REKLAMA

Stosunek artystów do historii

Andymateria
Data emisji:
2021-08-01 15:00
Audycja:
Czas trwania:
15:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Andymateria Andymateria 1sierpnia, więc w dniu szczególnym w studiu Radia TOK FM jest już Anda Rottenberg historyczka krytyczka sztuki dzień dobry pani do dzień dobry panie no to jest taki dzień, który zawsze nam złapie za gardło, więc trudno mówić o sztuce, kiedy zaczyna się powstanie warszawskie tragiczna rocznica dla mnie zawsze będzie w tym więcej tragizmu niż chyba czegokolwiek innego o sztuce może wprost niekoniecznie kilkukrotnie odnosiliśmy się już do powstania Rozwiń » Warszawskiego do tego, że poza Mirona biało szewskim trudno nam znaleźć materialne świadectwo sztuki, która miałaby wtedy powstawać może Krzysztof Kamil Baczyński Gajcy to oper poetą mówimy od teraz tak o sztuce słowa i fotografiach, które fotografiach fragmentach szczepach filmów, które były dokumentem, ale jakże wstrząsającym natomiast zagłębimy się z stosunek artystów do historii był chyba taki czas, kiedy obowiązkiem patriotycznym artysty było zajmowanie stanowiska wobec historii w czasach opresji no to było ogół ogólnoeuropejska tendencja, która zaczęła właściwie od epoki napoleońskiej mniej więcej wcześniej malowano, owszem, pewne zdarzenie historyczne takiej czy innej dziedziny pamiętam takie obrazy pokazujące relacje Świętego Wojciecha do cesarza Ottona drugiego czy coś takiego, ale tak naprawdę co była tylko oby to było opowiadania to było o opowiadanie, które mieściło się w kanonie racji religijnej natomiast właściwie zaczęło się od dokumentowania rewolucji francuskiej przez Jeana Louisa Davida, czyli na końcu osiemnastego wieku i potem ta fala rozlała na całą Europę stany Zjednoczone były pełne obrazów sławiących, a to ducha bitewnego w tych, których kochamy oczywiście i tak to nie przelewało podtrzymywania naszego hard to działania nasze naszego patriotyzmu w Polsce takim dobrym sensie dobrym malarzem ten temat zaczął podnosić jeszcze Józef Himmler w połowie dziewiętnastego wieku Jan malował takie obrazy pokojowe, ale podkreślające pewne punkty polskiej historii takie jak przysięga królowej jak i albo Katarzyna Jagiellonka z synem Zygmuntem więzieniu w grypy chory, bo ona była matką późniejszego Zygmunta trzeciego wazy, a albo śmierć Barbary Radziwiłłówny, ale to nie było co może on malował epopeję polskiej historii tę epopeję zaczął malować oczywiście Jan Matejko no właśnie zawiesiła się przez moment na tym jak pani zaczęła swoją wypowiedź o Józefie syn leży w dobrym sensie dobrym malarzem był Józef Hitler, który w 2 w tym czasie co Jan Matejko podejmował tematy historyczne wczesną pełni on zaś starcia rządu starszy od tej odrobiny pytam grzecznie czy czy Czyżby jak jakieś miała pani zastrzeżenia do kosztu Jana Matejki wy pani to jest temat na inną audycję, a ja go podziwiam za to, że będą też niewielkiej postury jednak tworzył te ogromne płótna bitwa pod Grunwaldem 510m panie w każdym razie Jan Matejko na na wiek lekką ręką, licząc ustanowił pewien kanon myślenia o tym, jaki stosunek do historii powinni mieć artyści w Polsce tak czy nie więcej on stworzył na obowiązującą narrację historii poprzez malowanie kolejnych epok i kolejnych scen ważnych kluczowych dla historii Polski stan tego punktu widzenia stworzył historię obrazkową polskiej historii czy też no taki komiks poniekąd interpretacje też tam o interpretację, ale on też historia OFE o studiował w towarzystwie znawców przedmiotu i naprawdę się pochylał zastanawiał jak ta, który fragment ma wydobyć i u uwiecznić w ten sposób np. słynny obraz hołd pruski przedstawia chwilę, w której tak naprawdę zaczyna się potęga Prus, które się skończyła tym co wszyscy wiemy dla powstaniem wielkiego potężnego państwa niemieckiego, ale zaczęło się niewinnie od tego, że klęczy ostatni mistrz zakonu krzyżackiego, skąd inną siostrzeniec króla Zygmunta starego, czyli Albrecht i składa hołd królowi ten hołd był okupiony decyzją króla o zmianie charakteru Prus zakonnych były Prusy zakonne, a stały się książęcy przestały być własnością Krzyżaków, a stało się własnością dziedziczną Albrechta Hohenzollerna o tym historia milczy to jest źle ci co wiedzą to wiedzą, ale większość nie wie tylko myśli, że hołdował nasz wielki król Zygmunt stary tych Krzyżaków, ale o nich budował już po tym, jak Albrecht przeszedł na protestantyzm za kolegą wał się z Marcinem Lutrem dostał dziedziczne ziemie, które były lennym polskiego króla, ale to Lennon nie trwało długo, bo się potem następcy Albrechta postawili powiedzieli, że już dziękują pani Janda czy zaczął się kiedykolwiek nurt krytyczny wobec tych samych wydarzeń w sztukach wizualnych wobec tych samych nie był potem tę interesowały te interesowało znaczy malarstwo historyczne wyszło z mody, ale były też takie pytanie to jest zdumiewające, że co pewien czas była taka potrzeba, ale taka bardziej wynikające z ze świadomości tego, kto ma władzę może wyjątkiem czeskiego oczywiście, bo Malczewski też malutką Malczewski malował historii taki duch wielkiej malował los Polski los Polski pod zaborami to jest zupełnie Grottgera ze wszystkimi swoimi seriami to była to był ten smutek Polski zniewolonych dla, który jednak do tego się odnosił bardzo wielu innych malarzy z tej epoki natomiast takim odważnym gestem np. był obraz Stanisława le Nc strajk, który dotyczył w roku 1905 dolę właśnie nie malował historycznych obradowali namalował 1 obraz strajk bardzo dobry troszkę taki od lidera króla troszkę, ale z taką pełną mocą, której dni był, a potem, żeby zaczęły kroniki pierwszej wojny światowej Legion i takim bardzo ciekawe kronikarzy legionowym był Leopard czy LEED, który też był legionistą i on właściwie szkicował te bitwy te potyczki i to jak jak to przebiega jak ta walka przebiega bardzo duże obrazy powstawały w jego pracowni tego taki próba zrobienia kroniki kroniki wydarzeń sprzęt z przełomu w historii Polski, bo to jednak wtedy się ważyły losy Polska będzie Luc nie będzie to bardzo ciekawe że, że właśnie, że właśnie te walki legionowe zaraz kronikarze w osobie Leopard dodać go liczba, ale jeszcze ciekawsze jest podejście do historii Artura Szyka to był artysta żydowskiego pochodzenia, który stworzył dzieło, którzy w 2 statut kaliski Leopold Gottlieb też pochodzenia żydowskiego daty jest to, że raport jasno statut kaliski, w którym go szyk opowiada to znaczy ilustruje ten status zbiór przywilejów nadanych Żydom 1200 sześćdziesiątym czwartym roku przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego i on ten statut zdobył bardzo bogato idea dedykował go Piłsudskiemu pani domu pytanie wzięło się z tego co wiedzielibyśmy o historii Polski z tej twórczości artystów, gdybyśmy mieli do dyspozycji żadnych innych źródeł stąd pytanie o jakiś nurt pogłębiających temat w sztukach wizualnych jedno tej kampanii dlatego z 1 strony Matejko, a z drugiej jak mówi Malczewski Grottger, więc z 1 strony heroizm i historia naszej wielkości z drugiej strony z takich usług budżet uczelni korzenie, a po wojnie zaczęły się też powstawać 2 rodzaje obrazów związanych z polską historią wydobywające inne akcenty powiedziała ten dość związane z ruchem robotniczym ni stąd ni zowąd Wojciech Wajs pod koniec swojego życia wybitnie malarz, kiedy był młody, który przeszedł kilka epok malarskich pod koniec swego życia nagle mu miał poczucie, że musi namalować manifest PKWN oczywiście po co mu to było nie wiadomo, ale on czuł, że teraz władze od niego tego oczekują nawet nagrodę za ten obraz, jaki dostał kolejny był Felicjan Szczęsny Szczęsny Kowarski, których miał taką skłonność do malowania wielkich malowideł w takich też monumentalizm żyjących na 1 obraz Elektra dotyczy pokrywania zmarłych braci umownie mówiąc po wojnie, a drugi to były to byli proletariat czy czytania czterdziestym ósmym roku namalowane zdjęcia fatalny obraz, który został ewidentnie namalowany na zamówienie partyjne on był reprodukowany nawet na znaczkach pocztowych między Tosię nazywa rozpowszechnianie interpretacji historii tu mamy to co jest ważne prawda z punktu widzenia władzy, która wówczas weszła to samo robiła grupa realistów gronie byli detaliści mianie odmalowali pani Anno wielkie sceny bitewne na szlaku od Oki do Berlina zmagania pod Lenino i inne bardzo poważne zwycięstwa, które odnieśliśmy słusznie prowadzonej przez las wojny to chodziło o to, żeby przykryć całą działalność armii krajowej i pokrewnych ugrupowań, które działały w podziemiu, które działały armii Andersa nawet gen. Maczka no wszystko to co się działo nie pod egidą armii czerwonej niż w związku Radzieckiego należało przykryć tym tą wykładnią historii, którą zarządziła Polska zjednoczona partia robotnicza prawda, a i tak to trwało to pewien czas bardzo ciekawe było, bo te wszystkie obrazy batalistyczne klub kupował do swoich zbiorów główny zarząd polityczny wojska polskiego tam w tych magazynach tego domu bez kantów pewnie dalszym ciągu pokutują straszą chciała pani powiedzieć pokutują bym powiedziała, niemniej bardzo to jest bardzo interesujące, że wzięła się za to grupa realistów wspomagana przez grupę zachęt dla grupy zachęta była grupa przed wojną utworzona malarzy hodujących tradycji akademickiej i ten akademik nikomu nie przeszkadza nowoczesność przeszkadzała powojennym władzom, a zachęta nie, bo Academy zawsze mile widziany i członkowie grupy zachęta malowali głównie portrety generałów marszałków członków KC i myślę, że ja nie wiem dokładnie, gdzie są te obrazy chwalone były też kupowane nagminnie przez tego rodzaju instytucje reprezentujące Polski również polskie władze w rodzinnych zbiorach pani do bohaterów prawdopodobnie one były kupowane do zbiorów publicznych nie było to, że malował Bieruta i dał rodzinie Bieruta z pań różnica między grupą realistów grupą zachęta była taka, że realiści, którzy się z zostali stworzeni grupy czapka frygijska przedwojennej byli komunistami wierzącymi no trudno uwierzyli malowali to co wierzą, a grupa zachęta to była grupa, która uważała, że serwilizm popłaca no i wyszło one ich, bo wszyscy zaczęli wieszać psy na grupie realistów grupie zachęta się upiekło nie ma sprawiedliwości w całej tej historycznej narracji artystycznej nie ma sprawiedliwości, chociaż doczekaliśmy się już podczas stanu wojennego no nie wcześniej jeszcze w latach siedemdziesiątych zaczęły się sztuka opozycyjna, która troszeczkę odbiegała od i to i zaczęły się te 2 nurty jednak tam była grupa wprost można powiedzieć tak jedni lubili odrodzenie to zależy, kto malował z tej grupy wprost, ale treść była antykomunistyczna to była 1 linia wozi Dudka, a szeroka była szeroki by fundusz tego co Janusz Bogucki nazwał sztuką artystyczną, która była innym sposobem na ślizganie się po historii jak grupy zaklęte tam był akademickim dziewiętnastowieczny tutaj był akademik nowoczesny różnego rodzaju abstrakcje, które były nazywane bez tytułu i z tym jeśli sięgało bardzo dużo ludzi do aż do osiemdziesiątego dziewiątego roku, kiedy nastąpiła ta wymiana różna bywa sztuka artystyczna dużo ludzi dzisiaj również uprawia i nikt nie ma niczego za złe natomiast, jakie sztuka krytyczna no to wiemy co się działo z tymi artystami ilekroć cokolwiek zrobili, bo mówimy o latach dziewięćdziesiątych dwutysięcznych, bo są takie świętości, na którą się nie podnosi pani do to nie jest sprawa świętości tylko lekko nic twa Anda Rottenberg i Anna Wacławik-Orpik żegnamy się z państwem do następnego tygodnia antymateria Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANDYMATERIA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA