REKLAMA

Ekościema, czyli dlaczego żyjemy w świecie, w którym najważniejszy jest zysk?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2021-07-24 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:42 min.
Udostępnij:

Mimo rosnącej świadomości zmian klimatycznych nie chcemy ryzykować z części zysku. Co może to zmienić?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy mikrofonie Anna Piekutowska to jest magazyn Radia TOK FM, a teraz jest ze mną i z państwem dr Janina Petelczyc szkoła główna handlowa dzień dobre będziemy rozmawiały już ringu zwanym bardziej po polsku Eko czemu czy zielonym kłamstwem, a polega na wykorzystywaniu oczywiście słusznej idei ograniczania wpływu na środowisko naturalne i wykorzystywaniu tej idei swoich własnych celów to znaczy, że pewne firmy przyjmują strategie, które mają na celu wywołanie w nas Rozwiń » konsumentach konsumentach poczucia wrażenia, że te firmy działają zgodnie z naturą zgodnie z ekologią, a faktycznie nie do końca tak rzeczywiście jest nie będziemy jednak rozmawiać ani o wielorazowych członkach ani ubraniach z recyklingu tylko będziemy rozmawiać o produktach finansowych i o inwestowaniu i kiedy słyszy, że branża finansowa i wielkie fundusze inwestycyjne chcą być ekologiczne to ja od razu nastawiam się sceptycznie, ale o tym czy słusznie to za chwilę zapyta moją gościnie najpierw spróbujmy ocenić skalę w 2020 roku wolumen funduszy aktywnych i pasywnych, które przyjęły etykietę IS, czyli wzrósł z około biliona do 2,5 biliona dolarów ISD to jest skrót od NYT mentalnie są osią Gowina z, czyli inwestycje takie jest dziś powinny być zgodne z kryteriami ekologicznymi społecznymi dobrego zarządzania, skąd jestem skok ogromny 1 000 000 do 2,5 moda potrzeba ja znam nawet inne dane, które mówią, że liczba profesjonalnie zarządzanych portfeli w tej chwili, których bierze się pod uwagę wskaźniki jeździ sięga ponad 17 000 000USD, ale rzeczywiście od kilku lat jest ewidentny wzrost to wynika myślę kilku z kilku aspektów pierwszy taki, że i Unia europejska i ONZ różne organizacje międzynarodowe cały czas mówią o tym, że trzeba walczyć ze zmianami klimatu jest absolutnie zrozumiałe najgorsze w tej Five opublikowane dosłownie chwilę temu, czyli wielki projekt unijny, który będzie musiał również firmy do tego, aby działać na rzecz klimatu ograniczać misja tak i tutaj pewne kwestie dotyczące rynków finansowych także się wpisują dlatego, że jeżeli spojrzymy sobie na to ile pieniędzy jest na rynkach finansowych różnych funduszach na świecie także w ogromnych w niektórych krajach funduszach emerytalnych to zobaczą, że to są bardzo duże pieniądze, które można przekierować zdaniem legislatorów zdaniem inwestorów zdaniem czasami także konsumentów czy inwestorów indywidualnych nie mówimy tylko, w jakich funduszach można je także przekierować 4 w tym kierunku to znaczy za zadbać o to, żeby te pieniądze np. ogromne fundusze emerytalne powiedzmy holenderskie one tutaj dosyć dużo zrobiły one są warte ponad 1,51 000 000EUR to czwarty największy kraj jeśli chodzi o fundusze emerytalne prywatne, żeby te pieniądze inwestować nie np. we kopalnie odkrywkowe nie spółki, które bardzo przyczyniają się do da do zwiększenia od 2 w klimacie wykaże w na ziemi tylko, żeby pilnować tego, żeby inwestować we właśnie IS Dick, czyli takie spółki, które spełniają te wskaźniki też powiedzmy jest dziś ten skrót trwają renta są szaleni skutkował nas, czyli środowisko kwestii społecznej dobre zarządzanie jesteś już przez Unię europejską m.in. dosyć mocno rozpracowany to znaczy istnieje bardzo dużo wskaźników, które pozwalają mierzyć, czyli wybieramy spółka, która np. nie ma wysokiego wysokiej emisji gazów cieplarnianych albo w ogóle nie nie ma tej emisji przy produkcji wybieramy takie spółki, które nie działają np. w sektorze paliw kopalnych sprawdzamy czy spółki, które inwestujemy mają jakieś odpady niebezpieczne produkują czy nie czy wylewają np. orzekł, że ta część środowiskowa, która pewnie najbardziej nas interesuje, ale też bardzo ważne są kwestie społeczne i dobrego zarządzania no bo tutaj z kolei mierzymy to i tak się łatwo zmierzyć czy istnieje dysproporcja wynagrodzeń między kobietami mężczyznami w danej firmie czy kobiety są reprezentowane w zarządach z kolei brazylijskich indeksach, które mierzą nowością jest wprowadzenie wskaźnika nierówności etnicznych rasowych w zarządach firm i w wynagrodzeniach badamy też czy czyni badamy czy te firmy też, które chcą inwestować możemy sprawdzić pod kątem właśnie tego dobrego zarządzania łamania praw człowieka przez przez te firmy czy przeciwdziałają korupcji czy przeciwnie, więc jak tutaj jest to bardzo dobre są założenia oczywiście dochodzi pewna gry zgłoszeń, czyli tzw. wpisywania, że rzeczywiście tu dbamy o gospodarkę zieloną dbamy o to żeby, żeby nie łamać praw człowieka, a tak naprawdę jest to tylko zapis na papierze, bo gdzieś tam łańcuchu naszych dostaw jakich przedsiębiorstwa w ogóle tego nie przestrzegają albo robimy jedno tylko o tym piszemy w naszych raportach a, a np. dbamy o środowiska zupełnie nie dbamy oprawa pracownicze albo na odwrót co czasami widać w niektórych raportach, że firmy podkreślają to co robią dobrze, ale zapominają to tego nie robią no ale tak czy siak i z powodów regulacyjnych z powodu presji społecznej takiego po prostu PR-u i tutaj wiele osób obawia się, że ta jest to jest taki nowy Pijar coraz więcej spółek rzeczywiście dostosowuje się do tych wymogów coraz więcej inwestorów wybiera takie które, które są, chociaż w, jakiej części realizują to założenia jest dziś one są dosyć rozproszone, ale teraz mamy nową rozporządzenie unijne, które weszło w marcu ja wierzę, że trochę to wszystko uporządkuje no ale jeśli nakładamy na siebie jakieś ograniczenia to można się domyślać, że te zyski mogą być mniejsze to jest bardzo ciekawe pytanie, bo w ostatnich latach kolejne badania pokazują też opłaca natomiast badania inne pokazują że, żeby nie opłacało rodzi pytanie inwestowali to jest moim zdaniem największe problem to znaczy może wrócimy do tego rozporządzenia unijnego, który powiedział rozporządzenia 20192088 rozporządzenie o ujawnianiu informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych zgodnie z tym rozporządzeniem firmy muszą być transparentne i mówić nam nie tylko o tym czy łamią przepisy spółki, które inwestujemy łamią prawa człowieka itd. ale także mają mówić o ryzyku inwestycyjnym, jeżeli będziemy inwestować zgodnie z jest dziś możecie być państwo gotowi na to, że jest ich zyski będą trochę niższa stopa zwrotu będzie trochę niższa tak, że jest on obowiązek mówienia także o tym ryzyku z kolei badania pokazują w ostatnich latach prowadzone bardzo wielu spółek przez bardzo wielu naukowców i analityków, że w tej chwili jest jest po prostu opłacalne to znaczy ta stopa zwrotu jest albo taka jak tradycyjny taki nazwijmy inwestycji albo jest nawet wyższa, ale tutaj nikt nie sugerowałem się tym być może to jest tylko trend chwilowy na rynku nigdy nie wiadomo tak naprawdę natomiast myślę, że dotknął pan bardzo ważnego aspektu to znaczy cały czas funkcjonujemy w systemie, który najważniejszy jest zysk niestety tak to funkcjonuje można mówić w wielu teoriach dotyczących interesariuszy, że już teraz powinniśmy patrzeć szerzej, ale cały czas wszystkie najważniejsze to także wychodzi z moich badaniach, kiedy patrzę czy Polacy i Polki są gotowi na inwestycje zrównoważony okazało się że, owszem, wszyscy bardzo chętnie bardzo dużo ludzi wierzy zmiany klimatyczne powodowane przez człowieka ale kiedy już pytam o to go wodą gotować na rezygnację z części zysku, bo będziemy inwestować etycznie tutaj już zdecydowanie mniejsze było to poparcie jak robią badania z grantu Narodowego centrum nauki i miał reprezentatywną próbę ponad 2400 osób z Polski i ponad 80 uważa, że zmiany klimatyczne są istotne ponad 6070 w zależności od Ela czyta i czy est dziś, bo rozrząd na różne elementy potwierdzało, że chciałaby inwestować etycznie, czyli zgodnie z środy dla środowiska spraw, przestrzegając prawa społeczne i dobre zarządzanie w spółkach natomiast na pytanie o rezygnację z zysku gotować na to już tylko 9% osób zadeklarowało taką taką możliwość, więc jest to naprawdę bardzo duża różnica dlatego wydaje mi się, że takie rozporządzenia unijne, o których mówimy czy regulacje mają sens tylko wtedy tak naprawdę, kiedy są takim twardym prawem, kiedy to jest już bardziej nakaz, bo w tej chwili mamy różne rozporządzenia regulacje firmy muszą raportować kilku lat instytucje finansowe będą musiały raportować już teraz, bo od marca weszło rozporządzenie dotyczące instytucji finansowych, ale to wszystko dotyczy takiej transparentności, żebyśmy my jako konsument czy raczej my jako indywidualni inwestorzy inwestorzy końcowi mieli świadomość jak ta spółka jak ta ten inwestor inwestuje nasze pieniądze natomiast tutaj nie ma takich twardych nakazów to znaczy, jeżeli ktoś nie inwestuje to na teoretycznie powinien się tłumaczyć dlaczego, ale nie ma żadnych konsekwencji jedyną konsekwencją tak naprawdę ta presja społeczna nie oszukujmy się my na co dzień nie zastanawiamy się, jeżeli w ogóle inwestujemy w ramach funduszy co te fundusze inwestują dalej nasze pieniądze nie wybieramy takiej presji to jest kwestia edukacji kwestia braku czasu także jest to absolutnie zrozumiałe wg mnie tutaj regulacji powinny być takie twarde na zgodzę się też taką koncepcją, że to jest naprawdę system naczyń połączonych i potrzebujemy tu silnych instytucji państwowych czy właśnie ponad państwowych jeszcze zgadzam z taką koncepcję już powiedziałam, że to jest system naczyń połączonych i niestety tak jak też pani powiedziała zyski najważniejsze także tak naprawdę powinniśmy dążyć do tego, żeby te nowe zielone technologie były po prostu bardziej opłacalne to jest coś w tym też m.in. przez Mariana Mazzucato w swoich książkach, że tak naprawdę problem z zieloną gospodarką polega na tym, że cały czas jesteśmy na etapie takiej innowacji, gdzie brakuje inwestycji prywatnych brakuje ich, bo prywatni inwestorzy nie lubią za bardzo ryzykować, a np. wentyl Kapital wycofuje się wtedy, kiedy tak naprawdę pojawia się najbardziej taki niepewny ryzykowny okres, czyli przechodzenia od odkrycia do wejścia na rynek finansowe tutaj od rana na rynek w ogóle tutaj potrzebne są naprawdę inwestycje państwo raczej taka powiedzmy interwencja to ostra to strefę podażową, czyli państwo powinno wspierać te firmy prywatne, które chcą się rozwijać powinno mieć taką długofalową perspektywę czy państwo Unia europejska w przypadku Polski raczej nie sądzę, żeby państwo przyjęło takie rozwiązania i tak naprawdę, kiedy pojawiają się oczywiście te spotkały się też, dlatego że Rze, że jest Mariusz pojawił się artykuł z Die Welt na wykonanie porozmawiamy ja myślę, że trzeba na to spojrzeć tak wieloaspektowo znaczenia wykona sam rynek finansowy, bo ja naprawdę też nie sądzę, żeby sam rynek zmienił, ale na to całe otoczenie regulacyjne inwestycyjnej na zadać sobie pytanie czy państwo nie powinno prowadzić do aktywnej polityki, a nie tylko tak kosztu archiwa te firmy, żeby może coś nowego wymyśli no właśnie, bo w artykule, o którym rozmawiamy w Vive np. wypowiada się od sur man dyrektor zarządzający triadą bank Deutsch land i mówi, że te przepisy, które też pani wcześniej wspomniała, które weszły w życie w marcu związane z tym, że należy ujawniać informacji i wyraźnie oznaczać te produkty te produkty zgodne zjeść i nie nagle zrobiło się ich bardzo dużo mówi tak od momentu wejścia w życie rozporządzenia wiele towarzystw funduszy inwestycyjnych najwyraźniej wykorzystało wymogi Unii Unii Europejskiej do przekształcenia dotychczas konwencjonalnych produktów zrównoważone strategie inwestycyjne jednak bez istotnej zmiany treści, czyli mówi, że tutaj się zmieniła tylko nalepka, ale produkt pozostał ten sam nie jestem w stanie znaleźć tygodnie, ponieważ tak naprawdę te raporty najbardziej efektywna weszła w życie w marcu, ale pierwsze raporty będą 2023 na takim poważnym poziomie też powiedzmy, że rozporządzenie przepraszam natomiast mamy dyrektywę 2014, która już kazał nas zwykłe przedsiębiorstwa się tłumaczyć, że tak powiem z jezdni być może tak jest znam jestem przekonana, że zawsze w ten właśnie jak my to nazwanego głośnik niewiele firm czy spółek czy tutaj w wypadku instytucji finansowych przykleja nalepkę, która nie jest zgodna z rzeczywistością, ale też dlatego Unii Europejskiej, a także współpracuje z Opawy radzie konsultacyjnej pracujemy nad tym, żeby taksonomii, czyli tak jak wykaz wskaźników, do których muszą się odnieść instytucje finansowe wykluczała pewnego rodzaju miłośnik cały czas trwają prace nad tym nad tymi dokumentami pierwsze wersje są oczywiście dostępne na stronach internetowych zachęca państwa do przeczytania także staramy się żeby, żeby firmy czy instytucje finansowe no oni najmniejszym stopniu mogły mogły dokonywać w jego zasięgu, a raczej raczej żeby, żeby to było realne inwestowanie zgodne jest, ale tak jak mówię także, żeby inwestować trzeba mieć ten to zaplecze także nowe technologie już na takim poziomie, który każdy będzie chciał inwestować bez ryzyka strat finansowych, bo to jest największe wyzwanie w tym artykule pojawił się także, o którym mówimy pojawił się także zarzut że, że właściwie tylko 7% firm spełnia wymogi art. 9 rozporządzenia i to mnie zainteresował art. 9 mówi po prostu o tym, że trzeba przed zawarciem umowy, kiedy ktoś chce inwestować trzeba przedstawić wszystkie informacje myślę sobie, że za wcześnie na takie takie podsumowania wyznaczy poczekajmy rok 2 dopiero zobaczyłem też nad tymi formami umów, jakie informacje, jakie trzeba przedstawić przed umowami także pracowaliśmy w tym nawet studenci SGH brali udział określają jak powinny tę umowę wyglądać, więc myślę że, że tutaj jest artykuł na pewno dużo sobie racji nie ma wolałabym, żebyśmy unika takiej sytuacji, gdzie krytykujemy wszystko od razu od początku do końca jesteśmy na etapie wdrażania tego rozwiązania ja wierzę, że mimo, że na pewno będzie Green łosi to, że jakimś stopniu to poprawi sytuację są też państwa Unii Europejskiej, która od lat mają jakąś tam wypracowaną politykę inwestycja inwestycji zielonych inwestycji nowych technologii być może także z tej strony pójdzie zachęta, żeby te właśnie spółki inwestować bardzo dziękuję dr Janina Petelczyc dziękuję bardzo, szkoły głównej handlowej włamują państwa gościnią, a teraz czas na skrót informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: MAGAZYN RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA