REKLAMA

Jak znowelizować ustawę o KRS?

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2021-07-26 07:20
Prowadzący:
Czas trwania:
12:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Dominika Wielowieyska witam ponownie gościem Radia TOK FM jest prof. Krzysztof Rączka sędzia Sądu Najwyższego dzień dobry panie profesorze dobry pani dzień dobry państwu panie profesorze chciałem z panem rozmawiać o 1 kluczowej kwestii co znaczy na tym najbardziej mi zależy chodzi o to, że po wyroku psuły w obozie rządzącym trwa jakaś dyskusja na pewno jest podział zdań czy zmieniać w jakikolwiek sposób ustawy dotyczące KRS Izby dyscyplinarnej czy nie i Rozwiń » pani profesor manowska pierwsza prezes Sądu Najwyższego w wywiadzie dla Rzeczpospolitej przedstawiła 2 propozycje dotyczące takich zmian w wypowiedzi premiera Morawieckiego można wnioskować, żeby on gotowy przygotowywać takie projekty moje pytanie jest takie czy pana zdaniem te zmiany są kosmetyczne czy też rzeczywiście wypełniają, jakby zalecenia Sułek i pierwsza ta propozycja pani profesor manowska brzmi tak w Rzeczpospolitej mówiono tak psuje wymienia kwestię wyboru krajowej rady sądownictwa jako jeden z elementów, gdyby znowelizować ustawę tak, aby kandydaci spośród, których członków KRS wybiera Sejm byli wyłaniani w wyborach przez wszystkich sędziów to myślę, że taki system nie budziłby już kontrowersji wg wyroku co przy decydowaniu czy ktoś zawisły czy niezawisłym sędzią powinno się brać pod uwagę nade wszystko sposób zachowania również po powołaniu na sędziego i co pan sądzi panie profesorze czy ta zmiana wypełnia zalecenia psuły, czyli ona wypełnia ewentualnie na przyszłość w tym sensie, że realizowałaby zasadę, że sędziowie członkowie KRS są reprezentantami sędziów środowiska sędziowskiego ani reprezentantami polityków jak to zrobiono w ramach tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości, a w zasadzie deformę, która doprowadziła do paraliżu wymiaru sprawiedliwości natomiast czuję, że pewien pierworodny pamiętajmy, że obecna KRS no można palić w tym eufemistycznie kolokwialnie zrodzona zostały grzechu, a mianowicie po pierwsze, przerwano w ubiegłą kadencję poprzedniej KRS po drugie, ukształtowano tak nie inaczej składka rysunkiem jest ich składem stricte politycznej i pewnie czekają zestawy krajowa rada sądownictwa no dokonała działań, które wprowadziły się do tak powiem odwołania stanu sędziowskiego i wielu osób właśnie przez organ, który spełnia konstytucyjnych wymogów, bo my mówimy o zgodności z prawem europejskim prawem traktatowym konwencją praw człowieka natomiast mieszkamy rządzący unikają stwierdzenia przecież to co stworzono tego potworka to jest sprzeczne z polską konstytucją w Polskim porządku, ale nigdy, bo pytanie sosem zrobić panie profesorze znaczy to dobrze moim zdaniem ślad zrobić opcję zerową to znaczy, że trzeba likwidować dotychczasowych KRS powołać nowe kary dla ich zgodnie z konstytucją no i bardzo poważnie rozważyć kwestię tych działań tych zaszłości, które doprowadziły do tego, że dzisiaj no są wątpliwości i to podnosi nasz europejski Trybunał sprawiedliwości praw człowieka w odniesieniu do sędziów tzw. Izby dyscyplinarnej jak jest status tych osób jak status tych osób, bo to jest chore ja rozumiem wystąpienie pani sędzi Manowskiej powołanej na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jako Noto ucieczkę taką troszkę bok, że my tutaj zmienimy, ale to co jest zostanie, jeżeli chodzi o skład personalny nie może, tak więc tak być nie może, bo w ten sposób usankcjonowanie byśmy te działania, które były sprzeczne z konstytucją my musimy się uporać z tą z tym pasztetem, który nam zgotowano, który ciągle, ale bez pani profesorze, ale co sędziami, którzy zostali już wybrani, bo to była jednak decyzja prezydenta ostateczna ani są sędziami nie są sędzia, bo ja nie będę się pani redaktor powiada uczone są sędziami czy nie prostego powodu jestem wyznaczony do 1 ze składów, które mają w tej sprawie orzekać mają orzekać w sprawie statusu służbowego sędziów powołanych formalnie przez pana prezydenta, więc i w tej chwili nie nie nie nie mogę wypowiadać się w tej sprawie natomiast no sytuacja jest podnoszona powszechniej w Polskim środowisku prawniczym i w orzeczeniach Trybunału, że tu jest tuje cytuje poważny problem to jest właśnie KUL-u programu jak to rozwiązać co robi co zrobić z tymi orzeczeniami, które zostały w setkach już wydane przez tych sędziów powołanych na mocy wadliwej procedury przed kongresem pamiętajmy właśnie prezydent ogłosił nabór na wolne stanowiska do sędziowskie bez kontrasygnaty premiera, czego nie miał prawa zrobić dla rozumiem tylko problem polega na tym i premiera, że jak nie będziemy tej całej masy wyroków uznawać w tej chwili to oznacza kolejny chaos ja tutaj pani profesor manowski takiej specjalnie przeczytam to zdanie wg wyroku suchej przy decydowaniu czy ktoś za Wisłę czy niezawisłym sędzią powinno się brać pod uwagę nade wszystko sposób zachowania również po powołaniu czy jakby sama pani profesor manowska Niemcy dobrze zrozumiałam bierze pod uwagę, że byłby jakiś rodzaj weryfikacji tych sędziów, którzy już zostali powołani przez neo-KRS ja nie wiem czy to weryfikacji czy też to znowu ucieczka w bok i trochę no co to znaczy, że założenia to wszystko jest stacja okej e-myto krokiem, a później będziemy udowadniać, który sędzia w jakiej sprawie okazał się zawisły trochę tu jest także pani sędzia manowska wypowiada się też po części we własnej sprawie, bo ten problem jej dotyczy też ona jest właśnie z tego naboru i w obszarze tak częściej wypowiadał się we własnej sprawie radni pary poniekąd tak Pani Poseł żeście tutaj 1 fragment tego wywiadu Rzeczpospolitej jeśli chodzi o izbę dyscyplinarną można rozwiązać wymienię, zmieniając tryb wybierania sędziów do tej Izby mówi profesor manowska mogą być to np. losowe wyłanianie kandydatów, a prezent mogły wskazywać ostatecznych sędziów dyscyplinarnych powoływanych na kadencję to jest nie rozwiązuje zasadniczego problemu to teoretycznie to może tak być tylko spośród kogo tam pani sędzia manowska mówi ty jako aksjomat zakłada, że ci wadliwie wyłonieni sędziowie powołani przez prezydenta może tu jest wszystko cacy no niby oni wejdą w skład Rusi dostaną zalegalizowanie będą sędziami Izby karnej najprawdopodobniej i roztopią się w tym środowisku sędziów Sądu Najwyższego, ale tu jest właśnie problem jest podstawowy problem czy oni czy oni są sędziami akt powołania prezydenta formalny jest, ale jest też kwestia pewnych potknięć wad proceduralnych, które do tego doprowadziły, które są no orzekane przez trybunały międzynarodowe i nie można nad tym przejść do porządku dziennego ten nagle wiele osób robi odnosi wie może przez prezydenta miał prawo pochować tych sędziów jego akcja jest trudny do wzruszenia czy zakwestionowanie ja jak właśnie w tym momencie nie chciałbym się wypowiedź, że rozumie problemy swoich swoim przemyśleń, które jeszcze też tak do końca tak spiętych nie ma, bo czekamy także na odpowiedź Trybunału czułe na pytania prejudycjalne, które zostały skierowane w tych sprawach, więc w tej chwili za faktycznie już mówić natomiast trzeba powiedzieć, że jest problem nie załatwimy tego problemu przez stwierdzenie ja ci sędziowie są oni zostają najwyżej ich rozparty czujemy po różnych izbach Sądu Najwyższego, a tu będziemy sobie losowo wyznaczać na kadencję sędziów różnych także i pani prezes manowska powiedziała Rzeczpospolitej, że cały czas się zastanawia, jakie podjąć dalsze kroki wobec Izby dyscyplinarnej i czeka na informacje od premiera to rząd jest odpowiedzialny za relacje z Unią i wyrok był notyfikowany rządowi po uzyskaniu oficjalnej informacji podejmę działania mam wrażenie że, wydając postanowienie tymczasowe w ostatnich latach cóż zapomina art. 5 traktatu UE wyznaczającym granice tej kompetencji i to rodzi problemy, ale generalnie rzecz sprowadza do tego, że pani prezes manowska odwiesiła izbę dyscyplinarną, choć jak rozumiem nasze boje orzekać tak czy owak no i zastanawia się czy nie zawiesić się ponownie jako tak ogromnym smutkiem przeczytałem ten wywiad, bo ma kilka elementów pierwszy poza tym takich, które wywołują no smutek powiedzmy to mało powiedziane, ale z tego wynika, że pani sędzia manowska taki dziwny sposób rozumie idee podziału władz, na której oparty jest Konstytucyjny ustrój w Polsce, ponieważ no i na co nas czeka na stanowisko premiera wyrok za kierował tak powiedziała polskiego tak ładne, a co taki, że czeka na dyspozycję tak ja rozumiem premiera co premier zrobi to ona wtedy będziesz się do tego dostosowywać tutaj problem polega na tym, że wyrok jest adresowany do KO do Polski państwa polskiego i każdy organ władzy ma obowiązek pani sędzia manowska, którą prezentowała na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego też ma obowiązek w ramach swoich kompetencji zrealizować już natychmiast niezwłocznie to orzeczenie Trybunału sprawiedliwości nie oglądać na to co pan premier podpowie trochę i to jest trochę tak ja poczekam ja nie wiem i sam rzecznik pani sędzi Manowskiej z postępu Polski poziom ponad 5 nie może, bo to pani sędzia manowska nic nie może w tej sprawie może pani prof. Gersdorf jak była pierwszym prezesem Sądu Najwyższego od razu zawiesiła Izby i co wtedy popełniła jakiś delikt też ona działała zgodnie z prawem wtedy wykonywała orzeczenia pani sędzia manowska nie wykonuje orzeczenia co wykonuje, a to jest jej ustawowy obowiązek nie do końca jedno pytanie, bo obowiązków no właśnie czy w takim razie to zawiadomienie prof. Michała Romanowskiego właśnie o możliwości popełnienia przestępstwa przez panią prezes Manowską chodzi właśnie o to, że odmroziła prace nielegalnej Izby dyscyplinarnej czyta czy takie zawiadomienie ma sens do prokuratury przeciwko pani prezes Manowskiej o zdanie znów z racji swojej funkcji tej chwili nie wypowiadał się nie sam tego uzasadnienia dokładnie natomiast niepokój mój budzi uchylanie się pani sędzi Manowskiej od bezpośredniej realizacji w ramach jej własnych kompetencji w wyroku Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej bardzo dziękuję za rozmowę prof. Krzysztof Rączka sędzia Sądu Najwyższego był gościem Radia TOK FM dziękuję panie profesorze bardzo państwu Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - DOMINIKA WIELOWIEYSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA