REKLAMA

Jak będzie wyglądał powrót do szkół?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2021-07-31 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:21 min.
Udostępnij:

Broniarz: Minister Czarnek prze do przodu jak taran. Wydaje mu się, że jeśli będzie jeszcze bardziej radykalny, ortodoksyjny i skręci program edukacyjny na prawo - to lepiej na środowiska. Nic bardziej mylnego. Działa ze szkodą dla uczniów.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Ujka bezpieczny powrót do szkół harmonogram przygotowań do roku szkolnego 20212022 takie taką informację na swej strony wrzuciło ministerstwu edukacji i nauki mamy tutaj m.in. takie sprawy aktorzy w poniedziałek za pośrednictwem systemu informacji oświatowej mają trafić do szkół wytyczne przeciwepidemiczne mają być również przekazywane przez rządową agencję rezerw strategicznych środki bezpieczeństwa maseczki również termometry, które mierzą Rozwiń » temperaturę przy wejściu czy rękawiczki płyny dezynfekujące tak dalej tak dalej mają być także dostarczone filmy edukacyjne to wszystko się ma wydarzyć tak zapowiada ministerstwo edukacji jak do tych wszystkich pomysłów na wrzesień odnosi się Sławomir Broniarz prezes związku Nauczycielstwa polskiego, który teraz jest z nami dzień dobry panie prezesie dzień dobry pani dobry państwu właśnie ministerstwo pokazało ocenie co jakiś pomysł na to jak będziemy przy jak będziemy się przygotowywać do tej szkoły na jesień jak pan Słowiczek pan ocenia prezes to są kroki, które po pierwsze, są niezbędne, aczkolwiek nie wiem czy wystarczające mówią oczekiwania środowiska edukacyjnego, bo w tym ciekawym zjawiskiem ciekawym projektem jest tym są firmy czy osobowe filmy instruktażowe, ale wydaje się, że one mogą się odnosić tylko łącznie do pewnego wąskiego zakresu działań prewencyjnych, a potrzebne są zdecydowanie bardziej pogłębione i o wiele szersze żadne działania mające na celu doprowadzenie do tego, że edukacja od 1września będzie edukacją taką, jaką chcielibyśmy, żeby była taką, jaką pamiętamy sprzed pandemii, jeżeli nie będzie masowego pan robił program szczepień nie tylko nauczycieli pracowników oświaty, ale wszystkich, którzy są do jakiej mierze związani z edukacją, bo przecież do tej szkoły przychodzi dziecko które, jeżeli będzie z rodziny negujących szczepienia to pożytek będzie z tego relatywnie mały, jeżeli nie będzie mnie działań prewencyjnych związanych właśnie stałym pakietu zabezpieczeń dotyczących środków ochrony osobistej no to tutaj nie do końca ten cel prewencyjny będzie spełnione, jeżeli będzie działanie w sferze takiej czystej dydaktyki, a więc ograniczenie podstawy programowej zwracaliśmy uwagę również spotkamy się dużymi problemami tego bieżącego codziennego funkcjonowania w sytuacji, gdy być może trzeba będzie przygotować na tę ważną, ale niezaszczepione osoby z grona pedagogicznego i pomocniczego powinny być odsunięte od bezpośredniego funkcjonowania w szkole w czasie pandemii szczególnie w okresach nasilenia jak proponuje zespół do spraw covid 19 przy prezesie Polskiej Akademii Nauk państwo się do tego odnoszą z rezerwą, dlaczego tak, dlatego że po pierwsze nie wiemy jak duża grupa nauczycieli pracowników oświaty jest tego projektu szczepień nie skorzystała i jej potrzeby nadane z marca to już na początku marca zarejestrowało się do programu szczepień prawie 600 000 nauczycieli, a Busha apelowaliśmy o to, aby o programie szczepień mówić nie tylko w odniesieniu do nauczycieli, ale także pracowników administracji obsługi szkoły oni byli pierwszym projekcie rządowym w grupie priorytetowej potem po 3 dniach wypada tego projektu, ale ja panu prezesie, jakie ma znaczenie, jeżeli nie wiemy, jeżeli nie wiemy jak duża grupa nauczycieli mieli zaszczepiła się też nie wiemy, jaki problem skali statystycy spotkały się jest to grupa na nie był 9% to mamy do czynienia z liczbą ponad 60 000 osób trudno mówić o tym, żeby system edukacji zostały zdezorganizowane po momencie, kiedy nagle z rynku pracownika na 10% pedagogów, więc trzeba szukać innych działań przede wszystkim działań właśnie charakterze edukacyjnym przekonywania nie tylko nas nauczycieli nie tylko pracowników oświaty wszystkich, którzy z interesariuszami w tej sprawie, ale czy nauczyciele nie są przypadkiem grupą zawodową, która pełni specjalną rolę społeczną no i tego nie neguje, ale powinni świecić przykładem wszyscy, a my jako nauczyciele zgadza się pani, że przykładem świeci powinniśmy dziś zapewne uczynimy tylko, że jesteśmy fragment tego społeczeństwa i to to nie jest tak, że nauczyciele są jakoś realizowano grupą, która cechuje się czymś nadzwyczajnym w sensie postrzegania zjawisk otaczających jesteśmy krajem tego społeczeństwa także w zakresie dosyć sceptycznego lipowym negatywnego stosunku do choćby problem z programu szczepień i jeżeli mamy do czynienia z rejonami kraju dzieje te negacja zdecydowanie bardziej wytężona no tak niestety musimy się z tym liczyć ubolewamy nad tym, że taka sytuacja ma miejsce w parze chodzi to trochę do porządku dziennego muszę przyznać, że dla mnie nauczyciele to nie jest jednak klasyczna standardowa grupa tylko to są osoby, które mają i uczą dzieci i zajmują się edukacją, więc ja jakoś nie umiem na krześle całkiem w regionie EMEA zamierza tego początku jest energetyka itp i zapewne jej przychody netto do porządku dziennego, ale jeżeli mamy rejony kraju bardzo niskim poziomie one do szczepień to niestety tam funkcjonują także nauczyciele pracownicy oświaty osoby pracujące dzieli szkole i oni także zderzają się z taką negatywną oceną zjawiska szczepień zapobiegania prewencji i jakiej mierze niestety także w tym ucznia są, więc do nich powinna być także stosowana w działalności i o nim cała skala informacyjne rządu, żeby przekonać, że ta negacja odbija się także na nie tylko drogi indywidualni, ale także na miejscu pracy w warunkach pracy bezpieczeństwo pracy tych zakładów mechanicznych zatrudnienie pan uważa, że jeszcze da się edukacją dużo zrobić już się każde oko po swoje stanowiska ktoś miał zaszczepić się zaszczepiły się szybciej przydała, kto nie chce to już nie znaczy i ja mam, jakby osobiście energii bardzo ubolewam nad tym, że taka sytuacja ma miejsce także gminy dotknęły uwagi dotyczące tego skoro tak szybko się zaszczepiłem na Targu pierwsze drugą dawką pewnie miałem w tym jakiś interes natomiast także spotykał mnie są w środowisku osób, którym niczego mi, gdy okres byli pogodni podejrzewał natomiast, jeżeli mówimy o tym, że program szczepień dać możliwość nie tylko dostępu do edukacji do kina teatru do budowy sklepów wielkopowierzchniowych do udziału w całej sferze możliwości korzystania z tego wszystkiego co do czego do tej pory przed pandemią byliśmy przyzwyczajeni, a brak szczepienia kobiet odbierze, więc być może tego rodzaju środki są działałyby w sposób mogły bardziej do jak dosadniej bardziej uderzający w odniesieniu do to tych, którzy tego programu szczepień nie chcą skorzystać, ale te muszą być podjęte wszelkie środki, które do tego będą zmierzały szkoła zdalna to będzie ostateczność, bo wiemy, jakie to nosi ze sobą skutki niesie ze sobą skutki psychologiczne organizacyjne natomiast chciałem pana zapytać czy ma pan poczucie że, gdyby jednak do tego doszło to po tych miesiącach już doświadczenia to jesteśmy na to przygotowani, gdyby miał odnosi się tylko do tego co rolnik co leży po stronie dyrektora nauczyciele to tutaj wydaje się, że jesteśmy do tego przygotowani natomiast niestety pandemia wykazała, że nie tylko z takiej działalności czy to tylko technicznej technologicznej mamy pewne problemy, ale są też problemy leżące po stronie decydentów edukacyjnych czy dane choćby podstawą programową, jeżeli mamy w Polsce my no obszary, gdzie zasięg internetu jest słaby lub ladę i nadal mamy do czynienia z sytuacją, gdzie uczniów nauczycieli występują braki w sprzęcie do tego jesteśmy w stanie przeskoczyć cham z zapałem my pomysłami organizacją postury nauczycieli tego problemu nie przezwycięży, jeżeli mamy do czynienia nawet budowaną niebywale rozbudowaną podstawą programową jest stale jest uzupełniana i wypełniane przez ministerstwo to również będziemy mieli problemy edukacji danych i wiemy, gdzie jest to jest takie życzeniowe myślenie plany potrafimy sobie z tym problemem poradzić w innych szkołach wróci w tej wersji znanej z czasów przedpandemicznych lub będziemy mądrzy przed szkodą, jeżeli po szkodzie, że będziemy umieli wszystkim znaleźć właściwe miejsce zarówno dla uczniów nauczycieli organizatorów tego procesu edukacyjnego na tyle sensownie zorganizowany przygotowany, żebyśmy wszyscy na tym nie cierpieli to jest potrzebne naprawdę ogromne wsparcie zarówno ze strony samorządu rządu organizacji pozarządowych i tutaj musi być choćby w tym zakresie taka synergia działań, żeby zostawić tych nauczycieli rodziców samym sobie, gdy nauczyciele mają dostęp do sprzętu czy cały czas pracują na prywatnej, kiedy tak pracowaliśmy nad krajowym programem odbudowy to tam taki bardzo ambitny cel mer m.in. doprowadzenie do tego, że 1 komputer wie dobrze pamiętam będzie przypadał już na 7 na 6 nauczycieli i 1 komputer będzie udziałem jest 67 uczniów, więc tego wykazu widać daleko od nasycenia tego tym sprzętem nasze grupy zawodowej, ale raczej nie leży to dotyczy nie tylko nas nauczycieli nadal nie jest rozwiązany problem pracy zdalnej to jest ogromy wysiłek każdego pracowników czy rzetelnie pracują na rzecz zakładu pracy, w którym pracuje by ponosi koszty energii koszty używania sprzętu własnego waszego komputera drukarki czasami muszę walczyć z dzieckiem o tym kto pierwszy do tego komputer będzie miał dostęp jest tutaj daleko nam do tego byśmy byli mech można wycenić sprzętem informatycznym to jest zadanie, na który liczyliśmy, że rząd odpowie 300 000 000zł, które minister w grudniu ubiegłego roku rozdysponował co najwyżej trochę nakręciły spiralę cen na niektóre podzespoły komputera, bo na pewno 500zł nie dał nikomu szans na nabycie komputera takim koncie 500zł, lecz chwilę wychodził 300 000 000zł rząd na ten cel przez naszych biorąc pod uwagę, że jest ponad 600 000 wychodziło oko i 5zł na osobę, więc wiemy doskonale każdy, kto choćby raz kupował komputer, że tego centrum za 500zł nawet drugi coś lęki jest kupić to są dalece niewystarczające środki i tak też apel i tych rekomendacji również zamieszczane informacje, że oczekujemy, że tutaj przecież samorządy w tym zakresie bowiem żony także padł ofiarą pandemii ten radykalny spadek przychodów po stronie samorządu, a tym samym w dzień działań, jakie były podejmowane przez samorządy w zakresie ograniczenia tych działań wspomagających typu nauczyciele pedagodzy psycholodzy itd. więc tutaj musi być pewien gest ze strony rządu wobec jednostek samorządu jako organizatorów i osoby o kilku instytucji organizacyjnych prowadzących edukację, żeby wesprzeć samorządy, które sobie z tym problemem po prostu ekonomicznych nie poradzę każdy nauczyciel każdy uczeń powinien mieć możliwość wypożyczenia ze skok ze szkoły tego sprzętu nie darowiznę tylko policzenie do szkoły, żeby cały ten proces dydaktyczny przebiegał w sposób niezagrożony chcemy od strony technologicznej technicznej, ale my nadal mam wrażenie, że do tej pory w tym zakresie nie potrafiło nie mamy jednolitej Platformy edukacyjnej jednolitych w tym sensie, że każde dziecko bez względu na to w tej chwili ujście czy Ustrzyki Dolne Suwałki czy również Zgorzelec, żeby miał my nauczyciele jednakową Platformę pozwalającą edukować porównywać sprawdzać i prowadzić czy przejęciem tak, żeby ten system porównawczy i cała budowa tego procesu dydaktycznego były na jednakowy jednolity poziom pan jest szefem związku z dziewięćdziesiątego ósmego roku prawda tak, że pan ilu ministrów już pan przeżył na swoim stanowisku liczby nie prowadzę takie straty wczoraj pan policzyłam 13 chciałem pana zapytać się by pan ustawy o taki ranking, gdzie pan ministra Czarnka ustawy w tym rankingu, gdzie Jedynka najlepsza trzynastka najgorszy budowanej w taką publicystykę wchodząc można było śmiało powiedzieć, że pan minister ma pozycję nr 141516, ale wydaje się że, że to byłoby ich spłycenie problemu chyba na to nie zdajemy sobie sprawy mimo negatywnej roli i kółku jak pan minister w tym zakresie Naidoo podejmuje bo jakie pamiętam onegdaj spór pana ministra wiceminister edukacji pan Orzechowski, który próbował prowadzić do ładu programu szkolnego żel do środy kreacjonizmu już na rok potrzebna w tym zakresie, jeżeli zmiana systemu edukacji podstawy programowej, ale ból ciasno udało się jednak to środowisko za czasów pana ministra Legutki pana Giertycha to środowisko przekona dzisiaj mamy do czynienia z takim człowiekiem, który niczym taran prze do przodu i wydaje się, że nie może i będzie bardziej radykalny bardziej ortodoksyjny bardziej naprawo skręci ten program edukacyjny no tym lepiej, gdyby środowiska mieć bardziej mylnego to jest obroną szkodą dla uczniów dla całego modelu edukacyjnego dla postrzegania edukacji przez rodziców przez właśnie środowiska zewnętrzne, które patrzą na ten nasz system jako na coś dziwnego ulegającego lig też 1 człowieka, który ma jakąś idee nie wahał się powiedzie idée fixe niestety w który próbuje swoich wizji edukacyjne bądź swoich doradców narzucić 4,51 000 000 uczniów wsi ponad 600 000 tysiącom nauczycieli ze szkodą uważa, że dla zrobić czy szkoła jest na tyle wewnętrzne mentalnie niezależna, że to jest niemożliwe na pewno będą takie środowiska, które tu jest się do tego odnoszą już na zasadzie no byt kształtuje świadomość i nad tym ubolewam, ale jest absolutnie do 1 przekonanych, że trzeba, więc uczniom trzeba wierzyć nauczycielom i przekonanie, że młode pokolenie nie da sobie tego narzucić tysiące nauczycieli zaneguje ten kierunek polityki edukacyjnej, która jest lansowana, która jest wdrażana poprzez rozwiązania prawne w naszym systemie bierze łącznie bierze nauczycieli studentów oni potrafią temu położyć tamę być może trzeba będzie wprowadzić edukację, aby było obiegową tak powiem ale, ale jestem przekonany, że nie da się kilka różnych ładnie czy będziemy edukację podziemną żeliwną przesadzam może dla dla atmosfery tego wywiadu, ale wydaje się, że naprawdę źli, bo pan minister Czarnek będzie zmierzał w kierunku takiego totalnego radykalizmu, żeby sobie z tym poradzimy tak jak radziliśmy sobie węgla nauczyciele za 7080 tych no nieraz tak tak daleko mniejsze były natomiast z uwagi na to dzisiaj nie da się narzucić takiego jednolitego modelu programowego biorąc pod uwagę choćby to co jest także pewnym problemem dzisiaj od strony technicznej mianowicie internet młodzież jest w stanie to mecz co dzieje się w sferze nas otaczającej uzupełnić dowiedzieć się sprawdzić właśnie w zakresie, a nie bazować tylko na tych wykładach ex cathedra prowadzony przez nauczycieli i to jest niebywały siłą i podstawowe powody do do mojej wiary w to, że plany jej inne projekty pana ministra no niestety, ale nie dnie nie będą mogły być realizowane na takim poziomie takim tak jak minister zakładał, a skutki jego działań będą o wiele ich dla mniej drożne ani dzień można byłoby sobie wyobraża dzisiaj dziękuję bardzo, Sławomir Broniarz prezes związku Nauczycielstwa polskiego w regionie dziękuję do widzenia Szydło 58 za chwilę informacje po informacjach porozmawiamy o tym co można w ramach Unii Europejskiej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA