REKLAMA

Obywatele mają dość - Tunezyjczycy wyszli na ulice, prezydent zdymisjonował rząd

Połączenie
Data emisji:
2021-07-26 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:32 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie i trzynasta 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie z nami dr Michał lipa z Instytutu bliskiego dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry czy dobre będziemy mówili o protestach w Tunezji o zawieszeniu parlamentu tunezyjskiego oraz odwołaniu rządu przez prezydenta Tunezji może zacznijmy od tego w jakiej rzeczywistości politycznej to wszystko się wydarza brzmi to szalenie dramatycznie to znaczy Tunezja i o ponad roku jest zanurzona w głębokim kryzysie Rozwiń » politycznym słaby rząd koalicyjny na czele, którego w tej bardziej Amanda partia islamistyczna no ale mająca taką na razie nie mające jakieś nadzwyczajne przewagi po prostu Party, która w 2019 roku wygrała wybory parlamentarne, uzyskując około 20% mandatów była zmuszona do tego, żeby taką szeroką koalicję stworzyć coś same sobie utrudnia rządzenie w kraju ogarniętym jednak bardzo długim i bardzo poważnym kryzysem ekonomicznym w samym roku odbyły się także wybory prezydenckie, które wygrał, bo kandydat powiedziałbym o znacznie nieznany wcześniej Kasai szerokiej publiczności jeszcze kilka lat wcześniej w związku z tym można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia na poziomie politycznym pewnego rodzaju konfliktem czy pewnego rodzaju przyciągamy linii pomiędzy parlamentem, a prezydentem, który chciałby swoją władzę nieco zwiększyć często na poziomie stoją natomiast z perspektywy zwykłych ludzi chodzi o nieznośny permanentny kryzys ekonomiczny, który nałożył się, na który nałożyła się zapaść służby zdrowia związku oczywiście z pandemią my to wszystko razem doprowadziło do tego, że Tunezyjczycy protestują są wkurzeni na rząd kierowany przez Anna de no i prezydent niejako tutaj wystąpił w roli adwokata być może też czy osoby, które poparła te protesty przeciwko rządowi właściwie można powiedzieć, że ten kryzys ekonomiczny, którym pan mówi nie ustępuje od co najmniej dekad to znaczy to jest zdaje się pewna stała w krajobrazie Tunezji taktu zaś nie pozbierała po arabskiej wiośnie, o ile o tym pewnie wielokrotnie rozmawialiśmy z bezrobociem zła sytuacja ekonomiczna poniekąd doprowadziła po części doprowadziła do wybuchu arabskiej wiosny już ponad 10 lat temu natomiast oczywiście od tamtego czasu sytuacja ekonomiczna się nie polepszyła raczej moglibyśmy zapomnieć się pogorszy w związku czym tu żyć czy Tunezyjczycy już przez rzeczywiście długi długi czas żyją wstanie takiego bardzo permanentnego kryzysu ekonomicznego dużego bezrobocia rosnących chce jakichś prób rządu, aby sytuację kryzysową zażegnać czy kolejnych pożyczek powiedzmy rozwojowych o o Międzynarodowego funduszu Walutowego, ale to wszystko nie przynosi rezultatu i Tunezja cały czas jest oczywiście w tym ten moment w życiu ludzie są źli sfrustrowani nie odczuwają tej ostatniej dekady jako jako czasu, którym coś tu sytuacja się polepszyła gościem to wszystko generuje emocje no i tutaj wystarczy niewiele, żeby żeby, żeby doszło do wybuchu niezadowolenia z tego wynika, bo powiedział pan Tunezja się nie pozbierała po arabskiej wiośnie z czego to wynika z tego wynika ta niemożność, bo nie wiem jakieś reformy strukturalne głębszych czy te reformy w zasadzie parę lat temu pewne reformy wprowadzono natomiast w po pierwsze Tunezja, która w dużym stopniu opiera się na turystyce w sytuacji, gdy gdy, gdy do niej nie ma klimatu do tego, żeby turyści masowo odwiedzali Tunezję to to jest jeden z jedno takich cegiełek, które tu wesprzeć przyczynia do tego, że sytuacja jest gorsza ani lepsza oczywiście to to nie wszystko słaba jakość rządzenia można powiedzieć czy jednak młoda demokracja to do siebie, że tak naprawdę dopiero elity się czy nowe elity uczą się zarządzać krajem w związku z tym ewidentnie widać tutaj, że te nowe elity które, które zastąpiły elity autorytarne idę nie radzą sobie najlepiej z zarządzaniem krajem szczególnie z wyciąganiem kraju zapaści gospodarczej też, że wydaje mi się, że Tunezja nie może i nie ma nie ma nie ma właśnie lekarz z istotnego wsparcia zewnętrznego 1, które w takiej sytuacji jest potrzebny oczywiście jest miastem, bo fundusz walutowy, który w, którego Tunezja to jakiś czas wracali po długich pertraktacjach negocjacjach oczywiście pewno pewno pomoc uzyskuje to jest kropla może poczuć potrzeb natomiast wydaje się, że ten model demokracji rosyjskiej towarzyszą słabe rządy w sensie słaba skuteczność rządzenia połączone z takimi też obiektywnymi uwarunkowaniami które, które wszystkie razem doprowadzi doprowadza do tego rzeczywiście Tunezji ekonomicznie jest trudno pewnie tak jak powiedziałem mu otoczenie to się w kryzysie tak naprawdę Unia europejska to sami próbuję czy czeka europejskie u nas jakiś symboliczny pomoc sposób pomagać, ale też tutaj nie ma jakiegoś poważnego programu pomocy Tunezji inne inni sąsiedzi też nie o tym zainteresowanie kraje bliskiego Wschodu są też zajęta sobą dotyczą one, że jest trochę pozostawione Samie sobie tego po tej pomocy z zewnątrz nie ma o od wewnątrz też nowe możliwości są ograniczone plus słabe dla rządów dobrze teraz może zadajmy sobie pytanie odnośnie tej sytuacji, która teraz ma miejsce w Tunezji, czyli odnośnie tych protestów i ostrzeżeń ze strony prezydenta, że każdy, kto chwyci za broń będzie próbował tutaj siłowych rozwiązań musi się liczyć z podobną odpowiedzią ze strony sił zbrojnych na ile jest poważna na ile ta sytuacja może się przerodzić w coś bardziej długotrwałego bardziej niebezpiecznego Tunezja jest krajem, w którym jak wiemy już sporo osób z Tunezji było przez lata zaangażowany w działalność organizacji dziś artystyczny gdzieś tam w serii pewne czy poza tu generalnie biorąc poza Tunezji wniosku czy Tunezja słynie z tego, że jest takim eksporterem dżihadystów, więc tutaj ryzyko, że podłączą się pod ten okres wewnętrznej organizacje radykalne nazwijmy to jest zawsze brany pod uwagę i wydaje mi się, że te ostre słowa, jakie wypowiedział się prezydent są skierowane również do tych, którzy mogliby właśnie doszło do osób do ekstremistów tych organizacji osób powiązanych z tymi organizacjami, żeby nie próbowały wykorzystać tej sytuacji, które nastąpią w kraju do tego, żeby po prostu uzyskać przewagę czy uzyskać coś jakiś jakiś polityczny efekt to jest po pierwsze po drugie to on wybuch arabskiej wiosny, czyli ponad 10 lat pokazuje, że protesty są w stanie mogą się przerodzić coś poważniejszego związku ścieżkę wszelka pamięć tego, że sytuacja może się wymknąć spod kontroli jest jest żywa jest oczywiście trudno prognozować czy to może moim zdaniem to nie nie powinno się przerazić chcesz co rzeczywiście wymknie się spod kontroli, ale prezydent Tunezji ma prawo się tego obawiać i rzeczywiście biorąc pod uwagę doświadczenia i Tunezji i krajów sąsiednich trudno się dziwić, że wypowiada tak ostre stwierdzenia dmucha na zimne natomiast drugi wątek, który należy wziąć pod uwagę na pewno prezydent próbuje niejako wygrać tę sytuację na swoją korzyść to znaczy pokazać się jako ktoś, kto tutaj rozumie niezadowolenie społeczne i występuje jako taki no i orędownik przynajmniej na 3 czy adwokat części społeczeństwa tunezyjskiego, które oczywiście nie całe społeczeństwo na zyski wychodzi na ulice skoro jeszcze nie nie tak dawno to jest to 20% Tunezyjczyków wybrała nas to w nagraniu nie oznacza, że narzucała spory toczone przeciwko matce, bo nie ma jednak ewidentnie prezent próbuję też po prostu czysto partykularne to sytuację obrócić na swoją korzyść no to jest polityka ona rządzi się swoimi prawami co jest właśnie za partię dzisiaj ta nadaje, żebyśmy mieli sobie to uporządkować też trochę w czasie, odnosząc się właśnie do arabskiej rewolucji no najprościej mówiąc Norda powstawania w latach osiemdziesiątych jako część mogą co przy połączono jako pomysł taki trochę tunezyjski odpowiednik egipskiego bractwa muzułmańskiego było taką organizacją umiarkowanego islamizmu, który za cel obrała sobie choćby obalenie autorytarnego reżimu oczywiście szybko spotkało się to represja w związku z tym przywództwa, gdy musiał, bo jeśli przywódca narodu nie znaleźli się w więzieniach to zyski to przeważnie tekę grafik Danusi musieli szukać schronienia za granicą Tunezja myślę, bo od odrodziła się jako partia polityczna po obaleniu Ben Alego i tutaj doszło do pewnego rodzaju takiej powiedziałbym kryzys tożsamości oczy kim my właściwie jesteśmy czy jest jesteśmy dalej jak już go organizacją i sami umiarkowanego islamizmu akcentującej mocno tę kwestię jednak islamskiego Bractwo muzułmańskie w Egipcie czy jesteśmy taką partią bardziej przypominającą chadecja europejska to oczywiście na bazie wartości religijnych, ale jednak, dystansując się niekiedy od mocnego akcentowania choćby przywiązania do takich lub nie będą szariatu tak dalej już i aplikował czy innych czy wykorzysta czy wprowadzenie pewnych elementów jak właśnie do prawodawstwa, z czym Magda podjęła decyzję o parę dobrych lat temu, żeby jednak się bardziej ustaw taką partią ich i powiedziałbym, że nie regularną, ale taką partią, która bardziej się krowa na taką chadecję tunezyjską część tamte wartości i religia była istotna, ale zyski jesteśmy takimi muzułmańskimi Demokratami tak jak po 6 jest demokracja tak tutaj muzułmańskie demokracji natomiast to, więc ideologicznie czy tożsamościową dawno poszła w tę stronę to też nie wszystkim się podobało oczywiście sama 12 natomiast bez ideologii mamy dosyć oczyszcza się w czasie czy taka partia konserwatywna partia rota ita mistyczna partia pragmatyczna jednak szeregu posunięciach natomiast już w z drugiej strony oczywiście partia która, która jednak to poparcie, które miała 10 lat temu straciła gola to już nie jest partia, która jest kojarzona z takim oporem przeciwko reżimowi ten był trochę czasu minęły partia, która wielokrotnie poradził sobie z trudną sytuację dzisiaj kojarzone, bo części czy duża część jak przez większą przewieźć przez dużą część Tunezyjczyków jako jako ugrupowanie, które jednak niekoniecznie daje sobie radę z trudami rządzenia krajem szczególnie kraje właśnie w trudnej sytuacji jest atakowany związki w związku z tym przez różne inne partie w tym też przez partię, którą stworzyli można powiedzieć ci, którzy wcześniej należeli do reżimu Ben Alego czy naprawdę, bo też otworzyło się taka czy można powiedzieć czy powstała partia stworzona przez osoby, które tworzyły ten reżim Ben Alego sprzed 2010 roku w związku z tym to jakby o atakowanie Anna, gdy z różnych stron o to, że nie radzi sobie rządzeniem o to, że także nie jest wolne czy urzędnicy nie są dziś wolni od powoda korupcji rozmaitych pokus władzy, bo tutaj tak naprawdę niezależnie od tego kto rządzi w Tunezji wciąż jednak Tunezja nie jest wolna od patologii życia politycznego rozpoczęte najgorzej oczywiście zabrać ręce wielokrotnie ci ludzie nazwijmy to tworzące bardzo różnie sobie rękę renta rządzeniem tak naprawdę z różnych momentów natomiast ideologicznie próbuje Anna Goszcz kreować tak jak powiedziałem na taką umiarkowaną taką właśnie muzułmańską demokrację trochę na wzór chrześcijańskiej demokracji dziękuję bardzo, aktor Michał lipa z Instytutu bliskiego dalekiego Wschodu ni z uniwersytetu Jagiellońskiego był państwa moim gościem trzynasta 19 za chwilę informacje lub łącznie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA