REKLAMA

Petrus Wilhelmi de Grudencz (Piotr z Grudziądza) - wieczny student, kompozytor i poeta

OFF Czarek
Data emisji:
2021-07-27 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary łasiczka program off czarek dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie zapraszam na dzisiejsze spotkanie tak jak państwo słyszeli informacjach, kiedy tylko rozpocznie się posiedzenie sejmowej komisji kultury środków przekazu i pierwsze czytanie dyskusja poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radiofonii telewizji będziemy je dla państwa transmitować także wiadomo, że prawdopodobnie wydarzy się to w czasie trwania programu off czarek to już jakaś taka być takie Rozwiń » wyzwanie, które ten rząd parlament ma z programem, ale dość teorii spiskowych ostatnio wpadł w ręce fascynująca książka, którą polecam wszystkim, którzy są zainteresowani muzyką muzyką dawną piętnastym wiekiem średniowieczem, a po w ogóle za stosowanie inwestującymi opowieściami Petrus Wilhelmi de Gródek i muzyka Europy Środkowej piętnastego wieku książka ukazała się nakładem Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk, a autorem jest pan prof. Paweł Gancarczyk z tegoż wspomnianego Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk dzień dobry panie profesorze witam pana bardzo serdecznie dzień dobry państwu dzień dobry panie redaktorze Petrus zwany także i to wtedy się staje bardziej swojski Piotrem Grudziądza powiedziałbym osoba odkryta, jeżeli tak można powiedzieć o człowieku, który komponował w piętnastym mi się w piętnastym wieku no bo minęło co 2030 lat od momentu kiedy, kiedy badać czeski tak wpadł na jego trop minęła troszeczkę więcej on odkrył Petrusa Hernik czy Piotra z Grudziądza spal, spuszczając go nazwisko dokładnie 50 lat temu to zresztą jest dosyć ciekawa historia jak się odkrywa takich kompozytorów poetów, gdyż był to nie tylko właśnie kompozytor, ale również poeta Otóż Otóż tenże muzykolog studiował pewną grupę utworów zachowaną wśród czeskich i nagle zauważyła, że w tekście z 1 utworów jest zakodowane Pakos postaci tzw. prostych nazwisko twórcy Petrus Wilhelmi dekorując tamtych czasach często twórca tekstu był też twórcą muzyki i ponieważ znaleziono również utwory, które wpisane były tam kompozytorowi i zrekonstruowany jego biografię okazało się, że właśnie mamy do czynienia z zupełnie nowym wcześniej nieznanym twórcą twórcą, który właśnie taki sposób się odpisywał Piotr, grożąc brzmi swojsko, ale chyba nie należy myśleć o nim w kategoriach takich jak dzisiaj byśmy myśleli narodowych przypisywanie pewnie powiedzieliśmy poddany państwa krzyżackiego i wieczny student tak oddany państwa krzyżackiego pochodził z Grudziądza za mieszczaństwo grudziądzkie znacznym stopniu było pochodzenia niemieckiego czy niemieckojęzyczna i trzeba by było tak nazywać stąd też ja w tej książce unikam właśnie tej formie Piast Grudziądza również z tego względu, że NATO spolszczenie nałożyły się pewne pewne zjawiska ideologiczne Otóż, gdy Jaromir czarne w czeskim muzykolog, który odkrył tego kompozytora ogłosił swoje na odkrycie na takim ważnym kongresie międzynarodowym Bydgoszczy wówczas takie kongresy odbywały się tam i było to miejsce spotkań muzykologów i muzyków zachodnioeuropejskich i wschodnioeuropejskich no spotkało się to z pewnym niepokojem bowiem zauważono, że ten drugi człon jego nazwiska Wilhelmi to jest to pełnia czy od imienia Wilhelm wskazuje na to, że on był pochodzenia niemieckiego i nawet doszło do tego, że zaplanowany koncert z jego utworami został jedno stanął pod znakiem zapytania, ale w końcu wypchnięto Stacey z tej sytuacji w ten sposób, że jednocześnie prof. Czerny zauważył, że w niektórych jego utworach widać takie cechy rytmiczna, które można można skojarzyć z rytmiką Mazura na skoro Mazury no to już łatwiej było go tutaj czy przepchnąć właśnie w ten sposób także należy w związku z tym, o ile tych najwcześniejszych pracach również w program koncertu właśnie z w czasie kiedy, kiedy odkrycie zostało ogłoszone to było dokładnie 1975 roku pojawiała się jeszcze ta łacińska czy pełna wersja jego nazwisko o tyle już w późniejszych materiałów ten komponent Wilhelmi zginą i w Polskiej literaturze już zawsze był Piotrem z Grudziądza jak właśnie dlatego też to omijam mojej książce żeby, żeby nie sugerować, że jakiś przynależności narodowej, ale również z tego względu, że muzykolog i czy historii muzyki na przyjęło się, że nie spuszczamy tak chętnie obcych nazwisk inaczej jest w innych dziedzinach wiedzy, ale mety kompozytorów 15 wiecznych na ich nazywamy tak jak oni rzeczywiście mogli się nazywać jak jak jak funkcjonują w dokumentach, jakie są oryginalne wersje ich nazwisk poddane państwa krzyżackiego, ale z jakiegoś dziwnego powodu zdecydował się studiować na Akademii krakowskiej co jak rozumiem nie było wcale takie oczywiste dla osób mieszkających na terenie państwa krzyżackiego tak to prawda oni częściej wybierali się do Lipska Wiednia Kraków po wówczas takim kierunkiem mniej popularnym, zwłaszcza że w czasach Piotra był bardzo silny konflikt pomiędzy królestwem polskim, a zakonem krzyżackim wszyscy o tym wiemy na 1410 wielka wielka wojna pomiędzy tymi 2 państwami i wielki konflikt jest w tym rejonie Europy, ale on jednak tam się udało do końca nie wiem, dlaczego być może było mu najbliżej być może, dlatego że jak domyślam się z późniejszych żądał on znał język Polski być może miał jakieś jakieś związki właśnie z Krakowem czy osobiste czy Niewiem przyjacielskie trudno powiedzieć w każdym razie w ten sposób przynajmniej jego biografia bardzo bardzo wyraźnie splotła się historią Polski tak jak pan redaktor wspomniał wieczny student zdarzało się w tamtych czasach podobnie jak dzisiejszych on w sumie studiował muszę podsumować 12 lat, czyli zaczął studia w 1400 osiemnastym roku skończył 1400 trzydziestym rzeczywiście bardzo długo to trwało pewnie mam się różnych innych zajęć w międzyczasie, ale w końcu dotrwał do tego magistra tamtych czasach do magistra dochodziła zaledwie za dochodził zaledwie skromny odsetek studentów staje się było raptem 34% no i znalazł się w tym gronie no, a w tamtych czasach to już była duża osiągnięcie powiedzieliśmy, że był wiecznym studentem studia Sejmu 12 lat przyciągnięcie do magisterki, ale pewnie druga rzecz, którą należy wspomnieć, że był dojrzałym studentem, bo zaczął studia chyba dzisiejsze standardy dość późno, chociaż też nie do końca jest jasne, jaki był powiedzielibyśmy standardowy wiek uczęszczania na studia od tego okresu rzeczywiście mało na ten temat wiemy, bo w ogóle takim taką cechą biografii chyba wielu autorów piętnastą wiecznych czy późnośredniowiecznych jest to, że często nie znamy daty urodzin w przypadku Piotra wiemy, że urodził się w 1300 dziewięćdziesiątym drugim roku nie znamy daty dziennej, ale wiemy to z późniejszych dokumentów natomiast w przypadku większości tych nastu zdecydowanej większości ówczesnej młodzieży studenckiej nie wiemy, kiedy się urodzili, a czasami jeśli ktoś z nich potem osiągnął coś w życiu wiemy, kiedy zmarli i w związku z tym rzeczywiście trudno ustalić, kiedy takie studia zwyczajowo się znaczy mały, ale można przypuszczać i wiele na to wskazuje, że tak jak dzisiaj około osiemnastego dziewiętnastego roku życia bywali młodsi studenci bywali starszej pani właśnie tak tacy, którzy podejmowali studia od już nie odeszły, ale dojrzałym wieku to jest przypadek dobrze, czyli to jest przypadek, ale wolą tak jestem jestem dobrze bądź, bo miałem wrażenie, że pan z nim rozumiem, że tutaj właściwie pod potem magister potem Bakala raczej trochę to pewna biografia się urywa i pozostają nam domysły co do dalszych losów tak pozostają nam domysły, ale potem już przez całą pewnością wiemy, że był kapelanem na twarzy króla niemieckiego późniejszego cesarza Fryderyka trzeciego tych kapelanów tam było mnóstwo, ale co jest bardzo istotne, bo przecież cały czas pamiętajmy, że mówimy o kompozytorze tak jest tak przede wszystkim na zachował się w naszej nazwijmy to w dzisiejszej pamięci mniej, a Otóż one nigdy nie miało żadnej posady, która związana była bezpośrednio z muzyką on był kapelanem, czyli duchownym, który odpowiedzialny był za jakiś różne różne sprawy duchowe na prawdopodobnie też jakoś się jakiś rodzaj pracy dyplomatycznej wykonywał to wynika z dokumentów ale, ale nie należy do tzw. kapeli muzycznej to znaczy nie był profesjonalnym muzykiem to bardzo, proszę bardzo, przepraszam bardzo tak nie był profesjonalnym muzykiem wchodzącym w skład kapeli muzycznej Fryderyka trzeciego, która zresztą wówczas była z tą zdominowana przez twórców pochodzących z terenów dzisiejszej Belgii północno-wschodniej Francji, gdyż właśnie stan tych rejonów wywodzili się najwybitniejsi śpiewacy muzycy w piętnastym biegu także, że te podróże są fascynujące, które odbywał w różnym charakterze, bo oto mamy człowieka, który z pewnością mąż musiał mieć jakieś wykształcenie około muzyczne około poetyckie, zanim do, zanim zaczął studiować na Akademii krakowskiej potem mamy studia, które Zaj mu 12 lat potem właśnie te podróże czy też trochę słów trochę służbowe trochę trochę nie służbowe i fascynujące jest to pewnie zetknięcie się z osobami które, gdzie indziej pracować, gdzie indziej studiowały i ta wymiana powiedziałbym różnego rodzaju myśli dotyczących kompozycji dotyczących tekstów dotyczących stylistyki dotyczącej zapisu to co, że sobie rzeki, że jak nasz Petrus Wilhelmi przybywało gdzieś to od razu spotykał się z kolegami pewnie koleżanek po fachu było mało po to, by wymieniać myśli na temat tego co pisać pisać co jest na topie co jest najbardziej tak królów i twarze tak to tak tak to tak to rzeczywiście wyglądało w tamtych czasach muzycy byli bardzo bardzo na rozpad różowa ani można powiedzieć wiele podróżowali, ale również na, ponieważ on był związany jest utworem Fryderyka trzeciego na to również podróżował zapewne z tym dworem no jesteśmy pewni, że był wraz z 2 Fryderyka przecieka w czasie jego koronacji wzięli mnie na cesarza to było w roku 1400 pięćdziesiątym drugim na związku z tym przejechał całą Italię może wraz z Fryderykiem trzecim również był na polu, a to były miejsca, gdzie były wspaniałe kapele muzyczne, gdzie byli wspaniały i wspaniali muzycy wspaniali kompozytorzy to był świetny punkt odniesienia dla ówczesnych twórców i rzeczywiście ta wymiana istniała i my nawet na przypisujemy temu ogromną uwagę np. taki sobór Bazylei okazuje się, że źródła, jeżeli chodzi w ogóle rozwój muzyki, jeżeli można tak powiedzieć np. sobór Bazylei to było zupełnie kluczowe miejsce dla wymiany repertuaru muzycznego to, że tutaj się zatrzymamy panie profesorze i dlatego że zbliża się informacje, jeżeli to pierwsze czytanie projektu nie rozpocznie powrócimy do naszej rozmowy pan prof. Paweł Gancarczyk Petrus Wilhelmi grudek z dzisiaj owczarków informacje o dziesiątej 20 o czary Petrus Wilhelmi de Gródek Szanowni Państwo książkę bardzo interesującą napisał o nim pan prof. Paweł Gancarczyk z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk także tenże Instytut jest wydawcą książki Petrus Wilhelmi rezydencji muzyka Europy Środkowej piętnastego wieku myślę, że Europa Środkowa w tytule jest ważna bo aby przyjrzeć się twórczości Petrusa Wilhelmiego chyba należy go też odpowiednio się umieścić w kontekście tak nie za wąsko nie za szeroko także oczywiście tutaj jest pewien problem z takimi postaciami jak on, gdyż na my mamy taką tendencję układania historii muzyki czy w ogóle historii to u wielkich wydarzeń wielkich postaci ważnych ośrodków tak jest również historii muzyki, a z drugiej strony uzupełniany ten dyskurs nad takimi historiami narodowymi można powiedzieć tutaj Petrus Wilhelmi czy też świat z Grudziądza do tego do tych 2 nurtów nie przystali, dlatego że nie był postacią na miarę tych największych w historii muzyki piętnastego wieku, a z drugiej strony zupełnie nie mieści się albo misja się bardzo drogo nie tylko sposób historii muzyki polskiej tak nazwijmy je tutaj taką jedyną możliwą perspektywą rozpatrywania jego twórczości Europa Środkowa, gdyż rzeczywiście na to wskazuje Kopy biografia na to wskazują źródła jego twórczości na to wskazujące stylistyczne jego utworów i zarówno muzycznych jak i w jego poezji to jest najlepszy kontekst, ale tutaj też jest pewien problem z tym, który polega na tym, że dziś ta żelazna kurtyna cały czas mentalnie pozostaje w głowach niosło, zwłaszcza tych muzykolog ów zachodnioeuropejskich i ja się bardzo często spotykany takim z taką postawą, że to co dotyczy już tych nie wiem dal dawnej Czechosłowacji Polski Węgier nie mówiąc już o tym co jest bardziej na wschód jest jakby odcinana od tej świadomości to troszeczkę wynika z pewnych zaszłości w kwestii językowych, ale też również właśnie kwestii mentalnych tutaj nie da się postawić żelaznej kurtyny to jest zupełnie oczywiste, bo to jest kategoria polityczno ideologiczna dwudziesto wieczna tamtych czasach istniała bardzo silna wymiana kulturalna pomiędzy ziemiami dzisiejszej Polski czy też właśnie z krajami niemieckimi Czechami Węgrami to był rzeczywiście bardzo spójne przynajmniej, jeżeli chodzi o kulturę muzyczną region, który miał pewne swoiste cechy i Petrus Wilhelmi świetnie obrazuje to na czym polegała ta kultura muzyczna, jakie były jej cechy, jakie właśnie ośrodki tutaj miały bardzo ważne znaczenie, tak więc nie da się, jakby rozpatrywać nie wiem kultury muzycznej Śląska bez związków ze środkowymi Niemca nie dalsze mówić o kulturze muzycznej Czech bez związku z Austrią czy też ze śląskim właśnie to wszystko było bardzo powiązane tymczasem ja nawet co zdarzało się czytać takie prace, kiedy Wiedeń był tym ośrodkiem nazwijmy to muzyki europejskiej natomiast Praga leżała na Wschodzie Europy pomocy gorzej geograficznie jest akurat na zachód także tutaj też staram się na razie w ten skromny sposób na tarczy z tym paradygmatem z tym dzieleniem Europy mentalny na te 2 połówki myślę, że wielu historyków badaczy w ogóle kultury jest takim zjawiskiem się również spotyka na co dzień i taka jest moja też koncepcja rozpatrywania twórczości Petrusa i chodników Grudziądz, czyli mamy już jego nie do końca znaną biografię mamy też pewne umiejscowienie w kontekście twórczości innych osób no pewnie warto skoczyć do samej twórczości, czyli do gatunków muzycznych którymi się zajmował co przecież też nie jest oczywiste, bo tych gatunków, bo wiele one niekoniecznie się nakładają na te, które znamy dzisiaj i a jednak można było je zamknąć w paru pewnie kategoriach Niewiem pieśni motety kanony powiedziałbym tak to jest to to są te najważniejsze grupy gatunkowe, których Petrus Wilhelmi się wypowiadał i tutaj coś co jak w jaki sposób można to interpretować Otóż tejże Europy Środkowej istniała też refleksja naukowa refleksja teoretyczna na temat muzyki, która odnosiła się, ale to tzw. notacji Mazura to była dotacja, która w, którą wówczas zapisywano muzyka polifoniczne nie tylko policzan liczną istniały pewne teoretyczne rozważania jak zapisywać taką muzykę, jakie są relacje pomiędzy różnymi wartościami rytmicznymi ten system był dosyć rozbudowany miejscami można powiedzieć bardziej skomplikowany niż to jest w dzisiejszym zapisie nutowym i tam w tych traktatach też mówi się o gatunkach ten podział na te gatunki muzyczne ówczesnej twórczości do z naszego punktu widzenia nie jest do końca logiczne dlatego rząd opierać opiera się aktywny na trochę innych innych w ręce piach, ale jednak jest takim kluczem do zrozumienia tej twórczości, zwłaszcza dlatego, że te traktaty też pochodzą z Europy Środkowej, a więc odnoszą się do tej muzyki, która właśnie w tym regionie niemiecko polsko Czesko węgierska austriackim była uprawiana i tutaj rzeczywiście można wyróżnić różne typy twórczości te gatunki mają nazwy Łacińskiej, ale są jakimiś laty izolowanymi formami jakiś nas Francuzki przyjętych z Francji czy 3 niemieckich i tutaj np. takim gatunkiem charakterystyczne dla twórczości Piotra z Grudziądza jest Tulum trotylu ratują to znaczy tyle są małe koło, czyli kółeczko i to był taki kanon kołowy Kamil kołowy tutaj mniej zorientowanym w sprawach muzycznym Radia słuchaczom można to zobrazować za pomocą bardzo popularnego takiego kanonu śpiewanego czasami czasami przy różnych okazjach pani Jani, czyli wszyscy mają ten sam melodie, ale poszczególni wykonawcy jak gdyby wchodzą coraz później i to się pięknie układa jakoś tam struktura polifoniczna on również tego rodzaju kanony komponowała oczywiście one są oczywiście bardziej wyrafinowanej skomplikowanej niż ani nie to jest tylko taki przykład który, który może zobrazować, o co chodzi zresztą zresztą bardzo trudno mówić o muzyce radio bez muzyki, tak więc te jest on rzeczywiście mistrz mistrz takich kanonów kołowych, które mogły być wykonywane w zasadzie bez końca, ale tam stosował jeszcze różne takie różne ciekawe ciekawe środki muzyczne, które powodowały, że one rzeczywiście są takimi można powiedzieć przebojami muzyki Piotra z Grudziądza były zarówno bardzo często kopiowane w jego czasach był również przetwarzane przez innych kompozytorów np. jeszcze 16 wieku no i również dzisiaj wykonawcy jego muzyka dość często jest wykonywana przez zespoły specjalizujące się w wykonywaniu muzyki późnego średniowiecza wykonawcy również dzisiaj bardzo chętnie po utwory sięganiu, że warto się na chwilkę wrócić do tego sposobu podpisywania w pewnym sensie swoich utworów szli do KRUS tych u, tym bardziej chyba z wśród jego dzieł są istnieje jednak tylko utwór, który jest bez prostych, ale proszę wyjaśnić naszym słuchaczom na czym to polegało co zresztą naprowadziło Jaromira czarnego na ślad Piotra z Grudziądza to w ogóle kwestia atrybucji, czyli przypisywania autorstwa utworom piętnastego wieku czy w ogóle dawno jest szalenie skomplikowana i tutaj można by wiele wykładów na ten temat wygłosić skalnej wiemy, że dany utwór przynależy do roku danego kompozytora w ogóle, gdy spojrzymy na dorobek wielu ówczesnych kompozytorów tam wiele takich pozycji ze znakiem zapytania po prostu na to nie było tak dzisiaj kwestia autorstwa była na płynna nie miała takiego znaczenia to wszystko wchodziła w taki obiekt 3EURpejskich i tutaj nikt tymi autorami specjalnie przejmował w związku z tym wiele utworów funkcjonuje w rękopisach bez żadnych atrybuty, czyli bez wskazania autorstwa i dopiero na bardzo mocne badania nad źródłami na style muzyczne nad kontekstem naprowadzają nas autorstwa danego kompozytora w przypadku Piotra z Grudziądza Petrusa Wilhelmiego tym kluczem jest właśnie, A-Klasy w jego tekstach, bo już wiemy, że on był poetą i kompozytorem, ale w 1 utworze jest jakby tak takie przypisanie taka trybu Sia tradycyjna, czyli nad nutami po prostu mamy napisane mgr Petrus Wilhelmi i to była o tyle ważne tam w tym utworze akurat nie ma prostych o tyle ważne, że to nas upewniła w takim przekonaniu, które wcześniej istniało na podstawie innych przesłanek, że to rzeczywiście rzeczywiście ta postać ta osoba była zarówno poetom jak i jaki kompozytorem no i to właśnie jest utwór wjechał z transplantacji, który powstał prawdopodobnie nadwozie Fryderyka trzeciego, ale takiego prostych nie ma dobrze to w takim razie zawiesimy w tym momencie, albowiem informację, że zbliżają chyba też zakres Tychów będą dzisiaj i po informacjach powrócimy do naszej rozmowy albo przeniesiemy się na posiedzenie sejmowej komisji kultury środków przekazu to jest jeszcze niewiadome na razie Petru się Wilhelm im z grodem opowiada pan prof. Paweł Gancarczyk z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk i najnowsza książka to Petrus Wilhelmi Gródek i muzyka Europy Środkowej piętnastego wieku książka wydana przez Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk informację o godzinie dziesiątej 40 po czasie państwa moim gościem jest pan prof. Paweł Gancarczyk z Instytutu sztuki Polskiej Akademii Nauk rozmawiamy dzisiaj opłaci kompozytorze Petrus Wilhelmi Gródecki muzyka Europy Środkowej piętnastego wieku to na tytuł najnowszej książki pana profesora książki wydane przez Instytut sztuki Polskiej Akademii Nauk książki fascynujące, bo nie tylko o samej osobie kompozytora poety życiorysie, ale też o czasach, w których temu przyszło żyć bardzo interesująca rzecz chyba teraz czas panie profesorze już przejść do twórczości oczywiście będziemy raczej mówić o twórczości niż ją prezentować z różnych powodów także taki, że w każdym w każdej chwili możemy przenieść na posiedzenie sejmowej komisji kultury środków przekazu, więc szkoda robić w połowie utworu jak oceniać popularność utworu panie profesorze pan tutaj swoje książce zastanawia się czym może liczba zachowanych źródeł może być wskaźnikiem popularności kompozycji naszego Petrus Wilhelmi jako, jeżeli chodzi o 15 wiek czy w ogóle muzyka średniowiecza musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ona jest przekazywana ręką w piśmie nie, że mamy ją w rękopisach tych rękopisów oczywiście z tamtych czasów nie zachowało się tak dużo wiele z nich zaginęło to na pewno są duże liczby one są w jaki sposób szacowane, ale pewnie i tak nie są do końca precyzyjne mamy może kilka procent np. rękopisów 15 wiecznych w związku z tym no bardzo nie bardzo trudno nam oceniać co było w tamtych rękopis jak często te utwory tam występowały ana pewno jeszcze wiele innych utworów w związku z Rządza napisał, które się do dzisiaj nie zachowały no na pewno taką takim miernikiem popularności kompozytorów im ten miernik w jaki sposób stosujemy jest po prostu liczba kopii tanie dane danego utworu, czyli jeśli mamy tylko 1 kopię NATO przypuszczamy, że to był jakiś utwór rozpowszechniony lokalnie może nie tak popularny, ale też nie jesteśmy pewni, bo może po prostu nie wiem 20 innych zaginęło jeśli mamy tylko bardzo duża, a na tamte czasy bardzo duża to jest np. 2315, jeżeli chodzi o stan dokumentacji muzyki piętnastego wieku NATO możemy przypuszczać, że był to utwór popularny lubiany często kopiowane często wykonywany i tutaj, jeżeli chodzi o twórczości Petrusa Wilhelmiego takich utworów mamy sporo, które były kopiowane wielokrotnie co więcej też takim miarą popularności może być to jak długo i znaki na jakim terytorium były to utwory kopiowane w przypadku Piotra z Grudziądza Petrusa Harnik to jest to jest Europa Środkowa jakiś o tym mówiłem, ale też bardzo długi często okres funkcjonowania tych utworów w kulturze on zmarł dziś po 1400 pięćdziesiątym drugim roku, bo z tego właśnie roku pochodzi ostatni dokument mówiący o tym, że on, z którego wiemy rząd po prostu jeszcze żył potem znika nam dokumentów, ale możemy przypuszczać raczej nie dożył nie wiem setki np. raczej wtedy to się zdarzało rzadko w związku z tym mamy też bardzo dużo źródeł, które na pewno powstały pośmiertnie i są źródła z końca piętnastego wieku wieku szesnastego, a nawet z początku wieku siedemnastego co jest pewnego rodzaju paradoksem z reguły nam się wydaje, że jeżeli chodzi o dawną muzykę czy w ogóle historia muzyki to było także wykonywano to co współcześnie było tworzone przez jakiś czas może pamiętano o niektórych utworach potem przychodzili przychodzili następni kompozytorzy komponowali następne utwory tych dawnych zapominano to nie do końca tak była, ale jednak w przypadku Piotra Grudziądz za mamy niektóre jego utwory, które kopiowane były do początku siedemnastego wieku, czyli utwory z początku piętnastego wieku późnego średniowiecza dane były wykonywane w czasach, kiedy powstawał pierwszy opery, zwłaszcza kiedy działo Klaus to Claudio Monteverdi, kiedy już rozpoczyna się parą w muzyce cały czas one cieszyły się jakąś popularnością oczywiście bardzo ściśle określonych kręgach i trochę takich utworów jest zresztą co jesteś bardzo ciekawe i bardzo ważne badania i w ogóle w postrzeganiu tej kultury muzycznej dawnej jest to również jest również to, że te utwory za każdym razem przy każdym kopiowaniu dano Seana jakiś poprawki tworzona jakiś wersji przetwarzano utwory wcześniej mówiłem o tym, że pojęcie autorstwa, a 5 autorstwa wtedy nie było w naszym dzisiejszym rozumieniu w związku z tym to było takie dobro ogólne i każdy sobie z takim materiałem nutowym robi co chciał, czyli jak mu tam coś nie pasowało to poprawia jak już miało zbyt stara to jakoś tam modernizował jak brakowało 1 głosu osobie komponował ten kolejny głos, jakby cały ten wysiłek badaczy również mu w tym przypadku przypadku Petrusa Wilhelmiego rzecz w tym kierunku idzie w tym kierunku, żeby na postarać się jak gdyby otworzyć to co było pierwotne nie tylko wspomnę tutaj trochę powiedziałbym w sposób historyczny ta kie zjawisko bardziej siedemnastego osiemnastego wieku pastwić tak czy takie trochę takie trochę robienie pasztetu muzycznego z różnych utworów i oczy się tego terminu nie znamy z piętnastego wieku, ale zastanawiam się czy to też mogło samo zjawisko mogą występować właśnie te wieczne poprawki czy też robienie takiej kompilacji, które dzisiaj byśmy nazwali Best off na potrzeby nie wiem zboru kościoła dworu w jakim stopniu tak, aczkolwiek ten termin pasty czy, o którym pan redaktor wspomniał raczej odnosi się do większych wizję to działa operowych natomiast tutaj mamy do czynienia z mniejszymi otworami to są pieśni właśnie mówiliśmy kanony motety utwory no krótkie one trwają kilka minut tak między 3, a 8 w związku z sieci no Regio edycji, żebyśmy powiedzieli tak tak, ale tak czy owak rzeczywiście np. mamy takie szerzej zakrojone utwory akurat ja tak ustawić palnik nie występuje cyklem szalone, czyli opracowanie różnych części mszy śpiewanych części mszy i też często się spotykamy z tym, że jakiś kompozytor np. skomponował 5 części mszy natomiast gdzieś tam jakimś ośrodku 1 część wyrzucano, a stawiano jakąś część pochodzącą od innego kompozytora, czyli można powiedzieć, że coś na kształt tej późniejszej praktyki, ale generalnie naprawdę właśnie istotą tego jest zarówno pastwić tym barokowym, jaki w przypadku muzyki średniowiecza, że to nam było bardzo swobodni traktowane co jest zresztą też pewną wskazówką dla dzisiejszych wykonawców ja to tak odbieram, bo toczy się taka dyskusja czy to co wykonujemy są takie zespoły, które rekonstruują przecież muzykę dawną rekonstruują instrument ty śpiewu czy to co robimy to rzeczywiście sens oryginału czy to rzeczywiście tak miało oczywiście nie wiemy jak to dokładnie śmiało możemy tylko dochodzić do pewnego do tego oryginału, ale nigdy na pewno nie koniec dojdziemy, gdy nie będzie tak dzisiaj śmiało jak 15 wieku chociażby ze względu na otoczenie na konteksty, ale jednak taką wskazówką takim rozgrzeszenie dla tych wykonawców współczesny może być to również wtedy jakby ten utwór nie był czymś w pełni zamkniętym co oznacza on też mógł ulegać różnym przetworzeniem też by mógł być gra ekrany na różnych instrumentach zapewne też różną manierą no to zależy od wykonawców tego jak oni poczują zapewne też i to nawet na pewno w jaki sposób były utwory utwory improwizowane mamy zapis, ale ten zapis niektórych przypadkach to jest rodzaj takiego szkieletu wiadomo, że tam coś dodawano, że tam coś jakiś ornament mógł się pojawić się tam coś do improwizowane i tak jest na pewno w przypadku twórczości Petrus Wilhelmi kotek wobec rozważa mówiącą o otoczenie w kontekście tej muzyki dawnej ma pan na myśli także to, że te wszystkie style muzyczne gatunki muzyczne, które od czasów muzyki dawnej usłyszeliśmy już ich nie da, gdyby od słyszeć także, gdyby cokolwiek usłyszymy zrekonstruowane to zawsze to będzie w kontekście tego co w międzyczasie usłyszeliśmy że, gdyby dla dolara to będzie już coś, gdyby czegoś nie da na świeżo usłyszeć co prawda mamy pewnego rodzaju żyjemy pewnego rodzaju szumie informacyjnym można powiedzieć dociera do nas bardzo dużo informacji słyszymy bardzo różne typy muzyki nawet idąc na zakupy do sklepu słyszymy coś tam w tym, czego coś tam w tle i to w jaki sposób też wpływa na to jak i w jakim kontekście postrzegamy potem muzykę dawną, jeżeli w ogóle dotrzemy na taki koncert, bo przypuszczam, że przecież nie każdy musi być miłośnikiem muzyki dawnej, a nawet, a nawet po prostu nie musi się tym koniecznie interesować to są oczywiście bardzo pasujące rzeczy i my jak przykładamy to w jaki sposób do naszych dzisiejszych doświadczeń szukamy takich punktów zaczepienia takich punktów bezpieczeństwa, które pozwalają nam jakoś w tym świecie dźwięków dawno się znaleźć tutaj tych punktów bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o taką twórczość piętnastą wieczną w przypadku naszego bohatera Petrusa Wilhelmiego jest oczywiście mniej niż w przypadku Niewiem muzyki Chopina Moski dziewiętnastego wieku chociażby Jeż i z tego względu żona rządzi się trochę innymi zasadami rytmicznymi metrycznym mi, że ona korzysta z innego wyboru dźwięków, dlatego że wówczas był inny system wtedy nie było tzw. systemu normalnie było Turów Turów e-moll itd. wtedy były inne zupełnie skale muzyczne wedle, których porządkowano materiał muzyczny w związku z tym ona na jak by nam może tutaj trochę nie pasować tutaj trzeba, jakby otworzyć szeroko uszy latać na system równomiernie ten prowadzony tak mnóstwo mnóstwo rzeczy otworzyć szeroko uszy, ale tutaj przypadku w ustawie pełnego te uszy otwiera się bardzo w sposób powiedziałbym miłe i nie mówię tylko to, dlatego że w, jaki sposób jest moim ulubieńcem nowo przecież przy trzecim czy panie profesorze związki Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA