REKLAMA

Polska vs. migracje: rząd wciąż boi się zmierzyć z tym wyzwaniem? [projekt rządowej strategii]

Światopodgląd
Data emisji:
2021-07-29 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:25 min.
Udostępnij:

Rządową strategię migracyjną oceniają dr Marta Jaroszewicz z Ośrodka Badań Nad Migracjami UW oraz Kseniya Homel badaczka w Programie Polityki Migracyjnej w Instytucie Spraw Publicznych.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świat podgląd Agnieszka Lichnerowicz teraz być może drugim największym, a w każdym z jednym z największych wyzwań przed którymi stoją państwa szczególnie naszej głównie naszej części świata oczywiście wyzwanie demograficzne jedni definiują jako wyzwanie związane ze zmianą po prostu demograficzną i niesie niepokoją, że w ogóle liczba ludzi się kurczy ostatnio kilka jakiś czas temu kilka tygodni temu rząd przedstawił pomysłu strategii projekt strategii Rozwiń » demograficznej, która opiera się jednak głównie na rozrodczość ani nie uwzględnia kwestii opieki nad osobami starszymi ani nie u o uwzględnia kwestii migracyjnej, która wg badaczy jest jednak komponentem polityki demograficznej przedstawił natomiast rząd kilkanaście dni temu w końcu projekt polityki migracyjnej i właśnie oni teraz będę rozmawiała z dr Martą Jaroszewicz ośrodka badań nad migracjami na Uniwersytecie warszawskim dzień dobre czy naprawdę dobry państwo Lisek cenią Homel po programu polityki migracyjnej w Instytucie spraw publicznych też współ badacz kończy współczesnych kom w projekcie nie wiem czy powinnam skrót przestać niem, ale tak się odważy zrobić dzień dobry dzień dobry, zanim do tego chciałem jednak poprosić o krótki komentarz może dr Jarosiewicz, bo mamy w ostatnim czasie codziennie niemal nowe doniesienia granicy litewską białoruskiej Unia mogłaby europejska sfinansować budowę płotu na granicy Litwy z Białorusią to zadeklarował przywódca frakcji europejskiej partii ludowej o takiej właśnie jakimś unijnej unijne murze na tej granicy czy płacze mówi się coraz więcej, a to, dlatego że w tym roku przekroczyło granice 2,51000 osób w sposób nielegalny głównie z Iraku Syrii Afganistanu 2000 no właśnie duże to trzymało karność dużo dużo więcej niż w roku poprzednim wydaje się to wszystko zorganizowane przez reżim Łukaszenki jak niektórzy mówią jest elementem jakieś wojny hybrydowej co wg pani najważniejsze, żeby teraz podkreślić, bo czytałam nawet taki jeden z prawicowych pism z portali taki hasło na granicy litewsko-białoruskiej jak meksykańską amerykańskiej dziękuję bardzo, zapytanie bardzo się też, że pani redaktor podmiotu na ten temat boja mam trochę odmienne opinie to znaczy ja myślę, że bardzo dobrze, że właśnie pani redaktor mówi, że my w naszej debacie trochę się żeśmy przechylili za bardzo 1 stronę tak czy nie uważa absolutnie, że jest także w żaden sposób wojna hybrydowa skierowana w stronę Lead rzeczywiście Łukaszenka g grantami tak jakby otwiera granice robił to już nie pierwszy raz robi robił to przez ostatnie 2030 lat dosyć często także jeśli jeśli pamiętamy np. duże duże na duży napływ np. Czeczenów tak do Polski z Rosji w jak w latach poprzednich również także m.in. wynikało z tego, że Polska nie była w stanie jakich zasad współpracy uzgodnić właśnie z prezydentem Łukaszenką, ale żydowskim co należy podkreślić to, że to są ludzie, którzy po prostu szukają szczęścia w Europie tak czy szukają spokoju bezpieczeństwa i że po prostu na tyle Europa jest obecnie zamknięta, że muszą wykorzystywać egzotyczne dla nich jak jak najbardziej egzotyczne dla nich właśnie kanały takie jak granica białoruską litewska, ponieważ nie wiem zamknięty jest morze Śródziemne na morzu Śródziemnym umierają zamknięte są przez większość kanałów migracji legalnej i przede wszystkim chyba każda, jakby taka dyskusja powinna uwzględniać to, że ci ludzie np. płacą przewodnikom po 1015 000USD całe rodziny się składają, że pochodzą właśnie Syrii Iraku, że nie mają bardzo duży Kurdów, że nie mają jak warunków żadnych na na rozwój tak w swoim kraju i po prostu rozpaczliwie szukają bezpieczeństwa tak wydają się, że to chyba tego nie ma za bardzo ani w debacie Polski ani litewski powinno być tak dobrze, że pań niechęć do Łukaszenki oczywiście przenosi się również na ludzi, których on potencjalnie używana jako jakiś broni no tak łączą z równie również są, jakby w o wiele gorszej sytuacji pewnie niższe niż władze litewskie w takim sensie jak mówiłam, że proszę pamiętać itd np. bardzo fajny był on niedawno reportaż zrobiony, ponieważ przez dziennikarzy litewskich białoruskich oni dotarli także do migrantów Iraku, że to są po prostu olbrzymie sumy tak też 15 000USD za przerzut tak i to tylko na Białoruś, bo na Litwę już sami idą takich np. nie wyrzuca wg tego reportażu po prostu to są takie pieniądze, które zbiera się właśnie cała rodzina i ci ludzie jeśli np. zostaną deportowani tak powiedzmy wrócą do swego kraju to nie tylko oni po pozostaną w nędzy, ale pozostaną pozostanie w nędzy całej rodziny tak to są naprawdę olbrzymie stawki tutaj też bardzo niemoralne właśnie, że tak tak to wykorzystuje prezydent Łukaszenko ale tym bardziej władze litewskie powinny za zagwarantować każdej z tych osób prawo do dołu do azylu tak do statusu uchodźcy do dalszego rozwoju, który tak do procedury, która tam jest zarówno w Polsce będziemy mówili przy polityce migracyjnej jak na Litwie oraz więcej mówił tzw. procedurze granicznej, która polega na tym, żeby szybko, żeby szybko rozpatrzyć wniosek odmówić i w zasadzie nie dać efektywnej pracy i efektywnego prawa do złożenia apelacji tak bardzo ważna jest, żeby właśnie było też apelacja sądowa, żeby w spokoju można było rozpatrzyć papiery danej osoby, więc te cała ta atmosfera to mówienie o wojnie hybrydowej to to właśnie powoduje, że jak takie argumenty NIK nie mają miejsca w debacie powinny także być słyszane to przecież będą właśnie polskiej polityki emigracyjnej organizacji już się niektóre wypowiadały mam wrażenie, że przebijają 2 rzeczy generalnie są krytyczne oceny jednak, że jest dokument dosyć niekonkretne i niekoniecznie strategiczne czy niekoniecznie no mierzący się z tą wielowymiarową kwestią z myślą dekady do przodu, a po drugie, właśnie, że jest pisany z perspektywy takiej obawy przed migrantami, więc zapytam Kseni Homel przypomnę z Instytutu spraw publicznych co wg pani jest najważniejsze przy ocenie tej propozycji bardzo dziękuję pytanie oczywiście pani redaktor wspomniała takie 2 podstawowe punkty, do którego też my pracując nad naszymi uwagami Instytutu zwróciliśmy uwagę to przede wszystkim brak celów określonych jako polityki migracyjnej dla kraju, ale też takie faktycznie podejście to osób przyjeżdżających do Polski takie widzimy niektóre założenia bardziej ułatwienia proceduralne albo albo także takie podejście bardziej od strony Operacyjnego niższe faktycznie okazania pomocy też poszanowania praw i zagwarantowanie przede wszystkim rzetelnej procedury dla tych osób my bardzo się skupiamy na tematyce na polityce integracyjnej dlatego też dla nas był ważny ten wątek obecności tematu ochrony międzynarodowej dokumencie gwarę za gwarantowania, a korzystanie możliwości dostępu do procedury uzyskania ochrony w Polsce tu widzimy czasem niepokojący dla nas ten jest np. w rozdziale drugim, który się strategia odnosi się do nielegalnej migracji próba połączenia procedury dostępu do ochrony międzynarodowej oraz kwestii wydalania osób z kraju wg nas wydaje się dosyć niebezpiecznym, kiedy doskonale wiemy, że Polska nie jest otwarciem przychylnym krajem dla osób uciekających od przemocy wojny wiem, że w Polsce 1 jest najniższe stopy na wolności status uchodźcy dlatego też np. jedna z takich pomysłów proponowanych strategii z połączenia oddanie szczęście kompetencji jest, że urzędy do spraw cudzoziemców na rzeczy Straży Granicznej, kiedy doskonale wiemy np. w wyroku Trybunału praw człowieka o tym, że tak, że te osoby akurat przez działalność Straży Granicznej nie mają wstępu do ochrony procedur azylowych w Polsce no też kwestia integracji już go, bo rada kiedyś była taka coraz rzadziej przestrzegana konwencji genewskiej, że ktoś musi uciekać przed no właśnie kim prześladowaniem przemocą melduje się na granicy trasę już jest nielegalne przejście i wtedy powinna ruszyć procedura instytucje państwa urzędy powinny zweryfikować historię, jeżeli rzeczywiście potrzebuje pomocy udzielić mu jakiś ochrony to coś w Polsce coraz częściej dzieje to jest to, że ci strażnicy w trybie doraźnym od ręki właśnie przesądzają o tym czy ten człowiek zasługuje na to ochrony czy nie zasługuje tak to jest bardzo słuszna uwaga zdecydowanie brakuje nawet takiego zapisu w dokumencie, który będzie gwarantował transparentność procedury i minimalizowanie wszystkich nadużyć od strony systemowej, ponieważ kilkakrotnie w tekście widzimy zapobiegania nadużyciom nielegalnej migracji legalnej też migracji pojawi się taki zapis, ale absolutnie nie ma takiej gwarancji, które zabezpieczą osoby, które faktycznie przyjadą do Polski, żeby ich prawa i dostęp do systemu opieki w trakcie procedury azylowe, ale także później były respektowane chciałbym przygotować kolejną taką audycję, bo to stanowczo za mało czasu dzisiaj na to zarezerwowaliśmy, więc pozwolę sobie Marta Jaroszewicz może mając świadomość, że to początek rozmowy dopiero, ale zwrócił takim pytaniem w zasadzie taka strategia migracyjna to ekipy na pytania czy czy czy jakie cele w tym nad nocą powinna odpowiadać na jak patrzeć na migrację jakich perspektyw, a dziękuję za pytanie czy ja przyznam szczerze, że to się tam, która jest uznanym może przypomnę też państwo także od czasu dojścia do władzy Prawa i Sprawiedliwości to jest jakaś któraś próba przyjęcia uchylenia wcześniejszej strategii migracyjnej 2012 roku jakaś tam próba przyjęcia i zawsze znaczy ze względów politycznych przede wszystkim tak jakby całej tej atmosfery wokół migracji, która zresztą jak widać nie tylko w Polsce również na Litwie jest podobna tak jakby takiego strachu po prostu, który teraz częściej panuje on jest w jakiś taki uświadomiony nieuzasadniony uświadomione, ale często nieuzasadnionej bardzo trudno jest walczyć z tym samo słowo imigrant wywołuje już przez trafi bardzo trudno jest wtedy pisać dokumenty merytoryczne dlatego właśnie ten dokument jest taki bardzo ostrożny, że należy wydaje się, a może taka może wszak i Zdrój z 1 strony ja rozumiem, że pewnie Prawo i Sprawiedliwość musi zacząć od takiego dokumentu jak przy obecnej sytuacji tak ale, gdybyśmy byli nie wiem, gdybyśmy nie zaproszę próbowali być takim euro dobrym europejskim krajem normalnym nie bojący się wyzwań nowoczesnym to jasne, że trzeba byłoby napisać taką politykę migracyjną, która jasno powiedziała, czego Polska potrzebuje tak by Polska jeśli, czego Polska potrzebuje wspomniała pani redaktor na samym początku jeśli uznamy, że rzeczywiście Polki nie będą dalej rodzić jednak znaczy nie będą rodzić tylu dzieci i ile ile by należało tak pewnie tak będzie więcej ziemi migracja może bowiem sposób rozwiązywać problemy migracyjne demograficzne i emigracja krótkoterminowa, którą my mamy w Polsce przede wszystkim tak mówimy o tych 2 000 000 obywateli Ukrainy teraz także obywateli Białorusi, którzy czasowo pracują w Polsce też wszystkim migracji cyrkulacyjnej migracja czasowa, bo tak też wygląda nasza polityka migracyjna proszę pamiętać, że nasza polityka migracyjna opiera się tak naprawdę w sumie jedno rozporządzenie, które później było zmienione weszło do ustawy, ale rozporządzenie 2007 roku, kiedy to było tak dawno takiej czy Prawo i Sprawiedliwość było urzędów brakowało robotników do pracy rolnej i wtedy napisało się to rozporządzenie mówi tak napisało się kolokwialnie zostało napisane i ono nadal jest podstawą naszej polityki migracyjnej to trochę za mało biorąc pod uwagę, że mamy jedne z największych napływów migracyjnych w Europie, tak więc czy, ale migracja czasowa nie rozwiązuje problem demograficzny taka strategia i wydają się już ten czas, kiedy powinniśmy sobie powiedzieć jesteśmy gotowi na migracji osiedleńczej i ten dokument tak nieśmiało może to sugeruje, ale równie dobrze nie sugeruje ja osobiście uważam, że właśnie powinniśmy rozpocząć taką dyskusję właśnie takiej migracji potrzebujemy myślę, że właśnie migracji osiedleńczej i jakimi się wiąże oczywiście wyzwaniami to w takim razie tak, jeżeli uda nam się zorganizować to odcinek drugi za kilka dni w przyszłym tygodniu to potraktujmy jako wstęp bardzo wam dzisiaj za rozmowę dziękuję słyszeli państwo Ksenia Homel z Instytutu spraw publicznych dr Marta Jaroszewicz z ośrodka badań nad migracjami na Uniwersytecie warszawskim bardzo dziękuję informację Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Więcej niż na antenie! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA