celowy sposób rozdysponować natomiast jeśli chodzi o nadawanie tak jak mówię przez operatorów kablowych tam mamy kilkadziesiąt czy czasami jest to kilkadziesiąt programów kablu jeśli chodzi o Platformę satelitarne to program PiS zdecydowanie więcej, bo to jest kilkaset programów, które można oglądać jak się ma jedną z 2 platform, które są w Polsce można przecież też odbierać bezpośrednio programy bezpośrednio Satellite, a także uważam, że to są dobre propozycje obie mogą być mogą być uzupełniane powinny być było w wypadku TVN mamy do czynienia zarówno my z potrzebą uregulowania własności całej stacji, czyli TVN-u, jaki załatwiamy szybko sprawę koncesji dla TVN 24 rzeczywiście tak naprawdę koncesji może potrzebować ze względu na charakter notowań to jeszcze 1 wątek wirtualne media podają też informacja nieoficjalna, że niemal cała krajowa rada jest za nieprzedłużenie koncesji dla TVN 24 ja słuchałam też kilku pańskich wypowiedzi czy czytałam im pan człowiek wielu innych ekspertów zwraca uwagę, że na podstawie obowiązującego dziś prawo właściwie nie ma żadnych podstaw do tego, żeby TV nowi tej koncesji nie przedłużyć dla potwierdzam rzeczywiście tak jest prawo tutaj zupełnie jednoznaczne jeśli chodzi o rekoncesji to efekt, a paski margines manewru, bo ona bada tylko 2 aspekty takiego koncesjonariusza, który wystąpił po o przedłużenie koncesji jednym z aspektów jest to czy nadawca nie posiada zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na drugi aspekt to jest stoczy dotychczasowej działalności medialnej rażąco nie nadużył prawa ani warunków koncesji wypadku w TVN 24 żadna z tych okoliczności nie zachodzi im i TVN 24 już dawno taką koncesję powinien otrzymać, ale mamy do czynienia rzucił się paradoksem pewnym, bo po pierwsze, krajowa rada przy lekach to ponad miarę ponad terminy, które są w ustawie o Radiofonii telewizji to najdłuższy termin termin roczny przecież można by się upierać, że powinno się jednak przestrzegać przepisów kata, które te terminy dla organów państwa wyznaczają urzędów państwowych wyznaczają wiele klucze, ale jest druga też sprawa, że to jest ciało zbiorowe pięcio osobowe do podjęcia decyzji potrzeba jest my 4 głosy wystarczy że, że 2 osoby nie chcą głosować i nie może dojść do sytuacji, której zapadnie uchwała tylko na podstawie uchwały przewodniczący może swoją decyzję taką koncesję przedłużyć, jakie to są osoby nie wiem, ale my znając skład krajowej rady na dotychczasową działalność tych osób ich sympatii politycznych nie to nie dziwi widać z tego co pani przywołała propozycji przewodniczącego Kołodziejskiego, że on chciałby jednak sprawę załatwić chciały oddać jak jest teraz nie wiadomo, bo sytuacja polityczna w tej sprawie już bardzo gorąca na pewno te decyzje zapadają ruszy na wiele dziedzin polityki tak ta ale, ale na pewno Jan Lorek rozłożył taką propozycję bardzo dziękuję za rozmowę Jan Dworak były szef krajowej rady Radiofonii telewizji był moim państwa gościem dziękuje dziękuję bardzo, Tomasz Krzemiński wydawał Kamil Wróblewski realizował wywiad polityczny dobiega końca, ale za chwilę zaczyna się to 360, na który zaprosi państwa Adam Ozga ja polecam czwartkowy poranek Radia TOK FM słyszymy się jutro w siódmej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WYWIAD POLITYCZNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA