REKLAMA

Jerzy Stępień: PiS atakując Trybunał Konstytucyjny wiedział co robi

Prawda Nas Zaboli
Data emisji:
2021-07-26 16:00
Prowadzący:
Czas trwania:
17:59 min.
Udostępnij:

O problemach polskiej praworządności i kłopotach polskiego rządu na arenie międzynarodowej rozmawiamy rozmawiamy z Jerzym Stępniem, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a teraz moim państwa gościem jest pan Jerzy Stępień były prezes Trybunału Konstytucyjnego i dziś Fundacja rozwoju demokracji lokalnej dzień dobry panie prezesie dzień dobry panie prezesie na początek chciałbym zapytać pana komentarz do ostatniego głośnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który to wyrok, skracając opisy mówi, że nie musimy Polskę Ukrainie musimy respektować orzeczeń wyroków Sułek pan ogląda może ogłoszenia tego wyroku odliczą oglądałem rozprawy Rozwiń » kiszonki wałem się wszystkim głosom także w równym oczywiście znam wyrok nie ma go jest nie ma tego uzasadnienia, ale wiemy co Trybunał orzekł Trybunał prawda niejakiego pana pan zrobił wrażenie się on może on orzekł, że stosowanie środków zapobiegających takie, jakie zastosował Trybunał ostra trybunały jest prawie Unii Europejskiej jest niedopuszczalne w świetle naszej konstytucji moim zdaniem tak nie jest, ale zostawmy moje zdanie na boku po przypadki się skutkom tego wyrok Otóż on jest skierowany przeciwko zastosowanym właśnie w sprawie sędziów podanych w postępowaniu dyscyplinarnemu tych środków zapobiegawczych prawda stosowaniem przez co stosowanych przez złe, ale w tym samym dniu, w którym Trybunał Konstytucyjny, o którym się mówi, że jest już przy przy łebskiej wypiął się na złe ta, w którym tak, ale trybuny w tym samym dniu Trybunał sprawiedliwości wydał wyrok i stwierdzający, że izba dyscyplinarna na kilka wspomina zaprzestać działań, czyli 1 słowem w tym momencie całe to zabezpieczenie wcześniejsze stało się bezprzedmiotowe no i z tego wyszło, że teraz podstawą do zakazu działania Izby nie jest już zabezpieczenie, ale wyrok Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej tym samym wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który dotyczy właśnie zabezpieczenia okazał się być strzałem kulą wpłat i po prostu takie są skutki, czyli po prostu tego wyroku nie ma nie znamy uzasadnienia nie został jeszcze opublikowane najprawdopodobniej to znaczy wiemy już, że wyrok zapadł niejednogłośnie nie podano jednak, który sędziów napisał zdania odrębnego wygląda na to, że jednak takie zdanie odrębne zostało zgłoszone tak to tak to wygląda od strony takie czysto praw i a w Zachęcie obowiązuje, czyli obowiązuje wyrok słabo wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego odnosi się tylko do takiego fragmencik ku prawda, który objęty, który o, który obejmuje właśnie środek zapobiegawczy no dobrze, ale sam ten wyrok z ludzi, którzy go wydali ich nastrój powiedział Anton na bieżąco, jakie wrażenia to panu zrobiło to przygnębiające nie po pierwsze, no wiem, że sędzia sprawozdawca nie jest sędzią prawda, bo jesteś znany sędzia dubler, że miejsce innego sędziego, który nieprawidłowo został wybrany prawda jest tutaj, więc do tego wątpliwości nie ma to na to zwrócił uwagę także winnej sprawie Trybunał strasburski europejski Trybunał praw człowieka, który w gruncie rzeczy zaczyna jeśli jest chyba tak nad sądem nad wszystkimi sądami może nawet sędziowie Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej by się na mnie obrazili oto co teraz mówię, ale faktem, że tak naprawdę realną rzeczywistą obejmującą wszystkich konstytucją dla Europy europejska kombi jeśli chodzi o prawach człowieka europejska konwencja praw człowieka podstawowych wolności to jest podstawa zjednoczonej Europy przyjęta jeszcze czterdziestym zima dziewiątym roku wtedy, kiedy powstała powstała rada Europy i ten Trybunał strasburski podróż w odróżnieniu od dróg luksemburskiego, który zajmuje się w zasadzie tylko sprawami od też orzekł, że sędziowie, którzy zostali wybrani właśnie miejsca tych sędziów dublerów tworzą Trybunał, że obsadzony i między nimi to spowodowało, że właśnie pani mecenas, która odwoływała do Trybunału strasburskiego uzyskała satysfakcję odszkodowanie a, czyli już 2 trybunały zarówno suszy, jaki druk cztero bądź radę od europejskiej konwencji mają tutaj identyczne zdanie no tak tylko, że rząd mówi, a co nam trybunały, a nie Włosi, ale Franca w notach no tak no tak mogą mówić, dlatego że przyzwyczaili swój elektorat do tego, że można wykonywać wyroków prawda sądowych, ponieważ z robili to wielokrotnie w stosunku do Trybunału Konstytucyjnego polskiego dojść do sądów no to im się wydaje, że tego rodzaju właśnie opowiadanie, że nie będziemy się podporządkowywać także i europejskim potrafią na dobrą grą prawda nie mamy się przyjmować, ale właśnie to zasada niewykonywania wyroków, które nam się nie podobają, bo nie działa w relacjach Unia europejska państwa członkowskie po prostu i to wszyscy dobrze jak była najlepiej wiedzą do rządzących w naszym kraju i dlatego próbują tutaj trans ostatnio trochę grać prawda na zwłokę prawda zastanawia się aby, jakby można było wykonać jednak ten wyrok może coś poprawić tak dalej tak dalej, ale oczywiście na jakieś takie kroki, które mają zadanie, że tak te dla odwrócić uwagę od istoty rzeczy sedna no to walić nie można panie prezesie ale kiedy Bartek opowiadał o tym nie o uznawaniu i nie wykonywanie wyroków trybunałów i to w polskich i trybunałów europejskich też zastanawiam pan użył sformowania przyzwyczaili swój elektorat do tego, ale ta ja mam poważne obawy, że ten przyzwyczajony do tego elektorat też nie będzie chciał wykonywać wyroku i jakie wobec nich zapadną jakieś innych sprawach nie będą się z wyrokiem zgadzali i stąd już prosta droga do, a skoro rząd może wykonywać też nie wykona wyroku, który uważam za sprawiedliwy widzi pan taką groźbę no nie teoretycznie rzecz biorąc jest taka możliwość, ale oczywiście ten wyrosły zostanie wykonany rząd Polski, a także pani prezes Sądu Najwyższego podporządkują się czy nie czy właśnie orzeczeniom, bo wiedzą, jakie są realne konsekwencje nawet na zapowiadają tworzenie Radia tak, ale przez zapowiada prócz dokonaliście w sprawie Puszczy prawda biało wiejskiej wiąże nie jest dobrze nie jest dobrze lekceważyć wyroki SUV-em i Unia europejska tylko dlatego funkcjonuje też nie rozpadł, bo wszyscy tam szanują wyroki Trybunału grilli i po prostu czasami kręcą kombinują robią wszystko, żeby odwlec skutki tego wyroku, ale osobiście miasta przykładu, że taki wyrok został wykonany natomiast można wskazać mnóstwo przykładów, kiedy właśnie zmusza wręcz Francuzów Niemców do tego żeby, czego rząd pływali wyrokom Trybunału i to i to się bardzo prosty sposób groźbą bardzo wysokich kar za dzień w niewykonaniu roku liczymy tego tygodnia rząd w oku tak, a o o perspektywie ta, choć pośredniczące w euro dziennie tak jak Republika francuska panie w 2 panie sędzio od roku została bez walczyli, o czym myśli pani sędzia mamy na mamy pozwą złe połączenie w Skypie jest pan roboty wzorowane i w takim razie chwila przerwy przejdziemy na połączenie przez telefon o nas zaboli i wracamy do rozmowy z Jerzym Stępniem byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego dziś w fundacji rozwoju demokracji lokalnej witam odchodzisz od 3030 już prawie 2 lat, ale dziś też tak też tak, choć nie tylko już tak dodać panie prezesie ale trochę panu spokoju jeśli chodzi o wyrok złe w sprawie polskiej Izby Izby dyscyplinarnej w sądzie najbardziej najwyższe ale Trybunał Konstytucyjny Polski co prawda miał 3sierpnia, ale jednak przełożyć rozpatrywanie sprawy na 31sierpnia będzie rozpatrywał dość takie bulwersujące zagadnienie czy Trybunału Konstytucyjnego konstytucyjna jest najwyższym prawem w Polsce i a nie umowy międzynarodowej w tym umowa stowarzyszeniowa z Unią europejską kolejne traktaty podpisane przez nas to już groźniej wygląda nie wiemy właściwie coś się zdadzą się czy wiemy co się zdarzy na pewno wiemy możemy tylko przypuszczać większa lub mniejszą dokładnością prawda nie, dlatego że wszystko zależy od tego jaka będzie Wola polityczna no głównego dysponenta prawda czy pana prezesa Kaczyńskiego pewnego czasu proponuję, żebyśmy Przyłębskiej, bo to jest ono to w 2 pani sędziny rządzili przecież jej obiadków tegoż prawa ani pie Rogowa tak jak Jarosław Zając rzymskie jeśli on uznany, że ślub, a Trybunał będzie trzeba to będzie jeszcze zdarzy jakiś powodów politycznych pomyśle na świat nie opłaca o już zostanie odroczona coś tam jest prawda, więc tym jak nie potrafię powiedzieć co się zdarzy, a co ja z dużym prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że moim zdaniem Trybunał Konstytucyjny może nie 31sierpnia, ale to jest w tym tej jesieni taki wyrok wyda, że konstytucja Polska stoi ponad prawem międzynarodowym i podpisanymi przez nas traktatami, choć do tej pory Trybunał Konstytucyjny w Polsce miały na ten temat od problemu wątpliwe zawsze to podkreślamy w swoich orzeczeniach, że konstytucja jest najwyższym prawem wynika, aby litry stanie pan panie sędzio zaimponować przemieszcza się wciąż się Zagłębie no ale ze to ta data 3001. wstępna dotyczy moim zdaniem symboliczna prawda, bo to jest data porozumień sierpniowych, więc sobie może właśnie w duchu rozmawiajmy jak Polak Polakiem trzeba coś nowego tutaj wymyśleć prawda, że nie wiem nie wybiegajmy zbyt daleko w przyszłość, bo ona w rękach tego obozu politycznego naprawdę nie przepisy no tak, ale mówimy tak nie wybiegajmy daleko w przyszłość 2015 roku, kiedy ta ekipa przejęła władzę no i właśnie żyjemy w tej przyszłości, które nie biegaliśmy przez parlament Jana przypadł od razu powiedziałem jeszcze w grudniu 2015 roku senator dowody w postaci artykułów moich wypowiedzi w mediach PiS, atakując Trybunał Konstytucyjny wiedział co rok, bo Trybunał Konstytucyjny jest strażnikiem konstytucji podobnie jak sąd karny jest strażnikiem kodeksu karnego wystarczy uchwalić kodeksu karnego prawda trzeba jeszcze mieć policjanta i tego prokuratora sędziego który, którzy będą pilnowali, żeby ten kodeks chodzi był stosowany podobnie z konstytucją dlatego właśnie nie było sądownictwa konstytucyjnego w czasach PRL-u dopiero po skokowym schyłkowym okresie to jak już pewien realizacji tego sądu, dlatego że właśnie konstytucja miałaby tylko po prostu takim zbiorem pobożnych życzeń takiej deklaracji politycznych raczej na nim miała być aktem prawnym dopiero po, więc kiedy pojawia się sąd Konstytucyjny z prawdziwego zdarzenia to znaczy niezależny od władcy dopiero od tego momentu zaczynamy mówić konstytucja działa, czyli jeśli oni chcieli zawiesić konstytucję na kołku robić co się chce to właśnie dlatego uderzyli Trybunał Konstytucyjny i ja o tym krzyczały mówiłem, że to jest taki ruch rewolucyjny prawda wprowadzenie pewnego chaosu, a w takim chaosie liczą się tylko naga siła, a ponieważ ulicą nagą siłę wielu mam takie wrażenie żona w tych już nie jest nie ma takiego ostrze jak właśnie w 2015 rok na elektrownie na wysokich Trybunał jest ono jest absolutnie opanowany tam się broni jeszcze w czasach pana Rzeplińskiego się jeszcze jakoś tak bronią, ale później całkowicie opanowali, czyli nie ma tego niezależnego organu tego sądu, który pilnuje konstytucyjna konstytucja po prostu robi się z nią co się chce wszystko może być zgodne z konstytucją, bo zgodnie z konstytucją w zależności od tego co sobie władza życzyli taką sytuacją mamy do czynienia w tej chwili rada to jest konsekwencja tego co się zdarzyło w 2015 roku, a na dłuższą metę co nam grozi ja uważam, że to najgorszy to już w zasadzie zdarzyło prawda tylko skutki będą ujawniały coraz większą wyrazistością Brada właśnie chaos podwój, jakby życie w państwowe jedni nie robią tak drudzy inaczej jedni wykonują wyroki nie wykonują wyroków sędzia sędziów się wyrzuca sądy wydają wyroki, że oni mają pracować prawda i nie dopuszcza do pracy jest nawet okazuje się, że nawet zaś sądów oczywiście postawienie tam przez PiS potrafią kwestionować wyroki innych sądów to po prostu 1 totalny chaos, na którym chce skorzystać ja Rosław KO, na którym moim zdaniem ludzie dostępnym momencie bardzo zmęczeni sytuacją coraz bardziej zmęczeni co ma oraz wody będą nie ja będę mógł jedynie o w końcu zacznie rządzić mniejsze dodaje, że właśnie na tę chwile czeka zarówno Kaczyński jak Morawiecki dla rządy silne bezwzględne twardej ręki nie wyłączając użycia, gdzie drastycznie w środku jeśli tak niepowstrzymany z o tym protestem po prostu po dojdzie, bo oni tak już aktem grzecznie władze nie od dawców oni są także zapłacić nawet największą cenę za utrzymanie łącza na przedsmak mieliśmy tego podczas strajku kobiet, kiedy pacjenci para całowali kobiety pyska razem mają szansę zahamować ta ma żadnych zahamowań i jak zaczyna, że na kupuje także psychiczną, żeby tak od strony psychologicznej pana premiera to jemu ręka zadrży, kiedy będzie wydawać rozkazy użycia naprawdę środków nawet krwawych notabene nieraz deklarował się jako wielki zwolennik Józefa Piłsudskiego prawda, więc kto wie czy będzie chciał jeszcze raz wejść prawda do taką rolę niemały przewrotnie teraz przepisać ta pani sędzia bardzo dziękuję za tę rozmowę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PRAWDA NAS ZABOLI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA