REKLAMA

Jakie kary grożą za brak udziału w Spisie Powszechnym?

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2021-08-01 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
12:28 min.
Udostępnij:

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w TOK FM przypomina o obowiązku wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym - Do tej pory udało się spisać połowę Polaków. Dla tych, którzy nie wywiążą się z obowiązku czekają kary - ostrzega dr Dominik Rozkrut.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
niedzielny magazyn Radia TOK FM rozpoczynamy drugą godzinę naszego programu tuż po godzinie dwunastej naszym gościem jest dr Dominik Rozkrut prezes Głównego Urzędu Statystycznego dzień dobry panie doktorze dzień dobry państwu Narodowy spis powszechny 2021 dla jednych obowiązek miły dla innych przykre, bo muszą ujawniać dane dotyczące ich życia tak naprawdę jak traktować taki wpis może rozpocznijmy od tego, dlaczego on jest państwo tak bardzo potrzebny bez PiS-u nie Rozwiń » wiedzielibyśmy dokładnie precyzyjnie ile osób zamieszkuje określony obszar wydawałoby się, że można tak informacje znaleźć różnego rodzaju źródła w tym administracyjnych imienne komisje są trochę niespójne trochę nieaktualne trochę, kontaktując ze sobą sami wiemy z życia własnego, że i otoczenia przyznają, że za takie przypadki, że osoby zameldowane w 1 miejscu mieszkają w innym miejscu do wszystkich informacji nie bylibyśmy w stanie ustalić precyzyjnie gminie spis powszechny oczywiście do tego dochodzi cały ten zestaw dodatkowych kwestii, które pytamy pisze jako pytamy całą populację no jesteśmy w stanie bardzo szczegółowo scharakteryzować i to jest no najważniejszy cel realizacji spisu dysponujemy taką chętne takim szerokim obrazem tego jak kształtują się procesy społeczne gospodarcze również i dzięki temu jesteśmy w stanie no miejmy nadzieję lepiej planować swoją przeszłość ilu Polaków już spisało to już przeszło 50% oczywiście ten procent liczymy względem pewnych wartości, które zakładaliśmy na początku w oparciu o poprzedni spis no to dopiero okaże po PiS-ie czy my przecież szacujemy natomiast baśnie z PiS służy temu, żeby zweryfikować i tutaj no ten PiS postępuje, ale jego dynamika jest postępująca też trend jest przeciwny mamy trochę niższą realizację jest upływ czasu tak możemy powiedzieć no teraz kwestią jest to czy czy możemy dostrzegać pewne niepokojące procesy czy też jest tak MO dużej części na pewno, że wiele osób stara się zostawiać tego typu obowiązki administracyjne na sam koniec jest informacja, że PiS skierowała do września tu chciałbym by lekko skorygować trwa do września, ale dla Głównego Urzędu Statystycznego w chwili, kiedy kontakty z państwami rachmistrz no trzeba mu wtedy w tym momencie odpowiedzieć natomiast no rzeczywiście jest także często tego typu wydarzenia dynamizuje się pod koniec okresu no dobrze, ale rozumiem, że ci, którzy nie spisali powinny wyczekiwać aż ktoś się do nich poddane zgłosi czy też sami powinni wykonać pierwszy krok najlepiej sami wykonali pierwszy krok tak jest zresztą założenie w ustawie, że podstawową formą obowiązkową jest forma samospisu internetowego, aczkolwiek mamy świadomość tego, że być może, że nie ma od nich umiejętności być może możliwości w danym momencie lub klub też po prostu nie mogę tej formy, więc dajemy również możliwość kontaktu z nami poprzez infolinię tam spisania się telefonicznie, ale generalnie sami powinniśmy nawiązywać kontakty rachmistrze to jest takie narzędzie Głównego Urzędu Statystycznego, który kontaktuje się ze SpotData wtedy, kiedy widzimy, że on nie podejmuje prób, a my oczywiście no, dbając o to, żeby ten wpis był kompletny musimy w tym czasie na bieżąco zarządzać realizacją i do poszczególnych osób systematycznie wysłać na ministrów pana pytam o dynamikę, bo to troszeczkę tak jak ze szczepieniami im dalej w las tym mniejsza chęć jest Polaków albo inaczej zostają ci, którzy rzeczywiście nie chcą teraz, szukając intuicyjnie powodów, dla którego taki jest myślę, że należy odwoływać do naszej historii, kiedy to Polacy nieśli ramie przynajmniej nie wszyscy ramie ramię z władzą myślę o tym co było przed rokiem osiemdziesiątym dziewiątym teraz też trudno uciec od wrażenia, że niektórzy uważają, że w ten sposób, iż państwo naprawdę prowadzi taką dość opresyjną politykę chcą wiedzieć o wszystkim wszystko i właściwie kontrolować stan jego majątku miejsce zamieszkania itd. to taka przekora, która też pewnie w ludziach przy tej okazji się budzi no, toteż dowód na to jak szybko umyka nam doświadczenie z przeszłości bo, bo inne wpisy w tej postaci nie jest niczym nowym 10 lat temu 2030 też były realizowane i oczywiste trudno porównywać no tak długim rozstępy czasu natomiast powiem państwu, że zakres tego spisu jest najmniejszy w porównaniu z poprzednimi znaczy ten zestaw pytań najkrótszy wydaje nam się, że zaoferowaliśmy naj bardziej interesujące formy różnego rodzaju kontaktu nie jest tylko wyłącznie kontakt taki przez przez rachmistrza, ale właśnie ten internet telefon, więc staraliśmy się wyjść naprzeciw potrzebom czasu i starać się związać go tak jak bardzo przyjaźnie na razie pan mówi o tym Marka chce, dlaczego powinniśmy to zrobić, bo to służy państwu, czyli de facto nam teraz powiedzmy o tym kim, który czeka na tych, którzy nie zechcą się pisać albo odmówią rachmistrzowi no tak jak przypadku właśnie poprzednich spisów my mamy w ustawie stać z publicznej w warunkach, w których ktoś odmawia realizacji obowiązku Statystycznego możemy go ukarać karą grzywny do 5000zł oczywiście nie jest jakiś argument w komunikacji promocji, które staramy się szarżować ale, ale ale, ale na skuteczną postawienie przed takim faktem, że ktoś kategorycznie odmawia dane musimy sporządzić jedynie dokumenty przekazujemy na policję i takim wnioskiem o ukaranie grzywną 5000zł już około 80 nie są przecież już, bo to jest zawsze o 1 za dużo 1 to już za dużo 80 wniosków takich skierowaliśmy aha, czyli nie czekać do końca kiedy, kiedy okaże się, że nie wie, jaki odsetek Polaków nie chciał wziąć udziału w spisie i wtedy nie będzie wszczynać procedury bądź też zlecać część tej procedury odpowiednim do tego organom tylko tylko po prostu następuje to tak jak w tej chwili próbujecie by połapać w tych wszystkich których, który należy, jeżeli następuje kategoryczna odmowa udziału w spisie powszechnym kierowane do ministra sporządza notatkę z tego wydarzenia też ministra zweryfikowane i należy to dokumentacja zebrana to przekazujemy takie wnioski no dobrze to proszę powiedzieć jak ten Polski spisy powszechne ma się do do innych winnych krajach często praktyka tak samo regularna nie wiem za naszą wschodnią południową i zachodnią granicą czy też jest to charakterystyczne tylko dla naszego kraju nie generalnie spis powszechny realizujesz na całym świecie, bo one są realizowane pod wpisem komisji statystycznej ONZ i tam te zasady przyjęte na forum tej komisji mówią, że PiS realizuje co 10 lat w okolicach roku kończącego się zerem i no oczywiście naszym europejskim obszarze Unii Europejskiej ma pieniędzy z rozporządzenia zobowiązująca kraje członkowskie do realizacji tego spisu także to to jest wydarzenie, które się dosłownie wszędzie domysły być może nie dosłownie w tym momencie, bo w stanach Zjednoczonych był realizowany w tamtym roku w Anglii właśnie skończył, a my jesteśmy w trakcie, więc są pewne przesunięcia, bo takie możliwości każdy kraj tam już w zależności od własną warunkowej może to zrealizować troszkę wcześniej lub troszkę później natomiast te spisy realizowane są wszędzie bardzo podobnie na czym my realizujemy taką najnowocześniejszą metodą jest metoda taka mieszana, w której korzystamy z Orła z wielu bezpośrednich źródeł administracyjnych wiatrak mistrzowski telefonicznych także tutaj coś tak w naszym chęć w takim ośrodku statystyki uznawane za bardzo nowoczesne podejście na śliskiej spisują się wszyscy to można wykorzystać te dane czy Niewiem Polskę dostępu danych ze Stanów i odwrotnie może nie zostaną szukamy punktu odniesienia w Europie zachodniej i czy w ogóle takie dane z innych krajów mogą mu posłużyć, ale tak oczywiście, bo np. kiedy my szacujemy poziom na bieżąco emigracji z Polski posługujemy się danymi, które pozyskujemy z urzędu Statystycznego tych krajów, do których Polacy emigrują na zajęcia takimi informacjami oczywiście na poziomie zagregowane, żeby całą pewnością jest indywidualne informacje o poszczególne osoby natomiast pewne szacunki statystyczne dla takich osób szacujemy, że te kraje szacują dzięki temu wspólnie ustala się te wartości także tutaj bardzo ścisła współpraca z urzędami w sumie na całym świecie UP także czystych danych korzysta takowe są dostępne tylko znowu właśnie w tej postaci zagregowanej to nigdy nie są dane indywidualne, ale one one one znajdują swoje odzwierciedlenie niemal we wszystkich publikacjach statystycznych, które są produkowane przygotowywane w tych krajach bo, bo takiemu często nawet ten poziom inflacji miesięczne czy protokół produktu krajowego brutto kwartalny, ale też są oparte lub bardziej na wynikach spisu powszechnego to dane gdzieś tam wszędzie łańcuch pomysł uwzględnionych wszystkich wyliczeniach to jeszcze wrócę do do do spisu i Polaków co jeśli ci, którzy się spisali podali nieprawdę czy państwo macie narzędzia weryfikujące to czy podawane dane są prawdziwe i co wtedy kiedy, kiedy okaże się nie wiem na wyrywki próbujecie weryfikować te wszystkie świadczenia moment mamy kuchnię dosyć zaawansowaną, bo to jest taka kuchnia statystyczna, który rzeczywiście możemy dokonywać różnego rodzaju samplingu losowań i weryfikacji walidacji tego narzędzia z wiedzą proponujemy żyły administracyjnych również warunki w momencie, kiedy ktoś wprowadza te dane już jesteśmy w stanie porównać, gdy była tak długo taki przypadek oczywiście, że jakoś mocno odbiegające możemy wtedy podjąć próbę wyjaśnienia tych różnic także kontrolujemy te jakość danych lub uzyskujemy powtórzmy jeszcze raz co powinien zrobić obywatel nie wiem czy to dobrze brzmi to tata nomenklatura też charakterystyczna chyba jest dla epoki minionej co powinien zrobić Paula, który jeszcze się nie pisał, a słyszy naszą rozmowę i chce spełnić wypełnić ten obywatelski obowiązek tak tutaj zatem za zachęcamy wszystkich mieszkańców Polski nasze opisy mato br. ten sam pytam w spisie należy wejść na strony spis gov PL tam rzeczywiście już od razu taki duży, więc do formularza spisowego naprawdę jest to kilka minut nie potrzeba tutaj żadnych komputerów to nie jest nic bardzo skomplikowanego można zrobić poziomu przeciętnego smartfona z powodzeniem kilka minut na jedno osoby, jeżeli no rodzina spisująca się to jest tak czy gospodarstwo domowe kilka osób do kilkunastu minut w ten sposób możemy zrealizować, jeżeli to są osoby, które my jednak wszystko z tym problem zachęcam po prostu kontakt z naszą infolinię 22796959 to też jest zamieszczone na naszej stronie wtedy na żądanie tak nazywamy ten wpis można taki spis przeprowadzi przez telefon nie ma najmniejszego problemu bardzo zachęcam do tego naprawdę jest coś co pomaga nam wszystkim w kształtowaniu tej polityki to nie mówmy tylko o polityce krajowej, ale właśnie bardzo bardzo lokalnej dzięki dane spisowe wiemy wiele lokalnych społecznościach ich potrzebach naprawdę tak służby publicznej, jaki sektor prywatny kieruje się tymi danymi, planując rozwój szpitali żłobków i usług różnych publicznych prywatnych inwestycji to są dane, które przekładają się nasze życie daleko bardziej niż byśmy podejmowali na pierwszy rzut oka dziękuję bardzo, może jakąś loterię trzeba wymyślić tak przy okazji szczepień dr Dominik Rozkrut prezes Głównego Urzędu Statystycznego był naszym gościem, zachęcając nas do tego, żebyśmy się spisywali obiecuje pan, że po naszej rozmowie to zrobi jeszcze nikt do mnie nie zapukał, ale wolę uprzedzić ten fakt zachęcam dziękuję bardzo, państwo zapraszamy na informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NIEDZIELNY MAGAZYN RADIA TOK FM - PRZEMYSŁAW IWAŃCZYK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA