REKLAMA

Czy Belgii nie będzie?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-07-25 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Belgia może przestać istnieć, dlaczego istnieje takie ryzyko powinno teraz dziennikarz Euractiv raczej Hajczuk w tym tygodniu 21lipca było święto narodowe Belgii, w jakich okolicznościach wyłania się ten kraj jako byt niepodległy to dla nas ważne, żebyśmy zrozumieli też sprawy współczesne oczywiście sama data dwudziesty 1lipca już jest dosyć się na tyle kontrowersyjna co nieczytelna, bo nie tego dnia powstała Belgia może mówić o początku byli od września końca Rozwiń » września 1800 trzydziestego roku, kiedy to w Brukseli wybuchła rewolucja właśnie w Brukseli to rewolucja głównie koncentrowała skończyła się tym, że wojska Niderlandów to co określamy Holandią zostały wyparte z Brukseli i w tym momencie do akcji wkroczyły mocarstwa ówczesne europejskie i trzeba będzie z tej perspektywy widzieć jako produkt wypadkową sił w ówczesnej Europie początku pierwszej połowy dziewiętnastego wieku stała się takim buforem między Francją, która mogłaby z powrotem przejawiać aspiracje mocarstwowe po okresie napoleońskim, a Niemcami Holandią wielką Brytanią dlatego Belgia z 1 strony prawdzie starała się sama wbijać na niepodległość, ale jak mówi było ograniczone raczej do do Brukseli, a z drugiej strony była to go polityczna rozgrywka sąsiadów w Belgii, które nadały jej granice, po które otworzyły właśnie z końcem 1800 trzydziestego roku między czasie pojawił się król kandydat na króla, który został importowany z Anglii dynastii niemieckiej, który też gwarantował pewną równowagę wszystkich zainteresowanych tym tą częścią Europy i spokojem na kontynencie ogólnie 21lipca 18003001. roku król już wtedy Leopold pierwszy król Belgów złożył przysięgę na nową konstytucję Królestwa Belgii, ale z tego co pan mówi wynikałoby, że Belgia jest w pewnym sensie sztucznym tworem politycznym czy to za mocna teraz Belgowie będą pisali oburzony mail mnie, że tylko rzadko piszą oburzone maile, jeżeli dotyczy historii kraju myślę, że ta to określenie jest uprawnionych się pojawia w dyskusji w Belgii oczywiście bardziej wykorzystywane przez osoby, które źle liczą albo chcą faktycznie będzie widzieć jako twór sztuczny, który nie ma przyszłości, ale jak najbardziej możemy na to spojrzeć mu się też skorzysta z perspektywy innych państw, które jednak mają wcześniejsze fundamenty będzie ma dużo zalet jako państwo, bo być może było to wówczas można dzisiaj jest jedyne państwo post narodowe, ale historia taka prehistoria Belki wszystko co się wydarzyło przed 1800 trzydziestym rokiem jest bardzo krótkie są wprawdzie przykłady wspólnego działania tzw. południowych Niderlandów, czyli to co dzisiaj jest właśnie terytorium Belgii, ale one, porównując to inny i historiami państwowotwórczym i Europie są bardzo ograniczone, więc jest to w pewnym pewnej mierze sztuczny twór wypadkowa sił w ówczesnej Europie oczywiście też pewnych wspólnych z głównych dążeń i wspólnego światopoglądu tej części tym jest różnica oczywiście między północnymi, a południowymi landami Berlin np. zawsze ze względu na język była katolicka tradycyjna to jest różnica protestancką Holandią, ale tych takich typowo belgijskich motywacji do powstania państwa jest względnie niewiele też potrzebujemy zrozumieć co się dzieje teraz, dlaczego jest ryzyko, którym pan pisze w swoim tekście na braki w PL właśnie 2 urodzin Belgia może nie doczekać, czyli za 10 lat to jeszcze musimy wiedzieć jak Belgia skonstruowana w pół wcześniej tak to jest duże wyzwanie przedstawić w ciągu kilku albo kilkunastu minut po przerwie to jest unikat w skali światowej chodzi o kompleksowość konstrukcji państwa może ja zacznę od tego, że po jest 6 rządów i 6 parlamentu, a to i tak mogą być 7, więc to, że pokazuje jak jak specyficzny jest ten kraj, który tak duży jak nie jest mamy rząd federalny mamy rządy wspólnoty flamandzkiej i wspólnoty francuskojęzycznej dzięki Bogu wspólnota flamandzka postanowiła też połączyć się ważą, bo mamy oprócz wspólnot mamy również terytoria, a właśnie regiony region flamandzki region stołeczny Brukseli i region waloński i do tego mamy jeszcze malutki na Wschodzie Belgii nie region, ale wspólnotę niemieckojęzyczną, więc mamy parlament niemieckojęzycznym parlament francuskojęzycznych plus parlament brukselski parlament szarmancko fizyczny i parlament federalny to jak wygląda równie znaczących spotkań z unijnej siada 6 premierów i 6 marszałków tych parlamentów państw tego takie spotkanie więcej nie tylko z okazji wigilii oni właśnie muszą przy każdej ważniejszej okazji się spotykać bardzo często też się dzieje na poziomie ministerialnym np. więc nie wszyscy siedzą przy wigilijnym stole, ale jeżeli spółkę na poziomie ministerialnym np. z okazji zarządzania ochroną zdrowia w ostatnich punkt w ostatnich 2 latach te ostatnie 1,5 roku było to najważniejsze tematy jak wiadomo wtedy pojawi się jeszcze organ koordynacyjny dodatkowe dlatego powiedziałem o 6 parlamentu, ale np. kompetencje ochrony zdrowia są podzielone na 9 ośrodków to wszystko spaja stara się rozpalać rząd federalny, ale ona właśnie coraz mniej kompetencji, bo i o tym pisałem i to jest dynamika, która prawie w konstytucji belgijskiej rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku oczywiście to była wypadkowa wcześniejszych było ich wyniki wcześniejszych ewolucji wcześniejszego rozwoju różnic między zasadniczo północną częścią Belgii, czyli Flandrię i południową, czyli Walonia od lat siedemdziesiątych ta od środy odśrodkowe siły roznoszą te kompetencje przenoszą je w dół i stara się to wpajać rząd federalny, ale coraz trudniej mu to przychodzi też z tego względu, że ma coraz mniejszą legitymację do zarządzania całym krajem, jeżeli chodzi o polityczne wybory banków, bo nie może liczyć np. obecna koalicja rządząca Bawarią rządem federalnym nie może liczyć na większość głosów we Flandrii Flandria we Flandrii najpopularniejszą obecnie partie wprost mówią o oderwaniu Flandrii, a właściwie wybicie się plan dnia niepodległość ale, którzy politycy mówią nawet o połączeniu z Holandią to jest zupełnie ciekawy nowy aspekt tego, bo z 1 strony gminy o niepodległą Flandrię bardzo chcemy tutaj symbole narodowe i ten państwa ludu Flamandów promować, a z drugiej strony 1 tchem przywódca największej partii plama z nowego Sojuszu flamandzkiego bardzo tej mówi o Unii z Holandią, która miałaby mieć też uzasadnienie historyczne i faktycznie trochę ma, ale też można by o tym długo dyskutować, więc pojawia się bardzo dużo tematów, ale faktem jest to, że coraz trudniej Sports będzie na na tym najwyższym wybrali poziom, bo też dość nieefektywny jest tworzenie się z rządów pan zwrócił uwagę, że utworzenie 3 ostatnich rządów federalnych trwa w Belgii średnio 325 dni jako państwo funkcjonowało mimo tego, więc pewnie można dlatego zadawać takie pytanie czy faktycznie Belgii otwór jest potrzebna proszę jeszcze nakreślić w takim razie rozumiem, że jest grupa sił odśrodkowych, które chcą rozpadu Belgii, ale czy jest też grupa osób, które mówią o nim nie Belgii jako państwo to jest rzecz dobra powinniśmy tego bronić czy to się faktycznie tak rozmywa to naprawdę kwestia nie wiem dekady właśnie pan sugeruje, że to po prostu się wszystko po usuwa zaćmę w takim razie od końca dekada może faktycznie jest przesadne stwierdzeniem nie wiem dobrze do tytułu pasowało tak tak tak jak ja dokładnie się pewnie z tego względu i wracają w takim razie do czasów, jakim tworzą się federalny rządy dusz wziąć pod uwagę, że rząd, który przeprowadzał poprzednią wielką reformę państwa to była szósta od lat siedemdziesiątych reforma, która coraz bardziej docent realizowała Belgię ten wrzący zależy to średnio, bo on pobił rekord świata i rozmowy koalicyjne wówczas zmierzające do tworzenia rządu trwały 541 dni właśnie w związku z tym, że ten rząd musiał przeprowadzić tak dużą reformę systemową, więc jeżeli mówimy o Konfederacji przy kolejnych reformach systemowych Berlin to perspektywa 10 lat może być niewystarczająca z tego właśnie względu jak trudne są rozmowy natomiast, jeżeli chodzi o derbów, którzy chcieli zachowania i to oni oczywiście są we wszystkich rankingach, jeżeli zapytacie ludność Berlin to nie tylko balonów, którzy przejawiają dużo mniejsze tendencje separatystyczne, ale też dla mam pan się identyfikują jako Belgowie dla nich zmiana struktury państwa nie jest najważniejszym problemem dla nich problemem jest efektywność ochrony zdrowia systemu emerytalnego, ale pośrednio w związku z tym też efektywność struktury i władz, więc jeżeli państwo miałoby zacząć działać wydajniej w tym w nowej formie to będzie Konfederacja to będą zupełnie niezależne nowe twory to oni pewnie by temu przyklasnęli ana płaszczyźnie politycznej są partie tzw. tradycyjne partie, czyli liberałowie chrześcijańscy Demokraci i socjaliści to są partie, które od dziewiętnastego wieku istnieją na berlińskiej scenie po politycznej, ale te partie mają coraz mniejsze poparcie, jeżeli rząd jest funkcja typowa dla całej Europy zachodniej drugiej wojny światowej te partie mogą liczyć jeszcze na 8090% wszystkich głosów dzisiaj ten odsetek np. we Flandrii wnosi Góra 40% coraz silniejsze są partie, które ewidentnie domagają się oderwania Flandrii od Belgii i one tutaj zawładnęły tym tematem zmiany, a zmiany państwa zmiany struktury i one dyktują dyskusja debata polityczna to jak pan ocenia już tak szczerze bez tytułów tak po prostu jak to może być to Belgia jeszcze dożycia taki wątek czy nie przypadkiem także przez to, że tak wiele instytucji unijnych jest w Brukseli to w Belgii można trochę czuć takie po co nam to Belgia skoro jesteśmy Unii granic nie ma tutaj funkcjonujemy możemy sobie funkcjonować po unijnemu trochę bardziej tak Senat jest jeszcze specjalny byt faktycznie, jeżeli miałoby dojść do rozdziału Flandrii Walonii to Bruksela prawdopodobnie musiałaby przyjąć jeszcze inny status, bo na pewno ani Walonia ani Flandria nie pozwoliły na to, że Bruksela pozostała przy przy drugim z regionów jako część wchodząca w skład nowego państwa mniejszego państwa w Brukseli w ostatnich dziesięcioleciach właśnie też ze względu na zmiany demograficzne związane z tym wzrost budowę tej instytucji unijnych Bruksela buduje zdecydowanie swoją własną odrębność odrębną tożsamość to nie jest miasto walońskiej, mimo że większość osób zdecydowana mówi tam na co dzień po francusku to nie jest miasto flamandzki, mimo że jest otoczony historycznie należy do Flandrii tutaj południe do tej północnej Belki Bruksela zmierza moim zdaniem w kierunku miasta wolnego miasta Brukseli miasta, który które, którym osoby intensyfikują się też wg ostatnich badań właśnie jako brukselscy niejako jako Belgowie niejako lądowe jako, jaką Walonowie tylko się w Brukseli czy, bo znajdą się w Walonii to czują się inaczej, gdy znajdą się we Flandrii to też widzą że, że są inaczej trochę traktowani, a biorąc pod uwagę jeszcze tak duży odsetek jest tam różnych narodowości nie tylko europejskich to ta bardzo wielokulturowa tożsamość jest faktycznie na zjawisko, które tylko będzie będzie rosnąć siłę i być może Bruksela tak jak wspomniałem będzie jeszcze osobnym niepodległym krajem Europy takim niewielki terytorialnie kraj tyle się tam dzieje dziękujemy panu bardzo za bycie przewodnikiem po tych meandry historycznych geograficznych i współczesnych polecam państwu tekst Macieja bo, choć szukano Euractiv PL Belgia kończy 190 lat 2 urodzin może nie czekać pod takim tytułem znajdą państwo ten tekst dziękuję panu serdecznie za rozmowę spokojnej niedzieli dziękuję cudna 56 państwo słuchają niedzielnego poranka Radia TOK FM, po którym po, który jeszcze jeszcze godzinka tego poranka za chwilę będą informacje o ósmej po ósmej porozmawiamy o ruchach antyszczepionkowych, które są bardzo bardzo głośne, które to ruchy powodują wszystko na to wskazuje przynajmniej pewien dystans u osób, które może nawet niekoniecznie są antyszczepionkowcami, ale prezentują taką postawę zwaną ostrożną inny pisał do nas pan Jarosław, który właśnie w tej sprawie, bojąc się od rana siódmy o tym mówiłam napisał że, choć mieszka plac pracuje od lat w Warszawie wokół wielu antyszczepionkowców w tym w mojej rodzinie na moje prośby o zaszczepienie dostaje relacje właśnie wspomnianego przeze mnie Stowarzyszenie niezależnych lekarzy naukowców to jest tzw. jak mówiła cały czas Stowarzyszenie tzw. niezależnych lekarzy naukowców coś co ostatnio faktycznie ze stowarzyszenia powstał w czerwcu i coraz więcej jest od tych osób treści, które są uznawane właśnie za wiarygodne, a wiarygodne nie są pan Jarosław również pisze nie próbę argumentacji mojej strony są odrzucane na wstępie, bo nie byłoby farmaceutyczne Boże szczepionki zmieniają dna itd. itd. są państwa doświadczenia i państwo mają pomysł na to jak polskie państwo powinno komunikować lepiej sprawy związane ze szczepionkami w jaki sposób dać odpór temu co się dzieje w internecie może państwu uważają, że nie powinny nie powinno polskie państwo jego odporu dawać też proszę oczywiście dawać znać niedziela małpa TOK kropkę FM telefon 224 czwórki 044 po ósmej będą z nami Anna Mierzyńska Dariusz Aksamit i podyskutujemy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA